RSS

Vallásháború kategória bejegyzései

Rick Perry támogatói

Rick Perry

Korábban már írtam a 2012-es amerikai elnökválasztásra készülő republikánus jelöltek egyikértől, Michele Bachmannról. Úgy néz ki vetélytársra akadt a legfundibb jelölt címért folytatott versenyben Rick Perry személyében, aki vagy két-három hete jelentette be indulási szándékát. Kampányát azzal nyitotta, hogy részt vett „A Válasz” címmel illetett „felekezeteken kívüli” keresztény imaalkalmon Houstonban, ahol egy stadionnyi ember előtt ő maga is nyilvánosan imádkozott. Mind Perry, mind a rendezvény szervezői azt állították, hogy mindennek semmi köze nem volt a politikához. Nem tudom miért kell folyton hazudni.

Az összejövetelt a vallási jobboldal több tömörülése támogatta, amelyek nagyon is konkrét politikai célokkal rendelkeznek és nyilván benyújtják majd a számlát Perry-nek, ha sikerül hatalomra segíteniük. Az egyik szervező, Allan Parker jobboldali aktivista, egy e-mailben, amelyet a rendezvény hivatalos logójával küldött ki, azt írta, hogy a nem keresztények jelenléte az imaalkalmon „a legrosszabb fajta bálványimádás lenne”. Maga Perry pedig azt mondta, hogy azért volt szükség a „Válaszra”, mert az amerikaiak „elfordultak Istentől”.

A rendezvényen Perry gyakorlatilag az alábbi szervezetekkel és egyénekkel lépett szövetségre:

The American Family Association

A „családvédő szervezet” leginkább arról hírhedt, hogy minden lehetséges módon igyekszik megnyirbálni a melegek és a nők jogait, valamint kampányol a művészetek cenzúrázása mellett is. Van rádiójuk és online hírszolgálatuk. Egyik legismertebb műsorvezetőjük Bryan Fischer, aki többek között kijelentette, hogy

– a melegek a felelősek a Holokausztért, a terroristákhoz és nácikhoz hasonlította őket és úgy véli nem szabadna engedni, hogy közhivatalt vállaljanak;

„feminizáltuk a Becsület Érdemrendet” azzal, hogy olyan katonák is megkaphatják, akik azzal tűntek ki, hogy megmentették bajtársaik életét, nem pedig csak olyanok, akik ellenséget is öltek;

– minden emigránst kötelezni kellene arra, hogy térjen át a kereszténységre;

– a muszlimokat deportálni kellene az USA-ból, be kellene tiltani a mecsetek építését, hozzátette, hogy a muszlimok alapvetően hülyék;

– az afroamerikaiak a szociális segély miatt „szaporodnak, mint a nyulak”, ezenkívül az őslakos indiánok „morálisan diszkvalifikálták magukat” , hogy Amerikában élhessenek, mert nem tértek át a kereszténységre és ezért Isten megverte őket alkoholizmussal és szegénységgel (milyen jó, hogy az ilyen seggfejeket, mint Fischer viszont Isten megáldja).

Az AFA egyéb képviselőinek megszólalásai sem szűkölködnek hasonló bigott elmebetegségekben.

International House of Prayer

Egy pünkösdi politikai szervezet, amelynek az a célja, hogy felkészítse tagjait Jézus Krisztus visszajövetelére. „Természetesen” a melegellenesség itt is játszik, valamint a másik kedvelt fundi téma, az abortusz betiltásáért folytatott harc is. (Mert ugye az gyilkosság. De csak olyan katona kapjon Becsület Érdemrendet, aki ölt is…) Egyik vezetője, Lou Engle támogatja azt az evangéliumi keresztény mozgalmat („Seven Mountains”), amelynek célja, hogy a keresztények uralják az amerikai közélet minden aspektusát, beleértve a kormányzást, a szórakoztatóipart és a médiát. Egy másik vezető, Mike Bickle kijelentette, hogy Oprah Winfrey az Antikrisztus előfutára.

Tony Perkins

Tony Perkins a Family Research Council elnöke (egy másik keresztény „családvédő” szervezet) és társelnöke a „Válasznak”. Ő is erősen homofób nézeteiről hírhedt.

Jim Garlow

Egy San Diego-i megagyülekezet pásztora. Újabb melegellenes aktivista és „Seven Mountains” támogató.

John Hagee

John Hagee pásztor akkor került be a köztudatba, amikor John McCain visszautasította a támogatását a 2008-as elnökválasztási kampányban. Híres világvége „próféciáiról”. A Christians United For Israel csoport vezetője, amely abban hisz, hogy egy kataklizmikus közel-keleti háború fog elvezetni az elragadtatáshoz. Szerinte a katolikus egyház a Jelenések könyvének „nagy paráznája”, a „hitehagyott egyház”, az „antikrisztus” és egy „hamis kultusz”. Azt állította, hogy a Katrina hurrikán Isten ítélete volt New Orleans bűneiért. Mondanom sem kell, hogy ő is homofób, a nőknek pedig szerinte alá kell vetniük magukat a férjeiknek.

James Dobson

Alapító tagja, mind a Family Research Council-nak, mint egy másik „családvédő” szervezetnek, a Focus on the Family-nek. Nagy szerepet játszott abban, hogy a vallásos jobboldal megerősödött a Republikánus Párton belül, részt vett George W. Bush kampányában is. Homofób, a nőknek szerinte is alá kell vetniük magukat a férjeiknek – a szokásos fundi rögeszmék. 2001. szeptember 11. szerinte Isten büntetése volt, amiért az amerikaiak „elhagyták a bibliai elveket”.

David Barton

Önjelölt történész, aki arról hírhedt, hogy szereti meghamisítani az amerikai történelmet annak érdekében, hogy „bizonyítsa” az USA alapító atyái keresztény nemzetnek szánták az országot. A kapitalizmus helyességét a Bibliából vezeti le, valamint a Demokrata Pártot vádolja a rabszolgaságért és a lincselésekért. Szintén melegellenes, de ezt már mondani sem kell szinte.

És sok más hasonló kaliber…

Ezek után el lehet képzelni, hogy Perry is minimum Bush 2 lenne.

Forrás: http://www.rightwingwatch.org/content/fact-sheet-gov-rick-perry’s-extremist-allies 

 
10 hozzászólás

Szerző: be 2011. augusztus 25. csütörtök hüvelyk Fundik, Hírek, Karizmatikus, Protestáns, Szekularizáció, Vallásháború

 

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Részletek az oslói ámokfutó könyvéből

Ezt a könyvet állítólag az oslói ámokfutó írta: http://www.kevinislaughter.com/wp-content/uploads/2083+-+A+European+Declaration+of+Independence.pdf

Jó vaskos, több, mint 1500 oldal. Főleg politikai nézeteit fejtegeti, amelyek legelsősorban az iszlám-, bevándorló-, valamint a “kulturális marxizmus” ellenesség körül forognak -, de a kereszténységhez való viszonyából is megtudunk egyet s mást.

Részletek:

“3.139 Különbséget tenni a kulturális kereszténység és a vallásos kereszténység között – megreformálni az öngyilkosságba rohanó Egyházunkat

Az úgynevezett agnosztikusok és ateisták többsége Európában kulturális, konzervatív keresztény, anélkül, hogy tudná. Tehát mi a különbség a kulturális keresztények és a vallásos keresztények között?

Ha személyes kapcsolatod van Jézus Krisztussal és Istennel akkor vallásos keresztény vagy. Nekem és sok más embernek nem feltétlenül van személyes kapcsolata Jézus Krisztussal és Istennel. Azonban hiszünk a kereszténységben, mint egy kulturális, szociális, identitásbeli és morális platformban. Ez kereszténnyé tesz bennünket.

A keresztények többsége, különösen a liberális, humanista keresztények, ellenzik az önvédelem doktrínáját. Én úgy hiszem, hogy az önvédelem központi része a kereszténységnek, amint azt ezen könyv egy másik része dokumentálja. A modern, pacifista kereszténység többek között a jelenlegi rezsimek és azok az Egyházra gyakorolt szándékos befolyásának az eredménye. Kasztrálták és impotenssé, irrelevánssá tették az Egyházat, amelyet azzal újíthatunk meg, ha bevezetjük saját reformjainkat. De a pragmatizmus lesz az alapja annak az iránynak, amibe megyünk. Egy erős egyház (bizonyos területeken) létfontosságú az európai országok egysége szempontjából. Létfontosságú, hogy fenntartsuk, sőt erősítsük az Egyházat és az európai kereszténységet általánosságban (azzal, hogy bizonyos területeken nagyobb politikai befolyást adunk neki), ha a társadalom morális, kulturális és szociális aspektusairól van szó. Még monopol helyzetet is garantálni kellene neki bizonyos területeken, hogy erősítse az európai kohéziót/egységet. Ez nem jelenti azt, hogy továbbra is meg fogjuk engedni az Egyház feminista-liberális, humanista frakcióinak, hogy propagálják pacifista-humanista (öngyilkos) nézeteiket/önvédelem ellenes doktrínáikat. Az Egyháznak anti-pacifistának kell lennie abban a tekintetben, hogy aktívan prédikálja az önvédelmet, sőt támogatja a megelőző csapásokat, mint olyan mechanizmust, amely egyrészt őrködik a muszlim dominálta területek keresztény kisebbségei felett vagy éppen magán Európán.

Biztosítanunk kell, hogy a kereszténységnek egy fenntartható és tradicionális verzióját propagálják. Ez azt is magában fogja foglalni, hogy lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az egyház liberális vezetőit megakadályozzuk abban, hogy öngyilkosságot kövessenek el. Biztosítanunk kell, hogy az európai egyházak olyan értékeket propagáljanak, amelyek fenntarthatóak és amelyek hosszú távon fognak hozzájárulni a keresztény európai értékek megőrzéséhez. Az európai kereszténység és a kereszt lesz a szimbólum, amely alatt minden kulturális konzervatív egyesülhet közös védelmünk érdekében. Annak az összes európait egyesítő szimbólumként kell szolgálnia, még akkor is, ha agnosztikusok és ateisták.

A pacifista/öngyilkos keresztényeket nem szabad soha többé hagyni, hogy dominálják az egyházat, ezért személy szerint úgy hiszem, hogy az európai protestáns Egyháznak ismét reformálnia kell és katolikussá válnia (északi országok, az Egyesült Királyság, Németország, Benelux stb.). A becsülethez kapcsolódó kulturális és egyházi aspektusok újra bevezetésének kell céljaink alapjának lennie, amikor megreformáljuk az Egyházat. Remélem, hogy a jövő nacionalista vezetése a nyugat-európai országokban egyet fog érteni. A legkevesebb, hogy támogatnunk kell a konzervatív, anti-pacifista kulturális keresztény vezetőket és biztosítani, hogy képesek legyenek befolyásolni az európai egyházakat. Azonban világos lehatárolásokat kell tenni. Az Egyháznak nem szabad semmilyen korlátot szabnia a tudománnyal, kutatással és fejlődéssel kapcsolatos ügyekben. Európa továbbra is a kutatás és fejlesztés világközpontja minden területen, amelyet egy kiszámítható és „változtathatatlan” kulturális keret foglal magában. Ez ismét csak jelentősen meg fogja erősíteni az európai és társadalmi kohéziót és ezért hozzájárul az olyan fenntartható társadalmakhoz, ahol a harmónia, fejlődés, szabadság és az emberiség előmenetele az alapvető civilizációs pillérek.”

(1307. oldal)

Az 1324. oldalon kezdődik “A harc keresztény igazolása” című fejezet. Csak egy részlet belőle:

„Ha teljesen aláveted magadat az Atyaistennek és teljesen Isten kedve szerint jársz és kimaradsz mindenféle súlyos bűnből és ellene elkövetett vétségből – akkor a következő dolog, amit teljesen fel kell fognod az, hogy Isten most fel fog kenni téged a hatalmával, ha arra kényszerülsz, hogy háborúba menj az ellenségeddel szemben.

A Biblia azt mondja nekünk, hogy mind Jézus Krisztus jó harcosai vagyunk. Akár szembe akarunk ezzel nézni, akár nem, háborús övezetben élünk az Ádámra és Évára kirótt átok következtében, amely még mindig teljesen működik ezen a Földön. Bármelyikünket bármikor érheti emberi vagy démoni támadás. A napi hírek ezt minden kétséget kizáróan bizonyítják.

Minden kereszténynek most személyes döntést kell hoznia erről. Választhatod azt, hogy megtanulsz felemelkedni Urad és Megváltód hatalmában és megtanulhatod hogyan legyél az Úr igazi harcosa, vagy továbbra is homokba dughatod a fejedet és elnyomó elnyomó után továbbra is lever téged. A választás a tiéd.

A következő versek megmutatják, hogy Isten fel tud kenni téged a hatalmával, hogy legyőzz bármilyen ellenséget, akivel szembetalálhatod magad – de először hajlandónak kell lenned belépni ebbe a kenetbe, és aztán hajlandónak kell lenned arra, hogy megragadd az ellenséged fejét mielőtt Isten rád árasztja a kenetét, hogy képes legyél legyőzni azt az ellenséget.

Tanulmányozd ezeket a verseket nagyon figyelmesen – mert meg fogják mutatni azt a hihetetlen természetfeletti erőt, amelyet Isten rajtad keresztül működtethet, ha hajlandó vagy belépni a kenetébe és abban járni.

„Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” (Ézsaiás 54:17)

„… ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.” (Dániel 11:32)

„Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.” (1. Korinthus 4:40)

„Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.” (2. Korinthus 12:12)

„Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.” (Zsolt. 144:1)

„Az Isten, a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat: Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.” (Zsolt. 18:33-37)

Isten fel tud kenni téged természetfölötti erejével, hogy legyőzz bármilyen ellenséget, akivel szembekerülhetsz – de csak ha hajlandó vagy belelépni [a kenetébe] és nem félsz attól, hogy közvetlenül szembenézz bármilyen viharfelhővel, amely készen áll arra, hogy szembemenjen veled.

Vedd észre, hogy az első vers elmondja neked, hogy tiéd lehet Isten hatalma és tekintélye ahhoz, hogy eltipord az ellenség „minden” erejét – nem csak az ereje bizonyos részeit. Ez azt jelenti, hogy Isten kenete és ereje benned működhet és teljesen győzedelmesen kerülhetsz ki bármilyen ellened menő ellenség ellen vívott csatából.”

(1330. oldal, kiemelések Anders Behring Breiviktől)”

Az 1500 oldalas tiráda egy másik részében (1341. oldal) ismert ateistákat és szabadgondolkodókat bírál, úgy, mint Richard Dawkinst, Thomas Paine-t, Voltaire-t, Nietzsche-t (mondjuk jellemző inkonzisztenciájára, hogy egy másik helyen brilliánsnak nevezi a német filozófust).

Ez a rész pedig úgy tűnik közvetlenül a mészárlás (lelki) előkészületeiről szól:

Nincsenek ateisták a lövészárokban

„Nem fogom tettetni, hogy nagyon vallásos ember vagyok, mert ez hazugság lenne. Mindig nagyon pragmatikus voltam és befolyásolt a szekuláris környezetem. A múltban emlékszem, hogy azt gondoltam:

„A vallás a gyengék mankója. Mi értelme van egy magasabb erőben hinni, ha bízhatsz magadban?! Szánalmas.”

Talán ez igaz sok esetben. A vallás valóban mankó sok gyenge embernek és sokan azon öncélból lesznek vallásosak, hogy mentális erőt merítsenek belőle (hogy gyenge érzelmi állapotukat táplálják, például betegségben, halálban, szegénységben stb.). Mivel nem vagyok képmutató, kimondom, hogy nekem is ez a tervem. Azonban még nem éreztem szükségét annak, hogy kérjem Isten erejét. Még… De biztos vagyok abban, hogy Istenhez fogok imádkozni, amint rohanok keresztül a városon, ropogó fegyverrel, a rendszer 100 fegyveres védőjével a nyomomban azzal a szándékkal, hogy megállítsanak és/vagy megöljenek engem. Tudom, hogy 80%+ esélyem van arra, hogy meghalok a bevetés alatt, mivel nem áll szándékomban feladni magam nekik amíg el nem végeztem mind a három fő célt ÉS a bónusz küldetést. Amikor indulok (feltéve, hogy nem kapnak el előtte) 70% esély van rá, hogy elvégzem az első célt, 40% a másodikra, 20% a harmadikra és kevesebb, mint 5% esély van arra, hogy képes leszek elvégezni a bónusz küldetést. Valószínű, hogy Istenhez fogok imádkozni erőért ennek a műveletnek egy pontján, amint a legtöbb ember tenné ebben a helyzetben.

Nem tudom elképzelni milyen lesz a művelet során a lelkiállapotom. Egy szteroid ciklus és ennek tetejében egy efedrin löket, amely fokozni fogja az agresszivitásomat, a fizikai teljesítményemet és a mentális koncentrációmat legalább 50-60%-kal, de lehet, hogy 100 %-kal. Ennek tetejében maximális hangerőre fogom tekerni az iPod-omat, mint a félelem elnyomásának eszközét, ha szükséges. Lehet, hogy Clint Manselltől a Lux Aeternát fogom folyamatosan játszani, mivel az egy hihetetlenül erős dal. Ezen tényezők kombinációja (hozzáadva az intenzív tréninget, szimulációt, felsőbbrendű fegyverzetet) gyakorlatilag egy nagyon erősen koncentráló, halálos erővé tesz, egy egyszemélyes hadsereggé. Jelenleg nem félek a haláltól, de nagyon aggódom, hogy félni fogok a küldetés napján. Tartok tőle, hogy a küldetés során érzett potenciális félelem le fog bénítani vagy „összecsinálom magam” miatta, hogy úgy mondjam. Elvileg ez nem fog megtörténni, mivel mentálisan nagyon fegyelmezetté váltam és sok-sok óra tréningen és szimuláción mentem keresztül. Mindazonáltal lehetetlen megfelelően szimulálni egy mártír hadműveletet, így még mindig aggódom egy kicsit amiatt, hogy milyen lesz akkor a mentális állapotom.

Ha az ima egy további mentális lökést/megnyugvást fog adni, akkor az a pragmatikus dolog. Azt hiszem majd megtudom. Ha van Isten, akkor a mennyországba fogok kerülni, mint az Egyház minden más mártírja a múltban.

Ezért gyakorlom a vallást és mindenki másnak is ezt kellene tennie, feltéve, hogy az mentális erőt ad neked. Nem szégyen imádkozni percekkel a halálod előtt. Nagyon ajánlom, hogy a művelet előtt keress fel egy templomot és vegyél Úrvacsorát. Amint tudjuk ez a rituálé Jézus Krisztus utolsó vacsoráját jelképezi a tanítványaival mielőtt letartóztatták és végül megfeszítették. Rendezz el minden dolgot, ami esetleg közted és Isten között lehet, kérd a megbocsátását a múltbeli bűneidért. Végül kérd meg, hogy készüljön fel az Egyház egy mártírjának a fogadására. Egy kemény ateista azt gondolhatja, hogy ez ostobaság, de hidd el nekem, amikor azt mondom: nagyon fogsz örülni, hogy megtetted mindezeket, amikor rájössz, hogy meghalhatsz miután elindítottad a műveletedet.

Lehet, hogy most sokan tagadják Istent. De amikor szembenéznek a halállal, amikor betegek vagy balesetet szenvednek, vagy szembenéznek egy fegyver csövével, akkor megváltozik a véleményük. Akkor könyörögni fognak Istenhez. Nincsenek ateisták a lövészárokban.

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy;”

Dávid király

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

Názáreti Jézus

Extrém stressz és félelem idején, mint amikor háborúban vagy mártír műveletben veszünk részt, minden ember hisz vagy reménykedik egy magasabb erőben. A pragmatikus vagy racionális emberek, akik kemény ateisták vegyék figyelembe a következőt: lehet, hogy pragmatikus dolog hinni a túlvilágban, mivel az sokkal hatékonyabb harcossá tud tenni téged. Minél kevésbé fél egy ember, annál hatékonyabb lesz, mint katona. Egy olyan ember, aki azt hiszi, hogy a halál örökre szól valószínűleg sokkal félősebb lesz, mint egy olyan, aki hisz a túlvilágban. És amint tudjuk a félelem méreg a csatában és zavarhoz és tétovázáshoz fog vezetni. Egy szellemileg magabiztos ember, aki nem fél attól ami vár rá sokkal kevésbé fog félni a haláltól és ezért sokkal magabiztosabban és professzionálisabban fog cselekedni a háborúban. Mint ilyen (és pragmatikus nézőpontból) a vallás a háború szükségszerű kelléke, mártír műveletekben pedig egyenesen SZÜKSÉGSZERŰ.

Az emberek nagytöbbsége hajlamos arra, hogy isteni hatalmat keressen, amikor extrém fenyegetettséggel néz szembe. Ezért szükségszerű és erősen ajánlom, hogy minden Justiciar Lovag (még keresztény agnosztikus és keresztény ateista fivéreink és nővéreink is) keressenek fel egy templomot a művelet előtt, hogy feloldozást nyerjenek és kérjék Istent, hogy töltse be lelkünket és acélfegyvereinket a szellemi védelem és magabiztosság fegyverével.

„[Egy Templomos Lovag] igazán félelem nélküli Lovag, és minden oldalról magabiztos, mivel lelkét a hit fegyverei védik, éppen úgy, ahogy a testét az acélpáncél. Így kétszeresen fel van fegyverezve és nem kell félnie sem démonoktól, sem embertől.” (Bernard de Clairvaux, c. 1135, De Laude Novae Militae—In Praise of the New Knighthood)”

(1344. oldal)

Breivik pragmatikus hitéről az jut eszembe, hogy ezért ösztönzik vagy egyenesen tüzelik a gyakran hadat viselő országok – legyen az az USA vagy egy muszlim ország – a katonák, és általában az emberek, vallásosságát…

Breivik nemcsak az iszlámot és a kulturális marxizmust tekinti ellenségének, de a feminizmust is. Úgy tűnik szerinte a nők csak arra jók, hogy szüljenek. Tervei a nők számára:

“1. Korlátozni a születésszabályozó tabletták terjesztését (fogamzásgátló tabletták): akadályozni és meggátolni a fogamzásgátló tabletták liberális terjesztését vagy az azzal egyenértékű megelőző módszerekét. A cél az, hogy sokkal nehezebb legyen beszerezni őket. Önmagában ez 0,1 ponttal növelné a termékenységi rátát, ugyanakkor csökkentené a nők jogait.

2. Megreformálni a szex nevelést: megreformálni a jelenlegi szexuális nevelést az iskolai intézményeinkben. Ez magában foglalhatja a szex nevelés korlátozását vagy legalábbis egy későbbi életkorra való kitolását és akadályozná az alkalmi szexet. A szexet csak a házasság keretein belül kellene bátorítani. Önmagában ez 0,1 ponttal növelné a termékenységi rátát.

3. Illegálissá tenni az abortuszt: az abortusz tiltásának újbóli bevezetése hozzávetőlegesen 0,1-0,2 ponttal növelné a termékenységi rátát, ugyanakkor megfosztaná a nőket alapvető jogoktól.

4. Nők és oktatás: ellenezni, hogy a nők általánosságban teljes munkaidős karrierre törekedjenek. Ugyan ez magában fog foglalni bizonyos szexista és diszkriminatív politikákat, de növelné a termékenységi rátát 0,1-0,2 ponttal.

A társadalomnak/médiának nem szabadna arra ösztönöznie a nőket, hogy bachelor diplománál magasabb képesítést szerezzenek, de nem szabad megakadályozni őket a master vagy PhD diploma szerzésében. A férfiakat ugyanakkor nyilvánvalóan arra kell ösztönözni, hogy magasabb képesítést szerezzenek – bachelor-t, master-t vagy PhD-t.”

(1181. oldal)

Most már csak azt nem értem, hogy az ilyennek mi a fene baja van az iszlámmal?

Olvasgatva Breivik könyvét, úgy nevezném ezt a fickót, hogy egy fundamentalista KULTURÁLIS keresztény – a kulturálison van a hangsúly. Nem tűnik túl fundamentalistának a kereszténység spirituális oldalát illetően, tehát nem olyan értelemben fundi, mint mondjuk az amerikai evangéliumi keresztények, de nagyon is fundamentalista a kulturális kereszténységében – a kereszténység társadalmi, politikai szerepét, szerepvállalását illetően, amelynek az erősítését tartja kívánatosnak. Ő maga is azt írja:

“Tehát nem kell, hogy személyes kapcsolatod legyen Istennel vagy Jézussal ahhoz, hogy küzdj a keresztény kulturális örökségünkért.

[…]

A PCCTS, Templomos Lovagok ezért nem egy vallási szervezet, hanem inkább egy keresztény “kulturális” katonai rend.”

(1361-1362. oldal)

 
 

Címkék: , , , , , , ,

Konzervatív kereszténynek vallja magát az oslói merénylő

Eleinte (már-már reflexből) arra gyanakodtak, sőt, nemcsak gyanakodtak, hanem bizonyos hírműsorok célozgattak is rá, hogy iszlám fundamentalisták követhették el a pénteki oslói merényletet, amelynek az eddigi adatok szerint már 91 halálos áldozata van. Utóbb azonban kiderült, hogy a feltételezett elkövető, a 32 éves Anders Behring Breivik valójában kereszténynek vallja magát, s a norvég rendőrség tisztviselője, Roger Andresen is azt mondta, hogy a gyanúsított weboldalain keresztény fundamentalizmusra utaló üzeneteket hagyott.

Norvég médiainformációk szerint Breivik jobboldali körökben forgolódott, rendszeresen írt jobboldali internetes fórumokon, önmagát nacionalistának és konzervatív kereszténynek vallja. Előszeretettel írt az iszlámot bíráló üzeneteket fórumokon.

A neki tulajdonított Facebook oldal szerint Breivik szeret vadászni, kedveli a World of Warcraft és a Modern Warfare 2 számítógépes játékokat, hobbija még a politikai analízis, a tőzsdei analízis, a testépítés és szabadkőművesség. Oslóban él.

Ez volt állítólag Breivik Facebook-ja, amit azóta letiltottak: http://mg.co.za/uploads/2011/07/23/andersbehringbreivikfacebook.pdf

Természetesen jól tudom, hogy ez nem jelenti azt, hogy minden keresztény potenciálisan ilyesmire ragadtatná magát, de a keresztények előszeretettel dörgölik a muszlimok orra alá a fundamentalista terrorizmust, mondván, hogy hiába vannak mérsékelt muszlimok, mégiscsak a vallásuk táplálja ezt is. Nos, a kereszténység is képes a maga elvetemült fundamentalistáit kitermelni.

A témával kapcsolatban ajánlom még Math blogjának bejegyzését: http://math.freeblog.hu/archives/2011/07/23/A_norvegiai_amokfuto_es_a_hit_ereje/

Anders Behring Breivik

Forrás: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/8656515/Norway-attacks-profile-of-suspect-Anders-Behring-Breivik.html

 
72 hozzászólás

Szerző: be 2011. július 23. szombat hüvelyk Fundik, Hírek, Vallásháború

 

Címkék: , , , , , , , , ,

Richard Dawkins: Root of All Evil

 

Címkék: , , , , ,

Amerikai elnökválasztás 2012: Michele Bachmann, a fundi üdvöske

Az amerikai elnökválasztásokra készülő republikánus indulók köre sosem szűkölködik a vallási fanatikusokban (van olyan, aki célba is ér közülük – lásd George W. Bush), s most is érdemes ilyen szempontból körülnézni azok között, akik már bejelentették, hogy megpróbálkoznak elnyerni a párt elnökjelöltségét.

Sarah Palin se semmi, de úgy tűnik érdemesebb figyelmünket Michele Bachmann felé fordítani, ha azt a jelöltet keressük, aki a leginkább maga mellé állíthatja majd a fundamentalista evangéliumi keresztényeket.

Michele Bachmann a tökéletes fundi jelölt, de úgy tűnik saját családja nem lesz a szurkolótáborában, ugyanis ellenzi a homoszexuálisok házasságát, annak ellenére, hogy egyik féltestvére, Helen LaFave leszbikus.

Nyilvánosan Michele Bachmann azt mondta, hogy kikérte családja véleményét az ügyben kilenc testvére közül hat a melegházasság ellen “szavazott”. Egy másik féltestvére, Mike LaFave szerint ez szemenszedett hazugság: “A valóság az, hogy sosem kért családi szavazást és a családom soha nem is tenne ilyet. Szörnyűnek találom, hogy amikor Michele-t meglepték egy kérdéssel, amire nem készült fel, az első dolga az volt, hogy nemcsak a nővéremet, de az egész családját cserbenhagyta.”

„Helen mindig kedvelte Michele-t, mindig. Tinédzserként együtt laktak. Nagyon közel álltak egymáshoz akkoriban”, így Bachmann melegellenes attitűdje „övön aluli ütés volt” – mondja Linda Cielinski, Bachmann egy másik féltestvére.

A melegellenes attitűd ugyanis nem csupán a melegházasság ellenzésében merül ki. Michele Bachmann férje, a szintén fundi keresztény Marcus Bachmann „barbároknak” nevezte a melegeket. Gondolom közben nem felejtette el, hogy egyik sógornőjéről is beszél, viszont a dolog bizonyára jó pont lesz a homofób fundamentalista keresztényeknél és most csak ez számít.

Bachmann viselkedése amúgy is elég zavarbaejtő a melegekkel kapcsolatban. Egy alkalommal egy melegfelvonulást egy bokorból kémlelt (ő azt állította, hogy csak leült pihenni), egy másik alkalommal pedig botrányt csinált, amikor két leszbikus aktivista utána ment a női mosdóba, hogy bizonyos kérdéseket tegyenek fel neki. Bachmann elkezdett üvöltözni: „Segítség! Akaratom ellenére fogva tartanak!” Bachmann később azt mondta a rendőrségnek, hogy a két nő terrorizálta őt, ám a megyei ügyész megállapította, hogy nem tettek semmi törvényellenest, csupán beszélni akartak a politikussal.

Bachmann demokrata szülők gyermekeként született Iowa államban, s 16 éves volt, amikor megőrült megtért és átadta az evangéliumi kereszténységnek az életét. Későbbi férjével, Marcusszal a Winona Állami Egyetem egy keresztény közösségében találkozott. Bachmann azt mondta őt és férjét nem szerelem, hanem isteni látomások egy sorozata hozta össze, amelyeket egyszerre három ember látott.

Akkoriban még az evangéliumi mozgalom nem volt annyira átpolitizált, mint manapság. Az evangéliumi kereszténység amerikai történetével foglalkozó történész, Randall Balmer szerint az egész Jimmy Carter elnökkel kezdődött, aki először emelte be „újjászületett kereszténységét” a politikai életbe. (Furcsa fintora a sorsnak, hogy manapság az evangéliumi keresztények nagy része nem tekinti pozitív figurának Carter elnököt – legalábbis azok nem, akik a keresztény cionizmust képviselik, mivel Carter elnök meglehetősen arab-barát és sokszor kritizálja Izrael politikáját. Sőt, kritizálta a vallásos jobboldal térnyerését is a politikai életben.)

1976-ban még Bachmannék is Carter támogatói voltak, majd – mint oly sok evangéliumi keresztény – elfordultak tőle. Az egész evangéliumi mozgalom politikához való hozzáállásában egy teológus, Francis Schaeffer “How Should We Then Live” („Hogy éljünk tehát?”) című filmsorozata hozott fordulatot, amelyben amellett érvel, hogy a keresztényeknek kötelességük nagyobb politikai szerepet vállalniuk. Azt állítja, hogy a kereszténység „az igazság egy teljes rendszere és ez az egyetlen rendszer, amely ki fog állni minden kérdést, amely felmerül bennünk, amikor szembenézünk a létezés valóságával.” Oh, yeah.

„Michele Bachmann mond bizonyos dolgokat, amelyek őrültségnek hangzanak a nagyközönség számára, de mindazok számára, akik az evangéliumi jobboldalon nevelkedtek, amit mond az teljesen értelmes.” – mondta Francis Schaeffer fia, Frank Bachmannról.

Ralph Reed a Faith and Freedom Coalition-tól (Hit és Szabadság Koalíció) pedig így nyilatkozott róla: „Michele Bachmann a teljes csomag. Karizmatikus, van autentikus hitvallása, már bizonyított a konzervatív értékekért folytatott küzdelemben és jól ismert.”

Főiskola után Bachmann a Coburn Jogi Iskolában tanult, amely a fundamentalista keresztény Oral Roberts Egyetem egyik kara. Itt a diákok „bibliai alapú és a Szent Szellem által vezetett” tanulmányokat folytatnak. „A célom az volt ott, hogy jogot tanuljak mind szakmai, mind bibliai szempontból.” – mondta idén áprilisban. Csak remélni tudjuk, hogy a bibliai jog nem a mózesi törvények bevezetését jelenti Bachmann esetleges hatalomra kerülése után.

Bachmann a Coburn-on találkozott John Eidsmoe professzorral, aki saját bevallása szerint nagy hatással volt nézeteire. A nő volt Eidsmoe asszisztense egyik könyve megírásánál, amelyben a prof. amellett érvel (helytelenül), hogy az USA-t keresztény teokráciaként alapították és ismét azzá kell válnia! „Az egyháznak és az államnak különféle felügyeleti szférái vannak, de mindketten Istentől kapják a felhatalmazásukat. Ebben az értelemben Amerika, akárcsak [az ótestamentumi] Izrael, teokrácia.” – írja Edismoe, aki egy másik helyen azt is latolgatta, hogy büntethetővé kellene tenni az istenkáromlást.

Edismoe-nak állítólag a fehér felsőbbrendűséget hirdető rasszista csoportokkal is vannak kapcsolatai. Egy könyvében azt állította, hogy a keresztények az Egyesült Államok megalapítása után puszta könyörületből támogatták a rabszolgatartó rendszert: „Egy felszabadított rabszolgának nehéz lehet megélni azok között a gazdasági körülmények között. Olyan körülmények között a rabszolgák felszabadítása embertelen és felelőtlen dolog volt.”

"Utálja a homokosokat, szereti a fegyvereket és azt akarja, hogy az országa teokrácia legyen. Mit lehet ebben nem szeretni?"

A férj, Marcus Bachmann pszichológiát tanult a Regent Egyetemen – amelyet Pat Robertson alapított – és jelenleg keresztény pszichológusként tevékenykedik. „Természetesen” nézeteit és gyakorlatát sokkal inkább a bibliai, mint a tudományos világkép határozza meg. Szerinte a gyermekekre nézve káros az óvoda és az iskolai oktatás, sokkal jobb lenne, ha a szülők otthon maguk nevelnék a gyermekeiket (gondolom azért, mert akkor véletlenül sem hallanának olyan eretnek dolgokról, mint az evolúció, az agymosás és elszigetelés jobban megvalósítható lenne). „A köz legjobb érdeke az lenne, ha az egyik szülő nem dolgozna, hacsak nem abszolút szükséges.” – írta. A bibliai világképet ismerve el tudom képzelni, hogy melyik szülő lenne ez az esetek nagy többségében…

Mondjuk ilyen szempontból érdekes, hogy Michele miért indul a választásokon, mert ugye 1. Korinthus 14:34-35 („A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek a mint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.”) vagy 1. Timótheus 2:12 („A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.”). De hát a keresztények mindig is profik voltak abban, hogy kényük-kedvük szerint csipegessenek a bibliai elvek közül. A lényeg az, hogy mások életvitelét meg lehessen ítélni…

Ugyanakkor miután Michele befejezte tanulmányait az Oral Roberts Egyetemen férje utasítására adójogot kezdett tanulni. Bár neki személy szerint nem fűlt hozzá a foga, de „az Úr azt mondja: legyetek engedelmesek, feleségek – engedelmeseknek kell lennetek a férjeteknek”. Ezek után persze felmerül, hogy Michele esetleges megválasztása esetén ki is kormányozná valójában az országot.

Manapság Michele-től gyakran halljuk, hogy 23 örökbefogadott gyermeket és 5 sajátot „nevelt fel” mint anya. De azért ez az állítás így nem teljesen pontos. Tény, hogy 7 és fél évig volt professzionális nevelőszülő és 23 örökbefogadott gyermek fordult meg átmenetileg az otthonukban, de egyiket sem nevelték fel gyermekkortól felnőttkorig, hanem pusztán átmeneti otthont biztosítottak nekik. Ez is dicséretes, de azért nem ugyanaz, mint 28 gyereket „felnevelni”.

Kris Harvieux egykori szociális munkás, aki ugyanebben a rendszerben dolgozott Bachmannék megyéjében, azt mondja, hogy a rendszer így működik: „Néhány gyerek csak egy hétig van ott, néhány három évig, néhány hat hónapig. De ő úgy állítja be, mintha születésükkor kapta volna meg és felnőttkorig nevelte volna őket, azonban ez nem igaz.”

Bachmann politikai karrierje iskolai szinten kezdődött. Saját gyermekeit keresztény iskolába járatta, ám az állami gondozottakat kötelező volt állami iskolákba iratni. Ha nem vihette a gyermekeket keresztény iskolába, hát megpróbálta az államira ráerőltetni a keresztény világnézetet. 1999-ben indult azért, hogy megválasszák a helyi iskola döntéshozó testületébe.

Megpróbálta az iskola alapszabályába becsempészni a „12 bibliai elvet”, a kreacionizmus oktatását bevezetni a természettudományos órákon, valamint betiltani az Aladdin című Disney filmet, mert az „a boszorkányságot promótálja”. Michele csapatának egyik tagja pedig azt állította, hogy Isten látomásokban közvetlenül szól hozzá. Ellenzett egy az ENSZ által inspirált nemzetközi oktatási programot is, mivel az nem hajlandó elismerni a kereszténység felsőbbrendűségét más vallásokkal szemben.

Addig az ilyen választások sosem kaptak politikai felhangot, de Bachmann kampányában igen. „Emlékszem, hogy felhívott valaki és olyanokat kérdezgetett, hogy mi az álláspontom az abortusszal kapcsolatban.” – mondja Mary Cecconi egykori testületi tag.

Ez volt az egyetlen választás, amit Bachmann valaha elvesztett, mindazonáltal ugródeszkául szolgált számára a nagypolitikába. 2000-ben bejutott a Minnesota állami képviselőházba. Azt állítja Isten sugallatára indult a választásokon. „Kivételes képessége van az aktivisták motiválására és akcióba lendítésére.” – mondta róla Bill Pulkrabek megyei republikánus tisztségviselő.

A képviselőházban Bachmann vesszőparipája a melegházasság ellenzése volt. (Mi más? Tudnak valami értelmeset is a fundik?) Ő és férje abban hisznek, hogy a homoszexualitás „gyógyítható” és gyógyítandó. A pszichológus férj, Marcus tavaly egy keresztény rádióállomásnak azt nyilatkozta: „A barbárokat [értsd: a homoszexuálisokat] oktatni kell. Meg kell őket fegyelmezni, és csak mert valaki így érez vagy ezt gondolja, nem jelenti azt, hogy nekünk is azon az úton kell mennünk.”

Jó lehet ilyen „felvilágosult” pszichológus kezei közé kerülni egy meleg tinédzsernek (ennek eredményeit ebben a cikkben már bemutattam).

2004-ben Michele azt mondta egy beszédben, hogy a melegházasság engedélyezése ahhoz fog vezetni, hogy a diákokat „indoktrinálják a homoszexualitásba”: „Kis 12 év alatti gyerekeknek azt fogják tanítani, hogy a homoszexualitás normális, természetes és hogy talán ki kellene próbálniuk.”

De persze hozzátette, hogy ő nem utálja a melegeket: „Ha bármelyiküknek van családtagja ebben az életstílusban – nekünk is van a mi családunkban. Ez nem vicces. Ez egy nagyon szomorú élet. Úgy vélem, hogy a Sátán része az, hogy azt mondjuk erre ’gay’.” (A „gay” szó eredeti jelentése „vidám”, amint a magyar nyelvben is két értelme van a „meleg” szónak. Bár az angolban a „vidám” jelentés jobban elavult és elsődlegesen a homoszexuálisokra használják a kifejezést.)

Bachmann természetesen már az elején említett féltestvéréről, Helen LaFave-ról beszélt, s roppant ízléstelen dolog, hogy ezt felhasználja kampányában, amikor láthattuk mi a véleménye erről a családjának.

Bachmann vehemensen kampányol a Saría törvénykezés ellen is, mintha az valós veszély lenne az USA-ban. Ez annak tükrében ironikus dolog, hogy a korábban említett Bachmannra nagy hatást gyakorló Edismoe professzor ugyebár amellett érvel, hogy keresztény teokráciát kell csinálni az USA-ból…

A szokásos fundi agendák mellett, úgy tűnik az igazi politikai-gazdasági kérdések megértése terén komoly és alapvető kihívásokkal küzd (azt persze már Bush esetében is láttuk, hogy attól még lehet valaki amerikai elnök). 2009-ben látott a hírekben egy riportot amelyben arról számoltak be, hogy Kína azt javasolta, hogy ne a dollár legyen a világ tartalékvalutája. Bachmann ezt úgy fordította le magának – mint a nyilatkozataiból kiderült -, hogy el akarják törölni a dollárt, mint amerikai fizetőeszközt és valamiféle nemzetközi, „ateista” valutával helyettesíteni. Még egy törvényjavaslatot is beadott arra vonatkozóan, hogy megmentse a dollárt attól, hogy idegen valutával váltsák fel…

Azt állítja, hogy a Left Behind sorozat (itt olvashatsz róla) írójának felesége, Beverly LaHaye inspirálta arra, hogy politikai porondra lépjen, ami szintén elég rémisztő, ha megpróbálom elképzelni egy a Left Behind-on szocializálódott fundi milyen külpolitikát folytatna (bár Bush révén már ebből is kaphattunk némi ízelitőt)…

Michele és Marcus Bachmann

Források:

http://www.thedailybeast.com/articles/2011/06/14/michele-bachmanns-unrivaled-extremism-gay-rights-to-religion.html

http://www.thedailybeast.com/articles/2011/06/16/michele-bachmann-s-first-dude-husband-marcus-bachmann.html

http://www.rollingstone.com/politics/news/michele-bachmanns-holy-war-20110622?page=1

 
 

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jesus Camp – kimaradt jelenetek

Két bejegyzésben is foglalkoztam már a Jesus Camp című filmmel, de nem tudok betelni vele. 😀

(Íme a két korábbi bejegyzés:

https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/03/14/punkosdi-karizmatikus-agymoso-gyerektabor/

https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/05/14/jesus-camp-a-teljes-film/ )

Amit most találtam ezzel kapcsolatban azok olyan jelenetek, amelyek kimaradtak a filmből:

Rachel a “szellemi ajándékairól” beszél 

A kislány azt állítja, hogy az ajándékai: szellemek megítélése, prófétálás, nyelveken szólás – és hallja az Urat. Tud vele beszélgetni….

Levi böjtöl 

A kisfiú elmondja, hogy az elmúlt három napban böjtölt és nagyon éhes. Szerinte böjtöléskor az Úr megmozgatja az ember szívét és a Szelleme megerősödik az emberben. Véleménye szerint a böjt célja, hogy az ember az evés helyett az imádkozásra szánja az idejét. Azt is hozzáteszi, hogy minden egyes nap szellemi harc folyik körülöttünk és a sötétség erői mindig támadják a hívőket, de ha fel vagy fegyverezve hittel, az megvéd.

Keresztény bábjáték

A gyerekek bábjáték közben is a keresztény dogmákat idézik. A kislány bábja böjtöl, a másik (a zöld) nem. Így a kislány bábja kiosztja a zöldet, hogy nem Isten akaratát cselekszi, képmutató, hazug stb…

Útra készen Irakba

A jelenet elején a gyerekek egy felügyelővel bejárják a várost és ébredésért imádkoznak. Majd az Irakban harcoló amerikai katonákért. Az egyik kislány számára ez személyes ügy, hiszen édesapja hivatásos katonaként épp Irakba készülődik. Természetesen ők ezt úgy értékelik, hogy Jézust és a “szabadságot” viszik el az irakiaknak. Az iraki emberek ezt esetleg másképp láthatják… (Hívhatjuk ezt akkor keresztes háborúnak? Legalábbis ezen család szempontjából…)

Isten mondta neked?

A fenti katona felesége. Amikor a férje jelentkezett szolgálatra, egyetlen kérdése volt hozzá: “Isten mondta neked, hogy ezt tedd?” A férj azt mondta, igen. Innentől nem kérdés számukra, hogy helyes, amit tesz. A feleség szerint gyermekeinek nem fog hiányozni a földi apjuk – hiszen így legalább mélyebb kapcsolatot tudnak kialakítani a mennyei Atyával…

Győzni fogunk!

Becky Fischer a tábor vezetője arról, hogy a keresztények imával, böjttel, szavazatokkal stb. harcolnak az állítólagos ellenséggel. És persze győzni fognak, mert a Biblia ezt ígéri.

Démonikus manifesztációk

Stratégiai megbeszélés arról mi a teendő, ha “démonikus manifesztációkat” tapasztalnának a gyerekekben. A pasi különben azt állítja, hogy az előző éjszaka démonokat látott…

Nem kényszerítjük a gyerekeinket

A pár azzal dicsekszik, hogy nem kellett kényszeríteniük a gyerekeiket a kereszténységre, az “ő választásuk volt”. Ezzel vitatkoznék. Ha beleszületsz és agymosás alatt vagy egész életedben, az nem éppen szabad választás. Tény, hogy nem is feltétlenül kényszer – legalábbis kívülről valóban nem tűnik annak és biztos, hogy onnan, “belülről” a gyerekek is úgy érzik szabadon választottak. De amikor nem mutatnak be neked tisztességes módon más altenatívákat (sőt, a más alternatívákat hamisan, hazug módon mutatják be), akkor eléggé megkérdőjelezhető mennyire szabad is valójában ez a választás.

Levi, az imaharcos

Levi az ima erejéről magyaráz. Meg arról, hogy az utolsó időkben élünk (of course :D). Amúgy érdekes, hogy ezek a fundi keresztények állandóan háborús képekben beszélnek – ők mindig harcolnak…

Isten a legnagyobb

Levi és családja keresztény (agymosó) mesefilmet néznek.

Rachel meg akarja menteni a szomszéd kislányt

Rachel szeretné elérni, hogy a szomszéd kislány templomba menjen vele.

A kultúra megváltoztatása

A gyerekeket már a politikába is belerángatják. Egy abortusz klinika melletti keresztény létesítménybe viszik őket, aminek az a célja, hogy megpróbálják lebeszélni a nőket az abortuszról. A gyerekek az abortusz ellen imádkoznak. Az intézményt vezető nő elégedetten beszél arról, hogy ez a generáció mennyire nagyszerű, mert azt teszik, amit mondanak nekik… És reméli, hogy ezek a “radikális kisgyerekek” (az ő szavai!) majd eljutnak Hollywoodba, a sportba, a művészetbe, a szórakoztatóiparba, a gazdaságba – és így változtatják meg a kultúránkat.

Isten hangját hallani

A gyerekeket arra tréningezik hogyan “hallják Isten hangját” és hogyan “prófétáljanak”.

Rachel Istennek énekel

 
8 hozzászólás

Szerző: be 2011. június 7. kedd hüvelyk Fundik, Karizmatikus, Protestáns, Vallásháború

 

Címkék: , , , , , , , , ,

Jesus Camp – a teljes film

Ebben a bejegyzésben már részletesebben írtam a Jesus Camp c. dokumentumfilmről, de most megtaláltam a teljes filmet.

A már elmondottakhoz még két gondolat: 1 óra 5 perc körül láthatjátok Ted Haggard pásztort a homoszexualitás ellen prédikálni. A képmutatás netovábbja, ugyanis néhány hónappal később kirobbant egy botrány körülötte, amiben kiderült, hogy évek óta egy férfiprostituált rendszeres látogatója volt…

A másik gondolat pedig az, hogy a filmben elhangzik, hogy az amerikaiak 25 %-a evangéliumi keresztény. Tehát nem csupán keresztény, hanem fundamentalista keresztény! Az USA egynegyede! Hát ezért kell erről beszélni.

Ja, és egyébként pedig Ted Haggard George W. Bush elnök egyik tanácsadója volt…

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. május 14. szombat hüvelyk Fundik, Karizmatikus, Protestáns, Vallásháború

 

Címkék: , , , , , , , , , , ,