RSS

nők a kereszténységben címkéhez tartozó bejegyzések

A Vision Forum és az ideális keresztény nő fundamentalista képe

A Vision Forum nevű weboldal egy keresztény webáruház. Olyan termékek széles skáláját árulják, amelyek az „igaz amerikai keresztény” életformához igazodnak. Legalábbis ahhoz a képhez amilyennek szerintük az igaz amerikai kereszténynek és a keresztény családnak lennie kell. Ez láthatóan egy fundamentalista felfogás – és ennek megfelelően kellően férfisoviniszta is.

Íme egy DVD „Apák és fiak” címmel. A borítón egy apa, a fia és a nagyapa elmennek együtt horgászni. Szép családi idill. Nincs is ezzel semmi baj.

Viszont nézzük meg, hogy közben a kislányok mit csinálnak! Egy másik DVD borítója – melynek címe „A dominion-orientált lányok nevelése” (A dominionizmus az a fundamentalista keresztény felfogás, hogy a keresztényeknek arra kell törekedniük, hogy átvegyék az irányítást, az uralmat a politikai és társadalmi élet minden szektorában. Lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/Dominionism):

Mint látható míg a fiúk szórakoznak, addig ez az ötéves forma kislány a szennyessel van elfoglalva. Mert a nők erre valók. Megírta a Biblia is, hogy a nőknek teljesen alá kell rendelniük magukat a férfiaknak. Nem tudom, hogy szándékos-e, hogy a képen még a kislány szája sem látszik – kicsit emlékeztet ez a muszlim nők viseletére.

Egy másik esetben egy CD borítója – melynek címe „Csipkerózsika és az öt kérdés” így néz ki:

És? Nos, ezzel annyi a gond, hogy az eredeti festmény nem így néz ki, hanem így:

Tehát az eredeti képen a nő van felsőbbrendű pozícióban, a férfi térdel előtte, de hát ugye az ilyesmit egy fundi weboldalon nem lehet megengedni, így megváltoztatták a képet…

 
13 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 17. szombat hüvelyk Fundik

 

Címkék: , , , , , ,

Egy év bibliai nőként

Rachel Held Evans evangéliumi kereszténynek tartja magát, mégis blogján sokat kritizálja a keresztény konzervativizmust – köztük a Bibliát szó szerint értelmező keresztényeket. Mondhatni belülről próbál rámutatni az evangéliumi keresztény mozgalom fonákságaira.

Aktuális projektje az „Egy év bibliai nőként” projekt, amely arról szól, hogy egy évig minden a nőkre vonatkozó bibliai parancsolatot igyekszik betartani. Márpedig ez nem könnyű. A Biblia számos szabályt tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a nőknek hogyan kell viselkednie, hogyan kell élnie. Például Mózes törvénye szerint a menstruációjuk alatt a nőkre az alábbiak vonatkoznak:

„Mikor asszony lesz magfolyóssá és véressé lesz az ő magfolyása a testén, hét napig legyen az ő havi bajában, és valaki illeti azt, tisztátalan legyen estvéig. Mindaz is, a min hál az ő havi bajában, tisztátalan legyen és mindaz is, a min ül, tisztátalan legyen. És mindaz, a ki illeti az ő ágyát, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. És mindaz is, a ki illet bármely holmit, a melyen ült, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. Sőt ha valaki az ő ágyán, vagy a holmikon illet is valamit, a melyeken ő ült, tisztátalan legyen estvéig. Ha pedig vele hál valaki, és reá ragad arra az ő havi baja: tisztátalan legyen hét napig, és minden ágy is, a melyen fekszik, tisztátalan legyen. És hogyha sok napig tart az asszonynak az ő vérfolyása a havi bajának idején kivül, vagy ha a folyás a havi bajon túl tart: valameddig az ő tisztátalanságának folyása tart, úgy legyen, mint havi bajának idején, tisztátalan az. Minden ágy, a melyen fekszik az ő folyásának egész ideje alatt, olyan legyen, mint a havi baja idejében lévő ágya, és minden holmi is, a melyre ráül, tisztátalan legyen, mint az ő havi bajának tisztátalansága alatt. És mindaz is, a ki illeti azokat, tisztátalan lesz, mossa meg azért a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. Ha pedig megtisztul az ő folyásából: számláljon hét napot, és azután tiszta legyen. A nyolczadik napon pedig vegyen elő két gerliczét vagy két galambfiat, és vigye el azokat a papnak, a gyülekezet sátorának nyílásához. És készítse el a pap az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égőáldozatul; így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt az ő tisztátalanságának folyása miatt. Így tartsátok vissza Izráel fiait az ő tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságuk miatt, megfertőztetvén az én hajlékomat, a mely közöttök van.”

(III. Mózes 15:19-31)

(Azért nem semmi, hogy a menstruáció is bűnnek számít. Hallelujah, bölcs az Úr!)

De az Újszövetségben is számos nőkre vonatkozó szigorítás van. Pl. a nők nem szólhatnak a gyülekezetben, férjüknek engedelmesnek kell lenniük, nem imádkozhatnak fedetlen fővel, nem taníthatnak, vagy éppen illő hosszú hajat viselniük (a férfiaknak pedig „csúfsága” a hosszú haj).

Evans célja arra rámutatni, hogy azok a keresztények sem követik a mindennapjaikban szó szerint az Írást, akik azt állítják, hogy az Isten tévedhetetlen, örökké érvényes szava, hanem mindenki kiválogatja a neki tetsző részeket, a nem tetszőkről pedig egyszerűen nem vesz tudomást. Evans arra is rámutat, hogy a Biblia szerint egy férfinek lehet több felesége, egy apa pedig eladhatja a lányát azért, hogy kifizesse az adósságait. Nyilvánvalóan nagy megrökönyödést keltene manapság, ha valaki így tenne.

„Ha az a szó, hogy bibliai bármit jelenthet, akkor nem jelent semmit. Ha a keresztények elismerik ezt, akkor talán több szeretettel és alázattal fognak egymáshoz viszonyulni.” – írja a cikk.

Evans szószólója annak, hogy nők is szerepet kapjanak az egyházak vezetésében, ami persze sok fundi tetszését nem nyerte el. Nem tartja magát feministának – elsősorban azért, mert ezt a szót negatív asszociációk övezik keresztény körökben -, inkább „egyenlőség pártinak” nevezi magát.

Néhány keresztény szervezet azzal vádolta meg, hogy az „Egy év bibliai nőként” projekt kigúnyolja a kereszténységet, mások „veszélyesnek” titulálták azt. Ő visszautasítja a vádakat: „Attól félnek, hogy ostobának állítom be a Bibliát és azokat, akik szeretik, ami elég nehéz lenne, mert én is olvasom és szeretem a Bibliát.” – írta.

Furcsának tartja, hogy azok kritizálják őt a leginkább, akik azt állítják magukról, hogy szó szerint követik a Bibliát. „Sokat elárul, hogy amikor azt mondom, hogy én meg fogom ezt tenni, akkor ők így reagálnak. Azt mutatja, hogy van egyfajta félelem arra vonatkozóan, hogy le fogom rántani a leplet arról mit is jelent szó szerint követni a Bibliát.”

Forrás: http://www.slate.com/id/2302892/

 
17 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 4. vasárnap hüvelyk Biblia, Fundik, Humor

 

Címkék: , , , , , , , ,

Best of Pat Robertson

Pat Robertson idézetek. Olyanok ezek a fundi keresztények, mint egy autóbaleset, amely olyan szörnyű, hogy nem tudjuk megállni, hogy ne nézzünk oda. 😉

„A liberális Amerika éppen azt teszi az evangéliumi keresztényekkel, amit a náci Németország tett a zsidókkal. Pontosan ugyanaz történik megint. A demokrata kongresszus, a liberális média és a homoszexuálisok akarják elpusztítani a keresztényeket. A széleskörű bántalmazás, diszkrimináció és a legrosszabb bigottság, amely bármely csoport ellen irányul a mai Amerikában. Sokkal borzasztóbb, mint bármi amit bármilyen kisebbségnek el kellett szenvednie a történelem során.”

„Figyelmeztetném Orlandót, hogy éppen az útjába estek néhány komoly hurrikánnak és nem hiszem, hogy én lengetném azokat a zászlókat Isten arcába a helyükben. Ez nem a gyűlölet üzenete – ez a megváltás üzenete. De egy ilyen helyzet el fogja hozni a nemzetetek elpusztítását. Terrorista bombákat, földrengéseket, tornádókat és valószínűleg egy meteort.”
(Értekezés az orlandói Disneyworld-ben szervezett meleg napok következményeiről.)

„A feminista terv nem a nők egyenlő jogairól szól. Ez egy szocialista, családellenes politikai mozgalom, amely arra ösztönzi a nőket, hogy hagyják el a férjeiket, öljék meg a gyerekeiket, gyakoroljanak boszorkányságot, pusztítsák el a kapitalizmust és váljanak leszbikussá.”

„Tudom, hogy a hölgyeknek ezt fájdalmas hallani, de ha megházasodsz, akkor elfogadtad egy férfi vezetését, a férjedét. Krisztus a háztartás feje és a férj a feleség feje és ez így van és pont.”

„Ezt szeretném mondani Dover jó polgárainak: ha katasztrófa történik a térségetekben ne forduljatok Istenhez, mivel épp most utasítottátok ki a városotokból. És ne csodálkozzatok azon, hogy miért nem segít rajtatok, amikor elkezdődnek a problémák. Nem mondom, hogy el fognak, de ha igen, akkor ne feledjétek, hogy épp most szavaztátok ki Istent a városotokból. És ha ez a helyzet, akkor ne kérjétek a segítségét, mert lehet, hogy nem lesz ott.”
(Miután a pennsylvaniai Dover városa elbocsátott egy iskolai testületet, amely megpróbálta az intelligens tervezés oktatását beleerőszakolni a természettudományos oktatásba.)

„Isten az övének tekinti ezt a földet. Olvasod a Bibliát és azt mondja: ’Ez az én földem és bármely izraeli miniszterelnöknek, aki fel akarja darabolni és át el akarja adni, Isten azt mondja: ’Nem, ez az enyém’… Ő [Ariel Sharon] fel akarta osztani Isten földjét. És én azt mondom: ’Jajj minden izraeli miniszterelnöknek, aki hasonlóan cselekszik azért, hogy kiengesztelje az EU-t, az ENSZ-t vagy az USA-t’. Isten azt mondja: ’Ez a föld az enyém. Jobb, ha békén hagyod.’
(Ariel Sharon agyvérzésének magyarázata Pat Robertson módra.)

„Talán le kellene dobnunk egy nagyon kicsi atombombát Foggy Bottom-ra (Washington D.C. egyik legrégebbi kerülete), hogy felrázzuk a dolgokat.”

„Tudod, én nem tudok erről a merénylet doktrínáról, de ha ő [Hugo Chavez] azt gondolja, hogy megpróbálunk merényletet végrehajtani ellene, akkor szerintem tényleg meg kellene csinálnunk. Sokkal olcsóbb, mint háborút indítani… Képesek vagyunk ártalmatlanítani és úgy gondolom, hogy eljött az ideje, hogy gyakoroljuk ezt a képességet. Nincs szükség egy újabb 200 milliárd dolláros háborúra, hogy egyvalakitől megszabaduljunk, tudod, egy erős diktátortól. Sokkal könnyebb valamiféle titkos művelettel elvégezni a munkát és túl lenni rajta.”
(Hugo Chavez venezuelai elnökről)

„Az Amerikai Egyesült Államok alapító dokumentuma elismeri Jézus Krisztust úrnak, mert keresztény nemzet vagyunk.”

„Nincs szó az Alkotmányban az egyház és az állam szétválasztásáról. Ez a Baloldal hazugsága és többé nem fogjuk bevenni.”

„A kulcs a mentális képességek terén a sakk. Soha nem volt női nagymester sakkjátékos. Ha lesz ilyen, akkor talán majd elfogadok pár dolgot a feminizmusból.”
(Be kellene mutatni a Polgár lányoknak, különösen Polgár Juditnak, aki a férfi nemzetközi nagymester címet 15 éves és 4 hónapos korában szerezte meg! 😉 )

„Azt mondod kedvesnek kell lennem az episzkopálisokhoz és a presbiteriánusokhoz és a metodistákhozs és ezekhez, meg azokhoz és a többi. Hülyeség. Nem kell kedvesnek lennem az Antikrisztus szelleméhez.”

„Hogy lehet béke, amikor az alkoholisták, drog dílerek, kommunisták, ateisták, New Age-es sátánimádók, szekuláris humanisták, elnyomó diktátorok, kapzsi pénzváltók, forradalmi merénylők, házasságtörök és homoszexuálisok vannak fent?”

„Ismerek egy férfit, aki impotens volt és mégis megfertőzte a feleségét AIDS-szel, pedig csak csókolóztak.”

„Ha valaki megérti, hogy a hinduk miben hisznek valójában, akkor kétség sem lenne afelől, hogy nem szabad a kormányzati politikában részt venniük egy olyan országban, amely a szabadságot és az egyenlőséget favorizálja.”

„Ha visszamegyünk a teremtést követő napokba, akkor az emberek kilencszáz évig vagy még több ideig éltek.”

„A családtervezés a gyerekeket paráználkodni, az embereket házasságtörést elkövetni tanítja – mindenféle bestialitásra, homoszexualitásra, leszbikusságra, mindenre, amit a Biblia elítél.”

„Sokan azok közül, akiknek közük volt Adolf Hitlerhez sátánisták voltak, sokan homoszexuálisok – úgy tűnik a kettő együtt jár.”

Forrás:

http://politicalhumor.about.com/library/bl-pat-robertson-quotes.htm?PS=682%3A2

http://politicalhumor.about.com/od/funnyquotes/a/patrobertson.htm

 
11 hozzászólás

Szerző: be 2011. július 9. szombat hüvelyk Fundik, Humor, Protestáns

 

Címkék: , , , , , ,

Egy francia nő beperelte az Opus Dei-t

Egy francia nő beperelte a titokzatos katolikus szervezetet, az Opus Dei-t. Catherine T. 1985-ben, 14 évesen iratkozott be egy olyan iskolába, amelyről csak később derült ki számára, hogy az Opus Dei tartja fenn. Azt állítja, hogy rákényszerítették engedelmességi, szegénységi és szüzességi fogadalmak letételére és gyakorlatilag fizetés nélkül dolgoztatták házi szolgálóként.

„Kineveztek mellém egy ’oktatót’, aki gyakorlatilag egyfajta lelkiismereti felügyelő volt. Beléptem a rendszerbe… Tilos volt még a szüleidnek is beszélni róla.” – mondta Catherine az AFP-nek. Azt mondja napi 14 órát dolgoztatták a hét minden napján. Ugyan hivatalosan fizettek neki valamennyit, de azt rögtön vissza is vették fizetségként a szállásért, amit kapott tőlük. Az Opus Dei emberei mindenhová elkísérték, még az orvoshoz is. Amikor az Opus Dei orvosához ment és az nyugtatót írt fel neki, akkor az sokszor eszméletlenséget okozott.

Catherine mindössze 39 kilót nyomott, amikor 2001-ben a szülei végre megszabadították a csoporttól.

Az Opus Dei egy közleményben azt mondta, hogy „semmi nincs, amiért bűnösnek kellene érezni magunkat”. Azt állítják, hogy Catherine T. megfelelő fizetést kapott a munkájáért. Hogy kinek van igaza, azt bíróság fogja eldönteni.

Forrás: http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/9743371/french-woman-sues-opus-dei-claims-brainwashing/

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. július 4. hétfő hüvelyk Hírek, Katolikus

 

Címkék: , , , , , ,

Már New Yorkban is házasodhatnak a melegek

New York állam szenátusa a múlt héten 33-29 arányban megszavazta, hogy legalizálják a melegek házasságkötését az államban. Ezzel már hat olyan amerikai állam van, ahol ez lehetséges (Iowa, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Vermont, New York), s a szám nyilvánvalóan csak tovább fog növekedni.

Az új törvényt kiegészítették egy olyan passzussal, amely leszögezi, hogy az egyes egyházakat nem lehet arra kötelezni, hogy hitelveikkel ellentétes házasságkötési ceremóniát folytassanak le, azaz nem lehet őket arra kötelezni, hogy melegeket adjanak össze. Szerintem ez elég fair – valóban senkit nem kell olyan dologra kötelezni, amivel nem ért egyet. Egy szabad országban a keresztényeknek is joguk van bigottnak lenni.

A lényeg az, hogy a melegeknek lesz lehetőségük arra, hogy törvényesen házasságot kössenek, a keresztények pedig továbbra is meghatározhatják, hogy mi történjen ebben a kérdésben a saját gyülekezeteikben, de végre nem határozhatják meg, hogy mi történjen azokon kívül, más emberek életében! Ezt ők nyilván a „jogaik megnyirbálásaként” fogják beállítani, valójában csak elvesztették az eddig vallási alapon élvezett egyik kiváltságukat (azért még így is marad elég).

A keresztények többsége természetesen nem boldog. A katolikus egyház az alábbi nyilatkozatot adta ki:

„A törvény elfogadása radikálisan és örökre megváltoztatja a házasság történelmi jelentését és ez minket mély csalódottsággal és bánattal tölt el.

Erősen ragaszkodunk a Katolikus Egyház világos tanításához, miszerint mindig tisztelettel, méltósággal és szeretettel bánunk homoszexuális fivéreinkkel és nővéreinkkel, de ugyanilyen erőteljesen fenntartjuk, hogy a házasság egy férfi és egy nő uniója egy életre szóló, szerető kapcsolatban, amely nyitott a gyermekekre, ezen gyermekek javát és maguknak a házastársaknak a javát szolgálja. Ez a definíció nem változhat meg, noha tisztában vagyunk azzal, hogy a házasság természetéről vallott hitünket továbbra is nevetségessé fogják tenni és hogy néhányan még azt is el fogják próbálni érni, hogy büntetéseket szabjanak ki azon templomaink és vallási szervezeteink ellen, amelyek ezeket az időtlen igazságokat prédikálják.

Aggódunk, hogy mind a házasságot, mind a családot alá fogja ásni ennek a törvénynek a kormányzati elfogadása, amely megkíséri a civilizáció alapkövének újradefiniálását. Társadalmunknak vissza kell nyernie azt, ami úgy tűnik elveszett: a házasság jelentésének és helyének igaz megértését, amint Isten azt elénk tárta, a természet megalapozta és amint azt Amerika alapító elvei tisztelik.”

A déli baptista pásztor, Albert Mohler pedig ezt tweetelte:

“A New York-i szenátus 33-29 arányban elfogadta az azonos neműek házasságát. Szomorú nap a házasságnak… és mindnyájunknak.”

Nos, a tény az, hogy a házasság „történelmi jelentése” eddig is változott az idők során. Ha mindenáron a bibliai elvekhez akarnánk ragaszkodni, akkor a házasság ma is azt jelentené, hogy egy nő átkerül az apja tulajdonából a férje tulajdonába, a férfi a főnök és a nőnek az a dolga, hogy gyermekeket szüljön, kiszolgálja a férfit és egyébként kussoljon. A Biblia nem tartja egyenrangúnak a feleket ebben a kapcsolatban! Lásd például az 1 Korinthus 14:34-35-öt:

„A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek a mint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.”

Vagy 1. Timótheus 2:9-15:

„Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett: Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.”

Hát ez az a nemes bibliai modell férfi és nő kapcsolatáról! A házasság bibliai szentségéről meg érdemes olyan verseket felidéznünk, mint például az V. Mózes 21:11-14:

„És meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, és megszereted azt, úgy hogy elvennéd feleségül: Vidd be őt a te házadba, hogy nyirja meg a fejét, és messe le körmeit. És az ő fogoly ruháját vesse le magáról, és maradjon a te házadban, hogy sirassa az ő atyját és anyját egész hónapig; és csak azután menj be hozzá, és légy az ő férje, és legyen ő a te feleséged. Hogyha pedig nem tetszik néked, bocsásd el őt az ő kivánsága szerint; de pénzért semmiképen el ne add őt; ne hatalmaskodjál rajta, miután megrontottad őt.”

Úgyhogy a házasság bibliai fogalmáról ennyit!

 
3 hozzászólás

Szerző: be 2011. június 27. hétfő hüvelyk Hírek, Katolikus, Protestáns, Szekularizáció

 

Címkék: , , , , , , , , , , ,

Emberáldozat a Bibliában

„És fogadást tőn Jefte az Úrnak, és monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait:

Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul.

És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen, hogy hadakozzék velök, és kezébe adá néki azokat az Úr.

És veré őket Aroertől fogva mindaddig, míg mennél Minnithbe, húsz városon át, és egész Abel-Keraminig nagy vérontással, és az Ammon fiai megaláztattak az Izráel fiai előtt.

Mikor pedig méne Jefte Mispába az ő házához: ímé az ő leánya jött ki eleibe dobokkal és tánczoló sereggel; ez volt az ő egyetlenegyje, mert nem volt néki kivülötte sem fia, sem leánya.

És mikor meglátta őt, megszaggatá ruháit, és monda: Óh leányom, de megszomorítottál és megháborítottál engem! Mert én fogadást tettem az Úrnak, és nem vonhatom vissza.

Az pedig monda néki: Atyám, ha fogadást tettél az Úrnak, úgy cselekedjél velem, a mint fogadtad, miután az Úr megadta az ellenségiden: az Ammon fiain való bosszút.

És monda az ő atyjának: Csak azt az egyet tedd meg nékem; ereszsz el engem két hónapra, hadd menjek el és vonulhassak félre a hegyekre, hogy sírjak szűzességemen leánybarátaimmal.

És ő monda: Menj el. És elbocsátá őt két hónapra. Az pedig elment és az ő leánybarátai, és siratta az ő szűzességét a hegyeken.

És a két hónap elteltével visszatért atyjához, és betöltötte az ő felőle való fogadást, a melyet tett, és ő soha nem ismert férfiút. És szokássá lett Izráelben,

Hogy esztendőnként elmentek az Izráel leányai, hogy dicsőítsék a gileádbeli Jefte leányát esztendőnként négy napon át.”

(Bírák 11:30-40)

A keresztény védekezés ezzel a történettel kapcsolatban rendszerint az, hogy azt mondják Jefte végül is nem ölte meg a lányát, hanem az áldozat „csupán” az volt, hogy a lánynak élete végéig szűznek kellett maradnia. Ez elég véleményes, hiszen Jefte fogadása egyértelmű: „mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul”. Ezt nem tudom hogyan lehet szüzességi fogadalomként értelmezni és a Biblia nem írja sehol, hogy Jefte megváltoztatta volna a fogadalmát, vagy az Úr engedélyt adott volna a megváltoztatására. A lány a szüzessége felett azért sírt és a Biblia azért jegyzi meg, hogy “soha nem ismert férfiút”, mert szűzként kellett meghalnia.

Ezen kívül megint premier plánból láthatjuk az Úr jóságát: szerencsétlen fickó a kedvében akar járni és tesz egy felajánlást. Erre Isten úgy intézi, hogy Jefte egyetlen lánya legyen az, aki az áldozati bárány szerepébe kerül (vagy nem akadályozza meg, hogy ő legyen – egyre megy). Hát nem egy csodálatos, szerető Istennel van dolgunk?

(Egyébként a kereszténység központi tanítása – Jézus kereszthalála – is emberáldozat végső soron.)

A fentieket alátámasztja, amire “Tubákos Szelence” nevű olvasóm mutatott rá Mózes III. könyvében:

“De semmi, a mit valaki teljesen az Úrnak szentelt, mind abból a mije van, akár ember vagy barom, akár mezei birtokából való, el ne adassék, és meg se váltassék; minden, a mi teljesen néki szenteltetett, igen szentséges az Úrnak.

Senki, a ki teljesen az Úrnak szenteltetett az emberek közül, meg ne váltassék, hanem halálra adassék bizonynyal.”

(III. Mózes 27:28-29)

 
16 hozzászólás

Szerző: be 2011. június 6. hétfő hüvelyk Biblia

 

Címkék: , , , ,

Tömeges anglikán áttérések a nők püspökké szentelése miatt

Nagy-Britanniában 900 anglikán hívő döntött úgy, hogy közösen és demonstratívan áttér a katolicizmusra a húsvéti ünnepek alatt, így fejezve ki tiltakozását az ellen, hogy – szerintük – az Anglikán Egyház túlontúl liberális és protestáns vonalat vett fel. Jelen tiltakozás konkrétan annak szól, hogy az Anglikán Egyház újabban megengedi nők püspökké szentelését is. Már a múlt hónapban is áttért egy 600 fős csoport.

XVI. Benedek pápa „Ordinariate” néven létrehozott ezeknek az áttérő anglikánoknak egy külön szekciót a Római Katolikus Egyházon belül, amelyben megtarthatják vallásgyakorlatuk bizonyos elemeit. Öt korábbi anglikán püspököt pedig máris felszenteltek római katolikus pappá.

A fentiek miatt jelenleg feszültség tapasztalható az anglikán-katolikus viszonyban Nagy-Britanniában.

Forrás: http://www.bbc.co.uk/news/uk-13153316

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. április 24. vasárnap hüvelyk Anglikán, Hírek, Katolikus

 

Címkék: , , ,