RSS

vallás címkéhez tartozó bejegyzések

Darkmatter2525 az isteni beavatkozás természetéről

Elnézést, hogy ilyen régen elhanyagoltam a blogot: meló, iskola ezerrel, úgyhogy továbbra sem ígérem a felpörgést, de azért, hogy legyen egy új bejegyzés Darkmatter2525 egy új videója arról, hogy bármi történjék is a keresztények természetesen nem veszíthetnek. 😉

 

 
9 hozzászólás

Szerző: be 2011. november 25. péntek hüvelyk Humor

 

Címkék: , , , ,

Ki a fene az az Azazel?

„Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához,
És vessen sorsot Áron a két bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.
És áldozza meg Áron azt a bakot, a melyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul.
Azt a bakot pedig, a melyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába.”

(III. Mózes 16:7-10)

Tehát Áronnak két bakot kellett áldoznia, az egyiket az Úrnak, a másikat Azazelnek. Mi a fene?

Kíváncsivá tett a dolog, így utánanéztem angol nyelvű Bibliákban. Meglepetésemre azonban azokban mást találtam.

Pl. a New International Version-ban:

„Then he is to take the two goats and present them before the LORD at the entrance to the tent of meeting. He is to cast lots for the two goats—one lot for the LORD and the other for the scapegoat. Aaron shall bring the goat whose lot falls to the LORD and sacrifice it for a sin offering. But the goat chosen by lot as the scapegoat shall be presented alive before the LORD to be used for making atonement by sending it into the wilderness as a scapegoat.”

Azazel nevét behelyettesítették azzal, hogy „scapegoat”, azaz bűnbak. Ugyanígy van a klasszikus angol nyelvű Bibliában, a King James Version-ben is. Tehát az angol Bibliákban nem Azazelnek küldték ki a bakot a pusztába, hanem bűnbakként…

Természetesen ez még inkább felkeltette az érdeklődésemet. Miért titkolja az Azazel nevet néhány fordítás? Azért találtam olyan angol verziót is, ahol meghagyták a szövegben Azazelt. A Common English Bible így fordítja:

„He will take the two male goats and place them before the LORD at the meeting tent’s entrance. Aaron will cast lots over the two goats: one lot labeled “the LORD’s” and the other lot labeled “Azazel’s.” Aaron will present the goat selected by the LORD’s lot and perform a purification offering with it. But the goat selected by Azazel’s lot will be left standing alive before the LORD in order to make reconciliation upon it by sending it away into the wilderness to Azazel.”

Nem Károli tévedett, hanem az angol fordítók dolgoztak a Septuagintából, amelyben bűnbakként fordították a kérdéses szövegrészt. Az eredeti héberben azonban Azazel szerepelt.

Azért érdekes számomra mindez, mert ez a bizonyos Azazel úgy tűnik fel az idézett szövegrészben, mint valamiféle istenség, akinek ugyanolyan bakot kell áldozni, mint az Úrnak. Bibliakutatók szerint a héber mitológia is politeista volt eredetileg, s csak később alakult monoteistává és utólag irtották ki belőle a politeizmus nyomait – de azért ez nem sikerült teljesen maradéktalanul. Talán ennek egyik példája ez az Azazelre vonatkozó rész is?

Azazel neve egyébként a kanonizált Bibliában itt fordul elő egyedül, azonban apokrif iratokban máshol is találkozunk vele.

Énok könyve például azt mondja (55:3):

„Ti hatalmas királyok, kik lakoztok a földön, figyelmezzetek az Én Egyetlen Kiválasztottamra, ahogyan a dicsõség trónján ül, és megítéli Azazelt, és az õ összes szövetségesét, és az õ seregeit a Szellemek Urának nevében.”

Énok könyve szerint Azazel egy bukott angyal, aki egyike volt azoknak, akik Noé korában szexuális viszonyt létesítettek a földi nőkkel. Énok könyve Azazelt teszi felelőssé azért is, hogy megmutatta az embereknek hogyan kell fegyvereket és kozmetikumokat készíteni.

Isten ezután kiűzi Azazelt a mennyből és megparancsolja Rafaelnek, hogy kötözze meg Azazel kezeit és lábait és vesse egy sötét verembe a sivatagban, majd tegyen rá köveket és sziklákat és ott legyen örökké. (Ennyit a szellemi lényekről – ezek szerint fizikai eszközökkel akadályozhatók. 😀 )

Az Ábrahám Apokalipszise című apokrif könyvben egy tisztátalan madár képében jelenik meg Azazel, hogy megzavarja Ábrahám áldozatát.

Természetesen ha Azazel egy angyal az nem áll ellentétben a monoteizmussal, azonban a III. Mózes szerint áldozati bakot kell küldeni neki a pusztába, ami azért elég furcsa rendelés, ha egy bukott angyalról beszélünk. Lehetséges, hogy Azazel eredetileg isten volt, majd a héber mitológia lefokozta angyallá, ráadásul ellenséges angyallá?

http://en.wikipedia.org/wiki/Azazel
http://www.freeweb.hu/enok/Enok1.html

 
35 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 30. péntek hüvelyk Biblia

 

Címkék: , , , ,

Richard Dawkins: The Magic of Reality

Richard Dawkins új könyvet jelentetett meg The Magic of Reality (A valóság varázslata) címmel. Ennek célcsoportját a gyerekek jelentik (kb. 12 évesek és azon felül). Dawkins ebben a különféle népek vallási mítoszait (beleértve a zsidó-keresztény mítoszt is) állítja szembe a tudományos tényekkel a gyerekek nyelvén szólva és a gyerekek számára illusztráltan. Erről adott interjút a BBC-nek a héten:

 

Címkék: , , , , , , , ,

Ken Ham szerint többségi szavazással kellene eldönteni tanítják-e az evolúciót az iskolákban

A Fox News amerikai hírcsatorna nemrég telefonos felmérést végzett a következő kérdéssel:

„Melyik magyarázza ön szerint a legvalószínűbben az emberi élet eredetét a Földön?”

Természetesen nem meglepő, hogy melyik opció került többségbe az USA-ban…

A bibliai teremtéstörténet, ahogy az a Bibliában áll. 45%
Az evolúció elméket, amint azt Darwin és más tudósok lefektették. 21%
Mindkettő igaz. 27%
Nem tudja. 7 %

(Már a kérdés és a válaszok is hülyén vannak megfogalmazva, de ettől most tekintsünk el.)

http://www.foxnews.com/us/2011/09/07/fox-news-poll-creationism/

Ebben persze semmi meglepő nincs. Amiért felhozom az inkább a Kreacionista Múzeum létrehozójának, Ken Hamnek a reakciója a Facebookján:

„Biztos vagyok benne, hogy sokan láttátok ezt a felmérést. Ha helyesen reprezentálja az amerikai népességet, akkor miért tanítják az evolúciót tényként az iskolákban? Miért van a szekularistáknak annyi kontrollja afelett, hogy mit tanítanak? Szerintem ennek sok oka van és később kommentálom – de gondoltam érdeklődéssel olvashatjátok ezt.”

Oké. Tehát, hogy mit tanítsanak az iskolákban azt többségi szavazásnak kell eldöntenie, nem pedig annak, hogy mi mellett szólnak tudományos bizonyítékok? Mert a többségnek mindig igaza van és tudományos kérdések is annak alapján dőlnek el, hogy a többség mit gondol róluk. Értem…

Ham amúgy egy újabb kirohanásában a liberális keresztényekre is ki van akadva:

„A keresztények egyre inkább rájönnek, hogy a valóságban a legnagyobb harcot az egyházon belül vívjuk. Hogyan tehetünk tanúságot a világnak, ha az egyház egy nagy része, sőt sok keresztény iskola is magáévá tette az evolucionista hit Isten ellenes vallását, beleértve a több millió évet is? Ez a levél egy pásztor feleségének bizonysága és fontos, hogy mind elolvassuk: hihetetlen!”

LOL. Nem baj a Fox News felmérésének eredménye nyújthat némi vigaszt, Ken. Azért még bőven van kit hülyíteni arrafelé. 😉

 
 

Címkék: , , , , , , , , , ,

A kitérés fázisai

Az alábbiakban az Ex-Christian.net fórum egy hozzászólását idézem egy “Hammurabi” néven író tagtól. Szerintem sok okos dolgot leírt benne a kitérés fázisairól. Az egyes szakaszok végén mindig idéz olyanok hozzászólásaiból, akik leírták a kitérésük történetét.

0. fázis – A kitérés előtt

Ez a lépés nem is igazán lépés. Ez csupán a kitérés előtti általános állapot. Ebben a fázisban 100 százalékig elkötelezettje vagy a hitednek, kereszténynek nevezed magad, keresztényként gondolsz magadra, tudod az összes választ az összes kérdésre a hitedről és az ötlet, hogy ne legyél keresztény még nem fogalmazódott meg az agyadban. Ez a fázis lehet rövid vagy egész hosszú, de az jellemzi, hogy teljes mértékben hiányzik a hited megkérdőjelezése. Lehet, hogy másokkal konfrontálódtál a hiteddel kapcsolatban és te mindig a „megfelelő” válaszokkal feleltél, de te magad még nem tetted mikroszkóp alá a hitedet. Néhányan egy egész életet leélhetnek úgy, hogy soha nem hagyják el ezt az állapotot, de mivel itt a kitérésről beszélünk, menjünk tovább az 1. fázisra!

1. fázis – A kíváncsiság megölte a macskát

Ezt tekinteném az első igazi lépésnek a kitérés felé – aminek a lényege, hogy először vizsgálod meg a saját hitedet. Ez sokféleképpen történhet. Sokak számára a buzgalom, hogy még többet megtudjanak a vallásukról vezet el oda, hogy megvizsgálják magukat – ironikus módon a nagyobb hit keresése vezeti el őket a kevesebb (vagy nem létező) hithez. Mások számára ezt a kérdezési folyamatot mások érdeklődése indítja el. Egy konkrét maró kérdés maggá válik, amiből kicsírázik az értelem. Mások úgy találhatják, hogy amint nő ismeretük a természetes világról azt láthatják, hogy a dolgok konfliktusban állnak vagy akár teljesen ellentmondhatnak a korábbi hitüknek. Sajnos sokan… túl sokan egy tragédia vagy nehézség révén jutnak el ehhez a lépéshez, amikor a kérdés persze nem a vallásról szól, hanem magának istennek a természetéről. „Hogy hagyhatta isten, hogy ez történjen?” vagy „Miért hagyta, hogy ez történjen velünk?” vagy ehhez hasonló kérdéseket egyszerűen nem lehet kielégítően megválaszolni.

Van sok más út is, amelyen ez a kérdezési folyamat elindulhat, de a lényeg az, hogy egy ponton a hited köré vont falak, amelyek megvédték azt az önvizsgálattól, leomlanak. Az a gyanúm, hogy a legtöbb hívő találkozik a kitérés ezen fázisával legalább egyszer a hitéletében, de a legtöbben találnak okot arra, hogy figyelmen kívül hagyják vagy elnyomják azt. Maga a Biblia figyelmeztet az ilyesfajta kérdezősködés ellen. A teljes apologéta iparág azért jött létre, hogy az 1. fázisban lévőket visszanyomja a 0. fázisba, amint ezt az a tény is demonstrálja, hogy azok, akik már alaposan benne vannak a kitérési folyamatukban (nem is szólva azokról, akik más hitet vallanak vagy nem hisznek) az apologéta érveket nevetségesnek vagy egyenesen inzultálónak tartják.

Alucard, 2008. február 3., 02:37:

„Tekerjünk előre majdnem 10 évet a számtalan Bibliával és teremtéssel kapcsolatos vita utánra, amikor azon vettem észre magam, hogy olyat teszek, amit azelőtt sosem: elkezdtek zavarni a Bibliában leírt atrocitások, különösen az Ószövetség. Egy nap amikor olvastam az Ószövetséget eljutottam egy szakaszhoz, ahol Isten azt parancsolja Saulnak, hogy öljön meg mindenkit egy városban, beleértve a nőket és gyerekeket is. Ez nagyon zavart engem és arra gondoltam, hogy egy szerető Isten hogyan rendelheti el azok meggyilkolását, akik nem képesek megvédeni magukat, nemcsak a nőkét, de az ártatlan gyerekekét is.”

thespankguy, 2008. február 3., 11:27:

„Azután ott ültem a második csillagászat órámon, ahol annyi mindent megtudtam, ami majdnem ellentmondott annak, amit felnőve tanultam. A további órákon a korábbi órákon megtanultakon túl további tudást szereztem az Univerzum méretéről és arról hogy mind „csillagpor” vagyunk. Ez elindította a racionális gondolkodást az életemben.”

2. fázis – A válaszok utáni kutatás

OK, tehát most már tele van a fejed kérdésekkel… vagy talán csak egy-két különösen makacs kérdéssel. Kinek van rájuk válasza? Az első hely ahol a legtöbben keressük a választ az a legkevésbé hasznos: a vallás. Kutatjuk a Bibliát, találkozunk a pásztorunkkal, felhívjuk erős keresztény testvéreinket. Keresztény internetes fórumokat böngészünk és keresztény irodalmat olvasunk. Roppant óvatosak vagyunk és kerülünk mindenféle világi irodalmat, mert attól tartunk, hogy ez eltántoríthat minket a hitünktől. A válaszkeresők meg vannak győződve arról, hogy még mindig próbálják megmenteni a hitüket, megerősíteni azt isteni válaszokkal. Ezt a szakaszt egyetlen érzelem jellemzi: a félelem.

Különösképpen az a fajta félelem, amit én leginkább ahhoz tudok hasonlítani, amit akkor érzünk, amikor eltévedünk. Mint amikor kirándulsz az erdőben, elveszíted a tájékozódó képességedet és hirtelen rád tör ez az érzés, hogy „Nem tudom hol vagyok.” Szerencsére vannak körülötted mások és egyszerűen megkérdezheted tőlük az irányt. Sajnos azonban a válaszok, amiket kapsz egyáltalán nem kielégítőek. Sőt, néha a kérdéseidet egyáltalán nem is válaszolják meg, hanem inkább visszafordítják rád, mint valami hibát a hitedben. Azt mondják konzultálj a túravezetőddel, de ő csak annyit mond, hogy maradj a nyájjal és olvasgasd az útikönyvedet. Megnézed az útikönyvedet, de úgy tűnik alig van már valami értelme. „Mi a fenéért beszélnek ezek az emberek pálmafákról? A Sziklás-hegységben vagyok!!”

Miközben keresed a valamivel kielégítőbb válaszokat, találsz egy világi forrást. Ez lehet véletlen, vagy jöhet egy nem vallásos baráttól vagy rokontól, vagy talán szándékos a kíváncsiságod miatt, mint például belebotlani az exchristians.net-be, de a lényeg az, hogy találsz valakit valahol, aki meg fogja válaszolni a kérdéseidet. Azonban ahelyett, hogy ez betömné azt az apró pici lyukat a máskülönben elsüllyeszthetetlen hit-Titanicodon, újabb kérdésekre sarkall, amíg elkerülhetetlenül nem találod magad „a” kérdésnél és a válasz nem 42.

HereticZero, 2007. december 2., 08:46:

„Amikor kifejeztem az aggodalmamat embereknek a gyülekezetemben, azt mondták, hogy iskolába kell mennem és többet megtudnom a hitemről, hogy jobban megértsem a teológiánkat és doktrínánkat.”

webmaster, 2008. február 1., 05:07:

„Vicces dolog történt velem amikor a szabad művészetek diplomámat szereztem. Fel kellett vennem egy humán tantárgyat, aminek „nyugati civilizáció” volt a címe. Ennek során el kellett olvasnom több tizennyolcadik századi filozófus munkáját, kezdve az „Age of Reason”-nal (Az értelem kora). Ez egy szórótantárgy volt és a legtöbb diák utálta, de én imádtam. A szemellenzők leestek a szemeimről. A két szemeszteres kurzus végén teljesen ateista voltam. Egy kis tanulás veszélyes dolog.”

3. fázis – Hiszek?

Úgy látom a legtöbb ember nem teszi fel ezt a kérdést amíg a kitérési folyamata el nem jut addig a pontig, hogy a válasz „nem”. Kerülgetjük ezt a kérdést, mivel félünk a következményektől. Ez néhányak számára nagyon kétségbeejtő idő lehet, különösen ha az egész életed egy keresztény alapra épült. Ez nem csupán perspektívaváltást jelent, hanem mindannak a feladását, amit addig ismertél. Kétségbeesetten keresed a barátaid és mentoraid tanácsát, de meglepetésedre az apadó hitedre tett utalásokra ellenségesen, ítélkezve és megrovással reagálnak. Gyanítom, hogy ez azért van, mert az, hogy te nyíltan megkérdőjelezed a hitedet rávilágít a saját privát kétségeikre és az agressziójuk valójában védekező mechanizmus. Akárhogy is, ez egy nagyon magányos időszak lehet amelynek során izolálódsz a normál támogató csoportodtól, ha nem fizikailag, akkor érzelmileg. Vannak, akik szerencsések és találnak másokat szintén olvadó hittel, hogy támogassák egymást, mások sajnos egyedül néznek szembe ezzel a fázissal.

Bizonyos módon és bizonyos emberek számára azonban ez egy nagyon felszabadító folyamat tud lenni. Ha vallásilag semleges környezetben találod magad, akkor a világ tudásának és a saját magadról megszerezhető tudás hajszolása izgalmas lehet, tele új felfedezésekkel minden nap. Ledobhatod a bilincseket, amelyek a hitedhez kötnek és szabad vagy arra, hogy felfedezz mindenféle új dolgot, amelyekről korábban talán sosem hallottál.

Mindazonáltal egy ponton felmerül a kérdés – vagy magad vagy valaki más által: „hiszel?” és a válaszod az, hogy „nem”.

upstarter, 2007. november 28., 12:48:

„De állandóan kérdéseket tettem fel. Végül egy nap megkérdeztem a pásztorunkat (egy második evangéliumi pásztort Al után) a „megbocsáthatatlan bűnről”. Olvastam erről a Bibliámban, de nem igazán értettem mit jelent. Azt mondta, hogy a megbocsáthatatlan bűn az, ha hátat fordítok Jézusnak. Nos, biztos voltam benne, hogy ezt megtettem. De ő biztos volt abban, hogy ez megbocsáthatatlan? Tényleg van olyan dolog, amit megtehetek és nem lehet megbocsátani? Ez megrémített.”

Victor, 2007. szeptember 10., 12:30:

„Azután sokkal kevésbé voltam vallásos, majdnem agnosztikus. Ide-oda futkároztam, egyszer elhagytam Istent, majd visszafutottam a teizmushoz. A gyülekezeti barátaim nem segítettek – a képmutatók. Egyik leheletükkel Istent dicsőítik, majd hátba döfnek és inzultálnak a következőben. A lányok még rosszabbak voltak. Ők voltak a legbuzgóbbak az Atyaisten dicsőítésében, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy mindenkivel lefeküdjenek vagy hogy rosszindulatú szajhák legyenek egymással. Elkezdtem látni, hogy milyen korruptak is az egyház követői. A kevés jó embert messze felülmúlta számban a több tucat képmutató, hazug és sarlatán. Felfordult a gyomrom. Emiatt hagytam fel az ifjúsági csoportok látogatásával. A kiábrándulásom egy újabb tünete.”

cm_christ, 2008. január 31., 09:39:

„Változás következett be a fejemben. Életemben először valaki azt mondta, hogy nincs azzal semmi gond, ha nem hiszel Istenben. Egyfajta nem tudatos módon kutattam valaki után, aki azt mondja nekem, hogy nincs ezzel semmi gond és hogy mások is kételkednek a hitükben. Egy másik incidens, amely végül elválasztott a hitemtől az volt, amikor egy napon a barátom csinált nekem egy Cannibal Corpse (death metal) pólót, aminek egy pentagram volt a hátulján – egy tipikus death metal jelkép -, és egy idősebb gyerek az iskolában sarokba szorított és azt kérdezte tudom-e, hogy pokolba fogok jutni azért, amit viselek?? Lazán mondtam neki, hogy igen, miközben nem igazán érdekelt vagy hittem neki és életemben először képes voltam kívülről látni, hogy ez az egész mennyire nevetségesen hangzik: egy ötágú csillag örök kárhozatra juttat??”

4. fázis – Düh

„Gratulálok! Most már hitetlen vagy. Itt a sapkád és a pólód. Tartunk egy kerti partit most szombaton a parkban és feliratkozhatsz a hírlevelünkre…”

Nos, nem teljesen. Amikor megtértél, azt mindenféle pompa és körülmény övezte. Az emberek elárasztottak a figyelmükkel, mindenki a barátod volt és azonnal bekerültél egy új szociális csoportba. A kitérésed pillanata – az a pillanat, amikor először válaszolsz arra a kérdésre úgy, hogy „nem” – ezzel ellentétben egyáltalán nem kielégítő. Az ég nem szakad ketté, nem sújt le villám a házadra, nem szurkálják démonok a seggedet vasvillával… Bizonyos értelemben majdnem azt kívánod, hogy bárcsak szurkálnák a segged, akkor legalább lenne valami, ami jelezné a kitérésedet, egy pillanatot az időben, amire rámutathatnál, mint egy új élet kezdetére. Mind leülhetnénk beszélgetni a kitérésünk pillanatáról és én megkérdezném: „Szóval mikor szúrtak seggbe egy vasvillával?”, te meg azt válaszolnád: „Oh, ez ekkor és ekkor volt, amikor meglátogattam a szüleimet karácsonykor. Akarod látni a sebet?”, mire én azt válaszolnám: „Nem, kösz… húzd már fel a nadrágod, ez egy kicsit ciki.”

Sajnos a kitérésnek nincs egy meghatározó pillanata. Továbbra is ugyanazt az életet éljük, mint addig, de most már állandóan a régi hitünk emlékeztetőivel bombáznak minket. Érezhetjük magunkat nagyon elhagyottnak, sértettnek, inzultáltnak vagy lealacsonyítottnak. Kínosnak érzed a korábbi hitedet és ostobának érzed magad, amiért olyan sokáig az áldozata voltál. Úgy érzed, hogy becsaptak azok az emberek, akikben annyira bíztál, hogy el fogják neked mondani a világ igazságát. Mindezeken felül pedig elkezdesz dühöt érezni.

És kell is, hogy dühöt érezz! Hazudtak neked, félelemben tartottak. Szeretetet vártál ezektől az emberektől, de csak kihasználtak. Amikor támogatásra lett volna szükséged, miközben feladtad a hitedet azt mondták neked, hogy a te hibád! Hogy merészelik? Ezek az emberek a barátaidnak nevezték magukat, de amint volt egy kis ideológiai nézetkülönbség köztetek, elhagytak téged, ítélkeztek feletted és teljesen figyelmen kívül hagytak. Ó, a képmutatás! Ellopták tőled az életed, soha nem fogod visszakapni azokat az éveket. Mindazok a kínos dolgok, amiket mondtam a nem vallásos kollégáimnak és barátaimnak. Hogy lehettem ennyire bolond! Stb…

Sokunk számára a düh szakasza sokáig tart. Mindenféle módon kifejezésre jut, néha nyilvánvaló formában, néha passzívan. Ne értsd félre, jó dolog dühöt érezni, jó, hogy kijönnek ezek az érzések, de egy ponton a dühnek el kell múlnia. A düh olyan jó érzés, annyira kielégítő érzelmileg, hogy néha túl sokáig ragaszkodunk hozzá, de fel kell adnunk és továbbmenni az 5. fázisra.

FedUp, 2008. január 2., 08:08:

„Szembe kell néznem a ténnyel, hogy még mindig baromi dühös vagyok ezekre az élősködőkre és ez nemcsak ennek a nőnek a hazugságai miatt van. Az a tény, hogy éveket vesztegettem el ezekre a kontrollmániásokra, akik semmivel sem jobbak nálam, hanem épp ellenkezőleg, a világ leghazugabb kis gennyládái, akikkel valaha dolgom volt és akik KÁRT OKOZTAK NEKEM. És a legtöbbjük olyan élvezettel teszi ezt, mert nekik persze „üdvösségük van”, nekem pedig nincs, így úgy érzik szabadon azt tehetnek, amit akarnak és bánthatnak, akit akarnak, mivel nekik minden „megbocsáttatott”. Basszák meg! Túl sokáig próbáltam eltemetni, hogy valójában mit érzek ezzel az egésszel kapcsolatban és az, hogy elnyomtam beteggé tett – úgy értem, hogy fizikailag is beteggé – úgyhogy elnézést, ha valaki úgy érzi, hogy átléptem itt valamiféle határt.”

Kriosa Lysia, 2007. december 20., 09:36:

„Amikor végül elhagytam a kereszténységet olyan sok év után, nagyon-nagyon dühös lettem a manipuláció, a pokol és démonok félelmen alapuló teológiája miatt, a kérdések elnyomása miatt, a bűntudat, szégyenérzet stb. miatt. Ugyanakkor még mindig meggyőződésem volt, hogy bűnös, szörnyű, nem jó ember vagyok és a bűntudat letaglózó volt.”

5. fázis – Elfogadás

A kitértek alapvető tragédiája, hogy még ha már nem is hiszünk, nem engedjük el. Képzeld el a régi hitedet, mint egy autót. Egy ideig szeretted, gondoskodtál róla és állandóan vezetted, de egy napon lerobban. Megpróbálod megjavítani, de nem tudod. Megkérsz egy szerelőt, de csak elkéri a fizetésed 10 százalékát és azt mondja, hogy javítsd meg magad. Segítségül hívod a használati utasítást, de azt lovaskocsiról írták. Kétségbeesésedben elkezded rugdosni az autót, szidod és kövekkel dobálod. Utálod és valahogy az, hogy megbünteted amiért cserben hagyott, egyfajta elégedettséget ad neked. Hazatolod, rugdosva és szidva egész úton. Az éjszaka közepén felkelsz csak hogy lyukat fúrj a benzintartályba. Aztán elkezdesz furcsa dolgokat művelni.

Elkezded tolni magaddal az autót bárhová mész, kitöröd az ablakait és összekarcolod a festését. Veszel egy új autót és a régit mögé kötöd, csak hogy kéznél legyen, ha ütlegelni akarod amikor csak szükséged van rá. Lehet, hogy megtámadod más emberek ugyanilyen gyártású és modellű autóit is: „Az autód egy rakás szemét! Dobd el, nem hagyatkozhatsz rá!” Ismerd el, hogy élvezed, hogy mérges vagy az autóra.

Egy ideig ez a düh terápiás hatással van, segít hogy megbirkózz az életed egy fő alkotóelemének elvesztésével. Most azonban az életedet annyira lefoglalja ez az autó, mint amikor működött, pedig már nem is vezeted! Hogy tényleg túljuss rajta, előre kell menned és eldobnod egy szeméttelepen. Nem szükséges, hogy siess, élvezd ki, hogy széttéped az ócskavasat, de nem lenne jó olyan életet élni, ami többé már nem forog a régi krisztus-mobil körül?

Forrás: http://www.ex-christian.net/topic/21830-phases-of-deconversion/

Jelenleg azt hiszem a 4. fázisban vagyok. Reményt adhat blogom keresztény olvasóinak, hogy egyszer eljöhet az 5. fázis és befejezem a blogom írását 😀 , de egyelőre még nem írtam ki mindent magamból 😛 .

 
79 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 8. csütörtök hüvelyk Ateizmus/Agnoszticizmus, Önvallomások

 

Címkék: , , , , ,

Egy floridai pásztor szerint nyilvántartást kellene vezetni az ateistákról – mint a bűnözőkről

Egy floridai pásztor, bizonyos Michael Stahl azzal az ötlettel állt elő blogján, hogy vegyék nyilvántartásba az USA ateistáit – mint a bűnözőkkel, pl. a szexuális bűncselekmények elkövetőivel szokás…

„Úgy értem, csak gondoljatok bele. Már van nemzeti nyilvántartása az elítélt szexuális bűnözőknek, az ex-elítélteknek, terrorista sejteknek, gyűlöletcsoportoknak, mint a KKK, bőrfejűeknek, radikális iszlamistáknak stb. Ez a fajta nemzeti nyilvántartás csak információs célokat szolgálna.”

Mindezt egy évvel ezelőtt írta, de csak a napokban kapott nagyobb figyelmet, amikor Facebookjára is belinkelte a szóban forgó bejegyzést és az nagy felháborodást váltott ki. „Mike pásztor” továbbra is kitart javaslata mellett.

„Nos, sokan (különösen az ateisták) talán megkérdezik: ’Miért kellene ezt tennünk, mi a cél?’ Duhh, Mr. Ateista, ugyanaz a cél, amiért sok állam kiteszi a nevét és fotóját a szexuális bűncselekményekért elítélteknek és más ex-bűnözőknek az Internetre – INFORMÁLNI a közvéleményt! Úgy értem, Miramar városában, Floridában, ahol én élek a népesség kb. 109 000. A családom és én nagyon szeretnénk tudni, hogy ebből a 109 000-ből mennyi a BEVALLOTT ateista! Lehet, hogy ismerünk is néhányat. Amely esetben elkezdhetnénk evangelizálni feléjük és figyelmeztethetnénk őket az ateizmus veszélyeire. Vagy az is lehet, hogy radikális ateisták, akiknek a szíve olyan kemény, mint a Fáraóé. Ez esetben, ha van üzletük, akkor arra ösztönöznénk a keresztény barátainkat, akárcsak a különböző egyházakat és gyülekezeteket, hogy NE támogassák őket, mert ezzel csak a Sátánt ’táplálnánk’.

Őszintén szólva nem értem miért lenne ennek az ötletnek bárki ellene – beleértve magukat az ateistákat is (hacsak nem persze szégyellik az ateista vallásukat és inkább titokban tartanák).”

Már csak a sárga csillag hiányzik…

Forrás: http://blogs.browardpalmbeach.com/pulp/2011/08/atheist_national_registry_prop.php

 
16 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 7. szerda hüvelyk Ateizmus/Agnoszticizmus, Fundik, Hírek

 

Címkék: , , , , , , , , , ,

Marjoe

Ebben a bejegyzésben már említettem Marjoe-t, aki pünkösdi-karizmatikus prédikátor volt egészen addig, amíg 1972-ben le nem leplezte magát egy dokumentumfilmben. Szolgálata alatt tapasztalható volt mindaz, amit ma a karizmatikusok a felkent szolgálat jeleként tartanak számon: az emberek földre estek, “nyelveken” szóltak, “meggyógyultak”. Csakhogy Marjoe sosem hitt Istenben. Elmondása szerint az ún. pünkösdi-karizmatikus élmények nem mások, mint szuggerálás, hipnózis, érzelmi manipuláció, ámítás és önámítás.

A korábbi bejegyzésembe betettem egy rövid összefoglalót a Marjoe című dokumentumfilmből, de most megtaláltam a teljes filmet.

 
5 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 5. hétfő hüvelyk Karizmatikus, Protestáns

 

Címkék: , , , , ,