RSS

Ken Ham címkéhez tartozó bejegyzések

Ken Ham szerint többségi szavazással kellene eldönteni tanítják-e az evolúciót az iskolákban

A Fox News amerikai hírcsatorna nemrég telefonos felmérést végzett a következő kérdéssel:

„Melyik magyarázza ön szerint a legvalószínűbben az emberi élet eredetét a Földön?”

Természetesen nem meglepő, hogy melyik opció került többségbe az USA-ban…

A bibliai teremtéstörténet, ahogy az a Bibliában áll. 45%
Az evolúció elméket, amint azt Darwin és más tudósok lefektették. 21%
Mindkettő igaz. 27%
Nem tudja. 7 %

(Már a kérdés és a válaszok is hülyén vannak megfogalmazva, de ettől most tekintsünk el.)

http://www.foxnews.com/us/2011/09/07/fox-news-poll-creationism/

Ebben persze semmi meglepő nincs. Amiért felhozom az inkább a Kreacionista Múzeum létrehozójának, Ken Hamnek a reakciója a Facebookján:

„Biztos vagyok benne, hogy sokan láttátok ezt a felmérést. Ha helyesen reprezentálja az amerikai népességet, akkor miért tanítják az evolúciót tényként az iskolákban? Miért van a szekularistáknak annyi kontrollja afelett, hogy mit tanítanak? Szerintem ennek sok oka van és később kommentálom – de gondoltam érdeklődéssel olvashatjátok ezt.”

Oké. Tehát, hogy mit tanítsanak az iskolákban azt többségi szavazásnak kell eldöntenie, nem pedig annak, hogy mi mellett szólnak tudományos bizonyítékok? Mert a többségnek mindig igaza van és tudományos kérdések is annak alapján dőlnek el, hogy a többség mit gondol róluk. Értem…

Ham amúgy egy újabb kirohanásában a liberális keresztényekre is ki van akadva:

„A keresztények egyre inkább rájönnek, hogy a valóságban a legnagyobb harcot az egyházon belül vívjuk. Hogyan tehetünk tanúságot a világnak, ha az egyház egy nagy része, sőt sok keresztény iskola is magáévá tette az evolucionista hit Isten ellenes vallását, beleértve a több millió évet is? Ez a levél egy pásztor feleségének bizonysága és fontos, hogy mind elolvassuk: hihetetlen!”

LOL. Nem baj a Fox News felmérésének eredménye nyújthat némi vigaszt, Ken. Azért még bőven van kit hülyíteni arrafelé. 😉

 
 

Címkék: , , , , , , , , , ,

Bibliai kozmológia

Hányan vannak manapság, akik síkra szállnak amellett, hogy a Föld lapos, hogy áll és nem mozog vagy, hogy a Nap kering a Föld körül, nem pedig fordítva? Nevetséges, rég megdőlt elképzelések, biztos nincs már olyan, aki ebben hisz – gondolhatnánk. Azonban, mint tudjuk a Bibliából is, a hit csodákra képes ;), s ebben az esetben is bebizonyosodik, hogy ha valaki valamiben hinni akar, az képes arra, hogy elméjéből kizárjon minden tényt és racionális érvet, amely ez ellen a hit ellen szól! A keresztény és muszlim kreacionisták nagy része bizonyára jót nevet velünk együtt azokon a szerencsétlen bolondokon, akik ma is ragaszkodnak a geocentrikus világképhez, vagy ahhoz, hogy a Föld lapos. Pedig éppenséggel ők sem csinálnak mást, csak éppen egy más tudományterületen…

Az alábbi rajzok egy 1893-as kiadványból származnak. Azaz alig több, mint 100 évvel ezelőtt még kísértetiesen hasonló „érvek” hangzottak el amellett, hogy a Föld helyes térképe így néz ki, mint manapság a bibliai teremtéstörténet mellett!

Felül azt írják, hogy “Négyszáz passzus van a Bibliában, amely elítéli a “földgömb elméletet” (amely “csak egy elmélet”, igaz? 😉 ) vagy a “repülő Földet” és nincs semmi, amely alátámasztaná azt. Az alábbi a Világ bibliai térképe”.

A jó keresztények még gúnyrajzokat is készítettek erről az abszurd ötletről, hogy a Föld mozgásban van.

Felirat: “Ezek az emberek 65 000 mérföld per órás sebességgel repülnek a bolygóval a Nap körül és 1042 mérföld per órával a Föld középpontja körül (az agyukban). Gondolj csak bele ebbe a sebességbe!”

Vicces, igaz? De ne hidd, hogy nincsenek még ma is, akik hasonló nézeteket vallanak, akármilyen hihetetlenül hangozzék is ez! Hadd mutassam be a Flat Earth Society-t (Lapos Föld Társaság): http://theflatearthsociety.org/cms/index.php

A fórumuk több, mint 25 ezer tagot számlál: http://www.theflatearthsociety.org/forum/

Érdemes böngészgetni! 😀

Ez mutatja, hogy mennyi ember van, aki hittel képes felülírni magában a józan észt! Ezért nem hiszek én sem a kereszténység, sem a kreacionizmus/ID gyors halálában, akkor sem, ha a tények ellenük szólnak. Ráadásul az, hogy evolúció révén fejlődtünk-e ki sokkal sarkalatosabb kérdés a kereszténység számára, mint az, hogy milyen a Föld (lásd ezt a bejegyzést), de azért a lapos Föld hívők, geocentristák stb. is bibliai alapokból indulnak ki általában, amint azt ez a hír is mutatja: http://www.chicagotribune.com/news/local/ct-met-galileo-was-wrong-20110704,0,1142889.story

A fenti cikkben a Chicaco Tribune 2011. július 4-én arról számol be, hogy egy kis csoport konzervatív római katolikus amellett érvel, hogy Galileo Galileinek nem volt igaza: igenis a Nap kering a Föld körül és nem fordítva!

Robert Sungenis, a mozgalom vezetője azt mondja: „A heliocentrizmus veszélyes, ha az igaz rendszerként állítják be, amikor pedig hamis rendszer. A hamis információk hamis ötletekhez vezetnek, azok pedig törvénytelen és erkölcstelen cselekedetekhez – ezért ilyen ma a világ állapota… Galileo előtt az egyház irányította a világot, a kormányok és az akadémia pedig alá voltak neki rendelve.”

Aha, szóval innen fúj a szél!

Peter Garnavich asztrofizika professzor megjegyezte a csoportról: „Néhány ember szeretné visszapörgetni a világot az 1950-es évekbe, amik jobb időknek tűnnek. Ezek az emberek azonban az 1250-es évekbe akarják visszavinni a világot. Nem igazán értem.”

