RSS

Bart D. Ehrman: Ki írta a Bibliát és miért számít ez?

02 ápr

Amikor keresztény voltam azt gondoltam noha az hit kérdése, hogy természetfeletti erdetet tulajdonítunk-e a Bibliának, de a benne leírt események híven tükrözik a történelmet. Valahogy úgy gondoltam, hogy ez egy széles körben elfogadott tény, legfeljebb azt lehet vitatni, hogy a természetfeletti eseményekre vonatkozó beszámolókat elfogadja-e valaki.

Már elhagytam a kereszténységet, amikor elkezdtem kritikus bibliatanulmányokat olvasni. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a Biblia roppant távol áll attól, hogy hiteles történelemkönyvnek lehessen tekinteni! Még az is vitatott, hogy egyáltalán létezett-e jónéhány központi alakja – vagy ha léteztek is, egyáltalán nem biztos, hogy azok voltak, akiknek a Biblia leírja őket! Maga Jézus is egy ilyen alak. Vagy Dávid király, Salamon király, Mózes stb. Ezekről a kétségekről talán majd máskor.

Most Bart D. Ehrman egy cikkét fordítottam le a Huffington Postról, amelyben az Új Testamentummal foglalkozó professzor arra világít rá, hogy egyes esetekben a bibliai könyvek szerzői sem azok lehettek, akiknek mondták magukat:

Bart D. Ehrman: Ki írta a Bibliát és miért számít ez?

A legelvakultabb fundamentalistáktól eltekintve majdnem mindenki elismeri, hogy a Biblia tartalmazhat hibákat – egy hibás teremtéstörténet itt, egy történelmi hiba ott, egy-két ellentmondás amott. De lehetséges-e, hogy a probléma ennél rosszabb – hogy a Biblia valójában tartalmaz hazugságokat?

A legtöbb ember nem így fogalmazna, hiszen a Biblia végeredményben milliók számára a Szentírást jelenti bolygónkon. De a Biblia jó keresztény kutatói – beleértve az élvonalbeli amerikai protestáns és katolikus kutatókat is, el fogják neked mesélni, hogy a Biblia tele van hazugságokkal, még akkor is, ha ők nem hajlandók ezt a kifejezést használni. És íme az igazság: az Új Testamentum sok könyvét olyan emberek írták, akik hazudtak az identitásukról, azt állították, hogy híres apostolok – Péter, Pál vagy Jakab – miközben nagyon jól tudták, hogy valaki mások. Modern szóhasználattal élve ez hazugság és az olyan könyvet, amit valaki olyan ír, aki hazudik az identitásáról, hamisítványnak nevezzük.

A Biblia legtöbb modern kutatója vonakodik ezeket a kifejezéseket használni, mégpedig érthető okokból, amelyek némelyikének a klienseikhez van köze. Miután keresztény szemináriumokon tanítanak vagy többségében keresztény diákokat, ki akarja leszólni a Szentírás nagy becsben tartott szövegeit azzal, hogy hazugságokra épülő hamisítványoknak nevezi őket? Így aztán a kutatók más kifejezést használnak erre a jelenségre és az ilyen könyveket „pszeudoepigrafának” hívják.

Ezt a steril szót megtalálod a Biblia modern kutatóinak számos írásában. Ezt a kifejezést használják az egyetemeken az Új Testamentumról, akárcsak a szemináriumokon és a PhD szemináriumokon. Amit azok az emberek, akik ezt a kifejezést használják nem mondanak el neked az, hogy ez szó szerint azt jelenti, hogy „írás, amely hazugságot tartalmaz”.

És az ilyen írások pontosan azok is. Akárki is írta az újtestamentumi 2 Pétert, Péternek állította magát. De a tudósok mindenütt – kivéve fundamentalista barátainkat – el fogják mondani neked, hogy semmi mód nincs arra Isten zöld Földjén, hogy Péter írta volna azt a könyvet. Valaki más írta, aki Péternek állította magát. A tudósok talán azt is el fogják neked mesélni, hogy az ősi világban elfogadott gyakorlat volt valaki más nevében könyvet írni. De ebben nincs igazuk. Ha megnézzük, hogy az akkori emberek valójában mit mondtak erről a gyakorlatról, akkor látni fogod, hogy következetesen hazugságnak nevezték és elítélték, mint megtévesztő taktikát, még keresztény körökben is. A 2 Pétert végül azért fogadták el az Új Testamentum részeként, mert az egyház atyjainak, évszázadokkal később, meggyőződése volt, hogy Péter írta. De nem ő írta, hanem valaki más. És ez a valaki más hazudott az identitásáról.

Ugyanez igaz számos levélről, amelyeket állítólag Pál írt. A legtöbb tudós el fogja mondani neked, hogy míg a Pál neve alatt futó 13 levél közül hetet valóban ő írt, addig a többi hatot nem. A szerzőik csupán Pálnak állították magukat. Az ősi világban az ilyen könyveket pszeudónak nevezték – hazugságnak.

Lehet, hogy mindez csupán egy kis antik érdekességnek tűnik, különösen az olyan embereknek, akiknek az élete nem függ a Bibliától vagy még talán az olyan hívőknek is, akiknek a bibliai érdeklődésük a legjobb esetben is perifériális. De valójában néha számít. Akárki is írta az 1 Timóteust, Pálnak állította magát. De hazudott. Valaki olyan írta, aki Pál halála után élt. Könyvében az 1 Timóteus szerzője Pál nevét és tekintélyét használta fel arra, hogy beszéljen egy problémáról, amit ő látott az egyházban. A nők nyíltan beszéltek, tekintélyt gyakoroltak és férfiakat tanítottak. Ennek véget kellett vetni. A szerző azt mondta a nőknek, hogy legyenek csendben és rendeljék alá magukat, és emlékeztette olvasót arra, hogy mi történt, amikor egy nő először tekintélyt gyakorolt egy férfi felett abban a kis incidensben az Édenkertben. Nem – érvelt a szerző -, ha a nők megváltást akarnak, akkor arra vannak, hogy kisbabákat szüljenek (1 Tim. 2:11-15).

Főleg ezen passzus alapján, Pál apostolt a mai generációk felszabadultabb elméjű emberei a történelem egyik legnagyobb nőgyűlölőjének bélyegezték. A probléma természetesen az, hogy Pál sosem mondott ilyen dolgot. De miért számít ez? Azért, mert ezt a passzust még ma is arra használják egyházi vezetők, hogy elnyomjanak és elhallgattassanak nőket. Miért nincsenek női papok a katolikus egyházban? Miért nem engedik a nőket prédikálni a konzervatív, evangéliumi gyülekezetekben? Miért vannak ma is egyházak, amelyek nem engedik beszélni a nőket? Nem kis mértékben azért mert Pál állítólag azt tanította, hogy a nőknek csendben kell lenniük, alá kell vetniük magukat és teherbe kell esniük. Eltekintve attól, hogy az a személy, aki ezt tanította nem Pál volt, hanem valaki olyan, aki hazudott az identitásáról, hogy az olvasói azt higgyék, hogy Pál.

Lehetséges, hogy a keresztény írások egyik legnagyobb iróniája az, hogy némelyik az igazságról prédikál miközben ő maga hazudik. Egyetlen másik szerzőre sem igazabb ez az Efézusbeliekhez írt levél „Páljánál”. Az „igazság szavaként” (1:13) utal az evangéliumra és azt állítja, hogy „az igazság Jézusban van”; azt mondja olvasóinak, hogy „mondjanak igazat” a felebarátaiknak (4:24-25) és arra utasítja olvasóit, hogy „övezzék körül derekukat igazlelkűséggel” (6:14). És mégis: ő maga hazudott arról, hogy kicsoda. Nem igazán Pál volt.

Úgy tűnik, hogy néhány újtestamentumi szerző, mint például a 2 Péter, az 1 Timóteus és az Efézusiakhoz írt levél szerzői, úgy érezték, hogy tökéletesen elfogadható hazudniuk az igazság elmondása érdekében. De ma már legalábbis képesek vagyunk értékelni az állításaikat és rájövünk, hogy mennyire emberiek és esendők voltak. A saját koruk és helyük teremtményei. És ugyanígy azok voltak a tanításaik, hazugságaik, meg minden.

Bart D. Ehrman az Észak-Karolinai Egyetem vallási tanulmányok professzora és „Misquoting Jesus” valamint a „Jesus Interrupted” című könyvek szerzője. Legújabb könyvének címe: „Forged: Writing in the Name of God — Why the Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are” (Hamisítvány: Isten nevében írni – Miért nem azok a Biblia szerzői, akiket annak hiszünk).

 
4 hozzászólás

Szerző: be 2011. április 2. szombat hüvelyk Biblia

 

Címkék: , ,

4 responses to “Bart D. Ehrman: Ki írta a Bibliát és miért számít ez?

 1. Warlord

  2012. július 4. szerda at 12:16

  Nagyon erdekes iras,de hianyolom az indoklasokat,vagyis jo lenne tudni,milyen momentumok alapjan allapithato meg,hogy nem az a valodi szerzö,akinek allitja magat!

   
 2. Péter Puskás

  2016. január 6. szerda at 16:06

  Az Ehrman név már alapjában magyarázatot ad arra, hogy a professzor miért csupán az Új szövetségre ragasztja rá a hazugság jelzőt… De ezen a szálon elindulva bátran az Ószövetségre is rá lehet ragasztani a “hazugság, hiszen más írta le, más nevében” jelzőt…. “, ha abból indulunk ki, hogy:
  “Ábrahámtól Mózesig (bő hat évszázadon át) a héberek csupán onnét ismerték a világ teremtésének és az emberi faj kezdeteinek történetét, hogy az őseik elmesélték nekik. Ha úgy tetszik, az Ige szájról szájra szállt, és minden szülő kötelességének tartotta tovább örökíteni a gyermekeire”
  – Tehát a leírt formát értelemszerűen a saját szájízére formálva már nem az isteni “ihletet” kapott jegyezte le újra, hanem a nevében bárki, vagy akárki a “kiválasztott népből” .
  Tehát ez éppúgy igaz a professzor tórájára is mint az általa bírált újszövetségi részre… De nyilván jó pénzt hoz a konyhára egy kereszténységet bíráló könyv!

   
  • AK---

   2016. január 7. csütörtök at 09:51

   Hol a faszba élünk, ahol 2016-ban ilyen telibe zsidózást valaki büszkén leír? Péter, ez nem egy neonáci fórum, itt szégyen zsidózni (mint ahogy értelmiségi körökben általában), pláne mindössze egy családi név alapján.

   Ehrman fiatal korában újjászületett evangéliumi keresztény volt, sehol nem írnak róla, hogy zsidó lenne, és manapság bevallottan hitetlen, vallástalan. Az újszövetség hitelességét azért kritizálja, azért kutatja az újszövetség forrásait és annak történelmiségét, mert az a kutatási területe. Tudod van ilyen… a tudósok specializálódnak. 🙂
   De ha mindenáron fair elbánást vársz el tőle az újszövetség és ószövetség között, akkor megnyugtathatlak Ehrman ugyanúgy ír és tart előadásokat az ószövetség hiteltelenségéről is. pl olvastam cikket ahol összeveti Mózes könyveinek az ellentmondásait.

   Egy utolsó információmorzsa, ami talán kis színt visz a monokróm világképedbe:
   Egy jelentős könyvet, ami régészeti kutatásokon alapulva kritizálja és cáfolja meg az ószövetséget, az egyiptomi kivonulást és az egész zsidó eredet és honfoglalásmítoszt, a “The bible unearthed”-öt (A feltárt biblia) két izráeli régész írta, Israel Finkelstein és Neil Asher Silberman. Ennél zsidóbb nevük nem is lehetne, mégis kritizálják, aláássák, meghazudtolják az egész zsidó vallás alapjait jelentő írásokat.
   Tehát a mai tanulság: a neve alapján nem tudod megítélni egy ember hitvilágát, motivációit, karakterét és pláne a mondanivalójának igazát. Attól még hogy az apja apjának zsidó származású neve volt, Ehrman még lehet bárki, és bármilyen.

    
 3. vipeszo

  2016. október 31. hétfő at 21:09

  Ez egy gyenge szemét 🙂 Pál nem Pál 🙂 Na, és ha nem ? Akkor legyen Béla, akit mi viszont Pál-nak hívunk. Nem attól lesz hazugság valami egyébként, hogy nem az írta volna, akinek mondja magát !
  Tehát Béla Pál 🙂 Egy “tudós” azonkívül közelítse meg a tárgyát érzelemmentesen, ez a fickó viszont abban élvezkedik, hogy a “hazugság” szót minél több mindenre ráragasztja.
  Persze lehet hogy ez is hazugság, hiszen nem is Ehrman írta, hanem Béla, Akit mi viszont Ehrmannak nevezünk 🙂

   

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: