RSS

Emberáldozat a Bibliában

06 jún

„És fogadást tőn Jefte az Úrnak, és monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait:

Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul.

És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen, hogy hadakozzék velök, és kezébe adá néki azokat az Úr.

És veré őket Aroertől fogva mindaddig, míg mennél Minnithbe, húsz városon át, és egész Abel-Keraminig nagy vérontással, és az Ammon fiai megaláztattak az Izráel fiai előtt.

Mikor pedig méne Jefte Mispába az ő házához: ímé az ő leánya jött ki eleibe dobokkal és tánczoló sereggel; ez volt az ő egyetlenegyje, mert nem volt néki kivülötte sem fia, sem leánya.

És mikor meglátta őt, megszaggatá ruháit, és monda: Óh leányom, de megszomorítottál és megháborítottál engem! Mert én fogadást tettem az Úrnak, és nem vonhatom vissza.

Az pedig monda néki: Atyám, ha fogadást tettél az Úrnak, úgy cselekedjél velem, a mint fogadtad, miután az Úr megadta az ellenségiden: az Ammon fiain való bosszút.

És monda az ő atyjának: Csak azt az egyet tedd meg nékem; ereszsz el engem két hónapra, hadd menjek el és vonulhassak félre a hegyekre, hogy sírjak szűzességemen leánybarátaimmal.

És ő monda: Menj el. És elbocsátá őt két hónapra. Az pedig elment és az ő leánybarátai, és siratta az ő szűzességét a hegyeken.

És a két hónap elteltével visszatért atyjához, és betöltötte az ő felőle való fogadást, a melyet tett, és ő soha nem ismert férfiút. És szokássá lett Izráelben,

Hogy esztendőnként elmentek az Izráel leányai, hogy dicsőítsék a gileádbeli Jefte leányát esztendőnként négy napon át.”

(Bírák 11:30-40)

A keresztény védekezés ezzel a történettel kapcsolatban rendszerint az, hogy azt mondják Jefte végül is nem ölte meg a lányát, hanem az áldozat „csupán” az volt, hogy a lánynak élete végéig szűznek kellett maradnia. Ez elég véleményes, hiszen Jefte fogadása egyértelmű: „mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul”. Ezt nem tudom hogyan lehet szüzességi fogadalomként értelmezni és a Biblia nem írja sehol, hogy Jefte megváltoztatta volna a fogadalmát, vagy az Úr engedélyt adott volna a megváltoztatására. A lány a szüzessége felett azért sírt és a Biblia azért jegyzi meg, hogy “soha nem ismert férfiút”, mert szűzként kellett meghalnia.

Ezen kívül megint premier plánból láthatjuk az Úr jóságát: szerencsétlen fickó a kedvében akar járni és tesz egy felajánlást. Erre Isten úgy intézi, hogy Jefte egyetlen lánya legyen az, aki az áldozati bárány szerepébe kerül (vagy nem akadályozza meg, hogy ő legyen – egyre megy). Hát nem egy csodálatos, szerető Istennel van dolgunk?

(Egyébként a kereszténység központi tanítása – Jézus kereszthalála – is emberáldozat végső soron.)

A fentieket alátámasztja, amire “Tubákos Szelence” nevű olvasóm mutatott rá Mózes III. könyvében:

“De semmi, a mit valaki teljesen az Úrnak szentelt, mind abból a mije van, akár ember vagy barom, akár mezei birtokából való, el ne adassék, és meg se váltassék; minden, a mi teljesen néki szenteltetett, igen szentséges az Úrnak.

Senki, a ki teljesen az Úrnak szenteltetett az emberek közül, meg ne váltassék, hanem halálra adassék bizonynyal.”

(III. Mózes 27:28-29)

 
16 hozzászólás

Szerző: be 2011. június 6. hétfő hüvelyk Biblia

 

Címkék: , , , ,

16 responses to “Emberáldozat a Bibliában

 1. Ádám

  2011. június 6. hétfő at 07:17

  Ebben és az ehhez hasonló bibliai sztorikban csak azt nem értem, hogy most akkor szabad akarat van – és isten csak páholyból nézi ezt a disznóólat, de nem csinál semmit -, VAGY imák hatására közbeavatkozik… Mert ha pl. a fentiek értelmében (a meghitelezett emberáldozatért cserébe) sikerre vitt egy csatát, akkor nem lenne következetesebb végre rendet rakni itt a Földön? Biztos sokan imádkoznak ezért… (erre persze az lesz a válasz, hogy “hamarosan eljő a rendrakás ideje…” Persze, csak még sajnos nincsenek elegen a pokolban…)
  És ne kapjak agyvérzést, amikor olyanokat hallok, hogy “Isten meghallgatta az imáimat mert jó tételt húztam vizsgán…” Istennek komolyan ez a legnagyobb gondja, hogy ilyenekkel foglalkozzon, miközben pl. a világ másik oldalán százezrek halnak meg természeti katasztrófákban – akik szépen mennek is a pokolba?!
  Bicskanyitogató…

   
  • ateistanaplo

   2011. június 6. hétfő at 08:04

   Ez meg a másik!

   Nemrég olyan sztorit hallottam, hogy keresztények azért hallelújáztak és dicsőítették Istent, mert “meggyógyította” a kiskutyájukat…. Persze, meggyógyítja “Smithék” kiskutyáját, de le se szarja a percenként ezresével éhen haló gyerekeket világszerte…

   Ha belegondolunk baromi önző vallás a kereszténység.

    
 2. Warlord

  2011. június 6. hétfő at 07:52

  De könyörgöm!Ki a f…m kérte ezt a Jeftét arra,hogy ilyen fogadást tegyen.Ő maga szánta rá saját magát önszántából!Hja kérem,hogy akkor a “jóságos Úr” nem adta volna a kezükbe az ammonitákat???
  Vagy legalább szólhatott volna a lányának,hogy “figyelj,ilyen és ilyen fogadalmat tettem,nehogy kigyere,ha megjövök a csatából!”
  Tiszta sor,hogy az “Úr”-nak való megfelelési kényszer illetve Jefte saját hülyesége miatt következett be ez az egész,alapvetően nem lett volna szükségszerű.

  “A keresztény védekezés ezzel a történettel kapcsolatban rendszerint az, hogy azt mondják Jefte végül is nem ölte meg a lányát, hanem az áldozat „csupán” az volt, hogy a lánynak élete végéig szűznek kellett maradnia.”

  Ez már csak azért sem lehet igaz,mivel Jefte mint “hithős” szerepel a Zsidók 11.-ben is,aligha hihető,hogy csak azért került volna oda,mert szűzen hagyta a lányát fogadalma miatt,valószínűbb,hogy egy “hithős”-nek képesnek kell lennie arra is,hogy egyetlen gyermekét feláldozza.
  Ellenkező esetben viszont Jefte valójában megszegte az eredeti fogadalmát,hiszen az egyértelműen az volt, hogy “Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul.”
  Tehát ha a keresztények szerint Jefte végül is nem ölte meg a lányát,megszegte az Úrnak tett eredeti fogadalmát!

   
 3. Ádám

  2011. június 6. hétfő at 09:58

  “Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe…” Mégis mire számított? Hogy majd a macskájuk rohan ki elsőnek a házból? Azért végiggondolhatta volna…

  Ráadásul Jefte más f*szával veri a csalánt: ha igazán kemény, akkor azt ígéri meg Istennek, hogy ha nyernek, akkor szeppuku-t fog elkövetni… 😀

   
  • www.szekularisfigelo.blog.hu

   2011. június 6. hétfő at 17:19

   Támogatom a javaslatot, úgy lenne helyes, ha magát áldozná fel, nem másokat.

   Az ilyesmi engem mindig azokra a keresztény-konzervatív nőkre emlékeztet, akik a nőket az anyaságba küldik, miközben ők maguk prédikátorként járják a világot és pénzt keresnek 🙂

    
 4. Miller

  2011. június 6. hétfő at 11:21

  igen, így-úgy a kereszt, mint kínzó és kivégzőeszköz, (persze lehet mondani most rögtön, hogy van ilyen-olyan kereszt, de lényegét tekintve nem releváns), amivel emberek ezreit öltek, kínoztak meg, talán Jézust is, és ilyen szimbólumot inkább szégyelnék, mint ennek árnyékában terjeszteném az ‘igét’…

   
  • www.szekularisfigelo.blog.hu

   2011. június 6. hétfő at 17:16

   Ami a kivégzőeszközt, mint szégyent illeti, ez még beleillik a hegyibeszéd ideológiájába (az tuolsókból lesznek az elsők, ennek analógiájára a megszégyenítettek dicsőülnek meg). Viszont mlyen praktikus a kereszt, mint szimbólum, képzelt, ha hitüket mutogatni szeretők akasztófát vagy villamosszéket hordanának a nyakukban 🙂

    
 5. krisztianerik

  2011. június 6. hétfő at 14:06

  Igen igy van , csak sajnos a bibliában rendszeresen valami ártatlan lélek esik isten áldozatául. Milyen lehet ez az isten aki ilyen dolgokban leli kedvét : ábrahám fia , dávid fia , meg vannak még néhányan::)))))

   
 6. STARKILLER

  2011. június 6. hétfő at 16:25

  Ádám Jah még ha létezne is isten , akkor se nagyon örülne ha az az eszköz lenne az imádatának a jelképe, amin a fiát kínozták és megölték. Vagy ha igen akkor elég egy bizarr alak lenne.

   
 7. krisztiánerik

  2011. június 7. kedd at 08:30

  Azért mindenesetre érdekes dolog , hogy a nagy dávid királynak mit megengedett a biblia istene. Bethsabé férjét megölette , illetve feláldozta , hogy a hölgy az övé legyen. De isten nem a nagy Dávid királyon kérte számon a bünt, hanem a fián aki még azt sem tudta ki az apja vagy az anyja . Micsoda bölcs bosszúállás ::))) Gratula , a nagy bülcs atya elsimitotta a dolgokat ::)))

   
  • ateistanaplo

   2011. június 7. kedd at 08:43

   Igen, az is egy érdekes történet a Bibliában.

   Meg egy helyen azt írja a Biblia, hogy Isten nem személyválogató. Mégis, amikor elolvasod a Bibliát azt látod, hogy vannak előtte egyenlők és egyenlőbbek. Dávidnak szabad volt minden (szórt egy kis hamut a fejére, majd Isten bosszúból mebüntetett valaki mást helyette – pl. a fiát – és minden el volt simítva). Ugyanakkor másokra kegyetlenül lesújtott Isten haragja olyan dolgokért, hogy pl. szerencsétlen meg akarta tartani a megbillent Frigyládát…

    
 8. Tubákos Szelence

  2011. június 8. szerda at 07:43

  ” De semmi, amit valaki teljesen az Úrnak szentelt, mind abból amije van, akár ember vagy barom, akár mezei birtokából való, el ne adassék, és meg se váltassék; minden, ami teljesen néki szenteltetett, igen szentséges az Úrnak.
  Senki, aki teljesen az Úrnak szenteltetett az emberek közül, meg ne váltassék, hanem
  HALÁLRA ADASSÉK BIZONNYAL .”

  (Mózes III. könyve:27:29)

   
  • ateistanaplo

   2011. június 8. szerda at 09:11

   Ennyit a “Jefte lánya végül is csak szűz maradt” érvről. Köszi! Ezt is beteszem a cikkbe.

    
 9. kovacspisti

  2012. szeptember 7. péntek at 13:06

  Sziasztok!
  Szerintem hibás dolgokat írsz, írtok. Én keresztény vagyok ,és éppen most hallgattam meg egy igehirdetést, ahol azt tanítja a lelkész, hogyJefte a Biblia alapján feláldozta a lányát. Ezt Ige-ellenesen, a mózesi törvényekkel szemben fogadta, és tette meg (igehelyek az emberáldozattal szemben:5Móz 12,31, 3Móz 18,21). Ha Jefte meg akarna felelni az Úrnak, nem Isten parancsa ellen tenne a fogadalom tételekor. A Biblia arra tanít, hogy inkább ne fogadkozz, azzal nem követsz el bűnt (5 Móz 23,22) Tehát Jefte itt hibásan tesz fogadalmat, teljesen feleslegesen, gyávaságból, bizalmatlan Istennel szemben. Teszek egy fogadalmat, akkor tuti nyerünk. Mintha az Úrat mi le tudnánk kötelezni, hogy ha így meg így lesz, akkor én meg így teszek. Ezt Jákob is csinálja (1Móz 28,20-22, hiába ő is pátriárka, a többi tűnéről már nem is beszélve).
  A 5Móz27-et hibásan idézitek, hiszen ott éppen arról van szó, hogy ki lehet váltani a fogadalmak bizonyos összegekkel. Ezt Jefte nem tudhatta, ezért nem mentette meg a lányát. Amúgy is kitűnik az igerészből, hogy nem ismerte az Istentől kapott törvényeket megfelelően, hiszen akkor nem fogadkozik így.

  Dávid kapcsán az igazságtalan megítélésről: Dávid pedig igenis kemény büntetést kapott: elüldözte a fia, a másik gyermeke meghalt. Azért gyermekeid halála, illetve az, hogy a saját fiad meg akar ölni, és meg is próbálja, elveszi amit a tiéd, nem lehet könnyű. Ezek annak ellenére megtörténtek vele, hogy megbánta tettét Betsabéval (2Sám 12).

  Hogy engedi Isten a sok kegyetlenséget a világban: nem hiszek benne, nem követem az Ő parancsait, mégis számon kérem Őt? Ne mondjatok ilyeneket! ‘Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.’ Máté 7,2

   
  • AK

   2012. szeptember 7. péntek at 16:46

   A föld lapos és az ég vízből áll amit az égbolt burája tart.
   Ha az istened mindentudó akkor miért nem volt képes egyértelműen fogalmazni? Miért kell félművelt vallási fanatikusoknak (lelkészek) hinnünk, akik kényük kedvük szerint magyarázzák a százféleképpen értelmezhető szavát? Ha kicsit is okos lenne ez az isten akkor pl úgy mondta volna tollba a könyvét (EGYÉRTELMŰ ÜZENETTEL), hogy azzal ne lehessen évszázados vérengzéseket és több évezredes rabszolgaságot indokolni.

    
 10. JanCoo

  2016. november 24. csütörtök at 08:49

  A kereszténység az Újszövettség
  a barbár zsidó, a kereszténység ellentéte meg az Ószövettség.

  Az Ószövettséget a zsidók kötötték a sátánnal (Jahvéval)
  az Újszövettséget az emberek kötötték a jó Istennel.

  Aki meg azt hiszi nagy tudatos ateistaként, hogy Isten nincs és nem ő teremtette a mindent meg a világot, hanem az aminósavra ráesett az eső meg rásütött a nap és úgy lett az ökoszisztéma, az olyan süket mint az ágyú 😉

   

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: