RSS

Az keresztény jobboldal harca a melegjogok ellen az USA-ban

15 máj

Ebben a cikkben arról írtam hogyan szítják a homoszexuálisok elleni gyűlöletet és diszkriminációt az amerikai fundamentalista keresztények Afrikában, most pedig lássuk azt mit tesznek ezen „ügy” érdekében odahaza!

Jelenleg a homoszexualitás az amerikai fundik egyik legnagyobb vesszőparipája. Fixa ideájuk, hogy ha engedékenyek lesznek melegjogok kérdésében, akkor az Isten ítéletét fogja az Egyesült Államokra zúdítani, mint Szodomára és Gomorrára. Úgy látszik ebben az erőszakkal, kegyetlenkedéssel, háborúkkal, éhezéssel, betegségekkel és atrocitásokkal teli világban a mindenható Istennek az a legnagyobb gondja, hogy ki kivel alszik…

A „bully”-ellenes intézkedések legnagyobb ellenzői a keresztények!

(Jobb magyar szó híján a „bully” angol kifejezést használom. A „bully” szó szerint zsarnokot, erőszakoskodó embert jelent. Ebben a témakörben az iskolában a társaikat terrorizáló diákokat nevezik így.)

Tyler Clementi, aki azután lett öngyilkos, hogy diáktársai "tréfából" szexvideót tettek fel róla az Internetre

Az elmúlt időszakban az USA-ban nagy figyelmet kaptak a diákok egymással szemben elkövetett iskolai atrocitásai, amelyek közül néhány tragédiába is torkollt. Emlékezetes például, hogy egy főiskolai kollégiumban egy meleg diákról titokban szexvideót készítettek társai, amikor barátjával találkozott, majd feltették azt az Internetre. A diák nem sokkal ezután öngyilkos lett. Természetesen a „bully” magatartás nem csupán a meleg – vagy melegnek tartott – diákok ellen irányul, hanem más kisebbségek ellen is, de ők azok, akiket sok esetben még tanáraik sem védenek meg, sőt esetleg maguk is beállnak a sorba!

Az USA-ban most országszerte különböző bully-ellenes intézkedéseket fogalmaznak meg, illetve rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a tantestületeknek hogyan kell kezelnie az ilyen jelenségeket. A vallásos jobboldal azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a szexuális kisebbségek védelme kerüljön ki ezen intézkedések közül…

Ez a cikk azt foglalja össze, hogy milyen módon harcolnak a konzervatív keresztények az ellen, hogy a meleg diákokat is megillesse az a bully-ellenes védelem, mint más kisebbségeket!

A kampányuk négy állításra épül fel:

1) Az indokrináció mítosza

A konzervatív keresztény „logika” szerint a meleg diákok bully-ellenes védelme valamiféleképpen a fiatalok „homoszexuális indokrinációját” eredményezné. Ne kérdezzétek hogyan eredményezné egyébként heteroszexuális fiatalok homoszexuálissá válását, ha a meleg diákok védelmet kapnának az iskolai terrorral szemben, mert nem tudom. Az ilyen logikai bakugrásokban a fundik a spílerek.

(Hol is hallottam azt mostanában, hogy a homoszexualitás propagandával terjed? 😀 )

A Hagyományos Értékek Koalíciójától Louis Sheldon például azt mondta: „a militáns homoszexuálisok agresszív toborzó programot akarnak megvalósítani az állami iskolákban”.

Bryan Fischer, az Amerikai Családok Szövetségének igazgatója szerint „a homoszexuálisok nem tudnak szaporodni, ezért toborozniuk kell, csak így tudják növelni a létszámukat”.

A félrevezető nevű Igaz Tolerancia kampány vezetője, Candi Cushman szerint küzdeni kell ezek ellen a bully-ellenes programok ellen, mert azok valójában „homoszexualitás órák”, amelyeken „aktivista csoportok a homoszexualitást akarják reklámozni a gyerekeknek”, hogy „nagyon fiatal korban megragadják gyermekeink szívét és értelmét”.

Egy konzervatív rádiós műsorvezető, Linda Harvey szerint Barack Obama elnök és a melegjogi aktivisták egy „züllött összeesküvést rejtenek a bully-ügy mögé”. Harvey szerint azokat a fiatalokat, akik homoszexuális érzéseket táplálnak úgy lehet „meggyógyítani”, hogy szeparálják őket meleg és leszbikus barátaiktól.

2) A „különleges jogok” mítosza

A fundik szerint a melegek „különleges jogokat” követelnek maguknak. Ha az ahhoz való joga egy embernek, hogy ne terrorizálják társai a szexuális orientációja miatt „különleges jog”, akkor valóban…

3) Az áldozat szerepében tetszelegni

Jézus azt ígérte a keresztényeknek, hogy az utolsó időkben üldözni fogják őket, így a fundik hajlamosak indokolatlanul is belelovalni magukat az áldozat és az üldözött szerepébe. Amerikai fundiktól sokszor lehet hallani, hogy üldözik őket – miközben ők teszik ki a nemzet egy nagyon nagy hányadát befolyásos politikai lobbikkal megtámogatva. Annyira üldözik őket, hogy az USA-ban jószerivel minden sarkon van egy keresztény templom vagy egy gyülekezet és az ország előző elnöke, George W. Bush is fundi keresztény volt és így a fundi kereszténység végül is „csak” a világpolitikára volt közvetlen hatással…

Melegjogok kérdésében is láthatjuk a fundikat az áldozat szerepében tetszelegni. Tehát most sem azok a diákok az áldozatok, akik szexuális orientációjuk miatt bully-k áldozatául esnek, hanem ők…

Tom McClusky, a Családkutatási Tanács alelnöke szerint a bully-ellenes intézkedések arra fogják kényszeríteni a keresztény gyerekeket, hogy titkolják a vallásukat és „elhallgattatja azokat, akik felszólalnának az ellen, amiben nem hisznek”.

Tehát megint ott tartunk, hogy a fundik üldöztetésként élik meg azt, ha megtiltják nekik, hogy a saját vallásuk alapján diszkrimináljanak.

A Védd Meg a Gyermekeket alapítvány szerint az intézkedések „homoszexualizálják” a gyerekeket és „lábbal tiporják” a heteroszexuálisok jogait:

„Történelmünk során először Amerika egy olyan erőteljes mozgalommal néz szembe, amely állítólagos ’jogait’ úgy definiálja, hogy megfoszt másokat alapvető jogaiktól. Ennek eredményeként a homoszexuális mozgalom megfoszt más amerikaiakat az alkotmányban biztosított szabadságjogaiktól.”

Miféle jogoktól fosztja meg a „homoszexuális mozgalom” az amerikaiakat? A diszkriminálás és a kisebbségek iskolai terrorizálásának a „jogától”?

4) Hibáztasd az áldozatot!

A fundik szerint a meleg fiatalok azért követnek el öngyilkosságot, mert maguk is tudják, hogy amit művelnek, az „erkölcstelen”, „természetellenes” és „helytelen”. Nem inkább azért, mert az ilyen korlátolt bigottok ezt sulykolják beléjük? Ezen kívül pedig szerintük a melegjogokért harcoló szervezetek tehetnek az öngyilkosságokról, nem pedig a meleg fiatalokat támadó vallási fanatikusok. Ennél fogva a bully-ellenes programok helyett inkább fel kellene hagyni a meleg diákok támogatásával és megerősítésével, ehelyett arra kellene ösztönözni őket, hogy megváltoztassák szexuális orientációjukat…

Összefoglalva tehát a konzervatív keresztények az USA-ban ádáz harcot folytatnak az ellen, hogy a homoszexuális fiatalok védelmet kapjanak az iskolai terrorral szemben. A szeretet vallásának ismét csak gratulálni tudok!

De van más is.

Melegellenes alkotmánymódosítást nyomott keresztül a vallási lobbi Minnesotában

Minnesota államban a napokban fogadtak el egy olyan alkotmánymódosítást, amely kiköti, hogy házasságot csak egy nő és egy férfi között lehet kötni. Hasonlóan egyébként az új magyar alkotmányhoz. Eddig a magyar alkotmány nem kötötte ki kifejezetten a házasulandók nemét (bár törvény nem tette lehetővé a melegházasságot), az új azonban leszögezi, hogy a házasság csak egy nő és egy férfi között képzelhető el. Ezzel az alkotmányban kizárva annak lehetőséget, hogy valamikor majd esetleg melegek is házasodhassanak (egy újabb alkotmánymódosításig legalábbis nem fognak tudni).

Amint hazánkban a – parlamentbe egyébként magától be sem jutó – vallási lobbi (KDNP) súg, úgy Minnesotában is kizárólag vallási érvek hangoztak el az alkotmánymódosítás mellett! Bob Battle püspök például azt mondta, hogy a melegházasság mellett felszólalók „megpróbálják elrabolni a polgárjogi mozgalmat”, amikor polgári jogként követelik a házasulás lehetőségét. Battle szerint a melegeknek éppen annyi joga van az USA-ban, mint mindenki másnak. (Akkor miért nem házasodhatnak?) Felhozta, hogy a melegek szavazhatnak, van joguk lakáshoz, munkahelyhez és „ahhoz, hogy elöl üljenek a buszon” (még jó).

A valóság azonban az, hogy jelenleg 40 amerikai államban léteznek még mindig melegeket diszkrimináló törvények a foglalkoztatás, a lakhatás terén és egyéb területeken.

Naná, hogy elhangzott Battle-től a szokásos keresztény klisé: „Isten Ádámnak és Évának adta a házasság ajándékát.”

Előbb talán bizonyítani kellene, hogy Ádám és Éva valóságosak voltak (Isten nemkülönben), mielőtt évezredes mesékkel indokolunk mai törvényeket….

A másik oldalon Jeff Wilfarht próbált hatni a józan észre, akinek fia – egy Afganisztánban elesett katona – homoszexuális volt. Azt mondta, hogy a veteránok nem veszik szívesen, hogy megváltoztatják azt az alkotmányt, aminek a védelmében ők harcoltak és „elveszik a polgári jogokat egy kisebbségtől”.

Míg a fundamentalista keresztények azt ismételgetik folyton, hogy a házasság ősi definíciója egy férfi és egy nő szövetsége, addig Melissa Hortman képviselőnő rávilágított, hogy a házasság definíciója és mibenléte sokat változott a történelem során: „Korábban a házasság definíciója tulajdonjogot jelentett: én átkerültem az apám tulajdonából a férjemébe. A polgári házasság definíciója fejlődött az idők során – és hála Istennek, hogy fejlődött.”

Hozzátette, hogy alapvető emberi jogi kérdésekben, mint amilyen ez is, nem szabadna, hogy egyszerű többségi szavazás döntsön.

Steve Simon képviselő szerint ez az egész egy kísérlet vallásos hitek beleszövésére a minnesotai alkotmányba: „Én zsidó vagyok. Sertéshúst és kagylót fogyasztani tilos az én hagyományaim szerint, de sosem kérném arra a kormányzatot, hogy ezt erőltesse rá más állampolgárokra is.” – mondta.

Ez a lényeg! Senki sem kéri a heteroszexuális keresztényeket, hogy váljanak homoszexuálissá. A világi törvényeknek azonban nem szabad kitüntetnie egyetlen vallási, világnézeti irányzatot sem, hanem engednie kell, hogy mindenki saját belátása szerint élhessen, ameddig azzal nem okoz kárt másoknak!

Hozzátette: „A homoszexualitásban mennyi része van a természetnek és mennyi a környezetnek? Vajon ez csak egy ugyanolyan életforma választás, mint a gördeszkázás vagy a kertészkedés?”

„Hány meleget kell még Istennek teremtenie, hogy elfogadjuk, hogy Isten azt akarja, hogy itt legyenek?”

Ez tapsot és ovációt váltott ki a tanácsteremben összegyűlt közönség körében, de némi felháborodást utána a konzervatív-keresztény médiában.

Simon hozzátette, hogy egy generáció múlva szégyenteljes diszkriminatív epizódnak fogják az emberek tekinteni a törvény megszavazását: „Igazán hiszem, hogy ha ez a javaslat átmegy, akkor a következő generáció, vagy talán már hamarabb, nagyon keményen meg fog bennünket ítélni.”

Az alkotmánymódosítást 10-7 arányban elfogadták.

„A homoszexuálisok bűnözők…”

Néhány nappal később a republikánus szenátor, Paul Gazelka megjelent Bradlee Dean konzervatív rádióshow-jában, amelyben Dean és műsorvezető társa, Jake McMillian többször „erkölcstelen tömegnek” nevezte a melegházasságot támogatókat. Dean és McMillian kijelentette, hogy a homoszexuálisok bűnözők és Amerika el fog pusztulni, ha nem kezelik őket úgy.

Gazelka szenátor egyébként korábban egy választáson azt a Paul Koeringet verte meg, aki Minnesota államban az egyetlen nyíltan meleg republikánus képviselő. Gazelka győzelmében nagy szerepet játszottak azon melegellenes csoportok, amelyek aktívan kampányoltak Koering ellen.

McMillian a műsorban azt mondta Gazelkának: „Támogatom, amit csinál, mert úgy hiszem az a helyes és szerintem az emberek rá fognak jönni honnan jön a törvény: Istentől jön.”

Azt is mondta: „Megváltott teremtmény vagyok. Bármelyik homoszexuális is megváltott lehet, de ha törvénytelen cselekedetekről van szó, akkor keresztényekként a mi kötelességünk tudni mi a törvény és annak megfelelően cselekedni.”

Dean azt mondta: „A konzervatívok, akik attól tartanak, hogy homofóbnak nevezhetik őket: ’Ó, ne! Valaki talán kicsúfolhat! Vagy mi van, ha bigottnak neveznek. Ó, ne!’ Olvasd el a törvényt és tudni fogod ki az, aki gyűlölködik! Jézus Krisztussal is ezt csinálták. De veled nem fogják ezt csinálni?”

”Leleplezzük a hazugságaikat az igazak ellen. A homoszexualitás illegális volt az országunk alapítása óta. Illegális volt. Ez a homoszexualitás bűne. A bűn vége a halál és a homoszexualitás pontosan ezt teszi.”

McMillian rákontrázott: „Törvényellenes, a szodómia törvényellenes. A homoszexuális házasság törvényellenes.”

Források:

http://www.pfaw.org/rww-in-focus/big-bullies-how-the-religious-right-trying-to-make-schools-safe-for-bullies-and-dangero

http://minnesotaindependent.com/80995/house-committee-passes-anti-gay-marriage-amendment

http://minnesotaindependent.com/81034/sen-gazelka-to-bradlee-dean-gay-marriage-ban-supporters-arent-bigots

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2011. május 15. vasárnap hüvelyk Fundik, Hírek, Szekularizáció

 

Címkék: , , , , , , , , , ,

One response to “Az keresztény jobboldal harca a melegjogok ellen az USA-ban

  1. Kal

    2011. május 15. vasárnap at 08:43

    Nagyon alapos összefoglaló, ugyanakkor érdemes megemlékezni arról is, hogy van példa az ellenkezőjére is. A hazai katolikus hírportál is beszámol arról, hogy az amerikai presbiteriánusok elfogadnak homoszexuális papokat is (http://magyarkurir.hu/hirek/nem-feltetel-toebbe-tiszta-elet-presbiterianus-lelkeszeknel). Ezt ugyan a hazai katolikus, sőt a katolikus cikket átvevő reformátusok is vélhetően elítélik, de azért van ilyen is…

     

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: