RSS

Ki a fene az az Azazel?

30 Sze

„Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához,
És vessen sorsot Áron a két bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.
És áldozza meg Áron azt a bakot, a melyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul.
Azt a bakot pedig, a melyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába.”

(III. Mózes 16:7-10)

Tehát Áronnak két bakot kellett áldoznia, az egyiket az Úrnak, a másikat Azazelnek. Mi a fene?

Kíváncsivá tett a dolog, így utánanéztem angol nyelvű Bibliákban. Meglepetésemre azonban azokban mást találtam.

Pl. a New International Version-ban:

„Then he is to take the two goats and present them before the LORD at the entrance to the tent of meeting. He is to cast lots for the two goats—one lot for the LORD and the other for the scapegoat. Aaron shall bring the goat whose lot falls to the LORD and sacrifice it for a sin offering. But the goat chosen by lot as the scapegoat shall be presented alive before the LORD to be used for making atonement by sending it into the wilderness as a scapegoat.”

Azazel nevét behelyettesítették azzal, hogy „scapegoat”, azaz bűnbak. Ugyanígy van a klasszikus angol nyelvű Bibliában, a King James Version-ben is. Tehát az angol Bibliákban nem Azazelnek küldték ki a bakot a pusztába, hanem bűnbakként…

Természetesen ez még inkább felkeltette az érdeklődésemet. Miért titkolja az Azazel nevet néhány fordítás? Azért találtam olyan angol verziót is, ahol meghagyták a szövegben Azazelt. A Common English Bible így fordítja:

„He will take the two male goats and place them before the LORD at the meeting tent’s entrance. Aaron will cast lots over the two goats: one lot labeled “the LORD’s” and the other lot labeled “Azazel’s.” Aaron will present the goat selected by the LORD’s lot and perform a purification offering with it. But the goat selected by Azazel’s lot will be left standing alive before the LORD in order to make reconciliation upon it by sending it away into the wilderness to Azazel.”

Nem Károli tévedett, hanem az angol fordítók dolgoztak a Septuagintából, amelyben bűnbakként fordították a kérdéses szövegrészt. Az eredeti héberben azonban Azazel szerepelt.

Azért érdekes számomra mindez, mert ez a bizonyos Azazel úgy tűnik fel az idézett szövegrészben, mint valamiféle istenség, akinek ugyanolyan bakot kell áldozni, mint az Úrnak. Bibliakutatók szerint a héber mitológia is politeista volt eredetileg, s csak később alakult monoteistává és utólag irtották ki belőle a politeizmus nyomait – de azért ez nem sikerült teljesen maradéktalanul. Talán ennek egyik példája ez az Azazelre vonatkozó rész is?

Azazel neve egyébként a kanonizált Bibliában itt fordul elő egyedül, azonban apokrif iratokban máshol is találkozunk vele.

Énok könyve például azt mondja (55:3):

„Ti hatalmas királyok, kik lakoztok a földön, figyelmezzetek az Én Egyetlen Kiválasztottamra, ahogyan a dicsõség trónján ül, és megítéli Azazelt, és az õ összes szövetségesét, és az õ seregeit a Szellemek Urának nevében.”

Énok könyve szerint Azazel egy bukott angyal, aki egyike volt azoknak, akik Noé korában szexuális viszonyt létesítettek a földi nőkkel. Énok könyve Azazelt teszi felelőssé azért is, hogy megmutatta az embereknek hogyan kell fegyvereket és kozmetikumokat készíteni.

Isten ezután kiűzi Azazelt a mennyből és megparancsolja Rafaelnek, hogy kötözze meg Azazel kezeit és lábait és vesse egy sötét verembe a sivatagban, majd tegyen rá köveket és sziklákat és ott legyen örökké. (Ennyit a szellemi lényekről – ezek szerint fizikai eszközökkel akadályozhatók. 😀 )

Az Ábrahám Apokalipszise című apokrif könyvben egy tisztátalan madár képében jelenik meg Azazel, hogy megzavarja Ábrahám áldozatát.

Természetesen ha Azazel egy angyal az nem áll ellentétben a monoteizmussal, azonban a III. Mózes szerint áldozati bakot kell küldeni neki a pusztába, ami azért elég furcsa rendelés, ha egy bukott angyalról beszélünk. Lehetséges, hogy Azazel eredetileg isten volt, majd a héber mitológia lefokozta angyallá, ráadásul ellenséges angyallá?

http://en.wikipedia.org/wiki/Azazel
http://www.freeweb.hu/enok/Enok1.html

 
35 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 30. péntek hüvelyk Biblia

 

Címkék: , , , ,

35 responses to “Ki a fene az az Azazel?

 1. [kazmer]

  2011. szeptember 30. péntek at 14:42

   
  • Ádám

   2011. szeptember 30. péntek at 15:10

   “Show me some real science…!”
   Majd fogsz látni, ha még 60 évesen is életben fognak tartani gyógyszerekkel az ordenáré BMI indexed ellenére, te disznó!
   Egyébként attól mert behergeli magát és szívinfarktus közeli állapotig ordítozza magát, attól még nem lesz igaza… 😀

    
   • [kazmer]

    2011. október 2. vasárnap at 01:46

    A keresztény érveléstechnikában elfogadott az a vitastílus, hogy annak van igaza, aki hangosabban ordítja azt, hogy “Dzsízusz!”, vagy azt, hogy “God done did it!”

     
  • Lili

   2011. szeptember 30. péntek at 20:08

   Azért van sok utalás a többistenkultuszra Izraelben még az újszövben is van.

   Ezt mondván Áronnak: Csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak: mert ez a Mózes, ki minket Égyiptom földéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele.
   És borjúképet csinálának azokban a napokban, és áldozatot vivének a bálványnak, és gyönyörködének az ő kezeik csinálmányaiban.
   Az Isten pedig elfordula, és adá őket, hogy szolgáljanak az ég seregének; a mint meg van írva a próféták könyvében: Vajjon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok-é nékem negyven esztendeig a pusztában, Izráelnek háza?
   Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát, és a TI istenteknek, Remfánnak csillagát, a képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok: elviszlek azért titeket Babilónon túl.

   Apostolok Cselekedetei 7. rész:43

   A Németh Sándor az, aki előszeretettel hazudozik a zsidók egyistenhitéről, mintha valami idea valósult volna meg náluk a múltban. No, az SOHA nem volt.

   A régészetben még Mózesnek sincs semmi nyoma… 😀 !

   Ha az időpontokat egybevetjük a kivonulás időpontja a hükszoszok idejére kellett, hogy essen. ( Csakhogy nincsen nyoma )

   Bírák, Józsué, 40 pusztai év és a kivonulás:__________ 1496 Közép bronzkor vége.
   Hükszoszok uralma, a XVII. és a XV. (hükszosz) dinasztia vége, majd a II. Közbenső Periódus (SIP)____Középső bronzkor
   “Az egyiptomi írás tehát oly régi, mint maga az egyiptomi történelem, sőt régibb nála, visszanyúlik a prehistóriába, minthogy már a dokumentált történelem elején kialakult formában jelenik meg…
   Thot az írás helyi istene, kétségkívül a legrégibb istenek közé tartozik..

   .. ismerjük az egyiptomi naptár kezdőnapját: Kr. e. 4241. július 19. Ez a nap a Szíriusz (egyiptomi nevén Sopdet) periódus 1460 évből álló körei egyikének kezdőnapja, s a reá alapított időszámítás a dinasztiák idejében már állandó Egyiptomban. Mint Breasted logikusan megjegyzi, az e naptár felállításához és használatához szükséges számítások eleve bizonyítják az írás létét ebben az időben. Csakhogy a dokumentált egyiptomi történelem kb. 3400 táján kezdődik, s így a fenti idő már tiszta prehistória – viszont az írás már használatban volt.

   Forrás: http://www.vilagtortenelemhajnala.eoldal.hu/oldal/egyiptom—3_-resz

   A történelmi és régészeti időszakok kapcsolata Egyiptom ókorában.

   Hükszoszok uralma, a XVII. és a XV. (hükszosz) dinasztia vége, majd a II. Közbenső Periódus (SIP)____Középső bronzkor
   Ahmoztól Horemhebig XVIII. dinasztia, Új királyság._________________________________________ Későbronzkor.
   I. Ramszesszel a XIX. dinasztia vége. _____________________________________________________Bronzkor vége
   III. Ramszesz: XX. dinasztia kezdete _____________________________________________________Vaskorszak kezdete.
   IX. Ramszesz utáni zűrzavaros állapotok, III. Közbenső Periódus, (TIP), XXV. dinasztia______________ Középső vaskor

   http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=107705864&t=9101649

   http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=107702695&t=9101649

    
   • Lili

    2011. szeptember 30. péntek at 21:14

    Beragadt a hsz-em… Help!

     
   • Lili

    2011. szeptember 30. péntek at 22:56

    Hagyjuk… 😦

     
 2. Ricsi

  2011. október 1. szombat at 07:20

  A predikatorok miert orditanak mindig, mint a bazari majom?

   
  • Lili

   2011. október 1. szombat at 15:45

   Mert gond van náluk…

    
   • Toronyőr

    2011. október 1. szombat at 20:46

    A bácsinak mi baja van? Miért beszél ilyen furcsán?

     
   • Ádám

    2011. október 1. szombat at 21:24

    Ez a folyamatos “ámenezés” megőrjít… 😀

     
 3. Toronyőr

  2011. október 2. vasárnap at 20:41

  “Természetesen ha Azazel egy angyal az nem áll ellentétben a monoteizmussal, azonban a III. Mózes szerint áldozati bakot kell küldeni neki a pusztába, ami azért elég furcsa rendelés, ha egy bukott angyalról beszélünk.” Érdekes észrevétel, már csak azért is mert Énok könyve is elítéli a bukott angyaloknak való áldozatbemutatást. ” 19 1. És Uriel ezt mondta nékem: ‘Itt fognak majd állni azok az angyalok, akik egybekötötték magukat az asszonyokkal, és akiknek szellemei különbözõ formákat öltve megfertõzik az emberiséget, és akik félre fogják majd õket vezetni, hogy a démonoknak, mint isteneknek áldozzanak,

   
 4. atilla

  2011. október 3. hétfő at 11:33

   
  • ateistanaplo

   2011. október 10. hétfő at 08:20

   Ez mi?

   Azt írja: “Bejelentett támadó webhely”

    
 5. Fuxi

  2011. október 9. vasárnap at 22:14

  Dittétöl: nem fundi, még csak nem is vallásos jellegü, csak szép.

  http://www.mediafire.com/?6co7qox2l9a73ay

   
 6. ateistanaplo

  2011. október 10. hétfő at 08:29

  Tulajdonképpen a kereszténység sem bírt sokáig kitartani az egyistenhit mellett. Muszáj volt bevezetni a Szentháromságot – a katolikusoknál még pluszban Máriát és a szenteket is. Tudom, hogy a keresztény dogma szerint 1=3, 3=1 😀 (értsd a Szentháromság egy isten és mégis három), de akkor is. A katolikusok meg meg azt mondják majd, hogy Mária és a szentek nem Isten, de azért mégis imádkoznak hozzájuk, tehát valahol olyan funkciót töltenek be, mint az istenek a politeista vallásokban. Azokban is volt főisten általában, tehát eléggé hasonlít a rendszer: van egy főisten (Jahve/Zeusz és aztán vannak a kisebb hatalommal rendelkező, de értünk mégiscsak közbenjárni képesek, imáinkat mégiscsak meghallgatni képesek kisebb istenek/szentek.)

   
  • Toronyőr

   2011. október 10. hétfő at 13:49

   ateistanaplopó::D Lám a kóborapstol visszatért! :XD Hol jártál báránykám, tán csak nem lettél KERESZTÉNY? Vagy beálltál JT-nek:?:D Tudom hogy elfoglalt vagy, de azért jó tudni hogy élsz. Na persze a krisztiánusok nem biztos hogy így gondolják!

    
   • ateistanaplo

    2011. november 25. péntek at 20:18

    Á, a megtérés veszélye továbbra sem fenyeget. Sőt, ki tudja, talán beléptem abba a bizonyos 5. fázisba ( https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/09/08/a-kiteres-fazisai/ ) 😉 Na de persze a fő ok, amiért ritkán írok, mert a meló mellett elkezdtem iskolába járni, így ha nem dolgozom, akkor tanulok, így nehéz időt szakítani hosszas moralizálgatásokra. Ha benézek, akkor muszáj válaszolnom egy-két kommentre és azzal máris elmegy egy csomó idő, amiből most nekem nem sok van.

     
  • kilenctizenegy

   2011. november 20. vasárnap at 00:57

   A történelem összes egyistenhite úgy alakult ki, hogy valahol valakik a politeista pantheon egyik istenét kinevezték az egyetlennek, a többiekből pedig vagy alárendelt, nem isteni jellegű trancendens lényeket faragtak, vagy egyszerűen eltörölték őket.

   Elohim maga is többes számú alak, azt jelenti: Él és nemzetsége. Allah a mekkai arab törzsek háziistene volt a több száz a arab istenség közül, vallástörténészek szerint az Esthajnalcsillagot megtestesítő Istar/Astarte mezopiotámiai/főníciai istenség arab megfelelője, vagyis istennő volt eredetileg. (Lucifer ugyanennek az istennőnek másik elnevezéséből ered, mivel a fény hírvivője az Esthajnalcsillagot megtestesítő istenség állandósult elnevezése volt.)

   Minden monoteista hit Őstyja, az egyiptomi Athon-kultusz az Ámon-Ré pantheon egyik alsóbbrendű istenét próbálta főistenné tenni és a többieket eltörölni. MIvel a kísérlet elbukott (legalábbis Egyiptomban), Athont törölték el, de a folyamat pont emiatt jól dokumentált.

    
 7. bubuka_visszater

  2011. október 26. szerda at 21:08

  @ateistanaplo:
  légyszi dobj egy emailt a bubuka.visszater@gmail.com-ra. köszi!

   
 8. AK

  2011. október 27. csütörtök at 12:33

  @ateistanaplo:
  Tervezed folytatni? Lesz új post?

  Szeptember 30-án írtál utoljára, én október elsején találtam ide és úgy érzem kimaradtam a buliból. 🙂

   
 9. Fuxi

  2011. november 2. szerda at 20:18

  Szép.

   
  • ateistanaplo

   2011. november 25. péntek at 20:14

   Ez tényleg szép és André Rieu-t én is szeretem. A művészettel semmi bajom sincs, akkor sem, ha képzeletbeli istenségekről szólnak az alkotások. Úgyanúgy szép a Vénusz születése c. festmény is, pedig Vénusz sem létezik. 😉

    
   • Ricsi

    2011. november 25. péntek at 22:37

    +1

    Nagy kedvenceim Rachmaninov pravoszlav korusmuvei. Teljesen mindegy, hogy milyen ihlet hatasara, milyen indittatasbol vagy hit neveben irodtak ezek a remekmuvek, ami jo az jo.

    En azonban itt is kizarolag a kimagaslo emberi teljesitmenyt, zsenialitast latom megjelenni. Sokkal nagyobb dolog magadtol eloallni egy ilyen alkotassal, mintha besegitene valamifele mindenhato – abban vegulis mi a kunszt, ha apa tolja a biciklit mogotted, nem te hajtod onerobol?

     
 10. Megadatott

  2011. november 3. csütörtök at 11:13

  Eljött a búcsú ideje! 🙂

  Azt vettem észre magamon, hogy már egyre kevésbé érdekel mi megy itt a blogon.
  Már nincs kedvem kommenteket olvasgatni sem. Úgy is csak a hülyeség megy 90%-ban mindkét oldalon. Unalmas, hogy mindkét oldal azt gondolja tudja a tutit. Pedig egyik oldal sem tudja igazából.

  Azért szerintem még pár hónap múlva benézek. Gondolom hiányozni nem igazán fogok. 🙂

  További szép napot mindenkinek, és bocsi ha megbántottam valakit stb.

   
 11. Sven

  2011. november 10. csütörtök at 14:40

  Hahó, Ateistanapló. Kezdesz kigyógyulni? 🙂

   
  • Lili

   2011. november 10. csütörtök at 14:58

   Ha a vallásos böszmeségekből való kijózanodás nálad betegség, akkor az agymosók, hazudozók szekerét tolod. A gond tehát nálad van tisztelt Sven.

   Amúgy beböfögésed tipikus szektás.

    
  • Lili

   2011. november 10. csütörtök at 15:00

   Inkább ismerd meg a Bibliádat, majd vesd össze a valósággal.

   Ha szektás fundi vagy, akkor egyik sem fog sikerülni!!!

    
  • Kantarella

   2011. november 10. csütörtök at 19:27

   A vallásosságból már szerencsére „kigyógyult”. 😀 😛 Csak hogy tudd.: Dolgozik és tanul is egyszerre, és gondolom megvan neki is a maga családi élete mindezek mellett. Szólt, hogy ezek miatt szüneteltetni fogja a blogot.

    
 12. deszna

  2011. november 18. péntek at 15:22

  Kantarella, teljesen igazad van.

   
 13. egy ember

  2011. november 20. vasárnap at 20:28

  “2. Az engesztelés napjának egyik eseményeként két kecskebakot állítottak a gyülekezet sátora elé és sorsot vetettek közöttük. III.Móz. 16,7-10.

  * A sorsvetés döntötte el, hogy melyik bak lesz az Úré, és melyik lesz Azázelé.
  * Az idevonatkozó keresztény kommentárok szerint “Azázel” az ördögnek, vagyis Sátánnak a neve.
  * A Septuaginta, vagyis a legrégebbi görög fordítású Bibliában alkalmazott “APOMPAIOS” szó az ellenséges istent jelenti, amely szintén alkalmazható Sátánra.
  * A zsidó írásmagyarázat egyik gondolata szerint ennek a szónak a jelentése az, hogy “végképpen, örökre elválni”. (lásd: Dr. Hertz J.H.: Mózes öt könyve és a haftárák III. köt. 153-154. old.)
  o Amikor a bakot elviszik a pusztába Azázelnek, akkor végleg elválnak tőle.
  o Sátán számára tehát az örök elszakadás a kietlen és puszta Földre való bezárásával fog megkezdődni, amely időszak lejártával végleg és örökre elszakad tőle a teremtett világ, mivel akkor végleg megsemmisül a tűznek tavában. 10. vers.

  3. A sorsvetés Krisztus és Sátán közötti küzdelem helyzetét jelképezte.

  * A Golgotán történt áldozatig az egész teremtett világ számára bizonyos mértékig kilátástalan és bizonytalan volt annak a küzdelemnek a kimenetele, amely Krisztus és Sátán között folyt.
  o Ezt a bizonytalanságot szemléltette a két bak közötti sorsvetés.
  * Jézusnak a kereszten kimondott “elvégeztetett” kiáltása azt is jelentette, hogy eldőlt a küzdelem, eldőlt, hogy ki az Úré, és ki az ellenségé.

  4. Miután a főpap megtisztította a templomot az Úrért való bak vére által azoktól a bűnöktől, amelyek egész évben át lettek hárítva a templomra, akkor a főpap magára vette Izráel bűneit és kihozta azokat a templomból.

  * A templomból kihozott bűnöket ezután az Azázel bakjára hárította át és így vitte ki a pusztába egy erre a célra rendelt ember. III.Móz. 16,20-22.
  o Ez az ember azt az angyalt jelképezi, aki majd Sátánt fogja a kietlen és puszta Földre vetni és bezárni.
  * Ez a jelképes cselekmény viszont azt is szemlélteti, hogy Sátánnak bűnhordozónak kell lennie az ezer év alatt.
  o Isten népének minden megbocsátott és eltörölt bűne Sátánra lesz áthárítva, mint azok igazi szerzőjére.
  o Ezer éven keresztül kell Sátánnak szembesülnie ezekkel a bűnökkel és többé nem szabadulhat meg attól a tudattól, hogy neki ezekért a bűnökért is felelnie kell Isten előtt.

  5. Amikor megértjük azt, hogy az “Azázel” név jelentése “örökre elválni” vagy “örökre elszakadni”, akkor ez a tény két dologra is kell hogy emlékeztessen bennünket.

  * Már az előző gondolatokból tudjuk, hogy először is azt jelenti, hogy Sátán számára ekkor a megkötözés által kezdődik meg az Istentől való végleges elszakadás lelki gyötrelme.
  o Ez az ítélet a második halálnak, a bűn büntetésének a része.
  o A bűn büntetésének ezt a részét ezer éven át kell hogy viselje Sátán.
  * Az “örökre elszakadni” azonban Isten gyermekei számára is jelent valamit.
  o Isten népe ugyanis az engesztelés napjának ebben az eseményében szabadult meg végleg a korábban már megbocsátott bűntől.
  o Istennek bűntörlő kegyelme bennünket is akkor fog végleg elszakítani az elkövetett bűneinktől, amikor azokat Azázel bakjára, vagyis Sátánra hárítja át.”-http://igemorzsa.hu/ist_prof_lamp/jelenesek/43_tema.html

   
  • Ricsi

   2011. november 25. péntek at 22:40

   mi ez a szar parasztvakitas mar megint?

    
 14. ferike53

  2012. május 7. hétfő at 09:06

  “A héber szöveg így szól: … sorsot a két bakra; egy sorsot az Úr számára s egy sorsot Ázázel számára. – A zsidó hagyományok szerint ez úgy történt, hogy a főpap két kis fadarabot vetett egy edénybe; az egyik ezt a felírást viselte: az Úré, a másikon ez állott: Ázázelé; aztán jobbkezével kihúzta az egyik sorsot s akinek a nevét húzta, azé lett a jobboldalon álló kecskebak. Ki vagy mi volt tulajdonképen Ázázel, biztosan megmondani nem tudjuk. Jelenthet annyit is, mint elmenő (kiküldendő) kecskebak; azt a kecskebakot ugyanis, amelyre ez a sors esett, kiküldték a pusztába. Jelenthet azonban annyit is, mint: legyőzött (engemet) az Isten; ebben az értelemben a Talmud és az őskeresztény írók tanúsága szerint e szót a sátánra kell vonatkoztatni s a kecskebak kiküldését úgy kell érteni, hogy azáltal, hogy ezt a kecskebakot kiküldöttek a pusztába (mely a maga kietlen sivárságával és számos, különös természeti jelenségeivel a régi keleti ember felfogásában a gonosz lélek lakóhelyét jelentette, vö. Iz. 13,21; Tób. 8,3; Máté 12,43; Luk. 11,24.), az izraeliták mintegy visszaküldöttek bűneiket annak, akitől azok származtak, a Sátánnak. – Végül az sem lehetetlen, hogy e szó (Ázázel) eredetileg valamely földrajzi hely tulajdonneve volt, valahol a Sínai-félsziget szakadékos pusztaságai között, ahova az izraeliták első-ízben engedték ki e «bűnbakot».”

  “Egyik sors jelölje a föláldozandó, másik az elbocsátandó bakot (10. v.). Igy értelmezi ezt az egyház latin forditása; de a héber szövegből más értelmezés is vonható; mert a héber szó „Aszaszel,“ melyet a Vulgata (hircus emissarius) elbocsátandó baknak mond, sok értelmű. Legbiztosabban fordítható az a szószármaztatás és összefüggés szerint „elvetett ellenségnek, ördögnek;“ s ekkor igy fog hangzani: egyik sorsot az Úrért, másikat az ördögért, kit egyébiránt nem valami gonosz istenségűl kell tekinteni, kit áldozattal volna szükség megengesztelni, hanem csak az Isten büntető-itéletének eszközeül, szolgájaúl. – A sorsolás módja a rabbinusok szerint következő volt: A főpap két darab fácskát, melyek egyikén ez volt irva: „Jehovahért“ másikán: „Aszaszelért,“ vőn egy edényből; s a mely sors jobb kezébe jutott, a jobb oldalon álló bakot illette, a balkezébe jövő a balfelűlit.”

  “A másik baknak elevenen kellett elbocsáttatni, annak jelképeűl, hogy az izraeliták vétkei elvétettek s a pusztának adattak át; vagy hogy ők a halálból ismét szabad életre keltek. (Lásd Móz. III. 14,7.). A héber szöveg más értelmezést is megenged e szavak szerint: „és melyre az Aszaszelért való sors esik, azt állitsa elevenen az Úr elé, hogy őt megengesztelje, és bocsássa el Aszaszelnek a pusztába.“ E szerint oly jelképűl is vehették a másik bakot Izrael fiai, mely a bűnökkel az ideigvaló büntetéseket is magára veszi a nép nevében, s magát a pusztában tartózkodó sátánnak, az isteni büntető itélet szolgájának (Jób 1,6–12. 2,6. Kor. I. 5,5.), átadja a nép helyett.”

  “A 7–10 v.-ben vélhetőleg egy régi, „pusztai” jellegű emlék tükröződik (bár régebbi ószöv.-i írásokban, valamint az ünnepnek két említett locusában nem találkozunk velük). Az 5 v. szerint a gyülekezetnek két kecskebakot kellett adnia áldozat céljára. Ezekre a főpap sorsot vetett: az egyik lett az Úré, a másik Azázelé. Az elsőnek a sorsa az lett, hogy vétekáldozatul szolgáljon a nép bűneiért, a másodiké pedig, hogy elküldjék a pusztába Azázelnek. Az utóbbi névvel kapcsolatban aligha lehet másra gondolni, mint hogy egy pusztai démont értettek rajta. A sokszor racionalista fordításokkal kísérletező Septuaginta ugyan megpróbálta feloldani e nevet, s az cázal igegyök származékának fogva fel a szót, ezt a fordítást adja: „hogy ott hagyják a pusztában”. A sorsvetésnél levő párhuzam azonban inkább tulajdonnévre mutat az Úr nevével szemben. Itt tehát még azok a vallástörténetből ismert régi gondolatok kísértenek, melyek szerint a puszta nemcsak terméketlen, kietlen vidék, hanem a gonosz démonok lakóhelye is (Lev 17:7; Deut 32:17; Ézs 34:14 stb.). A két bakkal kapcsolatos szertartás leírását megszakítja a 11–14 v., ahol először is a főpapnak önmagáért és házáért (= a papságért) kellett a már előbb említett vétekáldozatot bemutatnia (11 v.). Ezután következett az ünnepnek a legfontosabb és a főpapra nézve legkiváltságosabb mozzanata, az az évenként egyszer előforduló lehetőség, hogy belépjen a szentek szentjébe. Ezt megelőzően nagy mennyiségű füstölőszert kellett tenni a tömjénező edénybe, hogy a keletkező füstfelhő betakarja a „bizonyság” (= a tízparancsolatot tartalmazó szövetség ládája) fölött levő „fedelet”, amelyet az Úr jelképes trónjának a „kegyelem királyi székének” tartottak (olv. Ex 25:17–22 magy.). Nem volt szabad erre kíváncsi tekintettel nézni még a főpapnak sem, mert az ő feladata nem a nézelődés, hanem az istentiszteleti cselekmény végzése volt. A szentélyben a 17 v. szerint ekkor egyáltalán nem tartózkodhatott más, papi személy sem. – A leírásból úgy látszik, hogy ezúttal nem az illatáldozati oltárra kellett hinteni a füstölőszert, mert az a kárpiton kívül volt. A keletkezett füstfelhő pedig ceremóniális földi megfelelője annak a felhőnek, amely mint az Úr dicsősége, az ő személyes megjelenésének látható jeleként szokott feltűnni a szent hajlék fölött (vö. Ex 40:34–35 stb.).
  A szentek szentjében történő ceremónia tulajdonképpen az áldozati állatok vérének a kegyelem táblájára való hintése, ez áldozati állatok pedig a következők: a 3 v.-ben említett bika és a sorsvetés által az Úrnak kiszemelt bak (8 v.), az első a főpapnak, a második a népnek az engesztelő áldozata. (A szertartások egymásutánjában bizonyos feleslegesnek látszó ismétlődések vannak az áldozati állatok levágására szóló utalásokban.) Ezen a ponton a leírás vissza is tér a 8 v.-hez, az Úrnak, illetve Azázelnek kisorsolt bakok rendeltetéséhez. Amelyik az Úré lett, azt tehát feláldozták, hogy pozitív módon szerezzen engesztelést és vegye le a népről Isten büntető haragját. Ugyanilyen szerepet tölt be, de negatív vonatkozásban a másik állat. A szentélyből kijövő főpap ugyanis, miután a nagy oltáron is elvégezte a vérrel történő engesztelést, az Azázelnek sorsolt bak fejére kézrátétellel és liturgikus szöveg elmondásával ráruházta Izráel vétkét, azután egy emberrel kivezettette a pusztába, hogy az ott szélnek eressze (20–22 v.). E szertartásnak a jelképes, imitatív jelentősége nyilvánvaló. A bűn átruházásával és a vele megterhelt állat elküldésével a főpap ugyanúgy meg akarta szabadítani vétkeitől Izráelt, ahogyan tette azt más vonatkozásban az engesztelő áldozattal. A pusztába, a gonosz démonhoz való elküldés azt ábrázolja, hogy a bűn térjen oda, ahová való (vö. Zak 5:5–11), kissé közönséges magyar kifejezéssel élve: vigye el az ördög! – A kiegészítő szertartások is szükséges rituális mosakodások a 23–28 v.-ben vannak leírva.”

   
 15. Lacika - László Emánuel - Noel

  2016. június 1. szerda at 23:46

  Köszi, nagyon köszi :)))))

   
  • László Emánuel

   2016. június 1. szerda at 23:47

   Szívesen, nagyon 🙂

    
 16. Adramelech

  2017. március 27. hétfő at 21:25

  Sziasztok!
  Távol álljon tőlem h nagymértékben beleszóljak az eszmecserébe. Csak az eredeti szövegben zárójelben van egy olyan rész, h “Ennyit a szellemi lényekről……”
  Ehhez annyit mondanék, h igen, lehet akadályozni őket, mert ugyanúgy van testük, csak az nem a mi fizikai síkunkon mozog. Viszont minden fizikainak pl egy kőnek is van egy szellemi, energetikai teste, ami hat az angyalok energetiaki lényére 🙂

   

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: