RSS

Interjú Németh Sándorral az Echo TV-ben

17 Júl

Tubákos Szelencének köszönöm az alábbi linket. Vámos György interjúja Németh Sándorral, a Hit Gyülekezete vezető lelkészével:

http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=71&mm_id=127&v_id=8780

Hmmm. Németh Sándor az Echo TV-ben, ráadásul milyen mézes-mázos tálalásban! Ez is rámutat arra a 180 fokos fordulatra, amely bekövetkezett a Fidesz és a Hit Gyülekezete viszonyában a közelmúltban.

Néhány megjegyzés a részemről az elhangzottakhoz:

Németh Sándor azt mondja, hogy a “gyülekezet passzív tagsága 200 ezer fő”. Passzív tagságnak ő azokat nevezi, akik felé az elmúlt 20 évben szolgáltak, azaz, akik az elmúlt 20 évben megfordultak a gyülekezetben. Ez ugyanaz a szemfényvesztő tagszámlálási mód, amit a történelmi egyházak is alkalmaznak, amikor mindenkit, akit csecsemőként vagy gyerekként megkereszteltek a tagjaik közé sorolnak, akkor is, ha az illető maga már rég nem vallaná magát hívőnek!

Németh Sándor számítási módja szerint én is benne vagyok abban a 200 ezerben, akit ő a gyülekezet passzív tagságának nevez. Kikérem magamnak! Attól, hogy valamikor a múltban tag voltam, ma már nem vagyok sem aktív, sem passzív, sem semmilyen tagja a Hit Gyülekezetének!

Vámos György a Hit Gyülekezete taglétszámát és jótékonysági akcióit (pl. hogy segítettek a vörösiszap katasztrófa áldozatainak) hozza fel érvként amellett, hogy miért volt jogos a hitgyülit beemelni az egyházak elit körébe. Németh Sándor a riport vége felé azt jegyzi meg az új egyházügyi törvény kapcsán és annak kapcsán, hogy a HGY is bekerült az egyházak elit körébe, hogy végre “az egyházakban is a teljesítményt, a munkát méltányolják…”

És mi van azokkal a felekezetekkel, akik szintén jótékonykodnak, oktatnak, dolgoznak, és mégsem kapták meg ezt a státuszt? Tényleg jó az az érv a megkülönböztetésükre, hogy ők kevesebben vannak? Abszurd!

Németh Sándor a riport vége felé: “Örömmel látom, hogy a Fidesz számára is nagyon fontos a vallásszabadság érvényesülése.”

Megállapíthatjuk, hogy a Hit Gyülekezete számára is csak addig volt fontos a vallásszabadság, amíg az érdekük volt. Most, hogy bekerültek az elit körbe, már nem látják az óriási különbséget a vallásszabadság és aközött ami felé jelenleg tart ez az ország…

Természetesen az én álláspontom az, hogy az egyházaknak – egyiknek sem – nem szabadna semmiféle ilyen státuszt biztosítani (költségvetési támogatást stb.). És semmi esetre sem szabadna az államnak egyenlőbbeket számon tartani az egyenlők között. Ez nem világnézetileg semleges állam! Persze a Fidesz már rég nem is akar úgy tenni, mintha az lenne…

Vámos György felhozza a nagyapja tanácsát arra vonatkozóan, hogy minden keresetéből adjon 10 százalékot a szegényeknek. Ezzel semmi problémám nincs, valóban szebb lenne a világ, ha mindenki így tenne – persze nem mindegy, hogy minek a 10 százalékáról beszélünk, egy kis keresetből nehezebb a 10 százalékot odaadni, mert jobban fog hiányozni a családi költségvetésből.

Viszont ezután az ilyenfajta adakozást a hitgyülis tizeddel állítja párhuzamba, ami nevetséges! A Hit Gyülekezete nem szegény ember ugyanis! A Hit Gyülekezete talán néha jótékonykodik az adományokból (nem vitatom), de a hívek által összeadakozott pénzből igen jól élnek a “szolgáló” testvérek és maga Németh Sándor! Szóval a hitgyülis adományokból sok nem a szegények segítésére, hanem a vezetők életszínvolának növelésére megy el. A hozzánk, a helyi gyülibe Budapestről lejáró szolgáló testvér is igen drága kocsival járkált és tudomásom szerint nem ő az egyetlen…

Nemrég bukkantam erre a cikkre a neten: http://epa.oszk.hu/00700/00721/00006/profetak.html. Itt egy egykori hitgyülis ír arról, hogy a hitgyüli miként emelte be a “bővölködés teológiáját” a tanításai közé. A cikk írója, Fazekas Csaba történész, aki egykor szintén a HGY tagja volt, majd a ’90-es évek végének nagy szakadása során (amiből kinőtt a Budapesti Autonóm Gyülekezet) ő is elhagyta a gyülekezetet (de továbbra is keresztény maradt).

Az egyik fő problémája éppen az ún. “bővölködés teológiája” volt, amely az USA-ból indult ki (honnan máshonnan?) és azt tanítja, hogy a híveknek adakozniuk kell ahhoz, hogy áldottak legyenek, illetve a sikeres keresztény egyik fokmérője az anyagi áldás – amit csak akkor tud bekövetkezni, ha adakozol a “Istennek”, azaz a gyülekezetnek. Ezt a tanítást ilyen bibliai igékre alapozzák:

“Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint ragadomány. Azt mondom pedig: A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat. Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek” (2 Kor. 9:5-8).

“Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek.” (Luk. 6:38)

Az adakozás – ahogy Németh Sándor elmondta a riportban – valóban önkéntes alapú a HGY-ben és szó szerint valóban nem kényszerítik rá az embereket. Aki nem akar, az nem ad, csakhogy a fenti igék mindig megfelelő hangsúlyt kapnak egy-egy gyűjtés előtt és mindig úgy alakítják a prédikációkat, hogy kellően rosszul érezze magát az, aki nem ad vagy “keveset” ad…. Tehát nem kényszerrel, de agymosással, bűntudat, lelkiismeret furdalás keltéssel, illetve az anyagi áldás ígéretével – a szokásos keresztény lelki trükkökkel – elérik, hogy a többség adakozzon, akár erején felül is.

Ez a módszer már az USA-ban is bevált a hívek anyagi megkopasztására és a prédikátorok gazdagodására, s a Hit Gyülekezete is lelkesen átvette ezt a tanítást. (Vajon miért?)

Néhány részlet Fazekas Csaba fent belinkelt cikkéből (de érdemes az egészet elolvasni):

“Teljesen helytállóan véli úgy, hogy a prosperitás-elmélet lényegében az elmúlt században felbukkant és a parttalan szabad versenyre épülő kapitalizmus krisztianizált változata. Nem akarom a szerző “telitalálatait” újra leírni, kiemelném viszont a tanítás forrásvidékein tett barangolását: valóban arról van szó, hogy az Isten anyagi áldásáról szóló részeket indokolatlanul túldimenzionálták, megfeledkezve arról, hogy az áldás a Bibliában egy rendkívül összetett és sokféle módon megnyilvánuló dolog.

Hiszek abban, hogy Isten kegyelme a szűkölködők életében ilyen módon is megnyilvánulhat, a prosperitás-teológusok szemében azonban ez valóságos automatizmussá vált. Ha jó keresztény vagy, akkor Isten gazdaggá, vagyonossá tesz, s ez olyan törvényszerű, mint az egyszeregy – lehetne röviden összegezni mindazt, amiben magam is hosszú ideig éltem, s tagadtam le minden olyan jelenség puszta létét is, ami ennek az ellenkezőjére utalt volna, pedig volt és van ilyen bőven. Hányszor fogadtam kétkedve a – nem viccelek – “mennyei automatáról” szóló tanításokat, vagy azokat, amelyek szerint az adakozás tulajdonképpen “befektetés a mennyei bankba”, amely, mint tudjuk, sosem kerül csődhelyzetbe, és amennyit adakozol, azt hamarosan kamatostól kapod vissza stb. A gyülekezetből történt távozásom óta hitetlenkedem amiatt, hogy egykor hol teljes azonosulással, hol kénytelen-kelletlen magam is hitelt adtam mindennek. A sok emlék közül csak azt idézném fel, hogy amikor a gyülekezetben gyűjtést tartottunk, gyakran énekeltük azt a fülbemászó éneket, amelynek refrénje: “adj, és biztosan visszaszáll…”

Így volt, ezt én is tanúsíthatom.

“Ha ugyanis szükséget szenvedünk, vagy ha csak nem annyink van, amennyit szeretnénk, akkor nem biztos, hogy ennek hitéletünk gyengesége az oka. A prosperitástanban kimondatlanul (sőt, alkalmasint kimondva is) ott bujkált a feltételezés: ha Isten automatikusan bőségesen áld meg minket anyagiakkal, akkor annak hiányában valami baj van velünk, esetleg rossz keresztények, hitetlenek, bűnösök vagy a “szükségesnél” kevesebbet adakozók voltunk. Ez a jelenség egyébként nagyon hasonlít ahhoz, amikor a pünkösdi-karizmatikus mozgalom esetenként a gyógyítással kapcsolatos bibliai tanításokat sarkítja odáig, hogy ha betegséged van és nem tudsz tőle ima által azonnal megszabadulni, akkor valami egyéb baj van veled, “démonok gyötörnek” stb. (vö. Szalai (1998), 96-102. o.).

És itt következik az, amiről Kocsis Tamás – érthetően – nem beszélt: miközben a prosperitás teológiája egyre többek gondolkodását hódítja meg elméletben, egyre kevésbé megy át a keresztény hívők gyakorlati életébe. Mindennek “gyümölcse” sokak életében az önvád, az értetlen önmarcangolás, amelyet még bevallani is szégyellnek. Hetente legalább kétszer hallják a pulpitusról, hogy aki ad, annak adatik, adj minél többet, s nemsokára gondtalan életet élhetsz, vagy már most is élsz, ugye? (Igeeeeeen!) A prédikátorok azonban nem mernek szembesülni a ténnyel, hogy a gyülekezet tagjainak életében mindennek nyoma sincs. Magam is gyakran szégyenkeztem amiatt, hogy közalkalmazotti (tanári) fizetésemből nem lényegülhettem át a bővölködéstan illusztrációjává, magamban kerestem a hibát, vajon miért nem szakad nagyobb anyagi áldás rám, hiszen szerettem és szolgáltam az Istent, s egy vidéki gyülekezet vezető személyisége voltam. Bizony, sokaknak okozott traumát e tanítás hallgatása, s hogy nem tudták összeegyeztetni azt saját életkörülményeik valóságával. Jó ideje Miskolcon élek, az itteni gyülekezet nagy részét kezdetektől fogva egyszerű, Istent szerető, ám nagyon is szegény emberek (munkanélküliek, kisfizetésűek stb.) alkotják, akik hümmögve hallgatták órákon át, amint a Budapestről érkezett prédikátor amerikai stílusú ódákat zeng a bővölködésről. (Benny Hinn – Kocsis konklúziójaként idézett – manilai megtapasztalásait én Miskolcon éltem át.) Kis, vidéki gyülekezetünket alig néhány vagyonos ember adományai “tartották el” mindig is, a többségnek néha a buszjegy kifizetése is problémát okozott, mégis a bővölködést kell hirdetniük. Nem hiszem, hogy állapotuk miatt Isten előtt rossz kereszténynek bizonyulnának az utolsó napon.

Felidéznék egy esetet ezzel kapcsolatban. Egy alkalommal, amint éppen nyakig ült az ország a Bokros-csomagban, említett prédikátorunk arról beszélt, hogy milyen arányban illik adakozni az új fővárosi Hit-csarnokra, s a következő kérdést tette fel. “Hogy mennyit tudtok adakozni? Vegyünk például egy átlagos nettó fizetést, az körülbelül ötvenezer forint…” Maga sem vette észre, hogy döbbent csend fogadta szavait, s a gyülekezet struktúrájára, hangulatára jellemző módon senki sem merte megmondani neki, hogy a túlnyomó többség – különösen Miskolcon – rendszerint alig több mint a feléből tartott el egy családot. Amióta a gyülekezetből távoztam, megőriztem Istenbe vetett hitemet, s úgy érzem, hozzá való kötődésemet is, eltűnt viszont az anyagi életem miatti önvádam, sőt – lehet, hogy inkább az általános gazdasági törvényszerűségeknek megfelelően – családommal még egy kicsit jobban is élünk, legalábbis egyelőre. Hogyan is lehetséges ez?

[…]

A Hit Gyülekezetében az utóbbi időben nem tudok szegénységgel kapcsolatos tanításról, pedig a Bibliában legalább annyi szó esik a szükséges javakban hiányt szenvedőkről, mint az azokban bővelkedőkről (vö. Jelenits (1992)).”

