RSS

Részletek az oslói ámokfutó könyvéből

25 Júl

Ezt a könyvet állítólag az oslói ámokfutó írta: http://www.kevinislaughter.com/wp-content/uploads/2083+-+A+European+Declaration+of+Independence.pdf

Jó vaskos, több, mint 1500 oldal. Főleg politikai nézeteit fejtegeti, amelyek legelsősorban az iszlám-, bevándorló-, valamint a “kulturális marxizmus” ellenesség körül forognak -, de a kereszténységhez való viszonyából is megtudunk egyet s mást.

Részletek:

“3.139 Különbséget tenni a kulturális kereszténység és a vallásos kereszténység között – megreformálni az öngyilkosságba rohanó Egyházunkat

Az úgynevezett agnosztikusok és ateisták többsége Európában kulturális, konzervatív keresztény, anélkül, hogy tudná. Tehát mi a különbség a kulturális keresztények és a vallásos keresztények között?

Ha személyes kapcsolatod van Jézus Krisztussal és Istennel akkor vallásos keresztény vagy. Nekem és sok más embernek nem feltétlenül van személyes kapcsolata Jézus Krisztussal és Istennel. Azonban hiszünk a kereszténységben, mint egy kulturális, szociális, identitásbeli és morális platformban. Ez kereszténnyé tesz bennünket.

A keresztények többsége, különösen a liberális, humanista keresztények, ellenzik az önvédelem doktrínáját. Én úgy hiszem, hogy az önvédelem központi része a kereszténységnek, amint azt ezen könyv egy másik része dokumentálja. A modern, pacifista kereszténység többek között a jelenlegi rezsimek és azok az Egyházra gyakorolt szándékos befolyásának az eredménye. Kasztrálták és impotenssé, irrelevánssá tették az Egyházat, amelyet azzal újíthatunk meg, ha bevezetjük saját reformjainkat. De a pragmatizmus lesz az alapja annak az iránynak, amibe megyünk. Egy erős egyház (bizonyos területeken) létfontosságú az európai országok egysége szempontjából. Létfontosságú, hogy fenntartsuk, sőt erősítsük az Egyházat és az európai kereszténységet általánosságban (azzal, hogy bizonyos területeken nagyobb politikai befolyást adunk neki), ha a társadalom morális, kulturális és szociális aspektusairól van szó. Még monopol helyzetet is garantálni kellene neki bizonyos területeken, hogy erősítse az európai kohéziót/egységet. Ez nem jelenti azt, hogy továbbra is meg fogjuk engedni az Egyház feminista-liberális, humanista frakcióinak, hogy propagálják pacifista-humanista (öngyilkos) nézeteiket/önvédelem ellenes doktrínáikat. Az Egyháznak anti-pacifistának kell lennie abban a tekintetben, hogy aktívan prédikálja az önvédelmet, sőt támogatja a megelőző csapásokat, mint olyan mechanizmust, amely egyrészt őrködik a muszlim dominálta területek keresztény kisebbségei felett vagy éppen magán Európán.

Biztosítanunk kell, hogy a kereszténységnek egy fenntartható és tradicionális verzióját propagálják. Ez azt is magában fogja foglalni, hogy lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az egyház liberális vezetőit megakadályozzuk abban, hogy öngyilkosságot kövessenek el. Biztosítanunk kell, hogy az európai egyházak olyan értékeket propagáljanak, amelyek fenntarthatóak és amelyek hosszú távon fognak hozzájárulni a keresztény európai értékek megőrzéséhez. Az európai kereszténység és a kereszt lesz a szimbólum, amely alatt minden kulturális konzervatív egyesülhet közös védelmünk érdekében. Annak az összes európait egyesítő szimbólumként kell szolgálnia, még akkor is, ha agnosztikusok és ateisták.

A pacifista/öngyilkos keresztényeket nem szabad soha többé hagyni, hogy dominálják az egyházat, ezért személy szerint úgy hiszem, hogy az európai protestáns Egyháznak ismét reformálnia kell és katolikussá válnia (északi országok, az Egyesült Királyság, Németország, Benelux stb.). A becsülethez kapcsolódó kulturális és egyházi aspektusok újra bevezetésének kell céljaink alapjának lennie, amikor megreformáljuk az Egyházat. Remélem, hogy a jövő nacionalista vezetése a nyugat-európai országokban egyet fog érteni. A legkevesebb, hogy támogatnunk kell a konzervatív, anti-pacifista kulturális keresztény vezetőket és biztosítani, hogy képesek legyenek befolyásolni az európai egyházakat. Azonban világos lehatárolásokat kell tenni. Az Egyháznak nem szabad semmilyen korlátot szabnia a tudománnyal, kutatással és fejlődéssel kapcsolatos ügyekben. Európa továbbra is a kutatás és fejlesztés világközpontja minden területen, amelyet egy kiszámítható és „változtathatatlan” kulturális keret foglal magában. Ez ismét csak jelentősen meg fogja erősíteni az európai és társadalmi kohéziót és ezért hozzájárul az olyan fenntartható társadalmakhoz, ahol a harmónia, fejlődés, szabadság és az emberiség előmenetele az alapvető civilizációs pillérek.”

(1307. oldal)

Az 1324. oldalon kezdődik “A harc keresztény igazolása” című fejezet. Csak egy részlet belőle:

„Ha teljesen aláveted magadat az Atyaistennek és teljesen Isten kedve szerint jársz és kimaradsz mindenféle súlyos bűnből és ellene elkövetett vétségből – akkor a következő dolog, amit teljesen fel kell fognod az, hogy Isten most fel fog kenni téged a hatalmával, ha arra kényszerülsz, hogy háborúba menj az ellenségeddel szemben.

A Biblia azt mondja nekünk, hogy mind Jézus Krisztus jó harcosai vagyunk. Akár szembe akarunk ezzel nézni, akár nem, háborús övezetben élünk az Ádámra és Évára kirótt átok következtében, amely még mindig teljesen működik ezen a Földön. Bármelyikünket bármikor érheti emberi vagy démoni támadás. A napi hírek ezt minden kétséget kizáróan bizonyítják.

Minden kereszténynek most személyes döntést kell hoznia erről. Választhatod azt, hogy megtanulsz felemelkedni Urad és Megváltód hatalmában és megtanulhatod hogyan legyél az Úr igazi harcosa, vagy továbbra is homokba dughatod a fejedet és elnyomó elnyomó után továbbra is lever téged. A választás a tiéd.

A következő versek megmutatják, hogy Isten fel tud kenni téged a hatalmával, hogy legyőzz bármilyen ellenséget, akivel szembetalálhatod magad – de először hajlandónak kell lenned belépni ebbe a kenetbe, és aztán hajlandónak kell lenned arra, hogy megragadd az ellenséged fejét mielőtt Isten rád árasztja a kenetét, hogy képes legyél legyőzni azt az ellenséget.

Tanulmányozd ezeket a verseket nagyon figyelmesen – mert meg fogják mutatni azt a hihetetlen természetfeletti erőt, amelyet Isten rajtad keresztül működtethet, ha hajlandó vagy belépni a kenetébe és abban járni.

„Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” (Ézsaiás 54:17)

„… ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.” (Dániel 11:32)

„Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.” (1. Korinthus 4:40)

„Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.” (2. Korinthus 12:12)

„Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.” (Zsolt. 144:1)

„Az Isten, a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat: Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.” (Zsolt. 18:33-37)

Isten fel tud kenni téged természetfölötti erejével, hogy legyőzz bármilyen ellenséget, akivel szembekerülhetsz – de csak ha hajlandó vagy belelépni [a kenetébe] és nem félsz attól, hogy közvetlenül szembenézz bármilyen viharfelhővel, amely készen áll arra, hogy szembemenjen veled.

Vedd észre, hogy az első vers elmondja neked, hogy tiéd lehet Isten hatalma és tekintélye ahhoz, hogy eltipord az ellenség „minden” erejét – nem csak az ereje bizonyos részeit. Ez azt jelenti, hogy Isten kenete és ereje benned működhet és teljesen győzedelmesen kerülhetsz ki bármilyen ellened menő ellenség ellen vívott csatából.”

(1330. oldal, kiemelések Anders Behring Breiviktől)”

Az 1500 oldalas tiráda egy másik részében (1341. oldal) ismert ateistákat és szabadgondolkodókat bírál, úgy, mint Richard Dawkinst, Thomas Paine-t, Voltaire-t, Nietzsche-t (mondjuk jellemző inkonzisztenciájára, hogy egy másik helyen brilliánsnak nevezi a német filozófust).

Ez a rész pedig úgy tűnik közvetlenül a mészárlás (lelki) előkészületeiről szól:

Nincsenek ateisták a lövészárokban

„Nem fogom tettetni, hogy nagyon vallásos ember vagyok, mert ez hazugság lenne. Mindig nagyon pragmatikus voltam és befolyásolt a szekuláris környezetem. A múltban emlékszem, hogy azt gondoltam:

„A vallás a gyengék mankója. Mi értelme van egy magasabb erőben hinni, ha bízhatsz magadban?! Szánalmas.”

Talán ez igaz sok esetben. A vallás valóban mankó sok gyenge embernek és sokan azon öncélból lesznek vallásosak, hogy mentális erőt merítsenek belőle (hogy gyenge érzelmi állapotukat táplálják, például betegségben, halálban, szegénységben stb.). Mivel nem vagyok képmutató, kimondom, hogy nekem is ez a tervem. Azonban még nem éreztem szükségét annak, hogy kérjem Isten erejét. Még… De biztos vagyok abban, hogy Istenhez fogok imádkozni, amint rohanok keresztül a városon, ropogó fegyverrel, a rendszer 100 fegyveres védőjével a nyomomban azzal a szándékkal, hogy megállítsanak és/vagy megöljenek engem. Tudom, hogy 80%+ esélyem van arra, hogy meghalok a bevetés alatt, mivel nem áll szándékomban feladni magam nekik amíg el nem végeztem mind a három fő célt ÉS a bónusz küldetést. Amikor indulok (feltéve, hogy nem kapnak el előtte) 70% esély van rá, hogy elvégzem az első célt, 40% a másodikra, 20% a harmadikra és kevesebb, mint 5% esély van arra, hogy képes leszek elvégezni a bónusz küldetést. Valószínű, hogy Istenhez fogok imádkozni erőért ennek a műveletnek egy pontján, amint a legtöbb ember tenné ebben a helyzetben.

Nem tudom elképzelni milyen lesz a művelet során a lelkiállapotom. Egy szteroid ciklus és ennek tetejében egy efedrin löket, amely fokozni fogja az agresszivitásomat, a fizikai teljesítményemet és a mentális koncentrációmat legalább 50-60%-kal, de lehet, hogy 100 %-kal. Ennek tetejében maximális hangerőre fogom tekerni az iPod-omat, mint a félelem elnyomásának eszközét, ha szükséges. Lehet, hogy Clint Manselltől a Lux Aeternát fogom folyamatosan játszani, mivel az egy hihetetlenül erős dal. Ezen tényezők kombinációja (hozzáadva az intenzív tréninget, szimulációt, felsőbbrendű fegyverzetet) gyakorlatilag egy nagyon erősen koncentráló, halálos erővé tesz, egy egyszemélyes hadsereggé. Jelenleg nem félek a haláltól, de nagyon aggódom, hogy félni fogok a küldetés napján. Tartok tőle, hogy a küldetés során érzett potenciális félelem le fog bénítani vagy „összecsinálom magam” miatta, hogy úgy mondjam. Elvileg ez nem fog megtörténni, mivel mentálisan nagyon fegyelmezetté váltam és sok-sok óra tréningen és szimuláción mentem keresztül. Mindazonáltal lehetetlen megfelelően szimulálni egy mártír hadműveletet, így még mindig aggódom egy kicsit amiatt, hogy milyen lesz akkor a mentális állapotom.

Ha az ima egy további mentális lökést/megnyugvást fog adni, akkor az a pragmatikus dolog. Azt hiszem majd megtudom. Ha van Isten, akkor a mennyországba fogok kerülni, mint az Egyház minden más mártírja a múltban.

Ezért gyakorlom a vallást és mindenki másnak is ezt kellene tennie, feltéve, hogy az mentális erőt ad neked. Nem szégyen imádkozni percekkel a halálod előtt. Nagyon ajánlom, hogy a művelet előtt keress fel egy templomot és vegyél Úrvacsorát. Amint tudjuk ez a rituálé Jézus Krisztus utolsó vacsoráját jelképezi a tanítványaival mielőtt letartóztatták és végül megfeszítették. Rendezz el minden dolgot, ami esetleg közted és Isten között lehet, kérd a megbocsátását a múltbeli bűneidért. Végül kérd meg, hogy készüljön fel az Egyház egy mártírjának a fogadására. Egy kemény ateista azt gondolhatja, hogy ez ostobaság, de hidd el nekem, amikor azt mondom: nagyon fogsz örülni, hogy megtetted mindezeket, amikor rájössz, hogy meghalhatsz miután elindítottad a műveletedet.

Lehet, hogy most sokan tagadják Istent. De amikor szembenéznek a halállal, amikor betegek vagy balesetet szenvednek, vagy szembenéznek egy fegyver csövével, akkor megváltozik a véleményük. Akkor könyörögni fognak Istenhez. Nincsenek ateisták a lövészárokban.

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy;”

Dávid király

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

Názáreti Jézus

Extrém stressz és félelem idején, mint amikor háborúban vagy mártír műveletben veszünk részt, minden ember hisz vagy reménykedik egy magasabb erőben. A pragmatikus vagy racionális emberek, akik kemény ateisták vegyék figyelembe a következőt: lehet, hogy pragmatikus dolog hinni a túlvilágban, mivel az sokkal hatékonyabb harcossá tud tenni téged. Minél kevésbé fél egy ember, annál hatékonyabb lesz, mint katona. Egy olyan ember, aki azt hiszi, hogy a halál örökre szól valószínűleg sokkal félősebb lesz, mint egy olyan, aki hisz a túlvilágban. És amint tudjuk a félelem méreg a csatában és zavarhoz és tétovázáshoz fog vezetni. Egy szellemileg magabiztos ember, aki nem fél attól ami vár rá sokkal kevésbé fog félni a haláltól és ezért sokkal magabiztosabban és professzionálisabban fog cselekedni a háborúban. Mint ilyen (és pragmatikus nézőpontból) a vallás a háború szükségszerű kelléke, mártír műveletekben pedig egyenesen SZÜKSÉGSZERŰ.

Az emberek nagytöbbsége hajlamos arra, hogy isteni hatalmat keressen, amikor extrém fenyegetettséggel néz szembe. Ezért szükségszerű és erősen ajánlom, hogy minden Justiciar Lovag (még keresztény agnosztikus és keresztény ateista fivéreink és nővéreink is) keressenek fel egy templomot a művelet előtt, hogy feloldozást nyerjenek és kérjék Istent, hogy töltse be lelkünket és acélfegyvereinket a szellemi védelem és magabiztosság fegyverével.

„[Egy Templomos Lovag] igazán félelem nélküli Lovag, és minden oldalról magabiztos, mivel lelkét a hit fegyverei védik, éppen úgy, ahogy a testét az acélpáncél. Így kétszeresen fel van fegyverezve és nem kell félnie sem démonoktól, sem embertől.” (Bernard de Clairvaux, c. 1135, De Laude Novae Militae—In Praise of the New Knighthood)”

(1344. oldal)

Breivik pragmatikus hitéről az jut eszembe, hogy ezért ösztönzik vagy egyenesen tüzelik a gyakran hadat viselő országok – legyen az az USA vagy egy muszlim ország – a katonák, és általában az emberek, vallásosságát…

Breivik nemcsak az iszlámot és a kulturális marxizmust tekinti ellenségének, de a feminizmust is. Úgy tűnik szerinte a nők csak arra jók, hogy szüljenek. Tervei a nők számára:

“1. Korlátozni a születésszabályozó tabletták terjesztését (fogamzásgátló tabletták): akadályozni és meggátolni a fogamzásgátló tabletták liberális terjesztését vagy az azzal egyenértékű megelőző módszerekét. A cél az, hogy sokkal nehezebb legyen beszerezni őket. Önmagában ez 0,1 ponttal növelné a termékenységi rátát, ugyanakkor csökkentené a nők jogait.

2. Megreformálni a szex nevelést: megreformálni a jelenlegi szexuális nevelést az iskolai intézményeinkben. Ez magában foglalhatja a szex nevelés korlátozását vagy legalábbis egy későbbi életkorra való kitolását és akadályozná az alkalmi szexet. A szexet csak a házasság keretein belül kellene bátorítani. Önmagában ez 0,1 ponttal növelné a termékenységi rátát.

3. Illegálissá tenni az abortuszt: az abortusz tiltásának újbóli bevezetése hozzávetőlegesen 0,1-0,2 ponttal növelné a termékenységi rátát, ugyanakkor megfosztaná a nőket alapvető jogoktól.

4. Nők és oktatás: ellenezni, hogy a nők általánosságban teljes munkaidős karrierre törekedjenek. Ugyan ez magában fog foglalni bizonyos szexista és diszkriminatív politikákat, de növelné a termékenységi rátát 0,1-0,2 ponttal.

A társadalomnak/médiának nem szabadna arra ösztönöznie a nőket, hogy bachelor diplománál magasabb képesítést szerezzenek, de nem szabad megakadályozni őket a master vagy PhD diploma szerzésében. A férfiakat ugyanakkor nyilvánvalóan arra kell ösztönözni, hogy magasabb képesítést szerezzenek – bachelor-t, master-t vagy PhD-t.”

(1181. oldal)

Most már csak azt nem értem, hogy az ilyennek mi a fene baja van az iszlámmal?

Olvasgatva Breivik könyvét, úgy nevezném ezt a fickót, hogy egy fundamentalista KULTURÁLIS keresztény – a kulturálison van a hangsúly. Nem tűnik túl fundamentalistának a kereszténység spirituális oldalát illetően, tehát nem olyan értelemben fundi, mint mondjuk az amerikai evangéliumi keresztények, de nagyon is fundamentalista a kulturális kereszténységében – a kereszténység társadalmi, politikai szerepét, szerepvállalását illetően, amelynek az erősítését tartja kívánatosnak. Ő maga is azt írja:

“Tehát nem kell, hogy személyes kapcsolatod legyen Istennel vagy Jézussal ahhoz, hogy küzdj a keresztény kulturális örökségünkért.

[…]

A PCCTS, Templomos Lovagok ezért nem egy vallási szervezet, hanem inkább egy keresztény “kulturális” katonai rend.”

(1361-1362. oldal)

 
 

Címkék: , , , , , , ,

16 responses to “Részletek az oslói ámokfutó könyvéből

 1. Megadatott

  2011. július 25. hétfő at 07:10

  Érdekes jelenségeket lehet megfigyelni szélsőséges oldalakon egy-egy ilyen megrázó mindenki által elitélendő esemény után. Minden szélsőség próbálja az általa utált csoporttal kapcsolatba hozni az elkövetőt. Ilyenkor mindenki megtalálja a neki tetsző idézeteket, és mindenki biztosra véli kihez tartozott az elkövető.
  Pedig ezek az emberek – még ha írogatnak is mindenfélét – magányos elkövetők. Senkihez sem tartoznak (kivétel persze a szervezett terrorcsoportok pl Alkaida)!

  Akik a szélsőjobbot nem szeretik, azok az elkövető szélsőjobboldali mivoltát hangsúlyozzák:

  http://index.hu/kulfold/2011/07/23/szelsojobboldali_nezeteket_vallott_a_tamadasok_gyanusitottja/

  A szélsőjobb szerint meg természetesen Izrael barát szabadkőműves, álkeresztény volt az elkövető:

  http://kuruc.info/r/4/82420/

  Az ateisták meg a kereszténynek mondják. A keresztények meg szerintem ateistának. 🙂

  Egyébként pl Hitlerrel is ugyanez megy. Egyesek szerint keresztény volt (pedig papokat végheztettet ki), mások szerint meg szabadkőműves volt vagy okkultista, valaki meg Zsidónak mondja.

  Hát ezek már csak így mennek. 🙂

   
  • ateistanaplo

   2011. július 25. hétfő at 08:35

   Épp a hiteles tájékoztatás kedvéért éreztem fontosnak belinkelni a könyvet. Nyugodtan belenézhetsz te is. Lehet mondani, hogy “nem volt igazi keresztény”, de saját bevallása szerint Európa kulturális keresztény örökségének védelmezője, “kereszteslovag”. Mint ilyet, ha nem is “igazi keresztény”, ateistának aligha lehet nevezni (az ateistákat, humanistákat, szekularizmust támadja). Ahogy a bejegyzés végén levontam a következtetést: egy fundamentalista kulturális keresztény. Ezek szerint ilyen is van. Ő maga kulturális értelemben vett kereszténynek vallja magát. Fundamentalista, mert fundamentalisták a nézetei az Egyház társadalmi, politikai szerepét illetően – vissza a középkorba. Az egész azon a hamis képzeten alapul, hogy az Egyház az emberi erkölcsök letéteményese. Tehát Breivik világában az Egyház kell ahhoz, hogy “helyreálljanak” Európa erkölcsei, illetve megteremtődjön az európai “egység” – a “kereszt szimbóluma alatt”, ahogy ő írta.

   Az, hogy Izrael-barát és szabadkőműves igaz (utóbbit említettem is az első bejegyzésben). Ezek a tények nem zárják ki feltétlenül egymást. Tudtommal a szabadkőművességnek feltétele egy istenségben való hit. A kereszténységnek meg létezik Izrael-barát ága – sőt, azt hiszem világviszonylatban a keresztény cionizmus sokkal elterjedtebb, mint a Magyarországon és Közép-Európában jellemző keresztény antiszemitizmus.

   Abban a helyzetben vagyok, hogy jól ismerem azokat a blogokat (Gates of Vienna, Brussels Journal, Jihad Watch), amelyekre Breivik inspirációként hivatkozik az írásában és jól ismerem az ezeken írogató emberek észjárását is. Ezek az emberek konzervatívnak, jobboldalinak és kereszténynek vallják magukat, sokan erősen szimpatizálnak az amerikai fundamentalista kereszténységgel is, számos kapcsolatuk van velük. Vallásháborúban gondolkodnak. Úgy vélik Európa egy vallásháború kellős közepén van az iszlámmal szemben, ahol a fehér, keresztény Európa léte a tét. Megjegyzem, sok dologban igazuk van az iszlámmal kapcsolatban és valóban vannak bizonyos társadalmi feszültségek, kérdések, amelyeket Európának kezelnie kell és amelyeket eleddig igyekszik inkább a szőnyeg alá söpörni. Csak ezt a kezelést én például nem úgy képzelem el, hogy az iszlám fundamentalizmusra a “kereszt alatt” egységesülő Európa a válasz. Breivik meg így képzelte.

   Megint csak azt tudom mondani kedves Megmondatott, hogy ha nem inged, ne vedd magadra! Nem állítottam, hogy a keresztények többsége egyetért Breivikkel – sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. De azt sem látom be miért kellene tabu témának lennie az elkövető valláshoz való viszonyának. Olyan könnyedén beszélünk mindig iszlám terrorizmusról, de ha egy ilyen helyzettel találjuk szembe magunkat, akkor hirtelen nem számít az elkövető vallása? Abban az esetben valóban nem számítana és igazad lenne, ha Breivik mondjuk keresztény lenne, de ez semmiféle szerepet nem játszott volna az elkövetett tettben. Viszont 1500 oldalas írásában elég sok helyen hivatkozik a kereszténységre, az egyházra, a keresztény örökség védelmére stb, ahhoz (sőt, már a címlapon megjelenik, hogy ő egy keresztes templomos lovag), hogy vizsgáljuk ezt az aspektust.

    
   • Ricsi

    2011. július 25. hétfő at 09:16

    Nem ertem, miert valaszolgatsz Megadatottnak mindig. Felesleges idopazarlas, szerinte mind szelsosegesek vagyunk, kurucinfo, csak a masik oldalon. Az egesz vilagmedia foarama nyilvanossagra hozta mar ennek a norveg allatnak a legfobb inditekait (kulturalis kereszteny normak, bevandorlasellenesseg), Megadatott szerint meg politikai kerdest probal belole csinalni mindenki a sajat szajize szerint, ehhez a municiot meg ugyis megtalalja a sok szemet honlap kozott.

    Becsulom a kitartasod, mert en keptelen lennek foglalkozni ennyit provokativ idiotakkal.

     
 2. Megadatott

  2011. július 25. hétfő at 09:11

  Köszi a kiegészítést. Ettől még egy magányos elkövetővel van dolgunk. Az egyik cikk szerint még a legközelebbi barátja sem tudott a szándékáról. Semmilyen szervezet (legyen az keresztény, náci stb) nem állt mögötte és nem támogatta a tettében.
  Ha pl én szélsőséges módon utálnám a plázákat :), hamar kideríthetném, hogy ez a tag ekkor és ekkor megfordult plázákban és még vásárolt is! Így működnek ezek. Oké ez nyílván túlzás.

  Egyébként abban egyetértek hogy pl az iszlámot milyen könnyedén összemossuk a terrorizmussal stb., ilyen értelemben persze nem inkorrekt megemlíteni ebben az esetben sem hogy Keresztes lovagnak képzelte magát stb.

   
  • Warlord

   2011. július 25. hétfő at 10:13

   “Ettől még egy magányos elkövetővel van dolgunk.”

   Ettől még a könyvéből teljesen világosan kiderül,hogy mik voltak az indítékai!

    
   • Megadatott

    2011. július 25. hétfő at 10:36

    A könyvéből mindenki azt ragad ki, amit jónak lát. 1500 oldalból nem nehéz. Egyébként, ha a kereszténység lett volna a fő oka (és nem politikai), akkor valószínű nem a kormányzati negyedben robbant, és nem egy kormánypárti ifjúsági táborba lövöldözött volna, hanem mondjuk egy mecsetben. (vagy pl egy ateista gyűlésen)
    Nyílván ezért hangsúlyozzák, a nem szélsőséges híroldalak inkább a politikai vonalat. Szerintem helyesen. Szélsőséges helyeken meg mást hangsúlyoznak. Hol mire van igény, ugye. 🙂

     
 3. Warlord

  2011. július 25. hétfő at 10:20

  Egyébként alapvetően valami ilyesmi háttérre gyanakodtam,miután kiderült,miféle alak volt az elkövető.Kizárható a kuruc infóban is meglobogtatott szabadkőműves,Izrael-barát háttér,éppen a könyvében felsorolt indítékok,motivációk és a megölt áldozatok okán is!
  Egyértelmű,hogy a kereszténységből merített,valamiféle – bizonyára félreértelmezett – “küldetéstudat” hajthatta!

  Azt természetesen én is mindenképpen hozzátenném,hogy nyilván nem lehet azt a következtetést levonni,hogy “akkor tehát minden keresztény egyformán ilyen!”,de az tagadhatatlan,hogy a kereszténység – és annak vallási,ideológiai háttere – sajnos alkalmas arra,hogy ilyen tettekre is motiváljon embereket!

   
 4. Warlord

  2011. július 25. hétfő at 10:41

  “Egyébként, ha a kereszténység lett volna a fő oka (és nem politikai)…”

  Megint kezded a ferdítést!!!

  Úgy helyes,hogy a kereszténységből eredeztethető és arra alapozott indítékait politikai vonalon hajtotta végre.
  Lényegében mindahhoz,amit politikai síkon vitt véghez,a kereszténységből vette az ideológiai alapot!

   
  • Megadatott

   2011. július 25. hétfő at 11:00

   Nem mondtam, hogy a vélt kereszténysége nem játszhatott szerepet nála, de nekem úgy tűnik erősebb volt a politikai vonal. (Abból gondolom, amit írtam is hogy végső soron nem ateistákat vagy muszlimokat ölt, ami tény, nem ferdítés)

   Az ideológiája pedig szerintem sok oldalról táplálkozhatott. Lásd pl szabadkőműves vonal is említve van. Tehát ez sem fekete-fehér dolog.

    
 5. Warlord

  2011. július 25. hétfő at 11:26

  “de nekem úgy tűnik erősebb volt a politikai vonal.”

  Annyiban igaz,hogy erősebb volt a politikai vonal,hogy tettét végsősoron a politikát érintően követte el.De ha végigolvasod az írását,(az itt kiemelt részleteket),látható,hogy milyen indítékai vannak.A kereszténységre alapoz,az Egyház,a vallás fenntartása,megerősítése az,ami talán az elsődleges célja.
  Csak egy példa:Gyakorlatilag a KDNP sem működik másképp,ennek a pártnak a politikai szereplését is a keresztény gyökerei határozzák meg.Ez most ugyanolyan.Mondhatod,hogy “a KDNP politikai indíttatású párt”.Igaz annyiban,hogy a politika síkján mozog,de az ideológiát ugyanúgy a kereszténységből meríti,a politikai elképzeléseihez,döntéseihez a keresztény ideológia jelenti számára az alapot.
  Ennél a figuránál a különbség legfeljebb annyi,hogy ő max. sok kereszténnyel ellentétben az erőszakot is jogosnak tartja.

  “végső soron nem ateistákat vagy muszlimokat ölt, ami tény, nem ferdítés”

  Nem abban áll a ferdítés,hogy kiket ölt,hanem abban,hogy tetteinek a motivációja,mozgatórugója nem a kereszténység lett volna!
  Az most persze nyilván megint más kérdés,hogy egy sajátos keresztény értelmezéssel állunk szemben,amit pl. a hivatalos egyházak valószínűleg nem osztanak,de az egyértelmű,hogy a fickó indítékai a kereszténységhez köthetők.

  “Az ideológiája pedig szerintem sok oldalról táplálkozhatott. Lásd pl szabadkőműves vonal is említve van. Tehát ez sem fekete-fehér dolog.”

  Talán.De pont az a tény,hogy kiket ölt meg,teszi erősen kétségessé a szabadkőműves indíttatást.Épp olyanokat ölt meg ugyanis,akik nyilvánvalóan a szabadkőművesség céljait sokkal inkább megvalósítják,mintsem akadályozzák.
  Hihetőbb lenne ez abban az esetben,ha mondjuk miséről kilépő hívek közé lőtt volna…

   
  • Megadatott

   2011. július 25. hétfő at 11:41

   Oké.

    
 6. ateistanaplo

  2011. július 25. hétfő at 11:47

  A dolognak ott van köze a valláshoz, hogy mind az iszlámban, mind a kereszténységben a szélsőségek úgy gondolkodnak, hogy küszöbön áll a vallásháború a két legnagyobb világvallás között – vagy éppen már el is kezdődött (2001. szept. 11-el), ha eddig csak lappangó formában is. Ennek a vélt vagy valós vallásháborúnak a része ugyanúgy az iszlám terrorizmus, mint ez. Nekem nagyon nehéz a vallástól elvonatkoztatni ennek az embernek a nézeteit, hiszen alapvetően az iszlám-ellenesség hajtja, amihez felhasznál keresztény retorikát (akkor is, ha az ő személyes hite esetleg nem is annyira mély). Ha kiderült volna, hogy muszlim a terrorista, én azt éppen úgy megemlítettem volna itt a blogon, mint a valláshoz kötődő terrorizmust. Ez is az.

  Ha nem lenne vallás, akkor vallásháború sem lenne. 😉

  Jó, lehet, hogy akkor valamiféle más elvek mentén alakítanának ki frontokat az emberek, sőt biztos, de jelen világunkban úgy tűnik a vallással lehet leginkább fanatizálni az embereket. Talán Breivik is írta azt, amit már máshol is olvastam, hogy azért “kell” Európának visszatérnie a kereszténységhez, mert az egy olyan eszme, amiért képesek meghalni az emberek, aminek a védelmére fel lehet őket tüzelni az iszlámmal szemben. De ki a fene akar harcolni, meghalni egy szekuláris Európáért? Élvezzük a szabadságot, amit ad, természetesnek vesszük (ott, ahol természetes), de nem lehet szenvedélyes, gyújtó hangú beszédekben feltüzelni az embereket, fanatizálni őket a védelmében.

  Ez egy pragmatikus felhasználása a vallásnak. Végül is erről beszél Breivik a fenti írások egyikében is – hogy a vallás erőt adhat olyan tettek véghezviteléhez, amit anélkül nem hajtanánk végre.

   
 7. Caenorhabditis elegans

  2011. július 25. hétfő at 17:28

  Szerintem is inkább politikai volt, mint keresztény. Bármilyen vallású lehetett volna.
  Azon gondolkodom, hogy ha egy olyan világba születik ahol nincs vallás, ott mit csinálna egy ilyen ember. Kitalál egy sajátot? Simán lehet. Neki a vallás inkább eszköz, hogy az általa kedvelt értékeket megvédje. Nem tudom, van-e annyira ügyes, hogy el is tudja terjeszteni, talán inkább nem, mert ha ilyen ügyes lenne, inkább a nézetei terjesztésével foglalkozna, az hosszú távon sokkal hatásosabb lehet, mint 100 ember megölése.
  Vagy… ha olyan világba születik ahol nincs vallás, és nem is hallottak róla, mi lenne? találna egy teljesen másik ügyet és azt védené? Durva mennyiségű energiája van az biztos, és nagyon okos. Kár érte.

   
 8. li

  2011. július 26. kedd at 19:16

  A kulcs a fickónak a saját ideológiájához való viszonyulásában található: meg van győződve arról, hogy az abszolút igazság birtokában van. Ez a viszonyulás vagy attitűd – az igaznak elfogadott ideológiával szembeni kritika és kétely teljes hiánya – az, ami egyaránt jellemzi őt és a szélsőséges vallásosságot (és ebből a szempontból irreleváns, hogy az adott ideológiának mi a tartalma, vagy hogy az megfelel-e valamely vallási irányzat tanításainak).

   
 9. IATS

  2011. augusztus 15. hétfő at 15:54

  Ez a csávó ateista volt, még akkor is ha politikai okokból (névleges)keresztyénnek vallotta magát ebből az idézetéből jól látható:
  “Ha személyes kapcsolatod van Jézus Krisztussal és Istennel akkor vallásos keresztény vagy. Nekem és sok más embernek nem feltétlenül van személyes kapcsolata Jézus Krisztussal és Istennel. Azonban hiszünk a kereszténységben, mint egy kulturális, szociális, identitásbeli és morális platformban. Ez kereszténnyé tesz bennünket.”

   
  • ateistanaplo

   2011. augusztus 16. kedd at 17:34

   Lehet, hogy névleges keresztény volt, de az nem egyenlő az ateizmussal. Az ateistákat (Dawkinst és másokat) keményen bírálta. Az is mutatja, hogy nem volt ateista, hogy tette előtt templomba ment, hogy így merítsen bátorságot. Nem mondom, hogy egy mélyen hívő keresztény volt, de kulturális keresztény, nem ateista.

    

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: