RSS

Iszlám kategória bejegyzései

Részletek az oslói ámokfutó könyvéből

Ezt a könyvet állítólag az oslói ámokfutó írta: http://www.kevinislaughter.com/wp-content/uploads/2083+-+A+European+Declaration+of+Independence.pdf

Jó vaskos, több, mint 1500 oldal. Főleg politikai nézeteit fejtegeti, amelyek legelsősorban az iszlám-, bevándorló-, valamint a “kulturális marxizmus” ellenesség körül forognak -, de a kereszténységhez való viszonyából is megtudunk egyet s mást.

Részletek:

“3.139 Különbséget tenni a kulturális kereszténység és a vallásos kereszténység között – megreformálni az öngyilkosságba rohanó Egyházunkat

Az úgynevezett agnosztikusok és ateisták többsége Európában kulturális, konzervatív keresztény, anélkül, hogy tudná. Tehát mi a különbség a kulturális keresztények és a vallásos keresztények között?

Ha személyes kapcsolatod van Jézus Krisztussal és Istennel akkor vallásos keresztény vagy. Nekem és sok más embernek nem feltétlenül van személyes kapcsolata Jézus Krisztussal és Istennel. Azonban hiszünk a kereszténységben, mint egy kulturális, szociális, identitásbeli és morális platformban. Ez kereszténnyé tesz bennünket.

A keresztények többsége, különösen a liberális, humanista keresztények, ellenzik az önvédelem doktrínáját. Én úgy hiszem, hogy az önvédelem központi része a kereszténységnek, amint azt ezen könyv egy másik része dokumentálja. A modern, pacifista kereszténység többek között a jelenlegi rezsimek és azok az Egyházra gyakorolt szándékos befolyásának az eredménye. Kasztrálták és impotenssé, irrelevánssá tették az Egyházat, amelyet azzal újíthatunk meg, ha bevezetjük saját reformjainkat. De a pragmatizmus lesz az alapja annak az iránynak, amibe megyünk. Egy erős egyház (bizonyos területeken) létfontosságú az európai országok egysége szempontjából. Létfontosságú, hogy fenntartsuk, sőt erősítsük az Egyházat és az európai kereszténységet általánosságban (azzal, hogy bizonyos területeken nagyobb politikai befolyást adunk neki), ha a társadalom morális, kulturális és szociális aspektusairól van szó. Még monopol helyzetet is garantálni kellene neki bizonyos területeken, hogy erősítse az európai kohéziót/egységet. Ez nem jelenti azt, hogy továbbra is meg fogjuk engedni az Egyház feminista-liberális, humanista frakcióinak, hogy propagálják pacifista-humanista (öngyilkos) nézeteiket/önvédelem ellenes doktrínáikat. Az Egyháznak anti-pacifistának kell lennie abban a tekintetben, hogy aktívan prédikálja az önvédelmet, sőt támogatja a megelőző csapásokat, mint olyan mechanizmust, amely egyrészt őrködik a muszlim dominálta területek keresztény kisebbségei felett vagy éppen magán Európán.

Biztosítanunk kell, hogy a kereszténységnek egy fenntartható és tradicionális verzióját propagálják. Ez azt is magában fogja foglalni, hogy lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az egyház liberális vezetőit megakadályozzuk abban, hogy öngyilkosságot kövessenek el. Biztosítanunk kell, hogy az európai egyházak olyan értékeket propagáljanak, amelyek fenntarthatóak és amelyek hosszú távon fognak hozzájárulni a keresztény európai értékek megőrzéséhez. Az európai kereszténység és a kereszt lesz a szimbólum, amely alatt minden kulturális konzervatív egyesülhet közös védelmünk érdekében. Annak az összes európait egyesítő szimbólumként kell szolgálnia, még akkor is, ha agnosztikusok és ateisták.

A pacifista/öngyilkos keresztényeket nem szabad soha többé hagyni, hogy dominálják az egyházat, ezért személy szerint úgy hiszem, hogy az európai protestáns Egyháznak ismét reformálnia kell és katolikussá válnia (északi országok, az Egyesült Királyság, Németország, Benelux stb.). A becsülethez kapcsolódó kulturális és egyházi aspektusok újra bevezetésének kell céljaink alapjának lennie, amikor megreformáljuk az Egyházat. Remélem, hogy a jövő nacionalista vezetése a nyugat-európai országokban egyet fog érteni. A legkevesebb, hogy támogatnunk kell a konzervatív, anti-pacifista kulturális keresztény vezetőket és biztosítani, hogy képesek legyenek befolyásolni az európai egyházakat. Azonban világos lehatárolásokat kell tenni. Az Egyháznak nem szabad semmilyen korlátot szabnia a tudománnyal, kutatással és fejlődéssel kapcsolatos ügyekben. Európa továbbra is a kutatás és fejlesztés világközpontja minden területen, amelyet egy kiszámítható és „változtathatatlan” kulturális keret foglal magában. Ez ismét csak jelentősen meg fogja erősíteni az európai és társadalmi kohéziót és ezért hozzájárul az olyan fenntartható társadalmakhoz, ahol a harmónia, fejlődés, szabadság és az emberiség előmenetele az alapvető civilizációs pillérek.”

(1307. oldal)

Az 1324. oldalon kezdődik “A harc keresztény igazolása” című fejezet. Csak egy részlet belőle:

„Ha teljesen aláveted magadat az Atyaistennek és teljesen Isten kedve szerint jársz és kimaradsz mindenféle súlyos bűnből és ellene elkövetett vétségből – akkor a következő dolog, amit teljesen fel kell fognod az, hogy Isten most fel fog kenni téged a hatalmával, ha arra kényszerülsz, hogy háborúba menj az ellenségeddel szemben.

A Biblia azt mondja nekünk, hogy mind Jézus Krisztus jó harcosai vagyunk. Akár szembe akarunk ezzel nézni, akár nem, háborús övezetben élünk az Ádámra és Évára kirótt átok következtében, amely még mindig teljesen működik ezen a Földön. Bármelyikünket bármikor érheti emberi vagy démoni támadás. A napi hírek ezt minden kétséget kizáróan bizonyítják.

Minden kereszténynek most személyes döntést kell hoznia erről. Választhatod azt, hogy megtanulsz felemelkedni Urad és Megváltód hatalmában és megtanulhatod hogyan legyél az Úr igazi harcosa, vagy továbbra is homokba dughatod a fejedet és elnyomó elnyomó után továbbra is lever téged. A választás a tiéd.

A következő versek megmutatják, hogy Isten fel tud kenni téged a hatalmával, hogy legyőzz bármilyen ellenséget, akivel szembetalálhatod magad – de először hajlandónak kell lenned belépni ebbe a kenetbe, és aztán hajlandónak kell lenned arra, hogy megragadd az ellenséged fejét mielőtt Isten rád árasztja a kenetét, hogy képes legyél legyőzni azt az ellenséget.

Tanulmányozd ezeket a verseket nagyon figyelmesen – mert meg fogják mutatni azt a hihetetlen természetfeletti erőt, amelyet Isten rajtad keresztül működtethet, ha hajlandó vagy belépni a kenetébe és abban járni.

„Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” (Ézsaiás 54:17)

„… ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.” (Dániel 11:32)

„Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.” (1. Korinthus 4:40)

„Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.” (2. Korinthus 12:12)

„Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.” (Zsolt. 144:1)

„Az Isten, a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat: Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.” (Zsolt. 18:33-37)

Isten fel tud kenni téged természetfölötti erejével, hogy legyőzz bármilyen ellenséget, akivel szembekerülhetsz – de csak ha hajlandó vagy belelépni [a kenetébe] és nem félsz attól, hogy közvetlenül szembenézz bármilyen viharfelhővel, amely készen áll arra, hogy szembemenjen veled.

Vedd észre, hogy az első vers elmondja neked, hogy tiéd lehet Isten hatalma és tekintélye ahhoz, hogy eltipord az ellenség „minden” erejét – nem csak az ereje bizonyos részeit. Ez azt jelenti, hogy Isten kenete és ereje benned működhet és teljesen győzedelmesen kerülhetsz ki bármilyen ellened menő ellenség ellen vívott csatából.”

(1330. oldal, kiemelések Anders Behring Breiviktől)”

Az 1500 oldalas tiráda egy másik részében (1341. oldal) ismert ateistákat és szabadgondolkodókat bírál, úgy, mint Richard Dawkinst, Thomas Paine-t, Voltaire-t, Nietzsche-t (mondjuk jellemző inkonzisztenciájára, hogy egy másik helyen brilliánsnak nevezi a német filozófust).

Ez a rész pedig úgy tűnik közvetlenül a mészárlás (lelki) előkészületeiről szól:

Nincsenek ateisták a lövészárokban

„Nem fogom tettetni, hogy nagyon vallásos ember vagyok, mert ez hazugság lenne. Mindig nagyon pragmatikus voltam és befolyásolt a szekuláris környezetem. A múltban emlékszem, hogy azt gondoltam:

„A vallás a gyengék mankója. Mi értelme van egy magasabb erőben hinni, ha bízhatsz magadban?! Szánalmas.”

Talán ez igaz sok esetben. A vallás valóban mankó sok gyenge embernek és sokan azon öncélból lesznek vallásosak, hogy mentális erőt merítsenek belőle (hogy gyenge érzelmi állapotukat táplálják, például betegségben, halálban, szegénységben stb.). Mivel nem vagyok képmutató, kimondom, hogy nekem is ez a tervem. Azonban még nem éreztem szükségét annak, hogy kérjem Isten erejét. Még… De biztos vagyok abban, hogy Istenhez fogok imádkozni, amint rohanok keresztül a városon, ropogó fegyverrel, a rendszer 100 fegyveres védőjével a nyomomban azzal a szándékkal, hogy megállítsanak és/vagy megöljenek engem. Tudom, hogy 80%+ esélyem van arra, hogy meghalok a bevetés alatt, mivel nem áll szándékomban feladni magam nekik amíg el nem végeztem mind a három fő célt ÉS a bónusz küldetést. Amikor indulok (feltéve, hogy nem kapnak el előtte) 70% esély van rá, hogy elvégzem az első célt, 40% a másodikra, 20% a harmadikra és kevesebb, mint 5% esély van arra, hogy képes leszek elvégezni a bónusz küldetést. Valószínű, hogy Istenhez fogok imádkozni erőért ennek a műveletnek egy pontján, amint a legtöbb ember tenné ebben a helyzetben.

Nem tudom elképzelni milyen lesz a művelet során a lelkiállapotom. Egy szteroid ciklus és ennek tetejében egy efedrin löket, amely fokozni fogja az agresszivitásomat, a fizikai teljesítményemet és a mentális koncentrációmat legalább 50-60%-kal, de lehet, hogy 100 %-kal. Ennek tetejében maximális hangerőre fogom tekerni az iPod-omat, mint a félelem elnyomásának eszközét, ha szükséges. Lehet, hogy Clint Manselltől a Lux Aeternát fogom folyamatosan játszani, mivel az egy hihetetlenül erős dal. Ezen tényezők kombinációja (hozzáadva az intenzív tréninget, szimulációt, felsőbbrendű fegyverzetet) gyakorlatilag egy nagyon erősen koncentráló, halálos erővé tesz, egy egyszemélyes hadsereggé. Jelenleg nem félek a haláltól, de nagyon aggódom, hogy félni fogok a küldetés napján. Tartok tőle, hogy a küldetés során érzett potenciális félelem le fog bénítani vagy „összecsinálom magam” miatta, hogy úgy mondjam. Elvileg ez nem fog megtörténni, mivel mentálisan nagyon fegyelmezetté váltam és sok-sok óra tréningen és szimuláción mentem keresztül. Mindazonáltal lehetetlen megfelelően szimulálni egy mártír hadműveletet, így még mindig aggódom egy kicsit amiatt, hogy milyen lesz akkor a mentális állapotom.

Ha az ima egy további mentális lökést/megnyugvást fog adni, akkor az a pragmatikus dolog. Azt hiszem majd megtudom. Ha van Isten, akkor a mennyországba fogok kerülni, mint az Egyház minden más mártírja a múltban.

Ezért gyakorlom a vallást és mindenki másnak is ezt kellene tennie, feltéve, hogy az mentális erőt ad neked. Nem szégyen imádkozni percekkel a halálod előtt. Nagyon ajánlom, hogy a művelet előtt keress fel egy templomot és vegyél Úrvacsorát. Amint tudjuk ez a rituálé Jézus Krisztus utolsó vacsoráját jelképezi a tanítványaival mielőtt letartóztatták és végül megfeszítették. Rendezz el minden dolgot, ami esetleg közted és Isten között lehet, kérd a megbocsátását a múltbeli bűneidért. Végül kérd meg, hogy készüljön fel az Egyház egy mártírjának a fogadására. Egy kemény ateista azt gondolhatja, hogy ez ostobaság, de hidd el nekem, amikor azt mondom: nagyon fogsz örülni, hogy megtetted mindezeket, amikor rájössz, hogy meghalhatsz miután elindítottad a műveletedet.

Lehet, hogy most sokan tagadják Istent. De amikor szembenéznek a halállal, amikor betegek vagy balesetet szenvednek, vagy szembenéznek egy fegyver csövével, akkor megváltozik a véleményük. Akkor könyörögni fognak Istenhez. Nincsenek ateisták a lövészárokban.

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy;”

Dávid király

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

Názáreti Jézus

Extrém stressz és félelem idején, mint amikor háborúban vagy mártír műveletben veszünk részt, minden ember hisz vagy reménykedik egy magasabb erőben. A pragmatikus vagy racionális emberek, akik kemény ateisták vegyék figyelembe a következőt: lehet, hogy pragmatikus dolog hinni a túlvilágban, mivel az sokkal hatékonyabb harcossá tud tenni téged. Minél kevésbé fél egy ember, annál hatékonyabb lesz, mint katona. Egy olyan ember, aki azt hiszi, hogy a halál örökre szól valószínűleg sokkal félősebb lesz, mint egy olyan, aki hisz a túlvilágban. És amint tudjuk a félelem méreg a csatában és zavarhoz és tétovázáshoz fog vezetni. Egy szellemileg magabiztos ember, aki nem fél attól ami vár rá sokkal kevésbé fog félni a haláltól és ezért sokkal magabiztosabban és professzionálisabban fog cselekedni a háborúban. Mint ilyen (és pragmatikus nézőpontból) a vallás a háború szükségszerű kelléke, mártír műveletekben pedig egyenesen SZÜKSÉGSZERŰ.

Az emberek nagytöbbsége hajlamos arra, hogy isteni hatalmat keressen, amikor extrém fenyegetettséggel néz szembe. Ezért szükségszerű és erősen ajánlom, hogy minden Justiciar Lovag (még keresztény agnosztikus és keresztény ateista fivéreink és nővéreink is) keressenek fel egy templomot a művelet előtt, hogy feloldozást nyerjenek és kérjék Istent, hogy töltse be lelkünket és acélfegyvereinket a szellemi védelem és magabiztosság fegyverével.

„[Egy Templomos Lovag] igazán félelem nélküli Lovag, és minden oldalról magabiztos, mivel lelkét a hit fegyverei védik, éppen úgy, ahogy a testét az acélpáncél. Így kétszeresen fel van fegyverezve és nem kell félnie sem démonoktól, sem embertől.” (Bernard de Clairvaux, c. 1135, De Laude Novae Militae—In Praise of the New Knighthood)”

(1344. oldal)

Breivik pragmatikus hitéről az jut eszembe, hogy ezért ösztönzik vagy egyenesen tüzelik a gyakran hadat viselő országok – legyen az az USA vagy egy muszlim ország – a katonák, és általában az emberek, vallásosságát…

Breivik nemcsak az iszlámot és a kulturális marxizmust tekinti ellenségének, de a feminizmust is. Úgy tűnik szerinte a nők csak arra jók, hogy szüljenek. Tervei a nők számára:

“1. Korlátozni a születésszabályozó tabletták terjesztését (fogamzásgátló tabletták): akadályozni és meggátolni a fogamzásgátló tabletták liberális terjesztését vagy az azzal egyenértékű megelőző módszerekét. A cél az, hogy sokkal nehezebb legyen beszerezni őket. Önmagában ez 0,1 ponttal növelné a termékenységi rátát, ugyanakkor csökkentené a nők jogait.

2. Megreformálni a szex nevelést: megreformálni a jelenlegi szexuális nevelést az iskolai intézményeinkben. Ez magában foglalhatja a szex nevelés korlátozását vagy legalábbis egy későbbi életkorra való kitolását és akadályozná az alkalmi szexet. A szexet csak a házasság keretein belül kellene bátorítani. Önmagában ez 0,1 ponttal növelné a termékenységi rátát.

3. Illegálissá tenni az abortuszt: az abortusz tiltásának újbóli bevezetése hozzávetőlegesen 0,1-0,2 ponttal növelné a termékenységi rátát, ugyanakkor megfosztaná a nőket alapvető jogoktól.

4. Nők és oktatás: ellenezni, hogy a nők általánosságban teljes munkaidős karrierre törekedjenek. Ugyan ez magában fog foglalni bizonyos szexista és diszkriminatív politikákat, de növelné a termékenységi rátát 0,1-0,2 ponttal.

A társadalomnak/médiának nem szabadna arra ösztönöznie a nőket, hogy bachelor diplománál magasabb képesítést szerezzenek, de nem szabad megakadályozni őket a master vagy PhD diploma szerzésében. A férfiakat ugyanakkor nyilvánvalóan arra kell ösztönözni, hogy magasabb képesítést szerezzenek – bachelor-t, master-t vagy PhD-t.”

(1181. oldal)

Most már csak azt nem értem, hogy az ilyennek mi a fene baja van az iszlámmal?

Olvasgatva Breivik könyvét, úgy nevezném ezt a fickót, hogy egy fundamentalista KULTURÁLIS keresztény – a kulturálison van a hangsúly. Nem tűnik túl fundamentalistának a kereszténység spirituális oldalát illetően, tehát nem olyan értelemben fundi, mint mondjuk az amerikai evangéliumi keresztények, de nagyon is fundamentalista a kulturális kereszténységében – a kereszténység társadalmi, politikai szerepét, szerepvállalását illetően, amelynek az erősítését tartja kívánatosnak. Ő maga is azt írja:

“Tehát nem kell, hogy személyes kapcsolatod legyen Istennel vagy Jézussal ahhoz, hogy küzdj a keresztény kulturális örökségünkért.

[…]

A PCCTS, Templomos Lovagok ezért nem egy vallási szervezet, hanem inkább egy keresztény “kulturális” katonai rend.”

(1361-1362. oldal)

 
 

Címkék: , , , , , , ,

“Sokkolta a parlament a metodistákat”

Sokkolta az új egyházügyi törvény a kimaradtakat:

http://index.hu/belfold/2011/07/13/sokkolta_a_parlament_a_metodistakat/ 

 
4 hozzászólás

Szerző: be 2011. július 15. péntek hüvelyk Buddhizmus, Hírek, Iszlám, Magyarország, Protestáns, Szekularizáció

 

Címkék: , , , , , , , , , , ,

Richard Dawkins: Root of All Evil

 

Címkék: , , , , ,

Július 11: Nemzetközi Kövezés Ellenes Nap

Július a Nemzetközi Kövezés Ellenes Nap. Ezt a kegyetlen kivégzési formát ma már többnyire csak iszlám országokban alkalmazzák, de most is sok esetben vallási indíttatásból.

Mint például egy iráni nő, Sakineh Mohammadi Ashtiani esetében, akit hazájában 2006-ban házasságtörésért ítéltek erre a büntetésre. Miután nemzetközi jogvédő szervezetek felfigyeltek az ügyére és lobbizni kezdtek érte, az iráni hatóságok hirtelen egy újabb vádpontot „találtak”: most már azt is állítják, hogy meggyilkolta a férjét. Mi több, ügyvédjét, Sajjad Houtan Kiant is bebörtönözték, csak mert hajlandó volt védeni a nőt.

További nemzetközi nyomásra ugyan börtönbüntetésre változtatták Ashtiani ítéletét, de továbbra is lebeg a feje fölött, hogy bármikor ismét elővehetik a megkövezés ötletét és végrehajthatják rajta.

Ashtiani természetesen csak egyike az iszlám azon áldozatainak, akiket ma is a megkövezés réme fenyeget – sokszor mondvacsinált ürügyek alapján. A nőket különösen gyakran éri hamis vád az olyan iszlám teokráciákban, mint amilyen Irán is. A Stopstonningnow.com honlap arra kér mindenkit, hogy július 11-én minden lehetséges fórumon – pl. Twitteren – követeljük Ashtiani szabadon bocsátását és a kövezés gyakorlatának azonnali beszüntetését.

Forrás: http://stopstonningnow.com/wpress/4334

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. július 11. hétfő hüvelyk Hírek, Iszlám, Szekularizáció

 

Címkék: , , , , , ,

A nők és az autóvezetés Szaúd-Arábiában

"Örömmel jelentem be, hogy Szaúd-Arábia királysága kompromisszumot talált a női vezetők ügyében."

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. július 2. szombat hüvelyk Humor, Iszlám

 

Címkék: , , , ,

Magyarország a 13. “legateistább” ország

Phil Zuckerman kutatása szerint a 21. “legateistább” ország:

1. Svédország
2. Vietnám
3. Dánia
4. Norvégia
5. Japán
6. Cseh Köztársaság
7. Finnország
8. Franciaország
9. Dél-Koreai Köztársaság
10. Észtország
11. Németország
12. Oroszország
13. Magyarország (Mi indokolja tehát, hogy az önkormányzatoknak nem adnak elég pénzt, hogy fenntarthassák a világnézetileg semleges oktatást, ehelyett egyre több helyen egyházi kézbe játszák át az iskolákat kényszerhelyzet kialakításával? Mi indokolja az új alkotmányunk vallásos pátoszát, a kereszténységet privilegizáló szövegrészeit? Megmondom: Nem a népakarat, hanem egy törpe kisebbség, amely önállóan még a parlamentbe sem jutott volna be…)
14. Hollandia
15. Nagy-Britannia
16. Belgium
17. Bulgária
18. Szlovénia
19. Izrael (Nocsak, Isten népe? A Szentföld? :P)
20. Kanada
21. Lettország

Világviszonylatban legnépesebb vallás a kereszténység körülbelül 2 milliárd követővel. Ezután jön az iszlám (1,2 milliárd) és a hinduizmus (900 millió). Ezután azonban a hitetlenek következnek: kb. 500-750 millió ember nem hisz Istenben. Az is megállapítható volt a felmérés szerint, hogy azokban az országokban, ahol magas az ateisták aránya általában magas az életszínvonal (bár el kell ismernünk, hogy ezt a kitételt nyilvánvalóan nem hazánkról írták, hanem a skandináv országokról, Németországról stb.).

Forrás: http://debunkingchristianity.blogspot.com/2011/05/atheist-demographics-and-good-society.html

Nyilván mint minden statisztika és felmérés esetében, emögé is jobban be kellene látnunk ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk a következtetéseit. Pusztán csak érdekesség.

 

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chuck Norris szerint Obama “muszlim apologéta”

Új értelmet nyertek számomra a Chuck Norris viccek miután elolvastam ezt: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=293429

Igen, a színész Chuck Norris. A WorldNetDaily konzervatív-vallásos honlap egyik saját rovattal rendelkező újságírójaként azt ecseteli éppen, hogy Barack Obama elnök „muszlim apologéta” és végül be fogja vezetni a sharia törvénykezést.

A cikkben amúgy semmi eredeti nincs. A republikánusok Obama megválasztása óta ezzel rémisztgetnek, s miután közeledik az újabb választás ismét melegítik a témát. Azért az elég nagy orrbavágás a számukra, hogy Osama bin Ladent éppen Obamának sikerült likvidálnia nem pedig a republikánus és fundi keresztény George W. Bush-nak. 😛

Norris Wikipedia oldaláról az is kiderült számomra, hogy vérbeli fundi. Több keresztény könyvet írt, bibliai kreacionistának vallja magát, szeretné, ha az iskolákban helyet kapnának a bibliaórák és a közös imák és aktívan kampányol a melegházasság ellen.

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2011. május 7. szombat hüvelyk Fundik, Hírek, Humor, Iszlám, Vallásháború

 

Címkék: , , , , ,