RSS

kreácionizmus címkéhez tartozó bejegyzések

Richard Dawkins: The Magic of Reality

Richard Dawkins új könyvet jelentetett meg The Magic of Reality (A valóság varázslata) címmel. Ennek célcsoportját a gyerekek jelentik (kb. 12 évesek és azon felül). Dawkins ebben a különféle népek vallási mítoszait (beleértve a zsidó-keresztény mítoszt is) állítja szembe a tudományos tényekkel a gyerekek nyelvén szólva és a gyerekek számára illusztráltan. Erről adott interjút a BBC-nek a héten:

 

Címkék: , , , , , , , ,

Ken Ham szerint többségi szavazással kellene eldönteni tanítják-e az evolúciót az iskolákban

A Fox News amerikai hírcsatorna nemrég telefonos felmérést végzett a következő kérdéssel:

„Melyik magyarázza ön szerint a legvalószínűbben az emberi élet eredetét a Földön?”

Természetesen nem meglepő, hogy melyik opció került többségbe az USA-ban…

A bibliai teremtéstörténet, ahogy az a Bibliában áll. 45%
Az evolúció elméket, amint azt Darwin és más tudósok lefektették. 21%
Mindkettő igaz. 27%
Nem tudja. 7 %

(Már a kérdés és a válaszok is hülyén vannak megfogalmazva, de ettől most tekintsünk el.)

http://www.foxnews.com/us/2011/09/07/fox-news-poll-creationism/

Ebben persze semmi meglepő nincs. Amiért felhozom az inkább a Kreacionista Múzeum létrehozójának, Ken Hamnek a reakciója a Facebookján:

„Biztos vagyok benne, hogy sokan láttátok ezt a felmérést. Ha helyesen reprezentálja az amerikai népességet, akkor miért tanítják az evolúciót tényként az iskolákban? Miért van a szekularistáknak annyi kontrollja afelett, hogy mit tanítanak? Szerintem ennek sok oka van és később kommentálom – de gondoltam érdeklődéssel olvashatjátok ezt.”

Oké. Tehát, hogy mit tanítsanak az iskolákban azt többségi szavazásnak kell eldöntenie, nem pedig annak, hogy mi mellett szólnak tudományos bizonyítékok? Mert a többségnek mindig igaza van és tudományos kérdések is annak alapján dőlnek el, hogy a többség mit gondol róluk. Értem…

Ham amúgy egy újabb kirohanásában a liberális keresztényekre is ki van akadva:

„A keresztények egyre inkább rájönnek, hogy a valóságban a legnagyobb harcot az egyházon belül vívjuk. Hogyan tehetünk tanúságot a világnak, ha az egyház egy nagy része, sőt sok keresztény iskola is magáévá tette az evolucionista hit Isten ellenes vallását, beleértve a több millió évet is? Ez a levél egy pásztor feleségének bizonysága és fontos, hogy mind elolvassuk: hihetetlen!”

LOL. Nem baj a Fox News felmérésének eredménye nyújthat némi vigaszt, Ken. Azért még bőven van kit hülyíteni arrafelé. 😉

 
 

Címkék: , , , , , , , , , ,

Texasban nem lesznek kreacionista biológia tankönyvek a középiskolákban

Végre valami jó hír az USA konzervatív részéből! Texas állam oktatásügyekért felelős testülete 8-0 arányban elfogadta, hogy egy tudományosan helytálló biológia tankönyvből tanítsák a diákokat a középiskolákban és nem fogadta el azt, hogy kreacionista tankönyveket alkalmazzanak. Ez az Egyesült Államoknak abban a részében egyáltalán nem olyan magától értetődő dolog…

„Ez óriási győzelem a texasi diákok és tanárok számára.” – mondta Josh Rosenau, a National Council for Special Education (NCSE) programigazgatója.

Dr. Eugenie Scott, az NCSE igazgatója szintén ünnepelt: „Ezek a tankönyvek tükrözik azt az elsöprő tudományos konszenzust, miszerint az evolúció a modern biológia magja, központi és fontos eleme bármilyen biológia oktatásnak. Az a tény, hogy ezeket a könyveket egyhangúlag fogadták el rávilágít arra, hogy már régen esedékes változások zajlottak le a testületben. Köszönöm a testületnek azt, hogy nem voltak hajlandók politizálni a tudományos oktatást.”

Forrás: http://ncse.com/news/2011/07/victory-evolution-texas-006802

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. július 30. szombat hüvelyk Evolúció/ID/Kreácionizmus, Hírek, Tudomány

 

Címkék: , , , , , , ,

A BioLogos a teológusok segítségét várja Ádámmal és Évával kapcsolatban

A minap beszámoltam a Christianity Today aktuális számának vezércikkéről, amely „A történelmi Ádám keresése” címmel jelent meg és nagy port vert fel keresztény körökben (miközben az ateisták jól szórakoznak 😉 ).

A múltkori bejegyzésemet a témában lásd itt. Most egy kis kiegészítést szeretnék hozzáfűzni.

A Christianity Today cikke a BioLogos nevű alapítványt is idézi. Ez egy olyan keresztény szervezet, amelyet a katolikus genetikus, Francis Collins hozott létre és az a célja, hogy összhangba hozza a tudományos felfedezéseket és a keresztény tanításokat. Nincs könnyű dolguk…

Collins genetikusként nem hagyhatja figyelmen kívül az evolúció elmélet elsöprő erejű bizonyítékait, ugyanakkor ragaszkodik a hitéhez is. Mi sülhet ki ebből? Nos, valami ilyesmi:

A BioLogos jelenlegi elnöke, a biológus Darrel Falk üdvözölte a Christianity Today cikkét az alapítvány honlapján. Szerinte fontos, hogy beszédtémává váljon ez a kérdés keresztény körökben. Azt írta:

„Amint ezeken az oldalakon részletesen bemutattuk az elmúlt két év alatt, kevés kétség van afelől, hogy Isten minden életformát – beleértve az embereket is – egy evolúciós folyamaton keresztül teremtett. Isten megtehette volna, hogy egy pillanat alatt teremt. Hiszen végeredményben minden idők legnagyobb isteni cselekedetében Jézust feltámasztotta a halálból – egy szempillantás alatt. Azonban jelenleg bizonyosnak tűnik, hogy nem ezt a módját választotta az emberi test megteremtésének. Isten folyamata fokozatos volt, nem azonnali.”

„Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a tudományos tények interpretációja változik és emiatt néhányan szkeptikusak az ember teremtését illető tudományos konszenzussal kapcsolatban. Igaz, hogy előfordulnak tudományos forradalmak. Azonban az ember teremtésére vonatkozó adatokat, amelyek az elmúlt 150 évben gyűltek össze, és ezek következtetéseit tudományterületek széles skálája támasztja alá. A csillagászat megmutatja, hogy az Univerzum több milliárd éves. Ettől függetlenül a geológia megmutatja, hogy a Föld, ugyan kissé fiatalabb, de szintén több milliárd éves. A paleontológia elsöprő erővel mutatja be a teremtett életformák sorát és grafikusan dokumentálja a fajok változásait több száz millió éven át. Az összehasonlító anatómia és a biológia egyre több és több olyan jellemvonást mutat meg az élő testekben, amelyek mindegyike rendelkezik olyan megkülönböztető védjeggyel, amely egy fokozatos változásra mutat rá egy korábbi dologból kiindulva. És az emberi genom feltérképezésével a genetika a végső megerősítést is megadja. A fokozatos folyamaton keresztüli teremtés nem egy perifériális tudományos alágazat hipotézise. Annak bebizonyításához, hogy helytelen, az kellene, hogy teljesen a fejük tetejére álljanak olyan elvek, amelyek egymástól függetlenül a legtöbb természettudomány felfedezéseinek az alapját képezik. Igaz: együttesen mind azt kiáltják hangosan: „Teremtett!” Ugyanakkor finoman, de meggyőző suttogással hozzátesznek egy nagyon fontos jelzőt: „lassan és nem egy szempillantás alatt!”

Nagyon szépen összefoglalta, hogy miért nem lehet ma már egyetlen intellektuálisan őszinte embernek sem tagadnia az evolúciót. Ami azt a kreacionista reményt illeti, hogy majdcsak valami nagy felfedezés a feje tetejére állítja ezt az egészet: Darwin óta minden egyes újabb felfedezés csak egyre jobban megerősíti…

Kár, hogy Falkék nem tudják ebből maguknak levonni a végső, nagy következtetést a kereszténységre vonatkozóan: ha igaz az evolúció és ha Ádám és Éva pusztán allegória, akkor nem lehetnek igazak a kereszténység alapjait jelentő tanítások! Ez ilyen egyszerű. Hogy miért, azt már az előző cikkben kifejtettem, így nem ismétlem meg.

Falk is tisztában van a kihívással, amit az evolúció ténye állít a kereszténységgel szemben. A megoldást azonban „elegánsan” átpasszolja a teológusoknak:

„Ezek teológiai kérdések, nem tudományosak. A tudomány úgy hisszük roppant világossá teszi, hogy Isten az evolúció folyamatával teremtett és hogy sosem volt olyan időszak, amikor csak két ember élt a Földön. Ennél tovább azonban nem megy. Ezen túl egy másik területre érkezünk, olyanra, amely mélyen a hagyományokban és az egyház hitvallásaiban gyökerezik, valamint a teológiában, a bibliakutatásban és a filozófiában.”

„A ’Federal Headship’ modellt (kb. ’Központi Vezetés’ modell), amely elfogadja a tudományos felfedezéseket, ugyanakkor kitart egy létező első pár történelmisége mellett, még nem dolgozták ki alaposan a teológusok. Az ok amiért még nem publikáltunk sok ilyen cikket az, hogy még nem találtunk teológusokat, akik ebből a perspektívából nézik a kérdést. Általánosságban az a tapasztalatunk, hogy a teológusok két táborban vannak: vagy a nem-történelmi Ádám és Éva mellett érvelnek vagy hiszik, hogy a tudományos konklúziók végül nagyban tévesnek bizonyulnak majd és kiderül, hogy az embereket mégsem egy evolúciós folyamaton keresztül teremtették.”

Falk elmondja, hogy megérti, hogy ez a kérdés nagy jelentőségű az evangéliumi kereszténység számára. Egyelőre türelemre inti a híveket és azt írja:

„Reméljük, hogy néhányan legnagyobb teológusaink közül fognak dolgozni azon a kérdésen, hogy egy a ’Federal Headship’-en alapuló modell hogyan nézne ki. Azt is reméljük, hogy legjobb teológusaink azon is tovább fognak dolgozni, hogy egy nem-történelmi Ádám esetén hogyan lehetne értelmezni azokat a kérdéseket, amelyek zavarba ejtik és aggasztják a legtöbb evangéliumi keresztényt.”

Más szavakkal: gyerekek, találjatok már ki valamit! 😀

Valamennyire szimpatizálok ezzel a csapattal, mert legalább intellektuálisan őszinték, ami a tudomány tényeit illeti, ellentétben a kreacionistákkal, intelligens tervezés pártiakkal és a többi. Nagy kár, hogy a legkézenfekvőbb megoldást a teológiai dilemmájukra elvetik. Ez pedig az, hogy a Biblia – akárcsak a zsidó-keresztény Isten – egész egyszerűen egy bronzkori mítosz. Nem olyan bonyolult ez. 😉

Darrel Falk cikkét lásd: http://www.biologos.org/blog/biologos-and-the-june-2011-christianity-today-cover-story/

 
6 hozzászólás

Szerző: be 2011. június 9. csütörtök hüvelyk Evolúció/ID/Kreácionizmus, Hírek, Katolikus, Protestáns, Tudomány

 

Címkék: , , , , , , , ,

Fundikat sokkol júniusi számával a Christianity Today

Ken Ham mérges. A híres-hírhedt kreacionista, aki a Kentucky-ban található Kreacionista Múzeummal, majd legújabban Noé bárkája megépítésének terveivel vonta magára a figyelmet, ezúttal nem az elvetemült evolucionistákra és ateistákra van kiakadva, hanem keresztény testvéreire. Mégpedig azokra, akik elég őszinték önmagukhoz ahhoz, hogy ne tudják figyelmen kívül hagyni a tudományos tényeket és bizonyítékokat.

A Christianity Today című keresztény magazin júniusi száma ugyanis ezzel a címlappal jelent meg:

A főcím: „A történelmi Ádám keresése”

A fundiknál már tuti a címlap kiverte a biztosítékot (jó sok előfizetést fognak lemondani :D), hát ha még bele is néznek! Ken Ham megtette. A cikk számos keresztény tudóst szólaltat meg, akik ilyen-olyan mértékben elfogadják az evolúció elméletét.  Ham szerint ezek a tudósok megalkuvóan kezelik Isten igéjét és előbbre helyezik annál „az esendő emberi hitet az evolúcióban”. (Gondolom a fosszíliák, az anatómiai és molekuláris bizonyítékok egymást alátámasztó tömkelegei a „hit” kategóriába tartoznak Hamnél. De bezzeg a Biblia állításai! 😀 )

A cikk azt a kérdést tette fel ezeknek a keresztény tudósoknak, hogy vajon feltétlenül szó szerint veendő-e Ádám és Éva bibliai története. Ham, nem titkolt felháborodással és megrökönyödéssel idézi az alábbi véleményeket a magazinból:

„Egy aktuális evolúció-párti, az Inter Varsity Press gondozásában megjelent könyvben, melynek címe „A tudomány és a hit nyelve”, a társszerző, Karl W. Giberson fokozza a helyzetet, amikor kijelenti, hogy ’sajnos’ az a koncepció, hogy Ádám és Éva szó szerint az első pár és minden ember őse volt, egyszerűen ’nem összeegyeztethető a bizonyítékokkal’”.

„Collins 2006-os bestsellere, az „Isten nyelve: Egy tudós bizonyítékai a hit mellett” – amely olyannyira felingerelte a szekuláris kritikusokat – tudományos jelekről számol be, amelyek szerint az anatómiailag modern [ember] főemlős ősökből alakult ki talán 100 000 évvel ezelőtt – jóval a Teremtés látszólagos ideje előtt – és egy körülbelül 10 ezres populációtól eredt, nem két egyéntől. A tradicionális hittel szemben, amely szerint a férfi és a nő különlegesek voltak az Édenben és biológiailag különböztek minden más teremtménytől, Collins azon tűnődött, hogy a Teremtés könyve vajon nem egy ‘költői és erőteljes allegóriát’ mutat-e be arról, ahogyan Isten felruházta az emberiséget szellemi és erkölcsi természettel? ’Mindkét opció tartható intellektuálisan.’, vonta le a következtetést.”

„Egy Venema és Falk által írt BioLogos dolgozat még határozottabban nyilvánítja ki: az emberi populáció – mondják – ‘semmiképpen sem volt soha mindössze két főből álló… fajunk populációként ágazott szét. Az adatok abszolút világosak erre vonatkozóan’.”

A BioLogos nemcsak, hogy promótálja a jelenlegi tudományos konszenzust az ember eredetéről, hanem azzal kapcsolatban is kifejti véleményét, hogy mely Írást lehet újra interpretálni, hogy összhangban legyen az evolúció elméletével.”

„[Peter] Enns számára a szó szerinti Ádám, mint különleges teremtmény evolúciós előzmények nélkül ’ellentétben áll minden mással, amit tudunk a múltról a természettudományokból és a kulturális maradványokból.’ Amint a Teremtés könyvének korai fejezeteit olvassa, azt mondja: ’Maga a Biblia meginvitálja a szimbolikus olvasást azzal, hogy egy kozmikus csata képeit használja és hogy párhuzamokat von Ádám és Izrael között.’
Ugyanakkor elismeri, hogy az újszövetségi szakaszok mások. Enns nem kétli, hogy Pál valóban ’igazi személynek’ gondolta Ádámot. De Enns szerint az apostol ezen hite az ősi világban általános hitet tükrözte az ember eredetével kapcsolatban. A Teremtés könyvének különféle változatainak áttekintése után Enns csatlakozik azokhoz, akik a Teremtés könyvének Ádámra vonatkozó részeit ’az izraeliták eredetének történeteként’ látják, nem az egész emberiség eredetének történeteként, és ebben az esetben nincs alapvető konfliktus az evolúció elméletével.”

„Waltke nyitott az új gondolkodásra. Egy interjúban az Evangéliumi Teológiai Társaság korábbi elnöke megerősítette, hogy ’a Biblia tévedhetetlen, de az interpretációk nem azok’. Ő Ádámot és Évát történelmi személyeknek tartja. De ha a genetika azt a következtetést vonja le, hogy ’az Írás egy csoportot ábrázolt úgy, mint egy egyént, az engem nem zavar’, mondta. ’El kell fogadnunk a tudományos bizonyítékot. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül őket. Teljes bizalmam van az Írásban, de az nem azt reprezentálja, amit a tudomány reprezentál.”

A cikk idéz két Calvin College professzort is.

„Schneider szerint a konzervatív protestantizmus a ‘krízis szélén áll’ ebben a témakörben, mivel a bizonyíték úgy tűnik hitelteleníti a bűnbeesést, mint történelmi eseményt. Az olyan viselkedések, amiket a bűnbeesés következményének tartunk, mint például az önző viselkedés, létezik az alacsonyabb rendű (ezért a kifejezésért az evolúcionisták felhúznák a szemöldöküket – a ford.) főemlősökben és az evolúció útján kerülhettek át az emberekbe. Ezért az Éden ‘nem lehet szó szerinti jellemzése annak, hogy milyenek voltak a dolgok az ősi emberi múltban’.”

Harlow szerint a bűnbeesésről alkotott képünket meg kell reformálni és az egyháznak hajlandónak kell lennie ‘leválasztani az eredendő bűnt attól a felfogástól, hogy az emberek egyetlen pártól származnak’”.

A cikk ellenpólusként idézi a kreacionista szervezet, az „Answers in Genesis” álláspontját is:

„Az Answers in Genesis írói a jelenlegi fejleményeket így kommentálták: ’Isten érett, teljesen funkcionális teremtményeket alkotott hat nap alatt, körülbelül 6000 évvel ezelőtt’.”

Aztán a cikk írója megjegyzi – Ham pedig azt írja saját cikkében, hogy nagyon fontos, hogy ezt a keresztények megértsék:

„Ha ez igaz. akkor az természetesen elpusztítaná a darwinizmust, mert egy ilyen rövid időszak nem ad elég időt az evolúciós folyamatok megtörténtére.”

De miért lenne EZ az igaz? Amikor épp az imént ismerték be, még keresztény tudósok is, hogy minden bizonyíték ez ellen szól. A kreacionisták oldalán egyetlen dolog áll: a Biblia azt mondta…

Ham viszont épp az ellenkezőjére forgatja ki a tényállást. Azt írja:

„Amint egy ideje mondjuk, a szekuláris világ nem fogja és nem tudja elfogadni egy fiatal Föld legkisebb lehetőségét sem, mert akkor nem tudnák még posztulálni sem az evolúció ötletét. Óriási időre van szükségük az evolúció hitéhez. Ezért használ a szekuláris világ olyan kifejezéseket, mint „tudományellenes”, „anti-intellektuális” és „akadémiaellenes” azokra, akik elutasítják az évmilliárdokat és fiatal Univerzumot fogadnak el. És szomorú, de ezért adja meg magát ennyi keresztény akadémikus a szekuláris világnak – akadémiailag elfogadhatónak akarnak tűnni a világ szemében. („Already Compromised” című könyvünkben részletezünk egy kutatást, amely dokumentálja, hogy a keresztény akadémikusok nagy része a keresztény felsőoktatási intézményekben az idős Földben és Univerzumban hisz.)”

Ami Hamnek szörnyű, az számomra örömteli, ha valóban így van. Ham viszont rosszul vezeti le a dolgot. A keresztény tudósok nem azért hisznek az idős Földben és Univerzumban, hogy elfogadtassák magukat a világiakkal. Hanem azért mert mérlegelték a bizonyítékokat. Szerintem senki sem szeretné jobban ezeknél a keresztény tudósoknál, ha azt mondhatnák: a bizonyítékok a Biblia igazát támasztják alá. De nem így van. Így egy keresztény tudós előtt két választás marad: az egyik, hogy elfogadja a bizonyítékokat és megpróbálja valamilyen módon közös nevezőre hozni őket a Bibliával (pl. azzal, hogy azt mondja a teremtéstörténet ezek szerint csak allegória) vagy lalalázva bedugja a fülét és makacsul ragaszkodik a Biblia szó szerinti értelmezéséhez, amint azt a Ken Ham félék teszik.

Sőt, maguk a világi tudósok sem azért hisznek a Föld és az Univerzum magas korában, hogy legyen elég idő az evolúciónak, hanem mert minden bizonyíték erre utal! Ham felcseréli az okot és az okozatot. Geológiai, csillagászati, kozmológiai, fizikai bizonyítékok tömkelegei utalnak a Föld és az Univerzum magas korára és nincs semmi, ami ennek az ellenkezőjére utalna! Ha nem így lenne, akkor egész egyszerűen megbukott volna az evolúció elmélete. Azonban az nagyon jól illeszthető az egyéb tudományterületek felfedezéseihez és bizonyítékaihoz. Ellentétben a bibliai teremtéstörténettel.

Ham folytatja:

„Vegyük észre, hogy ha a milliárd évek nem igazak és az Univerzum csak néhány ezer éves, akkor a vitának a szó szerinti Ádámról és Éváról vége van! Nyilvánvaló az Írásokból, hogy Isten szó szerint teremtette Ádámot és Évát – ez alapvető fontosságú a kereszténység számára a bűnbeesés megértéséhez és ahhoz, hogy Isten Fia miért lett a Megváltónk.”

Megint kérdem: miért ne lennének igazak a milliárd évek? Milyen bizonyíték utal rá, hogy nem igazak? A Biblián kívül…

Ham ismét idézi a Christianity Today-t, amely szerint a 21. század nagy teológiai kérdése az, hogy Ádám és Éva története vajon szó szerint veendő-e:

„Szóval, az Ádám és Éva kérdés lesz a vízválasztó Tudomány-Írás vita, annak a 21. századi megfelelője, amikor egykoron zavaró bizonyíték bukkant fel arra vonatkozóan, hogy a Föld kering a Nap körül? A potenciál mindenesetre megvan: a fejlődő tudomány nemcsak azzal szemben jelenthet kihívást, amit a Teremtés könyve lejegyez az emberiség megteremtéséről, hanem a faj egyedülálló státuszával szemben is, miszerint „Isten képére” teremttettünk, valamint az eredendő bűn és a bűnbeesés keresztény dogmájával és Jézus Lukács evangéliuma szerinti leszármazásával szemben, – legjelentősebb mértékben pedig Pál azon tanításával szemben, amely a történelmi Ádámot összefüggésbe hozza a Krisztuson keresztüli megváltással (Róma 5:12-19).”

Ham azt a címet adta cikkének, hogy „Egyetértek az ateistákkal”. Természetesen nem abban, hogy nincs Isten, hanem abban, hogy Ádám és Éva történetének szó szerintisége vagy nem szó szerintisége sokkal több, mint aminek először látszik: áll vagy bukik rajta az egész kereszténység! Ham egy ateista honlapról idéz (persze hangsúlyozza, hogy nem ért egyet az első bekezdéssel):

„Ha ezt olvasod nagy az esély rá, hogy nem hiszed el Ádám és Éva és a beszélő kígyó meséjét. Valószínűleg úgy gondolod, hogy ez egy tudatlanságból megalkotott történet, hogy így magyarázzák az élet eredetét. Valószínűleg nem hiszed, hogy Ádám szó szerint megette a gyümölcsöt, ami miatt Isten őt és Évát kiűzte az idilli Édenkertből.

Más szavakkal: tudod, hogy ez egy mítosz.

Eddig okés? Tehát, ha Ádám, Éva és a beszélő kígyó mítoszok, akkor az eredendő bűn is mítosz, igaz? Nos, gondolkodj el rajta!
Jézus fő rendeltetése az volt, hogy megmentse az emberiséget az eredendő bűntől.
Az eredendő bűn a hívőket méltatlanná teszi a megváltásra, de mégis megkapod, ezért hálásnak kell lenned a megváltásért (attól, ami nem létezik).
Eredendő bűn nélkül az a marketing, miszerint minden ember bűnös és ezért szükséges Jézust elfogadnia, igencsak gyenge lábakon áll.

Csak arra kérünk téged, hogy komolyan vedd fontolóra, amit tudsz, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy keményen meg kell vizsgálnod mindazt, amire egész életedben tanítottak. Ha nincs Ádám és Éva, az azt jelenti, hogy nincs szükség megváltóra. Azt is jelenti, hogy a Bibliában nem lehet megbízni, mint vitathatatlan, szó szerinti igazságban. Teljes mértékben megbízhatatlan, mert az egész egy mítosszal kezdődik és erre az alapra épít. Bűnbeesés nélkül nincs szükség megbánásra és nincs szükség szabadítóra. Tudod, hogy így van.”

(http://atheists.org/atheism/Christmas)

Ham ezután azon sopánkodik, hogy szomorú, hogy az ateisták jobban értik a kereszténységet, mint sok keresztény. (Talán ezért ateisták. 😉 )

Amint Ham azt mondta, hogy egyetért abban az ateistákkal, hogy a teremtéstörténet szó szerintiségének megkérdőjelezése az egész keresztény tanítást aláássa, ebben én is egyetértek Hammel. Csak természetesen az én konklúzióm nem az, hogy akkor a Biblia szó szerint igaz, hanem az, hogy a Biblia és a kereszténység nem más, mint egy mítosz, aminek semmi köze sincs az igazsághoz.

Természetesen a mérsékelt, evolúciót elfogadó keresztények tiltakozhatnak és mondhatják, hogy mind a bűnbeesés, mind az eredendő bűn allegóriák és valami mást jelképeznek – mondjuk az ember általános engedetlenségét Istennel szemben -, de ezek már csak utólagos invenciók annak érdekében, hogy valahogy mégis meg lehessen menteni a kereszténységet. A Biblia nem ezt írja. A Biblia teremtéstörténete nagyon is szó szerintinek tűnik – példának okáért a nők szülési fájdalmait azzal magyarázza meg, hogy Éva volt az, aki szakított a tiltott fáról és adta át a gyümölcsöt Ádámank, ezért Isten ezt külön büntetésként szabta ki a nőkre. Ugyanezzel az indokkal feljogosítja a férfiakat, hogy uralkodjanak a nőkön…

Az Újszövetségből is úgy tűnik szó szerint értették a teremtés történetét. Ham idéz cikkében néhány verset ennek alátámasztására. Én hadd idézzem a korábban már említett Róma 5:12-19-et:

„Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;

Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.

Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala.

De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.

És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.

Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.

Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.”

Ham végül ezzel zár:

„Igen, Ádám valóságos ember volt – az első ember és egy szó szerinti Ádám. Ha mást mondunk, azzal aláássuk az Írást és ezzel támadást intézünk az Ige ellen, amely támadás Jézus Krisztus személye ellen, aki maga az Ige. Ezeknek a kompromisszumokat kötő keresztény akadémikusoknak térdre kell borulnia a Szent Isten előtt és megbánniuk a támadásaikat, amiket az Ige ellen intéztek.”

Csak az a gond ezzel, hogy ott vannak azok a fránya bizonyítékok…

Ken Ham cikke: http://blogs.answersingenesis.org/blogs/ken-ham/2011/06/01/i-agree-with-the-atheists/ 

 

Címkék: , , , , , , ,

Genie Scott az evolúció elméletével szembeni (vallásilag motivált) ellenállásról az USA-ban és máshol

Genie Scott brit közönség előtt az amerikai anti-evolúcionista mozgalomról, a “kreacionista tudomány” és “intelligens tervezés” mozgalom hátteréről (természetesen a vallás hajtja őket) és arról, hogy hogyan terjeszkednek az USA-n kívül. Az előadásban elhangoznak információk arról is, hogy más országok – pl. egyes muszlim országok – hogyan viszonyulnak az evolúció elméletéhez. (Az előadás a manchesteri QED Konferencián volt hallható 2011. február 6-án.)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. június 1. szerda hüvelyk Evolúció/ID/Kreácionizmus, Tudomány

 

Címkék: , , , , , , , , , ,

54 millió dollár Noé bárkájára

Kentucky állam turisztikai fejlesztési hivatala a napokban szavazott meg 43 millió dollárt (plusz 11 milliót kapcsolódó utakra) egy Ken Ham nevű hírhedt fundi kereszténynek, aki évezredes mesékre szórja el az adófizetők pénzét. Jól megy.

Ken Ham az Answers in Genesis szervezet elnöke, hangos fiatal Föld kreacionista és arról vált hírhedté, hogy Petersburg (Kentucky) városában létrehozta a Kreacionista Múzeumot, amelyben a szokásos tudománytalan és hazug fundi állításokkal tömik a látogatók – köztük gyerekek – fejét a Föld és az ember eredetére vonatkozóan.

Ham legújabb projektje – amire most a csaknem 10 milliárd forintnyi összeget kapta – Noé bárkájának életnagyságú megépítése. Dinoszauruszokkal, meg minden (merthogy a fiatal Föld kreacionisták szerint a dinoszauruszok egy időben éltek az emberekkel…).

Idézzük majd fel magunkban ezt a történetet, amikor olyan panaszról olvasunk, hallunk amerikai keresztényektől, hogy üldözik őket…

Egy szempontból viszont érdekes lesz Ham vállalkozása: ha az emberek meglátják valójában mekkora is a bárka, amit Mózes 1. könyve leír, talán rádöbbennek arra, hogy mibe is kellene nekik tulajdonképpen beleképzelni a világ összes állatfajából kettőt! Persze nem biztos, hogy a fundik eljutnak odáig a gondolkodásban, vagy ezt is megideologizálják majd valahogy, szokás szerint. Az alábbi rajz nem egy ateista honlapról származik, hanem magáról az Answers in Genesis honlapjáról. Ezen látható, hogy mekkora is volt Noé bárkája más híres hajókhoz képest…

De ha ezt a képet az Answers in Genesis fel merte rakni, gondolom kész van már rá az ideológia, amivel megmagyarázzák hogy is fért ebbe bele minden állatból egy pár.

A hír forrása: http://barefootandprogressive.blogspot.com/2011/05/ark-encounter-gets-approval-for-43.html


DarkMatter2525-nek erre a témára is van egy rajzfilmje 😀

 
 

Címkék: , , , , , , , , , , ,