Sungenisék – mondanom sem kell – a bibliai teremtéstörténetben is hisznek, szerintük mind azt, mind a geocentrizmust „tudományos bizonyítékok” támasztják alá. Mindazonáltal nem tudományos bizonyítékot, hanem bibliait idéz a geocentrizmus mellett – Józsué könyvének 10:12-14 fejezetét:

„Akkor szóla Józsué az Úrnak azon a napon, a melyen odavetette az Úr az Emoreust Izráel fiai elé; ezt mondotta vala pedig Izráel szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében!

És megálla a nap, és vesztegle a hold is, a míg bosszút álla a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen-é ez megírva a Jásár könyvében? És megálla a nap az égnek közepén és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig.

És nem volt olyan nap, mint ez, sem annakelőtte, sem annakutána, hogy ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozik vala Izráelért.”

Kissé ironikus dolog, hogy a cikkben a Kreacionista Múzeumot létrehozó és Noé bárkáját ismét megépíteni szándékozó Ken Ham osztja a bölcsességet Sungeniséknek: „Nagy különbség van a bolygók, a Naprendszer és az Univerzum eredetének kutatása között és aközött, hogy jelenleg hogy mozognak és viszonyulnak egymáshoz. A Biblia se nem geocentrista, se nem heliocentrista. Nem ad kifejezett információt a Naprendszerről.”

Azért az imént idézett rész a Jozsué könyvéből rávilágít, hogy a Biblia nem úgy képzeli el, hogy a Föld kering a Nap körül, hiszen akkor azt írta volna, hogy Isten megállította a Földet, nem pedig azt, hogy megállította a Napot és a holdat. De Hamnek gondolom elég megbirkóznia a kreacionizmusba vetett hit kihívásaival, nem kívánja még a bibliai kozmológiából eredő nehézségeket is a nyakába venni. 😉 Mindjárt bemutatom, hogy hogyan is néz ki ez a kozmológia.

Sungenis érvelése kísértetiesen emlékeztet a kreacionista érvelések természetére. Szerinte a heliocentrikus világkép csak azért nyert teret az elmúlt évszázadok során, mert a tudományban domináns a szekuláris tudósok jelenléte. De a keresztény tudósok szerinte megmutatták, hogy „a tudomány nélkülöz minden tudományos alapot vagy jó bizonyítékot” („a tudomány nélkülöz minden tudományos alapot” 😀 – tényleg így van leírva a cikkben, bár ezt a mondatot nem közvetlenül idézik Sungenistől, csak közvetetten tulajdonítja neki a cikk írója).

Egy másik geocentrista katolikus, Pat Jones ezzel indokolta a heliocentrikus világkép széleskörű elfogadottságát: „Keresztény értelemben véve bukott természetünk miatt mindig a legkisebb ellenállás felé tartunk – megyünk az árral.”

Értem. Tehát csak ez. Nem pedig bizonyítékok. Hiszen azok nincsenek is, amint megtudtuk. Ugyanúgy, ahogy az evolúció mellet sincsenek, amint azt a kreacionistáktól tudjuk. 😉

Ha netán azt akarnád válaszolni ezeknek az embereknek, hogy „de hát az ember már járt a világűrben, láttuk a Földet kívülről”, ne is fáraszd magad! Szerintük mindez csak egy világméretű összeesküvés, a NASA és a kormányok hazugsága, valójában sosem jártunk az űrben. Kíváncsian várom a geocentristák és lapos Föld hívők mikor követik azt a kreacionista taktikát, amely az övékhez hasonló „hitnek” próbálja beállítani a tudományos konszenzust. És azon az alapon, amelyen a kreacionisták és ID hívők követelik a teremtéstörténet oktatását a természettudományos órákon, végül is a lapos Föld hívők és geocentristák is helyet követelhetnének maguknak a földrajz órákon…

Tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb mai keresztény Ken Hammel együtt azt fogja mondani, hogy a Biblia nem írja, hogy a Föld lapos és azt sem, hogy a Nap kering körülötte. Ennyire explicit módon nem, de az imént idézett Jozsué versből és más igehelyekből kaphatunk némi fogalmat a bibliai kozmológiai világképről. És ez bizony ellentmond mai ismereteinknek.

A Biblia szerint a Föld áll és nincs mozgásban! Tehát ez eleve kizárja azt, hogy a Föld keringjen a Nap körül és forogjon a saját tengelye körül! Ez leginkább a Zsoltárok 104:5-ben válik szembetűnővé:

„Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké.”

De más igehelyek is alátámasztani látszanak az álló Föld képét:

„Rettegjen az egész föld az ő orczájától; a föld kereksége is megerősíttetik, hogy ne ingadozzék.” (1. Krónika 16:30)

„Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára; megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon.” (Zsolt. 93:1)

„Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal.” (Zsolt. 96:10)

Mózes 1. könyvében a teremtéstörténet sem azt látszik alátámasztani, amit ma ismerünk a világról. A bibliai teremtéstörténet külön bejegyzést érdemel, így nem megyek bele most annak részletes elemzésébe, csak arra szorítkozom, ami érinti jelen témánkat.

„És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.” (I. Móz. 1:6-8)

„És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre; És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó. És lőn este és lőn reggel, negyedik nap. (I. Móz. 1:14-19)

Tehát a bibliai világkép szerint egy mennyezet választja el az afelett lévő vizeket (esőt) és az alatta lévőket (tengerek, folyók, tavak) és Isten erre a mennyezetre helyezte fel a Napot, a Holdat és a csillagokat. Mondanom sem kell, hogy a valóság teljesen máshogy fest.

Ezt a mennyezetet a bibliai korban valamiféle kifeszített, szilárdnak dolognak képzelték el. A Jób 37:17 konkrétan ki is jelenti, hogy az ég szilárd.

„Vele együtt terjesztetted-é ki az eget, a mely szilárd, mint az aczéltükör?” (Jób 37:17)

Ézsaiás már egy kárpithoz vagy sátorhoz hasonlítja, de itt is egy kifeszített, szilárd dologra utal a hasonlat:

„Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;” (Ézsaiás 40:22)

A Biblia máshol is úgy utal az égboltra, mint egy kézműves mestermunkájára.

„A ki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos.” (Jób 9:8)

„Hiszen kezem veté e föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket, ha én szólítom őket, mind itt állnak.” (Ézsaiás 48:13)

A Biblia tehát úgy képzeli el az eget, mint egy kifeszített, szilárd halmazállapotú, hatalmas kupolát vagy sátrat. Az eredeti héberben sokszor a „raqiya” szót használják az égboltra, ami szó szerint azt jelenti, hogy „kikalapált”. Ebből is arra következtethetünk, hogy valamiféle Isten által kovácsolt, „kikalapált” dolognak képzelték el.

A kupola mellett, úgy tűnik, hogy ami a Föld felszínét illeti, az a Bibliában bizony lapos.

Például Dániel 4:7-8 ezt írja:

„Az én fejem látásai az én ágyamban ezek voltak: Látám, hogy ímé, egy fa álla a föld közepette, és annak magassága rendkivüli volt. Nagy volt a fa és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható.”

Ez csak akkor lehetséges, ha a Föld lapos. Akárcsak a Máté 4:8-ban vagy a Jelenések 1:7-ben leírt jelenetek:

„Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét.” (Máté 4:8)

„Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.”

Elismerem, hogy itt a keresztények hivatkozhatnak arra, hogy a fenti három igeszakasz mind metaforaként értendő, hiszen Dániel és János álmot látott, a Máté 4:8-ban pedig a Sátán akár valamiféle „telepatikus úton” is megmutathatta Jézusnak a világ országait. (Keresztényként legalábbis én így képzeltem el ezt a jelenetet.) Mindazonáltal ha választani kell, hogy a Biblia versei mire utalnak a Föld formáját illetően, akkor bizony a lapos a válasz és nem pedig a közel gömbölyű.

Ebből az is következik, hogy a Biblia kicsinek képzeli a Napot, a Holdat és a csillagokat, hiszen másképp nem férnének fel az égboltra. Erre utal a Zsoltárok 19:5-7 is:

„Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.”

Jób könyvének 38:4-6-ban az Úr azt mondja:

„Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt? Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;”

Tehát a Földnek alapja, szegletköve és oszlopai vannak. Sőt, szélei is, amint azt a 38:12-13-ból megtudjuk:

„Parancsoltál-é a reggelnek, a mióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét? Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla.”

A Jelenések könyve is megerősíti, hogy a Földnek négy szeglete van:

„Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.” (Jel. 7:1)

A tengernek forrása van a Jób 38:16 szerint:

„Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?”

A hónak és jégesőnek pedig tárháza a Jób 38:22-23 alapján:

„Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é? A mit fentartottam a szükség idejére, a harcz és háború napjára?”

A csillagképek szálakkal, kötelekkel vannak összekötve:

„Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é?” (38:31)

A Földnek határai vannak, a szélnek tárháza:

„Egy szavával vizek zúgását szerez az égben, és felhőket visz fel a föld határairól, villámokat készít az esőhöz, és kihozza a szelet az ő tárházaiból.” (Jer. 51:16)

A csillagok le is tudnak esni az égről:

„És megnöve mind az ég seregéig; és a földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtapodá.” (Dániel 8:10)

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.” (Máté 24:29)

„És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték.” (Jel. 6:13-14)

A Biblia több helyen hivatkozik az „ég csatornáira” (I. Móz. 7:11, I. Móz. 8:2, Ézsaiás 24:18, Malakiás 3:10).

Az eget egy torony építésével el lehet érni:

„És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.” (I. Mózes 11:4-7)

Ellátogatott nemrég ide egy keresztény, aki pár verssel igyekezett a Biblia tudományos helytállóságát alátámasztani. A versek arra vonatkoztak, hogy a Biblia előre megmondta, hogy a Föld „kerek” és hogy honnan tudták ezt akkor az emberek?

Az egyik ilyen vers a korábban már idézett Ézsaiás 40:22

„Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;”

Nos, ha a kereket összekeverjük a gömbölyűvel, akkor érdemes lenne visszamenni az általános iskolába geometria órára. Úgy emlékszem keresztény látogatónk ezt a verset is idézte a Biblia tudományos éleslátásának igazolására:

„Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.” (Jób 26:7)

Ezt a verset a keresztények arra szokták igazolásul idézni, hogy lám, a Biblia megmondta, hogy a Föld „a semmi felett lebeg”. Nos, itt valójában azt állítja a Biblia, hogy a Föld fel van függesztve. Természetesen, mint oly sokszor ebben is ellentmondást tapasztalunk az egyes bibliai könyvek között. Míg itt egy a „semmiség fölé” felfüggesztett Föld képét látjuk, addig a számos más helyen oszlopokon nyugvó Földről beszél a Biblia. Míg Jób “föld kerekséget” említ, addig más bibliai helyek a Föld négy szegletére hivatkoznak.

A korábbiak tükrében ezek a versek elég halovány „bizonyítékok” a Biblia kozmológiai korrektsége mellett. Pláne, hogy ugyanebben a fejezetben pár verssel később ezt is olvassuk:

„Ő szab határt a víz színe fölé – a világosságnak és setétségnek elvégződéséig. Az egek oszlopai megrendülnek, és düledeznek fenyegetéseitől.” (Jób 26:10-11)

Énok könyve

Énok könyve (vagy Énok 1. könyve) nincs benne a Bibliában – a zsidók és a keresztények nagy-nagy szerencséjére. Ugyanis ez a ie. 300-100 körülről származó könyv az, amely a legrészletesebben és legkonkrétabban fejti ki a zsidó-keresztény kozmológiát. Mondanom sem kell, hogy a könyvben ábrázolt világ köszönőviszonyban sincs mai ismereteinkkel. Ha ez a könyv is benne lenne a Bibliában, akkor ma nemcsak evolúció biológusoknak nem lenne nyugtuk a keresztényektől, de a csillagászoknak és a geográfusoknak sem…

De a keresztények szerencséjére Énok könyvét csak 1773-ban fedezték fel újra, amikor megtalálták egy teljes példányát Etiópiában, majd később részleteket belőle a holt-tengeri tekercsek között is. Így aztán nincs benne a kánonban.

Ugyan mit jövök én egy olyan könyvvel, ami benne sincs a Bibliában? Hiszen bizonyára pont azért nem került bele – mondhatja a keresztény – mert nem Istentől ihletett. Nos, erről más volt magának az Újszövetségnek a véleménye, ugyanis az Újszövetség hivatkozik rá, s teszi ezt támogatóan, egyetértően. Tehát az újszövetségi őskeresztények elfogadták Énok könyvét! Az, hogy mi került bele a kánonba és mi nem és milyen alapokon egy másik kérdés és szintén megér egy misét – majd egy más alkalommal -, most legyen az elég, hogy az Énok könyvére Júdás levelének 14-15. verse így hivatkozik:

„Ezekről is prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.”

(Júdás 14-15)

A fenti vers minden bizonnyal Énok könyvének 1:9 versére utal, amely így szól:

„Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfeddni minden élõt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bûnösök ellene szóltak.”

Énok könyvéből részleteket magyarul itt olvashattok: http://www.freeweb.hu/enok/Enok1.html

A bibliakutató E. Isaac azt írja Énok könyvéről:

„Kevés kétség van afelől, hogy az 1. Énok befolyásolta az újtestamentumi doktrínák kiformálódását a Messiás természetéről, az Ember Fiáról, a messiási királyságról, a démonológiáról, a jövőről, a feltámadásról, az utolsó ítéletről, az egész eszkatológiai színházról és a szimbolizmusról. Nem csoda tehát, hogy a könyvet sok apostoli és egyház atya nagy becsben tartotta.”

Persze Énok könyvét valójában minden bizonnyal nem az “Ádámtól fogva hetedik” Énok írta, akiről az 1. Mózes 5:21-24 ír, hanem csak valaki, aki annak mondta magát. A bibliakutatók többsége szerint kb. ie. 300-100 között keletkezhetett és valószínűleg több szerző jegyzi. Nem ritka dolog az ilyesfajta hamisítás a kánonba bekerült könyvek körében sem.

Lássuk mi volt ennek az Újszövetség által elfogadott Énok könyvének a kozmológiai tanítása! A könyvben Énokot az arkangyalok elviszik a “Föld széléig” és Énok ezen utazásokról számol be.

18. fejezet:

„Láttam a szelek tárhelyét: Láttam, hogyan látta Õ el azokkal az egész teremtést és a föld szilárd alapjait. És láttam a föld szegletkövét: Láttam a négy szelet, amely [a földet és a] menny boltozatát tarja. És láttam, ahogy a szelek feszítik az égboltot, és megállapodnak a föld és menny között: ezek a mennyek oszlopai. Láttam a mennyek szeleit, amelyek körbeforgatják a napot és a csillagokat a pályáikon.
Láttam a földi szeleket, amint a felhõket viszik; Láttam az angyalok ösvényét: Láttam a föld végénél honnan kezdõdik a menny boltozata. És továbbmenve láttam egy helyet, amely ég éjjel és nappal, ahol hét csodás kövekbõl álló hegy áll, három kelet felé, három pedig dél felé feküdve. Azok, amelyek kelet felé néztek, azok közül egy színes kõböl volt, és egy gyöngybõl, és egy jácintból, és a dél felõl állók pedig vörös kõbõl. De a középsõ felnyúlt a mennybe, mint az Isten trónja, alabástromból, és a csúcsa a trónusnak zafírból volt.
És lángoló tüzet láttam. És ezek mögött a hegyek mögött az a terület fekszik, ahol a nagy földnek a vége van: ott váltak a mennyek teljessé. És egy mély mélységet láttam, ahonnan mennyei tûzoszlopok törtek fel, és ahová tûzoszlopok zuhantak alá, s megmérhetetlen volt a mélységük és magasságuk is. És amögött a mélység mögött egy helyet láttam, ahol nem volt felül égbolt, és nem volt szilárd föld alul: nem volt ott víz, nem voltak madarak sem, hanem kietlen és rettenetes hely volt az. Láttam ott hét csillagot, amelyek olyanok voltak mint hatalmas égõ hegyek, és kérdeztem azok felõl. Az angyal pedig azt mondta: ‘Ez a hely a menny és a föld vége: ez a csillagoknak, a mennyei seregeknek a börtöne. És a csillagok, amelyek a tûzben forognak, ezek azok, amelyek áthágták az Úr parancsolatát felemelkedésük kezdetén, mert nem jöttek fel a nekik megszabott idõben.
És harcolt velük, és megkötözte õket addig, amíg bûnük beteljesül, (igen, még) tízezer esztendeig.”

Tulajdonképpen ezen elképzelések közül sokkal találkozunk a kanonizált könyvekben is, amint fentebb bemutattam – Énok legfeljebb alaposabban kifejti és összefoglalja őket: a szeleknek tárhelye van, a Földnek szilárd alapja, szegletköve, a mennyboltozat valamiféle szilárd tárgy, amit a szelek tartanak, illetve feszítenek, a mennyeknek oszlopai vannak, a menny boltozata a föld végénél kezdődik, Isten trónja egy hegyen van, a hegyek mögött egy terület fekszik, ahol a “nagy földnek a vége van”, a csillagok pedig személyek, hiszen bűneik vannak…

21. fejezet:

“Innen, tovább mentem egy másik helyre, ami még káoszban volt. Itt, rettenetes dolgokat láttam: Nem láttam ott sem mennyeket felülrõl, sem megszilárdult földet, hanem az a hely káoszban volt és rettenetes hely az. Láttam azon a helyen a mennyek hét csillagát együtt megkötve, mint nagy hegyeket, amelyek a tûzben égnek. Ekkor megkérdeztem: “Milyen bûnök miatt vannak õk megkötve, és milyen oknál fogva lettek ide vetve?” Uriel, egyike a szentséges angyaloknak, aki velem volt, válaszolt: ‘Énok, miért kérdezel, és miért vagy buzgó az igazat megtudni? Ezek a mennyek csillagai közül valók, azok, akik az Úr parancsolatait megszegték és itt megköttettek tízezer évre, amíg a bûnükért kijáró idõ betöltõdik.’
Innen egy másik helyre mentem, ami az elõzõnél is rettenetesebb volt, és ahol szörnyû dolgot láttam: ott hatalmas tûz égett és lángolt és a hely egy szakadék volt, egészen a mélység legaljáig, megtelve leereszkedõ tûzoszlopokkal: melyeknek sem méretét, sem erejét nem tudtam felmérni, és azt sem, hogy honnan eredtek.
Megszólaltam, és mondtam: ‘Milyen félelmetes ez a hely, még látni is szörnyû!’ Ekkor Uriel válaszolt nekem, egyike a szentséges angyaloknak aki velem volt, és mondta: ‘Énok, miért van benned félelem és rettegés?’ Én válaszoltam neki: ‘Mert félelmetes ez a hely, és a kínok látványától.’ Õ pedig mondta nekem: ‘Ez a hely az angyalok börtöne, és itt lesznek fogvatartva örökké.’”

23. fejezet:

“És onnan (elindulva) egy másik helyre mentem, nyugati irányba, a föld legtávolabbi végére. És ott, egy szüntelenül égõ tüzet láttam, melynek ereje nem lankad sem éjjel sem nappal, hanem állandóan égett. És én megkérdeztem, így szólvánán, “Mi ez a meg nem szûnõ (dolog) ?” Akkor, Ráguel, egyike a szent angyaloknak, aki velem volt, válaszolt nekem, mondván, “Ez (a dolog) amit itt láttál az (a tûz) útvonala, és az a tûz, amely a nyugat irányába ég, azok a mennyei égitestek.”

24-25. fejezet:

“Onnan a föld egy másik területére mentem, ahol egy éjjel-nappal égõ tûzhegységet mutatott nekem. És amögé kerülve láttam hét csodálatos hegyet, amelyek mind különböztek egymástól, és azok kövei fönségesek és szépek voltak, teljességgel pazar, ragyogó látványúak és világos külsejûek: három kelet felõl, egymásbaérve, és három dél felõl, egymásbaérve, mély szakadékokkal, amelyek egymásba értek. És a hetedik hegy ezek között állt, s magasabb volt a többinél, Magasságában egy trónusra hasonlított: és illatos fák vették körül a trónt. Azok közt volt egy fa, amilyet soha nem szagoltam még, nem is volt belõle több, vagy ahhoz hasonló: illata minden illatott felülmúlt, és levelei, virágai és ágai nem száradnak el sohasem; a gyümölcse szépséges, és hasonlított a gyümölcs a pálmafa datolyáira. Akkor azt mondtam: “Milyen szépséges ez a fa, illatos és levelei tetszetõsek, és virágainak megjelenése pompás.” Akkor Mikháel, egyike a szent és méltóságos angyaloknak, aki vezetõjük, és aki velem volt, válaszolt nekem.

És ezt mondta nekem: ‘Énok, miért kérdezel engem a fák illatáról, és miért kívánod megismerni az igazságot?’ Én pedig válaszoltam: ‘Mindent meg szeretnék tudni, különösen errõl a fáról.’ Erre így válaszolt: ‘Ez a magas hegy amit láttál, amelynek csúcsa olyan, mintha Isten trónusa lenne, ez az Õ trónja, ahová majd leül a Szent Hatalmasság, a Dicsõség Ura, az Örök Király, akkor, amikor eljön a földet meglátogatni az Õ jóságában. És az illatos fát illetõen, halandó ember nem érintheti ezt meg a nagy ítélet idejéig, amikor bosszút áll mindenen és véghezvisz [mindent] mindörökké. Akkor megadatik majd az igazaknak és a szenteknek. A gyümölcse a választottak eledele lesz: a szentélybe lesz átültetve, az Úrnak, az Örök Királynak templomába. Akkor örömmel vigadnak majd, boldogok lesznek, És be fognak majd lépni a szentélybe, És az illata átitatja majd csontjaikat, És hosszú életet élnek majd a földön, Amilyet õsatyáik éltek: És azokban a napokban nem lesz többé bánat vagy vész,
Sem kínok sem csapások nem érik már õket.’ Ezek után áldottam a Dicsõség Istenét, az Örök Királyt, aki eltervezte ezen dolgokat az igazakért, és véghezvitte mindezt és megígérte nekik.”

26. fejezet – a Földnek közepe van, és Énok szemmel láthatóan nem a Föld magjára gondol itt 😉 :

“És onnan a föld közepére mentem, ahol egy áldott helyet láttam, és ott lombos fák voltak teljes virágzásban. És ott láttam egy szent hegyet, és a hegy aljánál, keleti irányban egy patak áramlott dél irányába. És kelet felõl egy ennél magasabb hegyet láttam, és köztük egy keskeny és mély szakadék volt: Abban egy patak is folyt a hegy aljában. És kelet felõl egy másik hegy volt, alacsonyabb, mint az elõzõ és kisebb is, és egy mély, száraz szakadék volt közöttük: és egy másik mély és száraz szakadék volt a három hegy tetõfokain. És mindegyik szakadék mély és keskeny volt, kemény sziklákból (állt), és nem voltak fák azokban. És csodálkoztam a sziklákon, és álmélkodtam a szakadékon, igen nagy csodálkozással.”

32. fejezet – az Édenkert egy fizikailag továbbra is létező hely:

“És ezek után, ahogy észak felé néztem a hegyeken túl, hét hegyet láttam, tele a legfinomabb nárdussal és illatos fákkal és fahéjjal és fûszerekkel. És ekkor felmentem ezen hegyek ormára, messze a föld keleti felén, és átsuhantam az Erythraea-i tenger fölött, és messze elhagytam azt, és elsuhantam Zotiel angyal mellett. És eljutottam az Igazságosság Kertjébe, és voltak ott fák számosan, nagyon hatalmasak, gyönyörûségesek és pompásak és fenségesek, és ott állt a tudás fája, melynek szent gyümölcsét ették és nagy bölcsességet tanultak abból. Ez olyan magas volt, mint az erdei fenyõk, és levelei olyanok mint a karob fáé és gyümölcsei olyanok, mint a szõlõfürtök, gyönyörûségesek: és az illata mint a messzire illatozó fáké. Akkor azt mondtam: “Milyen gyönyörûséges eme fa, és mily szemet gyönyörködtetõ a látványa!” Akkor Raphael a szent angyal, aki velem volt, válaszolt nekem szólván: “Ez a bölcsesség fája, melyrõl a te régi atyád és a te koros anyád, akik elõtted éltek, ettek és megismerték a bölcsességet és szemeik megnyíltak, és felismerték, hogy mezítelenek, és kiûzettek a kertbõl.”

33. fejezet – a Föld végein nyugodnak a mennyek, amelyekbe ajtón lehet bemenni, ezeken az ajtókon járkálnak ki-be a csillagok:

“És onnan továbbmentem a föld végei felé és hatalmas vadállatokat láttam, mindegyik különbözött a másiktól; és (láttam) madarakat, melyek úgyszintén különböztek megjelenésükben és szépségükben és hangjukban. És az állatoktól keletre láttam a földnek végeit, melyen a mennyek nyugodtak, és a mennyek ajtaját nyitva. És láttam ahogy a mennynek csillagai elõsorjáztak, és megszámláltam a kapukat amelyeken keresztül haladtak, és leírtam minden kijáratot az egyes csillagok szerint, számukat és neveiket, feladatukat és pozicióikat, az idejüket és hónapjaikat, ahogy Uriel, a szent angyal aki velem volt, megmutatta nekem. Mindent megmutatott nekem és mindent leírt nekem: neveiket is felírta nekem, és törvényüket és rendjeiket.”

34. fejezet – a szelek is ajtókon járnak ki-be:

“Onnan továbbmentem észak felé, a földnek végei felé, és láttam ott egy hatalmas és pompás eszközt az egész föld végeinél. És láttam itt három nyitott ajtót a mennyben: mindegyiken keresztül északi szelek áramlottak: amikor ezek fújnak, hideget és jeget és fagyot és havat és párát és esõt hoznak. És amikor az egyik bejáraton keresztül fújtak, az jót hozott, de a másik két kapun keresztül fújva erõszakosság és nyomorúság jött a földre, és erõszakkal fújtak.”

35. fejezet – nemcsak keleten, de nyugaton is a mennybe vezető három kapu várja az utazót:

“És onnan nyugati irányba mentem, a föld végeire, és ott a mennyek három kapuját láttam, olyanokat, amelyeket keleten is láttam, ugyanannyi számban, ugyanannyi kijárattal.”

36. fejezet – a menny déli kapuin át jön a harmat, az eső és a szél, a keleti “kicsiny” kapukon a csillagok:

“És onnan délre mentem a földnek végeire, és láttam ott három nyitott kapuját a mennynek: s onnan jött a harmat, az esõ és a szél. És onnan kelet felé mentem az egek végei felé, és láttam itt a mennynek három keleti kapuját nyitva és kicsiny kapukat felettük. Ezeken a kicsiny kapukon át a menny csillagai jöttek és futották útjukat nyugat felé azon az ösvényen, melyet mutattak nekik. És ahányszor csak láttam ezt, mindig áldottam a Dicsõség Urát, és folyamatosan áldottam a Dicsõség Urát, aki nagyszerû és dicsõséges csodákat munkál, hogy bemutassa az Õ munkájának nagyszerûségét az angyaloknak és a szellemeknek és az embereknek, hogy dícsérhessék az Õ munkáit és minden teremtményét: hogy láthassák az Õ hatalmának munkáit, és dicsérhessék az Õ kezeinek nagyszerû munkáit, és áldják Õt örökké.”

44. fejezet – egy bónusz a csillagok és a villámok kapcsolatáról 😉 :

“És láttam egy más jelenséget, ezt a villámokkal kapcsolatban láttam: mégpedig azt, hogy némelyek a csillagok közül villámokká változtak, s nem tudtak megválni ettõl az új formájuktól.”

Az Énok könyvéhez fent megadott link csak részleteket tartalmaz a könyvből, nem a teljeset, ezért az alábbit én fordítottam angolról. Ebben a napfelkeltét és napnyugtát magyarázza az író:

„Ez a világítótestek első parancsolata: a nap egy világítótest, akinek a bejárata a mennybolt egy nyílása, amely keletre helyezkedik el és a kijárata egy másik nyílás a mennyboltozaton, nyugat felé. Hat nyílást láttam, amelyeken át a nap felkel és hatot, amelyeken át lenyugszik. A hold is ugyanezeken a nyílásokon át kel fel és nyugszik le és a csillagok vezetik őket, azokkal együtt, akiket vezetnek, hat [nyílás] van a keleti és hat a nyugati mennybolton. Mindegyik állandó rendben helyezkedik el, egyik a másik után. Sok ablak van ezeknek a nyílásoknak mind a jobb, mind a bal oldalán. Először azon megy ki a nagy fény, akinek neve a nap; kereksége olyan, mint az ég kereksége és teljes fénnyel és hővel. A hintót, amin felszáll, a fújó szél vezeti. A nap lenyugszik az égen (nyugaton) és visszatér észak-keletre, hogy keletre menjen, úgy vezérlik, hogy elérje a keleti kaput és ragyogjon az ég arcában.” (1. Énok 72:2-5)

A fentiek alapján valahogy így lehet elképzelni Énok könyvének Földjét:

Kép © 1992 by Robert Schadewald

Források:

http://www.lhup.edu/~dsimanek/febible.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch
http://www.freeweb.hu/enok/Enok1.html
http://www.chicagotribune.com/news/local/ct-met-galileo-was-wrong-20110704,0,1142889.story

 
93 hozzászólás

Szerző: be 2011. augusztus 6. szombat hüvelyk Biblia, Tudomány

 

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Fundikat sokkol júniusi számával a Christianity Today

Ken Ham mérges. A híres-hírhedt kreacionista, aki a Kentucky-ban található Kreacionista Múzeummal, majd legújabban Noé bárkája megépítésének terveivel vonta magára a figyelmet, ezúttal nem az elvetemült evolucionistákra és ateistákra van kiakadva, hanem keresztény testvéreire. Mégpedig azokra, akik elég őszinték önmagukhoz ahhoz, hogy ne tudják figyelmen kívül hagyni a tudományos tényeket és bizonyítékokat.

A Christianity Today című keresztény magazin júniusi száma ugyanis ezzel a címlappal jelent meg:

A főcím: „A történelmi Ádám keresése”

A fundiknál már tuti a címlap kiverte a biztosítékot (jó sok előfizetést fognak lemondani :D), hát ha még bele is néznek! Ken Ham megtette. A cikk számos keresztény tudóst szólaltat meg, akik ilyen-olyan mértékben elfogadják az evolúció elméletét.  Ham szerint ezek a tudósok megalkuvóan kezelik Isten igéjét és előbbre helyezik annál „az esendő emberi hitet az evolúcióban”. (Gondolom a fosszíliák, az anatómiai és molekuláris bizonyítékok egymást alátámasztó tömkelegei a „hit” kategóriába tartoznak Hamnél. De bezzeg a Biblia állításai! 😀 )

A cikk azt a kérdést tette fel ezeknek a keresztény tudósoknak, hogy vajon feltétlenül szó szerint veendő-e Ádám és Éva bibliai története. Ham, nem titkolt felháborodással és megrökönyödéssel idézi az alábbi véleményeket a magazinból:

„Egy aktuális evolúció-párti, az Inter Varsity Press gondozásában megjelent könyvben, melynek címe „A tudomány és a hit nyelve”, a társszerző, Karl W. Giberson fokozza a helyzetet, amikor kijelenti, hogy ’sajnos’ az a koncepció, hogy Ádám és Éva szó szerint az első pár és minden ember őse volt, egyszerűen ’nem összeegyeztethető a bizonyítékokkal’”.

„Collins 2006-os bestsellere, az „Isten nyelve: Egy tudós bizonyítékai a hit mellett” – amely olyannyira felingerelte a szekuláris kritikusokat – tudományos jelekről számol be, amelyek szerint az anatómiailag modern [ember] főemlős ősökből alakult ki talán 100 000 évvel ezelőtt – jóval a Teremtés látszólagos ideje előtt – és egy körülbelül 10 ezres populációtól eredt, nem két egyéntől. A tradicionális hittel szemben, amely szerint a férfi és a nő különlegesek voltak az Édenben és biológiailag különböztek minden más teremtménytől, Collins azon tűnődött, hogy a Teremtés könyve vajon nem egy ‘költői és erőteljes allegóriát’ mutat-e be arról, ahogyan Isten felruházta az emberiséget szellemi és erkölcsi természettel? ’Mindkét opció tartható intellektuálisan.’, vonta le a következtetést.”

„Egy Venema és Falk által írt BioLogos dolgozat még határozottabban nyilvánítja ki: az emberi populáció – mondják – ‘semmiképpen sem volt soha mindössze két főből álló… fajunk populációként ágazott szét. Az adatok abszolút világosak erre vonatkozóan’.”

A BioLogos nemcsak, hogy promótálja a jelenlegi tudományos konszenzust az ember eredetéről, hanem azzal kapcsolatban is kifejti véleményét, hogy mely Írást lehet újra interpretálni, hogy összhangban legyen az evolúció elméletével.”

„[Peter] Enns számára a szó szerinti Ádám, mint különleges teremtmény evolúciós előzmények nélkül ’ellentétben áll minden mással, amit tudunk a múltról a természettudományokból és a kulturális maradványokból.’ Amint a Teremtés könyvének korai fejezeteit olvassa, azt mondja: ’Maga a Biblia meginvitálja a szimbolikus olvasást azzal, hogy egy kozmikus csata képeit használja és hogy párhuzamokat von Ádám és Izrael között.’
Ugyanakkor elismeri, hogy az újszövetségi szakaszok mások. Enns nem kétli, hogy Pál valóban ’igazi személynek’ gondolta Ádámot. De Enns szerint az apostol ezen hite az ősi világban általános hitet tükrözte az ember eredetével kapcsolatban. A Teremtés könyvének különféle változatainak áttekintése után Enns csatlakozik azokhoz, akik a Teremtés könyvének Ádámra vonatkozó részeit ’az izraeliták eredetének történeteként’ látják, nem az egész emberiség eredetének történeteként, és ebben az esetben nincs alapvető konfliktus az evolúció elméletével.”

„Waltke nyitott az új gondolkodásra. Egy interjúban az Evangéliumi Teológiai Társaság korábbi elnöke megerősítette, hogy ’a Biblia tévedhetetlen, de az interpretációk nem azok’. Ő Ádámot és Évát történelmi személyeknek tartja. De ha a genetika azt a következtetést vonja le, hogy ’az Írás egy csoportot ábrázolt úgy, mint egy egyént, az engem nem zavar’, mondta. ’El kell fogadnunk a tudományos bizonyítékot. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül őket. Teljes bizalmam van az Írásban, de az nem azt reprezentálja, amit a tudomány reprezentál.”

A cikk idéz két Calvin College professzort is.

„Schneider szerint a konzervatív protestantizmus a ‘krízis szélén áll’ ebben a témakörben, mivel a bizonyíték úgy tűnik hitelteleníti a bűnbeesést, mint történelmi eseményt. Az olyan viselkedések, amiket a bűnbeesés következményének tartunk, mint például az önző viselkedés, létezik az alacsonyabb rendű (ezért a kifejezésért az evolúcionisták felhúznák a szemöldöküket – a ford.) főemlősökben és az evolúció útján kerülhettek át az emberekbe. Ezért az Éden ‘nem lehet szó szerinti jellemzése annak, hogy milyenek voltak a dolgok az ősi emberi múltban’.”

Harlow szerint a bűnbeesésről alkotott képünket meg kell reformálni és az egyháznak hajlandónak kell lennie ‘leválasztani az eredendő bűnt attól a felfogástól, hogy az emberek egyetlen pártól származnak’”.

A cikk ellenpólusként idézi a kreacionista szervezet, az „Answers in Genesis” álláspontját is:

„Az Answers in Genesis írói a jelenlegi fejleményeket így kommentálták: ’Isten érett, teljesen funkcionális teremtményeket alkotott hat nap alatt, körülbelül 6000 évvel ezelőtt’.”

Aztán a cikk írója megjegyzi – Ham pedig azt írja saját cikkében, hogy nagyon fontos, hogy ezt a keresztények megértsék:

„Ha ez igaz. akkor az természetesen elpusztítaná a darwinizmust, mert egy ilyen rövid időszak nem ad elég időt az evolúciós folyamatok megtörténtére.”

De miért lenne EZ az igaz? Amikor épp az imént ismerték be, még keresztény tudósok is, hogy minden bizonyíték ez ellen szól. A kreacionisták oldalán egyetlen dolog áll: a Biblia azt mondta…

Ham viszont épp az ellenkezőjére forgatja ki a tényállást. Azt írja:

„Amint egy ideje mondjuk, a szekuláris világ nem fogja és nem tudja elfogadni egy fiatal Föld legkisebb lehetőségét sem, mert akkor nem tudnák még posztulálni sem az evolúció ötletét. Óriási időre van szükségük az evolúció hitéhez. Ezért használ a szekuláris világ olyan kifejezéseket, mint „tudományellenes”, „anti-intellektuális” és „akadémiaellenes” azokra, akik elutasítják az évmilliárdokat és fiatal Univerzumot fogadnak el. És szomorú, de ezért adja meg magát ennyi keresztény akadémikus a szekuláris világnak – akadémiailag elfogadhatónak akarnak tűnni a világ szemében. („Already Compromised” című könyvünkben részletezünk egy kutatást, amely dokumentálja, hogy a keresztény akadémikusok nagy része a keresztény felsőoktatási intézményekben az idős Földben és Univerzumban hisz.)”

Ami Hamnek szörnyű, az számomra örömteli, ha valóban így van. Ham viszont rosszul vezeti le a dolgot. A keresztény tudósok nem azért hisznek az idős Földben és Univerzumban, hogy elfogadtassák magukat a világiakkal. Hanem azért mert mérlegelték a bizonyítékokat. Szerintem senki sem szeretné jobban ezeknél a keresztény tudósoknál, ha azt mondhatnák: a bizonyítékok a Biblia igazát támasztják alá. De nem így van. Így egy keresztény tudós előtt két választás marad: az egyik, hogy elfogadja a bizonyítékokat és megpróbálja valamilyen módon közös nevezőre hozni őket a Bibliával (pl. azzal, hogy azt mondja a teremtéstörténet ezek szerint csak allegória) vagy lalalázva bedugja a fülét és makacsul ragaszkodik a Biblia szó szerinti értelmezéséhez, amint azt a Ken Ham félék teszik.

Sőt, maguk a világi tudósok sem azért hisznek a Föld és az Univerzum magas korában, hogy legyen elég idő az evolúciónak, hanem mert minden bizonyíték erre utal! Ham felcseréli az okot és az okozatot. Geológiai, csillagászati, kozmológiai, fizikai bizonyítékok tömkelegei utalnak a Föld és az Univerzum magas korára és nincs semmi, ami ennek az ellenkezőjére utalna! Ha nem így lenne, akkor egész egyszerűen megbukott volna az evolúció elmélete. Azonban az nagyon jól illeszthető az egyéb tudományterületek felfedezéseihez és bizonyítékaihoz. Ellentétben a bibliai teremtéstörténettel.

Ham folytatja:

„Vegyük észre, hogy ha a milliárd évek nem igazak és az Univerzum csak néhány ezer éves, akkor a vitának a szó szerinti Ádámról és Éváról vége van! Nyilvánvaló az Írásokból, hogy Isten szó szerint teremtette Ádámot és Évát – ez alapvető fontosságú a kereszténység számára a bűnbeesés megértéséhez és ahhoz, hogy Isten Fia miért lett a Megváltónk.”

Megint kérdem: miért ne lennének igazak a milliárd évek? Milyen bizonyíték utal rá, hogy nem igazak? A Biblián kívül…

Ham ismét idézi a Christianity Today-t, amely szerint a 21. század nagy teológiai kérdése az, hogy Ádám és Éva története vajon szó szerint veendő-e:

„Szóval, az Ádám és Éva kérdés lesz a vízválasztó Tudomány-Írás vita, annak a 21. századi megfelelője, amikor egykoron zavaró bizonyíték bukkant fel arra vonatkozóan, hogy a Föld kering a Nap körül? A potenciál mindenesetre megvan: a fejlődő tudomány nemcsak azzal szemben jelenthet kihívást, amit a Teremtés könyve lejegyez az emberiség megteremtéséről, hanem a faj egyedülálló státuszával szemben is, miszerint „Isten képére” teremttettünk, valamint az eredendő bűn és a bűnbeesés keresztény dogmájával és Jézus Lukács evangéliuma szerinti leszármazásával szemben, – legjelentősebb mértékben pedig Pál azon tanításával szemben, amely a történelmi Ádámot összefüggésbe hozza a Krisztuson keresztüli megváltással (Róma 5:12-19).”

Ham azt a címet adta cikkének, hogy „Egyetértek az ateistákkal”. Természetesen nem abban, hogy nincs Isten, hanem abban, hogy Ádám és Éva történetének szó szerintisége vagy nem szó szerintisége sokkal több, mint aminek először látszik: áll vagy bukik rajta az egész kereszténység! Ham egy ateista honlapról idéz (persze hangsúlyozza, hogy nem ért egyet az első bekezdéssel):

„Ha ezt olvasod nagy az esély rá, hogy nem hiszed el Ádám és Éva és a beszélő kígyó meséjét. Valószínűleg úgy gondolod, hogy ez egy tudatlanságból megalkotott történet, hogy így magyarázzák az élet eredetét. Valószínűleg nem hiszed, hogy Ádám szó szerint megette a gyümölcsöt, ami miatt Isten őt és Évát kiűzte az idilli Édenkertből.

Más szavakkal: tudod, hogy ez egy mítosz.

Eddig okés? Tehát, ha Ádám, Éva és a beszélő kígyó mítoszok, akkor az eredendő bűn is mítosz, igaz? Nos, gondolkodj el rajta!
Jézus fő rendeltetése az volt, hogy megmentse az emberiséget az eredendő bűntől.
Az eredendő bűn a hívőket méltatlanná teszi a megváltásra, de mégis megkapod, ezért hálásnak kell lenned a megváltásért (attól, ami nem létezik).
Eredendő bűn nélkül az a marketing, miszerint minden ember bűnös és ezért szükséges Jézust elfogadnia, igencsak gyenge lábakon áll.

Csak arra kérünk téged, hogy komolyan vedd fontolóra, amit tudsz, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy keményen meg kell vizsgálnod mindazt, amire egész életedben tanítottak. Ha nincs Ádám és Éva, az azt jelenti, hogy nincs szükség megváltóra. Azt is jelenti, hogy a Bibliában nem lehet megbízni, mint vitathatatlan, szó szerinti igazságban. Teljes mértékben megbízhatatlan, mert az egész egy mítosszal kezdődik és erre az alapra épít. Bűnbeesés nélkül nincs szükség megbánásra és nincs szükség szabadítóra. Tudod, hogy így van.”

(http://atheists.org/atheism/Christmas)

Ham ezután azon sopánkodik, hogy szomorú, hogy az ateisták jobban értik a kereszténységet, mint sok keresztény. (Talán ezért ateisták. 😉 )

Amint Ham azt mondta, hogy egyetért abban az ateistákkal, hogy a teremtéstörténet szó szerintiségének megkérdőjelezése az egész keresztény tanítást aláássa, ebben én is egyetértek Hammel. Csak természetesen az én konklúzióm nem az, hogy akkor a Biblia szó szerint igaz, hanem az, hogy a Biblia és a kereszténység nem más, mint egy mítosz, aminek semmi köze sincs az igazsághoz.

Természetesen a mérsékelt, evolúciót elfogadó keresztények tiltakozhatnak és mondhatják, hogy mind a bűnbeesés, mind az eredendő bűn allegóriák és valami mást jelképeznek – mondjuk az ember általános engedetlenségét Istennel szemben -, de ezek már csak utólagos invenciók annak érdekében, hogy valahogy mégis meg lehessen menteni a kereszténységet. A Biblia nem ezt írja. A Biblia teremtéstörténete nagyon is szó szerintinek tűnik – példának okáért a nők szülési fájdalmait azzal magyarázza meg, hogy Éva volt az, aki szakított a tiltott fáról és adta át a gyümölcsöt Ádámank, ezért Isten ezt külön büntetésként szabta ki a nőkre. Ugyanezzel az indokkal feljogosítja a férfiakat, hogy uralkodjanak a nőkön…

Az Újszövetségből is úgy tűnik szó szerint értették a teremtés történetét. Ham idéz cikkében néhány verset ennek alátámasztására. Én hadd idézzem a korábban már említett Róma 5:12-19-et:

„Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;

Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.

Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala.

De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.

És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.

Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.

Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.”

Ham végül ezzel zár:

„Igen, Ádám valóságos ember volt – az első ember és egy szó szerinti Ádám. Ha mást mondunk, azzal aláássuk az Írást és ezzel támadást intézünk az Ige ellen, amely támadás Jézus Krisztus személye ellen, aki maga az Ige. Ezeknek a kompromisszumokat kötő keresztény akadémikusoknak térdre kell borulnia a Szent Isten előtt és megbánniuk a támadásaikat, amiket az Ige ellen intéztek.”

Csak az a gond ezzel, hogy ott vannak azok a fránya bizonyítékok…

Ken Ham cikke: http://blogs.answersingenesis.org/blogs/ken-ham/2011/06/01/i-agree-with-the-atheists/ 

 

Címkék: , , , , , , ,

54 millió dollár Noé bárkájára

Kentucky állam turisztikai fejlesztési hivatala a napokban szavazott meg 43 millió dollárt (plusz 11 milliót kapcsolódó utakra) egy Ken Ham nevű hírhedt fundi kereszténynek, aki évezredes mesékre szórja el az adófizetők pénzét. Jól megy.

Ken Ham az Answers in Genesis szervezet elnöke, hangos fiatal Föld kreacionista és arról vált hírhedté, hogy Petersburg (Kentucky) városában létrehozta a Kreacionista Múzeumot, amelyben a szokásos tudománytalan és hazug fundi állításokkal tömik a látogatók – köztük gyerekek – fejét a Föld és az ember eredetére vonatkozóan.

Ham legújabb projektje – amire most a csaknem 10 milliárd forintnyi összeget kapta – Noé bárkájának életnagyságú megépítése. Dinoszauruszokkal, meg minden (merthogy a fiatal Föld kreacionisták szerint a dinoszauruszok egy időben éltek az emberekkel…).

Idézzük majd fel magunkban ezt a történetet, amikor olyan panaszról olvasunk, hallunk amerikai keresztényektől, hogy üldözik őket…

Egy szempontból viszont érdekes lesz Ham vállalkozása: ha az emberek meglátják valójában mekkora is a bárka, amit Mózes 1. könyve leír, talán rádöbbennek arra, hogy mibe is kellene nekik tulajdonképpen beleképzelni a világ összes állatfajából kettőt! Persze nem biztos, hogy a fundik eljutnak odáig a gondolkodásban, vagy ezt is megideologizálják majd valahogy, szokás szerint. Az alábbi rajz nem egy ateista honlapról származik, hanem magáról az Answers in Genesis honlapjáról. Ezen látható, hogy mekkora is volt Noé bárkája más híres hajókhoz képest…

De ha ezt a képet az Answers in Genesis fel merte rakni, gondolom kész van már rá az ideológia, amivel megmagyarázzák hogy is fért ebbe bele minden állatból egy pár.

A hír forrása: http://barefootandprogressive.blogspot.com/2011/05/ark-encounter-gets-approval-for-43.html


DarkMatter2525-nek erre a témára is van egy rajzfilmje 😀

 
 

Címkék: , , , , , , , , , , ,