[…]

A krisztianizált prosperitás vélt törvényszerűségei a valóságban elsősorban egy szűk, egyre oligarchikusabbá váló kör, a Hit Gyülekezete vezetőinek életében “működnek”. Cinikusan mondhatnánk, hogy könnyű azoknak a bővölködésről tanítani, akik maguk szabják meg saját jövedelmüket a gyülekezeti kasszából. A gyülekezet egyéb főállású alkalmazottainak bérezése ugyanakkor nem mutatott ezzel párhuzamot, általában keveset kerestek, sokan kifejezetten nehezen éltek, de vállalták azt a gyülekezet céljai érdekében. (A közelmúltban ezen a téren – információim szerint – történtek változások.) A vezetők rendszerint az “akik az evangéliumot hirdetik, abból éljenek” bibliai igazságra hivatkoznak (1Kor 9,14.), de Pál apostol nem beszélt arról, miként tegyék ezt. Úgy gondolom, valóban indokolatlan és szélsőséges dolog lenne elvárni, hogy egy ekkora tagságot szerzett gyülekezet vezetői másodállásban végezzék munkájukat és Trabanton járjanak. Ám legalább ennyire a másik véglet az az indokolatlan luxus, amelyet a gyülekezet vezetősége természetesnek tart. Gyülekezetszerte legendák keringenek Németh Sándor vagyonáról, balatoni villájáról, de szerintem nem is ez a lényeg, mert erről a kívülálló aligha rendelkezik hiteles információkkal. Amiről viszont tudhatunk és magam is mindig kifogásoltam, az a vezetőknek “áldásképpen” juttatott adományok, valamint a sokmilliós autócsodák. A vezetősége eltartásában a gyülekezet megint csak túlzásokba esett, s nem vette észre, hogy Magyarországon egyszerűen értelmetlen és felesleges az, ami Amerikában esetleg megszokottan csillog (vagy talán ott sem). A miskolci Hit Gyülekezete például csak azért havi több tízezer forintot juttat budapesti pásztorának, hogy az illető heti egy délután megtart egy istentiszteletet, ami benzinköltséggel együtt is kissé aránytalannak látszik. Aztán kisebbfajta deficitet okozott egy-egy “nevesebb” vendégszolgálat, hiszen arról nem lehetett szó, hogy ne luxushotelben szállásoljuk el igehirdetőnket stb. Egymás között súgva megemlítettük, hogy talán a gyülekezet vezetőségi megbeszéléseit sem méregdrága szállodák konferenciatermeiben kellene tartani, de senki sem merte ezt az álláspontot határozottan képviselni. A helyi gyülekezetek között állandóan vetélkedés folyt azzal kapcsolatban, hogy nehogy túl keveset adjunk valamiért, nehogy baj legyen belőle. Hangsúlyozom, mindezért nem felelősöket keresek, nem tiltakozok, nem kiabálok, sőt, sok érintettet hibáztatni sem tudok, egyszerűen csak megállapítom, hogy a Hit Gyülekezete bizony elszakadt a magyar valóságtól, amelynek egykor jó ismerőjének bizonyult, s önmaga szubkultúrájaként keresi helyét a világban. Talán ez a prosperitás teológia egyik forrása is.

De úgy látszik, az eltévelyedésnek nincsenek határai. 1998 őszén, amikor felavatták a Hit Gyülekezete impozáns csarnokát, egy héten keresztül másról sem volt szó, csak az adásról, az adásról és az adásról, amelynek hihetetlen gyümölcsei várnak az adakozó keresztényre. A vendégszolgálatot az a bizonyos amerikai Rodney M. Howard-Browne biztosította, akiről Kocsis Tamás tanulmánya nem tesz említést, noha a prosperitás teológiának és a nemzetközi karizmatikus mozgalomnak ma sokkal inkább meghatározó alakja, mint például a Hit Gyülekezete előtt – talán Németh Sándort érintő burkolt kritikái miatt – jó ideje kegyvesztettnek tűnő Derek Prince. Hogy ez a Rodney milyen hatást tud tenni az emberekre, jól mutatja, hogy egykori atyámfiai nekem is lelkesen számoltak be arról (ekkor már nem voltam a gyülekezet tagja), hogy “micsoda fantasztikus adakozások voltak, most jöttünk rá, hogy mindent adni kell” stb. (A gyülekezeti csarnok költségei nyilván külön témát jelentenek.) Állítólag Rodney is valósággal “kiporszívózta” az emberek pénztárcáját, nem csodálkoznék, ha egyeseknek az adakozásaik később megélhetési gondokkal párosulnának. Összességében úgy gondolom, hogy ez már önmagáért való szélsőség, és ki tudja, mi jöhet még. Vagyis nemcsak az érdekes kérdés, hogy az adakozás túlhangsúlyozása bekövetkezett, hanem az is, hogy mire fordítják ezeket az óriási összegeket. A gyülekezeti bizonyságtételekben az anyagi áldás fontos helyet kapott, de hogy milyen is azok tartalma, gondoljuk csak meg, valaki a bővölködés teológia gyümölcsének tekintette, amikor egy vevője tudatosan többet fizetett a vásárolt áruért (ez talán már másokkal is előfordult), illetve anyagi áldásnak minősült, ha “pénzt kaptam a szüleimtől” stb.”

Azt hiszem a fent leírt erkölcsileg igencsak megkérdőjelezhető gyakorlat inkább magyarázza a gyülekezet anyagi bővölködését, mintsem Isten áldása. Érdemes utánaszámolgatni, ha csak az aktív taglétszámot vesszük és azt, hogy ebből kb. mennyi pénz folyhat be havonta a tized révén (és akkor az egyéb, soron kívüli adakozásokról, az 1%-ról, illetve a költségvetési támogatásról még nem beszéltünk), akkor milyen irdatlan vagyont halmozhat fel a gyülekezet – adómentesen, ellenőrizetlenül! Mondjuk úgy: bőven van miből csarnokokat, iskolákat építeni, fenntartani – amire hivatkozva mondja azt Vámos György, hogy jogos a HGY elit körbe való beemelése  -, és még a vezetők luxus életvitelére is jut. A szerencsétlen mezei gyülekezeti tag meg közben sokszor beleszakad az adakozásba.

De megmondom őszintén én annak idején bezártam a szememet, fülemet ezekre a visszásságokra, nem foglalkoztam velük (talán nem is mertem kutatni ezeket a dolgokat). Csak mostanában, utólag, már a kilépésem után fedezem fel mik is történtek a gyülekezetben felsővezetői szinten.

Ezek a részek pedig ma már kifejezetten ironikusak az új egyházügyi törvény fényében:

“A gyülekezet a puritán tradíciót követve minél inkább el akart fordulni a történelmi egyházak (elsősorban a római katolikusok) gyakorlatától, amelyek a múltban rendszerint az állammal való szoros kapcsolattartás profitjaként szerzett vagyonból éltek.”

[…]

Régebben például elvet csináltunk abból, hogy az állami költségvetésből egy huncut krajcárt sem fogadunk el hitéleti célokra, hiszen minden felekezetnek el kell tartania önmagát. Aztán ez a tanítás “elhalkult”, és ma már a Hit Gyülekezete is részesül a büdzséből, ha nem is nagy mértékben.”

 
75 hozzászólás

Szerző: be 2011. július 17. vasárnap hüvelyk Fundik, Hírek, Karizmatikus, Magyarország, Protestáns, Szekularizáció

 

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

75 responses to “Interjú Németh Sándorral az Echo TV-ben

 1. krisztianerik

  2011. július 17. vasárnap at 10:17

  emlékszem egy alkalommal Sanyi bácsi azt prédikálta az adakozásról , hogy mikor adakozol , ne az aprópénzt tedd bele a kosárba, hanem a papírpénzt , mert ez kedves isten előtt . Az aprót adjátok a szegényeknek a paripénzt meg istennek. A másik meg hasonlóan igy hangzott , – Ha benyulsz a pénztárcádba , látsz ott kisebb és nagyobb pénz összegeket , isten dicsőségére add oda a nagyobb pénzösszeget, mert ez kedves isten előtt.
  Én igy tettem többször is , igaz mikor reggel felkeltem , a gyerekemnek semmit nem tudtam venni reggelire , mert az összes pénzem beadakoztam. Isten dicsőségére , mehettem kölcsönkérni:
  Hallelujahh megáldott az úr !!!::))))

   
  • ateistanaplo

   2011. július 17. vasárnap at 11:01

   Nem is értem, hogy ott bent, hogy nem látja ezeket az ember. Pedig annyira nyilvánvaló lehúzás az egész “bővölködés teológia”! De én sem láttam akkor és gondolom te sem. Elképesztő, így kívülről, hogy tényleg hogy ki tudják mosni az emberek agyát!

   Ilyenkor gondolkodom el azon, hogy vajon maga Németh Sándor hisz-e egyáltalán vagy neki ez csak egy jó üzlet…

    
   • krisztianerik

    2011. július 17. vasárnap at 11:49

    állitólag ! igaz ezt régen egy tanitásában halottam , hogy találkozott jézussal , de semmi érdemre méltót nem közölt erröl a találkozásról, és mivel ő volt a gyüliben az egyedüli aki ebben az élményben részesült , joggal neveztette ki magát apostolnak.Mert ugyanis egy tanitás szerint az apostolok találkoztak egyedül személyesen jézussal. Tehát ebben az értelemben amit a sándor mondott az szent és igaz volt , ha jolt tudom semilyen ellentmondást nem türt meg , mert aki ellent mert mondani neki , azt lázadással vádolták meg.

     
  • pix

   2011. július 18. hétfő at 10:39

   Ehhez csak gratulálni tudok…
   Talán az Istennel való kapcsolatra kellett volna tenni a hangsúlyt és nem birkamódra meggondolatlanul cselekedni. Nem szeretem, amikor az emberek a saját hülyeségeikkel akarják “bizonyítani” a gyülekezet és Németh Sándor ártalmasságát.

    
   • Ricsi

    2011. július 18. hétfő at 15:26

    “Talán az Istennel való kapcsolatra kellett volna tenni a hangsúlyt és nem birkamódra meggondolatlanul cselekedni.”

    Mar hanyok a hozzad hasonlo fennhejazo kereszteny rohadekoktol. Hogy van pofad masok elete felett ismeretlenul par szavas hozzabofogesben itelkezni?

    Ocsmanyok vagytok mind, akarcsak a szemet, emberisegellenes dogmaitok

     
  • K Ádám

   2011. november 26. szombat at 15:48

   Berántott mások pénzéhsége. Én mostanában nem hallottam ilyet, régebbről sem emlékszem most ilyenre, de ha most hallanám akkor haragudnék érte, ha valaki meg akarná nekem mondani, hogy mennyit adjak, és prédikátorként manipulálna..
   Írok egy linket a Katolikus egyház állami támogatottságának a témakörébe, a világ-és a pénz kapcsolatáról. (Te nem egyedül voltál a pénz éhség áldozata, de igeileg nem megalapozottan csaptak be, hanem saját kútfőből.. a tized gondolata azért van, mert az a felső határ amit bárki megjelölhet lelkészként, hivatalból. Ami efelett van az nyersen a zseb kívánsága.., vagy csak szimpla meggondolatlanság, mintha mindenkinek egyforma tehetsége lenne az adásra…

    
 2. Toronyőr

  2011. július 17. vasárnap at 11:52

  Móriabácsi nagyon nagy varázsló! Úgy tesz szegénnyé hogy még még örülsz is neki.De természetesen mindezt szigorúan istenfélőként teszi. Bravó Sanyi!!!

   
 3. ateistanaplo

  2011. július 17. vasárnap at 12:20

  @ krisztianerik

  Igen, azt én is hallottam, hogy régen, a 70-es években “találkozott Jézussal”. Állítja legalábbis ő. A nyáj meg miért ne higgye el? 😉

  Online megtalálható a “Fesz van” c. könyv, amit szintén csak mostanában, a kilépésem után kutattam fel, gyülekezeti tagként nem mertem. Némileg túlzónak érzem a könyvet, olyan értelemben, hogy – bár én nem voltam ott a vezetőségben, tehát természetesen nem mondhatom rá, hogy ami le van ott írva az úgy volt vagy sem, de kicsit egyoldalúnak tűnik, és ha ez mind igaz, akkor Németh Sándor minimum elmebeteg. Azért ennyire nem hiszem. Bartus érzelmileg érintett, így nyilván meg kell próbálni kiszűrni az ő szubjektivitását (azt is, hogy ő még továbbra is rabja a Jézus-kultusznak, ha már nem is a HGY keretein belül). Mindazonáltal érdekes olvasmány és ha csak a történetek alapja is igaz (ami szerintem az – figyelembe véve más tanúkat is, mint pl. a fenti bejegyzésben idézett Fazekas Csaba, aki egy másik honlapon pl. szintén írt Sándor balatoni nyaralójáról “Camp Davidről”), már az is nagyon gáz.

   
  • krisztianerik

   2011. július 17. vasárnap at 17:49

   A helyzet a következö , amikor elkezdtem elolvasni a Bartus könyvet , totál kiakadtam , nem azért mert hülyeségeket olvastam a bartus könyvben , hanem azért mert meglepően hasonló dolgokon mentem keresztül a gyüliben. Természetesen a köünyv egyoldalu, de mégis nagyszerüen rávilágit azokra a manipulativ eszközökre amelyeket használtak a gyülekezetben a keresztények megfélemlitésére .
   Engem rendszeresen berendeltek kihalgatásra , ha valamit nem ugy csináltam , gondoltam , stb. A kihalgatáson rendszeresen lecsesztek , lealáztak , befenyitettek, mikor látták , hogy az igába behajtottam a fejem , akkor nagylelküen begbocsátottak , szerettek ,elfogadtak. Közben én meg legbelül a kinok kinját éltem át. a prédikációimról rendszeresen hanfelvételt kelett készitenem , illetve az akkori hangtecknikus készitette , ezeket a vezetöimnek át kelett adnom akik meghalgatták. Tehát ment a totális kontrol Hát csoda hogy kibuktam????? Nem birtam már azt az elnyomást amit felém gyakoroltak a vezetőségben. Ha megismerkedtem egy hölgyel a gyüliben egyböl mennem kelett kihalgatásra , nem is voltam annyira kontrol alatt igaz???::)))) Ma már csak nevetek ezeken a barmokon , ugyhogy nekem a gyüliböl ne papoljon senki sem , hogy isten igy +meg ugy . Kersztények jönnének ide osztani az észt , nahát nekem ne osszák , mert én ott voltam a berkekben , ugyhogy tudom miröl beszélek.
   A tizedet meg nekem kelett szednem egy időben , a befolyó öszegröl soha semilyen bevétel kiadás nem készült . Azt rendszeresen le kelett adnom egy megbizott embernek, de nem is akárhogyan , mert a pénzt gondosan fejelni kelett.Ha nem folyt be szerintük elég tized akkor jöttek a tized tanitásával. és azt noymatták hetekig . mig helyre nem állt a tized fizetés.
   Láttam embereket akik igencsak szegényes körülmények közt éltek , a napi betevőjük éppen csak megvolt , de adták a tizedet . a villany és gáz számlájukkal rendszeresen el voltak maradva, de a tizedet nyomatták.
   A mlegutóbbi tized tanitás , már arrol szólt , hogy a krisztus az első a zsenge , tehátz aki nem fizeti a tizedet a zsengét az nem a krisztusé !!!!!!
   A mikor ezt meghalottam totál besokaltam , mert ebböl arra lehet következtetni , ha valaki nem fizeti a tizedet az nem a krisztusé ( nem ???)
   Akkor ezek szerint a krisztussal való életet a tizeddel ki lehet váltani !!!!!!

   hallelujahh megáldazúr!!!!!!!

    
   • ateistanaplo

    2011. július 17. vasárnap at 17:55

    És lassan el is jutunk a búcsúcédulákig…

    Ezek szerint te szolgáltál?

     
 4. Bozicze

  2011. július 17. vasárnap at 12:45

  Sziasztok!

  Megkérdezhetem, hogy mi volt az oka hogy kiléptetek a gyüliből?

   
  • xingtao

   2011. július 17. vasárnap at 12:50

    
   • Bozicze

    2011. július 20. szerda at 01:04

    Szia ateistanaplo!

    Elolvastam az írásodat. Szomorúan olvastam, hogy miként élted meg a 20 keresztény évedet. Én keresztény vagyok, ezért reagálnék néhány dologra, amit a kereszténységgel kapcsolatban írtál.

    “Nem véletlenül dicséri a Biblia a gyerekek Evangéliumot gyorsan befogadó szellemét: naná, hogy egy gyerek gyorsan befogadja, hiszen egy gyerek könnyen befolyásolható!”
    Pont ez a lényeg. Ahogy írtad is ha egy gyereknek azt mondod, hogy létezik a télapó akkor elhiszi. Ez a hit valószínűleg egy felnőttben már nincsen meg. A mai keresztények közül szerinted hányan találkoztak fizikailag Jézussal? Valószínűleg senki. Mégis hisznek benne. Nem láttuk, nem éreztük, nem tapintottuk mégis hiszünk benne. Mint a gyerek a télapóban. Ez a gyermeki hit a kereszténység alapja. Nem értem miért tünteted fel negatívumként.

    “Ezen tanítás megtette a hatását az életemben. Elkezdett egy állandó bűntudat kialakulni bennem. Egy rossz gondolattól is pánikba estem, hogy ezt most látta az Úr és ezért meg fog büntetni. És mentem gyorsan imádkozni és bocsánatot kérni tőle. Egy idő után ez eléggé mániákus dologgá vált nálam. Aztán a bűntudat mellett kialakult bennem egy állandó félelem is – pontosan a bűntudatból eredően. Féltem attól, hogy a rossz pillanatban (mondjuk épp mielőtt meghalok) elkövetek egy bűnt (akárcsak egy rossz gondolat formájában) és akkor pokolra jutok. Féltem attól, hogy egy ilyen tudatos vagy akár tudattalan bűnért az Úr büntetést ró rám itt a Földön – szerencsétlenséget, betegséget, akármit. Hangsúlyozom: ez mind a kereszténység miatt jött az életembe, korábban nem volt bennem bűntudat és nem voltak ilyen félelmeim sem!”
    Azt írtad, hogy sokat olvastál Bibliát és más keresztény könyveket is. Akkor viszont nem értem hogyan sikerült egy ennyire ferde kereszténységnek kialakulnia benned. Bűntudat??? Pont ez a lényege Jézus áldozatának. Elvette a bűneidet. Mindet. Akkor miért volt bűntudatod? Nem jutsz ítéletre! Kifizette az árat minden bűnödért!
    “Aki hisz Őbenne, az nem jut ítéletre” (János 3,18)
    “Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!” (Ézsaiás 43,25)
    “Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” (János 5,24)
    Még számtalan igét tudnék beilleszteni ide…

    Megbüntet az Úr?
    “Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.” (Zsoltárok 103,10)

    Félre ne érts, nem akarlak kioktatni főleg nem úgy, hogy 20 éves keresztény múlt van mögötted. Csak véletlenül tévedtem ide, de ha már itt vagyok el akartam mondani a véleményemet egy-két dologról.

    Üdv!

    (A csillagászos részt adom. Engem is gyerekkorom óta érdekel, de valahogy soha nem jutott rá idő. Mostanában elkezdtem nézni néhány ismeretterjesztő filmet a témában, bár még eléggé az alapoknál vagyok.)

     
  • Toronyőr

   2011. július 17. vasárnap at 13:12

   Rám akarták erőltetni a tésztaszűrőt 😀 Bocs ezt nem hagyhattam ki.Én nem hites voltam hanem egy másik exkluzív szekta tagja 14 évig. Ha megfordítod a nicknevemet rájössz melyik. Az okok:hazugság, képmutatás, perverzió, pedofília, és még sorolhatnám napestig, de fölösleges. Sajnos ez az egyházak tendenciája.Nem vagyok ateista, de ez a blog sok jó és igaz dolgot leír ezért szoktam benézni.

    
  • Warlord

   2011. július 17. vasárnap at 14:17

   Csak röviden:
   Az idő előrehaladtával, – egyre többet olvasva a Bibliát,(ill. ker. kiadványokat is) – ,vált egyre inkább ellenszenvessé számomra mind a Biblia Istene,mind pedig követése,vagyis maga a kereszténység.

    
  • krisztianerik

   2011. július 17. vasárnap at 17:50

   Na PL: ez volt az oka , hogy léptünk::::))) Akinek van füle illetve szeme az halja , vagy olvassa és ha van esze vagy értelme az megérti :::)))

    
 5. Tubákos Szelence

  2011. július 17. vasárnap at 13:36

  “De megmondom őszintén én annak idején bezártam a szememet, fülemet ezekre a visszásságokra, nem foglalkoztam velük (talán nem is mertem kutatni ezeket a dolgokat).”

  Maga az IGE és az ún “kenet jelenléte” ami mittudoménmi, (de ők sem tudják az 100) félelmíti meg az embert, hogy a magukat “felkenteknek”, “elhívottaknak” beállító mágusokat ne merje kritizálni az ember, sem a gyülekezetet, mint “istenmunkáját”, hanem mindezeket szentnek lássa, akkor is ha a vezetőség és a gyülekezet is úszik a korrupcióban, sőt a Biblia által elítélendő visszaélésekben, embereknek való károkozásokban, akkor is ha az ún. “gyümölcsök” erőltetett, olcsó reklámok, amiket nagyítóval kell keresni.

  Hát nem abszurd??

   
 6. Warlord

  2011. július 17. vasárnap at 14:03

  Annak idején nálunk – református gyülekezetről beszélünk – volt egy prédikáció Mal. 3:10. alapján,amelyben azt igyekezett a lelkész alátámasztani,hogy minél többet adakozik valaki,annál többet kap majd vissza az Istentől.Ott így akarták a híveket több adományra buzdítani.
  Lehet,nem voltam elég jó hívő,mert sosem tudtam/mertem még a fizetésem tizedét sem beáldozni,mivel akkoriban nem jutott volna otthon sokmindenre,amire ott,akkor kellett…

  Malakiás 3:10:
  “Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem – mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.”

  Mindenesetre furcsa szabályok érvényesek az Isten Országára:

  “Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van.” (Mt. 25:29.)

   
 7. krisztianerik

  2011. július 17. vasárnap at 18:10

  Emlékszem egy alkalommal a BS ben volt egy háromnapos konferencia .Rengetegen érkeztek vidékröl , több emberrel találkoztam , illetve láttam az előtérben vagy a folyosókon, hogy az othonrol hozott ebédet vagy vacsorát fogyasztották el , amely természetesen olcsóbb volt mint a kedves testérek által készitett drága szendvicset megvenni a BS buféjében. Láttam egy idős embert aki szalonnát meg kenyeret hozott magával , és jöizüen falatozgatott a folyosón ülve.
  Ekkor történt meg az az eset , amelyröl a bartus könyv is ir , hogy a Sanyibácsi annyi libamájat megevett , hogy rosszul lett:))))) Aztán szaladgáltak a szolgállók jobról balra :))) hogy honnan tudom? éppen kapus szolgálatot teljesitettem az egyik parkoló felöli bejáratnál az alagsorban .
  Majd a prédikáció arról szólt aznap , hogy egyél kulturáltan , ne zabálj ::)))) A szellem üzent a gyülekezetnek , na meg azoknak is akik az anyagiak miatt hoztak magukkal ebédet és nem az olcsónak mondott gyüli büféjében vették meg azt. Maga az utazás sem került kevésbe , na meg a szállásról nem is beszélve , és aha hozzáadjuk a kulturált étkezést akko nem csoda ha hétfő reggelre nem maradt az embernek egy kiflire sem pénze amit odadjon a gyermekének reggelire.
  Adakozás , utazás , szállás , kaja ez mind mind pénzbe került de nem kevésbe , ha kiszámolom mennyit költöttem el ezen a 3 napon akkor kb vagy 2 hétig még kitartott volna a fizuból, és isten dicsöségére nem kelett volna adóságokba vernem magam.

  Na ez a drága isten valóban nem egy olcsó isten , hanem igencsak drága , pláne anyagilag:))))

   
  • ateistanaplo

   2011. július 18. hétfő at 16:26

   Engem érdekel nagyon is!

   Még valami eszembe jutott a gyülekezet miatt tönkrement kapcsolatokról világi családtagokkal. Ezt ők azzal magyarázzák, hogy ez is benne van a Bibliában, hogy Jézus nevéért szülő támad gyerek ellen, gyerek szülő ellen és ennek így kell lennie, ez természetes dolog. Nem magukban látják a hibát, hanem a világban.

    
   • krisztianerik

    2011. július 18. hétfő at 18:02

    “Még valami eszembe jutott a gyülekezet miatt tönkrement kapcsolatokról világi családtagokkal. Ezt ők azzal magyarázzák, hogy ez is benne van a Bibliában, hogy Jézus nevéért szülő támad gyerek ellen, gyerek szülő ellen és ennek így kell lennie, ez természetes dolog. Nem magukban látják a hibát, hanem a világban.”

    Mikor megtértem a gyülekezetben nem sokan voltak max 50 fö , de szerintem ennél tőbben nem igen. A többség albérletben lakott a családjától külön , mikor rákérdeztem miért laknak albérletben ugyanabban a városban ahol a szülöi ház van , válasz a következök voltak.
    – a szüleim manipulálnak , nem engednek gyülekezetbe járni , vagy anyám jézabel ( aki halotta jézabell tanitásról az tudja miről beszélek)
    A későbiekben én is elhagytam a családom , és ugyanabban a városban elmentem albérletbe:::))
    Sikeresen beadagolták nekem is , hogy a szüleim miatt nem jó az istennel a kapcsolatom. Természetesen ez burkolatan adták elő , vagyis ezt éreztették velem . Sajnos ezekután a családom és én a gyülekezet áldozatai lettünk , igaz amit ezekután tettem soha nem bocsátom meg magamnak , és nem kell nekem ehez isten , hogy majd ő nagylelküen megbocsásson . Oly annyira megutáltam , megyüllöltem a szüleimet , hogy évekig nem is beszéltem velük, ha lehetett volna le is tagadtam volna öket , és mind ezt erre az igére alapozva / aki jobban szereti apját vagy anyját az nem méltó hozzám / hát én méltó akartam lenni istenhez .
    Anyámmal legutoljára a halála napján beszéltem , tudtam legbelül , hogy ez az utolsó beszélgetésünk .
    – Odamentem hozzá megfésültem , majd egy pohár tejjel megitattam / ágyba fekvő beteg volt/ .
    tettem a szájába egy kevés kiflit , amennyit egyszerre megtudott enni , majd elköszöntem tőle , az ajtóbol még visszafordultam és jó keresztény módjára rászóltam – tudod anyám meg kell térned / mindezt megtettem minden érzelmi reakcióktol mentesen , teljes ridegséggel.
    Pedig tisztán tudtam , hogy most látom utoljára . Hazamentem ,de este rám tőrt a lelkiismeret , hogy noha tudtam meghal , mégsem mondtam el neki mennyire szeretem .
    A lelkiismeret furdalást gyorsan elnyomtam magamban és visszatértem a helyes keresztényi lelkiállapotomba . Csak semmi érzelem, kemények vagyunk , nem vagyunk nyálas emberek , nem kell nekünk a nyálas szeretet. Legalábbis ezt tanultam az évek alatt .

    Ha visszapörgethetném az időt ,akkor az ajtóból visszafordulva nem azt mondanám anyámnak , hogy térjél meg , hanem odahajolnék hozzá , megcsókolnám a homlokát és a fülébe súgnám mennyire szeretem . Megköszönném neki , hogy felnevelt , szerette ,óvott engem .

    Természetesen ezt nem róvom fel a gyülekezetnek , de nagy hatást gyakoroltak az életemre azok a tanitások amiket a gyüliben halottam és be épitettem az életembe .

    Mindezek mellet több olyan kereszténnyel találkoztam akik ugyan úgy elhagyták a szüleiket , sőt letaggaták a őket . Tudok olyanról aki a családja temetésére nem mente , mondván a halottak temessék el magukat .

    Hallelujahhjóazúr!!!!!!!

     
 8. Tubákos Szelence

  2011. július 17. vasárnap at 21:13

  “Na ez a drága isten valóban nem egy olcsó isten , hanem igencsak drága , pláne anyagilag:))))”

  Ez itt a lényeg. És ez az isten Németh Sándor “szellemi tulajdonában van”. Ő adja el.

  -Gyorsan párolgó, állandóan változó, láthatatlan, meg- és felfoghatatlan H.GY-s isten eladó. –

   
 9. krisztianerik

  2011. július 18. hétfő at 05:45

  remélem nem sértödtök meg ha egy kis csemegét bedobok nektek::))))

  http://www.indavideo.hu/video/Tombol_a_Hit-gyuli

  az ilyen összejövetelek rendszeresek voltak egykoron a hitgyüliben, sajnos részese voltam mindezeknek.

   
 10. krisztianerik

  2011. július 18. hétfő at 05:56

  Megtaláltam még egy érdekes videót Sanyibácsi diktál a szentléleknek , nyelkeken szól , és az isteni személy a szent lélek engedelmeskedik Sanyibácsinak . Akkor most ki is az isten, Sanyibácsi vagy az Atya ?

  http://nagyonciki.blogspot.com/2010/12/blog-post.html

   
 11. Megadatott

  2011. július 18. hétfő at 07:30

  Ateistanapló,

  Tetszett az írásod. Szerintem objektív és az észrevételeid is rendben vannak. Szóval teljesen egyetértettem. Ha így folytatod lekerülsz a ”szélsőségesen egyoldalú csemege honlapjaim” listájáról. 🙂

  Ez a „bővölködés teológiája” pedig tényleg nagyon durva. Szerencsére engem elkerült, így nem lettem az áldozata. Tehát személyes tapasztalataim nincsenek erről, csak az ezekhez hasonló beszámolók.
  A ”Fesz van” könyvet én is olvastam. Hasonló róla a véleményem nekem is. Persze elég egyoldalú, de elképzelhetőnek tartom, hogy a többsége igaz.

  „Nem is értem, hogy ott bent, hogy nem látja ezeket az ember.”

  Ha jól tudom te gyerekként kerültél be. Így nagyon nehéz lehet észrevenni bármit is. Ráadásul (beszámolók alapján) a hitgyüliben nagy volt a gondolati kontrol is. Nem is nagyon lehetett mást gondolni.
  Én sok keresztény (vagy keresztény jellegű) helyen voltam (vagy csak tanulmányoztam őket, kintről), de a hitgyülihez fogható agymosást, kontrolt sehol nem tapasztaltam. Sok beszámoló szerint még a „világi” ismerősöktől is elkellett szakadni. Ezek Magyarországon egyedülálló dolgok. Egyedül még a Jehova tanúknál tapasztaltam hasonlókat, de a hitgyülihez képest még ők is egy vidámpark.
  Egyébként érdekelne hány éve jöttél el a hitgyüliből?

  krisztianerik,

  Durva sztorikat írtál. Nagyon tanulságosak is. Köszönöm. A hitgyüliről még annyit, hogy vajon ez a bővöködés teológia van még ma is? Te pl mikor jöttél ki? Csak azért kérdezem, mert a legtöbb ehhez hasonló beszámoló nem mai, hanem jellemzően a 90-es évekből van. Pl a Bartus könyv is.

   
  • Toronyőr

   2011. július 18. hétfő at 08:02

   Na azért a JT-s “MK ultra” sem egy bakfitty, csak ők más dolgokkal operálnak:D Állítólag a “nagykenetűről ” (NS )lvan olyan felvétel ahol vizespalackból locsolja a pornépet, majd miután elfogyott leköpi őket.(kommentbe küldte nekem anno egy ex hites) Azért azt megnézném!!!

    
  • krisztianerik

   2011. július 18. hétfő at 15:30

   kedves Megadatott !
   én nem a 90es években jöttem el , hanem csupán néhány éve ugy 2005 körül , de még látogattam más gyülekezeteket is , de teljesen olyan 3 éve szakadtam el a kereszténység ezen formáitól.
   A bartus könyvet sokáig nem mertem elolvasni , mert ez tiltó listán volt a gyüliben , igy sok időbe telt mig rászántam magam , az lehet , hogy sokaknak egyoldalunak tünik a könyv ami igaz is , de nekem sokat segitett abban , hogy végleg elszakadjak nem csak a hgy -től hanem ezen gyülekezetek minden fajtájától. Sajnos amiket leirtam azok nem a képzeletem szüleményei , hanem tények amiket én átéltem , ezért lehet vannak olyanok akik kinevetnek emiatt , de sokakat láttam ugyanabban a helyzetben vergődni , mint amiben én voltam a családommal együtt. Sajnos sokan becsukják szemüket , hogy ne lássanak , befogják fülüket , hogy ne halljanak és ne értsenek , de ez mindenkinek a saját élete és ugy élik ahogy akarják . Én megtaláltam önnmagam és ez nekem örömet okoz , végre az vagyok akinek szeretnék lenni , nincs szükségem egy életen át a hazugságokra , képmutatásra .
   De vannak még a tarsolyomban történetek , ha érdekel benneteket , igaz nincs szándékomban senkire sem ráeröltetni.

    
 12. ateistanaplo

  2011. július 18. hétfő at 09:46

  @ Megadatott

  Igazság szerint én személy szerint nem hallottam olyan tanítást, hogy el kell szakadni a világi ismerősöktől (ettől persze még lehetett ilyen, én is hallottam már sok megromlott szülő-gyerek kapcsolatról a gyülekezet miatt), viszont bizonyára voltak, akik így értelmezték azokat a bibliai helyeket, miszerint a kereszténynek nem a világ szerint kell élnie stb.

  Hány éve jöttem el? Azért nehéz a konkrét válasz, mert már jópár éve nem jártam (leírtam a “Hogyan lettem ateista” c. írásban, hogy miért), de azért néztem a Vidám Vasárnapot és a gyülekezethez számítottam magam (akkor még tényleg “passzív tag” voltam). Még tavaly is a HGY-nek adtam az 1%-omat, amit ma már jó lenne meg nem történté tenni (idén már természetesen nem nekik adtam). Konkrétan az, hogy már nem hiszek kb. tavaly november-december tájékán fogalmazódott meg bennem.

  A bővölködés teológiája biztos van még ma is (különben miből gazdagodnának ennyire). És nem a HGY találta ki, csak átvették Amerikából: http://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity_theology

  Jól járnak vele, úgyhogy kétlem, hogy ebben változás állt volna be.

  Pár híresebb prédikátora: Benny Hinn, Kenneth Copeland, David (Paul) Yonggi Cho, Kenneth Hagin, Oral Roberts.

   
  • Papírkutya

   2011. július 18. hétfő at 22:24

   “Konkrétan az, hogy már nem hiszek kb. tavaly november-december tájékán fogalmazódott meg bennem.”
   Váu, ez ilyen friss?

    
   • ateistanaplo

    2011. július 19. kedd at 08:09

    Az utolsó lépés friss, maga az, hogy felismertem a tényeket, de a folyamat majdnem 10 éves. Úgyhogy azért nem kapkodtam el.

     
 13. Megadatott

  2011. július 18. hétfő at 10:19

  Köszi a választ!

  Ezek szerint sok féle hitgyülis tapasztalat van. Én tényleg olvastam olyat, hogy még a világi szülőket is sátánozták (jézabelezték) egyesek. Persze lehet nekik sem tanított ilyet soha senki csak úgy jött magától. Nem tudom.

  Mindenesetre nekem nagyon ”érdekes” hely a hitgyüli.
  Régebben – egyesek szerint – átkozódtak is, ami viszont biztosan egyedülálló jelenség, mert ilyenről még Amerikai példákat sem tudok.
  Amit ”sajnálok”, hogy a rángatózás, fetrengés stb. dolgok már egy jó ideje nem dívat ott sem, így személyesen nem tudom megfigyelni ezt a jelenséget. Maradnak a videók, de az meg nem ugyanaz.

   
  • Tubákos Szelence

   2011. július 18. hétfő at 20:40

   “Átkozodtak is.” Folyamatosan woodoo varázsolnak. A Németh hergeli őket (a pénzéért és a hatalmáért)

   http://www.freeweb.hu/iratok/hitgyuli/NS_ROMLA.HTM

   Ami ennél sokkal sikeresebb módszerük, az a megvesztegetés.

    
   • ateistanaplo

    2011. július 19. kedd at 20:48

    “Mit érnek ezek a nagy humanista demokráciák, mindent eltűrnek. Az ő diplomatájukkal mindent csinálhatnak, meggyilkolhatják őket a terroristák, legfeljebb egy kis bátortalan nyilatkozat, elutasítás, fölháborodás – de a terroristákat érdekli ez? Nevetnek rajta. Továbbra is tervezik a… De bezzeg a másik félnél! Egynek a haja szála is meggörbül. Na majd akkor megyünk! (Nagy nevetés). Az erő! Kimutatják egyből az erőt. Mert ha nem mutatják ki az erőt, nem lehet megállítani [ezt]. Nem lehet megállítani. És borzalmas világ jönne létre. Tehát igenis meg kell mutatni az erőt, az erőt demonstrálni kell, ha ilyen gonosz dolgok történnek. Tehát nem hiszem, hogy ez igeellenes.”

    Szóval a terroristák csinálják jól? Inkább mint azok a nagy humanista demokráciák? Gratulálok!
    (Érdekes, hogy a Jesus Camp-ben is elhangzott valami hasonló elismerés a muszlim terroristáknak. Hogy milyen jól nevelik a gyerekeiket…)

    “De hogyan tudod te az ellenségeidet szeretni? Nem pszichikai szeretettel, mondja Jézus, hanem az “ágápé”-val. Isteni szeretettel. Ahogy Isten szereti őt, neked is úgy kell az ellenségeidet szeretni. És Isten hogyan szereti az ilyen embereket? Haragját mutatja meg nekik. Csapásokat mér, hogy elmondta az én testvérem, hogy jött a szivinfarktus, jött a migrén.”

    Kösz, de Istennek ez a “szeretete” nem kell.

    “De a keresztények sokszor, “jaj, hát ez gonosz dolog,” – nem gonosz dolog! Az lenne gonosz dolog, ha nem csinálnád. Mert akkor érdektelen vagy, közömbös vagy a sorsa felől. És el fog veszni. El fog kárhozni. De Dávid azt mondta, hogy “Rontsd meg, Uram, őket!” Mert ha jön a fizikai betegség, fejfájás, ha jön egy szájbetegség a szájukra! Akkor abbahagyják a bűnt, és hátha elkezdenek gondolkodni, hogy valamit nem jól csinál[tak]. Nem? És ha rájönnek, fölismerik, hogy mí a baj, hiszen orvosolja, mint a testvéremét, elvette a problémáját. De nem szabad ilyentől félni, hogy nem szabad ilyent imádkozni. Dávid még azt is mondta, hogy “engemet körülvett a félelem, a borzadály, rettegés – hát őt meg vegye körül a halál!”

    Mi van az áldjátok azokat, akik titeket átkoznak igével?

    “És vedd el a népedről, Uram, a félelmeket! A rettegéseket, a borzadályt! A halál félelmeit! És vedd körül halál, azokat, Uram, akik akarják a te népednek a veszteségét! Akik meg akarják semmisíteni a te népedet, Uram! Akik száműzni akarják a te népedet! Kérlek, Uram, ahogy bocsásd el a te angyalodat! Hogy kergesse őket! Üldözze őket! És száműzze őket!”

    Az átkozódó imakommandókról szóló pletykákat mindig némi szkepticizmussal fogadtam, de ezt a tanítást olvasva már nincs kétségem afelől, hogy valóban úgy lehet. Azt ideológia legalábbis készen van hozzá.

     
 14. ateistanaplo

  2011. július 19. kedd at 08:05

  @ krisztianerik

  Nagyon sajnálom, hogy ez történt az édesanyáddal.

  Egyébként én is csak megerősíteni tudom, hogy a fundamentalista kereszténység nem szeretetteljes embereket csinál a hívekből, hanem épp az ellenkezőjét: ítélkezőket, kemény szívűeket. Ezt tapasztaltam magamon is és a családom hívő tagjain is. Mert ugye a szeretet az nem gyengédség szerintük, nem “nyálas” – ahogy mondtad is -, hanem csak egy releváns és igaz megnyilvánulási formája van: megtéríteni az embereket.

  “Mikor megtértem a gyülekezetben nem sokan voltak max 50 fö , de szerintem ennél tőbben nem igen.”

  Hú, akkor ez nagyon az elején lehetett! 80-as évek…

  “Természetesen ezt nem róvom fel a gyülekezetnek , de nagy hatást gyakoroltak az életemre azok a tanitások amiket a gyüliben halottam és be épitettem az életembe .”

  Igen, ezért mondom, hogy én konkrétan nem hallottam olyan tanítást, hogy szakítsd meg a kapcsolatot a szüleiddel. Mégis figyelemre méltó, hogy milyen sok hites ezt tette és teszi. Nem lehet véletlen! Ha nyíltan nem is mondják ki, de azért sugallnak bizonyos dolgokat, aminek ez a viselkedés az eredménye. Pont úgy, mint az adakozásnál sem mondják ki nyíltan, hogy ha nem adsz, akkor rossz keresztény vagy, de sugallják és elérik, hogy mindenki adjon amit csak tud.

   
  • krisztianerik

   2011. július 19. kedd at 10:42

   szerintem ezt hivják manipulálás müvészetének , illetve varázslásnak. Ők maguk a legnagyobb manipzulátorok , és a legnagyobb hazudozók .
   A legnagyobb hazudózó az aki maga is elhiszi amit hazudik és egy hazug világgal épiti be az életét , majd elhiszi , hogy mind ez nem csak igaz , hanem maga a valóság.

    
 15. diogeneshun

  2011. július 19. kedd at 11:12

  Nem kell Bartus könyv, csak nyitott elme:
  Jézust az árusok bosszantották fel a legjobban a templomban
  – ők még bérbe is adják a csarnokot(nem is templomot építettek, hanem csarnokot)
  Fémérzékelő kapuk stb. “pogány helyeken” is ritka az ilyen
  – félnek a test megöletésétől
  az italautomatákból kapható italok drágák, fele ennyiért is lehet találni “pogány helyeken”
  Az igét pénzért terjesztik sok sok CD-re másolják az mp3-akat ahelyett, hogy letölthető lenne ingyen, mint pl innen:
  http://www.audiotreasure.com/indexKJV.htm
  Az első ülések mindig foglaltak – akik szeretik az elölűlést azoknak van fenntartva.
  Sándort sosem látod, hogy beszélgetne a nyájjal-testvérekkel, mielőtt kezdődik egy egy összejövetel
  Soha nem ítélik meg az “előadásokat” -pedig prófétalelkek engednek a prófétáknak” -de ilyen sosincs.
  nézz rá a weboldalra – ez olyan mint egy-egy város honlapja, ahol a polgármester képe elfoglalja a negyed oldalt.
  “Ha adakozol, azt titokban tedd” -tele volt az ország az 1%-os plakátokkal, hogy ők odaadták/adják az 1%-odat a rászorulóknak
  Mindig bömböltetik a zenét/beszédet mint egy Heavy Metal koncerten
  A “fényes ruháikkal” megszégyenítik a szegényeket, akik esetleg odatévednek
  Megbotránkoztatják a világiakat, akik emiatt szidalmazzák az Istent

   
 16. Tubákos Szelence

  2011. július 19. kedd at 18:58

  “kádárizmus”, “jogsérelmeink”… N.S. a Ma Reggel M1 című műsorban:

  http://premier.mtv.hu/Hirek/2011/07/13/09/Elismert_egyhaz_lett_a_Hit_Gyulekezete.aspx

   
  • ateistanaplo

   2011. július 19. kedd at 19:49

   Látom dübörög a propaganda. Soha nem beszéltek még riporterek ilyen nyájasan a gyülekezetről…

    
   • Tubákos Szelence

    2011. július 19. kedd at 21:20

    A csúcson az a rossz, hogy nincs tovább felfelé. csak vissza…

     
 17. ateistanaplo

  2011. július 20. szerda at 05:02

  @ Bozicze

  “Ez a gyermeki hit a kereszténység alapja. Nem értem miért tünteted fel negatívumként.”

  Mert az. Felnőtt embernél legalábbis. A gyerek még hihet a télapóban. Ha bizonyíték nélkül hiszel valamiben, akkor annyi erővel bármi másban is hihetnél, amit valaki mond neked. Akármiben. A keresztények úgy döntöttek, hogy elhiszik a Jézus mesét. Ha egy másik kultúrába születtek volna, akkor talán egy másik kultúra meséit hinnék el ugyanilyen alapon. A kereszténységben a hit valami abszolút pozitív dolognak van beállítva, pedig nem az, legalábbis a bibliai hit, amely arra kér, hogy bizonyíték nélkül (vagy akár annak ellenére) higgy. Miért kéri tőlünk ezt Isten? Mi félni valója volt az őskeresztényeknek, hogy a hitet pozitív, a tudást meg sokszor negatív színben tüntették fel? Nem gyanakodnál valami svindlire, ha valami mai tanítással közeledne feléd valaki ezekkel az alapelvekkel? Azzal, hogy nem érdekes, ha a tények, a logika a tan ellen szól, csak higgy benne! Kiválóan megágyazva ezzel annak, hogy ott verjenek át téged, ahol tudnak, ha egyszer elfogadtad azt, hogy a hit mindent – tudást, logikát, tényeket – überel. Úgy gondolom egy bölcs Isten nem ilyesmire építette volna az üdvtervét és nem utálná annyira a logikát, amit állítólag ő adott nekünk. De egy igaz és valóságos Istennek nem is lenne félnivalója ettől a logikától és a gondolkodástól…

  “Azt írtad, hogy sokat olvastál Bibliát és más keresztény könyveket is. Akkor viszont nem értem hogyan sikerült egy ennyire ferde kereszténységnek kialakulnia benned. Bűntudat??? Pont ez a lényege Jézus áldozatának. Elvette a bűneidet. Mindet. Akkor miért volt bűntudatod? Nem jutsz ítéletre! Kifizette az árat minden bűnödért!”

  Nem voltak és nincsenek “bűneim” és nem volt bűntudatom mielőtt a kereszténység belém nem verte, hogy mind bűnösök vagyunk, annak születünk, az egy kósza gondolat is stb. Nem vagyok tökéletes, de “bűnök”? A Bibliában viszont úgy vannak kialakítva a szabályok, hogy gyakorlatilag minden bűn. Akik megírták, azok nagyon jól tudták, hogy a szabályrendszer, amit kialakítottak az betarthatatlan, mert az emberi alaptermészet ellen megy. Éppen ezért alakították így ki! Ha valaki elhiszi, hogy a keresztény tanítás igaz, akkor azt is elhiszi, hogy rendelkezik ezekkel a “bűnökkel” és ennek hatására alakul ki a bűntudat és akkor ott fel lehet neki ajánlani Jézust, mint megváltót, akire amúgy, ha a kereszténység nem alakítana ki benne bűntudatot nem is lenne szüksége. Ez a nagy keresztény trükk.

   
  • Bozicze

   2011. július 20. szerda at 10:10

   Szia!

   “Ha bizonyíték nélkül hiszel valamiben, akkor annyi erővel bármi másban is hihetnél, amit valaki mond neked.”
   Miért nem ezt tesszük? Amikor olvasunk egy könyvet, vagy akár megnézzük a híradót. Nem tudjuk, hogy mennyi igaz abból amit olvasunk, hallunk hisz nem voltunk ott. A különbség annyi, hogy ezeket ember alkotta, míg a Bibliát hiszem, hogy Isten ihlette és minél többet olvasom annál jobban meg vagyok győződve róla, hogy így is van.
   Amúgy azt sem mondanám, hogy bizonyíték nélkül hiszek ebben. Temérdek bizonyság van, amely alátámaszt, a beteljesedett próféciákról nem is beszélve.

   “Miért kéri tőlünk ezt Isten?”
   Ha nem lennének az ígéretek hithez kötve, akkor milyen kapcsolatunk lenne Istennel? Semmilyen. Ha hit nélkül megkapnánk mindent, akkor ez olyan természetes dolog lenne, mint hogy a nap felkel. Semmilyen kapcsolatunk nem lenne Istennel, ha automatikusan mindent megkapnánk amire szükségünk van.

   “…amit kialakítottak az betarthatatlan, mert az emberi alaptermészet ellen megy.”
   Nem. Pont, hogy a bűn megy az emberi alaptermészet ellen. Abban viszont igazad van, hogy betarthatatlan hiszen a bűnbeesés után az ember természete megváltozott és ezzel a természettel bizony tényleg betarthatatlan. (Vagyis ez így pontatlan, hiszen volt egy ember aki be tudta tartani. Jézus.) Nem tudjuk betartani, de ez egy cseppet sem nyomaszt engem, hiszen Jézus megtette helyettem. Magára vette bűneimet és azoknak minden következményét. Akkor mitől kéne félnem? Miért lenne bűntudatom? Amikor eljön az idő, hogy feleljek bűneimért nem kell félnem mert már Jézus felelt értük helyettem.
   Nincs ebben semmi nyomasztó, sem “trükk”.

    
   • Tubákos Szelence

    2011. július 20. szerda at 19:40

    A “szeretetből” adott nekünk istenfiút a halálra, meg a “szerette a világot” és hasonlók erőteljes manipulatív szövegek, amik elfogult, csöpögős vallásos ÉRZETEKET kínálnak az “egyszerű” híveknek. A kicsit gondolkodók már eljutnak a “sátán miatt kellett”, a “sátán + a bűn az oka” (mindig a másik a hibás, Isten “jó”) szövegekre, ugyanakkor az istentől (!!!) a “megváltásra” hivatkozva kérnek kegyelmet, bűnbocsánatot.

    Tehát még itt is ugyanott vagyunk: a bibliai isten nem érti, nem szereti az embereket csak úgy!! (kivéve egy-két választottját, akiket csak úgy “kedvel”, mert néha hízelegnek neki, ugyanakkor sötétek, mint az állat. Ezzel ellentmond saját magának, bűnössé teszi magát az isten.

    Persze önmaga önmagát felmenti…) Valamint az ellentmondásokra szemet hunyó hitjanicsárok is megvallják: Isten jó, irgalmas, igazságos 😀 bla bla

    Ha csak a sátánnak kellett volna a tiszta, istenembervér, amit kínhalál útján folyatnak ki az igazságtalanul elítélt áldozatból, aki ezt szintén akarja (voltak népek, ahol az emberáldozat szintén “akarta” a rituális halálát, mert be volt kábítva), szóval akkor az ún. sátántól kér bocsánatot az, aki vér általi bocsánatért esedezik. És a bibliai isten ezt a sátáni elvárást jogosnak tartja.

    De mivel ez isteni akarat volt,!!!!!!!!!!!!!!! ezért az isten részvétele és így bűnrészessége a mítikus eseményben nem kimagyarázható.

    Az újszöv persze kínál “kimagyarázásokat”, mely szerint szálakra kell bontani az egészet, és az isteni szerep szála az jó. Jó kitekert.

    “Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:”

    Apostolok Cselekedetei:2:23

    A végeredmény? Kellően nagy zűrzavar /amit az írások vélekedései csak fokoznak/ a “megváltás” körül.

    A kellően nagy zűrzavart misztikával lehet “feloldani”, és itt már foglyul is esett a kedves hívő, ha belemegy a misztika nyújtotta kényelmesnek tűnő szubjektív magyarázatokba. Így a megváltást éppen aktuálisan kínáló egyház, vagy szektavezér ideológiai foglya lesz, mert tőlük -tőle várja a válaszokat. Igaz a mondás: “zavarosban lehet a legjobban halászni”

    Mindezek tetejébe misztikus módon meg kell kannibál módra enni a Jézust… , a vérét meg meg kell inni….

    Eszem a szívedet.. 😀

     
 18. Toronyőr

  2011. július 20. szerda at 10:44

  Bozicze.Ezt írod! “Megbüntet az Úr?
  “Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.” (Zsoltárok 103,10) Tiszteletre méltó a buzgalmad, csak sajnos nem tudod ki vagy mi mellett érvelsz. Nem bűneink szerint cselekszik velünk? Megpróbálom “gyermeki” módon megfogalmazni mire gondolok. Amíg ezt az egyszerű ellentmondást nem oldod fel nincs miről beszélni. Tehát, fogantatásom pillanatában börtönbe zárnak (bűn halál). Megszületek, felnövök, majd kérdezni kezdem miért van ez? Azt mondják hogy egy nagyon régi ősöm “szörnyű bűnt” követett el. Akkor miért engem zártak börtönbe? Ó, hát tudod a ” nagy testvér” igazságszolgáltatása ezt követeli meg. Hol van a bűnöző ősöm? Természetesen ő is itt gubbaszt. Hogy szabadulhatok ki innen? Hinned kell a “kiegyenlítőben.” Ki Ő? Az aki már kifizette a szabadulásod árát. Na várjunk! Valaki bűnt követett el, én is töltöm a büntetést, valaki kiegyenlítette, mégis sitten vagyok. Gondold végig!!! Paradoxonok halmaza. Ha ez valóban ki lett egyenlítve, már régen nem kellene meghalni a keresztényeknek. Valóban nem a bűneink szerint cselekszik velünk, hanem más(ok) bűnei szerint. Ha lehet próbáld ilyen egyszerűen megfogalmazni a választ. ( Egyébként hívő vagyok,— még.) : D

   
 19. Bozicze

  2011. július 20. szerda at 12:19

  Toronyőr!

  A történeted több helyen is hibás! Én így írnám le:
  Születésedkor kaptál egy teljesen önálló természetet. Felnősz és az életed során te hozod meg saját döntéseidet. Ezen döntések során biztosan lesz olyan, amellyel Isten ellen fordulsz, így bűnbe esel. Aminek következménye a halál és a pokol. Megkérdezed, hogy miért van ez és azt mondják hogy egy nagyon régi ősöd ugyanebbe a hibába esett. Egy kritikus pillanatban a bűn mellett döntött. Isten az ősödet elhitető hatalomnak büntetésből elkészítette a világ legrosszabb helyét, hogy oda száműzze. Viszont az ördög nem alszik és a lehető legnagyobb kárt akarja okozni Istennek azzal, hogy téged és engem és a lehető legtöbb embert bűnre csábítson és magával rántson a pokolba. Mondhatnád, hogy ez igazságtalan hisz ilyen természetet kaptam nem tehetek róla, miért ilyen gonosz az Isten. A válasz: nem gonosz hisz elküldte Jézust, aki ugyanazokon ment keresztül mint te és én, ugyanúgy voltak kritikus pillanatai mint a távoli ősödnek vagy neked vagy nekem, mégis képes volt mindvégig bűntelen maradni. Ennek ellenére magára vette mindenki bűnét, hogy azokért ne nekünk kelljen felelni, hanem majd felel ő helyettünk.

   
  • Warlord

   2011. július 20. szerda at 12:58

   “miért ilyen gonosz az Isten. A válasz: nem gonosz hisz elküldte Jézust, aki ugyanazokon ment keresztül mint te és én, ugyanúgy voltak kritikus pillanatai mint a távoli ősödnek vagy neked vagy nekem, mégis képes volt mindvégig bűntelen maradni. Ennek ellenére magára vette mindenki bűnét, hogy azokért ne nekünk kelljen felelni, hanem majd felel ő helyettünk.”

   Először is,mindaz csak látszólagos,hogy az Isten miután elküldte Jézust,szabadítást ad,ill. hogy magára vette a bűnt.
   Ugyanis ez csak azokra igaz,akik ezt hitben elfogadják!Akik nem döntenek mellette,azokat ugyanúgy utoléri az isteni bosszú,büntetés.Mondhatod,hogy nem isteni bosszú,hanem ez az ördög műve,azonban mégiscsak hagyja az Isten,hogy ez történjen!
   Elgondolkodhatnál egy picit,hogy miféle isteni “igazságosság” az,ami ilyen büntetést hagy jóvá,követel meg vagy szab ki!!!
   A másik: Ha már egyszer Ádám óta mindenki romlott természettel születik,akkor az Isten nem mérhetné úgy a tetteit senkinek sem,mintha romolhatatlan lenne!Eleve más a kiindulási alap!
   A harmadik: Az Istennek,amikor elküldte Krisztust,tudnia kellett,hogy eleve nem fog mindenki mellette dönteni,nem egy Bibliavers tanúskodik emellett,de elég,ha csak a Jelenések Könyvére gondolunk!Tehát amikor az Isten az ember szabadításáért elküldte Jézust,azt úgy tette,hogy tudnia kellett,hogy nem fog mindenki üdvösségre jutni,hanem – a nyilvánvaló többség – a kárhozatban,a Pokolban marad!Tehát az Istened vagy nem tud,vagy eleve nem is akar mindenkit megszabadítani!
   Valóban “csodálatos szabadító”!

    
 20. Toronyőr

  2011. július 20. szerda at 14:24

  Bozicze! Küldtem egy kommentet , de úgy látszik valamilyen oknál fogva nem ment el. Szó szó nem válaszoltad meg a kérdést. Miért?

   
  • ateistanaplo

   2011. július 20. szerda at 17:10

   Valahol elveszhetett az éterben a hozzászólásod, mert én nem látom, hogy lenne függőben lévő.

    
 21. ateistanaplo

  2011. július 20. szerda at 17:04

  @ Bozicze

  “Miért nem ezt tesszük? Amikor olvasunk egy könyvet, vagy akár megnézzük a híradót. Nem tudjuk, hogy mennyi igaz abból amit olvasunk, hallunk hisz nem voltunk ott. A különbség annyi, hogy ezeket ember alkotta, míg a Bibliát hiszem, hogy Isten ihlette és minél többet olvasom annál jobban meg vagyok győződve róla, hogy így is van.
  Amúgy azt sem mondanám, hogy bizonyíték nélkül hiszek ebben. Temérdek bizonyság van, amely alátámaszt, a beteljesedett próféciákról nem is beszélve.”

  A nem beteljesedettekről meg pláne nem beszélve. 😉

  Azért logikai alapon sok mindenről el lehet dönteni, hogy mennyire hiteles. Például azzal, hogy több különféle, egymástól független forrást ellenőriz az ember. A Bibliával az a gond, sok más mellett, hogy a külső, független források nagyon sok dologban nem támasztják alá. Pl. Jézusról egyetlen kortárs feljegyzés sincs az ő korából! Semmi. Ha belegondolsz, akkor ez roppant furcsa annak fényében, amit a Biblia állít róla. Hogy csodákat tett. Halottakat támasztott fel. Meghalt és feltámadt. Amikor feltámadt, akkor vele együtt még sok-sok halott támadt fel és jelent meg Jeruzsálemben. Ezeket állítja legalábbis a Biblia. De érdekes, hogy ez abban a korban mégsem tűnt fel senkinek. Egyetlen zsidó vagy egyetlen római történetírónak sem. Még csak nem is említik. Pedig szerintem elég nagy eseménynek kellett lennie annak, amikor halottak feltámadtak és megjelentek Jeruzsálem szerte. Ennek fel kellett volna tűnnie mindenkinek. Mégis, a Biblián kívül sehol nem olvasunk semmi ilyesmit. Az Újszövetség legelső könyvei Pál levelei, kb. a 60-as években íródtak. Az evangéliumok később.
  Az Újszövetség a ma ismert formájában a 300-as években állt össze és emberek – zsinatok – döntötték el mi is legyen benne a kánonban és mi ne.

  Tedd ehhez hozzá a Biblia sok-sok belső ellentmondását, valamint a külsőket (ellentmondások a tudomány tényeivel) és akkor azt kapjuk, hogy nincs ok arra, hogy a Bibliát többnek tekintsük mítosznál, ókori legendák gyűjteményénél.

  Vagy hogy a híradós példáddal éljek: Ha a híradóban bemondanának egy hírt, amely ráadásul olyan állításokat tartalmaz, hogy valami természetfölötti dolog történt, de ezt a hírt sehol máshol nem mondanának be, sem az interneten nem találnék róla semmit, sem egyetlen újságban sem, akkor bizony joggal feltételezhetném, hogy az adott híradóban hamis hírt közöltek.

  “Ha nem lennének az ígéretek hithez kötve, akkor milyen kapcsolatunk lenne Istennel? Semmilyen. Ha hit nélkül megkapnánk mindent, akkor ez olyan természetes dolog lenne, mint hogy a nap felkel. Semmilyen kapcsolatunk nem lenne Istennel, ha automatikusan mindent megkapnánk amire szükségünk van.”

  Valóban a mindenható Istennek az az egyetlen módja, hogy kapcsolatot alakítson ki velünk, hogy megkívánja tőlünk a vak hitet egy olyan könyvben, ami tele van hibákkal és ellentmondásokkal és amelynek az eredete meglehetősen kétséges? Egy mindenható, mindent tudó, bölcs és hatalmas Istennek ennél jobb nem jutott eszébe?

  Nem arról van szó, hogy mindent megkapjunk, nem tudom ezt hogyan vezetted le abból, amit írtam. A kérdésem az volt: miért KELL a vak, minden logikát és tényt felülíró hit? Miért kívánja ezt tőlünk Isten? Nekem egy olyan isten sokkal szimpatikusabb lenne, aki azért adta volna nekünk az agyunkat, hogy gondolkodjunk vele, nem azért, hogy utána arra utasítson bennünket, hogy kapcsoljuk ki.

  “Nem. Pont, hogy a bűn megy az emberi alaptermészet ellen. Abban viszont igazad van, hogy betarthatatlan hiszen a bűnbeesés után az ember természete megváltozott és ezzel a természettel bizony tényleg betarthatatlan. (Vagyis ez így pontatlan, hiszen volt egy ember aki be tudta tartani. Jézus.) Nem tudjuk betartani, de ez egy cseppet sem nyomaszt engem, hiszen Jézus megtette helyettem. Magára vette bűneimet és azoknak minden következményét. Akkor mitől kéne félnem? Miért lenne bűntudatom? Amikor eljön az idő, hogy feleljek bűneimért nem kell félnem mert már Jézus felelt értük helyettem.
  Nincs ebben semmi nyomasztó, sem “trükk”.”

  Ha a Biblia csak olyan bűnöket sorolna a bűnök közé, amiket van értelme oda sorolni, akkor lehetne talán ezzel érvelni. Csakhogy nem így van. A Biblia tele van olyan törvényekkel, amiket értelme sincs betartani. Egyértelműen csak arra jók, hogy az emberek ne tudják őket maradéktalanul betartani. Más értelmük nincs. Úgyhogy ennek alapján engem se a Biblia, se a keresztények ne nevezzenek “bűnösnek”! Akkor sem, ha gödölyét főzők az anyja tejében! 😉 Az egész rendszer arra épül, hogy teljesíthetetlen akadályokat emel az emberek elé, majd amikor nem tudják teljesíteni őket az emberek (és nem azért nem tudják, mert “bűnösök”, hanem mert amilyen lehetetlenek éppoly értelmetlenek is – megnyugtatlak, Jézus sem tudta őket teljesíteni…), akkor ennek alapján lehet mindenkit bűnösnek titulálni és elhitetni az emberekkel, hogy meg kell térniük.

  Végül pedig hadd kérdezzem meg: melyik felekezethez tartozol? És tulajdonképpen az összes idetévedő kereszténynek szól, hogy szeretném, ha mindenki elmondaná melyik felekezethez tartozik. Már csak azért is, mert ahány keresztény hozzászóló, kb. annyiféle bibliaértelmezés. Mielőtt belebonyolódunk egy párbeszédbe, szeretnék tisztában lenni azzal, az illető éppen melyik irányzatot képviseli a sok közül.

   
 22. Tubákos Szelence

  2011. július 20. szerda at 19:42

  A misztika elveszi az észt.

   
 23. Toronyőr

  2011. július 20. szerda at 19:52

  ateistanaplo:Volt már olyan hogy nem azt, ill nem oda küldtem ahová és akinek kellett volna. Többször visszanéztem, nem én rontottam el, valami gáz lehet a gépemmel. Pl bemásoltam valakinek valamit és teljesen mást küldött el. Bocs!!!Már írtam hogy én JT voltam, 14-évig voltam aktív tag, de a kapcsolatom velük sokkal régebbi. Már nem annyira tartom magam kereszténynek, inkább “csak” hívő vagyok.

   
 24. Bozicze

  2011. július 20. szerda at 20:52

  Sziasztok!

  Azt hiszem elértünk arra a pontra, hogy innentől kezdve parttalan lesz a vitánk. Egyszerűen azért, mert ti ateisták vagytok én meg keresztény:). Nem valószínű, hogy meg fogjuk győzni egymást bármiről is.

  Warlord!

  Három gondolatot fogalmaztál meg, de én mindháromra egy választ adnék. Alapvetően abban látom a ‘nézeteltérésünk’ alapját, hogy én hiszem hogy Isten igazságos, te viszont Isten igazságát nem tudod elfogadni. (Hogy is lehetne felfogni Isten igazságát egy emberi elmének?)
  Én hiszem, hogy jobban tudja a dolgokat mint én. Hiába okoskodunk, hogy szerintünk mi lenne logikus, mi vagyunk az Ő teremtményei nem pedig fordítva, hogy kioktassuk hogyan kellett volna csinálnia…

  Toronyőr!

  Még egyszer elolvastam az írásodat, de megint nem sikerült megtalálnom a kérdésed. Mit is kérdeztél?

  Ateistanaplo!

  “A nem beteljesedettekről meg pláne nem beszélve.”
  Nincs vége a világnak. Van még idő, hogy azok is beteljesedjenek.

  Nem mentem még bele soha Jézus létezésének bizonyításába, így nem tudok túl sok érdemi dolgot hozzáfűzni. Nekem elég bizonyíték a Biblia.
  Amúgy meg begugliztam és az első találat: http://www.gotquestions.org/Magyar/Jezus-letezett.html
  Arról nem is beszélve, hogy rengeteg történelmi személyről még annyi bizonyíték sincs mint Jézusról.

  Az meg, hogy miért nem kapott nagyobb nyilvánosságot a feltámadásának híre:
  “A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent ami történt.
  És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,
  Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.
  És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.
  Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.” (Máté 11-15)

  “…akkor bizony joggal feltételezhetném, hogy az adott híradóban hamis hírt közöltek.”
  Feltételezhetnéd. De semmi garancia nincs arra, hogy az úgy is van. Ha a te ateizmusod ezen alapszik, akkor te ugyanazt csinálod amit én csak fordítva. Mondhatnám azt, hogy bizonyítsd be, hogy Jézus nem létezett. Soha sem fogod tudni bebizonyítani. Akkor csak te is hiszed, hogy nem létezett nem?

  “Egy mindenható, mindent tudó, bölcs és hatalmas Istennek ennél jobb nem jutott eszébe?”
  Egy embernek lehet, hogy egy ennél látszólag jobb is eszébe jutna. De Ő az Isten. Jobban tudja.

  “A kérdésem az volt: miért KELL a vak, minden logikát és tényt felülíró hit?”
  Nem tudom nem vagyok Isten. Bizonyára benne van a válasz a Bibliában. Ha megtaláltam szólok.

  “…amiket van értelme oda sorolni”
  Te mi alapján tudod eldönteni, hogy milyen cselekedetet értelmes bűn közé sorolni?

  “…amiket értelme sincs betartani”
  Szintén. Mi alapján döntöd el önkényesen, hogy mit értelmes betartani?

  “Az egész rendszer arra épül, hogy teljesíthetetlen akadályokat emel az emberek elé”
  Látom még mindig nem sikerült megérteni amit már kétszer is leírtam neked, ráadásul 20 évig hallgattál.
  Milyen teljesíthetetlen akadály? Jézus teljesítette helyettem. Akkor milyen akadályt akarsz te teljesíteni?

  “Végül pedig hadd kérdezzem meg: melyik felekezethez tartozol?”
  Amikor tehetem akkor elmegyek a gyüli Istentiszteletére. Viszont sok dologban nem értek egyet a gyülivel, így ha megkérdeznél egy gyülist akkor nem biztos, hogy ő is annak tartana engem.

  Végül pedig hiába keresel mindenben logikát. A Biblia soha sem lesz logikusan megmagyarázva. Egyszerűen azért mert nem embertől származik.

   
  • Warlord

   2011. július 20. szerda at 21:47

   “Három gondolatot fogalmaztál meg, de én mindháromra egy választ adnék. Alapvetően abban látom a ‘nézeteltérésünk’ alapját, hogy én hiszem hogy Isten igazságos, te viszont Isten igazságát nem tudod elfogadni. (Hogy is lehetne felfogni Isten igazságát egy emberi elmének?)
   Én hiszem, hogy jobban tudja a dolgokat mint én. Hiába okoskodunk, hogy szerintünk mi lenne logikus, mi vagyunk az Ő teremtményei nem pedig fordítva, hogy kioktassuk hogyan kellett volna csinálnia…”

   Jól látod,hogy én ezt az “isteni igazságot” nem tudom elfogadni!
   Számomra felettébb érdekes,hogy miközben azt – sok kereszténnyel együtt – te is bevallod,hogy “Isten igazságát hogy is foghatná fel egy emberi elme”,csodálkozol azon,hogy pl.én is elutasítom.
   Már önmagában az is érdekes,hogy akkor az Isten is mi jogon várja el egyáltalán bárkitől,hogy megértse???
   Én 15 évig voltam keresztény – református gyülekezetbe jártam – ,addig mindezt elfogadtam és ugyanúgy gondoltam,mint ahogy azt most itt is írod,miszerint “Isten biztosan jobban tudja…”
   Csakhogy miközben hittem,a “fő csapásirány” ellenére “merészeltem” végiggondolni is az egészet,és így,mindezek után mondom,hogy ha őszintén és logikusan nézi valaki,akkor nem juthat más következtetésre,mint amit írtam is!
   Attól még meg,mert mi “csak” teremtmények vagyunk,igenis lehet önálló véleményünk – akár még egy teremtő Isten ellenébe is!Egy olyan Isten,amelyik ezt tiltja,vagy ezért büntetést szab ki,számomra csak méginkább ellenszenvesebb,nem több egy közönséges diktátornál!
   A hitedet – sajnos 😀 – nem tudom megváltoztatni,csak azt javasolhatom,hogy nézd meg valóban minden oldaláról az egészet és merj a saját eszeddel a keresztény tanításokon túl is gondolkodni! 😉

    
   • Bozicze

    2011. július 21. csütörtök at 00:30

    Szia!

    “Számomra felettébb érdekes,hogy miközben azt – sok kereszténnyel együtt – te is bevallod,hogy “Isten igazságát hogy is foghatná fel egy emberi elme”,csodálkozol azon,hogy pl.én is elutasítom.”
    Még szép hogy csodálkozom. Hogy tudsz elutasítani valamit amit nem is ismersz?

    “Már önmagában az is érdekes,hogy akkor az Isten is mi jogon várja el egyáltalán bárkitől,hogy megértse???”
    Nem várja el, hogy megértsd. Azt várja el, hogy higgy Neki.

    “hogy ha őszintén és logikusan nézi valaki,akkor nem juthat más következtetésre,mint amit írtam is!”
    Hogy lehetne emberi logikával megérteni Isten gondolkodását? Úgy tudom eddig senkinek sem sikerült. Akkor pedig nem nagyon lehet végkövetkeztetést levonni.

    “Attól még meg,mert mi “csak” teremtmények vagyunk,igenis lehet önálló véleményünk”
    Ez természetesen így is van. De nem kis különbség van a vélemény és az elutasítás között.

    “Egy olyan Isten,amelyik ezt tiltja,vagy ezért büntetést szab ki,számomra csak méginkább ellenszenvesebb,nem több egy közönséges diktátornál!”
    Azt hogy saját gondolatod és véleményed legyen természetesen nem tiltja. Azt viszont, hogy valaki hazugságot szóljon róla (pl hogy Isten nem igazságos) miért is kéne hagynia? Az eredményét láttuk a bűnbeesésnél. Az ember könnyen elhiszi a hazugságokat… Akkor miért kéne hagynia a hazugokat büntetés nélkül?

     
  • ateistanaplo

   2011. július 21. csütörtök at 07:07

   “Amúgy meg begugliztam és az első találat: http://www.gotquestions.org/Magyar/Jezus-letezett.html

   Ezek egyike sem kortárs idézet! A belinkelt cikk kényelmes módon nem teszi mellé, hogy mikor keletkeztek a hivatkozott idézetek! Josephus Flavius idézete pl. a 90-es években (ráadásul félig utólag hamisított), Tacitusé 116-ban, ifjabb Pliniusé 112-ben. Egyik sem kortárs szemtanú.

   Ráadásul ezek az idézetek nagyrészt csak azt említik, hogy léteznek keresztények (persze, hogy léteztek, a kérdés nem is ez), de ez nem bizonyíték amellett, hogy Jézus az volt, akinek a Biblia mondja és akinek a hívei mondták. Léteznek muszlimok is, ez vajon azt jelenti, hogy Mohamed valóban Isten prófétája volt? Léteznek davidiánusok is, ezt vajon azt jelenti David Koresh valóban Isten embere volt?

   “Arról nem is beszélve, hogy rengeteg történelmi személyről még annyi bizonyíték sincs mint Jézusról.”

   Kire gondolsz?

   ““A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent ami történt.
   És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,
   Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.
   És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.
   Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.” (Máté 11-15)”

   Kényelmes kifogás. Bármennyi pénzt adtak a vitézeknek a hallgatásukért, ugyanaz a Máté evangéliuma ezt is írja:

   “És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének; És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada. És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.” (Máté 27:51-53)

   Elég sok embert kellett volna lefizetni ahhoz, hogy erre – a sok évtizeddel később írott Máté evangéliumán kívül – senki ne emlékezzen, senki ne tegyen semmilyen feljegyzést róla…

   “Feltételezhetnéd. De semmi garancia nincs arra, hogy az úgy is van. Ha a te ateizmusod ezen alapszik, akkor te ugyanazt csinálod amit én csak fordítva. Mondhatnám azt, hogy bizonyítsd be, hogy Jézus nem létezett. Soha sem fogod tudni bebizonyítani. Akkor csak te is hiszed, hogy nem létezett nem?”

   Nem azt hiszem, hogy nem létezett – biztos volt egy személy, egy akkori júdeai szektavezér, aki alapul szolgált a történetnek. Azt nem hiszem, hogy ez a személy az volt, akinek a Biblia állítja. Hogy csodákat tett, hogy feltámadt a halálból stb. Ezek utólagos legendák, amiket a hívei szőttek az alakja köré és ezekre az állításokra semmilyen Biblián kívüli, kortárs bizonyíték nincs.

   Az általad belinkelt cikk úgy próbálja beállítani, mintha “meglepő mennyiségű” pogány forrásból származó bizonyíték lenne Jézus mellett. Valójában az a meglepő, hogy mennyire nincs mellette bizonyíték – figyelembe véve azt, hogy a Biblia milyen cselekedeteket tulajdonít neki. Fel kellett volna ennek tűnnie a kortárs történetíróknak is…

   “Te mi alapján tudod eldönteni, hogy milyen cselekedetet értelmes bűn közé sorolni?”

   Amit hasznos társadalmi és/vagy egyéni szempontból bűnnek tartani. Pl. gyilkosság, lopás. De pl. szerinted milyen haszna van annak, hogy aki szombat napon fát gyűjt az haljon meg? Vagy annak, hogy ha a gyermeked engedetlen, akkor öld meg?

   Nem akarom magamat ismételni. A véleményemet a Biblia erkölcsi prioritásairól leírtam ezekben a bejegyzésekben:

   https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/03/29/vallas-es-erkolcs/

   https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/06/14/a-tizparancsolat/

   https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/04/14/mi-jar-annak-aki-megigazitja-a-frigyladat-hogy-le-ne-essen-a-szekerrol/

   https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/03/19/mi-jar-annak-a-suhancnak-aki-kopasznak-csufol-egy-profetat/

   “Szintén. Mi alapján döntöd el önkényesen, hogy mit értelmes betartani?”

   A keresztények nagy része is önkényesen válogat a bibliai tanítások között. Gondolom nem ölnéd meg a gyerekedet csak mert engedetlen volt. Mondhatod, hogy az Ószövetség, már nem érvényes. Akkor mondok valamit az Újszövetségből:

   „A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek a mint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.” (1 Korinthus 14:34-35)

   „Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett: Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.” (1. Timótheus 2:9-15)

   Ezt még a fundamentalista keresztény gyülekezetek (pl. a hitgyüli) nagy része sem tartja be! Miért? Mert mélyen belül tudják, hogy értelmetlen, diszkriminatív hülyeség. Akkor is tudják, ha ezt nyíltan sosem vallanák be. Ha nem így gondolnák, akkor betartatnák! Akkor pl. nem szolgálna Marylin Hickey a gyülekezetben, Németh S. Judit pedig nem írkálna cikkeket az Új Exodusba…

   “Milyen teljesíthetetlen akadály? Jézus teljesítette helyettem. Akkor milyen akadályt akarsz te teljesíteni?”

   Az Újszövetség az alapján nevezi bűnösnek az embereket, hogy nem tartották be az Ószövetség parancsait. Ezt tölti be, teljesíti állítólag Jézus helyettünk. De ezek az ószövetségi parancsok eleve úgy vannak kitalálva, hogy ne lehessen őket teljesíteni és értelme se legyen teljesíteni őket (sőt, kifejezetten káros lenne a teljesítésük sok esetben). Akkor ez a rendszer szerinted igazságos?

   “De Ő az Isten. Jobban tudja.”

   “Nem tudom nem vagyok Isten.”

   “Végül pedig hiába keresel mindenben logikát. A Biblia soha sem lesz logikusan megmagyarázva. Egyszerűen azért mert nem embertől származik.”

   “Hogy lehetne emberi logikával megérteni Isten gondolkodását? Úgy tudom eddig senkinek sem sikerült. Akkor pedig nem nagyon lehet végkövetkeztetést levonni.”

   Íme a keresztény adu ász: az Isten útjai kifürkészhetetlenek “érv”. Mindannyiszor, ha egy keresztény érzi, hogy valami nem stimmel, értelmetlen, gonosz stb. a Bibliában, akkor máris életbe lép ez az automatizmus. A Bibliát szerintük nem azért nem lehet logikusan megmagyarázni, mert nem logikus, mert ellentmondásos stb., hanem mert “nem embertől származik”. 😀

   Számomra viszont mindebből pont az a logikus következtetés, hogy nagyon is embertől származik. Emberi legendák gyűjteménye, és mint olyan természetes, hogy tartalmaz hibákat, ellentmondásokat, ostobaságokat.

    
 25. Tubákos Szelence

  2011. július 20. szerda at 21:19

  “..azért, mert ti ateisták vagytok én meg keresztény:). Nem valószínű, hogy meg fogjuk győzni egymást bármiről is.”

  Minden lehetséges annak aki hisz: a beszélő kígyó, a beszélő szamár, a rendkívül kis helyen minden állat egyszerre :-D, a vérengző jóisten, a sámson szamárállkapocszápfogából való szomjoltása, az éji boszorkány, a szárnyas humanoidok :-D, a szüzet meghágó szentlélek, a repülő evangelista, …. sorolhatnám…

  Mindezek mellett a megismert valóság tagadása..

  Na erre büszke lehet egy keresztény.

   
  • Tubákos Szelence

   2011. július 20. szerda at 21:29

   Legyen még büszke a keresztény arra is, hogy a meséskönyvük szerint az egyházi tekintélyt félni kell, (még ha csaló és korrupt is). Megfélelmítő igének ott van Ananiás és Safira esete, akik az apostol személyében az istennek hazudtak (bööa), és ezért a mese szerint a szentlélek megölte őket. Tatort.

    
   • Bozicze

    2011. július 21. csütörtök at 00:42

    Kedves Tubákos Szelence!

    Hidd el én is elkezdhetnék poénkodni a darwinizmus hülyeségein, de azt hiszem annál azért értelmesebb vita alakult itt ki.

     
 26. Tubákos Szelence

  2011. július 20. szerda at 22:45

  Szvsz a kereszténység nem más, mint nagyhatalmi érdekből létrehozott egységesítő vallás,
  ami magába szippantotta az ókor vallási dzsumbuját a leegyszerűsített totális kontroll elérése érdekében. Ha van mögötte valamilyen spirituális, ismeretlen “erő”, az ugyanaz, ami az összes többi vallásban és a legősibb sámánkultuszban is megvolt. Hogy az mi, azt nem tudom.
  De nem “az Isten”.

   
 27. xingtao

  2011. július 20. szerda at 23:54

  “Amúgy meg begugliztam és az első találat: http://www.gotquestions.org/Magyar/Jezus-letezett.html

  Haha! Te most egy keresztény honlapra hivatkozol? 🙂

  “De Ő az Isten. Jobban tudja.”

  Ez így nagyon kényelmes álláspont, hiszen a gondolkodás fárasztó és megerőltető 🙂

   
  • Bozicze

   2011. július 21. csütörtök at 00:53

   Haha! Nagy összegben fogadni mernék, hogy ateistanaplo nem keresztény forrásokra hivatkozott, amikor azt állította, hogy Jézus nem létezett!
   Amúgy meg azért linkeltem, mert pont ő írta, hogy több szempontból megvizsgálja a dolgokat és azok alapján hoz logikus döntést. Itt van akkor egy másik vélemény.

    
   • krisztianerik

    2011. július 21. csütörtök at 11:00

    kedves Bozice !!!

    Mi már döntöttünk , igy felesleges erölködnöd bármin is , én és csalásdom 17 évnyi istenkeresés után nem kivánunk élni isten kegyelmével , melyet se igy se úyg nem élveztünk . Te is csak egy vagy a sok közül aki elhivatásuknak érzik, hogy újra megtéritse minket . Akik ide irogatnak azok nem mai gyerekek akik nem tudják miröl is folyik itt a diszkurzus . Nem én vagyok itt egyedül aki kersztényként eltöltött évei böven 10 év felett vannak , igy felesleges neked itt erölködnöd , mert akik ide irogatnak azok nem igazán lesznek már keresztények. Ne gondold , hogy mi nem jártuk végig az keresztény élet iskoláját , de végig jártuk , és köszönöm nem kérünk belőle . Úgyhogy felesleges osztani az észt + az igét .
    Erre a fórumra író keresztények többsége olyan aki nem rég tért meg , vagy különleges elhívásnak érzi itt osztani az észt , persze amire szükség nincs , sajnos eddig egyetlen keresztényt sem tudtál überelni ,aki ide irt vagy osztotta az észt +az igét.
    Te csak élvezd a büntudatot , a kárhoztatást és minderzekben sok örömet kivánunk neked .
    Tujuk , hogy jön az itélet , de nem baj minket nem zavar , mert az itélet ugy is az isten házán kezdődik amelyet a mai napig a jó isten képtelen kezelni . tehát ti kersztények elötérben vagytok , csak sajnos nem isten , ha nem a világ az aki leleplezi a homoszexuális – perverz – pézsóvár pásztorokat , amelyre képtelen a teremtő !!! Lehet nagyon elvan foglalva ujabb galaxisok teremtésével , ahol végre kiélheti teremtői keravitásait . Nagy élevezet lehet szaladghálni a teremtett galaxisok körül , pláne olyan galaxisok körül ahol nincs élet . Igaz nem kevés emberi életet oltott ki a jó atya , / szerintem élvezi az egyedüllétet ::))))) Legyél te is tökéletes , mint a jó atya / irsd a népet mig van kit::)))) A hitetleneket::)))

    Hallejuahélazúr::))))

     
 28. Warlord

  2011. július 21. csütörtök at 08:09

  “Még szép hogy csodálkozom.Hogy tudsz elutasítani valamit amit nem is ismersz?”

  Miből gondolod,hogy nem ismerem?
  Na jó,akkor nézzük!Mi az szerinted,amit elutasítok úgy,hogy nem ismerem?

  “Nem várja el, hogy megértsd. Azt várja el, hogy higgy Neki.”

  Nem hiszek olyanoknak,akiknek a józan ésszel és gondolkodással nem érthető és nyilvánvalóan ellentétes a logikája!
  Pl. én sem várom el senkitől,hogy nekem higgyen,amíg nem érthetőek és világosak számára az állításaim!

  “Hogy lehetne emberi logikával megérteni Isten gondolkodását? Úgy tudom eddig senkinek sem sikerült. Akkor pedig nem nagyon lehet végkövetkeztetést levonni.”

  Ha emberi ésszel és logikával nem lehet Isten gondolkodását megérteni,ráadásul azt is elismered,hogy ez eddig még nem sikerült senkinek sem,akkor ezzel most nem mondtál mást,minthogy Isten vak hitet követel!
  A másik lehetőség,hogy Istennek kell beavatkoznia az emberi elmébe ahhoz,hogy valaki higgyen és megértse.Ez elvileg ugye lehetséges a Szentlélek által,csak akkor megint ott van,hogy Isten valahogy megválogatja,hogy kinél avatkozik be és kinél nem,mivelhogy nyilvánvalóan nem mindenki hívő-keresztény!Innentől fogva pedig az Istenen kell,hogy múljon,ki hívő – és “menekül meg” -, és ki nem!

  “De nem kis különbség van a vélemény és az elutasítás között.”

  Az én véleményem pl. az,hogy egy ilyen Istent,mint a bibliai zsidó-keresztény Isten,el kell utasítani!

  “Azt viszont, hogy valaki hazugságot szóljon róla (pl hogy Isten nem igazságos) miért is kéne hagynia?”

  Rendben,ne hagyja,én sem hagynám,hogy hazugságokat mondjanak rólam!
  De egyrészt – szerintem pont a keresztények azok,akik hazugságokat állítanak róla,mivel az ő álláspontjuk meglehetősen elfogult Istennel szemben és így nem képesek meglátni azokat a negatívumokat,amikre pl. mi itt már jópárszor rávilágítottunk!
  Másrészt – nem igazán látni,hogy bármit is tenne annak érdekében,hogy ne állíthasson Róla senki hazugságot!

  “Az eredményét láttuk a bűnbeesésnél. Az ember könnyen elhiszi a hazugságokat…”

  És Isten,a “bölcs teremtő” ne tudta volna,ne látta volna előre,hogy az embert be lehet majd csapni hazugsággal???Nem tett semmit annak megelőzésére sem,hogy az ember elhiggyen egy hazugságot,az a minimum lett volna pl.,hogy figyelmezteti az emberpárt a kígyóra,hogy vigyázzanak vele,mert hazugságot szól és el akarja őket vonni Istentől!Ha még ezt sem volt képes megtenni,akkor meg ne csodálkozzon,hogy ilyesmi történik!
  Úgy csináltok,mintha az Isten keze meg lenne,vagy meg lett volna kötve,hogy nem tudott beavatkozni,csak hát ez elég elképzelhetetlen egy mindenhatóról,úgyhogy marad a másik lehetőség,hogy Isten szándékosan hagyta,hogy az ember meg legyen tévesztve egy hazugság által!Te erre még nem gondoltál???

  “Akkor miért kéne hagynia a hazugokat büntetés nélkül?”

  Miért kéne hagynia egyáltalán,hogy valakik hazudjanak?
  Miért nem leplezi le a hazugságokat és vezeti a hazudozókat igazmondásra,ahelyett,hogy büntetné őket?
  Maga a történelem a legjobb bizonyíték arra,hogy a büntetésével és annak kilátásba helyezésével ezidáig nem tudott jó útra vezetni,csak igen keveseket!
  Ha Istennek valóban az lenne a szándéka,hogy megismerjék őt és az emberek az ő elgondolásai szerint éljenek,akkor szerintem nagyon rossz a stratégiája,ellenkező esetben pedig csakis arról lehet szó,hogy Istennek ilyen szándéka nincsen!
  Számára egyedül az a fontos,hogy legyenek,akik őt imádják!

   
 29. Toronyőr

  2011. július 21. csütörtök at 09:57

  Bozicze : Szerintem az ide látogatók nagy része értette mi volt a kérdés (ek ) lényege, ( akinek nem az jelezze ). Valamint elfelejted azt hogy az ide látogatók nagy része ( ahogy én eddig láttam ) több éves, évtizedes keresztény múlttal rendelkezik. Komolyan keresték Istent, tehát nem átlagos hívők voltak,akik néha néha eljártak gyülibe. Ezenfelül komoly bibliaismeretük van. Mégis a sok éves imádkozás, kutatás után Isten nem válaszolt. Rájöttek a komoly vizsgálódásnak köszönhetően,hogy az a felekezet, egyház, közösség amiben hittek csaló, korrupt,erkölcstelen stb, és ráadásul hazudik.Maradt nekik (nekünk) a Biblia. Minél jobban beleástuk magunkat annál inkább ellentmondások ( nem feloldható ) vettek körül. Még több ima, válasz sehol. A lényeg hogy ha kommentelsz azért ezt ne felejtsd el. Mi már álltunk ott ahol most te állsz. Ha őszinte, tárgyilagos kutatást szeretnél végezni hogy kiderítsd az igazságot, abba lehet hogy az elején bele fogsz rokkanni lelkileg, de megéri. Úgyhogy csak annyit kérnék érvelj logikusan, következetesen, és ha megállja a helyét, szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy elfogadjuk.De járj el te is így a magad részéről.

   
 30. Warlord

  2011. július 21. csütörtök at 14:51

  http://www.gotquestions.org/Magyar/Jezus-letezett.html

  “Talán a legnagyobb bizonyíték Jézus létezésére az, hogy az első században keresztények ezrei, beleértve a tizenkét apostolt, készek voltak mártírként az életükkel fizetni Jézus Krisztusért. Az ember csak olyan ügyért hajlandó meghalni, miről hiszi, hogy igaz, de senki sem halna meg egy hazugságért.”

  Az nem bizonyíték semmire sem,hogy hányan adták érte az életüket!
  Hány dologról derült már ki,amiért emberek az életüket adták,hogy semmitérő,hiábavaló dolgok,vagy csupán “nagy szavak”!
  Talán a legjobb példa az iszlám.Nyilvánvaló,hogy a keresztények hazugságnak tartják,és lám,tagadhatatlan,hogy hány muszlim képes az életét adni a hitéért.Fenti logika alapján akkor a mohamedánoknak van igaza,mivel mennyien képesek közülük feláldozni magukat a hitük nevében a vallásukért és Istenükért.
  Önmagában véve tehát az,hogy valaki kész az életét is adni egy tanításért,vagy egy hitért,még korántsem jelenti annak a tanításnak,vagy hitnek az igazságát,csupán a mártír fanatizmusát!

   
 31. Bozicze

  2011. július 21. csütörtök at 21:14

  Sziasztok!

  Látom sokan írtatok és sokat. Nem látom értelmét tovább folytatni ezt a vitát. Egyszerűen azért, mert ti olyan dolgokba akarjátok a logikátokat beleerőszakolni, amibe nem lehet. Miközben olyan dolgokról vagytok meggyőződve, amit szintén nem tudtok bizonyítani, csak hisztek benne. Mert abba kényelmesen befér a ti logikátok…
  Mint már írtam véletlenül tévedtem ide és nem állt szándékomban hittérítőset játszani. Azon akadt meg a szemem, hogy ateistanaplo (de most már látom, hogy nem csak ő) hogyan élte meg kereszténységét. Tényleg sajnálom ahogy ezt az egészet megélted, de ha 20 év alatt nem sikerült megértened, hogy Jézus elvette minden bűnödet és nem kell bűntudattal élned, akkor nem tudok mit mondani.

  Minden jót!

   
  • Warlord

   2011. július 22. péntek at 08:26

   Hogyha Isten és az ő dolgai olyanok,amelyeket emberi logikával,ésszel és gondolkodással nem lehet felfogni és megérteni és ez az Isten anélkül várja el,hogy higgyenek Benne/Neki,hogy megérthetnék,akkor ne csodálkozzon,ha egy ember nem hisz Benne/Neki!

   Hiába no!Meslier abbé sem véletlenül írta a Testamentumában:

   “A vallási elvek mind tisztára a képzelet birodalmába tartoznak, amelyhez a tapasztalásnak és
   az okoskodásnak soha semmi köze nem volt. Nagy nehézségekbe ütközik megcáfolásuk,
   hiszen a képzelet, mely az őt befolyásoló és éltető ábrándképekkel foglalkozik, képtelen józanul gondolkodni. Aki az ész fegyverével harcol a vallás és a fantomok ellen, ahhoz az
   emberhez hasonlatos, aki karddal próbálja megölni a szúnyogokat; mihelyt feléjük vág, a
   szúnyogok és az ábrándképek röpködni kezdenek, majd visszaszállnak arra a helyre, ahonnan
   elűzni vélték őket.”

   Meslier abbé Testamentuma:
   http://mek.niif.hu/06200/06258/06258.pdf

    
   • ateistanaplo

    2011. július 22. péntek at 13:05

    Ez nagyon jó és a linkbe is belenéztem, érdekesnek tűnik! Felvettem az elolvasandók közé. Jó fejnek tűnik Meslier abbé. 🙂

     
  • krisztianerik

   2011. július 22. péntek at 09:30

   kedves bozice !

   szeretném megragadni az alkalmat , és megköszönni a döntésedet .
   Nem te vagy az egyetlen aki idejött téritgetni , de utolsó mondatodban is kárhoztatni kivántál minket . Szeretnéd ha büntudatot éreznénk amiért nem fogadjuk el jézus áldozatát . Ezt hivják manipulálásnak , a büntudat kiépitésével szeretnél rávenni minket a megtérésre .
   köszönjük jól vagyunk és nincs büntudatunk továbra sem, Nem is tudod milyen érzés állandó büntudat nélkül élni. Hát , hogy megmondjam , fenomenális és meleg szivvel ajánljuk neked is

    
   • ateistanaplo

    2011. július 22. péntek at 13:06

    Ámen! 😀

     
 32. bubis

  2011. július 22. péntek at 17:33

  Kétlem, hogy NS azokról beszél, akik egyszerűen csak megfordultak a HGY-ben. Ez ugyanis sokkal nagyobb szám, minden korábban általam hallott becslés alapján.

   
 33. Warlord

  2011. július 22. péntek at 17:56

  “Ez nagyon jó és a linkbe is belenéztem, érdekesnek tűnik! Felvettem az elolvasandók közé. Jó fejnek tűnik Meslier abbé.”

  Egyik kedvenc, “Toplistás” olvasmányom!!!
  Már vagy 2x végigolvastam,de asszem fogom még többször is! 😉

   
  • ateistanaplo

   2011. július 23. szombat at 05:57

   Tegnap este elkezdtem olvasgatni, kiváló! Pontosan azokat a dolgokat fogalmazza meg, amiket mi is itt. Abban az időben nagy merészség lehetett ezeket leírni.

    
   • Warlord

    2011. július 23. szombat at 08:27

    Életében nem is adta ki az írását,ezért is nevezeik “Testamentum”-nak,mert amennyire tudom a végrendeletében szerepelt csak,hogy tegyék közzé.Mindazokat a tapasztalatait és meglátásait foglalja egybe a keresztény hitről és Istenről,amit francia világi papként (abbé) volt alkalma bőven összegyűjteni az életében róla.
    Az mindenestre tényleg nagyon hangsúlyos benne,hogy már vagy 300 évvel ezelőtt is szinte ugyanúgy látta ezeket a dolgokat,mint ahogy azt ma itt most mi is!

     
   • krisztianerik

    2011. július 26. kedd at 12:12

    gyerekek , nagyon jó irás , már én is olvasgatom::)))))))

    Hallelujahélazúr!!!::))))

     
 34. Hahaha

  2015. december 29. kedd at 10:20

  Nem èrtem hogy akkik olyan sokaig voltak gyulisek es persze istenhivök most hogy vègre megvilagosodtak hogy nincs is isten akkor mit foglalkoznak meg mindig vele es a gyulivel?Köszönetemet nden jel arra mutat hogy ez forditva nem igaz!!!

   

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: