RSS

Barack Obama címkéhez tartozó bejegyzések

Santorum “hányni tudna” az állam és az egyház szétválasztásának gondolatától

„Nem hiszek egy olyan Amerikában, ahol az egyház és az állam szétválasztása abszolút. Az az ötlet, hogy az egyháznak ne lehessen befolyása vagy szerepe az állam működtetésében abszolút nem etikus országunk céljai és víziója szempontjából. Azt mondani, hogy a hívőknek ne legyen szerepe a közszférában? Biztos lehetsz benne, hogy ettől hányni akarok.”

 Rick Santorum, republikánus elnökjelölt-jelölt

Szerencsére valószínűleg nem ő lesz a republikánus jelölt, hanem Mitt Romney, a mormon, aki legalább nem keveri a vallását a politikába. Jó fundi szokás szerint Santorum természetesen csúsztat, amikor az állam és az egyház különválasztásának elvét azzal azonosítja, hogy a hívőknek nem lehet szava a közszférában. Mondja ezt egy olyan országban, ahol jelenleg is ima-reggeliken lobbiznak vallási vezetők az elnöknél.

Santorum egyébként korábban Barack Obama keresztény hitét is megkérdőjelezte:

„Obama valami hamis ideálban hisz, valami hamis teológiában… nem a Biblián alapuló teológiában, hanem egy más teológiában.”

Nálam az csak plusz pont Obamának, ha nem a Biblián alapuló teológiában hisz.

Forrás: http://www.huffingtonpost.com/2012/02/26/santorum-church-and-state_n_1302246.html?1330274673&ncid=edlinkusaolp00000009

 
7 hozzászólás

Szerző: be 2012. március 4. vasárnap hüvelyk Fundik, Hírek, Protestáns, Szekularizáció

 

Címkék: , , , , ,

Utolsó idők, elragadtatás, világvége

Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Elragadtatásig, legalábbis egy amerikai szekta szerint, amelynek vezére május 21-ben határozta meg Jézus visszajövetelének időpontját. 😀

Természetesen ez csupán egyike a történelem során felbukkant számtalan hasonló jóslatnak, amelyek közül – mondanom sem kell – eddig egyik sem jött be. Íme itt van azoknak az éveknek a listája, amelyekre korábban már megjósolták a “világvégét”: http://web.me.com/lorenmadsen/endings/pick_a_year.html

Időközben az ateisták is megragadják az alkalmat arra, hogy felhívják a figyelmet mekkora nonszensz ez az “elragadtatás-világvége” várás immár 2000 éve. Íme egy május 21-22-re tervezett ateista “Elragadtatás buli” hirdetőtáblája. A felirat: “Elragadtatás: TUDOD, hogy hülyeség. 2000 éve “bármelyik pillanatban””.

A legtöbb keresztény persze nem ért egyet a “május 21-es” szektával az időpont meghatározásában, hiszen a Máté 24:36-ban az áll: “Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.” Így aztán attól nem fog összedőlni a kereszténység, ha ez az időpont sem jön be.

Mindazonáltal köszönhetően a Biblia “világosságának” az elragadtatás-világvége is egy olyan terület, amellyel kapcsolatban a kereszténységen belül is számos különböző nézet létezik és eléggé megoszlanak a vélemények. Amerikai fundamentalista körökben egész iparág épült arra a fajta értelmezésre miszerint Jézus bármelyik pillanatban visszatérhet az övéiért, amikor is eljön a felhőkig és elragadja magával a hívőket:

“Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;

Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.”

(1 Thess 4:16-17)

A hitetlenek ezt úgy fogják megélni, hogy csak azt látják hirtelen eltűntek a keresztények a Földről. Ezután kezdődik az Antikrisztus uralma a Földön, a Nagy Nyomorúság. Illetve itt már a különféle keresztény irányzatokon belül is eltérő értelmezések vannak arról, hogy tulajdonképpen mikor lesz az elragadtatás: a Nagy Nyomorúság, illetve az Antikrisztus színrelépése előtt, alatt vagy után. A kényelemhez hozzászokott amerikai keresztények szeretnek az “előtt” változatban hinni – nehogy már végig kelljen csinálniuk egy olyan próbát, mint a Nagy Nyomorúság. A május 21. szekta szerint viszont 1988-tól a Nagy Nyomorúságban élünk. Mit mondjak, elég lájtos volt. 😀

Mint említettem az USA-ban egész kis külön iparág lett a fundi kereszténységen belül, a “világvége-ipar”, amiből elég jól meggazdagodtak olyan szerzők, mint például Tim LaHaye és Jerry Jenkins, akik 16 kötetből álló regénysorozatot jelentettek meg “Left Behind” (Ittmaradottak) címmel. A könyvek azt képzelik el milyen lesz az elragadtatás, illetve milyen lesz az élet az Antikrisztus uralma alatt és milyen lesz a végső, nagy csata a Jó és a Rossz között: Armageddon. Ebből aztán három film, sőt számítógépes játék is készült. Mert hát mielőtt elragadtatunk, miért ne gazdagodjunk meg, ugye Tim? (Kicsit off-topik, de a “Left Behind”-ról nekem inkább ez jut eszembe:

😀 )

LaHaye az egyik legsikeresebb abban, hogy kiaknázza ezt a keresztény sci-fi műfajt, de sok-sok vallási vezető jól él ebből. A sima sci-fihez képest annyi a gond, hogy a keresztények elhiszik, hogy amit ezekben a művekben látnak, az valóság lesz. A dolog arra is jó, hogy állandó “készenléti állapotban” tartsa a keresztényeket, ne merjenek egy pillanatra sem letérni az útról, mert mi van, ha éppen akkor jön vissza Jézus? Ez az értelme az egésznek. Akárcsak a Pokol tanítása, ez is egy az emberi félelmekkel manipuláló csapdája a kereszténységnek.

A magam részéről én keresztényként inkább izgalommal, pozitív várakozással néztem az elragadtatás elé, mint félelemmel, de sok olyan történetet olvastam ex-keresztényektől, hogy félelemmel töltötte el a szívüket, hogy valamilyen oknál fogva esetleg itt maradhatnak. A félelmet tetézik a történetek, amiket a Nagy Nyomorúság borzalmairól vetítenek elénk ezek a könyvek, filmek.

(Egyébként keresztény “világvégés” filmet láthattatok már a magyar televíziókban is. Az Omega-kód és folytatása, a Meggidó ilyen.)

Ahány világvége dátum jóslat volt az elmúlt 2000 évben, legalább annyi Antikrisztus-jelölt is. Természetesen az USA mindenkori elnökét mindig megtalálják az ilyen vádak, pláne, ha demokrata az illető, mint Barack Obama. Bár Hal Lindsey (egyik magyarul is megjelent könyve a “Föld bolygó 2000”) szerint Obama “csak” előkészíti az Antikrisztus fellépését. :D. De azért a tisztesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy voltak, akiknek még a fundamentalista keresztény George W. Bush sem volt elég fundi ahhoz, hogy ne jelöljék az Antikrisztus szerepére :D. Aztán nevesebb európai politikusok is szóbakerülnek, például Nicolas Sarkozy, vagy éppen a brit uralkodóház valamelyik tagja. Az ötletek tárháza ezzel kapcsolatban kifogyhatatlan!

Mindazonáltal a Jelenések könyvében leírt Fenevad elképzelhető, hogy valójában nem egy jövőbeni Antikrisztusra vonatkozó jóslat, hanem Néró császárt jelöli, aki ugyebár abban az időben üldözte a keresztényeket… Amúgy is a Jelenések könyvének értelmezése elég véleményes dolog. Szimbolizmusába szinte bármit bele lehet magyarázni, s ez jó szolgálatot tesz a mindenkori világvége prédikátoroknak. Immár 2000 éve minden korban lehetséges úgy érezni, hogy azok az “utolsó idők”. Ugyanez a titka Nostredamus jóslatainak is (és minden ügyes “próféciának”): eléggé homályosak és ambivalensek ahhoz, hogy bármilyen kor magára ismerhessen bennük…

Amit a keresztények szeretnek figyelmen kívül hagyni az “utolsó időkre” vonatkozó jóslatokkal kapcsolatban az, hogy a Biblia ezen jóslatai számos helyen azt írják, hogy ezek a dolgok még annak a generációnak az életében fognak bekövetkezni. Mint tudjuk, nem következtek be, így aztán manapság a keresztények mindenféle mentális gimnasztikázást végeznek annak érdekében, hogy megmagyarázzák az ilyen igeszakaszokat:

“Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.

A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:

Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.

Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.

(Máté 24:29-34)

Vagy

“De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik,

És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek.

És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.

És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig.

A fügefáról vegyétek pedig a példát. A mikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.

Azonképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.

Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, a míg meg nem lesznek mindezek.

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.”

(Márk 13:24-31)

Vagy

“És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,

Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.

És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.

Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat:

Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár.

Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.

Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek.

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.”

(Lukács 21:25-33)

Vagy

“Bizony mondom néktek: Azok között, a kik itt állanak, vannak némelyek, a kik nem kóstolják meg a halált, a míg meg nem látják az embernek Fiát eljőni az ő országában.”

(Máté 16:28)

Vagy

Azután monda nékik: “Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, a kik nem kóstolnak addig halált, a míg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.”

(Márk 9:1)

Vagy

“Mondom pedig néktek bizonnyal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, kik a halált meg nem kóstolják, mígnem meglátják az Istennek országát.”

(Lukács 9:27)

A fentieket a Biblia szerint Jézus mondta. Tudunk olyanokról, akik Jézus kora óta nem haltak meg és ma kb. 2000 évesek?

Itt pedig Jézus azt mondja tanítványainak, hogy be sem járják Izrael városait, mielőtt eljön – ez is egyértelműen arra utal, hogy még az ő életükben:

“Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.

De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket;

És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő magoknak és a pogányoknak.

De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.

Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek.

Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket.

És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megáll, az megtartatik.

Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend.”

(Máté 10:16-23)

De nemcsak Jézus próféciái utalnak arra, hogy a korai keresztények arra számítottak Krisztus a halála és állítólagos feltámadása után nem sokkal visszatér. Hasonló szellemű jóslatokat találunk a János, Pál, Jakab és Péter apostoloknak tulajdonított levelekben is.

János azzal indítja a Jelenések könyvét, hogy “az idő közel van”:

“Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.”

(Jel. 1:3)

Szintén a Jelenések könyvéből:

“Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.”

(Jel. 3:11)

“Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.”

(Jel. 22:7)

“És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.”

(Jel. 22:12)

A Jelenések könyve nemcsak a “hamar eljövök” ígéretével indul, de azzal is zárul:

“Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!”

(Jel. 22:20)

Aztán az 1. János levél szerzője is úgy véli – csaknem 2000 évvel ezelőtt -, hogy az utolsó időkben él:

“Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.”

(1 Ján. 2:18)

Pál apostol hasonlóan vélekedett:

“A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!”

(Fil. 4:5)

“Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,”

(Zsid. 1:1)

“Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.”

(Zsid. 10:37)

Jakab apostol leveléből:

“Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.”

(Jak. 5:8)

Az 1. Péter levél Jézus földi szolgálatát az utolsó idők jelének tartja:

“A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,”

(1. Pét. 1:20)

“A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.”

(1. Pét. 4:7)

Mindezen igékkel szemben a Biblia egyetlen kibúvót kínál a mai keresztényeknek annak megmagyarázására, hogy miért is nem tért vissza az Úr és ért véget a világ kb. 1900 évvel ezelőtt. Ez pedig a 2. Péter levélből származik:

“Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak,

És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.

Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;

A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:

A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.

Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.

Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.”

(2. Pét 3:3-10)

Valószínű, hogy a 2. Péter szerzőjének idején már megjelentek a elégedetlenkedő és kétkedő hangok keresztény körökben – és a gúnyolódók pogány és zsidó körökben – Krisztus elmaradt visszajövetelét illetően, s ez a magyarázat (magyarázkodás) egy erre adott reakció volt. A 2. Péter levelről ugyanis a mai Biblia kutatók szinte egyöntetűen úgy tartják (kivéve persze a fundikat), hogy azt nem Péter apostol írta, s kb. 80-150 körül keletkezhetett. (Sőt, az első kétségeket a levél hitelességét illetően már Órigenész kifejezte a 200-as évek első felében.)

Az “egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap” – kicsit átformált – tételének idecitálása a Zsoltárok könyvéből (Zsolt. 90:4) jó trükknek tűnik a 2. Péter szerzőjétől a kétségek eloszlatására, de nem túl meggyőző. A korábban idézett igeszakaszokból ugyanis egyértelmű, hogy szerzőik arra számítottak és azt állították, hogy még az ő generációjuk alatt visszatér az Úr és ők maguk az utolsó időkben élnek. Nem feltételezem, hogy azt gondolták több ezer évig fognak élni…

A Krisztus késlekedését indokló sorokat is problémásnak tartom:

“Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”

Jézus azt mondta, hogy csak kevés ember fog üdvösségre jutni:

“Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.

Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.”

(Máté 7:13-14)

Ma 7 milliárd ember van a Földön az évszázad végére több, mint 10 milliárdot jósolnak. Az Újszövetség megírásának korában sokkal kevesebb ember élt. A fentiekből következően minél többet vár az Úr annál több elkárhozó lesz, hiszen arányaiban mindig sokkal kevesebben vannak, akik “megtalálják az életre vezető keskeny utat” – Jézus állítása alapján. Úgyhogy a késlekedés csak arányaiban egyre több és több elkárhozót eredményez, így aztán az az érv a késlekedés mellett, hogy az kegyelemből és az emberekért van, enyhén szólva aggályos.

Tehát a 2. Péter egyetlen (és sok kutató által kétségbe vont identitású) szerzőjének állítása áll szemben számos más újszövetségi szerző állításával – beleértve az evangélistákat is, akik Jézusnak mind egyértelműen olyan szavakat tulajdonítanak, amelyek szerint még az apostolok generációja alatt vissza fog térni. Már csak emiatt is gyanút kellene fognia a fundiknak a 2. Péter levéllel kapcsolatban. De persze nem fognak gyanút fogni, hiszen akkor mivel magyaráznák meg, hogy Krisztus miért nem tért vissza és a világ miért nem ért véget cirka 1900 évvel ezelőtt?

 
4 hozzászólás

Szerző: be 2011. május 8. vasárnap hüvelyk Biblia, Fundik, Szekták

 

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chuck Norris szerint Obama “muszlim apologéta”

Új értelmet nyertek számomra a Chuck Norris viccek miután elolvastam ezt: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=293429

Igen, a színész Chuck Norris. A WorldNetDaily konzervatív-vallásos honlap egyik saját rovattal rendelkező újságírójaként azt ecseteli éppen, hogy Barack Obama elnök „muszlim apologéta” és végül be fogja vezetni a sharia törvénykezést.

A cikkben amúgy semmi eredeti nincs. A republikánusok Obama megválasztása óta ezzel rémisztgetnek, s miután közeledik az újabb választás ismét melegítik a témát. Azért az elég nagy orrbavágás a számukra, hogy Osama bin Ladent éppen Obamának sikerült likvidálnia nem pedig a republikánus és fundi keresztény George W. Bush-nak. 😛

Norris Wikipedia oldaláról az is kiderült számomra, hogy vérbeli fundi. Több keresztény könyvet írt, bibliai kreacionistának vallja magát, szeretné, ha az iskolákban helyet kapnának a bibliaórák és a közös imák és aktívan kampányol a melegházasság ellen.

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2011. május 7. szombat hüvelyk Fundik, Hírek, Humor, Iszlám, Vallásháború

 

Címkék: , , , , ,