RSS

Hogyan lettem ateista?

12 Már

Háttér

Történetem a Hit Gyülekezetében kezdődik. Mielőtt a többi keresztény felekezet hívei elkezdenék dörzsölni a tenyerüket, hogy most egy jó kis „hitgyüli” ostorozás és szektázás következik, gyorsan ki kell ábrándítanom őket: az alapvető problémám nemcsak a Hit Gyülekezetével van, hanem úgy összességében a kereszténységgel és még általánosabban a vallással.

A Hit Gyülekezete a kereszténység ún. karizmatikus-pünkösdi mozgalmához tartozik, ami Magyarországon talán még ma is „szektának” számít a közgondolkodásban, de az Amerikai Egyesült Államokban az egyik legszélesebb körben elterjedt ága a kereszténységnek – számos politikus, közéleti személyiség tartozik az ilyen felekezetek valamelyikéhez. Ami a felekezet Bibliához való viszonyát illeti: fundamentalista, azaz hiszi, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatott, megmásíthatatlan és nagyrészt szó szerint értelmezendő szava. Persze vannak részek, amiket ők is metaforaként értelmeznek – pl. a Jelenések könyvében, vagy Dániel próféta álmait -, de a teremtéstörténet tekintetében már „fiatal Föld kreácionisták”, azaz úgy vélik a Világ olyan 6000-10000 éves és Isten hat nap alatt teremtette, pontosan és szó szerint úgy, ahogy az Mózes I. könyvében meg van írva. Ebben a felfogásban nincs helye a darwinizmusnak, még az „intelligens tervezés” segédeszközeként sem.

A „karizmatikus-pünkösdi” jelző arra utal, hogy nagyon hangsúlyos szerepet kap a mozgalomban a „Szent Lélekkel való betöltekezés” (vagy Szent Szellemmel, ahogy ők szeretik hívni) – úgy vélik, hogy mindez visszatérés azokhoz a jelenségekhez, amelyek az Egyház megalakítását körülvették az Apostolok cselekedetei szerint (legalábbis aszerint, ahogyan ők értelmezik az „Apcselben” leírt jelenségeket). Ez magában foglalja a „nyelveken szólást”, a kézrátételtől való földre esést és a „betöltekezés” különféle egyéb jeleit is, amelyek a külső szemlélőt igencsak megbotránkoztatnák. Például állathangok utánzása, sikítozások, „szent nevetés” stb.

A karizmatikusok megesküdnének, hogy mindezek valóban a Szent Szellem megnyilvánulásai. Amikor benne voltam, én is megesküdtem volna, hiszen meggyőztük magunkat róla. Ma már tudom, hogy nem más, mint tömegpszichózis. Ráadásul teológiailag is vitatható, hogy valójában van-e bibliai alapja az olyan jelenségeknek, mint a kézrátételtől való földre esés. A „nyelveken szólás” is egy olyan dolog, hogy az ember elkezd halandzsázni valamit – miközben persze meggyőzi magát, hogy a Szent Szellem megadta neki a „nyelveken szólás” ajándékát (és akarod is, hogy megadja, hogy nehogy kilógj a sorból, nehogy „rossz keresztény” legyél). Hangsúlyozom: akkor, amikor benne vagy tényleg elhiszed, hogy ez a Szent Szellem. Nem direkt tettetsz és halandzsázol, magadat is meggyőzöd, hogy igen, ez igaz. Utólag és kívülről nézve látod csak, hogy miről is van szó. Olyannak sosem voltam tanúja, hogy valaki olyan, aki korábban bizonyíthatóan nem beszélt azon a nyelven, hirtelen elkezdett volna egy másik, létező nyelven beszélni. Pedig a Bibliában ilyen nyelveken szólásról van szó első sorban (vagy csak ilyenről) is szó van:

„Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre.
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből.
Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek.
Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: “Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek?
Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén?
Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának,
Frigiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták,
krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

ApCsel 2.4-11

A mai karizmatikus mozgalom „nyelveken szólását” nehezen értené bárki idegen a saját nyelvén, lévén ez csak halandzsa. Bár ők maguk nyilván Pál apostol Korinthusiakhoz írt 1. levelének 14. fejezetére fognak hivatkozni, ahol valóban beszél a Biblia egy isteni nyelvről, amely senki számára nem érthető, hacsak valaki nem kapja meg a „nyelvek megmagyarázásának” ajándékát is. Persze ettől a dolog még nem lesz Isten bizonyítéka. Valójában számos pogány vallás is gyakorolja a „nyelveken szólást” – és gyakorolta már a kereszténység színrelépése előtt is, valószínűleg innen merítettek ihletet rá a korai keresztények. Nyelvészek megvizsgálták a karizmatikus keresztények nyelveken szólását és pogány vallások nyelveken szólását és azt találták, hogy semmi különbség nincs a kettő között. Egyébként pedig egyiknek sincs semmiféle nyelvi struktúrája, a legtöbb esetben néhány „szó” különböző variációkban elmondott ismételgetése.

Én is estem földre a „kenettől”. Az is tömegpszichózis. Amikor látod, hogy mások elesnek körülötted, te is el akarsz esni, mert akkor vagy a csoport és az „élmény” része. Úgyhogy hagyod elernyedni az izmaidat és a földre esel. Megint csak hangsúlyozom: ott és akkor tényleg elhiszed, elhiteted magaddal, hogy a Szent Szellem vitt földre, tehát nem feltétlenül tudatos megjátszásról van szó (bár biztos van sok olyan is), inkább tudatalattiról. Akarod, nagyon-nagyon akarod, hogy ez történjen!

A karizmatikus mozgalomban hisznek a csodás gyógyulásokban is. Azt vallják, hogy csodák ma is ugyanolyan rendszerességgel történnek, mint a bibliai egyházalapítás idején, vagy éppen Jézus szolgálata során, hiszen Jézus megígérte, hogy a nevében a követői ugyanolyan vagy még nagyobb csodákat fognak cselekedni, mint ő.

Tehát ebben és az ima erejében hisznek, de a tény az, hogy én a magam részéről legalábbis 20 év alatt egyetlen csodás gyógyulásnak sem voltam tanúja. Pletykákat mindig hall az ember – „Jujj, hallottad? Afrikában egy gyülekezetben feltámadt egy halott. Hallelujah!” (milyen érdekes, hogy ezen a csodás feltámadások hírei mindig valahonnan Afrikából, vagy más ellenőrizhetetlen területről és/vagy forrásból jönnek) -, de magam sosem voltam ilyesminek tanúja. Ehelyett keresztények ugyanúgy megbetegedtek, esetenként halálos vagy súlyos betegségekben, mint mások. Vezető lelkész is halt meg például rákban. Gondolom sejtitek mi erre a keresztény standard válasz: „Isten útjai kifürkészhetetlenek. Nem tudjuk miért gyógyít meg egyeseket, másokat pedig nem.” Maradjunk annyiban, hogy én olyannal nem találkoztam, akit meggyógyított volna.

Egy egykori magyar „fundi” története

Na de menjünk vissza a legelejére! Körülbelül 12 éves voltam, amikor belecsöppentem a Hit Gyülekezetébe és ezáltal a kereszténységbe és a vallásba. Addig boldogan és gondtalanul éltem a vallástalan szülők vallástalan gyermekének életét. A szüleim olyannyira nem voltak vallásosak, hogy csecsemő koromban nem kereszteltettek meg – még hagyományból sem. Nem volt különösebben hiányérzetem a vallással kapcsolatban. Emlékszem, egy alkalommal úgy 5-6 éves koromban édesapám olvasott nekem egy könyvből Jézusról. Nem igazán tetszett a történet (valószínűleg ijesztőnek találtam a brutális és véres keresztre feszítést), jobban érdekeltek más mesék.

12 éves koromban sem magamtól mentem el a gyülekezetbe. Addigra elváltak a szüleim és hogy-hogy nem édesapám „megtért”, pont a Hit Gyülekezetében. És elvitt magával. Nem mondhatom, hogy rám erőltette volna a megtérést, de egy gyerek befolyásolható. Amit a felnőttek mondanak neki, azt elhiszi, különösen, ha olyan felnőtt mondja, aki tekintély az életében – mint nekem volt az apám. Nem véletlenül dicséri a Biblia a gyerekek Evangéliumot gyorsan befogadó szellemét: naná, hogy egy gyerek gyorsan befogadja, hiszen egy gyerek könnyen befolyásolható! A Biblia persze ezt úgy próbálja feltüntetni, mint a gyermeki lélek tisztaságát, ami még nem romlott és ezért közel áll Istenhez. Valójában azzal van összefüggésben a dolog, hogy a gyerek még sok mindent elhisz, hiszen tájékozatlan, tanulatlan, tehát ideális alany az agymosásra (nem véletlen, hogy janicsárnak is a gyerekeket vitték el). Pár évvel korábban még a Télapóban is hittem, mert ilyen a gyerek….

Miután megtértem valóban hittem és valóban odaszántam magam a keresztény életre. A Bibliát minden nap forgattam, napjában többször imádkoztam, dicséreteket hallgattam, állandóan keresztény könyveket olvastam, megtettem a kötelező lépéseket: vízkeresztség, „Szent Szellem keresztség” (a „hitgyüliben” ilyen is van – ez az, amikor megkapod a „nyelveken szólás ajándékát”), bűnmegvallás. Utóbbi olyasmi, mint a katolikusoknál a gyónás, csak nem feltétlenül egy papnak vagy pásztornak kell megvallani a bűneidet, hanem az is elég, ha a gyülekezet egy másik, hitben idősebb tagjának teszed. Utólag vicces visszagondolni a „bűnökre”, amit kb. 13 évesen megvallottam. Emlékszem amikor mentünk a bűnmegvallásra egész idő alatt erőlködtem magamban, hogy elő tudjak pár „bűnt” kaparni az emlékeimből, amit majd megvallhatok. Puskázás az iskolában, túlzott rajongás egy popsztár iránt (ami ugyebár „bálványimádás”) – ilyenek jutottak eszembe.

Visszatekintve azonban mindez nemcsak vicces, hanem tragikus is! És összefüggésben van a később, a kereszténység miatt kialakuló mentális problémáimmal. Ugyanis éppen a kereszténység volt az, amely elkezdett egy állandó bűntudatot kialakítani bennem. Ha komolyan veszed a dolgot – amint én komolyan vettem -, akkor aligha lehet másként. Hiszen a keresztény alaptanítás az, hogy mindannyian bűnösnek születünk, bűnös az emberi természetünk és csak Jézus megváltó keresztáldozata és kiomló vére tehet bennünket tisztává és jóvá. Egyébként egy nyomorult kis szánalmas féreg vagy (nem feltétlenül fogalmaznak ilyen durván, de ez a lényeg) Isten hatalmas kegyelme nélkül, akinek értelmetlen az élete és aki Ádám és Éva eredendő bűnét hordozza.

Ezen tanítás megtette a hatását az életemben. Elkezdett egy állandó bűntudat kialakulni bennem. Egy rossz gondolattól is pánikba estem, hogy ezt most látta az Úr és ezért meg fog büntetni. És mentem gyorsan imádkozni és bocsánatot kérni tőle. Egy idő után ez eléggé mániákus dologgá vált nálam. Aztán a bűntudat mellett kialakult bennem egy állandó félelem is – pontosan a bűntudatból eredően. Féltem attól, hogy a rossz pillanatban (mondjuk épp mielőtt meghalok) elkövetek egy bűnt (akárcsak egy rossz gondolat formájában) és akkor pokolra jutok. Féltem attól, hogy egy ilyen tudatos vagy akár tudattalan bűnért az Úr büntetést ró rám itt a Földön – szerencsétlenséget, betegséget, akármit. Hangsúlyozom: ez mind a kereszténység miatt jött az életembe, korábban nem volt bennem bűntudat és nem voltak ilyen félelmeim sem! És ma sincsenek már. A saját kis felvilágosodásom megszabadított tőlük, de erről majd később.

Ha értékelnem kellene, azt mondhatom, hogy kb. 20 esztendős keresztény pályafutásomnak ez volt a legfőbb élménye: félelem és bűntudat. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kereszténység több rosszat hozott az életembe, mint jót. (Vajon hozott jót egyáltalán? Vajon nem lettem-e volna boldogabb ember nélküle? Azt tudom, hogy most sokkal boldogabb vagyok!) Volt olyan, hogy a főiskolán nem tudtam odafigyelni a szemináriumokon, előadásokon, mert tele volt a fejem ezekkel a megszállott keresztény gondolatokkal: a bűnről, a kárhozatról, arról, hogy véletlenül megbántom Istent valamivel stb. Pszichésen nagyon-nagyon rossz állapotba kerültem.

Könyörögtem, zokogtam Istennek, hogy szabadítson meg ezektől a terhektől. Ránéztem más keresztényekre a gyülekezetben és ők boldognak és elégedettnek tűntek. Hogy valóban azok voltak-e vagy ez csak a felszín (kívülről valószínűleg rajtam sem látott senki semmit, meg egyébként is a gyülekezetben „illik” boldognak és vidámnak mutatni magad) nem tudom megítélni. Szerintem keresztényként az tud csak boldog lenni, aki nem nagyon kutatja és firtatja a dolgok mélységét, aki nem merészkedik tovább az Egyház által vallott hivatalos irányvonal tanulmányozásánál, és aki képes mindent, amit mondanak neki kritikátlanul elfogadni tekintélyelvi alapon. Aki nem kezd el azon gondolkodni, hogy mit is jelent az, hogy a Biblia szerint az emberiség nagy része pokolra fog jutni. Köztük olyan emberek is, akiknek az az egyetlen „bűne”, hogy rossz helyre születtek és/vagy rossz időben – mondjuk egy nem-keresztény kultúrába, egy másik vallásba. Aki nem kezd el azon gondolkodni, hogy Isten miért ítél örök szenvedésre egy embert, csak mert nem hitt benne (én ha Isten lennék biztosan nem lennék ilyen hiú és kegyetlen) – és hogy az örök kárhozat tana hogyan egyeztethető egyáltalán össze a szerető Isten képével? Vagy hogyan egyeztethető össze a szerető Isten képével az a hirtelen haragú, szeszélyes, féltékeny, nagyon is emberi (gyarlón emberi, mondhatnánk) Isten, akit valójában a Biblia leír? Aki simán arra utasítja Izrael népét, hogy irtsanak ki más nemzeteket – asszonyostól, csecsemőstől. Vagy aki nem kezd el azon gondolkodni, hogy a fenébe lehet a tudomány TÉNYEIT összeegyeztetni a Bibliával?

Szóval lehet, hogy ha valaki nem gondolkodik, hanem mindent elfogad kritikátlanul, amit mondanak neki a gyülekezetében, akkor lehet boldog keresztény életet élni, nem tudom. Én kiáltottam Istenhez, hogy szabadítson meg a lelki szenvedéseimtől, mutasson utat – természetesen soha nem kaptam semmi választ. Sőt, minél buzgóbban vetettem bele magam a hitbe, a gyülekezetbe, a keresztény könyvek tanulmányozásába, annál rosszabb lett a pszichés állapotom. Aztán egy napon döntöttem: ez így nem mehet tovább! Vagy lazítok a gyeplőn, vagy bele fogok őrülni ebbe az egészbe. A lazítás azt jelentette, hogy elkezdtem kevesebbet járni a gyülekezetbe, elkezdtem más, „világi” dolgoknak is teret adni az életemben. És láss csodát: minél kevesebbet foglalkoztam „Isten dolgaival”, annál jobban lettem!

De ekkor a félelem még mindig a markában tartott. Még mindig keresztényként definiáltam magam. Úgy is éreztem, hogy az vagyok. Még mindig naponta olvastam a Bibliát és napjában többször imádkoztam. De utólag azt mondom: ekkor már az egyetlen dolog, ami még bent tartott az a kárhozattól és a büntetéstől való félelem volt. Hiszen abban nőttem fel – és el is hittem -, hogy a Biblia igaz. Ha elhagyom az Urat, akkor nekem végem: elkárhozom, sőt, talán már itt a Földön megver. A félelem kiváló – és szerintem a leghatékonyabb – eszköze a vallásoknak. Kíváncsi lennék hány keresztény lenne a pokollal való fenyegetés nélkül….

A tudomány, mint szabadító

Gyermekkorom egyik nagy szerelme (mielőtt megtértem) volt a csillagászat. Aztán keresztényként eltávolodtam a témától, hiszen a csillagászat mai állása szerint az Univerzum 13,7 milliárd éves, a legközelebbi nagyobb galaxis is (Androméda) kb. 2-2,5 millió fényévre van tőlünk, s mindez nem egyeztethető össze a Biblia hatezer éves Világával. A tudományos érdeklődésemet amúgy is elnyomtam hasonló okok miatt: ami nem egyeztethető össze a Bibliával az nem igaz és punktum. Persze jószerivel azt sem tudtam pontosan mit is mond a tudomány és milyen bizonyítékok támasztják alá a tudományos elméleteket. Minek is kutattam volna őket, ha egyszer a Biblia tartalmazza mindazt, amit a Világról tudni kell és minden azzal ellentétes állítás hazugság? Ehelyett olvastam kreácionista könyveket, cikkeket….

Egyébként a gyülekezet nem bátorítja a művelődést, tudományos tájékozódást – szerintem sejthető, hogy miért. Amikor megtérsz, akkor elmondják neked, hogy a könyvtáradból jobb, ha kidobálod az „Isten ellenes” könyveket, jobb, ha megszabadulsz az „istentelen” pop- és rocksztárok istentelen zenéitől és a többi. Én „jó keresztényként” ezt megtettem magam: kihajigáltam mindent, ami nem állt összhangban Isten igéjével. (Csak mostanában találtam meg két csodálatos, az evolúcióról szóló képes albumot, amelyhez gyerekkori emlékek fűznek és nagyon megörültem neki, hogy ezek valahogy „túlélték” a 20 éves őrültségemet! De jó is, hogy ezek most megvannak! Persze nem minden könyvem volt ilyen szerencsés.) Olyanra is emlékszem, hogy egy régebben megtért „testvér” elment egy új megtérő otthonába, hogy megmondja neki mely könyveit dobálja ki. Persze amikor azt tanítják, hogy ezeken a dolgokon az üdvösséged múlhat, olyankor ez nem tűnik nagy árnak.

A valódi célja a dolognak természetesen az, hogy csak egyféle forrásból származó impulzusok érjenek, s hogy minden más információt és hatást lehetőség szerint teljesen rekessz ki az agyadból, az életedből: röviden a szellemi elszigetelés és az agymosás! Ha belegondolsz, akkor ez elég furcsa: ha meg vannak győződve az igazukról, akkor miért tartanak attól, hogy az „eretnek” könyvek esetleg eltéríthetik az embereket? Ha a keresztény hit igaz, akkor annak állnia kell(ene) a sarat a tudomány próbájával szemben is. Amíg csak keresztény irodalmat olvasol, addig azt hiszed állja is. Én akkor döbbentem rá, hogy ez mennyire nincs így, amikor egyszer csak győzött a kíváncsiságom és elkezdtem igazi tudományt olvasni.

Az első ilyen könyv egy kozmológiai könyv volt, ami lenyűgözött. De még ekkor is kétségbeesetten kapaszkodtam a kereszténységbe. Úgy próbáltam összeegyeztetni a tudományt a Bibliával, hogy ha volt a könyvben egy olyan állítás, ami nem volt összeegyeztethető a Bibliával, akkor „természetesen” a Biblia tekintélyét fogadtam el igaznak és azt a gondolatot erőltettem magamra, hogy abban a kérdésben a tudomány bizonyára téved.

Önámítás volt ez persze. És a „vég” (vagy inkább az új kezdet!) kezdete. Legbelül éreztem én, hogy több, mint erősek az érvek és a bizonyítékok a tudományos álláspontok mellett. Arra is rájöttem, hogy a kreácionista könyvek mennyit hazudnak és csúsztatnak az evolúcióval kapcsolatban. Mennyi tényt elhallgatnak, vagy szándékosan félreértelmezik azokat és mennyire nem tudományos az egész hozzáállásuk! Hogy nem az igazságot keresik, hanem csak kétségbeesetten próbálnak megmenteni egy archaikus világképet. Ha kell, akkor a tények tagadásával. Az igazi tudomány nem így működik. Charles Darwin nem úgy ült le megalkotni az elméletét, hogy azt mondta: „Most pedig be fogom bizonyítani, hogy nem igaz a Biblia teremtéstörténete.” Nem! Neki nem voltak ilyen előítéletei és egyetlen jó tudósnak sem lehetnek! A tudomány alapja a tények tisztelete. Akkor is, ha azok ellentmondanak addigi világképünknek. A kreácionista könyvek nem tisztelik a tényeket! A kreácionisták egy elfogult világképből indulnak és az egyetlen céljuk ennek a világképnek az „igazolása” – bármi áron! Ez nem tudomány! Ezt bárki könnyen beláthatja, aki valaha elolvasott egy kreácionista könyvet, majd pedig egy tudományos igényű evolucionista könyvet! Egyszerűen nem egy súlycsoport a kettő! Az evolúció sokkal szilárdabb bizonyítékokon nyugszik, mint addig hittem a kis kreácionosta buborékomban. Amikor erre rádöbbentem, az megrengette a világképemet és egyúttal hihetetlenül felszabadító érzés volt a számomra!

Felszabadító, mert hirtelen rájöttem, hogy többé nem kell félnem a pokoltól, sem Isten haragjától, ugyanis a Biblia nem igaz, Isten pedig nem létezik! Vagy ha mégis, akkor az biztosan nem a Biblia, vagy bármelyik ma népszerű világvallás istene, hanem remélhetőleg egy sokkal jobb és bölcsebb isten… Ezt persze csak feltételesen mondom, a magam részéről nemcsak teista nem vagyok, de deista sem, tehát én nem hiszek semmilyen istenben. Isten létét vagy nem létét azonban általános értelemben valószínűleg nem lehet bizonyítani – ebből a szempontból agnosztikusnak tartom magam. A Biblia (és a Korán) istene szempontjából azonban ateistának. Ugyanis még ha egy „általános”, vallásokon kívüli isten létét nem is lehet cáfolni, de a Bibliát (és a Koránt) igen – ezáltal pedig ezen vallások istenét is, legalábbis, ha abból az állításból indulunk ki, hogy a Biblia (vagy a Korán) egy mindenható és mindentudó Isten kinyilatkoztatott, megmásíthatatlan, tévedhetetlen szava. Ha az ember elolvassa a Bibliát (vagy a Koránt) rájön, hogy ez az isten bizony se nem mindenható, se nem mindentudó, se nem jó, se nem bölcs, hanem nagyon is emberi és nagyon is gyarló…

Tudom, hogy vannak felekezetek (pl. a Római Katolikus Egyház), amelyek elfogadják az evolúció tényét és úgy egyeztetik össze a Bibliával, hogy azt mondják a teremtéstörténet vagy Noé bárkája csak metaforikus. Ennek viszont teológiai szempontból nem látom sok értelmét: ha a teremtéstörténet metaforikus, akkor Ádám és Éva is. Ha Ádám és Éva metaforikus, akkor mi a bűnbeesés? Az is metafora? Esetleg akkor ebből az következik, hogy Krisztus keresztáldozata is csak metafora? Messzire vezet – és a kereszténység szempontjából veszélyes vizekre -, ha azt mondjuk a teremtéstörténet csak metafora. Számomra, ha a Biblia teremtéstörténete csak mítosz, akkor az egész Biblia is az. (Ami felől egyébként sok más okból sincs kétségem.)

Nekem úgy tűnik a dolog, hogy az Egyház kénytelen folyamatosan hátrálni és ha nem akar nevetség tárgyává válni, akkor kénytelen újabb és újabb pozíciókat feladni a Bibliából és átengedni a metaforák világának (a katolikusok legalább ezt felismerték, a fundamentalisták viszont még mindig kétségbeesetten ragaszkodnak egy tarthatatlan és megdőlt világképhez)…. Tulajdonképpen ez egyfajta elismerése annak, hogy „Isten igéje” nem örök érvényű és nem tévedhetetlen, a tudomány bizonyítékai viszont roppant meggyőzőek. A Biblia interpretációja folyamatos módosításokra szorul a tudomány előrehaladása tükrében. Azt gondolom, hogy hosszú távon tarthatatlan lesz a fundamentalista álláspont – gyakorlatilag már most is csak agymosás árán tartható. Azzal, ha a híveket lebeszélik arról, hogy tájékozódjanak a tudományban és a világ dolgaiban. Ehelyett olvassanak csak kreácionista parasztvakítást, nézzenek csak Vidám Vasárnapot és Pat Robertsont az ATV-n…. (Én konkrétan hallottam hívőtől olyan megjegyzést, hogy a világon semmi másnak nincs értelme csak a Biblia és keresztény könyvek olvasásának – hát ilyen mértékű az agymosás és az elszigetelés a valóságtól.)

Egy kis nemzetközi kitekintés

Apropó Pat Robertson. Ezek az amerikai híres-neves „hit emberei” is megérnek egy misét. Akik közül sokra példaképekként tekintenek a Hit Gyülekezetében. Csak szerintem a viselt dolgaikról a legtöbben nem nagyon értesülnek itt Magyarországon, mert erről nem ír a Hetek. Oral Roberts, Benny Hinn, Pat Robertson könyveit előszeretettel forgatják a „hitgyüliben”. Nem tudom tudják-e például Oral Robertsről, hogy 1987 januárjában a televízióban azzal zsarolta a híveit, hogy Isten magához fogja őt szólítani, ha nem gyűjtenek össze 8 millió dollárt márciusig. A hívek 9,1 millió dollárt gyűjtöttek össze…

Gondolkodjunk már el ezen a történeten! Amerikában a hit, a vallás egy óriási biznisz lett. (Persze Európában nemkülönben – gondoljunk csak a Vatikán által az évszázadok során felhalmozott (összelopott) mérhetetlen vagyonra!) De úgy tűnik a „kapzsiság démonától” ezek az új mozgalmak sem tudtak megszabadulni. No meg a „szexuális démonoktól” sem. Benny Hinn elvált és most egy keresztény pásztornővel kavar. Persze biztos meg tudja ideologizálni. (Valójában a Biblia azt írja, hogy ne váljatok, de ha valaki mégis elválik, akkor az ne házasodjon újra.)

Aztán ott van George W. Bush egykori vallási tanácsadójának, Ted Haggardnak az esete (vele Richard Dawkins „Root of all evil” című dokumentumfilmjében is találkozhattok:

 ).

Kiderült róla, hogy előszeretettel járt egy férfiprostituálthoz. Félreértés ne essék: a magánéletet én magánéletnek tartom, amihez a nagy nyilvánosságnak normális esetben semmi köze sincs. Benny Hinn és Ted Haggard is rendezze a feleségével és a családjával az ilyen ügyeket, nekem semmi közöm hozzá mit csinálnak az ágyban és kivel, és nem is érdekel. Pontosabban nem érdekelne, ha nem párosulna képmutatással. Mert engem ugyan nem érdekel, hogy ki mit csinál az ágyában, amíg nem követ el bűncselekményt, de a keresztény egyházak nagyon is beleártják magukat a híveik magánéletébe, akár olyan szinten is, hogy megmondják nekik kivel házasodjanak össze és kivel ne. Sőt, nemcsak a híveikébe, hanem lobbikon és törvényeken keresztül a nem hívekre is rá akarják erőltetni a saját értékrendjüket (lásd például a melegjogok kérdéskörét). Úgyhogy meglehetősen visszás, amikor kiderül egy-egy pásztorról vagy prédikátorról, hogy vizet prédikál és közben bort iszik (nem véletlen, hogy ez a hasonlat is a vallás területéről származik…).

Ennél azonban veszélyesebb az imént már említett Oral Roberts féle jelenség, magyarul a hívek érzelmi manipulálása az anyagi kihasználásuk érdekében. Vagy az olyan keresztény extrémisták, mint Pat Robertson, akik szélsőséges nézeteik ellenére roppant befolyásosak az Egyesült Államokban – s az ATV és a Hit Gyülekezete „jóvoltából” már Magyarországon is hirdetik sületlenségeiket a 700-asok Klubja magyar változatában (pl.:  http://szekularisfigyelo.blog.hu/2010/01/14/haiti_magara_vessen). Dawkins találóan „keresztény táliboknak” nevezte a Robertsonhoz hasonlókat a „Root of all evil”-ben és szerintem van igazság benne. Ha tehetnék, akkor ők is olyan teokráciát hoznának létre az USA-ban, mint a tálibok Afganisztánban, csak nem muszlim, hanem keresztény alapokon.

Boldog ateista

Amióta végeztem a kereszténységgel – és a vallással általában – sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb ember vagyok. Eltűnt a bűntudat, eltűnt a félelem! Örülni tudok a természetnek, az életnek, vidám vagyok, felszabadult és falom a tudományos könyveket (most jön ki rajtam 20 év elnyomott érdeklődése, mindent be akarok pótolni!).

Meg kell mondanom, hogy egy idő után üresnek is találtam a keresztény tanításokat. Sok keresztény könyvet elolvastam a legkülönbözőbb témákban, kerestem és kerestem, de valahogy üres és unalmas volt számomra ez az egész. Nem adott szellemi elégedettséget, valami mindig hiányzott – valami szubsztancia. Mindig vártam, hogy mikor kapunk valami igazán mély tanítást, de sosem jött igazán mély tanítás. Nincs is igazán mély dolog ebben: Ádám és Éva bűnbeesett, az emberiség örökölte ezt a bűnt, ezért minden ember születésétől fogva bűnös és rászorul Jézus Krisztus megváltására. Ennyi a lényeg. Ezt aztán persze sokféleképpen és sok szempontból el lehet ragozni, mindenféle teológiai elmélkedések kíséretében, de mélyebb akkor sem lesz. (Abba most nem szeretnék belemenni, hogy szerintem miért nincs értelme ennek az egész keresztény teológiának.)

Amit nem találtam meg a kereszténységben – az igazi tartalmat -, azt most megtaláltam a tudományban. A keresztények itt megvádolnának a tudomány „bálványozásával” vagy azzal, hogy a tudomány az új „vallásom”, de csupán arról van szó, hogy a tudomány szellemileg jobban kielégít és értelmesebb válaszokat kapok belőle. Ráadásul pedig senki nem fenyeget meg pokollal, ha esetleg kételkedem egy tudományos elméletben…

Tudom, hogy a keresztény válasz mi lenne erre: megtévesztett a Sátán, hamis boldogságérzetet bocsátott rád, démonok szálltak meg, bla-bla-bla. Ezen ma már csak nevetek. Nincsenek sem démonok, sem angyalok, sem Sátán, sem Isten! Én tudom és csak én tudom mit éltem át 20 éven át! Mennyire fuldokoltam a kereszténységtől, a szellemi börtöntől, amibe rekesztett. Én tudom és csak én tudom mennyire felszabadító volt, amikor végre ott tudtam hagyni. Ha Isten azt jelenti, amit 20 éven át kaptam tőle, akkor köszönöm, nem kérem! Maga a Biblia is azt írja, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa….

Talán felmerülhet benned a kérdés: tényleg, egyetlen jó dolgot sem kaptál a kereszténységtől 20 év alatt? Ha belegondolok, akkor tényleg azt tudom mondani, hogy nem sokat. Erkölcsi útmutatást? Nem vagyok egy élvhajhász alkat alapból sem. A családom nagy része ateista vagy agnosztikus és állítom, hogy tisztességesebbek, becsületesebbek, őszintébbek, mint sok keresztény. (A bibliai erkölcsökbe most jobb, ha nem megyünk bele. Ha alaposabban górcső alá vesszük őket, akkor kiderül, hogy nem annyira magasztosak, mint azt sokan naivan hiszik.) Szóval ez nem ezen múlik. Igen, azt hiszem őszintén kijelenthetem, hogy a kereszténység mérlege számomra negatív volt. Sok kínt és gyötrelmet megspórolhattam volna magamnak nélküle.

Lelki füleimmel hallom, amint néhányan megjegyzik: ez az egész a Hit Gyülekezete miatt van. Bezzeg ha [illeszd be kedvenc felekezetedet/keresztény irányzatodat]-en keresztül találkozott volna a kereszténységgel, akkor nem jár így!

Nem gondolom. Az összes keresztény felekezet elfogadja a Bibliát Isten igéjének, márpedig az én problémáim a Biblia tanításaival vannak és magával a Bibliában ábrázolt Istennel. Ezen kívül a Biblia belső ellentmondásaival és a külsőkkel (azaz a tudományos tényekkel való ellentmondásokkal). Nem akarok most hosszas elemzésbe belemenni ezekről az ellentmondásokról, de van éppen elég.

Persze sokan, sokféleképpen értelmezik a Biblia tanításait, és mind meg vannak győződve arról, hogy ők értelmezik azt helyesen (állítólag vagy harmincezerféle keresztény irányzat van a világon – ez is mutatja, hogy mennyire egyértelmű is „Isten szava”), de a lényeg az, hogy kivétel nélkül az összes keresztény (és az összes vallási) irányzatnak megvannak a maga problémái! Kezdhetném a katolikus egyház történelmi bűneivel, de nem akarok most ilyesfajta lajstromot felállítani. A lényeg, hogy az istenhit nem teszi jobbá az embert. Az alapból empatikus és jó emberek empatikusak és jók istenhit nélkül is. Ezt tapasztalatból mondom. A keresztények pedig semmivel sem alkotnak erkölcsileg felsőbbrendű közösséget más embercsoportokhoz képest. A Biblia úgy beszél a keresztényekről, hogy ők „a világ sója”, azaz, hogy nekik kell lenniük a fénynek, a példának erkölcsi értelemben. Nos, a valóság teljesen más. Elég végignézni a történelmen…

Persze a mai fundamentalista keresztények ill. az egyéb protestáns felekezetek kényelmes módon elhatárolják magukat a kereszténység első kb. 1500 évének vérontásaitól (elintézik azzal, hogy a katolicizmus nem volt „igazi” kereszténység, bezzeg ők…), de mondjuk az etnikai és vallási alapú bibliai népirtásoktól már nehezebb lenne elhatárolni magukat, hiszen azokat éppen szent könyvük dokumentálja – támogatólag…

Tudom: mindent meg lehet valahogy ideologizálni – a vérontást is – és ebben a keresztények 2000 év óta nagy mesterek. Részemről azonban már nem vonzódom a keresztény (vagy más) vallás egyetlen ágához sem. Én főleg a Hit Gyülekezetéről beszéltem itt, mert velük és a keresztény fundamentalizmussal kapcsolatban vannak személyes tapasztalataim, de azzal együtt, hogy tisztában vagyok a „hitgyüli” és más felekezetek – pl. a magyarországi történelmi egyházak – közötti teológiai különbségekkel, ők sem szimpatikusabbak. Mint ahogy a Biblia általában véve sem az.

Nincs harag

Le kell szögeznem, hogy nem haragszom senkire sem a gyülekezetben. Akikkel én találkoztam azokat jóhiszemű, jószándékú, jóindulatú embereknek ismertem meg, akik őszintén hisznek abban, amit a Biblia (szerintük) tanít. Szerintem a vezetőség is – legalábbis remélem (személyesen kapcsolatom nem volt egy vezetővel sem, így ezt nehéz megítélnem). Viszont úgy vélem mind egy téveszme áldozatai.

Mivel Magyarországon nem olyan elterjedt a keresztény fundamentalizmus, illetve a pünkösdi-karizmatikus mozgalom, mint Amerikában, ezért az ezzel kapcsolatos tapasztalataimról elsősorban amerikai ex-keresztényekkel tudok úgy beszélgetni, hogy igazán megértsük egymást és a dolognak a mélyebb részleteit. Döbbenten – és bizonyos szempontból örömmel – látom, hogy a tapasztalatok, gyötrelmek, belső küzdelmek a világ átellenes részén is nagyon hasonlóak voltak az enyémhez. (De más keresztény felekezetekből kitért emberekre is jellemzőek a fent leírt „tünetek”, még mielőtt valaki kizárólagosan a pünkösdi-karizmatikus mozgalom számlájára írná őket.)

Azért tapasztaltam ezt örömmel, mert keresztényként mindig azzal kínoztam magam, hogy bizonyára bennem van a hiba, ha nem tudok boldog lenni a kereszténységgel. Hiszen Isten tökéletes, tehát biztos én nem csinálok valamit jól, minden igyekezetem ellenére. Azóta már tudom, hogy amin keresztülmentem, az egyáltalán nem egyedülálló, hanem nagyon is gyakori és a hiba nem az én készülékemben volt, hanem ez egyszerűen egy ilyen vallás: a lényegéhez tartozik, hogy az emberekben bűntudatot alakít ki, hogy aztán szükségét érezzék a megváltásnak, és félelmet, hogy eszükbe se jusson megpattanni! Hát nekem szerencsére mégis sikerült megpattanni és ezt a tudománynak köszönhetem.

 
926 hozzászólás

Szerző: be 2011. március 12. szombat hüvelyk Önvallomások, Fundik, Karizmatikus

 

Címkék: , , , , , , , , ,

926 responses to “Hogyan lettem ateista?

 1. STARKILLER

  2011. március 31. csütörtök at 18:12

  Üdv a valódi világban! 🙂 Ahogy elnézem elég értelmes ember lehetsz, mert nem sok agymosott tud megszabadulni az egyház-rabszolgaságból komolyabb emberi segítség nélkül. Elnézve a történeted elejét egyre jobban örülök hogy ateista családból származom.

   
  • pelyhe sándor

   2012. április 23. hétfő at 21:05

   sajnállak benneteket ateistákat..Relatív hogy ki is az agymosott és felelőtlen magát bölcsnek mondott bolond.A Teremtő Isten kegyelmezzen nektek…

    
   • xingtao

    2012. április 24. kedd at 00:38

    Ez azt hiszem, szép példa volt az agymosásra -azért valahol vicces, hogy az ún. “szeretet vallásának” hívei mindig csak fenyegetőzni meg ijesztgetni tudnak.
    Sanyikám, a teremtő istened elfelejtett neked alázatot, szerénységet, toleranciát és agyat teremteni – vagy csak a saját képére teremtett ? 🙂

     
   • AK

    2012. április 24. kedd at 08:17

    Köszönjük a rettentően fontos hozzászólást! Igazán magvas és elgondolkodtató. Csodálatosan strukturált bölcsességeidtől eláll a szavam.

     
   • pelyhe sándor

    2012. április 24. kedd at 19:21

    xingtao Nem fenyegetőztem csak a sajnálatom adtam tudtotokra.Igen.Saját képmására teremtett.És téged is Kedves Barátom:)Te és az itt jelenlévők akik cinizmussal megspékelt intellektualitásukat bizonygatják sajnálatra méltó emberek vagytok, akik hagyják magukat megvezetni egy magát Ateistának mondott “Teremtővel”aki 20 évig vallja magát kerszténynek.Sajnos tudom jól,hogy a keresztények nagyon kevés százaléka az, aki szível tud hinni és nem csak a keskeny úton van,hanem megtalálta azt a bizonyos szoros kaput is, ami az üdvösséghez vezet.És a ti Ateista barátotok is egy képmutató farizeus volt 20 évig. Nem ismerlek benneteket de aggódom azért a hiába való életetekért, ami az ige szerint csak egy pára.Egy múló pillanat…Én nem bántani akarlak benneteket de a hamis rágalmakat nem tudom eltűrni és nem is fogom.Nem vagyok agymosott barátaim.Olyan kincsnek vagyok a birtokában aminek azt hiszem hogy egy ateista sem lehet a birtokosa.És hogy mik ezek?Sajnos azt mondja az Úr igéje:Ne szórjátok az igaz gyöngyöket a disznók elé.Tehát A ti Ateista előlojárótoknak Ahol a szive ott a kincse.Majd annak idején be is aratja ennek jól meg érdemelt gyümölcsét.Neki soha nem volt füle a hallásra,és szeme a látásra.Egy testi keresztény volt mindvégig.És mielőtt azzal vádolnátok hogy HIT gyülis vagyok esetleg egy vallásos katolikus vagy netalántán egy JEHOVA tanuja…??Hát el kell hogy keserítselek benneteket mert egyik helyről sem Kaptam “agymosást”.Tehát:A Teremtő Isten kegyelmezzen nektek…

     
   • fairi

    2012. április 25. szerda at 10:53

    pelyhe sándor
    A sajnálatosabbra méltóbb, ha egy fanatikus teista akinek van arra ideje, hogy olyanokba traktáljon sajnálatával akiknek egyáltalán semmilyen szüksége nincs Rá. A saját téveszméidet( kereszténység hülyeségeit) ne vetítsd ki ránk!

    “…ami az üdvösséghez vezet.”
    és ha vki nem kíváncsi a keresztény üdvösségre, már csak azért is téma, mert léteznek más vallások is akik eltérő utat ajánlanak erre a kérdésre..
    máskülönben szíved joga miben hiszel, de emiatt nem kell traktálnod senkit, sajna vhogy ezt a hittérítők nem értik, így vagy fenyegetőznek a pokollal, vagy sajnálkoznak nagyban.. igaz is nyalni kell lelkesen a képzeletbeli “barátnak”, különben leesel a képzeletbeli útról…

    “Nem ismerlek benneteket de aggódom azért a hiába való életetekért, ami az ige szerint csak egy pára.”
    aggódj magadért és ne másokon vezesd le frusztrációdat. Talán aggódsz nem kerülsz be a képzeletbeli kapudon.itt levőket kiba.ottul nem érdekli aggódalmaid és sajnálkozásaid.

    “.Nem vagyok agymosott barátaim.” áá, nem de azért itt osztod a nemlétező észt,aki érvelések helyett sajnálkozással és szektás rizsával kezd,és ezt a kapus dolgot hajtogatta, meg lelki üdvünkért aggódik AZ: agymosott. Agymosottság másik jele nagy mesekönyvből (biblia) történő idézgetés Egy NEM agymosott nem is írna ide, vagy ha mégis akkor egyik állításába kötne bele amivel nem ért egyet, és lehetne egy normális vitát kezdeni.

    “egyik helyről sem Kaptam “agymosást”” önállóan is kimoshatod agyadat, elég az információ forrást egy könyvre szorítani, és minden ellentétes gondolatot kidobni. Józan észtől önállóan is meg lehet szabadulni, nem kell szekta. Látszik jól sikerült, mert azért tele lett rejtett fenyegetősdivel, úgy hogy észre se veszed, na ez a tipikus szektás jel.
    Józan ésszel még megáldott vallásos egy ateista oldalon nem fenyegetne senkit, nem sajnálkozna, nem osztana a mesekönyvből az idézeteket, mert tudja ezzel itt csak idiótát csinál magából. térítéssel se próbálkozna, mert akkor az ateista azonnal elkönyveli agymosott hülyének.

    tipikus agymosott mondatok
    “Tehát:A Teremtő Isten kegyelmezzen nektek…”
    “És a ti Ateista barátotok is egy képmutató farizeus volt 20 évig. ”
    “Olyan kincsnek vagyok a birtokában aminek azt hiszem hogy egy ateista sem lehet a birtokosa”
    “sajnálatra méltó emberek vagytok, akik hagyják magukat megvezetni egy magát Ateistának mondott “Teremtővel”aki 20 évig vallja magát kerszténynek”

    ÁÁ,, nem vagy agymosott:):):)
    Megkövetem magam, nem sajnálkozok én, hanem gratulálok neked!
    GRATULÁLOK, SEGGET CSINÁLTÁL A SZÁDBÓL:):)

     
   • pelyhe sándor

    2012. április 27. péntek at 20:19

    fairi.Engedd meg hogy én is gratuláljak neked..”Bölcs vagy”Azt hiszem megpróbállak nem sajnálni Téged.”Okosíts mást a hülyeségeddel.Többet nem reagálok ezen az oldalon semilyen hozzászólásra.(Remélem boldog(ok) vagy(tok).Viszlát:)

     
  • hivő fiú

   2012. augusztus 1. szerda at 21:00

   Érdemes meghallgatni innen is néhány hanganyagot:

   http://istenletezik.hu/

   Csak egy kis türelem kell hozzá.

    
  • hívő fiú

   2012. december 4. kedd at 16:38

   Igehirdetés magáról a hitről.

    
  • kegyelem

   2014. április 15. kedd at 16:10

   Jezus letezo szemely,ehez nem kell teologia eleg a tudomany,es az is tudott hogy semmi bizonyitek nincs hogy megtalaltak volna a testet,nos nem utolso sorban miert terjedt volna el a keresztenyseg ha Jezus nem tamadott volna fel?hat ha magam teszem a helyzetbe,nem fizetnek egy centet sem nemhogy az eletemet adjam egy hazugsagert??! nos ami ferertheto a keresztenysegben az az evangelium..sajnos a torvenyt keverik a kegyelemmel es emiatt van anyi psziches felelem a keresztenysegben…pedig az evangelium egyszeru.Isten fiava fogadott minket Jezus Krisztusban,nincs tobb buntudat,hisz minden ki lett fizetve,csak mi emlekeztetjuk Istent a buneinkre..Isten minden bunt elrendezett,nem kene buntudata legyen senkinek aki ebben hisz,foleg nem egy keresztenynek.Barataim a hamisitvany nagyon hasonlit az eredetihez.a kegyelem evangeliuma nem sokban kulonbozik a torveny-kegyelem evangeliumatol.de az egyikben ott a szabadsag es orom a masikban a karhoztatas es bolondokhaza

    
  • vendel

   2016. május 14. szombat at 23:26

   Sziasztok! Nekem tulajdonképp tetszett ennek az illetőnek a beszámolója, annak ellenére, hogy én hívő vagyok. Mi tetszett akkor benne? AZ egyik az őszintesége. AZ nagyon fontos. A másik az, hogy sikerült megszabadulnia egy önáltatástól. Mert, amiben ő élt az egy önmarcangoló, értelmetlen és vak tévelygés volt. Ettől valóban jobb még az ateista állapot is, mert ha tényleg boldogabb most, akkor legalább ideiglenesen, mondom ideiglenesen, a lelki békéje megvan. Tetszett továbbá, hogy a leírás nem csöpög a gyűlölettől és a gúnytól, ami sajnos nem ismeretlen ateista körökben, ha a hitről van szó. Ugyanakkor egy pillanatig se gondolja azt, hogy az Isten kérdést ezzel megoldotta. Biztos ismeritek a viccet az ateista orosz és az istenhívő amerikai űrhajósok párbeszédéről. Találkozik az űrben a két űrhajó és az ateista gúnyosan átszól a rádióján az amcsinak, hogy látjuk a világűrt, a napot, a holdat, de Istent sehol! Mire az amerikai visszaszól: húzd le az ablakot, rögtön találkozol vele… Szóval, nem sokáig lehet valaki ateista, legfeljebb a halála napjáig… Ami a cikk érveit illeti. Nos, sajnos a szerzője úgy tartott bűnvallást, hogy nem volt bűntudata, sem bűnismerete. Ez rögtön az elején kiderül. Én nagyon vigyáztam rá, hogy semmiféle bűnvallást, vagy megtérős imát ne mondjak el, amíg nem gondolom komolyan. A bűntudat pedig nem egyenlő azzal, hogy kapirgálok az emlékeim között, hátha eszembe jut valami szaftos dolog, csak azért, hogy valamiféle elvárásnak megfeleljen. Semmilyen elvárásnak nem szabad megfelelni. Ha valaki nem érzi magát bűnösnek, ne akarjon keresztény lenni, ilyen egyszerű, mert abból csak az lesz, amit fentebb olvashatunk. A másik. Folyamatosan félelemben élni teljességgel ellentétes a hittel. Isten szeret, nem pedig inkvizítorként lebegteti felettem a kardot, hogy azonnal lesújtson, ha valamit rosszul csinálok. Ha megbántok valakit, vagy rosszat teszek, akkor bocsánatot kérek és erős elhatározásokkal a szívembe, megyek tovább az utamon. Szó nincs isteni bosszúról. Akik ilyesmiket hisznek, és hirdetnek azok Istent nem ismerik, ezt nyugodtan kijelenthetem. A harmadik dolog, a befolyásolás. Ez megint egy nagyon nem szimpatikus és Istentől is távol álló “keresztény” jellemvonás. Mások életébe beleártani magam, beleszólni, hogy kit vegyen feleségül, kihez menjen hozzá, vagy mikor mit csináljon és mit ne. Ez a másokon való uralkodás kategóriája. Semmiképp nem a szeretetben járás. Lehet másokat tanácsolni, ha kéri tőlem a tanácsot, egyébként nem. Lehet általános erkölcsi gondolatokat megfogalmazni, hitbeli dolgokról beszélgetni, elmondani, hogy én miben hiszek, de azokat kötelezően elvárni a másiktól balgaság, sőt: bűn! Az egész keresztény dogmatika Isten számára komolytalan valami. Jézus nem alkotott dogmarendszert. Amit újra és újra körbejárt az ez: szeressétek az Atyát, vagyis bízzatok benne minden körülmények között, és szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez minden. Ha ezt valaki befogadja a szívébe, keresztény, nem kell hozzá templomba járni, se hit gyülekezetbe, se semmiféle papos, szektás elvárásnak megfelelni. Azok a karizmatikusoknál tapasztalható extra élmények tényleg nem jók. Pszichológiai okok játszanak közre, egyetértek. Beszél még itt a barátunk a Biblia ellentmondásairól, Izrael népirtásairól. Ez a legnagyobb botránykő mind a mai napig. Azt kell mondjam, hogy van benne igazság. Az ókori népek vallásai mind azon alapultak, hogy az Istenük kegyetlenül megbünteti a másik népet, de a sajátját megáldja. Izrael népe is így okoskodott, így hitte. Egy-egy győzelem után Isten győzelmét ünnepelték, a vereségek és természeti katasztrófák után pedig Isten büntetését emlegették. Tévedtek. Mert még nem ismerték a jézusi kinyilatkoztatást a szeretetről, a megbocsájtásról, az alázatosságról, a másik ember elfogadásáról, nem hallottak még arról, hogy szeressétek ellenségeiteket, persze, hogy ennek hiányában, ahogy más népek, ők is utálták az ellenségeiket, és ha sikerült diadalt venni rajtuk, hát akkor Isten győzelmét ünnepelték, sőt “szent”írásba is foglalták. De eljött az Atya közénk emberi testben és elmondta nekünk, hogy mit is kell gondolnunk Róla: Ő maga a Szeretet, a világot egyben tartó erő, aki minden embert szeretne magához hívni és minden emberrel szeretne együtt lenni a mennyben. És ehhez az kell, hogy elhagyva a szeretetlenségeinket, szeretetben járjunk és Hitben! Na, de most befejezem, minden kedves ateista embertársamnak ilyen értelemben kívánom a keresztény hitet. u. i. csodák vannak és bár az írás szerzője nem találkozott egyetlen gyógyulással sem, azért azok mégis bekövetkeznek időről időre. Én tapasztalatból tudom 🙂

    
   • Erzsike

    2019. május 21. kedd at 15:00

    Kedves Vendel! Néhány dologban egyetértek veled ,ám több,alapvetően fontos témában / Isten igéje alapján/ nem. A szentírás pontosan megfogalmazza, hogyan “kell” élned hívőként!
    Az V Mózes 28-ban leírtak nem lettek eltörölve… Jézus azt mondta, hogy nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni!
    Az igaz, hogy a kegyelem időszakában élünk és valóban megtehetsz bármit,Hiszen szabad akaratot kaptál,de nem érdemes játszani a kegyelemmel!
    A karizmatikusok “extra élményéről” pedig csupán annyit: Részed legyen az Ő minden értelmet felülhaladó szeretetét megtapasztalni!

    Nem azokra a megnyilvánulásokra gondolok, amik nem vezetnek sehová és az általad említett okok miatt falsak. Arról beszélek, amikor a Mindenható Isten békessége , ereje átjár és meggyógyulsz !
    Megszabadulsz régen hordozott terhektől, kötelékektől! Fontos lesz a számodra, hogy minél többen megismerjék általad az igazságot és üdvösségük legyen.Megértsék, hogy Isten azért küldte el a megváltót, hogy helyreállítsa a kapcsolatot Isten és embert között! HELYREÁLLÍTÁS= vissza az eredeti állapotba! És ehhez bizony nekünk kell a támogatása. Kell a Szentlélek segítsége!

    Hivatkozik több hozzászóló a tudományra. Mindennek a forrása a teremtő Isten, akinek a szavára lett a világ.Mit gondolnak az emberek,ki ad szabadságot arra, hogy az ő művébe betekinthessenek?

    A több, mint 25 év alatt, amióta elfogadtam Jézus Krisztust megváltómnak, sok minden történt az életemben. Voltak kemény próbák, nehéz harcok, de mind győzelemmel végződött! Kellettem én is hozzá……de a harchoz minden nap fel is kell ébredni!
    Minden nap megújul a kegyelem! Minden nap új örömöt, új győzelmet ad!
    Így legyen a Te életedben is!

     
 2. ateistanaplo

  2011. március 31. csütörtök at 18:56

  Szia!

  Én is üdvözöllek a blogomon. Kellett hozzá néhány év, de sikerült :). Valóban nem könnyű a vallásos kötelékből megszabadulni, pláne a fundamentalistából. Elsősorban a félelmek miatt, amiket belédsulykolnak.

   
  • violazoli

   2011. szeptember 16. péntek at 18:33

   Üdvözletem mindenkinek! Felhívom az erre tévedő ateisták figyelmét az általam írt Nagy Ateista Könyvre, mely ingyen letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból e link alól:

   http://mek.oszk.hu/05200/05266/index.phtml

   Abban a reményben adom közre e linket, hogy hasznos lesz mindenki számára. Érvelési segédletnek szántam a könyvet a fundikkal folytatott viták esetére.

    
   • Kantarella

    2011. szeptember 16. péntek at 18:41

    Köszi! Ismerem! Gratulálok hozzá, végig olvastam! 😀

     
   • ateistanaplo

    2011. szeptember 17. szombat at 06:45

    Köszi!

    Majd kiteszem egy külön bejegyzésbe is. És igyekszem elolvasni én is.

     
  • Kovacs Istvan

   2011. november 17. csütörtök at 13:57

   Igy van. A felelmek miatt, melyek a buntudatbol taplalkoznak. A vallasos ember ezekkel tele van es nem csak a kereszteny, de muszlim es egyeb vallasok kovetoi is. Ez az, amin elsokent felul kell emelkedni, ha ki akar az ember jutni.
   Egy 5 eve szabad ember.

    
   • K Ádám

    2011. november 19. szombat at 13:12

    A kereszténységben szerintem csak a szexuális útmutatás tűnik tarthatatlannak, mert a többi nagyjából evidens. Ha valaki ebben nem vergődik zöld ágra, mert nincs kivel megállapodnia, vagy mert nem is akar, annak hosszútávon is csak folyamatos lelkiismeret furdalást okoz a vallás. Ha megtalálja a párját, vagy tényleg képes kontrollálni magát, akkor tulajdonképpen úgy is lehet szabad. Ha nem akkor valóban előbb az elvárásoktól kell megszabadulnia.

    ” Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.
    De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.
    Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,”
    És így a lelkiismeret furdalás. Ebből egyenesen kivezet a törvény lerázása.
    “Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. ”
    Ha az ember nem tud felszabadulni a bűn alól, akkor annak ismerete alól kell hogy újra felszabaduljon. A múlandóság tudata felszabadít az örökkévalóság szabályaiból. Az önvádból egyébként a megtérés is felszabadít, de az nem a könnyebb út. Az azoknak az útjuk akiknek nem feltétlenül drága a pillanat. Akiknek nem csak a jelen számít, vagy bele tudnak törődni abba is ha szerényebb lehetőségeik vannak, vagy szerényebbek sem hitben, mint anélkül.
    Kivételes aki ilyen, de ha valós a célja, akkor ő a győztes.

     
  • xingtao

   2012. április 25. szerda at 01:07

   pelyhe sándor

   Köszi, de nincs szükség a sajnálatodra.
   A hozzászólásod többi részében pedig semmi újdonság nincs, azt viszont arrogánsnak és felháborítónak tartom, hogy te döntöd el, hogy ki hitt és ki nem hitt. Persze ez sem meglepő, a keresztények szokása, hogy általában csak magukat tartják “igazhívőnek”. De nyugodj meg, a következő keresztény majd rólad is kijelenti, hogy nem vagy valódi keresztény. Ez már csak így megy nálatok. Szánalmas….

   Zeusz/ az Úr Krisna / Xenu / Ctulthu kegyelmezzen neked!

    
   • Sexcomb

    2012. november 15. csütörtök at 21:55

    Ejnye-bejnye, pont Cthulhu nevét írtad rosszul! Ez vajon szándékos, vagy már az őrület határán táncolsz az átélt kozmikus borzalmaktól?

     
  • Alvy

   2013. június 11. kedd at 22:48

   Hali!
   Azt gondolom ,hogy egy ateista sem haragudna rám és egyetértene velem ha a következőket mondanám neked.
   Szerintem a legnagyobb szellemi teljesítmény lehet az ember életében egy ilyen korán elkezdett és zárkózott vallási közegből jövő gyereknek ateistává válni. Őszintén gratulálok neked ehhez !
   És ezt teljesen komolyan gondolom.

   Én szerencsére könnyebb helyzetből indultam de így is vagy 20 évet töltöttem el a kérdés teljes eldöntésével. Ennek bizonyára egyik oka az hogy nem vagyok elég nagy elme 🙂
   A másik hogy biztosra akartam menni. Ráadásul kezdetben nem voltam valahogy hajlandó a témában túlságosan sok könyvet olvasni.
   Így minden válaszra magamnak kellett rájönni és bizonyítani.
   Akkor még nem tudtam megmondani miért ,most már tudom.
   Féltem hogy erősen befolyásol egyik másik érv rossz irányba.
   Lehet, hogy hülye voltam. Na mindegy.
   Kicsit haragszom is ezért az elpazarolt időért.
   Ennyi energiával már több nyelvet is megtanulhattam volna helyette.
   De hát legalább tudom amit tudok.
   Nincs kérdés amitől zavarba jönnék már a vallással szemben.
   Az utolsó 10 év alatt oda jutottam hogy egyáltalán nem vagyok elnéző a vallással szemben. De csak szigorúan jó szándékból.

   Viszont be kell látni hogy bár nem mindenről a vallás tehet de szinte. Nem lehet hagyni a vallás terjedését mert nagyon komoly problémák vannak a világban amit a vallási terhek cipelésével nem sikerülhet megoldani. Így sajnos nagyobb sebességre kéne kapcsolni az emberek szemének kinyitásában. Ha tetszik , ha nem.
   Nincs végtelen időnk erre.
   Egyszerűen túl kell lépnünk ezen a vallás dolgon hogy jobb legyen a világ.
   Ez a következő fejezet az emberiség életében.
   Szerencsére tabui lehetünk az utolsó fejezeteknek.
   Én hiszem hogy vallás nélkül több esélyünk lenne koncentrálni a szegénységre és a bolygónkra. És ez így is fog történni. Máshogy nem is lehetne.
   Üdvözlet
   Alvy

   u.i. A you toube-on egész korrekt kis társaság gyűlt össze ,hogy terjessze a tutit. Ki-ki a maga stílusában vérmérsékletével és tudományos területeivel.
   Tudom hogy gáz terep de mindent az emberiségért
   🙂

    
  • Radu

   2015. január 22. csütörtök at 14:50

   Hm,”Ateista”…szerintem nem is ismered e szo ertelmit,kedves baratom!Sajnalatra milto vagy…es tudod miert?Mert elso sorban emberekre nezzel es nem Istenre…Az emberek buneiben es gyengokben keresed az Isten un.nem letezeset,peddig,csak arra kell figyelned,hogy minden reggel mi tortinek velde,miutan kinyitotadd a szemeidet,mi vessz korul,mit alakithatsz a sajat kezeiddel…sajnalak!

    
 3. sedith

  2011. március 31. csütörtök at 22:00

  Te legalább beláttad, hogy az életedben jelen lévő frusztrációk jó részét épp a vallásod okozza. Nem mindenki ilyen szerencsés, pedig ismerek más karizmatikust, aki hasonló gondokkal küzd. Furcsa, hogy épp egy atesitával (értsd: velem) beszél erről. 🙂

   
 4. ateistanaplo

  2011. április 1. péntek at 12:05

  Szia Sedith!

  Úgy gondolom idő kell a belátáshoz. És saját magának kell eljutnia oda az embernek. Ha beszél róla, akkor lehet, hogy már nincs olyan messze, mint gondolod.

   
 5. sedith

  2011. április 2. szombat at 16:52

  De, messze van. Nagyon messze. Ő nem 12 évesen jutott be a hitgyülibe, hanem oda született. Ez azért súlyos nehezítő körülmény.

  Ezt a bejegyzésem pedig a figyelmedbe ajánlom csak úgy:

  http://sentimpress.blogspot.com/2009/09/legvarak-ablakabol-foldre-hullani.html

   
 6. bubuka_visszater

  2011. április 2. szombat at 17:33

  “nem sok agymosott tud megszabadulni az egyház-rabszolgaságból komolyabb emberi segítség nélkül.”
  szerintem majdenem mindannyian így kezdjük – egy pillanatban rájössz, hogy a meseszerű mitológia tényleg meseszerű. Ez az összes természetfelettivel operáló hitvilág rákfenéje. Ahhoz, hogy a valóságnál szebbet ígérhessen, túl is kell lépjen rajta. Hogy aztán hol válik el az ocsú a búzától (plasztikusabban: szr a franciakrémestől) az már aztán a fejekben dől el, kinek mi kell. Szép hazugság, vagy a valóság úgy ahogy van.

   
 7. ateistanaplo

  2011. április 2. szombat at 22:55

  @ Sedith

  Köszönöm, elolvastam.

  Az elején a példabeszéd azt hittem valami másra fog kilyukadni, de kilyukadhatott volna akár arra is, ami nekem eszembe jutott róla. Talán nekem azért ez jutott róla eszembe, mert én keresztény háttérből származom. A hős, aki törtet mindenkin és mindenen keresztül az örök élet délibábja felé “A” Keresztény. Mennyi szenvedésnek is volt ez az okozója a történelem során. Emberek bántották, ölték, kitagadták stb. egymást egy képzeletbeli barátért, egy nem létező örök élet ígéretéért. Tragikus dolog, ha belegondolunk.

  Amikor az én szememről lehullt a homály, akkor érdekes módon nem volt nehéz elfogadnom, hogy nincs örök élet. Valahol megnyugtató érzés volt inkább, hogy senki sem fog pokolra jutni – egyik szerettem vagy családtagom vagy barátom vagy ismerősöm sem. Sem pedig azok a milliárdok, akik sosem ismerték Jézust. Nem érzem szükségét annak sem, hogy én örökké éljek és nem is félek a megsemmisüléstől. Ebben a tekintetben azt vallom, amit Mark Twain is. Meg amit Richard Dawkins mondott, hogy mi, akik élünk szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy pont mi élünk a sok-sok milliárd lehetséges alternatíva közül. Ennek kell örülni, ezt kell kihasználni a lehető legjobban.

  Mi értelme van hát ennek az egésznek? – szokták ilyenkor kérdezni. Feltétlenül kell, hogy értelme legyen? Szerintem nem. A mi saját szintünön, önmagunk számára kell megtalálni az értelmet erre az időszakra, amit itt töltünk. Ez az értelem lehet mindenkinek más és más. Nekem a tanulás, a rácsodálkozás a világra. Másnak talán valami más. A dolgok nagy rendszerében persze semminek sincs értelme, hiszen nemcsak az egyén múlik el, de elmúlik majd a Föld és valószínűleg az emberiség is, sőt a Világegyetem is. De örüljünk annak, hogy most itt vagyunk, itt lehetünk. Nekem nem szükséges feltétlenül az a gondolat, hogy értelme van a létezésemnek, vagy az emberiség vagy a Világegyetem létezésének.

  A vallásos emberek közül sokan az evolúciót is lealacsonyítónak tartják (talán ezért is nem fogadják el). Én azonban sokkal csodálatosabbnak tartom ezt az egészet, mint a bibliai termtéstörténetet. Lenyűgöző az, ahogy kialakultunk.

   
  • Shaddark

   2014. március 10. hétfő at 12:15

   “Mi értelme van hát ennek az egésznek? – szokták ilyenkor kérdezni.”

   – Az élet értelme, hogy ÁTÉLD 🙂

    
 8. sedith

  2011. április 3. vasárnap at 08:35

  Akkor ebben (is) egyetértünk. 🙂

   
 9. bubuka_visszater

  2011. április 3. vasárnap at 18:41

  saját blogomban felhasználtam egyes elemeket, ha nem haragszol 🙂

   
 10. ateistanaplo

  2011. április 3. vasárnap at 19:40

  Persze, hogy nem haragszom, sőt. Linket is kitettem a blogodhoz.

  Egyébként pedig teljesen egyetértek a megjegyzéseiddel amit írtál a cikkemhez. Én is úgy gondolom, hogy az hogy valaki az evolúciót vagy a kreácionizmust választja őszinteség kérdése. Már abban az esetben peresze, ha már ismeri mindkettőt. Az evolúcióhoz nem kellenek mentális gimnasztikák. Tiszta, világos és logikus minden benne. A tényekből adódó következtetések pedig egyszerűen elkerülhetetlenek.

  A kreácionizmusban való hithez azonban folyton folyvást gimnasztikázni kell. Ezt már keresztényként is láttam, csak nem mertem magamnak bevallani. Azzal áltattam magam, hogy biztos csak én értelmezek valamit rosszul, majd Isten egyszer megvilágosít, majd megmutatja nekünk a másvilágon miért van ez így stb. De ez csak kétségbeesett kapálózás.

   
  • Krisztus hirnöke.

   2014. január 15. szerda at 12:45

   te ott voltál , az ősrobbanásnál ? evoluciónál ? gondolom nem, akkor miböl gondolod,hogy ez a frankó ? ezt hiszed ? akkor te is hivövagy , mint akeresztények csak te 1 pritiviv elméletben hiszel ! ja ja persze az ebihal kijött a szárazföldre mert megunta a vizet a barátai meg bentmaradtak mert nekik jó volt a vizbe, ö meg kijött kinött a lába , keze , felegyenesedett és majom lett, aztán abból meg ember, a többi állatról nem is beszélve 1 hím kutya aztán 1 kan, és igy továb a zsiráffal és atöbbivel, hááááá ::::::::::::::::))))))))))))))))))))) katasztrófálisan buta vagy, gondolkozz már miszter ateista pfffffffffffffff::))))))

    
   • Zippora

    2014. január 15. szerda at 14:55

    Kedves Mindenki,

    és föleg az aki ezt irta:
    “Az evolúcióhoz nem kellenek mentális gimnasztikák. Tiszta, világos és logikus…” ….

    Hááát …. annak aki csak szörmentén ismeri az evoluciót …. DE aki vette a fáradtságot, egy kicsit mélyebben utánanézett és utánajárt – annak árnyaltabb a véleménye erröl ….

    Makroevolució – ugy értem – a fajokon belüli fejlödés, továbbfejlödés van – de a fajok között nincs átjárás – illetve ha van, az mindig csak genetikailag hibás egyedeket tud reprodukálni ….

    Amugy kedves Hozzászóló – (nem tudom, hogy hogyan nevezzelek) – nem tudom definitiv módon
    értelmezni a “mentális gimnasztikát” – ez biztos az én hibám – de azt azért tudom hogy a mentális-spirituális dolgok azok amik rövid-közép- és hosszútávon is meghatározzák az ember fizikai állapotát is – tehát abszolut nem függetlenek egymástól …. kár degradálóan beszélni a mentális dolgokról – vagy ahogy Te nevezed “mentális gimnasztiká”-ról…

    Amikor egy ember – mondjuk ugy meghal – akkor a fizikat valója, a teste mitöl is lesz mozdulatlan ?
    Lehet ezt taglalni, hogy leáll a szive, vagy a vérkeringése összeomlik stb… – de ezek a külsö jelek csak éppen azt jelzik, hogy “kilehelte a lelkét” – ahogy a magyar néplélek is így fogalmazza meg…

    Mert valójában tényleg kimegy a lélek-szellem a halálkor az ember testéböl, elhagyja azt – és miután ez megtörtént – emiatt áll le a szive, a keringése és az egyéb fontos éllettani funkciói
    az elhunytnak …. mindezt csak amiatt irtam le – hogy gondolkozz el azon, hogy ha ez tényleg igy van – márpedig igy van – akkor mégis mi is az ami az ember lényegi részét alkotja ?

    A teste ??? – nem valószinü – hiszen abból ha kiszáll a lélek, a szellem – ott marad egy halom élettelen, tehetetlen fizikai anyag – amivel az égvilágon semmit sem tud kezdeni a valamikori gazdája….

    De ha nem a test a lényeg – ami az evolucionisták szerint egy fejlödés eredményeként jött létre – akkor mégis mi az ember lényegi alkotórésze ?

    Mi az ami egy embert megelevenit ???

    Nyilvánvalóan a szelleme-lelke, ami – és ezt már a Biblia nélkül a görög filozófusok is tudták-sejtették – hogy ezek az ember halhatatlan alkotórészei ….

    Na és ezzel mit tud kezdeni az evolució-elmélet ???

    Semmit – mert ezek a spirituális- mentális dolgok már nem a természeti, látható dolgok kategóriába tartozó tények, – hanem az elvont, absztrakt, szemmel nem látható,de nagyon is létezö és érzékelhetö valóságok kategóriái, – amik dominánsan meghatározzák a látható dolgok alakulását is ….

    Nos – lehet hogy éppen az ilyen dolgoktól ódzkodsz Te – kedves Hozzászóló – mert egyenlöre se lenyelni – se kiköpni nem tudod – és inkább elnevezted öket “mentális gmnasztikának” ???

    Igen – azt hiszem ….. csak hogy ezzel nem a kérdést oldod meg – hanem csak kikerülöd ….

    Gondold csak végig mégegyszer – amit fentebb irtam az ember halálakor bekövetkezö dolgok
    kapcsán – majd rájössz, hogy nem is érdemes ezt a kérdést annyira az aasztal alá söpörni,
    hanem nagyon is megér egy továbbgondolkozást …. meglepö felfedezésre lehet jutni – egy kis
    “mentális gimnasztikával” – ha van füled a hallásra ….

    Üdv
    E.K.

     
 11. fairi

  2011. április 4. hétfő at 12:54

  http://skepticsannotatedbible.com/gen/1.html

  Szaktikus,racionális szemmel értékelve a biblia..
  ha ember racionális olvassa teremtéstörténetet, az akkori emberek tudása rajzolódik ki avilágról,nem valami mindenható lény elmesélése…
  http://skepticsannotatedbible.com/contra/plants.html
  KIS ELLENTMONDÁS…
  érdemes olvasgatni….

  kedvenc logikátlanságom:
  elválassza nappalt az éjszakától..oké
  utána megteremti növényeket,wtf?
  ám hirtelen eszébe jut kéne világító égitestek,hogy a nappal-éjszaka dolog vhogy működjön és a szegény növények ne pusztuljanak ki(fotoszintézis!!!!)

  isten mint kisérletó is megbukna,nulla tervezés

   
 12. ateistanaplo

  2011. április 4. hétfő at 20:05

  @ Fairi

  Köszi. Én is mostanában kezdtem olvasgatni, vannak benne jók.

  Van még egy ilyen is:

  http://www.evilbible.com/

   
 13. bubuka_visszater

  2011. április 6. szerda at 19:31

  @fairi: alap kata 7 kyu-s kreacionistáknak.. a féényt, mint olyant, elválasztja a setétségtől. Eddig sima ügy. Aztán megteremti a növényeket, amik csak egy éjszakát vannak sötétben, mert másnapra úgyis megteremti az égitesteket!
  Következésképp ez is azt bizonyítja, hogy szó szerint kell venni a hat napos teremtést, hiszen milliárd évekig nem bírták volna ki a növények a kettő közt! Há nem? Há de!

  mért, esetleg azt hittétek hogy a 70e évre visszamenő évgyűrűsorozatok lánca bármit is bizonyít? A 300 éves tölgyfákat is évgyűrűkkel teremtette, készen!
  Problem?

   
 14. ateistanaplo

  2011. április 6. szerda at 21:26

  @ Bubuka

  Ilyen elméleteket én is gyártottam annó. Pl. azt a tényt, hogy galaxisok, kvazárok millió, sőt milliárd fényévekre vannak tőlünk, de mégis látjuk a fényüket és ennek azt kell jelentenie, hogy min. annyi idős a világegyetem, azzal ütöttem el, hogy bizonyára Isten úgy teremtette az egészet, hogy már eleve “idehúzta” a fényüket is. Ja, persze….

   
 15. STARKILLER

  2011. április 7. csütörtök at 20:47

  Hogy a francba lehet ennyi vallásos ember??? Az evolúció, az ősrobbanás, és az ezekhez hasonló ,,elméletek”(nem elmélet, hanem valóság) sokkal logikusabbak!!!!

  ,,Az isten csak úgy megteremtett minden élőlényt+a világot alig pár évezreddel ezelőtt?” ,,Meg agyagból az embereket, meg mind alapból bűnösök vagyunk??” ,,Az ételélt istennek kell hálát adni, és ha meghalunk, csak úgy ,,respawnolunk” valahol a felhők közt -amik leeséshez készülő vízcseppek halmazai- vagy lent valahol a föld alatt, ellentétben a többi sokmillió másik élőlény a földön, akik csak úgy simán elporlandak?” Jól van tisztelendő, üljön le, 1-es,

  Nem értem!!! Hogy a francba veszik be az emberek ezt a sok hülyeséget?Például hogy a tudósok között hogy lehetnek vallásosak? Aki még ha csak egy kicsit is érte a tudományhoz, belátja, hogy NINCS ISTEN! Hogy van ez?????? A 21. században ennyi hívő van??? És mi lesz ha mondjuk az ember már meghódít egy másik bolygót, és hatalmas ultramodern városok lesznek, és a tudomány már olyan fejlett lesz amit alig tudunk elképzelni? Majd abban a világban is minden vasárnap elmennek az emberek egy fura épülethez aminek kereszt van a tetején, hogy egy nem létező lényről hallgassanak baromságokat?

   
  • li

   2011. április 10. vasárnap at 10:17

   Szerintem ennek pszichológiai okai vannak; egy zárt eszmerendszer valahol nagyon megnyugtató tud lenni, és biztonságot adhat. Egyértelmű, mi a helyes és mi a helytelen, hogy kell viselkedni, nincs kétely, nem kell gondolkodni. Tudós embernek is érzelmileg megnyugtató lehet, hogy a háttérben ott ül apuci és vigyáz rá. Az önigazolás meg sokmindenre képes.
   Persze van, akinél ez nem működik tartósan, elhatalmasodik a bűntudat és/vagy a kétely, és az illető vagy szerencséjére kiszabadul (mint a blog szerencsés szerzője), vagy belerokkan.

    
  • gabor

   2011. augusztus 4. csütörtök at 23:09

   Az ősrobbanás (Nagy Bumm) elméletét egy katolikus pap dolgozta ki, még Einstein ellenállásával is meg kellett küzdenie (bizony-bizony, még Einstein is tévedett).
   Amúgy magyarázd el honnan veszed, hogy aki kicsit ért a tudományhoz az nem hihet Istenben.

    
  • Krisztus hirnöke.

   2014. január 15. szerda at 11:17

   Kedves Starkiller,

   Ezt te komolyan mondod ? evolució ösrobbanás sokkal logikusabb ?? kérdésem : te ott voltál , az ősrobbanásnál ? evoluciónál ? gondolom nem, akkor miböl gondolod,hogy ez a frankó ? ezt hiszed ? akkor te is hivövagy , mint akeresztények csak te 1 pritiviv elméletben hiszel ! ja ja persze az ebihal kijött a szárazföldre mert megunta a vizet a barátai meg bentmaradtak mert nekik jó volt a vizbe, ö meg kijött kinött a lába , keze , felegyenesedett és majom lett, aztán abból meg ember, a többi állatról nem is beszélve 1 hím kutya aztán 1 kan, és igy továb a zsiráffal és atöbbivel, hááááá ::::::::::::::::))))))))))))))))))))) katasztrófálisan buta vagy, gondolkozz már miszter ateista pfffffffffffffff::))))))

    
 16. ateistanaplo

  2011. április 9. szombat at 07:32

  A tudósok között is vannak természetesen vallásosak, de sokkal kisebb arányban, mint a teljes népességben. Ha pedig azok között a tudósok között nézük szét, akiknek a szakterületei érintenek bibliai témákat – pl. biológusok, geológusok, kozmológusok -, akkor elenyésző a vallásos tudósok száma. A fundamentalistáké pedig még inkább.

  A fundiknak van egy-két “sztártudósuk”, olyanok, mint Kurt Wise geológus, aki közölte, hogy akármilyen bizonyíték bukkan elő amellett, hogy a Föld nem 6000-10000 éves (sok-sok bizonyítékunk van arra, hogy nem annyi), ő akkor is a Bibliához fog ragaszkodni, mert az “Isten szava”. Szóval kb. ez a szint ezeknél a fundi tudósoknál: bedugják a fülüket, hogy “lalalala nem hallok semmit, nem érdekel semmi, ami ellentmondana a világnézetemnek”. De mondom, az ilyen tudósok száma elenyésző. Akik hajandók elfogadni a bizonyítékokat, azok nemigen vallásosak, vagy ha igen, akkor sem fundamentalista módon.

   
 17. Megadatott

  2011. április 12. kedd at 13:15

  Szia!

  Tetszett a bejegyzés, bár én hívőnek tartom magam.:)

  Elég jól rálátsz (persze utólag) mennyi hülyeség és agymosás van a fundamentalista irányzatban. A hitgyüli meg különösen jeleskedik ezekben. Bár te nem a hitgyülinek tudod be azokat az ártalmakat, amiket elszenvedtél a 20 év alatt, hanem az egész kereszténységnek, de én úgy gondolom nem a kereszténység vagy Isten okolható ezekért, hanem a hitgyüli.
  Ilyen élettörténeteket és ennyi lelki sérülést csak a hitgyülivel összefüggésben olvastam idáig. Hülyeség persze mindenhol van dögivel, de más felekezetnél mégsem lesznek a tagok lelki nyomorékok vagy pszichiátriai betegegek.

  Összességében örülök nagyon, hogy ki tudtál szabadulni a sok hülyeségből, és azt is elhiszem hogy sokkal jobb lett az életed. A hitgyülinél a tudomány is sokkal jobb. 🙂
  Bár én a tudományra sem tenném fel az életem, mert könnyen ugyanúgy csalódhatnék. Pl 20 év múlva cáfol valamit a tudomány, amit addig a tudósok biztosra vettek. Na mindegy.

  Isten létét vagy nemlétét, pedig valóban nem lehet bizonyítani. Vagy hiszed, vagy nem. Úgy tűnik te most nem hiszed.

   
 18. ateistanaplo

  2011. április 12. kedd at 16:50

  Szia!

  “Ilyen élettörténeteket és ennyi lelki sérülést csak a hitgyülivel összefüggésben olvastam idáig.”

  Én nem. Érdemes olvasgatni az Ex-Christian weboldalt. Nemcsak fundamentalisták vannak, de a történetek mindig elég hasonlóak! A katolicizmusnak és a mérsékelt protestáns és egyéb irányzatoknak is mind, egytől-egyig megvannak a maguk árnyoldalai. Lehet, hogy a részletek picit eltérnek, de a teljes kép alapvetően ugyanaz, amin én magam is meglepődtem, de nyilván nem véletlen a dolog. A hiba ugyanis a gyökerekben van, az pedig maga a Biblia, maga a kereszténység (tágabb értelemben maga a vallás). Fundamentalistáknál lehet, hogy azért jelentkeznek jobban a tünetek, mert ők jobban ragaszkodnak ezekhez a gyökerekhez….

  “A hitgyülinél a tudomány is sokkal jobb.

  Ezt úgy mondtad, mintha a tudomány valami rossz dolog lenne 😀 .

  Bár én a tudományra sem tenném fel az életem, mert könnyen ugyanúgy csalódhatnék. Pl 20 év múlva cáfol valamit a tudomány, amit addig a tudósok biztosra vettek. Na mindegy.”

  A tudománynak nem az a dolga, hogy kőbe vésett igazságokat fektessen le, amit aztán soha senki nem cáfolhat meg. Ha valaki jön és meggyőzően megcáfol egy elméletet, tegye. Ettől megy előre a tudomány, mindig is ettől ment! Éppen ez az óriási nagy különbség a valláshoz képest! Tudományos elméletnek eleve csak akkor fogadnak el valamit, ha az úgymond falszifikálható, azaz megcáfolható. Ez pontosan azt jelenti, hogy úgy kell megfogalmazni az adott elméletet, hogy ELVILEG lehetséges legyen megcáfolni tudományos alapokon és módszerekkel. Ez nem jelenti azt, hogy meg is fogják és azt sem, hogy az elmélet nem helyes. Például a gravitáció elmélete is falszifikálható. Adott a lehetőség, hogy valaki megcáfolhassa tudományos alapokon, ha tudja. Ez nem jelenti azt, hogy valaha valaki meg is fogja cáfolni. De a tudományt ÉPPEN ez a fajta gondolkodás viszi előre! Ellentétben a vallással, amely elvárja, hogy vak hited legyen egy bronzkori, kétes körülmények között született könyvben (vagy más vallások esetén másfajta írásokban, dogmákban, doktrínákban stb.). Ugye a Biblia kimondja, hogy “Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”, továbbá a “teljes írás Istentől ihletett”, innentől pedig nem vitatkozhat vele az az ember, aki ebbe helyezi a hitét. Ez nem más, mint egy tekintélyelvű diktatúra. A tudomány ezzel szemben felajánlja minden egyes elméletéről: tessék, cáfolj meg, ha van jobb ötleted! Nem dől össze a tudomány attól, ha egy-egy tételét valaki megcáfolja. Sőt, ez a bizonyítéka annak, hogy jól működik a rendszer, ez hajtja előre. Tagadhatatlan, hogy sikeres a dolog, elég ha körülnézel magad körül: a technika, az orvostudomány stb. stb. kétségtelenül működő vívmányait mind a tudománynak köszönhetjük nem pedig a Bibliának.

   
  • Sexcomb

   2012. november 15. csütörtök at 22:19

   Azért azt tegyük hozzá, hogy bármilyen apró újságba szeretnél közölni bármilyen apró adatot, eleve elvárás az, hogy már megpróbáltad megcáfolni és nem sikerült. Ezt hívják negatív kontrollnak, minden kísérlethez ki kell próbálnod, hogy mi van, ha csak véletlen látod azt, amit.

    
  • Fehér Béla

   2013. április 14. vasárnap at 08:03

   Az ateista filozófia-professzor arról beszél a tanítványainak, mi a problémája a tudománynak bibliával, Istennel, a Mindenhatóval. Megkéri az egyik új diákját, hogy álljon fel és a következő párbeszéd alakul ki:
   Prof: – Hiszel Istenben?
   Diák: – Teljes mértékben, uram.
   Prof: – Jó-e Isten?
   Diák: – Természetesen.
   Prof: – Mindenható-e Isten?
   Diák: – Igen.
   Prof: – A bátyám rákban halt meg, annak ellenére, hogy imádkozott Istenhez, hogy gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne arra, hogy segítsen másokon, akik betegek. De Isten nem tette ezt meg. Hogyan lehetne akkor jó az Isten?
   A diák hallgat.
   Prof: – Erre nem tudsz választ adni, ugye? Kezdjük elölről, fiatalember. Jó az Isten?
   Diák: – Igen.
   Prof: – Jó a Sátán?
   Diák: – Nem.
   Prof: – Honnan származik a Sátán?
   Diák: – Istentől?
   Prof: – Így van. Mondd meg nekem, fiam, van-e bűn ebben a világban?
   Diák: – Igen.
   Prof: – A bűn mindenhol jelen van, nemde?
   Diák: – Igen.
   Prof: – És Isten teremtett mindent. Így van?
   Diák: – Igen.
   Prof: – Vannak-e betegségek? Erkölcstelenség? Gyűlölet? Csúfság? Mindezen szörnyű dolgok léteznek ebben a világban, ugye?
   Diák: – Igen, uram.
   Prof: – Tehát, ki teremtette mindezeket?
   A diák nem felel.
   Prof: – A tudomány állítása szerint öt érzékünk van, melyekkel felfogjuk és megfigyeljük a dolgokat magunk körül. Mondd meg nekem, fiam! Láttad-e már valaha Istent?
   Diák: – Nem, uram.
   Prof: – Mondd meg nekünk, hallottad-e már valaha a te Istenedet?
   Diák: – Nem, uram.
   Prof: – Érezted-e már valaha a te Istenedet, megízlelted-e a te Istenedet, vagy érezted-e már a te Istened illatát? Különben is, volt-e már valamilyen kézzelfogható tapasztalatod Istenről?
   Diák: – Nem uram, attól tartok nem.
   Prof: – És mégis hiszel benne?
   Diák: – Igen.
   Prof: – A tapasztalati, igazolható, bemutatható bizonyítékok alapján a tudomány kijelenti, hogy a te ISTENED nem létezik. Na erre mit mondasz, fiam?
   A diák nem felel.

   A professzor ezzel befejezettnek tekintette volna a szemléltetést, de a diák nem mozdul.
   Diák: – Professzor úr, kérdezhetek valamit?
   Prof: – Persze, kérdezz csak.
   Diák: – Professzor úr, létezik-e a hő?
   Prof: – Igen.
   Diák: – És létezik-e a hideg?
   Prof: – Igen.
   Diák: – Nem, uram, téved! Nem létezik!

   Az események ezen fordulatára az előadóterem elcsendesedik.
   Diák: – Uram, lehet sok hőnk, még több hőnk, túlhevíthetünk valamit, vagy még annál is jobban felhevíthetjük, lehet kevés hőnk, vagy semennyi hőnk. De nem lesz semmink, amit hidegnek hívnak. -273 fokkal tudunk nulla alá menni, ami a hő nélküli állapotot jelenti, de annál lejjebb nem mehetünk. A hideg nem létezik. A hideg szót a hő nélküli állapot jellemzésére használjuk. A hideget nem tudjuk lemérni. A hő: energia. A hideg nem az ELLENTÉTE a hőnek uram, hanem a HIÁNYA.
   Az előadóteremben ekkor már egy gombostű leejtését is meg lehetne hallani.
   Diák: – És mi van a sötétséggel, Professzor? Létezik-e a sötétség?
   Prof: – Igen. Hogyan beszélhetnénk AZ éjszakáról, ha nem lenne sötétség?
   Diák: – Ismét téved, uram. A sötétség valaminek a hiányát jelzi. Lehet kis fényünk, normális fényünk, nagy erejű fényünk, villanó fényünk, de ha sokáig nincs fény, akkor nincs semmi, S azt hívjuk sötétségnek, így van? De a valóságban a sötétség nem létezik. Ha létezne, még sötétebbé tudnánk tenni a sötétséget, nemde?
   Prof: – Tehát, mire akarsz utalni mindezzel, fiatalember?
   Diák: – Uram, azt akarom ezzel mondani, hogy a filozófiai eszmefuttatása hibás.
   Prof: – Hibás? Meg tudod magyarázni, miért?
   Diák: – Uram, ön a kettősségek talaján mozog. Azzal érvel, hogy van az élet, utána pedig a halál, van egy jó Isten és egy rossz Isten. Az Istenről alkotott felfogást végesnek tekinti, mérhető dolognak. Uram, a tudomány még egy gondolatot sem tud megmagyarázni.
   Elektromosságot és mágnesességet használ, de sohasem látta egyiket sem, arról nem is szólva, hogy bármelyiket is megértette volna. Ha a HALÁLT az ÉLET ellentéteként vizsgáljuk, akkor tudatlanok vagyunk arról a tényről, hogy a halál nem létezhet különálló dologként. A halál nem az élet ellentéte, hanem annak hiánya! És most mondja meg nekem, professzor: Ön azt tanítja a diákjainak, hogy a majmoktól származnak, így van?
   Prof: – Ha a természetes evolúciós folyamatra célzol, akkor természetesen igen.
   Diák: – Látta-e már valaha az evolúciót a saját szemével, uram?
   A professzor megrázza a fejét.
   Diák: – Mivel eddig még senki sem látta az evolúciós-folyamatot végbemenni, sőt azt sem tudja bizonyítani, hogy ez egy folyamatos történés, azt jelentené mindez, hogy Ön a saját véleményét tanítja, professzor? Akkor ön nem is tudós, hanem prédikátor?
   Nagy zajongás támad az osztályban.
   Diák: – És csak egy utolsó kérdést engedjen meg, professzor úr. Van-e valaki az osztályban, aki látta már valaha az Ön agyát?
   Az osztály nevetésben tör ki.
   Diák: – Van-e itt valaki, aki hallotta már a Professzor agyát, érezte, megérintette azt, vagy érezte az illatát? – Mivel nem érkezik válasz, a diák folytatja: – Úgy tűnik, senki sem tette. Tehát, a tapasztalati, állandó, kimutatható bizonyítékok megalapozott szabályai szerint a tudomány kimondja, hogy önnek nincs agya, uram. Ne vegye tiszteletlenségnek, uram, de hogyan adhatnunk így bármilyen hitelt az előadásainak?
   A teremben síri csend.A professzor a diákot nézi, arca kifürkészhetetlen.
   Prof: – Azt hiszem, a hit alapján kell elfogadnod, fiam.
   Diák: – Erről van szó, uram! Ember és Isten között is a HIT a kapcsolat. És ez mindennek a mozgatója és éltetője!

   A diák neve Albert Einstein volt.

    
   • krisztianerik

    2013. szeptember 16. hétfő at 18:22

    Az a nagy gáz , hogy ez egy kitalált történet :)))) Gratulálok azoknak a hívőknek akik a hazugságokat elhiszik csak azért , hogy nekik legyen igazuk.
    Ha lehet kicsit olvassatok utána pl: Albert Einstein önéletrajza:))

    http://users.atw.hu/akarmiis/eletrajz.html

     
  • Fehér Béla

   2013. április 14. vasárnap at 08:23

   Még csak annyit,ha biblia nem istentől van,és hittél neki,nem vesztettél semmit.De ha istentől van és nem hittél neki mindent elvesztettél!!!!!!!!!!!!!!!!!ÉS EMBEREK HOL A SZERETET ERRŐL SENKI NEM BESZÉL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! egy isten felő ember…………………..

    
 19. Megadatott

  2011. április 13. szerda at 09:51

  „Ezt úgy mondtad, mintha a tudomány valami rossz dolog lenne”

  Picit szándékos is volt. 🙂 Természetesen nem tartom rossznak (sátáninak :)) a tudományt. Sőt sokat köszönhetünk neki. pl atombomba. 🙂 Csak vicc volt, tényleg nem tartom rossznak. Viszont engem biztosan nem elégítene ki.

  Egyébként úgy döntöttem, ha lesz egy kis időm részletesebben is kitérek a bejegyzés több pontjára. (Persze, csak ha nem gond)
  Van pár dolog azért, amit másképpen látok.

   
  • csebquarryors

   2011. április 17. vasárnap at 17:31

   ” Sőt sokat köszönhetünk neki. pl atombomba. Csak vicc volt, tényleg nem tartom rossznak.”
   -Buta és sértő vicceid vannak.Az atombombát nem a tudomány dobta Japánra (sintoizmus), hanem az USA, amely a fejlett országok közül a legnacionalistább, és legnagyobb a kersztények aránya.
   ” Viszont engem biztosan nem elégítene ki.”
   -Csak HISZED!A Biblia, a maga néhány ezer oldalával tényleg megdolgoztatja a fantáziát, mivel “hamar” ki lehet olvasni, sok újdonság nem tudható meg belőle.Ellenben a tudományok olyan tárházát kínálják az ismereteknek, amihez több emberöltő is kevés lenne.És ,amiről beszámol, az a legvadabb fantáziát is felülmúlja.Mindezekben az a legfantasztikusabb, hogy valóban igaz!Magát a valóságot vizsgálja.Ez benne a csodálatos.Hitre valóban nem alkalmas, hanem sokkal többre annál.Bizonnyosságot ad(értsd; tényekkel bizonyít tényeket), hogy jobban tervezhessük az életünket, hogy célt és értelmet találjunk általa, és végső soron boldogabban éljünk.

    
   • Megadatott

    2011. április 18. hétfő at 06:41

    Sértő és buta viccek?

    Ezt miért nekem írod? Az egész blog (és szinte minden bejegyzés) szerintem sok embernek sértő. Ráadásul én még azt is írtam, hogy vicc és nem úgy gondolom. Tehát nem egyoldalúan (szélsőségesen) látom a tudományt. Itt viszont a legtöbben egyoldalúan rossznak állítjátok be a kereszténységet, ami ugyanolyan szélsőséges (és irreális) gondolkodásmód mint a fundiké. Tényleg nem sok különbséget látok köztetek és a fundik között.

     
   • Lackó

    2011. augusztus 23. kedd at 13:02

    Milyen célt és értelmet találtál a tudomány által, és miben találtál bizonyosságot? Mi az életed értelme?

     
  • Krisztus hirnöke.

   2014. január 15. szerda at 12:56

   Egy atomfizikus azt mondta , addig addig kereste Istent mig megtalálta 🙂 Persze nem úgy ahogy kéne, gondolom hanem fizikálisan, értelemmel. Einstien meg azt mondta, van1 pohár tele ateizmussal és az alján ott van Isten. ( persze ezeket csak világi emberek okoskodó tudosok mondták, és nem olyanok akikben az élet ott van, akiknek van értelme élni. ) Tehát keresztények, elnézést.

    
 20. Megadatott

  2011. április 14. csütörtök at 10:33

  Szia!

  Újra itt vagyok. 🙂

  „Érdemes olvasgatni az Ex-Christian weboldalt.”

  Az angolom nem olyan erős, így ezt most kihagyom. Külföldi példákat nem nagyon ismerek, de a hazai viszonyok között szinte tényleg csak hitgyülire jellemzőek ezek. Nehéz elképzelnem pl egy reformátust állandó bűntudatban vergődni vagy pszichésen kikészülni.

  „A hiba ugyanis a gyökerekben van, az pedig maga a Biblia”

  Na ez az a pont amiben teljesen más véleményen vagyok. Változatlanul azt gondolom, hogy a te életedet a hitgyüli keserítette meg, amihez persze a bibliát használták fel. Ha ezt nézem, megértem hogy a bibliából is eleged lett.

  Ezekről a jelenségekről bővebben itt is olvashatsz:

  http://szellemieroszak.wordpress.com/2010/07/10/eroszak-es-a-szentiras/

  Ez egy nagyon jó oldal, amin sok jó bejegyzés van. Érdemes esetleg jobban is átnézned.

  Vissza picit a Hitgyülihez. Pl állathangok, sikítozás, fetrengés stb tipikus HGY-s dolog. Normális helyeken ilyen nincs.

  Az állandó bűntudatod sem a bibliától lett, hanem a fundamentális látásmód miatt, ami jelen volt a HGY-ben. Ez az irányzat szinte mindenből bűnt kreál, olyan dolgokból is aminek nyoma sincs a bibliában. Te is írtad pl az is baj, ha túlzottan szeretsz egy popsztárt, vagy világi könyveid vannak stb. Ezen kreált bűnök listája gyakorlatilag végtelen. Egy ilyen közegben nem csoda, hogy az ember úgy érzi megörül. És jól írtad, mert tényleg annál rosszabb állapotba kerül valaki, minél jobban beleássa ezekbe magát. Sok ilyet láttam én is. De ezekhez Istennek nem sok köze van, még akkor sem ha rá hivatkoznak!!!

  A te általad leírt félelem ugyanúgy csak a hitgyülinél vagy fundi körökben fordulhat elő. Ezeknek a dolgoknak sincs semmi köze a kereszténységhez. Hol ír olyat a biblia, hogy ha csak egy rossz gondolatod van a halálod előtti pillanatban, akkor a pokolra jutsz? Ugye sehol. Ennek ellenére már én is hallottam ilyet karizmatikus körökben. Jó nagy baromság, és sajnálom hogy ennyi kárt okozott akkor neked.

  „Szerintem keresztényként az tud csak boldog lenni, aki nem nagyon kutatja és firtatja a dolgok mélységét, aki nem merészkedik tovább az Egyház által vallott hivatalos irányvonal tanulmányozásánál, és aki képes mindent, amit mondanak neki kritikátlanul elfogadni tekintélyelvi alapon.”

  Ezen gondolkodtam egy ideig, de én magamnál pont fordítva tapasztaltam. Amíg elfogadtam kritika nélkül mindent, addig rosszabb volt az életem. Egyszerűen azért, mert annyi hülyeséget mondtak, amit értelemmel nem tudtam lekövetni. 🙂 Amióta nem fogadok el mindent jobb lett az életem. Végül is hasonlóan hozzád. Viszont én a hitemet nem dobtam ki, csak a hülyeségeket. Egyébként néhány keresztény barátommal szétröhögjük magunkat egy csomó keresztények által írt könyven vagy videón stb. Én pl gyűjtöm is ezeket. 🙂
  A hitemre viszont ezek nincsenek semmilyen hatással. Itt köszönöm meg pl a Máj 21 őrületről szóló bejegyzésed, amit már ajánlottam is egy keresztény ismerősömnek! Szigorúan csak röhögés céljából. 🙂

  „….. Isten miért ítél örök szenvedésre egy embert, csak mert nem hitt benne…”

  Na ez is egy olyan fundikra jellemző hazugság, aminek semmi köze Istenhez. A biblia szerint Isten mindenkit igazságosan fog megítélni, aszerint ahogyan élte az életét. Most nem megyek bele a részletekbe, de pl ezeken a helyeken te is olvashatod: Róm 2,6-10; Róm 14,10; 2Kor 5,10; Jel 22,12; Jel 2,23; Jel 20,12; Mát 16,27; Jób 34,11; Zsolt 62,13; Péld 24,12…

  „Kíváncsi lennék hány keresztény lenne a pokollal való fenyegetés nélkül….”

  Ezen is elgondolkodtam, de sem én, és szerintem a keresztény ismerőseim sem azért keresztények mert félnek a pokoltól. De nem vitatom, hogy nálad ez jelen lehetett. Mindenesetre nekem ez fura.

  „Felszabadító, mert hirtelen rájöttem, hogy többé nem kell félnem a pokoltól, sem Isten haragjától, ugyanis a Biblia nem igaz, Isten pedig nem létezik!”

  Ezek a következtetések nekem nem valami logikusak. Isten nem létezik, mert a kreácionisták írtak hülyeségeket is? És akkor mi van? Tudósok nem írtak még hülyeséget sosem? Picit túlzónak találom a következtetéseid. Úgy gondolom kidobtad a gyereket a fürdővízzel együtt.

  Egyébként meg azzal a keresztény jelenséggel sem értek egyet, hogy a bibliára alapozzuk a hitünket. A hit nem könyvfüggő dolog. A hitem velem van biblia nélkül is. Ráadásul az Istenhit jelen volt akkor is, amikor még a biblia nyomokban sem létezett. Pl Ábrahám idejében. Tehát a valódi hit dolgában a biblia nem oszt nem szoroz. Ha pedig a biblia valamelyik részét az akkori írok esetleg pontatlanul írták le, számomra (és a hitemre nézve) nem jelent semmit. Valószínű ez lehet a kettőnk közti alapvető különbség. Te egy könyvre (és emberek véleményére) alapoztad a hited, én Istenre. A vallást képviselő emberek és az írásértelmezésük, pedig már Jézus idejében is megbízhatatlanok voltak.

  Bocs, ha hosszú voltam. 🙂

   
  • csebquarryors

   2011. április 17. vasárnap at 17:07

   “A hitem velem van biblia nélkül is.”
   -Nem hiszem.Éppe Te mondtad magad kereszténynek.Vagy egy másik egyistenhitre gondoltál?Muszlim, judaista?Vagy a reformátusoknak más Bibliájuk van?A jehovisták , ha jól tudom igen.
   Vajon, honnan lehet tudni, hogy melyik értelmezés az igazi?Amelyiktől boldogabb az ember?És, ha ezek nélkül boldog?
   ” Ráadásul az Istenhit jelen volt akkor is, amikor még a biblia nyomokban sem létezett. Pl Ábrahám idejében.”
   -Nem állítanám.A sztori szerint személyesen taliztak, dumcsiztak (még angyalokkal is-fordításonként változó), így nem kellett hinni semmiben.
   Üdv mindenkinek! 🙂

    
   • Megadatott

    2011. április 18. hétfő at 06:53

    „Nem állítanám. A sztori szerint személyesen taliztak, dumcsiztak (még angyalokkal is-fordításonként változó), így nem kellett hinni semmiben.”

    Nehéz így kommunikálni. Én azt írtam „Ábrahám idejében” nem volt Biblia stb. Tehát nem Ábrahámra gondoltam mint személyre, hanem a korszakára. Akkor viszont tényleg nem volt biblia. De ha valaki nem akarja érteni, amit írok tök mindegy, nem erőlködöm. Szintén fundi jellemző.

     
   • Tubákos Szelence

    2011. szeptember 2. péntek at 21:02

    Röpködő hattyúszárnyas emberszabású főemlős pedig nincs. Nem is volt.

    Ez csak az ókori agyi photoshop terméke volt. 😀

    Pont, mint a négyarcú szárnyasállat, vagy a tűzokádó sárkány.

    Ajánlom figyelmedbe EZT a könyvet:

    http://www.hollo-antikvarium.hu/konyv/antikvarium/Rapcsanyi_Laszlo__szerk__Beszelgetesek_a_bibliarol_1

    Sajnos csak antikváriumokban lehet kapni, de kiváló elemzéseket tartalmaz, igazolásokkal arról, hogy a zsidó Biblia miként merített a korabeli mezopotomáiai kultúrából, főként az iráni /perzsa/ Zoroasztrizmusból, majd az egyiptomi hitvilágból és a hellenizmusból is.. stb. Az újszövetség meg már a római kor új vallásaiból is…stb

    A könyv nem kidobatja az emberrel a Bibliát, csak megtanítja a helyén kezelni.
    Bár a FUNDAMENTALISTA keresztényeket nem hatja meg semmi. Pláne nem a TÉNYEK. 😀 !!!
    A fundiság: agymosottság.

     
 21. ateistanaplo

  2011. április 15. péntek at 10:43

  Kezdem a végével. Azt hiszem talán tisztáznunk kell alapfogalmakat és alapálláspontokat. Szerinted mi a kereszténység? Azt mondod te keresztény vagy, de nem a Bibliára alapozod az életedet. Akkor mire? Mitől vagy biztos abban, hogy pont az általad elképzelt Isten az igazi és nem a több milliárd más ember által elképzelt? Tudom, hogy vannak emberek, akik hisznek egy istenben, de az nem köthető egyetlen szent könyvhöz vagy valláshoz sem. Azt mondják a vallások által nagy becsben tartott szentírások nem érdeklik őket. Az ilyen istenhit deizmus, nem kereszténység.

  Ha azt mondod mégiscsak alapozod a hitedet valamilyen szinten a Bibliára, csak nem mindent fogadsz el belőle (gondolom ez érvényes rád, mert idézel a Bibliából, ugyanakkor te is elismered, hogy vannak benne nem igaz, pontatlan dolgok) az is egy út. Azt liberális kereszténységnek nevezzük. Azt gondolom hosszú távon védhetőbb lesz (ez nem jelenti azt, hogy igaz!), mint a fundamentalizmus – pontosan azért, mert a Biblia egyre több részéről derül ki, hogy nem igaz. Úgyhogy valóban az okos keresztény azt teszi, mint te: elfogadja, hogy a Biblia nem tévedhetetlen és azt mondja, hogy ez az ő hitét semmiben nem befolyásolja. Olyan értelemben hívom ezt okos kereszténységnek, hogy így még el lehet lavírozgatni egy kicsit a keresztény színezetű istenhitben valahogy, ha valakinek szüksége van a képzeletbeli barát megtartására. Nekem viszont az a gondom ezzel, hogy ennek a végén akkor mégiscsak az ember áll és nem Isten. Az ember dönti el, hogy neki személy szerint mi igaz és mi nem az a Bibliából, a kereszténységből és neki személy szerint milyen isten kell – a Bibliában bemutatott isten melyik profilját fogadja el és melyiket nem. Mint ahogy mi döntünk arról is, hogy milyen képzeletbeli barátot szeretnénk 😉

  „A hitem velem van biblia nélkül is. Ráadásul az Istenhit jelen volt akkor is, amikor még a biblia nyomokban sem létezett. Pl Ábrahám idejében. Tehát a valódi hit dolgában a biblia nem oszt nem szoroz. Ha pedig a biblia valamelyik részét az akkori írok esetleg pontatlanul írták le, számomra (és a hitemre nézve) nem jelent semmit.”

  Honnan tudunk Ábrahámról? A Bibliából. (Természetesen eléggé vitatható a sztori hitelessége ebben az esetben is, mint oly sok esetben a Bibliában, de ebbe most ne menjünk bele.) Azt is a Bibliából tudod, hogy keresztényként pontosan miben is kellene hinned. Jézusról is a Bibliából tudunk. A liberális keresztény azt mondja erre, hogy a Bibliát is emberek jegyezték le, így megengedhetők benne a tévedések. Jó, legyen. De akkor megint ott tartunk, hogy mindenki azt fogad el belőle, amit akar és azt nem, amit nem akar (saját emberi értékrendje alapján!). Ami nem tetszik (vagy kiderül, hogy nem igaz), annál mindig lehet hivatkozni arra, hogy ez a dolog bizonyára csak emberi tévedés miatt van itt. Ha nem igaz a teremtéstörténet mi a biztosíték arra, hogy igaz Jézus története, pláne a feltámadása? A világon semmi! Ez a baj azzal, hogy ha megengedjük azt, hogy a Biblia tévedhet, ill. tartalmazhat valótlanságokat. Akkor mi a biztosíték arra, hogy bármi is igaz az egészből?

  „Te egy könyvre (és emberek véleményére) alapoztad a hited, én Istenre.”

  Melyik istenre? Egy deista istenre? Ábrahám, Izsák és Jákob istenére? Ez utóbbiról honnan tudsz? Utóbbi természetét mi írja le? A Biblia.

  „Felszabadító, mert hirtelen rájöttem, hogy többé nem kell félnem a pokoltól, sem Isten haragjától, ugyanis a Biblia nem igaz, Isten pedig nem létezik!”
  Ezek a következtetések nekem nem valami logikusak. Isten nem létezik, mert a kreácionisták írtak hülyeségeket is? És akkor mi van? Tudósok nem írtak még hülyeséget sosem? Picit túlzónak találom a következtetéseid. Úgy gondolom kidobtad a gyereket a fürdővízzel együtt.”

  A logika az benne amit fent is leírtam. Ha nem igaz a teremtéstörténet (márpedig nem igaz), akkor nincs semmi biztosíték arra, hogy a Biblia többi része igaz. Hogy Jézus feltámadása igaz. Hogy mindaz, amit Pál apostol összehordott igaz. Stb. stb. Mi alapján válogatod ki a Bibliából mi igaz és mi nem az?

  A tudósok nem tudom hogy jönnek ide. Az imént már leírtam, hogy a tudomány nem tartja magát tévedhetetlennek. Ha viszont egy isten annak tartja magát, akkor jobb, ha az is! Ellenkező esetben, ha kiderül, hogy tévedett valamiben (pl. abban hogy hogyan teremtette a világot 😀 ), akkor az egész belé vetett hit kártyavárként omlik össze!

  „ „….. Isten miért ítél örök szenvedésre egy embert, csak mert nem hitt benne…”

  „Na ez is egy olyan fundikra jellemző hazugság, aminek semmi köze Istenhez. A biblia szerint Isten mindenkit igazságosan fog megítélni, aszerint ahogyan élte az életét. Most nem megyek bele a részletekbe, de pl ezeken a helyeken te is olvashatod: Róm 2,6-10; Róm 14,10; 2Kor 5,10; Jel 22,12; Jel 2,23; Jel 20,12; Mát 16,27; Jób 34,11; Zsolt 62,13; Péld 24,12…

  Mint már mondtam, a Bibliában az a jó, hogy mindenre lehet idézeteket hozni, meg annak az ellenkezőjére is. 😀 A fentiek mellett – tehát, hogy Isten meg fogja ítélni cselekedeteinket az utolsó ítéletkor – a Biblia azt is írja, hogy egyedül hit által lehet istennek tetszeni:

  „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.”
  (Zsid. 11:6)

  „Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.”
  (Róm. 3:28)

  „Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon”
  (Zsid. 3:12)

  Ezt pedig nem a fundik találták ki, hanem a Biblia:

  „A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.”
  (Jel. 21:8)

  „Ezen gondolkodtam egy ideig, de én magamnál pont fordítva tapasztaltam. Amíg elfogadtam kritika nélkül mindent, addig rosszabb volt az életem. Egyszerűen azért, mert annyi hülyeséget mondtak, amit értelemmel nem tudtam lekövetni. Amióta nem fogadok el mindent jobb lett az életem. Végül is hasonlóan hozzád. Viszont én a hitemet nem dobtam ki, csak a hülyeségeket.”

  Látod, látod, neked is muszáj volt kidobnod a kritikátlan gondolkodásmódot ahhoz, hogy jobb legyen az életed. 😉 Rajtad az segített, hogy kidobtál minden ”hülyeséget, amit értelemmel nem tudtál követni”, de mégis ragaszkodsz a hithez egy személyes istenben. Ez is egy út és egészségedre, de ehhez az kell, amit már fent leírtam: felhígítod a Biblia tanításait a saját ízlésed szerint – elfogadsz bizonyos dolgokat, másokat nem (mi alapján szelektálsz?). Én a magam életében ezt nem tartom szükségesnek. Nem hiányzik sem egy isten, sem egy képzeletbeli barát az életemből – tökéletesen boldog és elégedett vagyok nélkülük. Akkor minek végezzek mentális gimnasztikákat az istenhitem „megmentése” érdekében?

  „A te általad leírt félelem ugyanúgy csak a hitgyülinél vagy fundi körökben fordulhat elő. Ezeknek a dolgoknak sincs semmi köze a kereszténységhez. Hol ír olyat a biblia, hogy ha csak egy rossz gondolatod van a halálod előtti pillanatban, akkor a pokolra jutsz? Ugye sehol.”

  Ilyet konkrétan nem, de olyat igen, hogy elég egy rossz – mégoly jószándékú – mozdulat és Isten haragja lesújt rád. Lásd a tegnapi bejegyzésemet Uzzáról. Lásd az Elizeust gúnyoló fiatalok esetét. Stb. Tele van ilyen történetekkel a Biblia! Minden fundamentalizmus függ a fundamentumtól, amire épül. A Biblia bizony egy olyan fundamentum, amely tele van terrorral, megfélemlítéssel és érzelmi zsarolással. (Ezeket a történeteket amúgy nem nagyon reklámozzák a hitgyüliben sem.)

  „Vissza picit a Hitgyülihez. Pl állathangok, sikítozás, fetrengés stb tipikus HGY-s dolog. Normális helyeken ilyen nincs. „

  Elég elborzasztó jelenségek ezek a kívülállók számára, de nem ez volt az elsődleges gondom.

  Azt mondod, csak a hitgyülire, ill. a fundamentalizmusra jellemző a megfélemlítés. Nem. A Bibliára jellemző. Te magad is elismerted, hogy kénytelen voltál bizonyos dolgokat „kidobni” ahhoz, hogy boldogabb legyél a kereszténységeddel. Pedig – ahogy kiveszem a szavaidból – te nem a Hit Gyülekezetében vagy/voltál. De neked is kellett kicsit a tanok felhígítása, saját szájad íze szerinti átalakítása ahhoz, hogy boldog tudjál lenni a kereszténységben…

  Azt mondod kiöntöttem a gyereket a fürdővízzel. Sablon keresztény duma ez. 🙂 Mint ahogy az is, hogy „nem a jó gyülekezettel találkoztál, bezzeg ha….” 😉 Hidd el, vannak ex-keresztények, akik számos felekezetet végigpróbáltak – funditól liberálisig, moderntől tradicionálisig – mielőtt eljutottak oda ahová én.

  Én meg úgy látom, hogy egyszerűen őszinte voltam magammal. Én nem fogom toldozgatni-foldozgatni, mentegetni a hitemet felhígítással (“kidobom a hülyeségeket”, mást megtartok) vagy máshogy, amikor tarthatatlannak ítélem meg az alapjait. Minek?

  Ha számodra van értelme a dolognak, nekem az nem fáj, a te életed, de nekem nincs értelme.

   
 22. Megadatott

  2011. április 15. péntek at 11:32

  Nocsak, vannak okos keresztények is? 🙂

  Sajnos most pár napig biztos nem lesz időm, de igyekszem majd valamikor válaszolni a kérdéseidre.
  Egyébként elolvasva a frigyládás bejegyzést picit elborzadtam. De nem a biblián, hanem rajtad. 🙂

  Nem tudom mire vélni ezt az egészet. Valami perverzió ez a bibliautálat nálad? Tényleg nem értem.

  Lehet, hogy kezelésre szorulsz? ( ezt most nem bántásként mondom)

   
 23. ateistanaplo

  2011. április 15. péntek at 12:05

  A leereszkedő stílustól és a személyeskedéstől, ha lehet kímélj meg (“kezelésre szorulsz”)! Én sem hívtalak idiótának. Azt gondolom mindenféle kommunikáció alapja a tisztelet. A személyeskedés amúgy is akkor szokott következni, ha nincsenek érvek…

  Szerintem gondold végig kicsit mire írtad, hogy kezelésre szorulok! Arra, hogy idézek a Bibliából. 🙂 Ezek az idézetek számodra kényelmetlenek? Vajon miért? 😀

  Nem tudod mire vélni az egészet? Pedig egyszerű. A zsidó-keresztény isten képéhez ez is hozzátartozik. A Bibliát nem én írtam, ne engem okolj érte!

   
 24. Megadatott

  2011. április 18. hétfő at 07:02

  „A leereszkedő stílustól és a személyeskedéstől, ha lehet kímélj meg (“kezelésre szorulsz”)! Én sem hívtalak idiótának. Azt gondolom mindenféle kommunikáció alapja a tisztelet. A személyeskedés amúgy is akkor szokott következni, ha nincsenek érvek…”

  Óké elfogadom, hogy ez sértő lehetett, bár nem annak szántam. Egyébként nem hívtalak idiótának és nem is gondollak annak. Egyszerűen csak fura nekem ez vehemens keresztényutálat. Normál emberekre ez nem jellemző.

   
 25. Megadatott

  2011. április 18. hétfő at 07:03

  „A leereszkedő stílustól és a személyeskedéstől, ha lehet kímélj meg (“kezelésre szorulsz”)! Én sem hívtalak idiótának. Azt gondolom mindenféle kommunikáció alapja a tisztelet. A személyeskedés amúgy is akkor szokott következni, ha nincsenek érvek…”

  Oké elfogadom, hogy ez sértő lehetett, bár nem annak szántam. Egyébként nem hívtalak idiótának és nem is gondollak annak. Egyszerűen csak fura nekem ez vehemens keresztényutálat. Normál emberekre ez nem jellemző.

   
 26. Megadatott

  2011. április 18. hétfő at 09:07

  „Azt mondod te keresztény vagy, de nem a Bibliára alapozod az életedet. Akkor mire?”

  Hiszek Istenben. Erre jó okom van. Megtapasztaltam, amiről most itt részletesen nem kívánok kitérni. Meggyőzni úgy sem tudjuk egymást. Valaki hisz valaki nem. A bibliát én nem tartom a hitem alapjának, és ki is fejtettem hogy miért. (hit a biblia nélküli időkben is volt, tehát nem ez a hit alapja) De ezektől függetlenül én is elfogadom a kereszténység „szent” könyvének. Semmi bajom vele, csak józanul kell értelmezni. Neked viszont úgy látom a fundamentalista (szószerinti) bibliaértelmezéssel van gondod, ami egy szélsőség és joggal kritizálható.

  „..ha valakinek szüksége van a képzeletbeli barát megtartására.”

  Ezt a szöveget még nem hallottam. Nem rossz. 🙂 Bár inkább nekem arról árulkodik, hogy a hited (ami régen volt) nem volt valami mély hit. Lehet nem is volt. (Persze nem tudhatom biztosan)

  Idéztél több részletett a bibliából, de ezeknek semmi köze a végső ítélet témához:
  „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.”
  (Zsid. 11:6)
  „Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.”
  (Róm. 3:28)
  „Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon”
  (Zsid. 3:12)

  Ennek már van némi köze hozzá:

  „A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.”
  (Jel. 21:8)

  Viszont nem olvastad el mi van előtte! Tehát csak kiragadtad. Ha elolvasod tisztán látszik, hogy ez az igazságos (cselekedetek szerinti) ítélet után lesz.

  De feleslegesnek látom a győzködést, mert úgy tűnik abban hiszel, amiben akarsz. Azt látod csak meg amit látni akarsz. Így nehéz kommunikálni. Ez egy tipikus fundi jellemző.

  Összességében sajnálom, hogy az a 20 év hitgyüli, így megutáltatta veled az egész kereszténységet. Valahol persze megértem, de nem értek egyet.

   
  • ateistanaplo

   2011. április 18. hétfő at 12:46

   1) “Megtapasztaltam”

   Valóban, a “megtapasztaltam” nem túl meggyőző mások számára. Muzulmánok, buddhisták, UFO-hívők is “megtapasztalják”, amiben hisznek.

   2) “Semmi bajom vele, csak józanul kell értelmezni. Neked viszont úgy látom a fundamentalista (szószerinti) bibliaértelmezéssel van gondod, ami egy szélsőség és joggal kritizálható.”

   Maga a Biblia fundamentalista. Attól, hogy manapság a liberális keresztények igyekeznek picit emberségesebbé tenni, azáltal, hogy a kegyetlen, intoleráns részekről nem vesznek tudomást, még így van.

   3) “Bár inkább nekem arról árulkodik, hogy a hited (ami régen volt) nem volt valami mély hit. Lehet nem is volt. (Persze nem tudhatom biztosan)”

   :)) Mosolygok, mert ez is tipikus keresztény reakció a kitérésekre. Az Ex-keresztények szinte mindig megkapják ezt a dumát, hogy “nem is hittél igazán”. Ők már csak tudják más mit élt át. 🙂

   4) “Viszont nem olvastad el mi van előtte! Tehát csak kiragadtad. Ha elolvasod tisztán látszik, hogy ez az igazságos (cselekedetek szerinti) ítélet után lesz.”

   Tehát azt mondod ezek szerint, hogy van először a cselekedetek alapján történő ítélet, majd pedig jön egy másik, amiről a fenti idézet szól? Ezek szerint a “hitetlenek, és útálatosok és gyilkosok, és paráznák és bűbájosok, és bálványimádók és minden hazugok” nem estek ki az első ítéletkor? 🙂

   A témánk különben az volt, hogy azt állítottad a Biblia sehol nem írja, csak a fundik találták ki, hogy aki nem hisz az elkárhozik. A Biblia egyértelműen írja, hogy aki nem hisz az elkárhozik, ill. hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

   5) “De feleslegesnek látom a győzködést, mert úgy tűnik abban hiszel, amiben akarsz. Azt látod csak meg amit látni akarsz. Így nehéz kommunikálni. Ez egy tipikus fundi jellemző.”

   Megint ad hominem, ahelyett, hogy a témára fókuszálnál.

   6) “Oké elfogadom, hogy ez sértő lehetett, bár nem annak szántam. Egyébként nem hívtalak idiótának és nem is gondollak annak. Egyszerűen csak fura nekem ez vehemens keresztényutálat. Normál emberekre ez nem jellemző.”

   Nem bántásnak szántad, de “normál emberekre nem jellemző”. Értem. :))
   Keresztényutálat? Bibliautálat? A kritizálás egyenlő az utálattal? A keresztények között vannak jóravaló, jó szándékú emberek is, még ha félrevezetettek is. Úgyhogy a keresztényeket nem utálom. Akit igen, az megérdemli. 🙂 Magát a kereszténységet kritizálom. A bibliautálat vádját is nehéz értelmeznem. A Bibliát nem utálom jobban, mint a Kalevalát, az Odüsszeiát vagy bármely ősi irodalmat. Irodalmi műként miért utálnám? Viszont kritizálom és a jövőben is fogom, mivel társadalmunkban nagyon sokan úgy tartják ennek a bronzkori könyvnek az alapján kell élnünk az életüket, kialakítanunk társadalmi berendezésünket, megalapoznunk oktatási rendszerünket, megítélnünk mások életvitelét, sőt háborúkat indítanunk (itt most nemcsak Mo-ra gondolok, hanem úgy összességében a teljes “keresztény világra”). Úgyhogy igen, rá fogok világítani a jövőben is a Biblia sötét oldalára. Nem kritizálom ellentétben az Odüsszeiát, mert azt senki sem akarja lenyomni a társadalom torkán, mint örök isteni igazságot, minden erkölcs alapját stb.

    
 27. Megadatott

  2011. április 18. hétfő at 13:35

  Valószínű nem fogunk közös nevezőre jutni. 🙂

  Igazából nem is gond. Annak örülök, hogy a keresztényeket nem utálod stb. Ez mindenképpen pozitív dolog. Sok kritikáddal pedig egyetértek. Nem foglak tovább nyüstölni, de azért még egy bibliai pontosítást megteszek. (tudom, hogy ez nem változtat semmit, de azért leírom)

  Írod:
  „Tehát azt mondod ezek szerint, hogy van először a cselekedetek alapján történő ítélet, majd pedig jön egy másik, amiről a fenti idézet szól? Ezek szerint a “hitetlenek, és útálatosok és gyilkosok, és paráznák és bűbájosok, és bálványimádók és minden hazugok” nem estek ki az első ítéletkor?”
  A biblia alapján 2 ítélet lesz. Az első azoknak akik hitre jutottak. A második mindenki másra. A második ítélet is a cselekedeteket veszi számításba. Azaz ahogyan élt a tag. Ennek az ítéletnek a végén lesznek olyanok is akik Isten szerint büntetést érdemelnek. (Jel 20) Egyébként vannak az univerzalisták akik szerint még nekik is meg lesz kegyelmezve a végén. Igazából biztosat nem lehet tudni. (Nem is dolgunk mindent tudni biztosan) Ami biztos, hogy a fundi értelmezés az nincs a bibliában.

  „A témánk különben az volt, hogy azt állítottad a Biblia sehol nem írja, csak a fundik találták ki, hogy aki nem hisz az elkárhozik. A Biblia egyértelműen írja, hogy aki nem hisz az elkárhozik, ill. hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.”

  Igen sehol nem írja, hogy aki nem hisz elkárhozik. Azaz 1 helyen úgy tűnik igen. (Mk 16,16) Itt a legtöbb fordítás elkárhozik szót ír, pedig a helyes az elítéltetik (ítéletre megy), ami összhangban van az összes többi ítélettel kapcsolatos résszel. Utána lehet nézni, de tudom, hogy a te szempontodból nem oszt nem szoroz a dolog. 🙂 Csak a pontosság miatt írom.

  A hit nélkül nem lehet tetszeni pedig szintén nem a végítélettel kapcsolatos igehely.

  „Nem bántásnak szántad, de “normál emberekre nem jellemző”. Értem. „

  Normál ember helyett tényleg jobb lett volna hétköznapi embert írnom. Bocs. A mondandóm lényege tehát nem az hogy idióta vagy (nem vagy), hanem hogy amilyen vehemensen támadod a kereszténységet, az nem jellemző az „átlag” vagy „normál” emberre. Ennyi.

  További szép napot. 🙂

   
  • ateistanaplo

   2011. április 18. hétfő at 14:39

   “Ami biztos, hogy a fundi értelmezés az nincs a bibliában.”

   Minden felekezetnek és irányzatnak megvannak a maga elképzelései arról, hogy mi mit jelent a Bibliában, ezek sokszor ellentétesek egymással. Ki dönti el, hogy a több ezer keresztény irányzat közül kinek van igaza? Te azt mondod annak, amiben te hiszel, másnak ugyanilyen meggyőződése, hogy egy másik értelmezés a helyes.

   Azért a keresztény történelem folyamán nem csupán a fundik ítélték meg úgy és hirdették, hogy aki nem hiszi, hogy Jézus a megváltó, az nem fog üdvözülni…..

   “A biblia alapján 2 ítélet lesz. Az első azoknak akik hitre jutottak. A második mindenki másra. A második ítélet is a cselekedeteket veszi számításba. Azaz ahogyan élt a tag. Ennek az ítéletnek a végén lesznek olyanok is akik Isten szerint büntetést érdemelnek. (Jel 20) Egyébként vannak az univerzalisták akik szerint még nekik is meg lesz kegyelmezve a végén. Igazából biztosat nem lehet tudni. (Nem is dolgunk mindent tudni biztosan) Ami biztos, hogy a fundi értelmezés az nincs a bibliában.”

   A Jel. 21-ből idézett részben egyértelműen ott van a tüzes tóra méltó bűnök között felsorolva a hitetlenség. Most hogy ez első ítéletben vagy másodikban lesz megítélve lényegtelen. A mi szempontunkból az a lényeg, hogy a hitetlenség a Biblia szerint ugyanolyan bűn, mint pl. a gyilkosság és ugyanolyan büntetést is kap, hiszen azzal egy sorban szerepel.

   “Azaz 1 helyen úgy tűnik igen. (Mk 16,16) Itt a legtöbb fordítás elkárhozik szót ír, pedig a helyes az elítéltetik (ítéletre megy), ami összhangban van az összes többi ítélettel kapcsolatos résszel.”

   Az elítélni az nem ugyanaz, mint a megítélni. Az “elítél” az már magában hordozza azt, hogy az ítélet negatív arra a személyre nézve, akit ítéltek, ami egyébként a szövegkörnyezetből is következik, hiszen az üdvözüléssel van szembeállítva ez az elítéltetés.

   “A hit nélkül nem lehet tetszeni pedig szintén nem a végítélettel kapcsolatos igehely.”

   Szóval szerinted olyan emberek is üdvözülnek, akik Istennek nem tetszőek?
   Kétlem, hogy ezt sugallja a Biblia.

    
 28. Attila

  2011. május 3. kedd at 21:13

  Református lelkipásztorként, már csak annyit kérdeznék a sok “bölcs” és “tudományos” (általam végig olvasott) írás után: ha mindaz nem igaz, amit mi krisztuskövetők hiszünk, ha az egész egy kitaláció, akkor miért veszitek a fáradságot, hogy tagadjátok? Erről lenne érdemes őszintén beszélni!

   
  • ateistanaplo

   2011. május 4. szerda at 05:26

   Valamelyik cikkemben már volt erről szó. Nem bírálom blogomban mondjuk a görög isteneket és Zeuszt, mert ma már senki nem hisz bennük. A kereszténységgel más a helyzet. Nagyon sok országban meghatározó szerepet kap az emberek mindennapjainak kialakításában – esetenként nem is önkéntes alapon, hanem úgymond “kulturális alapon” mindenki elfogadja, hogy valamiért (az emberek sokszor maguk sem tudják miért) a kereszténységnek kiemelt társadalmi helyzetben kell lennie, illetve az “értékrendjének” diktálnia kell esetenként világi törvényeket is (lásd nemrég feltett írásomat az ugandai melegellenes törvényjavaslatról, de nem kell messzire menni: lásd új magyar alkotmány). Amíg ez így van, addig vitatkozni fogok ezzel a vallással (is), mint olyan ember, aki nem hisz benne.

    
   • Krisztus hirnöke.

    2014. január 15. szerda at 13:18

    Mint olyan ember aki nem hisz benne, ezt irtad.

    Miért valaha hittél ? Szerintem csak gyülibe jártál, de nem hittél ha hittél volna valaha is akkor az Urban lennél most is 🙂 nem ? szerintem térj vissza a gyökerekhez, hol vesztetted el a fonalat , és hol siklottál ki az igazság utjárol 🙂 Ezt nem szemre hányásként mondom. És kezd elöröl. Vagy tul nagy az egód,hogy megalázd magad a Teremtö elött ? Ismerd el Istent, vagy te vagy az aki rájött mindenre ? te vagy a nagy mindentudó ? Óz ? 🙂 aki megfejtette a biblia hiteltelenségét ? Tudod mikor én megtértem, és betöltekeztem Szent Szellemmel ( valósággal, és nem a fetrengésröl beszélek ) megváltozott az életem, teljes mértékben kitisztultam,. a szellemi élet csodálatos a Szent Szellemmel , mert határozottan kijelentem hogy létezik !! Képzeld astmás voltam hosszu évekig, és inhalátort haszbnltam naponta 5x legalább, de 1 pásztor imátkozott értem és ott hejben megszabadultam , azóta nem vagyok astmás és az orvosok is alátámasztották hogy a tűdöm gyönyörü. És mék sorolhatnám természetfeletti megtapasztalásaimat átéléseimet, bizonyságaimat ahogy az Úr cselekedett az életembe, számtalan imameghalgatás stb. Kigyógyitott meg akkor ? mitöl lettem jól az ima után ? miért nem kell kiváltani a pipát és nem kell használni ? te biztos megtudod magyarázni nekem ::))))))))))))))))))))))))))), gondolom azt mondod nem is voltam astmás csak azt képzeltem és az orvosok is tévedtek ::))))) A Lényeg ha valaki valósággal megismeri Istent ha kényzseritik se tud ateista lenni. Ezt kivánom neked is, hogy ne a gyülekezet hibáit ismerd meg hanem az Igazi Jézus Krisztust aki valósággal testben feltámadt.

     
 29. Attila

  2011. május 4. szerda at 10:05

  A vallással természetesen lehet vitatkozni, sőt Istennel is! A kérdés az, hogy mi célja van ennek a vitának? Mert végső soron, akkor érdemes ebbe energiát, időt fektetni, ha van egy célja is az egésznek. Azért talán nem lenne rossz összegezni a keresztyénség hibáit, de erényeit is, amennyire lehet persze objektíven. Kirkegaard szerint az egyént meghatározzák olyan események, élethelyzetek, amelyeket átélt és amelyekben megéli a jelent. A keresztyénség krisztuskövetés nem több, de nem is kevesebb, ha valóban Őt követed nem tévedsz el, mint például, ha Németh Sándort… akkor vidáman vak vágányra lehet jutni. Tisztelettel.

   
  • ateistanaplo

   2011. május 4. szerda at 10:50

   Ha csupán Németh Sándorral lett volna bajom, akkor egyszerűen gyülekezetet vagy felekezetet váltok. A kereszténység és Biblia mint olyan vált elfogadhatatlanná és hiteltelenné számomra, mind erkölcsi szempontból, mind pedig a valóságtartalmát illetően. Tisztában vagyok vele, hogy a kereszténység nagy túlélő és számos különféle formában és inkarnációban képes felbukkanni, amint tette azt a történelem során is. Nekem azonban egyik sem vonzó.

   A célom pedig az, ami egy blogger célja általában: leírom a véleményemet bizonyos dolgokról (ebben a blogban tematikusan világnézeti kérdésekben). A keresztények is leírhatják az övéket a saját blogjaikban. A keresztény bizonyára úgy érzi, hogy neki van egy “nagyobb” célja: az üdvösség (ami véleményem szerint tündérmese és ábránd) és oda eljuttatni embereket, de ha egy pillanatra megengeded magadnak azt a gondolatot, hogy esetleg nekem van igazam és nincs Isten, akkor azt is látni fogod, hogy az én szempontomból meg az a hiábavaló. 2000 éven át (vagy több, ha a judaizmust is vesszük) mennyi idő, energia és élet volt ebbe a délibábos álomképbe fektetve? (Te nyilván nem fogadod el a “délibábos álomkép” kitételt, de az én szempontomból az.)

   Az ateisták céljai kézzelfoghatóbbak ennél. Szeretnénk szekuláris államot, azt, hogy azt, hogy az egyházakat tartsák távol a politikai hatalomtól. Szeretnénk ha nem hazudnák a gyermekeinknek azt, hogy az evolúció mellett nincs bizonyíték és csak “hit kérdése”. Szeretnénk, ha nem vallási alapon mondanák meg az embereknek, népeknek hogyan éljenek (lásd Uganda). Úgyhogy igen, ilyen és ehhez hasonló kérdésekben le fogom írni a véleményemet. Miért ne tehetném? Ilyen alapon felteheted a kérdést: mi a célja pl. az újságírásnak, a médiának? Tájékoztatás, véleménynyilvánítás.

    
  • sany

   2011. augusztus 5. péntek at 09:18

   miert vak vagany nemet sandort soha nem halotam hogy magat hirdetne o is krisztust hirdeti persze eredmenyeseben min pl egy reformatus pap hat igen az ateistak oszetartanak es nem irigyek egymasra de a krisztus hivok akik a szeretetet hirdetik azok asztan tudnak irigykedni egymas sikerere nem ismerem nemet lelkesz urat de szerintem magyarorszag szegenyeb lenne nelkule

    
   • Und?

    2011. augusztus 5. péntek at 11:12

    Sötét a jövő, ha ilyen TOMPA, tudatlan, vallásos véleményeik vannak a Homo Sapienseknek Magyarországon.

     
 30. krisztianerik

  2011. május 7. szombat at 17:58

  MI 15 év után hagytuk ott a Hit gyülekezetét , igaz utána még jártunk más felekezetekbe , de elmondhatom , hogy ugyanezeken a dolgokon mentünk keresztül. Furcsa az egészben , hogy 100%- ban hasonló dolgokat éltünk meg . Tudnánk mi is mesélni ::))) Aminek örülünk , hogy ma már nevetünk az egészen::)))).

   
  • ateistanaplo

   2011. május 7. szombat at 23:28

   Üdv!

   Ha van kedved esetleg részletesen is megoszthatod az élményeidet, de ha nem akarod, nem muszáj. Csak érdekelne.

    
 31. Attila

  2011. május 7. szombat at 20:53

  Nézd. A világot és az életet mindenki más oldalról látja, ezt elmondani, megírni, blogban hírül adni mindenkinek saját felelőssége. Természetesen számomra nem elfogadható a délibábos álomkép, de nem akarom elvitatni tőled a saját “látásodat”. Igazán érdekes azonban az, hogy a tudatalattiban vagy az elnyomott tudatban lévő rejtett dolgok, hogyan fogalmazódnak meg szavakban. Játszottam kicsit ezzel a kifejezéssel és arra jutottam, hogy a “délibábos álomkép” egy fokozottan (kényszeredetten?) irreálissá változtatott kép, ami mégis csak kép. Amúgy rafinált módon kikerülted a válaszadásban a kirkegaardi gondolatot. Csak még egy kérdés az ateizmussal kapcsolatosan. Az ateista nálad istennélküliséget vagy istentagadást takar? – mert ugye ez mai napig vitatott, hogy mégis melyiket takarja. Tisztelettel.

   
 32. Attila

  2011. május 7. szombat at 20:58

  krisztianerik hozzászólását olvasva azért csak nem hagy nyugodni Németh Sándor “sikere”. Én szeretem gyerekkorom óta a meséket, szívesen olvasnám ezeket a meséket is. A népmeséink ugyanis a magyar ember lelke mélyén születtek, a teljes valóságot hordozták, hogy ezek által készítsék fel az életre és a jövendőre a gyermekeket. Tisztelettel jelzem.

   
  • Krisztus hirnöke.

   2014. január 15. szerda at 11:21

   Kedves Attila, kár veszödni ezzel a sok okostojással, aki mindent meg akar magyarázni az sose fog hinni ha csak nem Isten megérinti a halott szellemét. Hagyd öket túl primitivek.

    
 33. ateistanaplo

  2011. május 7. szombat at 23:18

  @ Attila

  Ne gondold, hogy más felekezeteket nem hagynak ott az emberek! Ajánlom szíves figyelmedbe a http://new.exchristian.net/ -et, ha beszélsz angolul! Az élmények nagyon hasonlóak bármely felekezet irányából.

  Ami az ateizmust illeti: egészen pontosan ateistaként határozom meg magam a zsidó-keresztény-muszlim és minden általam ismert földi vallás istenének vonatkozásában és agnosztikusként egy deista “isten” vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy a Biblia és a Korán istene szerintem egészen biztosan nem létezik. Hogy van-e valamilyen más “felsőbb erő”, ami az Ősrobbanás előtt mozgásba hozta a dolgokat (és hogy ez az erő egy “aki” vagy inkább egy “ami”), abban a vonatkozásban agnosztikus vagyok.

  A kirkegaardi gondolatról meg annyit, hogy persze, hogy meghatároznak bennünket az élményeink, élethelyzeteink. Ez természetes. Az én élményeimhez hozzátartozik az, hogy rájöttem, hogy a Biblia nem igaz.

   
 34. krisztianerik

  2011. május 8. vasárnap at 07:02

  Én nem a Hit gyülekezetében tértem meg, egy barátom ajánlotta, a 90-es évek elején , mondván az a legjobb gyülekezet. Mindent hátrahagyva beledobtam magam az istenkeresés sürüjébe , elfordultam a barátaimtól , sőt a későbbiekben a családomtól is, már csak a gyülekezett létezett az életemben.Mindezt azért , mert a tanitások-prédikációk ezt a hatást váltották ki bennem , és nem csak bennem hanem szinte minden komoly gyülekezetbe járóban. Sok HItes keresztény fiatal albérletben lakott, érdekes módon senki nem volt jóban a szüleivel, és még fel sem tünt nekem ez a torzulás. Mivel akkoriban még nem sokan jártak a Hgy -ba sokakat megismertem személyesen, max 1-2 ember volt aki a szüleivel normális kapcsolatot ápolt, a többi személy még véletlenül sem tudott 2 kedves mondatot összekaparni a szüleiröl , mondván az anyám egy nagy “”jézabel” Ateistanapló te tudod miröl beszélek.

   
 35. ateistanaplo

  2011. május 8. vasárnap at 09:11

  Én azért nem viszonyultam ennyire szélsőségesen a családom hitetlen részéhez, de azért voltak dolgaim, amit kívülről furcsának találhattak, még ha tapintatosan nem is jegyezték meg. Sosem tiltottak a gyülekezettől, de tudom, hogy nem tetszett nekik a változás, amin keresztülmentem általa. De nem tették szóvá. Tinédzser koromban is úgy voltak vele, hogy az én életem, én hitem, én választásom. A másik oldalról a családom “hites” része persze örült és támogatta a nyájhoz tartozásomat.

  Ezek a megromlott szülő-gyerek kapcsolatokkal kapcsolatos hírek azonban megalakulása óta kísértik a gyülekezetet. Emlékszem a 90-es évek elején ez média téma is volt egy párszor. Mondjuk volt 1-2 érdekes szülő is ott. Pl. 30 éves “kisfia” esetében anyuka azért sírt, hogy a gyerek miért ment el otthonról, miért nem lakik vele és hogy a gyülekezet szakította el tőle.

  De ezzel együtt való igaz, amit mondasz, hogy a hitgyülisek sokszor abnormálisan viszonyulnak a hitetlenekhez. A jézabelezés valóban kedvelt terminus a HGy-ben. 🙂 A gyülekezet azt mondja, hogy ők nem hangolják az embereket a családjuk ellen és közvetlenül nem is. Viszont mégiscsak érdekes, hogy a tanításokból sokaknak valóban ez jön le.

   
 36. Domokos

  2011. május 18. szerda at 16:40

  szia! Véletlen keveredtem a honlapodra! Mi is voltunk a HIt Gyüliben szüleimmel együtt! Kb egykorúak lehetünk egyébként. 89 és 93 között voltunk ott, majd szüleim különböző okok miatt eljöttek. Én akkor általános iskolás voltam és a gyerekfoglalkozások és a hittantáborok nagyon jók voltak, szóval olyan volt, mint egy normális más hittantáborban. Nem volt semmi hókusz-pókusz vagy molesztálás vagy ilyesmi! Énekeltünk, kézműveskedtünk, gyerekbibliát tanulmányoztunk stb. Szüleim hosszú keresgélése után végül is kikötöttek egy reformátos közösségnél, jelenleg én is egy református közösség tagja vagyok, de szerintem nem az a lényeg, hogy ki milyen felekezet tagja. Én nem érzek semmilyen kényszert, vagy bűntudatot, hiszen a hitem szerint Jézus meghalt ezekért! A lelkészünk sem erőlteti ezt természetesen és nincs nyomás vagy ilyesmi! Őszintén szólva nagyon sajnálom, hogy most így gondolkodsz, én is úgy érzem, ez talán a Hit Gyüli negatív tapasztalatából ered. Sajnálom, hogy ennyit kinlódtál! Egyébként egy csomó kérdés bennem is felmerült már, hogy miért van ennyi féle keresztény irányzat, Föld kora stb, de ezekre a kérdésekre csak őszinte “nem tudom” választ tudok adni, de ez engem cseppet sem akadályoz vagy zavar a hitemben. Mivel annyi vita van erről és senki sem tudja a korrekt választ, szerintem nehéz ebben abszolút igazságot keresni.Komolyabban kezdtem el foglalkozni Jézussal, az Újszövetséggel és arra jutottam, hogy ha Jézus egy legenda lenne, akkor a hitem hiábavaló lenne! Te kinek tartod Jézust? Az Újszövetséget, mint történelmi dokumentumot hitelesnek tartod?
  Egyébként én személy szerint a keresztény közösség erejét nagyon megtapasztaltam és olyan dolgokban segítjük egymást a barátainkkal, ami szerintem nagyon ritka a mai világban! Te esetleg nem jártál össze olyan emberekkel, akik ott hagyták, vagy ott akarják hagyni a gyülekezetet, hogy egymást segítsétek és támogassátok ebben a kényszer helyzetben? A médiában van egy csomó rossz hír a keresztényekről, amit ki lehet emelni a bűnös mivoltunk miatt, de a kereszténységnek rengeteg jó “haszna” és vonzata is van.(szegények, árvák, egymás segítése stb.)
  Én abban látom a problémát, hogy a keresztények -beleértve magamat is – szégyent hozhatnak Isten nevére és ezzel nagy kárt okoznak! De nem jó általánosítani és ettől még Isten és Jézus tiszták maradnak! Tényleg sosem tapasztaltad meg Isten gondviselését, jelenlétét az életedben vagy más embereken keresztül? Gondolod, hogy halálunk után a lelkünkkel együtt egy marék ásványi anyag leszünk?

   
  • ateistanaplo

   2011. május 18. szerda at 20:01

   Te kinek tartod Jézust? Az Újszövetséget, mint történelmi dokumentumot hitelesnek tartod?

   Amíg keresztény voltam fel sem merült bennem, hogy Jézus legenda is lehet. Azt gondoltam, hogy azon ugyan lehet vitatkozni, hogy Isten fia volt-e vagy sem, tett-e csodákat vagy sem, de hogy történelmi személy volt az önmagában egy bizonyított, vitathatatlan tény. Már a “kitérésem” után volt, hogy egyáltalán elkezdtem ezeket a dolgokat kutatni és feszegetni és azt vizsgálni, hogy maga a történelem mit mond Jézusról és milyen bizonyítékok vannak a léte mellett, ha nem csupán a Bibliára és a vallási hagyományokra hagyatkozunk. Döbbenettel tapasztaltam, hogy szinte semmi! Külső, pártatlan, kortárs forrás nem nagyon van róla – ha egyáltalán van. És ez azért elég furcsa, ha belegondolunk. Az egyik evangélium például azt állítja, hogy amikor Jézus feltámadt, tömeges feltámadások voltak Jeruzsálem környékén. Hogy van az, hogy ezt abban a korban senki nem vette észre és senki sem jegyezte fel? Egyetlen római, vagy más kortárs történetíró sem? Pedig ennek azért elég jelentős és feltűnő eseménynek kellett volna lennie, ha valóban megtörtént. Máté evangélistán kívül (aki évtizedekkel később írt) azonban a világon senkinek nem tűnt fel… Mint ahogy Jézus csodálatos élete és csodái sem a később keletkezett keresztény írásokon kívül.
   A keresztények Josephus Flavius egy bekezdését szokták idézni Jézusról, mint külső forrást, de Josephus sem volt Jézus kortársa (ez a bekezdés kb. 90-re datálható), ráadásul az idézet egy része szinte biztosan későbbi keresztény hamisítvány.

   Maga a Biblia nem kortárs dokumentum. A történészek nagy része szerint az Újszövetségből Pál levelei keletkeztek először, valamikor a 60-as években – tehát az is már 20-30 évvel Jézus után (ha volt egy Jézus, akinek a története nagyjából hasonlíthatott). Gondolj bele, hogy ma pár órán, napon belül mennyire el tud torzulni egy történet, pláne ha érdekek is fűződnek ahhoz, hogy eltorzítsák. Miért kellene tehát ezeknek az 1. századi írásoknak feltétlenül hinnünk? Miért ennek inkább és nem egy másik szekta vagy vallás írásainak?

   Szóval nem, nem tartom hiteles történelmi dokumentumnak az Újszövetséget. Nyilván vannak hiteles részletei, de alapvetően átszövi az érdek – egy új vallás követőinek az érdekei. Hogy létezett egy Jézus, azt nem zárom ki, de ha igen, akkor az nem az volt, akivé már az Újszövetség könyveinek megírásáig mítizálódott az alakja.

   “Te esetleg nem jártál össze olyan emberekkel, akik ott hagyták, vagy ott akarják hagyni a gyülekezetet, hogy egymást segítsétek és támogassátok ebben a kényszer helyzetben?”

   Nincs olyan személyes ismerősöm, aki ott akarja hagyni a gyülekezetet. Családtagjaim vannak, akik még mindig a gyülekezetben vannak. Én egyedül hoztam meg ezt a döntésemet. Segítséget és támogatást az Ex-Christian.net fórum tagjai jelentettek – hozzám hasonló kitért keresztények. Mikor elkeveredtem oda már megérett bennem az elhatározás, de sokat segített, hogy megláttam nem vagyok egyedül és mások ugyanúgy látják, mint én, és nincs ebben semmi rossz.

   “A médiában van egy csomó rossz hír a keresztényekről, amit ki lehet emelni a bűnös mivoltunk miatt, de a kereszténységnek rengeteg jó “haszna” és vonzata is van.(szegények, árvák, egymás segítése stb.)”

   Bizonyára. De véleményem szerint nem kell ehhez a kereszténység. Vannak az ateistáknak is segélyszervezetei, jótékonysági alapítványai. Meg persze más vallások követőinek is a kereszténységen kívül.

   Aki jó ember az jó, aki rossz az rossz – vallástól vagy vallástalanságtól függetlenül.

   Tényleg sosem tapasztaltad meg Isten gondviselését, jelenlétét az életedben vagy más embereken keresztül? Gondolod, hogy halálunk után a lelkünkkel együtt egy marék ásványi anyag leszünk?

   Tényleg nem.
   Amit léleknek nevezünk azok pszichológiai folyamatok, amelyek nem választhatók el a testünktől. És igen, úgy gondolom a halálunk után nincs semmi. A testünk a csillagok anyagából van és egy napon oda is térünk vissza. Nemcsak az egyes emberek, hanem az egész Föld is. Nincs ezzel sem semmi probléma. Én el tudom fogadni. Ha valaki nem, azt bizonyára jobban vonzza a vallás, de attól, hogy szeretnénk valamit az még nem lesz úgy.

    
   • István

    2012. január 20. péntek at 12:19

    Ha találkozol Jézus Krisztussal akkor onnantól kezdve nem legenda 🙂
    Sajnos elolvasva bejegyzéseidet azt kell látnom hogy a hitet rád erőltették? vagy csak te próbáltad erőlködve mindazt megélni amit hallottál, de személyesen nem biztos hogy kaptál érintést vagy ha kaptál akkor még növekednie kellene a hitednek.

    Én csak bátorítani tulak hogy szaladj Istenhez és ne fuss el tőle, mert ő szeret bármin is mész keresztül.

    Ami veletek történ sajnos egy része nagyon is valós, el kell ismerni hogy az egyház bizonyos részeiben nagyon sok a torzulás és bevett gyakorlat van és sok a téves felfogás bibliai igazságok félreértelmezése található.

    Iimádkozom érted, hogy meggyógyulj és megszabadulj.

    Sok szeretettel:
    István 🙂

     
   • xingtao

    2012. január 21. szombat at 02:12

    István:

    Te vagy az ezredik, aki azzal jön, hogy nem hittél eléggé blablabla.

    “Ami veletek történ sajnos egy része nagyon is valós, el kell ismerni hogy az egyház bizonyos részeiben nagyon sok a torzulás és bevett gyakorlat van és sok a téves felfogás bibliai igazságok félreértelmezése található. ”

    Fogadjunk, hogy egyedül a te bibliaértelmezésed a helyes és követendő – persze ezzel sem mondanál újat, az ide írogató hittérítők meg vannak győződve róla, hogy egyedül ők képviselik a helyes kereszténységet (jelentsen ez bármit is).

    “Ha találkozol Jézus Krisztussal akkor onnantól kezdve nem legenda”

    Sőt, találkozhatsz Thorral, Xenuval, Visnuval is, csak egy kis fantázia kell hozzá….

    “Iimádkozom érted, hogy meggyógyulj és megszabadulj.”

    Én meg remélem, hogy egyszer felébredsz és megszabadulsz a tévképzeteidtől.
    (Próbáld meg kívülről szemlélni a vallásodat és kritikusan olvasni a Bibliádat – ami kb a görög mítoszokkal van egy szinten)

    🙂

     
 37. Zozzi

  2011. május 21. szombat at 23:19

  Szia!

  Egy közös dolgot találtam kettőnk között (biztos van több is), szeretjük a tudományt és a csillagászatot. Kicsi koromtól kezdve olvasom, kutatom az ilyen témájú könyveket, cikkeket. Személyszerint viszont arra jutottam, hogy a tudomány sem elég megalapozott, sok a feltételezés – most kifejezetten a csillagászatra gondolok és az ősrobbanás elméletre.

  Szerinted tiszta és világos az egész elmélet, ennek következtében pedig az evolúció is?

   
  • ateistanaplo

   2011. május 22. vasárnap at 08:31

   A tudománynak sok része nagyon szilárdan megalapozott, tiszta és világos (pl. az evolúció elmélete az), más részek bizonytalanabbak. Pl. azt nem tudjuk még biztosan mi volt az Ősrobbanás előtt, a tudomány nem is állítja, hogy biztosan tudja (az a vallás, amelyik ilyeneket állít 😉 ). Viszont az, hogy még nem tudjuk nem jelenti azt, hogy a válasz Isten. Sok dolog volt a történelem során, amit, amikor még nem tudták az emberek, Istennel magyarázták meg. Aztán ahogy a tudomány fejlődött kiderült, hogy köze nincs Istenhez. Véleményem szerint ez a helyzet az Ősrobbanás előtt kérdésével is.

   Az mindenesetre ma már biztosra vehető, hogy a Biblia teremtéstörténete nem igaz. Következésképpen a Biblia istene sem az. Tehát, ha egy Isten után kutakodunk is az Ősrobbanás előtt, ott akkor sem a Biblia Istenét fogjuk találni.

   Egyébként örülnének a keresztények, ha csak ezredannyi bizonyítékkal rendelkeznének Jézus vagy Mózes történelmi létezését illetően (és akkor a természetfölötti állításokról még nem beszéltünk, csak a történelmi létezésükről!), mint amennyi bizonyíték megalapozza pl. az evolúciót, vagy a kozmológiában a világegyetem korát illető következtetéseket. 😉

    
   • Zozzi

    2011. május 22. vasárnap at 12:19

    Köszi szépen a választ.

    Szerintem 100% biztosan nem állíthatod, hogy nem volt teremtés, csak érveket hozhatsz fel ellene.
    Hallottál már Kenneth Hovind-ról? Kreácionista tudós, és van néhány előadása magyarra fordítva. Igaz, hogy nem mostanában lett felvéve és már egy-két dolgot azóta másképpen látnak a tudósok, de azért elég sok aktuális tényt felhoz a teremtés mellett. A felhasznált forrásait pedig le lehet ellenőrizni.

    http://messages.bibliaszol.hu/eredmenyeselet/KentHovind/KentHovind.html

     
   • Zozzi

    2011. május 22. vasárnap at 12:22

    *Kent Hovind-ot akartam írni, elnézést.

     
   • Krisztus hirnöke.

    2014. január 15. szerda at 11:25

    Megnyugtatlak, hogy tele van bizonyitékokkal minden Jézus feltámadásáról, Mózes vörös tenger átkeléséröl stb, nézz utána te lángész.

    amugy meg :te ott voltál , az ősrobbanásnál ? evoluciónál ? gondolom nem, akkor miböl gondolod,hogy ez a frankó ? ezt hiszed ? akkor te is hivövagy , mint akeresztények csak te 1 pritiviv elméletben hiszel ! ja ja persze az ebihal kijött a szárazföldre mert megunta a vizet a barátai meg bentmaradtak mert nekik jó volt a vizbe, ö meg kijött kinött a lába , keze , felegyenesedett és majom lett, aztán abból meg ember, a többi állatról nem is beszélve 1 hím kutya aztán 1 kan, és igy továb a zsiráffal és atöbbivel, hááááá ::::::::::::::::))))))))))))))))))))) katasztrófálisan buta vagy, gondolkozz már miszter ateista pfffffffffffffff::))))))

     
   • Tűnődő

    2018. november 6. kedd at 13:04

    Mindenesetre azért elgondolkodtató hogy a folyamat oda-vissza játszódik: meggyőződéses evolucionisták is áttérnek teremtéshitre, nemcsak viszont. Itt van Walter Veit zoológia professzor története aki saját maga meséli el hogyan lett teremtéshívő annak ellenére hogy az evolucionizmust sziklaszilárdnak hitte míg a teremtést kinevette sőt megvetette. Egyetemi tanszékvezető tanár aki évekig az evolucionizmust oktatta a diákjainak:

    Emlékszem annak idején a Zeneakadémián Ujfalussy József tanár Úr aki a tudományok doktora, a főbb európai nyelvek, irodalmi szinten való művelője (plusz latin és görög) meggyőződéses ateista volt. Felejthetetlen esztétika órái egyikén ő mint ateista kijelentette hogy az ősember és evolucionizmus ugyanolyan mítikus felfogás mint a teremtés.

    Tehát csak azt mondom hogy írásodból sugárzó meggyőző erő ami szuggesztíven arra hajtja az olvasót hogy az ateizmus az autentikus magyarázat a világra míg az isten-hit az “elmaradottabbak” szintje én azt mondanám, hogy azért nem annyira egyértelmű, mivel maguk az ateisták legalább annyit vitatkozna a saját teóriájuk részleteiről mint a keresztények a magukéról.

     
  • Krisztus hirnöke.

   2014. január 15. szerda at 12:01

   te ott voltál , az ősrobbanásnál ? evoluciónál ? gondolom nem, akkor miböl gondolod,hogy ez a frankó ? ezt hiszed ? akkor te is hivövagy , mint akeresztények csak te 1 pritiviv elméletben hiszel ! ja ja persze az ebihal kijött a szárazföldre mert megunta a vizet a barátai meg bentmaradtak mert nekik jó volt a vizbe, ö meg kijött kinött a lába , keze , felegyenesedett és majom lett, aztán abból meg ember, a többi állatról nem is beszélve 1 hím kutya aztán 1 kan, és igy továb a zsiráffal és atöbbivel, hááááá ::::::::::::::::))))))))))))))))))))) katasztrófálisan buta vagy, gondolkozz már miszter ateista pfffffffffffffff::))))))

    
 38. Caenorhabditis elegans

  2011. május 22. vasárnap at 11:25

  Zozzi:
  Nekem úgy tűnik, az ősrobbanás hitelességéből szeretnéd levezetni az evolúció hitelességét, viszont a kettőnek az égvilágon semmi köze nincs egymáshoz. Evolúció lehetséges egy más módon keletkezett világban is (ha a világ 5 perccel ezelőtt keletkezett volna, az emlékeinkkel és a dínócsontokkal együtt, akkor most azonnal beindulna az evolúció), és ha igaz az ősrobbanás, abból még nem következik, hogy az evolúció elmélete igaz . Arra ettől különböző, de szilárd bizonyítékok vannak. Tudtommal az ősrobbanásra is, csak én nem érdeklődöm annyira a csillagászat iránt, a biosz iránt viszont igen.

   
  • Zozzi

   2011. május 22. vasárnap at 12:41

   elegans:
   Amíg a biológiai evolúcióhoz eljutunk, addig előtte van még a kozmológiai és a kémiai. Csak ezután beszélhetünk biológiairól (ezen belül is van mikro és makro evolúció). Amit a suliban bioszon tanultunk az makroevolúció, amikor is új fajok jelennek meg.
   Ezért először az ősrobbanásra kérdeztem rá. Neked is ajánlom az előző linket. Nem mondom, hogy mindenben igaza van az illetőnek, de el lehet rajta gondolkodni.

    
   • Caenorhabditis elegans

    2011. május 23. hétfő at 11:27

    “Amíg a biológiai evolúcióhoz eljutunk, addig előtte van még a kozmológiai és a kémiai. Csak ezután beszélhetünk biológiairól”
    Nem egészen stimmel. A biológiai evolúció létrejöttéhez persze kell, hogy legyen anyag, meg kellenek komplex szerves molekulák, ez tény.Meg az is kell, hogy létrejöjjön valami élethez hasonló. De az, hogy ez az egész hogy került ide, nem tartozik az evolúció tudományterületéhez, erre vannak a kozmológusok, kémikusok, abiogenezist kutató tudósok.
    Az evolúció egy olyan dolog, ami létrejön, ha vannak dolgok, amelyek néha pontatlanul, de nagyrészt pontosan örökítik a tulajdonságaikat az utódaiknak, kölcsönhatásban vannak a környezetükkel, és ebben a környezetben szűkösek az erőforrások (így pongyolán). Ennyi kell. Ez a mai környezetünkben leginkább biológiai lények részvételével működik, ezért tanulmányozzuk pont rajtuk keresztül a működését. Ahhoz, hogy ez az elmélet felvetődjön valakinek a fejében, kellettek a ráutaló jelek a múltból, ez is igaz.
    Viszont ha jól sejtem, ebbe a kategóriába a kémiai-fizikai dolgok változása általában nem tartozik bele, mert nincs olyan utód ami tulajdonságokat örökölne. Persze lehet néhány kivétel. Az élőlények mellett viszont több más dolog beletartozhat, a mémek evolúciója például ha jól tudom, viszonylag elfogadott elmélet, bár nem tudom, mennyire komolyan foglalkoznak vele tudományosan. Viszont bármikor tudok készíteni én is számítógépes környezetet és benne “lényeket”, amelyek szaporodnak, örökítenek (néha hibásan), és ott is ugyanúgy beindul az evolúció. Összesen ennyitől, azaz több külső behatás nem kell. Rengeteg nagyon jó ilyen programot készítettek már, nekem is vannak ilyen terveim, szerintem nyári szünetben nekiállok.

    Azaz ebben az esetben az evolúció egy mechanizmus, ami x körülmények között működik. A múltbeli működésének bizonyítására ott vannak a fosszíliák, de a mechanizmus működőképességének a bizonyításához ezek nem kellenek, és annak a bizonyításához sem, hogy a folyamat most is zajlik.

    Erre mondtam, hogy ha feltesszük, hogy van Isten, aki alig pár perce teremtett minket és a világot, csak vicces kedvű, és emiatt úgy rendezi a dolgokat hogy ne az ő teremtési aktusára, hanem múltbeli evolúcióra utaljon a környezetünk, azaz se ősrobbanás, se élet keletkezése élettelenből, se múltbeli evolúció nem volt, hanem csak az amit aktuálisan látunk és tapasztalunk, az evolúció akkor is beindulna, azonnal.
    Erre kb olyan esély van rá, mint hogyha Isten megteremti a gravitációt, a Földet aminek van gravitációs vonzása meg egy kődarabot a levegőben, akkor ha magára hagyja a rendszert, a kő le fog esni. Ez így működik.

     
 39. ateistanaplo

  2011. május 22. vasárnap at 13:32

  Zozzi

  Kent Hovindról hallottam. És hidd el, hogy egykori keresztényként ismerem a kreacionista parasztvakítás módszereit. Az addig hatékony, amíg az ember nem kezdi el tanulmányozni a tudományt. Az igazit. Addig nálam is hatott. Aztán lassan rájössz, hogy mennyi csúsztatás és szemen szedett hazugság van a kreacionizmusban.

  Én neked ajánlom szíves figyelmedbe például ezeket:

  http://www.talkorigins.org/

  http://pandasthumb.org/

  Egyébként pedig Caenorhabditis elegans-nak igaza van. Az evolúció tény, számtalan tudományág és bizonyíték által meglehetősen szilárdan alátámasztva. Egyetlen oka van, amiért “vitatott”: a vallásos ellenállás.

  Még egyszer mondom: a keresztényekkel madarat lehetne fogatni, ha csak ezredennyi bizonyítékuk lenne mondjuk Jézus vagy Mózes történelmi létezése mellett….

  Egyébként pedig Isten és a teremtés létének bizonyítása nem engem terhel, hanem titeket, keresztényeket, istenhívőket! Amint Carl Sagan mondta: “a rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat követelnek meg”.

   
 40. ateistanaplo

  2011. május 22. vasárnap at 13:42

  Kiegészítés: nem tudom tudod-e kedves Zozzi, hogy Kent Hovind épp 10 éves börtönbüntetését tölti adócsalásért és egyéb pénzügyi bűncselekményekért. Ettől persze még lehetne igaza tudományos kérdésekben (de nincs, valójában elég nevetséges elképzelései vannak az evolúció elméletéről, ami arra utal, hogy nem is érti azt!), csak érdekességként jegyzem meg, hogy ez a fundi keresztény (mert persze hogy az, más okból nem lehet a fiatal Föld mellett érvelni, csak vallási okból) hová jutott.

  Hovinddal még számos kreacionista is vitatkozik, mert még számukra is kínosak a teljesen tudatlan, tudománytalan álláspontok, amiket képvisel!

  Mellesleg a “kreacionista tudós” fogalma elég nagy oximoron. És ki nevezte ki Hovindot “tudóssá”? Milyen tudományos fokozata van? A róla szóló Wikipedia szócikk szerint nem akkreditált keresztény oktatási intézményekben szerzett diplomákat (hármat) – nem említik, hogy bármiféle tudományos területen. Szakmájára nézve nem tudós, hanem keresztény prédikátor….

   
 41. Laci

  2011. május 31. kedd at 14:02

  Azt mondod elvesztetted a hitedet.
  De volt neked egyáltalán? 🙂 Már ne haragudj, hogy utólag megkérdőjelezem a dolgot.

  Pontosan értem, hogy miért, és hogyan jutottál ezekre a gondolatokra, velem is megtörtént egyszer. Katolikusként nőttem fel, és kb. 12-13 éves koromra váltam “hitehagyottá” – bár visszagondolva, sosem volt. Amit én hitnek gondoltam, az rettegés volt, a bűntől, a bűnös önmagamtól, a “nagy testvértől”, aki mindent, még a gondolataimat is látja, az a nagy fényes villódzó csodák reménytelen várása, és megfelelési kényszer volt.

  Aztán ebből elegem lett. Nem tudtam elfogadni, hogy a bushman, aki sose hallott Jézusról, szerintük a pokolra jut. Mit tehet ő róla? Mivel érdemelte ki az örök kárhozatot? Ha Isten mindenkit szeret, miért öl és tombol az Ószövetségben? Hogyan tud Isten haragra gerjedni, bosszút állni, megsértődni? És mi van a dínókkal, a gravitációval, az űrutazással, és miért kerek a Föld?

  Aztán pár hónapja rájöttem (most vagyok 17), hogy én nem az Istenben csalódtam, és nem a hitben, hanem az egyházban, és az emberekben. Hogy hasonlattal éljek: van Isten, a hold, és az egyház / vallás, a fénycsóva, ami rámutat – de annyi ember néz a fénycsóvára a Hold helyett, hogy sokan azt hiszik, az a mi hitünk (én is ebbe a hibába estem).

  Felfogtam, hogy bosszúálló, haragtartó Isten nem volt, és soha nem is létezett! Isten a szeretetről szól, és hogy minden Isten kegyetlenségéről szóló kritika az Ószövetségből (ami lényegében a Tóra) származik. Hallgatsz Ákost? Ő énekel a bosszú népéről, és egy “bosszúálló Isten torz tükörképéről”… és nagyon jól megfogalmazta, hogy miről is van szó. Az, hogy a VALLÁS, és az EGYHÁZ máig egy rasszista, cionista, és gyakran pornográf ószövetségre építi magát, igen szomorú.
  Az Ószövetség és az Újszövetség mintha két teljesen külön álló Istenről szólna, és sokáig nem is értettem, miért: de rájöttem, hogy azért, mert az Ószövetség egyrészt a zsidó vallás téziseit akarja lenyomni a torkomon (ami téves, tekintve hogy a szerint csakis a választott nép, a zsidó üdvözül [mellesleg ugyanerre a hamis kiválasztottság-tudatra építi mai háborús politikáját Izrael állam is, nem lépve túl, sőt, felelevenítve az Ószövetség népirtásait, miközben ez a választottság arra utal, hogy közülük kerül ki a Megváltó], amikről Jézus is megmondta, hogy mint szabályok, azokat a farizeusok kiforgatták, és a saját képükre alakították, ezzel igazolván rémtetteiket (én nem tudom, hogy ki vezette rá a zsidó népet, hogy teljes nemzeteket irtson ki, hogy hogy az nem a Jóisten, a szeretet maga volt, azt biztos), másrészt metaforikusan értendő utalásokkal van tele.

  Igen, Isten teremtett egy világot. Nem, nem hat nap alatt. Más bolygókat is teremtett, és egy csodálatos, bonyolult világot, amit az EGYHÁZ, az EMBEREK EGYHÁZA nem akart, és meg sem kísérelt megérteni: ezért égették meg a tudósokat, ezért nem akarták elfogadni, hogy a Föld kerek, stb. Ezt a világot egyedül a tudománnyal lehet érteni, és feltárni. Én nem tudom, miért vetettek el mindent a te gyülekezetedben, ami tudományos volt. Mifelénk (baptisták) a Mindentudás Egyeteme dívik, és nincs egy srác se (rajtam kívül) aki ne technikus, fizikus lenne, vagy legalább ne fizikából / kémiából érettségizett volna.

  Igen, volt egy bűnbeesés. Nem, nem az almaevésről van szó, és így tovább, és így tovább. Fura, hogy ez senkinek nem jött le. Jézus is példázatokban beszélt, mégsem vitatkozik senki azon, hogy termett-e abban az időben azon a földrészen konkoly. Mert baromira nem az a lényeg…

  Nézz körül ma a Közel-Keleten. Bushék az Iraki, Afganisztáni bevonulást nem egyszer ezzel a hamis kiválasztottság-tudattal próbálták igazolni vallásos amerikai (legyen jobboldali) körökben. Hogy Isten is velük van, mert Izraelt védik. Hogy Izrael a Biblia szerint is létjogosult. Hogy Jézus áldozatával már mindenki Isten bárányává, ha úgy tetszik, népévé vált, és hogy már nincs szükség a zsidó vallásra, szabályokra, és főpapokra, hogy SZEMÉLYES (és nem hamis, pénzéhes gyülekezeteken / egyházakon keresztüli) kapcsolatod legyen Istennel, aki SZERET (és nem ellenőriz, vagy megbüntet), és MEGBOCSÁT? Hát az senkit nem érdekel. Isten érzelmezésének (mit lehet értelmezgetni még a szereteten?) sajátos módja szerintük igazolja emberek meggyilkolását, nem csak a keresztes háborúk alatt, de ma is, Gázában, vagy bárhol.

  Hogy hova kerül egy hithű muzulmán vagy zsidó? Akinek egész életében azt magyarázták, hogy Jézus nincs, vagy hamis ill. hogy csak egy próféta? Javaslom C. S. Lewis teológus Narnia c. gyerekmesébe bújtatott vallásos könyvsorozatát. A hetedik részben Aslan (Isten) eljön a világra, és ott van a színe előtt egy déli, más istenben hívő harcos (muzulmán).
  Aslant látva rájön, hogy nem pont úgy volt a dolog, ahogy ő hitte (és ezzel nem azt mondom, hogy majd a katolikus, a református, vagy a keresztény embert ne érné meglepetés, ha majd Isten elé kerül. Sokan fogunk rájönni, én is, te is, hogy nem minden úgy volt, ahogy hittük), és megkérdezi Aslant, hogy akkor most mi lesz vele? És ő azt mondja, hogy minden szolgálatot amit annak a másik Istennek tett, úgy veszi, mintha neki tette volna.
  Lewis egy nagyon okos ember volt, aki sokat gondolkodhatott ezen, és én vele értek egyet. Ez mutatja meg igazán, hogy Isten maga a szeretet, és nem egy olyan önző, féltékeny kis valaki, aki pokolra küld milliárdnyi embert, mert az valaki másnak hitt.
  Erre mondta sok keresztény ismerősöm, hogy hát az utolsó percben nem lehet megtérni, mert az milyen már, akkor mi értelme keresztényként leélni az életedet?

  És én erre ezt válaszolom:

  1″Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. 2Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. 3Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, 4és ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. 5Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. 6Amikor pedig késő délután öt óra tájban is kiment, még mindig talált ott álldogálókat, és megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül? 7Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe! 8Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. 9Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. 10Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. 11Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, 12és ezt mondták: Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. 13Ő pedig így felelt egyiküknek: Barátom, nem bánok veled igazságtalanul: Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? 14Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. 15Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemedben ez azért gonosz, mert én jó vagyok? 16Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.”

  Röviden, mert sokat írtam: nem keverd össze a vallást, a sok buta emberalkotta szabályt a szerető Istennel. Vesd össze a nagy, drága, rideg és díszes templomokat, és azt, amikor valaki odaadja az ételét egy hajléktalannak: melyik mutatja meg jobban, hogy miről is szól ez a hit, hogy mi is Isten?

  Hallgasd meg ezt a dalt, és nézd meg a szövegét, nekem rengeteget segített.

  Ahogy benne le van írva. I’m everything you’re not.

   
  • ateistanaplo

   2011. május 31. kedd at 14:24

   Te vagy az ikszedik keresztény, aki azzal jön ide, hogy “nem hittél igazán” vagy “nem jól értelmeztél ezt és azt”. És aztán megmondja a tutit és előadja a saját Biblia-értelmezés verzióját. Ami persze mindig más, mint a többié. 😀

    
 42. Laci

  2011. május 31. kedd at 16:24

  Lehet, oda kéne figyelni rájuk 😉

   
  • ateistanaplo

   2011. május 31. kedd at 16:27

   Pontosan melyikre a hárommillió féle értelmezés közül? 😉

   Laci szerint nyilván a Laci-féle értelmezés a helyes. Majd jön valaki más egy másik felekezetből és teljesen mást fog mondani. És ő is ugyanúgy meg lesz győződve a saját értelmezése helyességéről, mint Laci.

    
 43. Laci

  2011. május 31. kedd at 16:27

  Vagy várjál, amúgy bocsi! A világért nem akarok beleszólni az életedbe, nem érts félre! 😀 Csak azt látom az írásodból, hogy szenvedtél, és nem volt jó neked… ami számomra nagyon furcsa, mert a hit, és az Istennel való kapcsolat pont, hogy egy jó dolog, úgyhogy nálad visszásan kellett, hogy elsüljön 🙂
  Csak gondoltam rávilágítok, hogy szerintem miért.
  Azért remélem amit írtam, végigolvastad! 🙂

   
  • ateistanaplo

   2011. május 31. kedd at 16:30

   Nem voltam boldog. Most meg az vagyok. “Gyümölcséről ismerszik meg a fa” – mondja a Biblia. Megfogadtam. 😉

    
 44. Tubákos Szelence

  2011. június 7. kedd at 22:01

  Kedves ateistanapló!

  Olvasom a naplódat, és szinte azonos logikai úton és a valóságot feltáró tények ismerete által jutottam ki én is a vallás sötétségéből. Egy kis kivétellel a végmegállapításokat illetően..
  Tudom, és megismertem a tények alapján, hogy az ember evolúciósan fejlődött ki, hogy a Biblia kozmológiája elavult ókori elképzeléseket ír le (amikben való hit a maga korában nem volt gáz, nem úgy, mint most!).
  Megismertem a fellelhető és elérhető információk és bizonyítékok alapján, hogy a Föld története, és az élet kialakulása nem azonos a Bibliában leírtakkal. A Biblia történetek nagy része mítikus, vallásos mű, elcseszett metafórákkal. Természetesen tartalmaz valós elemeket is, amelyek kiszínezett legendákká lettek, mint a mi Mátyás Királyunk meséi. Ugyanakkor találtam a Bibliában egyértelműen valósnak bizonyuló megállapításokat, ám azokat, ahhoz ki kell ragadni a szövegkönyezetükből, hogy önmagukban, mint igazság megállhassanak. Ilyen is van. Az egészhez viszonyítva nem sok, ám ha meghagyjuk ezeket a Bibliában, akkor a hazugságokat támogatják ezek az igazságok.
  Ex-Pünkösdiként beláttam a karizmatikus vallás kizsákmányoló, hazug, öncsaló és másokat is hitetésbe vivő paranoid, megfélelmítő teológiájának hiábavalóságát, sőt állítom: káros mivoltát, amit érdekek és elfogultság miatt végig tagadni fognak.
  Mindezek ellenére az élet spirituális oldalának kifejlődését (!) /mert szerintem erről van szó, állítom szubjektíve/
  nem tagadom. Nem tudok erről az oldalról semmit, mint ahogy más sem, így biztosat nem állíthatok, (de senki más sem) hogy mi ez, és hogy van.
  Ugyanakkor nem csak személyes tapasztalatomból, hanem ex-karizmatikus, vallástalan, vagy más vallású ismerőseim beszámolói alapján, és ezirányú internetes levelezésem, kutakodásaim is úgy gondolom, a tudomány még nagy felfedezések előtt áll. Lehet, hogy mi azt már nem érjük meg, de reménykedni csak lehet.
  Hogy melyik ága jut “odaátra”, (ami szerintem ITT van, csak az nem lehet az, amit a keresztények, vagy a vallásosok várnának), azt nem tudom, de az értelem által reményeim szerint az ember be fog tudni “nézni” oda, amiről a hit eddig azt mondott, amit csak akart, és aminek a felszínét a hit által kapirgálták az emberek.

  Addigis az eddig megismert tudományos tényekből kell kiindulni, mert azok akkor sem avulnak el, ha az egész Univerzumot megismernénk, még ha a valóságnak egy új aspektusát fedeznénk is fel.

  És ha van isten, és igaznak lehetne nevezni, akkor nem tagadhatja a valóságot, az igaz tényeket.
  Még akkor sem, ha a Biblia emiatt meséskönyvnek bizonyult és a bibliai isten hamisnak.

  További sok sikert a naplóhoz és az életben!

   
  • ateistanaplo

   2011. június 8. szerda at 08:15

   Amint látod az írásomból is: a kereszténységre (ill. az általam ismert más vallásokra) vonatkozóan definiálom magam ateistaként. Összességében pedig agnosztikusként.

   Azon belül is inkább az ateizmus felé hajlok, de mivel arról, hogy mi volt az Ősrobbanás előtt, téren és időn “kívül” (ha lehet ilyen fogalmakról beszélni) nincs információnk, így ezzel kapcsolatban meghagyom a lehetőséget. Abban viszont biztos vagyok, hogy annak a valaminek/valakinek semmi köze sincs a vallások isten-képéhez, a Biblia, a Korán istenéhez és a többi istenhez.

   Én nem “érzek” semmit azzal kapcsolatban, hogy feltétlenül “lennie kell” valami spirituálisnak (véleményem szerint amit spirituálisnak gondolunk az pusztán az emberi elme megnyilvánulásai, szubjektív érzések), de nem zárkózom el mereven attól, hogy valaki egyszer bebizonyítsa az ellenkezőjét. Amíg viszont ez nem történik meg, többször nem követem el azt a hibát, hogy bizonyítékok nélkül (sőt, a bizonyítékok ELLENÉRE) hiszek valamiben. Egy igazán jó és bölcs isten nem büntetne meg senkit azért, mert nem volt hajlandó bizonyítékok nélkül hinni benne.

   Ami számomra a legközelebb áll a “spiritualitáshoz” (hangsúlyos az az idézőjel!), az a kvantummechanika. A felszínt kapargatom csak ezzel kapcsolatban, de lenyűgöznek a “megfoghatatlan”, “szürreális”, “bizarr” jelenségek a kvantumok világában (a kétréses kísérlet különféle változatai és a többi). Na és a következményeik… Miután ezeket kísérletek támasztják alá, ez nem hit kérdése, mégis a mindennapi emberi gondolkodás számára szinte befogadhatatlan dolgok. Szinte szürreális és én kedvelem ezt a “szürrealizmust” benne.

    
   • Krisztus hirnöke.

    2014. január 15. szerda at 12:02

    te ott voltál , az ősrobbanásnál ? evoluciónál ? gondolom nem, akkor miböl gondolod,hogy ez a frankó ? ezt hiszed ? akkor te is hivövagy , mint akeresztények csak te 1 pritiviv elméletben hiszel ! ja ja persze az ebihal kijött a szárazföldre mert megunta a vizet a barátai meg bentmaradtak mert nekik jó volt a vizbe, ö meg kijött kinött a lába , keze , felegyenesedett és majom lett, aztán abból meg ember, a többi állatról nem is beszélve 1 hím kutya aztán 1 kan, és igy továb a zsiráffal és atöbbivel, hááááá ::::::::::::::::))))))))))))))))))))) katasztrófálisan buta vagy, gondolkozz már miszter ateista pfffffffffffffff::))))))

     
 45. KekPafrany

  2011. június 16. csütörtök at 14:37

  Kereszténység: A hit abban, hogy egy kozmikus zsidó zombi örök életet adhat neked, ha szimbolikusan megeszed a húsát és telepatikusan elmondod neki, hogy elfogadod őt mesterednek, ezáltal ő eltávolítja a gonosz erőt a lelkedből, ami az egész emberiségben megvan, mert egy borda-nőt elcsábított egy beszélő kígyó, hogy egyen a varázsfáról. 🙂

  Én csak szimplán sose tudtam hinni. Könyvmoly voltam, főleg zoológiával kapcsolatos anyagokat faltam kiskoromtól kezdve, de más könyveket se vetettem meg.. Nagyim próbálkozott, vett nekem több kötetnyi képes bibliát, amiket elolvastam, és elsőre érdekes volt. Ezt ő biztatásnak vette, elkezdett elhurcolni vasárnaponként a templomba, és meggyőzte a szüleimet, hogy küldjenek hittanra. A templomba járáshoz persze “lefizetett” – ígért nekem egy jobb könyvet, ami után már régóta csorgattam a nyálamat (Ezerarcú természet), ha a születésnapomig járok oda.. Hát jártam, de annyit sose unatkoztam, mint ott.. Elábrándoztam az időt a misén, és vártam, hogy szabaduljak. A hittanon pedig nem szerettek, mert kérdeztem, sokat. “Miért veti a néni fordítva a keresztet?” Akár hiszi a világ, akár nem, én próbáltam hinni. Oké, van Isten, vannak csodák, kell imádkozni – de soha se történt semmi..

  Pár hónap után elmaradtam mindenről, senki se hiányolt. Nagyim is feladta/elfogadta.

   
  • ateistanaplo

   2011. június 16. csütörtök at 17:13

   😀

   Vagy

   A megváltás zseniális terve: Isten elküldi a fiát, aki egyben ő maga is, hogy feláldozza magát az emberekért azért, hogy ezzel kiengesztelje Istent, azaz önmagát.

    
   • Krisztus hirnöke.

    2014. január 15. szerda at 12:06

    Látod ez itt a baj, hogy túl okos vagy. A Pschihédet használod, értelemmel akarod megragadni Isten orszgágát ( bocsi a helyes irási hibákért keresztény vaok tudod hülye ::) ) Lehet ez volt mindig a baj nem ? a szivedet bezártad az agyadat meg kitártad. Most minden vicc nélkül, térj már észhez, és ujászületésed legyen valós, jobban jársz a kör nemsokára bezárul.

     
 46. hajni

  2011. június 28. kedd at 14:28

  Szia! Jó magam is így látom a dolgokat, ahogyan te látod. Csak én sosem hittem sem Istenben, sem pokolban, meg ilyesmikben. Kicsi korom óta a tudomány az ami igazán érdekel. De mégis kötelező volt eljárnom hittanra és Istentiszteletekre, mert hogy az nagyon fontos lehet az életemben. Most azt veszem észre, hogy semmi jelentősége nincs. Bár még fiatal vagyok (17 éves) attól még megvan a véleményem az egész világról. A kereszténységet óriási képmutatásnak tartom, ráadásul a nők lenézése sem tetszik az egészben (lány vagyok).
  Szóval a tudományok inkább, mint a személyiségromboló vallások!

   
  • krisztianerik

   2011. június 28. kedd at 15:26

   Hajninak igazat adok , mert igenis a kerszténységben lenézik a nőket . A Hgy ahova jártam a nőket lenéztzék és sokszor megalázóan viselkedtek velük, A házasságban a nőnek a neve kuss volt , és ezt megtapasztaltam nem egyszer . A nők véleményére semmit sem adtak , pedig nem egyszer a feleség jobban látta a dolgokat a házasságban , mint a bamba férj. Pl : volt ott egy barátom , a felesége egyedül nem mehetett el bevásárolni , vagy ha mégis elment akkor a férje leirta mire van szükség a háztartásban és csak is azt vehette meg .Nem értem igy hogyan lehet háztartást vezetni? A feleségeknek tökéletesen kellett engedelmeskedni a férjüknek , semmi dologban nem mondhattak ellent, de ha mégis ellent mondott az asszony, akkor azonnal megválolták , hogy varázsolja a férjét. ( ill aki érti? Le jézabelezték. ) Sokan szerintem csak azért nem lépnek ki ezekből a kapcsolatokból , házasságokból , mert félnek isten büntetésétől . Ezek a keresztény házasságok egy része kényszer alatt születik. Mikor a feleségemet megismertem , oda kelett állnom a helyi vezető lelkész elé , aki jóváhagyta a kapcsolatunkat . Nem volt mindenki ilyen szerencsés , mert volt akinek a lelkész megcsonkitotta az életét azzal , hogy nem engedte összeházasodni azzal a hölgyel akibe szerelmes lett , mert a lelkész szerint nem istenttől volt a kapcsolatuk. Ezek az esetek szinte mindennaposak voltak a gyülekezetünkben . A lelkész kezében volt a döntés a házasságomat illetően , ha azt mondta volna , nem isten akarata ez a kapcsolat akkor én ott hagytam volna a páromat . Na szerintem pont ellenkezőleg történnek a dolgok , a lelkészek voltak azok akik uralkodtak isten nevében a gyülekezeti tagok fölött, pontosan ők voltak a közösség varázslói .Maguk a lekészek szinte isteni tekintéllyel birtak a gyülekezetükben . Igy a gyülekezeti tagok a lelkész minden kérését azonnal teljesitették . Tudok olyan esetekröl mikor a gyülekezeti tagok a lelkésznek pénz gyüjtést szerveztek , hogy vegyenek az istentöl rendelt lelkészüknek egy vadonatúj autót . A tagok ész nélkül adakozni kezdtek , az nem volt baj , hogy a villanyszámlája nincs befizetve, a lényeg a lelkész új autója volt:)))) Sajnos el kel mondanom , hasonló hibákba én is beleestem , ma már szégyenlem magam , hogy ennyire hülye voltam és a családom szenvedte meg ezeket az éveket.Ezek a dolgok a mai napig müködnek abban a gyülekezetben ahova 15 évig jártam .
   Ha valakit érdekel szivesen leirok sok hasonló esetet , ugyanis megörökitettem vagy 200 oldalon egy naplóban:)))) Biztosan ráakadnék még benne sok hasonló gyöngyszemre, mint ez is:)))

    
   • Ádám

    2011. június 28. kedd at 16:23

    Persze, hogy érdekel! Bár engem az agyvérzés kerülget, amikor ilyeneket olvasok! 😀

     
   • ateistanaplo

    2011. június 28. kedd at 19:31

    Engem nagyon érdekelnének ezek a történetek. Érdekes lesz összehasonlítani a saját tapasztalataimmal. Pl. ez a jézabelezés valóban nagy divat ott!

    Online megtaláltam Bartus László Fesz van c. könyvét is. Beleolvastam, de nem olvastam végig. Bartus addig még eljutott, hogy a HGy rossz, de addig már nem, hogy az egész kereszténység az. A visszás jelenségeket kizárólag a HGy számlájára írja, miközben továbbra is ragaszkodik a kereszténységhez – azt nem veszi észre, hogy ezen tanítások közül sok egyenesen a Bibliából ered.

    Másrészről azt sem tudom, hogy mennyire igaz, amiket ír és mennyiben túloz. Ő, mint egykori vezetőségi tag, a vezetőségben előforduló dolgokra koncentrál – azon belül is főleg Németh Sándor személyére. Én Németh Sándort személyesen nem ismertem és a vezetőség legtöbb tagját sem (akit igen, arról meg nem ír sokat Bartus, csak említi), így nem tudom megítélni. Azt az egyet viszont tudom, hogy a helyi gyülekezetekhez lejáró pásztorok igen szép nagy kocsikkal jártak – a miénk legalábbis igen….

    Nem irigylem én senkitől sem, ha jól megy, de ha olyan embereknek megy nagyon jól, akik a fizetésüket a hívek adományából kapják, az elgondolkodtató. Ha valaki komolyan veszi Jézus tanításait, akkor egy átlagfizetésnél többet nem venne fel, mint pásztor a gyülekezettől. A gyülekezet meg azon igyekezne, hogy a pénz nagy része karitatív munkára menjen, nem drága holmikra a vezetőknek.

     
   • Warlord

    2011. június 28. kedd at 20:45

    Azt kell mondanom erre,hogy ez a “házasságosdi” nem csak ott – a HGy.-ben – működik.
    Én amikor még nem voltam házas,csak együtt jártunk,akkoriban a pasaréti református gyülekezetbe jártam.Az ottani ifiben ugyanúgy “megkaptam a magamét”,amiért “merészeltem” őt – az akkor még barátnőmet – feleségül venni.Mivelhogy ő nem járt el a gyülekezetbe,hanem csak úgy a “maga módján” volt hívő.Emlékszem,amikor bejelentettem,hogy meg fogunk házasodni és megmutattam a gyűrűt,mindenki elkezdte osztani az észt,hogy “dehát biztos vagy benne,hogy ez Istentől való?”,meg:”a ti kapcsolatotok nem Bibliai alapú”,meg “el fog vonni Istentől a feleséged,ha nem hívő” és hasonló okosságok.
    Én akkor úgy voltam ezzel,hogy jónak éreztem,láttam a döntést,nem éreztem semmi ellentmondást,utólag pedig – 17 év házasság után – elmondhatom,hogy az idő engem igazolt.
    (Mellesleg Istentől sem a feleségem vont el,hanem magam jutottam erre a belátásra!)
    Bocsi ha tolakodónak tűnhet a hozzászólásom,de ennek kapcsán fontosnak véltem ezt leírni,hogy tudatosítsam:ez,hogy a lelkészek,gyülekezeti vezetők – főokosok – beleszólnak,tudni vélik,ki kivel miért és miért nem házasodhat össze,nem csak a Hit Gyül.-re jellemző,hanem ez keresztény sajátosság,köszönhetően a bibliához való kötődésnek!

     
   • krisztianerik

    2011. június 29. szerda at 04:51

    kedves Warlord !
    Sajnos azt kell megállapitanom , mindegy milyen felekezethez tartozol a ” szellem ” ugyan az , egyik sem külömb a másiknál. Aminek örülök , hogy mi is már 16 éve vagyunk együtt, nem váltunk el , nem csaltuk meg egymást . Lássunk csodát isten nélkül is lehet normális családi életet élni , nem csak a gyülekezeten belül van normális családi élet . SOkan mondogatták az az igét , -aki elhagyja istent az 7x- te lessz gonoszabb, mint a megtérése előtt. Hát ki kell ábránditanom azokat az embereket akik ebben az igében hisznek , mert sem én ,sem a családom nem lett gonoszabb , csupán normálisabb.Azok akik ezen az agymosáson keresztül mennek , azt gondolják magukról , hogy ők a jó emberek és mindenki más csak gonosz lehet .

     
 47. Ádám

  2011. június 28. kedd at 16:23

  Persze csak ha ateistanaplo is beleegyezik!

   
  • krisztianerik

   2011. június 28. kedd at 16:36

   sajnos azt kell mondanom neked , hogy minden ugy igaz ahogy leirtam .::((( Ma már igaz csak bánkódom magamban , hogyan lehettem ennyire őrült, vagy beteg?

    
 48. Warlord

  2011. június 29. szerda at 07:48

  Kedves Krisztianerik!
  Örülök,hogy hasonlóak a tapasztalataink,és annak is,hogy gyülekezet és hit nélkül is rendezett a családi életetek!
  Azt gondolom,hogy az a “szellem”,vagy szellemiség,amiről beszélünk,magából a Bibliából ered és táplálkozik,így akik életüket a Bibliára alapozzák és azt követik,mint ahogy azt teszik a keresztyének is,szükségképpen válnak ilyen szellemiségűvé,vagy veszik át ezt az értékrendet,függetlenül attól,hogy melyik felekezetnek a tagjai.
  Nálam is az vezetett oda,hogy egy idő után már sehogyan sem tudtam azonosulni ezzel a szellemiséggel és eldöntöttem,többé nem vagyok hajlandó így élni és végleg elvetettem a kereszténységet,és ami végsősoron annak alapját is jelenti,a Bibliát!
  Én sem érzem,hogy gonoszabb lettem,ha pedig mindaz,hogy nem gyakorlok semmilyen vallást,nem vagyok gyülekezeti tag,és így nem is adakozom,meg úgy gondolkodom ahogy,az a gonoszságot jelenti,akkor azt is vállalom,hogy gonosz vagyok!!!

   
  • krisztianerik

   2011. június 29. szerda at 11:38

   Kedves Warlord és ateistanaplo !
   Tökéletesen igazat adok neked , ez a szellem a bibliábol ered és onann táplálkozik. Ami még érdekes az egészben , függetlenül a gyülekezetektöl,felekezetektöl , ugyan azt a hatást fejti ki a biblia . Igy utólag belegondolva már nem is furcsa , miközben a biblia szellemisége hirdeti a teljes szabadságot , közben észrevétlenül a szabadság szelleme által megkötöz büntudattal, hamis lekiismeret furdalással . Mig a keresztény hitet gyakorolltam rendszeresen állandó büntudattal , lelkiismeretfurdalással küszködtem, Állandó önvizsgálatot tartottam , kerestem a bünt magamban , kutattam , szinte már vadásztam rá. Elfáradtam vadászni ezekre , mert sokszor rá kelett jönnöm ez egy szélmalomharc. De végre vége van ezeknek a gyötrelmes , beteges bün és ellenségkeresésnek. Végre szabad vagyok:)))))

    
   • Warlord

    2011. június 29. szerda at 13:59

    Pontosan így van,ahogy írtad!Az állítólagos “igazság”,amelyről a Biblia azt mondja,hogy “szabaddá tesz”,éppenhogy megkötözi mind a lelkiismeretet,mind a gondolkodást!
    Akkor döntöttem el végleg,hogy szakítok ezzel az egésszel,amikor már (persze idáig hosszabb idő,évek alatt jutottam el) arról a fajta “bűnvadászat”-ról,amiről te is írtál,egyre inkább nyilvánvalóvá vált számomra,hogy ellenkezik a mindennapi élettel,a józan ésszel,mert szükségtelen,értelmetlen és ráadásul akadályoz is.Meg persze hozzájárult mindehhez még a bibliai istenkép is,amit az évek alatt egyre inkább nem tudtam elfogadni.(Persze ez most más téma.)
    Összességében az a meglátásom,hogy nem “a mi készülékeinkben van a hiba”,hanem egyszerűen mindazt,amit mi megláttunk,megértettünk,megtettünk,a sok keresztyén lustaságból,félelemből,meg persze nyilván fanatikus bigottságból is,egyszerűen nem tesz meg és idáig nem jut el.

     
 49. ateistanaplo

  2011. június 29. szerda at 09:23

  Egyetértek, hogy ez a “szellem” végső soron a Bibliából származik. Azt is észrevettem a gyülekezetben, hogy mennyire egyformává gyúr ez az egész mindenkit. Az emberek elveszítik az egyéniségüket, mindenki ugyanúgy beszél, ugyanúgy öltözik, ugyanúgy viselkedik, ugyanazokat a kifejezéseket használja, ugyanúgy gondolkodik. Klóngyártás, robotgyártás…

  Ettől a 7x gonoszabb leszek szövegtől én is féltem. Nem tapasztaltam, hogy gonoszabb lennék, bár keresztény szemszögből bizonyára a kereszténység- és Biblia-kritikám “gonoszság”. 😀 De ezt, ahogy Warlord is mondta, szívesen vállalom. Az értékrendem az, hogy egy gonosz könyvet és rendszert nem gonoszság bírálni, akkor sem, ha ez a gonosz könyv ezt állítja.

  Sok szempontból pedig úgy érzem, hogy jobb lettem: nyitottabb, toleránsabb, nem ítélem meg az embereket, nem tartom gonosznak a világot stb.

   
  • krisztianerik

   2011. június 29. szerda at 17:01

   kedves ateistanaplo !

   Ha visszaemlékszem ezekre az időkre , annyira képmutatás volt az egész . Hazudtunk , hazudtunk , és hazudtunk de oly annyira , hogy magunk is elhittük a hazugságainkat. Miközben éltük csodás kersztény életünket , mely tele volt álandó gyötrelemmel . Sokszor már a bünvallás sem segitett, akkor jött a déjmonüzés , és ha az sem segitett , jött az önmarcangolás . Micsoda boldogság , ezt nevezük boldogságnat , egy olyan dolgot amit ránkeröltetnek okoz nekünk boldogság érzetet? Ha a biblia szerint minden ember szabad , akkor minek kell megkötözi olyan törvényekkel aminek semmi értelme nincs . Ha nincs törvény nincs bün , de isten adott törvényt , hogy legyen bün. Ha nincs isten , nincs bün , de marad a normális emberi lelkiismeret , amely eddig is több ember életét vezette mint keresztényekét.

    
 50. Sahikó

  2011. július 2. szombat at 15:05

  Mindössze annyit fűnék hozzá, hogy az egyik kor tudománya a rákövetkező kor mulatsága (:

   
  • Tubákos Szelence

   2011. július 2. szombat at 16:25

   A következő korban hogyan mulatnának azon pl, hogy a Föld geoid és nem lapos kerek, vagy négyszögletes lapos, mint a Bibliában??? Vagy, hogy megnéztük kívülről is a Földet és tudjuk milyen. És Jééé! Nincsenek oszlopai, mint ahogy azt a Biblia állítja.

   Vagy hogyan mulatnak a jövőben a szubatomi részecskék tulajdonságainak vizsgálatán? Sehogy.
   Hálásak lesznek érte.

   (A Biblia nem ismeri az atomok fogalmát. Nem tudták miből van az anyag. Még azt sem, hogy az ember micsoda. Hát nem vizes agyag kezitcsókolom!)

   Hogyan mulatnának a földtörténeti korok felfedezésein, a régészeti leleteken, a fosszíliákon, a géntechnikai felfedezéseken, az űrteleszkópokon, a világegyetem számunkra megfigyelhető, vagy műszeresen érzékelhető, számolható részének megismerésén??

   Hogyan? Sehogy.

   Mert azok a tudomány által megismert dolgok amik VALÓSAK nem fognak a következő korban elmúlni.

   Max a divat avul, meg az eszközök, meg feltételezések. Azok igen.

   De a tudomány által a VALÓSÁGRÓL bizonyított tények nem múlnak el.

    
   • hunlaprovo

    2012. március 22. csütörtök at 00:03

    Jó estét T Szelence! Jó rég írtad a bejegyzést. Ha erre jársz légy szíves idézd nekem pontosan hol olvastad”a föld lapos kerek, négyszögletes lapos” Mert vagy 1988 óta olvasom a bibliát de nem találtam ilyet benne.Köszönettel válaszod várva. Ja és írd le nekem az anyag alkotóit mármint nem csak úgy atom…. hanem részletesebben.

     
   • Ádám

    2012. március 22. csütörtök at 00:18

    Jó estét, Hunlaprovo Úr!

    Remélem Tubákos Szelence nem veszi rossz néven, hogy helyette rakom be az ide vonatkozó linket:
    https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/08/06/bibliai-kozmologia/

     
  • ateistanaplo

   2011. július 2. szombat at 19:48

   Látom a Ralph Waldo Emerson idézet talált. 😉

   Igen. A Bibliában és egyéb vallásos dogmákban az a jó, hogy nem vizsgálják felül a saját tévedéseiket és nem korrigálják azokat a tények tükrében. Pl. a Biblia ma is azt állítja, hogy mind egy emberpártól származunk, akiket Isten valamikor 6000 éve teremtett hat nap alatt.

   Leragadni több ezer éves, primitív elképzelések mellett tekintélyelvi alapon: ez valóban erény a tudománnyal szemben. 😉

   Továbbá ha körbe nézel magad körül nem is látod mindenütt azokat a dolgokat, amiket ez a mulatságos tudomány tett lehetővé. 😀

    
  • Ricsi

   2011. július 3. vasárnap at 09:06

   Én meg annyit fűznék hozzá, hogy az eredeti idézet így szól:

   “Az egyik kor vallása a rákövetkező kor irodalmi mulatsága.” (Ralph Waldo Emerson)

   Tudod, ez a blog nem egy gyülekezet, aminek a tagjait (jelen esetben olvasóit) csúsztatásokkal meg megváltoztatott idézetekkel meg lehet etetni … 😉

    
  • [kazmer]

   2011. szeptember 17. szombat at 15:23

   Hülyeség. A holdraszálláshoz szükséges trajektóriákat newtoni fizikával számolták ki. Mondjak még példákat?
   Ami a tudományból működik, annak látható eredményei vannak, ami meg nem az bekerül a történelemkönyvbe. Lehet röhögni az éter elméleten, de az a maga korában is csak munkahipotézis volt, amit aztán megcáfoltak, viszont az éter kutatása is hozzájárult a tudomány fejlődéséhez.

    
 51. diogeneshun

  2011. július 4. hétfő at 11:33

  Hello,

  Üdvözlöm a felvilágosultságot, de inkább kiszabadulásnak nevezném. Most átugrottál a ló túlsó oldalára, csak mert csalódtál a Bibliában és a Hit Gy-ben. Ez sem feltétlen jó, hamarosan felfedezed majd, hogy az evolúciós-NagyBummos elméletek is hazugságok, kitalációk. A Bibliát sem lehet teljesen a kukába dobni, hiszen rengeteg bölcsesség van benne, a vérengzős sztorikat és az unalmas kiválasztottak történeteik/neveik felsorolásától eltekintve.
  Szétnézek az oldaladon, mert úgy látom, jól körbejártad a témát, igazából Te sem látsz egy igazi apostoli keresztényt sehol sem… (én sem).

   
  • ateistanaplo

   2011. július 4. hétfő at 11:47

   Így első blikkre úgy érzem a hozzászólásodból, hogy egy újabb “nemjólértelmeztedakereszténységetdemajdénmegmondomnekedhogykell” megmondóemberrel van dolgom – ha igen, akkor ne is fáraszd magad. Kb. te vagy úgy a 235. – az ugyanennyiedik kereszténység értelmezéssel.

   “Ez sem feltétlen jó, hamarosan felfedezed majd, hogy az evolúciós-NagyBummos elméletek is hazugságok, kitalációk”

   Kifejtenéd bővebben mi a hazugság például az evolúcióban?

   Ló másik oldala? Inkább: a ló döglött és tudni kell elengedni ezt a döglött lovat, ha egyszer döglött. 😉 Igazából engem az döbbent meg, hogy emberek mennyire kézzel-lábbal kapaszkodnak a Bibliába, vallásba, hitbe. Van aki eljut addig, hogy “hát igen, vannak a Bibliában csúnya részek, meg nem is minden igaz benne, na de azért igenis vannak benne szép részek”. És? Minden másban is vannak, talán még a Mein Kampfban is.

   Én pl. nagyon szeretem azt a bibliai mondást, hogy “gyümölcséről ismerszik meg a fa”. Ez tényleg egy bölcs mondás. És az egyik oka amiért otthagytam a kereszténységet. 😉

    
  • Tubákos Szelence

   2011. szeptember 17. szombat at 21:01

   “…hamarosan felfedezed majd, hogy az evolúciós-NagyBummos elméletek is hazugságok, kitalációk. ”

   Valami összeesküvésoldalon 5 sör után biztosan.

   “A Bibliát sem lehet teljesen a kukába dobni, hiszen rengeteg bölcsesség van benne, ”

   Azon kívül, hogy ha gyermekként megszidalmazol egy kopasz prófétát, lehet, hogy Isten akaratából széttép egy medve..igen azon kívül van még SOK-SOK bölcsesség.

   Pl, hogy ha meg nem térsz Jézushoz az angyalok kivetnek a külső sötétségre és tüzes kemencébe.
   Magyarul elkárhozol és feltámasztanak, hogy mégegyszer megöljenek miután sz@rrá kárhoztattak,
   mert Homo Sapiensnek születtél.

   ” Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott;
   Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták.
   Így lesz a világ végén is: Eljőnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül.
   És a tüzes kemencébe vetik őket; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
   Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram.”

   Máté Evangéliuma:13:47

   Érdekes, hogy hasonló képet használ a Biblia BABILONRÓL.

   ” Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát.
   ……
   Olyanokká teszed az embert, mint a tenger halai, és mint a csúszómászó állatok, amelyeknek nincsen vezérök?
   Mindnyáját kivonsza horoggal, gyalomjába keríti, és hálójába takarítja be őket; ezért örül és vígad.
   Ezért áldozik gyalomjának, és füstöl az ő hálójának, mert ezekkel kövér az ő része, és zsíros az ő eledele.
   Vajjon azért ürítheti-é gyalmát, és szüntelen ölheti-é a nemzeteket kímélet nélkül?!”

   Habakuk könyve:1:15

    
 52. diogeneshun

  2011. július 4. hétfő at 13:58

  A fő problem általában a gondolkodásnál, hogy mindenki ragaszkodik egy elmélethez és ahhoz keresi a bizonyítékokat, ha valami nem egyeztethető akkor elzárkózik az elmélet módosításától, inkább nem néz oda. Szoval nem akartam itt hirdetni semmit, mert nincs kiforrott elméletem.
  Ez pl. egy érdekes beszélgetés/elmélet:

   
  • Ricsi

   2011. július 4. hétfő at 17:04

   “A fő problem általában a gondolkodásnál, hogy mindenki ragaszkodik egy elmélethez és ahhoz keresi a bizonyítékokat, ha valami nem egyeztethető akkor elzárkózik az elmélet módosításától, inkább nem néz oda”

   Fatális tévedés. A tudományos, kritikai gondolkodás alapja, hogy addig fogadsz el valamit, amíg perdöntő bizonyítékokkal meg nem dől az adott elmélet. Te vagy a sokezredik, aki képtelen belátni, hogy vallásosnak lenni annyi, mint konzerválni és interpretálni a világképet, a lényeg a változatlanság, időtlenség. A hit elméleti alapja nem változhat, mert akkor a prófétai jellege, az emberi tudáson, megismerhető világon túlmutató minősége, ezáltal létjogosultsága veszne el. A vallásnak adaptálódnia lehet és adaptálódnia kell az újabb és újabb felfedezések, ismeretek tükrében (leszámítva persze a magukat lejárató fundamentalista kisebbséget). A változtatás azonban teljességgel kizárt, mert változni csak a hibás feltételezések szoktak.

   Szabadgondolkodóként ezzel pont, hogy szembemegyünk, éppen ezért semmi hasonlóság nincs a két metódus között. Egymás abszolút ellentétei.

   Ez azt jelenti, hogy kész vagyok a kukába dobni az evolúcióba vetett hitemet – a tudományos világ ugyanígy készen áll -, amennyiben bizonyítják az evolúció téves voltát. Az elmélet fejlődni, változni fog, részletesebbé válik majd, kétségtelen. Mi több – maga Darwin és Dawkins is több helyen elmondták, remélik, hogy fog – remélik, mert az fejlődést jelent.

   Csak ez jelenti a fejlődést. Ezért sokkal tisztességesebb a tudomány és sajnálatos, ha nem látod be, intellektuálisan mennyivel nagyobb kihívást jelent, mennyivel nagyobb alázatot kíván készen állni az elméleteid sutba vágására – mint ahogy azt tették tudósok az évszázadok alatt rengetegszer.

    
   • diogeneshun

    2011. július 4. hétfő at 21:29

    Ricsi!

    Úgy tűnik nekem, mintha háborút vívnál, nem kritizáltam konkrétan senkit, csak egy megfigyelésemet írtam le. Sokat vitatkozol gondolom, de az elméleted védelme helyett figyeld meg, hátha találsz embereket akikre ráilleszthető amit írtam.
    Mi van a sok egyházzal? – vitatkoznak, mind a magukét mondják.
    Mi van a tudósokkal? – vitatkoznak mind a magukét mondják.
    Ki volt ott a világ keletkezésénél? -egyikünk sem.
    Írj nekem 5 dolgot, ami bizonyítja az evolúció elméletet. Az ateizmus is hit, nem tudod bebizonyítani, hogy Isten nem létezik.

     
  • ateistanaplo

   2011. július 4. hétfő at 19:54

   Én roppant érdekesnek tartom a kvantumfizikát, úgyhogy az ilyesajta elmélkedések, elméletek mindig érdekelnek. A holizmus is érdekes gondolat ebben az összefüggésben. Nekem speciel a kedvenc kvantumfizikai interpretációm a Hugh Everett féle sokvilág elmélet, ami egyébként elég jól meg tudja magyarázni a legtöbb kvantumfizikai rejtélyt, amellett, hogy roppant izgalmas és érdekes következményekkel is járna! Úgyhogy én örülnék, ha ez az interpretáció lenne igaz annak minden elképesztő következményével. 😀

   Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy ezek az interpretációk, hipotézisek (a kiváló fizikus, David Bohm ötletei is) mind-mind csak ötletelések egyelőre. Sokféle ilyen ötlet van. Ezek közül egy nap talán bebizonyosodik az egyik igaza. De nem tartom szükségesnek és szerencsésnek a kvantumfizikai jelenségeknek és interpretációknak az összekavarását, összemosását a miszticizmussal, bár nyilvánvaló, hogy a miszticizmussal foglalkozó írók, mint amilyen ez a Michael Talbot, megpróbálják.

    
   • agnostikus

    2015. október 22. csütörtök at 22:23

     
  • Tubákos Szelence

   2011. július 31. vasárnap at 08:58

   Ez érdekes volt.. Köszi.

    
 53. hajni

  2011. július 4. hétfő at 14:48

  Szóval az egész univerzum holografikus, és mi emberek sem különülünk el egymástól? Akkor elvileg azonosan kellene gondolgodnia mindenkinek mert akkor a személyiség sem különül el. Próbáltam végignézni a videót, de elég sok zöldséget találtam benne.
  Na szóval az én fejemben holografikusan bennt van az egész univerzum is? Na oks! Különben meg azt már régebb óta tudjuk, hogy ha az agy egy része megsérül, akkor egy másik része veszi át a sérült agyterület feladatát. Mint ahogyan azt is tudjuk hogy aki fél fülére nem hall, az arra az oldalra élesebben és nagyobb szögben lát. Vagy hogy az agy képes meggyógyítani a testet. Ebben mondjuk lehet valami. Na ez nem ide tartozik. De ha a lélek(vagy tudat) nem hal meg a testtel, akkor az a további időben magányosan bóklászik a világban? Ezt nem értem, szóval miután meghaltam a tudatom megmarad,viszont semmi másra nem leszek képes a gondolkodáson kívül? Ez elég elkeserítő számomra. Vagyis inkább ijesztő.

   
 54. ateistanaplo

  2011. július 5. kedd at 04:36

  @ diogeneshun

  Az evolúció ténykérdés. Mi több, ma is zajlik, a szemünk láttára! Molekuláris, genetikai bizonyítékok, fosszíliák, morfológiai bizonyítékok tömkelegei támasztják alá. Tulajdonképpen az egyik legjobban alátámasztott tudományos elmélet. Csak azért “vitatott” mert a vallásosak (illetve természetesen azon belül is azok, akiknek ütközik a hitrendszerével, mint pl. az ábrahámi vallások) támadják, mert tudják, hogy halálos csapást mér a vallásukra, ha igaz. Ma még küzdenek, de egyre inkább úgy tűnik, hogy pár száz év múlva úgy fognak a kreacionistákra tekinteni, mint a lapos Föld hívőkre. Tulajdonképpen már most úgy kellene, csak vallási érzékenységből nem szabad.

  Apropó, tudtad, hogy még ma is vannak, akik azt állítják lapos a Föld, mert a Biblia erre utal? Épp tegnap olvastam erről egy cikket, hogy van a katolikus egyháznak is egy ilyen szervezete. Hogy kezelik az ilyen emberek a temérdek bizonyítékot amellett, hogy nem lapos – beleérve a világűrből készült felvételeket? Nos, szerintük ez egy világméretű összeesküvés eredménye. A kreacionisták semmivel sem jobbak ennél! A hit valóban csodákra képes, csak nem úgy, ahogy a keresztények gondolják! 😀

  Egyébként eleddig csak általános, ex-cathedra kijelentéseket tettél alátámasztás nélkül. Például kijelentetted, hogy az evolúciós elmélet hazugság, kitaláció. Kértem, hogy konkrétan fejtsd ki mire alapozod ezt. Akkor tudunk beszélgetni, ha általános kreacionista propaganda szövegek helyett konkrétumot mondasz.

  “Nem volt ott senki?” Természetesen senki nem volt, aki végignézte volna a teljes folyamatot, de a bizonyítékok bőségesek. Nem volt ott senki a mai nemzedékből a mohácsi csatánál sem, mégis tudjuk, hogy megtörtént, mert erre utalnak a bizonyítékok.

  Mik a bizonyítékok a kreacionizmus mellett azon túl, hogy a Biblia azt mondta? A kreacionizmus nem tudományos elmélet. Csak azzal foglalkozik, hogy az evolúció elméletben esetleg meglévő kérdéses dolgokba belekössön és kijelentse, hogy ha valamire nincs még magyarázatunk, akkor ott Istennek kell lennie. De semmi bizonyítékot nem mutat fel a saját hipotézise mellett. Mérlegre kellene tenned egyszer az evolúció bizonyítékait a kreacionizmus bizonyítékaival szemben és akkor nem mondanál olyan sületlenséget, hogy mindkettő ugyanúgy hit kérdése, illetve nem vonnál egyenlőség jelet a sok egyház, meg a sok tudós közé… Próbáld meg egyszer azt a kérdést is megvizsgálni mennyi bizonyíték van Jézusnak csak pusztán a léte mellett (és akkor még az istenségével kapcsolatos állításokról nem beszéltünk). Szinte semmi. Nos, azok az emberek, akik egy ilyen figurára alapozzák a hitüket jelentenek ki olyanokat, hogy az evolúció mellett nincs bizonyíték. Nem érzed az iróniát ebben?

  Egyébként én nem láttam még nem vallásilag motivált kreacionistát – senki olyat, aki tudományos alapon jutott volna el a kreacionizmusig, nem pedig vallási alapon. Ellenben az evolúciót még sok hívő tudós is elfogadja, mert egy intellektuálisan őszinte ember nem tehet mást.

  Isten létének bizonyításáról pedig annyit, hogy a hívőket terheli a bizonyítás terhe, hogy létezik, nem az ateistákat annak bizonyításának terhe, hogy nem! Mindig tévedésben vannak a hívők azzal kapcsolatban, hogy nekünk kellene bizonyítani Isten nemlétét, amikor eddig senki nem bizonyította a létét. Kitalálok egy istenséget és megkérlek, hogy bizonyítsd be, hogy nem létezik! Nehéz dolgod lesz! De talán inkább előbb nekem kellene bebizonyítanom, hogy létezik. Nincs ez másképp a teisták isteneivel sem.

   
 55. Ricsi

  2011. július 5. kedd at 08:54

  @ diogeneshun:

  A hangnem nem volt szándékos vagy célzatos. Amióta van ez a blog, gyakorlatilag hetente megjelenik átlagban két hozzászóló, úgy kezdve a bekapcsolódást, hogy tiszteli ateistanapló történetét a Hitgyülitől az intellektuális szabadságig, és nem téríteni akar, csak beszélgetni, de gondoltunk-e már arra, hogy … és akkor jönnek a kreacionista, keresztény okosságok. Kezdetben kedvesen, mézes-mázosan, megértően, aztán kibújik a szög a zsákból. Unalmas, mert az elején még én is azt hittem, lehet szót érteni. De nem. Keress vissza a hozzászólások között muszlimra, Lacira, Megadatottra, Sághegyi Csabára, Sytkára, Attilára, satöbbire. Sajnos nem emlékszem én sem az összes önjelölt misszionáriusra. Engedtessék meg a kissé türelmetlen hangnem mindezek után.

  Azért is engedelmet, hogy ezt leírom, de ki kell, hogy ábrándítsalak – semmi újat nem írtál, amit az említett egyének vagy más nekem-nincs-bajom-a-tudománnyal-de-az-sem-magyarázat-ám-mindenre langyvallásos körök ne vetettek volna már fel. A spiritualista oldalon nincs új a nap alatt, az előző kommentben már kifejtettem, hogy miért.

  Ahogy ateistanapló is írta, nem az én dolgom bebizonyítani valakinek a rendkívüli állítását. Belegondoltál abba, hogy ezzel a logikával én azt mondhatnám neked, hogy tudok repülni? Tessék, bizonyítsd be, hogy nem így van. Joggal mondhatnád, hogy elment az eszem, mi az, hogy a bizonyítás terhe rajtad van – nekem kéne bebizonyítanom, hogy igenis tudok repülni, aztán jöhet a cáfolat része. Nem létező dolgokat nem lehet cáfolni. Cáfold meg légyszíves az ír koboldokat és az izlandi trollokat.

  Senki sem volt ott a világ teremtésénél, így van. Viszont ha ez alapján szerinted eldönteni sem lehet utólagos tonnányi bizonyítékok súlya alatt, hogy valószínűleg mi történt, azzal körülbelül azt mondod, a gyilkosság miatt bizonyítékok alapján elítéltek is jogtalanul ülnek. Ujjlenyomat a véres fegyveren, ami az áldozat hajszálaival együtt került elő a gyanúsított autójáról, az áldozat ruhájának egy darabjával az üléskárpitban, az áldozat körme alatt az elkövető bőrdarabjaival, ahogy védekezni próbált … Smafu, mondod te. Ott voltál? Há’ nem? Há’ de. Ez nem bizonyíték, szabadlábra a gyanúsítottal … Te tényleg így gondolod??

  Az ateizmus nem hit. Nekem nem volt prekoncepcióm, amit meg kell támogatnom, ezért tényeket keresek, amik alátámasztják a világképem. Ha nem találok, akkor maximum tagadok bizonyos tényeket, ferdítek, de a lényeg az, hogy az érvek egy előzetes eszmerendszert hivatottak megtámogatni, tehát szelektívek és öncélúak.

  Szkeptikusként megvizsgálsz mindent – tudományt, vallásokat, mindent – és levonod a következtetést. A tények adják a konklúziót, nem fordítva. Intellektuálisan ez az őszinte hozzáállás.

  Bizonyíték az evolúcióra: http://www.youtube.com/watch?v=TjxZ6MrBl9E

  Nézz körül a világban. Az, hogy most itt vitatkozunk az interneten, hogy van lakhelyed, amihez áramod van és bevezetett közüzem, autók, repülők, hidak, gátrendszerek, amik miatt még nincs víz alatt Hollandia, mikroszkópok, ultrahangos vizsgálat, amikkel a születendő babákat lehet megnézni, teleszkópok, amikkel meg a csillagokat lehet vizsgálni, gyógyszer és egészségügy, ami miatt kétszer annyi ideig élsz, mint a középkori emberek, pedig világtörténeti szempontból az azért annyira rég nem volt.

  A rendszer működik. A szkeptikus metódus működik.

   
  • ateistanaplo

   2011. július 5. kedd at 12:08

   “Kezdetben kedvesen, mézes-mázosan, megértően, aztán kibújik a szög a zsákból.”

   És kezdetben mind kijelenti azt is, hogy ő mennyire nyitott, szkeptikus stb. 😀

   Diogeneshu is: “A fő problem általában a gondolkodásnál, hogy mindenki ragaszkodik egy elmélethez és ahhoz keresi a bizonyítékokat, ha valami nem egyeztethető akkor elzárkózik az elmélet módosításától, inkább nem néz oda.”

   Közben meg önmagáról meg a kreacionistákról beszél. 😀

    
 56. diogeneshun

  2011. július 5. kedd at 09:28

  az evolúcióról nem írtatok egy darab bizonyítékot sem…
  A tudomány emberei alapvetően evolucionisták, mert az oktatási rendszerünk általában ezt tanítja. Az elvei csak akkor változnak egy embernek a kreáció felé, ha mélységesen belemélyedt egy-egy tudományba, ha felszínes marad, akkor nincs változás.
  Amiket írtál Ricsi, az a civilizáció, nem az evolúció – konkrétabban hogyan lesz hüllőből madár? vagy majomból ember?
  Nagyapám olvasott egy könyvet anno a faluja történetéről és elmondta, hogy nem is úgy történtek a dolgok, szoval a Mohácsi csata sem biztos, h pont úgy történt.
  Tehát konkrétumok:
  – semmiből valami – ez ellentmond a fizikának
  – egy állapot magától a rendezettség felé halad – ez ellentmond a káoszelméletnek (nézd meg a konyhádat 2 hónap után, ha nem raksz rendet 🙂
  – miért van szüksége az evolúciós lényeknek olyan érzelmekre mint szépség, becsület, szerelem, és miért háborodik fel egy evolucionista, ha gyilkol vagy erőszakkal elvesz valaki? -hiszen csak az anyag állapota változik nincs szükség semmiféle emberi érzelmekre (mint az Alien)
  Az pedig, hogy a föld alatt találunk leleteket teljesen normális, én is találtam már macska csontokat pl. amikor ástam apám kertjében..

   
  • ateistanaplo

   2011. július 5. kedd at 11:51

   @ diogeneshun

   “semmiből valami – ez ellentmond a fizikának”

   Konkrétan ki kellene fejteni mire gondolsz. És hogy ennek mi köze van az evolúcióhoz.

   “egy állapot magától a rendezettség felé halad – ez ellentmond a káoszelméletnek (nézd meg a konyhádat 2 hónap után, ha nem raksz rendet”

   Szerintem itt a termodinamika második fő tételére akartál volna célozni, az entrópiára, nem a káoszelméletre. 😀
   Ezzel kapcsolatban elfelejted, hogy a termodinamika második fő tétele ZÁRT rendszerre vonatkozik. A Föld és az élővilág nem zárt rendszer, hiszen rengeteg energiát kap a Naptól!

   “miért van szüksége az evolúciós lényeknek olyan érzelmekre mint szépség, becsület, szerelem, és miért háborodik fel egy evolucionista, ha gyilkol vagy erőszakkal elvesz valaki?”

   Ezek a viselkedések és érzelmek mind-mind kiválóan megmagyarázhatók az evolúcióval. Evolúciós előnye van annak, hogy bizonyos állatfajták – köztük az ember is – csapatban élnek, s ha csapatban élnek, akkor pedig annak van evolúciós előnye, ha kialakulnak bizonyos normák a csapattagok között. Azt az egyedet, aki nem működik együtt, aki deviáns, kirekeszti a csapat és sokkal nehezebb megélnie vagy elpusztul, így az evolúció előnyben részesíti az együttműködésre, altruizmusra hajlamosabb egyedeket. Így jutunk el a csoportnormákig, erkölcsig és érzelmekig.

   “Az pedig, hogy a föld alatt találunk leleteket teljesen normális, én is találtam már macska csontokat pl. amikor ástam apám kertjében..”

   Ezt az idézetet meg ajánlani fogom a Facepalm blognak. 😀

    
 57. krisztianerik

  2011. július 5. kedd at 10:04

  – semmiből valami – ez ellentmond a fizikának

  Hát igen , a bibliában sok minden ellentmond a fizikának:))))) Gondolom te ezt nem vetted észre:)))

   
 58. Ricsi

  2011. július 5. kedd at 12:11

  Dilettáns zöldségek, agymenések, ezerszer hallott ökörségek sora már megint. Teljesen indokolt volt a neked címzett első hozzászólásom nyersessége.

  “az evolúcióról nem írtatok egy darab bizonyítékot sem…”

  Ott a videó, ami mindennél beszédesebb. Ha nem beszélsz angolul, keress valakit, aki lefordítja neked. Talán a gyülekezetben lesz valaki. Vagy esetleg a nagyapád.

  “A tudomány emberei alapvetően evolucionisták, mert az oktatási rendszerünk általában ezt tanítja.”

  Totális eltévelyedés megint. A tudományos világ azért evolucionista, mert bizonyítékok tömkelegével alátámasztott tény. Egy kutatónak a legnagyobb érdem, a legnagyobb cél, ha új elmélettel áll elő és megváltoztatja a szemléletet. Egy valamirevaló kutató mindenét odaadná, ha előállhatna egy olyan elmélettel, aminek tükrében az evolúciót le lehetne húzni a vécén és helyébe egy teljesen új, friss elmélet lépne. 150 év alatt nem volt ilyen, pedig próbálkoztak elegen. Azóta csak gyűlnek a bizonyítékok az elmélet helyességére. Látszik, hogy egyáltalán nincs fogalmad, hogyan működik a tudományos társadalom (ennek működéséről már én is, ateistanapló is meg mások is rengeteget kommenteltünk, nem kívánom minden héten ismételgetni magam az aktuális agyalágyultak miatt).

  “az a civilizáció, nem az evolúció”

  És a civilizációnk szerinted vallásalapú, vagy tudományalapú? Segítek, mert látom, rászorulsz. Mondok egy tudományalapú társadalmat: Svédország. Mondok egy vallásalapú társadalmat: Afganisztán.

  “konkrétabban hogyan lesz hüllőből madár? vagy majomból ember?”

  Ez, ha lehet, minden eddigi sületlenségednél rosszabb. Ékes bizonyítéka a vallásos bigottság tévképzeteinek. Ékes bizonyítéka teljes tudatlanságodnak. Újra akkor, de most már utoljára az e heti agykárosultunk miatt: AZ EVOLÚCIÓBAN KÖZÖS ŐSÖKRŐL VAN SZÓ, NEM ARRÓL, HOGY MA MEGFIGYELHETŐ FAJOK EGYMÁSBÓL EGYMÁSBA ÁTMUTÁLÓDNAK. ARRÓL VAN SZÓ, HOGY A MAI HÜLLŐKNEK ÉS A MAI MADARAKNAK, A MAI FŐEMLŐSÖKNEK ÉS AZ EMBERNEK KÖZÖS ŐSÜK VOLT, TÖBB TÍZMILLIÓ, SZÁZMILLIÓ ÉVEKKEL EZELŐTT. EMBERI ÉLETTARTAM ALATT NEM MEGFIGYELHETŐ, LASSÚ, ÉVMILLIÓKAT IGÉNYLŐ FOLYAMATOKRÓL VAN SZÓ. Meg sem nézted a videót, el sem olvastad, amit írtam, csak forogsz a körkörös vallásos érvelésen.

  “Nagyapám olvasott egy könyvet anno a faluja történetéről és elmondta, hogy nem is úgy történtek a dolgok, szoval a Mohácsi csata sem biztos, h pont úgy történt.”

  Én meg láttam Elvis Presleyt a sarki boltban vodkát és csokit venni.

  “semmiből valami – ez ellentmond a fizikának”

  Újabb segítséget kapsz, mert látom, nehezen boldogulsz egyedül. Ajánlom Stephen Hawking munkásságát, különös tekintettel legutóbbi, The Grand Design cimű könyvére. Persze, gondolom, nem hallottál még Hawking professzorról, vagy ha igen, akkor is tudni véled, hogy elméleti fizikusként és kozmológusként nem ért a témához annyit, mint mondjuk te vagy a nagyapád, aki mást olvasott.

  “miért van szüksége az evolúciós lényeknek olyan érzelmekre mint szépség, becsület, szerelem, és miért háborodik fel egy evolucionista, ha gyilkol vagy erőszakkal elvesz valaki? -hiszen csak az anyag állapota változik nincs szükség semmiféle emberi érzelmekre”

  Ez már a konkrét agymenés fázisa. Őszintén mondom, hogy nem tudom követni, mire akarsz utalni ezzel. A fenti mondatodnak se füle, se farka.

  “Az pedig, hogy a föld alatt találunk leleteket teljesen normális, én is találtam már macska csontokat pl. amikor ástam apám kertjében..”

  Fentebb tévedtem, itt érted el a mélypontot. Akkor szólj légyszíves, ha prekambriumi kőzetrétegben találtál macskacsontokat. Az már érdekes lesz. Addig pedig ne is haragudj, de nincs érkezésem triviális dolgokat magyarázni csökkent értelmi képességűeknek. Szeretném azt hinni, hogy csak vicceltél.

  Úgy gondolom, érthető, hogy ez volt az utolsó neked címzett hozzászólásom.

   
 59. diogeneshun

  2011. július 5. kedd at 13:46

  az, hogy milyen szinten van egy ember megállapítható a gyümölcseiből, ez ugye a kedvence ateistanaplo-nak.
  A Te gyümölcseid kedves Ricsi kiíródtak ide, és látható, hogy nem egészséges ez a fa, mert nincsenek gyümölcsei, csak kiabál, hogy nő körülötte a gaz.. (mint úgy tűnik engem is annak nézel)
  a közös ősből vagy csirkéből kutya teljesen részletkérdés, a lényeg megmarad, de Te nem erre koncentrálsz, hanem bigott fogalmakhoz elméletekhez ragaszkodsz, tehát reménytelen eset vagy egyelőre.
  Engem nem háborít fel az elméleted, csak kérdeztem néhány dolgot, ami igazán rávilágít lényeges dolgokra, amelyeket nem látsz vagy nem akarsz látni a gőgösség miatt.
  ateistanapló! köszönöm a válaszodat, mert ez legalább értelmes válasz volt és elgondolkodtató. A fosszíliákról azért írtam ilyen bagatelizálva, mert számtalan bizonyító erejű leletről kiderült utólag, hogy hamisítvány, csak azt már nem a címoldalra írta az újság.
  Nem megyek bele az ilyen leletes meg kormeghatározós dolgokba, mert ezeket sem Ti sem én nem tapasztaltuk közvetlenül, hanem csak olvastuk, vagy a Youtube-on láttuk. ja a Föld lapos persze 🙂
  de a lapos hozzászóláshoz:
  Jób 26:7:
  Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.
  Zsoltárok 24:1:
  Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
  (magyarázatot is írok, nehogy ne értse valaki) Honnan vették, hogy a semmiség főlé van függesztve a Föld? -vagy azt, hogy kerek?
  krisztianerik! – A fizikai törvények együtt járnak a termtett dolgokkal, tehát előtte nem létezett ilyen, nem gondoltam, hogy óvodai szinten kell ide írni.

   
  • Warlord

   2011. július 5. kedd at 14:52

   “Honnan vették, hogy a semmiség főlé van függesztve a Föld? -vagy azt, hogy kerek?”

   Azért azt se felejtsük el,hogy a bibliában az is benne van,hogy a Föld oszlopokon áll!

   “A földet is kimozdítja helyéről, az oszlopai csakúgy inognak.” (Jób 9:6.)

   “Ha inog is a föld, minden lakójával, erősen tartom oszlopait.” (Zsolt. 75:4.)

   Azt,hogy kerek a Föld,onnan vették,hogy ha körbenézel,azt látod,hogy egy nagy kerekség van körülötted!
   Különben sem azt írták,hogy gömb alakú,hanem hogy kerek!Nagy különbség!

    
  • krisztianerik

   2011. július 5. kedd at 15:36

   sajnos megállapitást nyert , hogy vallásos fröccsögéseden kivül semmi érdemre méltót nem irtál le .Részben megtudlak érteni , mert valamikor én is igy gondolkodtam ahogyan te , és vallásos fröccsögésem olyan volt , mint egy óvodás gyermek idétlen viselkedése. Tehát ,azért irtál ide mert valszeg hasonló a gondolkodásod , mint nekem annó. Ma már nincs szükség arra , hogy értelmesen gondolkodjunk , mert vannak akik helyettünk mindezt megteszik ( saját értelmedre pedig ne támaszkodjál) .Mi nem szivesen veszünk rá téged az értelmes gondolkodásra , nehogy véletlenül déjmonizálódj. Kérlek ,többé ne irj ide óvodai szinten , mert a végén valóban elhiteted velünk , hogy óvodás vagy:))))

    
   • ateistanaplo

    2011. július 5. kedd at 16:25

    És az is benne van a Bibliában (ellentmondva a kereknek Jóbnál), hogy négy sarka van:

    “És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izráel elszéledt fiait, és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól.” (Ézsaiás 11:12)

    Bár ez a Károli fordításban nem jön ki annyira élesen, mert ő négy szárnyainak fordítja. Angol fordításban négy sarok van.

    Mondjuk ebbe bele lehet magyarázni a négy égtájat, de ezzel együtt vicces, amikor a fentebb idézett két verset hozzák a hívek a Biblia tudományosságának bizonyítására (mintha a kerek gömbölyűt jelentene…) A muszlimok szerint meg az Ősrobbanás benne van a Koránban. Kb. hasonló megalapozottsággal. 😉

    A Biblia kozmológiai világképe valójában igen távol volt a mai tudományos világképtől. Ezzel kapcsolatban tervezek egy bejegyzést. Elöljáróban annyit, hogy nagy mázlija a keresztényeknek, hogy Énok könyve nem kanonizált – noha az Újszövetség szerzői hivatkoznak rá, tehát ők elfogadták!!! Akkor nemcsak az evolúciót tagadnák ma is ennyien, de azt is, hogy a Föld kering a Nap körül és nem fordítva. 😉

     
 60. Warlord

  2011. július 5. kedd at 14:47

  Én csak azt az egyet nem értem sosem,hogy honnan van egyesekben az a bátorság, – bár én inkább tartom pimaszságnak – ,hogy olyan képzett tudósok megállapításait,akik valóban szaktekintélyek és járatosak 1-1 szakterületet illetően,sokan csupán többezer éves iratokra hivatkozva vonnak kétségbe!
  Nincs azzal semmi baj,ha valaki BEBIZONYÍTJA,hogy a Tudomány egyes megállapításai hamisak,sőt,kifejezetten tisztelem,ha valaki azt mondja,hogy a Tudományos megállapításokat elfogadva,de azok ELLENÉRE is inkább a Bibliának hisz!Én ezt nevezném valahol igazi hitnek!
  Csak épp folyamatosan azzal szembesülni,hogy abszolute nem tudományos érvek alapján söprik – vagy inkább nézik – le és utasítanak el Tudományos megállapításokat!
  Ez az,amit nem tudok megérteni!

  Olvasva a hozzászólásokat eszembe jutott néhány idézet:

  “Az evolúcióval kapcsolatban rendelkezésünkre álló jelenlegi bizonyítékokat tekintve az evolúció csakis tény lehet, egyébként olyan szélhámosságot kellett volna elkövetnie a teremtőnek, amelyet kevés istenhívő tulajdonítana neki.” (Richard Dawkins)

  “Isten ma már nem magyarázat semmire, hanem inkább olyasvalamivé vált, aminek önmagában van szüksége elképesztő mennyiségű magyarázatra.” (Douglas Adams)

  És mégegy,bár ezt nem tudom ki mondta:

  “Rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat követelnek meg!”

   
  • Ricsi

   2011. július 5. kedd at 15:32

   Carl Sagan volt az illető.

    
   • Warlord

    2011. július 5. kedd at 15:51

    Aha,köszi!
    Megjegyzem!

     
 61. Katica

  2011. július 6. szerda at 21:07

  Megrázó volt végigolvasnom életedet, hogy hogyan lettél ateista, mennyi félelem, szorongás volt abban a 20 évben. Örülök, hogy abból megszabadultál. És szeretnélek megnyugtatni, hogy az általad leírtak alapján a “keresztény időszakodban” semmi keresztényi nem lehetett, Te valóban nem “találkoztál” Istennel. Ha találkoztál volna vele, megismerted volna, ez a blog nem létezne. De ez a blog létezik, ez viszont egy tudatos döntésed lehetett, egy “válasz” arra, amit nem kaptál meg: Isten ismeretét. Jól gondolom, hogy ez volt a célja a blogod elindításának?
  Írtad azt is, hogy a vallástól megszabadulva, boldog vagy. Mit jelent számodra a boldogság? Szerintem sok vallásos/nem vallásos/ateista boldogtalan. Neked miben áll a boldogságod?

   
  • xingtao

   2011. július 7. csütörtök at 03:37

   Nem olvastad el figyelmesen a bejegyzést.

    
  • ateistanaplo

   2011. július 7. csütörtök at 04:20

   Kezdődik bizony.

   Komolyan kezdem megunni, hogy újra és újra válaszoljak olyan kérdésekre, amik ott vannak a bejegyzésben, illetve a hozzászólásokban. OIvass egy kicsit és meglátod!
   Unalmasak ezek a “nem voltál igazi keresztény/nem találkoztál az igazi kereszténységgel, de majd én megmutatom neked” térítő – illetve a térítést bevezető – szövegek. UNOM!

   Ismerem a kereszténységet töviről hegyire. Ismerem a Bibliát töviről hegyire. Ismerem annak különféle – egymással sokszor szöges ellentétben álló (ill. sokszor magával a Bibliával is szöges ellentétben álló 😀 ) értelmezéseit. Nem kérek belőle! Egyikből sem! Értve vagyok?

   A boldogság pedig számomra egyenlő a szabadsággal, de ez is ott van a bejegyzésemben. A szabadsággal arra, hogy azt gondoljak, amit akarok és úgy érezzek, ahogy akarok. Ezt a szabadságot a kereszténység minden válfaja gátolja. Vannak olyan irányzatok, amik kisebb mértékben, mint a fundamentalizmus, de azok is gátolják. Az agymosás semmilyen foka nem egyeztethető össze a szabadsággal!

   Jönnek ide keresztények, mint te sokszor megmondani a tutit az “igazi kereszténységről” (TM), különféle felekezetekből, de én minden csak azt a magatartást látom visszatükröződni, ami taszít, ami rémít – olyan értelemben, hogy SOHA többé nem szeretnék én is visszajutni abba a sötétségbe, amiben ők vannak! Minden porcikám tiltakozik ellene! Aki egyszer szabad lett az nem kívánkozik vissza a börtönbe!

   De miért is kívánkoznék arra, hogy egy képzeletbeli istenséget imádjak? A Biblia istene nem létezik. Ha létezne, akkor pedig egy gonosz isten lenne a Biblia tanúsága szerint. De nem létezik, aminek csak örülni lehet annak alapján, ahogy a Biblia leírja.

   Tényleg jó lenne, ha vennék a keresztények a fáradtságot az olvasáshoz és nem kellene ezeket újra és újra leírnom.

    
   • Katica

    2011. július 7. csütörtök at 09:54

    Vettem a fáradtságot, és elolvastam az eddigi bejegyzéseidet. Semmiféle tutit nem szeretnék Neked megmondani az “igazi kereszténységről”. Igen sok hívőt meghazudtolóan ismered “töviről hegyire” a kereszténységet és a Bibliát, nem kis időt pazarolva erre. Én ezért kérdeztem, és érdekelt, hogy ennek a felismerésnek, tudásnak birtokában számodra mit jelent a boldogság, mi teszi boldoggá az életedet. A választ megkaptam, és köszönöm. – egy katolikus oviban dolgozó óvónő 🙂

     
 62. Ricsi

  2011. július 7. csütörtök at 03:24

  Kezdődik megint …

   
 63. Warlord

  2011. július 7. csütörtök at 07:40

  Hááát…Egyre inkább kezd megerősödni bennem a gyanú,hogy ha még a Hit Gyülekezetében sem lehet találkozni Istennel,akkor még annál is kevesebb keresztény lehet,mint ahogy eddig gondoltam…
  Jogos volt a tanítványok egykori kérdése: “Hát akkor ki üdvözülhet?” (Mt. 19:25.)

   
 64. diogeneshun

  2011. július 7. csütörtök at 09:08

  ennek a napló oldalnak nincs értelme.
  Elhagytad a hitet, Istent, és mégis állandóan foglalkozol az evangélistákkal, hogy ezt csinálta, azt csinálta, hát nem szörnyű stb. Miért nem nyugszol/otok meg?
  Ha a célod az lenne, hogy kihozd a “sötétségből” az idetévedt keresztényeket (márpedig idetévednek, mert rákeresnek egy-egy ige szakszra) akkor nem agyalágyultnak meg ilyen jelzőkkel kellene őket jelölni, hanem felsorolnád végre azt a rengeteg bizonyítékot az evolúcióra, (amit 3 szori kérésre sem írtatok le) csak egy valaki Youtubos 2 perces előadását, hogy milyen lököttek a kreacionisták.. Egy igazi hívő pedig nem emberekre néz, mert ha emberekre nézne, akkor előbb utóbb olyan flusztrált lesz mint Te vagy.
  De nem ez a célod, mert akkor nem ilyen lenne a blog, tehát tényleg megártott az a 20 év és még mindig félsz, csak segítségért kiáltasz/otok, mert így elviselhetőbb a fájdalmatok. Ha egy zuhanó repülőn ülnél, biztos vagyok benne, hogy nekiállnál imádkozni.
  A normál eset egyébként fordítva történik, evolucionistából válnak hívővé az emberek, nem fordítva.
  Ha valaki egyszer meggyőződött Isten létéről, utána pedig így jár mint Te, akkor egyértelmű, hogy azért voltál “hívő”, mert akkor sem tudtad mit akarsz, mint ahogy most sem.

   
  • Warlord

   2011. július 7. csütörtök at 11:48

   “Elhagytad a hitet, Istent, és mégis állandóan foglalkozol az evangélistákkal, hogy ezt csinálta, azt csinálta, hát nem szörnyű stb. Miért nem nyugszol/otok meg?”

   Azért nem,mert a kereszténység/keresztyénség – és az általa hirdetett Isten – olyan kizárólagossági igénnyel lép fel,valamint olyan tévedhetetlenséget hirdet,ami – én úgy gondolom -,bárkit feljogosíthat arra,hogy ha hibásat,ellentmondásosat,ellenszenveset,visszatetszést keltőt lát,vagy talál benne,akkor mindezt kifejtse,hirdesse,így is fellépve az ellen a propaganda ellen,ami a kereszténységgel kapcsolatban tapasztalható!

   “A normál eset egyébként fordítva történik, evolucionistából válnak hívővé az emberek, nem fordítva.”

   Ez csak a hívők szemszögéből van így,sokan ezt épp fordítva látják,vagyis a “normál eset” az az,ha valaki hívőből lesz evolúcionista!

   “Ha valaki egyszer meggyőződött Isten létéről, utána pedig így jár mint Te, akkor egyértelmű, hogy azért voltál “hívő”, mert akkor sem tudtad mit akarsz, mint ahogy most sem.”

   Igaz,hogy ezt Ateistanaplónak címezted,de amiatt válaszolnék erre én is,mert én ugyanúgy hívőből lettem – ha nem is a szó szoros értelemben véve ateistává -,de mindenképpen kereszténység ellenessé!
   Szóval ehhez csak annyit,hogy egykoron én is meg voltam győződve Isten létéről,és nem tagadom a létét feltétlenül ma sem.De idővel az ember meglát – “jó keresztényként” a Biblia történeteit olvasva – olyan dolgokat,amit sokan nyilván lenyelnek,de amit pl. én egy idő után már nem tudtam tovább elfogadni.
   Eleinte persze,hogy feltétel nélkül hisz az ember,amikor még azt sem tudja,milyen könyvek vannak a Bibliában,de egyáltalán nem törvényszerű az,hogy valaki meg is maradjon mindebben,miután elkezd többet és tisztábban látni,megismerve a kereszténység lényegét és ezáltal képes lesz többmindent összefüggéseiben is látni!
   Én csak a személyes példámat tudom leírni:Akkor mindenáron üdvözülni akartam,ma meg már inkább mindamellett kitartani,amit helyesnek vélek,látok,gondolok stb.,mert ezt fontosabbnak tartom!
   Lám,ilyen egyszerű!

    
 65. Xmes

  2011. július 7. csütörtök at 09:46

  “hanem felsorolnád végre azt a rengeteg bizonyítékot az evolúcióra”
  Talán azért, mer ezt nem nekünk kellene felsorolni, hanem neked kellett volna megtanulnod általános iskolában, amikor az evolúciót tanították. Persze lógni és nem odafigyelni az órán, majd ókori, primitív, lejmolt meséknek sokkal könnyebb bedőlni, mint tanulni és elfogadni a valóságot.
  Csak pár bizonyíték az evolúcióra, AMIKNEK NÉZZ UTÁNA!
  1, Vírusok és baktériumok rezisztenciájának kialakulása a különböző antibiotikumokra, és gyógyszerekre.
  2, Növény és állat nemesítés mesterséges kialakulása.
  3, Richard Lenski e-coli kísérlete.
  4, Domesztikáció.
  5, Ruhatetű.
  6, Influenza vírusok alkalmazkodása az ember, majd később a domesztikált más emlősök sejtjeihez (az influenza vírusok eredetileg kizárólag csak a madarakat fertőzték).
  7, Több tucat faj (köztük az ember) részletes fosszilizálódott átmeneti formái.
  8, Elcsökevényesedett szervek és végtagok (pl: struccok szárnyai, az ember lábujjai)
  9, Orbitális nagy hibák és pazarlások minden létező fajban, amit egy értelmesen tervező max totál betépve követett volna el (pl, az ember gerince, az agy abnormálisa nagy energiaigénye, a neuronok feleleges önkisütési mechanizmusa, az összes emlős kifordított szeme, visszatérő gégeideg, stb., stb., stb., még ezrével sorolhatnám a feltételezett teremtő eget verő hibáit).
  10, Több, mint 300 kutya (Canis familiaris) fajta kialakítása mesterséges szelekcióval egyetlen egy ma is létező fajból, a farkasból (Canis lupus), valamint közl kétszáz házi macska (Felis silvestris catus) kialakítása egyetlen macska fajból.

  Ezek olyan bizonyítékok, amiket egy épeszű teremtés hívő ember sem hagyhat figyelmen kívül, és meg kell tudnia magyarázni a teremtéssel akármennyire is ragaszkodik az ókori, alaptalan mesékhez

  Bocsánat az offolásért!

   
 66. Ricsi

  2011. július 7. csütörtök at 10:35

  A blog első bejegyzésében az a tiszteletteljes kérés, hogy a térítők maradjanak távol. Ez már sokadszor haladja meg a zsoltárismételgető szerencsétlenek értelmi képességeit. Én is feltévedek keresztény blogokra, amikor Dawkins-szal vagy Hitchens-szel kapcsolatos cikkekre, idézetekre rákeresek, mégsem kezdek el hozzászólogatni semmilyen ottani bejegyzéshez.

  A blog azért foglalkozik és kritizálja a ma is jelentős világvallásokat, mert durva hatásuk van milliók életére – diszkrimináció, elnyomás, vallási háborúk, törvények, oktatást kiherélés, politikai lobbik formájában. Szintén nem fért el az eddig idetévedő önjelölt misszionáriusok a szűk keresztény agyában, hogy egy bejegyzés nem született például az ógermán, az azték vagy a természeti vallásokról. Pedig nem nehéz – senki nem próbálja lenyomni a torkokon a sagákat és a Gilgames agyagtábláit.

  A blog célja nem térítés, ezt is csak a mindenkit evangelizálni próbáló idióták képtelenek felfogni. A napló ateistanaplóé, az ő élményei és véleménye a témában. Én ezt látom az egyik legjobb dolognak ebben a világnézetben – senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy igazam van és nincs semmiféle büntetés-koncepcióm, mi vár azokra, akik nincsenek velem egy véleményen. Csak itt kerültem még ilyen jellegű vitába, azt is azért, mert a legelső bejegyzést pofátlanul figyelmen kívül hagyó tiszteletlen Biblia junkie-k nem tudják megállni a hozsannázást.

  Akinek ateistanapló pedig nem egy kiegyensúlyozott, intellektuálisan végtelenül őszinte embernek tűnik, az egyszerűen szellemileg fogyatékos.

   
 67. xingtao

  2011. július 7. csütörtök at 11:21

  “A normál eset egyébként fordítva történik, evolucionistából válnak hívővé az emberek, nem fordítva.”

  Erre van valami megbízható statisztika, vagy csak a hasadra ütöttél? 🙂

   
 68. Ádám

  2011. július 7. csütörtök at 11:47

  “Elhagytad a hitet, Istent, és mégis állandóan foglalkozol az evangélistákkal, hogy ezt csinálta, azt csinálta, hát nem szörnyű stb. Miért nem nyugszol/otok meg?”

  Képzeld csak el, hogy valamiért elköltözöl a családoddal egy iszlám vallású országba, ahol értetlenül nézed, hogy milyen törvények szerint élik az emberek az életüket, hogy imádkoznak egy istenhez, akiben Te nem hiszel, hogy szentnek tartanak egy könyvet, ami neked csak egy “irodalmi mű”. És mellette komoly gazdasági és politikai befolyással is rendelkeznek és 100%-osan biztosak benne, hogy övék az abszolút igazság (“Ha isten velünk, ki ellenünk?”). És nap mint nap kopogtatnak az ajtódon és térítenek a saját vallásukra. És a gyerekeidet azzal riogatják, hogy ha nem hisznek az istenükben, akkor végtelen szenvedés vár rájuk… Soroljam még? (sajnos már nem hiszek benne, hogy célba ér a hasonlatom…)

   
 69. ateistanaplo

  2011. július 7. csütörtök at 12:40

  @ diogeneshun

  A kérdéseidet jól megválaszolták a többiek és egyet is értek velük. Csak még néhány kiegészítés az elhangzottakhoz:

  “Elhagytad a hitet, Istent, és mégis állandóan foglalkozol az evangélistákkal, hogy ezt csinálta, azt csinálta, hát nem szörnyű stb. Miért nem nyugszol/otok meg?”

  Amikor ezzel jön egy keresztény nekem az az érzésem támad, hogy azért mondja, mert szeretné elhallgattatni a kereszténység-kritikákat. “Jó, nem hiszel, de ezt ne hirdesd nyilvánosan, ne írj blogot róla, ne tedd közzé a kritikáidat”. Én meg ezt érzem ebben amikor ilyeneket írnak a keresztények.

  Miért ne írhatnék róla? Van kismillió keresztény blog és honlap, akkor miért ne lenne létjogosultsága pár ateistának, agnosztikusnak, szabadgondolkodónak is? Miért ne lehetne kifejteni ezt a világnézetet is? Mitől féltek? 😉

  “Ha a célod az lenne, hogy kihozd a “sötétségből” az idetévedt keresztényeket (márpedig idetévednek, mert rákeresnek egy-egy ige szakszra) akkor nem agyalágyultnak meg ilyen jelzőkkel kellene őket jelölni, hanem felsorolnád végre azt a rengeteg bizonyítékot az evolúcióra, (amit 3 szori kérésre sem írtatok le) csak egy valaki Youtubos 2 perces előadását, hogy milyen lököttek a kreacionisták..”

  Nem feltétlenül célom senkit kihozni a sötétségből. Ha valakinek jó a sötétben ücsörögni, az ő dolga. Szerencsére nekem nincs istenem, aki strigulákat húz arról, hogy hány embert térítettem meg. 😉

  Amúgy is az a véleményem, hogy minden embernek a saját útját kell bejárnia és magának megtennie a felismeréseket. Amíg nem voltam nyitott, addig engem sem sikerült volna senkinek semmilyen érveléssel kihoznia a sötétből. Úgyhogy nincsenek illúzióim arról, hogy aki ebben a sötétben ül és ragaszkodik hozzá, arról minden érv és tény le fog peregni. Nem szándékom ez ellen harcolni. Ha valaki esetleg kínlódik a kereszténységben és félelemből, egyéb más okból nem mer kilépni belőle annak viszont remélem, hogy segítségére tud lenni a blog valamennyire. Illetve én is kíváncsi vagyok mások tapasztalataira.

  “Egy igazi hívő pedig nem emberekre néz, mert ha emberekre nézne, akkor előbb utóbb olyan flusztrált lesz mint Te vagy.”

  Nemcsak emberekre nézek, hanem “Isten igéjére”. Az is elég hozzá, hogy frusztráljon a kereszténység. 😀

  A Biblia ugyanakkor azt állítja, hogy a keresztények a világ sója. Úgyhogy jogos ezt számon kérnem rajtuk. Persze tudjuk, hogy ez messze nincs így (épp ellenkezőleg túlságosan sok esetben!).

  “még mindig félsz, csak segítségért kiáltasz/otok, mert így elviselhetőbb a fájdalmatok. Ha egy zuhanó repülőn ülnél, biztos vagyok benne, hogy nekiállnál imádkozni.”

  Na, ezek már a szokásos keresztény klisék az ateistákról. Nem, MÁR nem félek. A gyógyulás a kereszténység okozta sebekből lassan teljessé válik. 😀 Segítségért akkor kiáltottam, amikor még benne voltam a sötétségben. Aztán lassan felismertem mi is a konkrét probléma. 😀

  “A normál eset egyébként fordítva történik, evolucionistából válnak hívővé az emberek, nem fordítva.
  Ha valaki egyszer meggyőződött Isten létéről, utána pedig így jár mint Te, akkor egyértelmű, hogy azért voltál “hívő”, mert akkor sem tudtad mit akarsz, mint ahogy most sem.”

  Most már nagyon jól tudom mit akarok, köszönöm szépen. 😀

   
 70. Xmes

  2011. július 7. csütörtök at 14:54

  “Egy igazi hívő pedig nem emberekre néz, mert ha emberekre nézne, akkor előbb utóbb olyan flusztrált lesz mint Te vagy.”
  Kedves vagy kedvetlen Diogeneshun!
  Sajna (nem nekem, hanem a keriknek) az a mindenkori tapasztalatom, hogy pont ti vagytok aziok akik frusztráltak.
  Az oka nagyon egyszerű: a megfelelési kényszer! Az, hogy meg akartok felelni egy színtele-szagtalan, sehol sincs valaminek a parancsainak, követelményeinek, pusztán azért, mert be vagytok gyulladva annak az állítólagos fenyegetéseitől, és mert hajtotok a “jutalomra”, ami ha jobban belegondolsz egyáltalán nem csábító. És ha ez nem a terveiteknek megfelelően alakul, akkor jön nálatok a frusztráció és a büntitől való félelem. Márpedig olyan keresztényt én nem ismerek, és nem hiszem, hogy létezne, aki meg tudna felelni a képzelt barátja kívánalmainak és követelményeinek.
  Sőt! Szerintem olyan sincs, aki legalább a 10 parancsolat összes pontját képes lenne betartani. Ennek az oka viszont egyszerűen az, hogy mind a követelmények, mind a 10 parancsolat természet ellenes, ellentétes azzal a természettel, amivel állítólag a “jó” isten elkészítette az embert.
  Nem mi ateisták vagyunk a frusztráltak, hanem éppen ti. Mert nektek van megfelelési kényszeretek, azért mert féltek, hogy a “jó” isten jól megszívat a halál után (egy kifejezetten silányra teremtett életforma leélése után elég perverz és igazságtalan dolog ez tőle).

  “Ha egy zuhanó repülőn ülnél, biztos vagyok benne, hogy nekiállnál imádkozni.”
  Gondolod? Ezt a hihetetlenül ostoba “érvet” elég sűrűn szokták bedobni a hívek, de aztán mindig bevágják a durcát, miután rávilágítok arra, hogy pont egy zuhanó repülőn nincsenek hívők, mert mind elküldi a drága “jó” istenét a… melegebb éghajlatra, azért, mert hagyja őket lezuhanni és meghalni a roncsok között, a többi ott tartózkodó mocskos hitetlen kutyával együtt.

  “A normál eset egyébként fordítva történik, evolucionistából válnak hívővé az emberek, nem fordítva.”
  Persze. Ez meg is valósulhat minden esetben, ha a delikvensnek fogalma sincs mi az az evolúció, és még az alapjaival sincs tisztában. Te tudod mi az evolúció? (Ez csak költői kérdés, nem kell válaszolni, bár szerintem amúgy is nem lenne a válasz, mint általában az evolúció tagadóknál szokás.)

  “Ha valaki egyszer meggyőződött Isten létéről, utána pedig így jár mint Te, akkor egyértelmű, hogy azért voltál “hívő”, mert akkor sem tudtad mit akarsz, mint ahogy most sem.”
  Sokkal valószínűbb, hogy azért volt előtte hívő, mint én. Mert hívőnek nevelték, mert megkapta a gyermekkori vallásra programozást.
  A felnőtt korban utólag megtértek meg mint tudjuk, kivétel nélkül mint szellemileg és érzelmileg instabil emberek, akik csak menekülnek a vallásba a valóság elől.
  Ugyanis olyan utólag megtértet még nem mutatott fel egyik vallás sem, aki önszántából és a megfigyelhető tényekre alapozva jutott volna el a vallásig.
  Ellenben az ellenkezője nagyon is gyakori.
  Itt vagyok példának én.
  Én úgy kerültem megfertőzésre a zsidó-keresztény mémplexszel, hogy a szüleim általános iskolában beírattak hittanra (én szerettem, mert akkor még bedőltem ennek a maszlagnak, és szórakoztató volt). Rendesen rá is kattantam erre a mentális drogra, olyan szinten, hogy még saját gyártmányú “feszületet” is kreáltam és kicuccoltam a falra (a felmenőim ezt nem értékelték a falba csapott szög miatt 😀 ), minden nap rendszeresen imádkoztam, és rendszeresen gyóntam (persze nem papnak, mert a papnak gyónást már akkor is eszetlenségnek tartottam, mivel az isten úgyis meghall, és mert szerencsémre refinek kereszteltek, nem katolikasnak).
  És itt jött a poén. Egy idő után (konkrétan 5. osztályban) a “lelkész” eltalálta, hogy mindenkinek legyen saját bibliája, hogy otthon is tudjuk olvasgatni, és hogy ne az övét kelljen körbe adogatni órán a felolvasások során. Szépen be is gyűjtötte a pénzt rá, majd hozott új fordítású fekete könyveket (azóta is megvan, és nehezékként, valamint meggyűrődött hivatalos papírok simítására használom nagy sikerrel).
  Én a fene nagy hitemmel (akkor tényleg nagy volt) és buzgalmammal elkezdtem olvasni a könyvet.
  De nem ám úgy, ahogy az keresztény körökben szokás és divat, hogy össze-vissza, egyszer ezt, egyszer azt, és a papok által tetszik-nem tetszik alapon gondosan összeválogatott (természetesen a csúnya részeket kihagyva) részletekben, hanem folyamatában az egészet, az elsőtől az utolsó lapig, mint ha regényt olvasnék (szerintem így még nem sok hívő olvasta el, főleg nem olyan, aki még utána is bedőlt neki).
  Olvasás közben feltűnt pár apróság, pl, hogy a könyv ellent mond magának elég sok helyen, valamint az, hogy a bibliában leírt isten semmiképp sem lehet az az isten, amit az emberek hisznek, és velem is elhitettek. Ugyanis az emberek egy űber kedves, űber igazságos, űber jó, űber hú de fasza istenben szeretnek hinni, míg a bibliában leírt isten egy igazságtalan, szadista, kicsinyes, mérhetetlenül öntelt és beképzelt kéjtömeggyilkos, nincs felelősség tudata, sem igazság érzete, és a probléma megoldó készsége is max annyi, mint egy kavicsnak van, mert sosem megoldotta a problémáit, hanem elpusztította (és most lehet megkövezni istenkáromlásért, de nem írtam olyat, amit a bibliából ne tudnék igazolni). Ez akkoriban bennem okozott némi kételyt, de a hinni akarásomnak köszönhetően gyorsan túl tettem magam a dolgon, és úgy csináltam, mintha a probléma nem is létezne (az isten mintájára én is megszabadultam a problémától, nem megoldottam).
  Ezután szintén elolvastam újra (durván fél évvel az első kör befejezése után kezdtem el), aminek köszönhetően még több isteni igazságtalanságra, kegyetlenkedésre és ellentmondásokra és önellentmondásokra figyeltem fel. Ezeket már nem tudtam szó nélkül hagyni, és rájuk kérdeztem, aminek az eredménye az lett, hogy időnként kizavartak a hittanról, mert már akkor is rühelltem, ha valaki nem hajlandó válaszolni a kérdéseimre (ami egyébként tipikusan jellemző a hívőkre).
  Innentől a kételyeim egyre erősebbek lettek, majd az iskolai fizika, biológia, földrajz, történelem és kémia órák rávilágítottak arra, hogy ez a könyv nem csak önellentmondásos, hanem még hazudik is, tehát csak mesék, mivel ellent mond a valóságnak.
  Olyan hetedik osztályos koromra kigyógyultam a vallásból annyira, hogy hittanra már csak azért jártam, mert az pont egy időben volt az ének órával, amit viszont kellő mértékben utáltam ahhoz, hogy inkább oda menjek, ahonnan 100%, hogy elzavarnak, ha fel merek tenni még egy kérdést.
  A hittanos, és egyben keresztény, isten hívő pályafutásom végül úgy fejeztem be, hogy egy kényesebb kérdés után végleg kitiltottak a hittanról, és az igazgatóhoz vitt a lelkész, mert rendszeresen zavarom az “oktatást” olyan botrányos kérdésekkel, hogy miért segített az isten Ézsaut kisemmizni és kirabolni a testvérének (konkrétan ez volt az utolsó kérdésem az utolsó hittan órámon, és ettől borult el a csóka agya).
  És nem én vagyok az egyetlen ilyen eset. Az ateisták 99% tuti, hogy hívőként kezdte, majd utána nyílt ki a szeme, és gyógyult ki a vallásosságból.
  Ellenben az utólag “megtértek” között még nem találtam olyat, aki ténylegesen ateista volt. Mindegyik vagy a vallás más változatát preferálta korábban, vagy látens-hívő volt mindig is, mert a gyerekkori vallásra programozást megkapta, és ezen nem tudott túl lépni, csak épp az élete úgy hozta, hogy nem foglalkozott vele, de ettől még hitt.

  Őszinte, igazi ateista kevés van ebben az országban. És azok legalább 90%-a vallásosként kezdte, mint én.
  És a vallásos körökben gyakran terjengő kósza pletyikkel ellentétben egyik sem azért tér észhez, és lesz ateista, mert csalódott a vallásban, vagy az egyházában, szektájában, hanem azért mert felnyílt a szeme, és meglátta mekkora otromba pénzlehúzós átverés az egész istenkés-jézuskás maszlag.

   
  • Ádám

   2011. július 7. csütörtök at 16:11

   Érdekesek ezek a “hittanóráról kizavarós” sztorik… Nekem is van egy ismerősöm, aki “túl sokat kérdezett” ezért eltiltották. Én ha egy őszinte pap lennék, aki komolyan gondolja ezt az egészet, akkor egy ilyen kisgyerek esetén felcsillanna a szemem, hogy “végre valaki, aki kihívást jelent!!!”. De a reakciójuk alapján inkább tűnik tudatos népbutításnak az egész… Nehogy a birkanyájat elkezdje valaki bomlasztani.

   Amúgy nagyon tetszik, amit írtál Xmes! Ezeket a történeteket ki kellene függeszteni a templomok bejáratára – de-evangelizálás céljából. 😀

    
 71. ateistanaplo

  2011. július 7. csütörtök at 18:00

  @ Xmes

  Bravó!

  Engem keresztényként nemcsak a megfelelési kényszer, hanem a kognitív disszonancia is frusztrált, de piszkosul! Az, hogy belül éreztem, tudtam, hogy ez nem igaz és nem jó, mégis magamra próbáltam erőltetni azt, hogy igenis az, nem akartam elismerni azt, amit ösztönösen éreztem és tudtam. Ma már ez a kognitív disszonancia és vele együtt a frusztráció szerencsére a múlté! 😀

  Az isten jellemzésedről Richard Dawkins Isteni téveszme c. könyvének 2. fejezetének híres első mondata jutott eszembe. 😀 Először mellbevágó volt ez így leírva olvasni – Dawkins könyve volt az első ateista könyv, amit olvastam a kitérésem után (nem annak hatására tértem ki, az egy magamból kiinduló folyamat volt). De aztán rájöttem, hogy totálisan igaza van. Minden egyes megállapítását igével lehet alátámasztani a Bibliából!

   
  • Warlord

   2011. július 7. csütörtök at 18:33

   Na ezt a “kognitív disszonancia”-t megtanulom,mert most,hogy ezt leírtad,tudom elmondani,hogy valami hasonlót tapasztaltam én is.
   Talán a különbség az volt,hogy azt azért nem éreztem sosem,hogy nem igaz,szentül meg voltam győződve mindvégig,hogy a Biblia szó szerint igaz!
   De valahogy ennek ellenére az mindig ott volt bennem,hogy ez az egész így nem jó és hogy az egyes bibliai történetek során megismerhető “isteni igazságosság”-gal nekem valami nem stimmel.Persze ilyenkor mindig az Ézsaiás 55:8.-9.-et mondogattam magamnak és elintéztem annyival,hogy “Istennek mindig igaza kell,hogy legyen”,meg hát ott volt az is,hogy “Én vagyok az út,az igazság és az élet és senki sem mehet az Atyához,csakis énáltalam” ígyhát nincs mese,nincs más választásom!

   Xmes-nek pedig grat,hogy vette a fáradtságot és leírta a történetét,maximálisan meg tudom érteni!!!

    
 72. Xmes

  2011. július 8. péntek at 09:42

  @Ádám

  Ezeket a kizavarásokat az én esetemben úgy kell elképzelni, hogy ha feltettem egy kérdést, akkor (ahogy most is) szerettem, ha elfogadható választ is kaptam rá, nem csak rizsát, ami a lelkésznek többnyire nem tetszett. Ha meg nem kaptam számomra kielégítő választ, ami összhangban van a leírtakkal, akkor tovább nyaggattam szerencsétlent. Ennek volt gyakran az a következménye, hogy annyira felhúztam, hogy a végén kizavart. Persze azért sűrűn volt amikor magával a kérdéssel húztam fel.

  Örülök, hogy tetszett nektek amit írtam, igyekeztem élvezhető stílusban megírni (amúgy szerintem dög unalom lett volna).

  @Ateistanapló

  Én úgy gondolom, hogy a kognitív disszonancia is részben a megfelelési kényszerből származik. Azért mert valahol az agya legmélyén minden hívő tudja, vagy sejti, hogy lehetetlen megfelelni az istene elvárásainak a követelményeinek, és egyszerűen abban reménykedik, hogy kamu az egész.
  Nagy részt viszont tényleg azért alakul(hat) ki, amit te is írtál. Mert tudják, sejtik, hogy ez az egész nem lehet igaz, mert ellent mond annak amit az iskolában tanultak.

  “Az isten jellemzésedről Richard Dawkins Isteni téveszme c. könyvének 2. fejezetének híres első mondata jutott eszembe.”
  Én olyan 2004-2005 óta hangoztatom ezt a véleményt. 🙂

  ” Dawkins könyve volt az első ateista könyv, amit olvastam a kitérésem után (nem annak hatására tértem ki, az egy magamból kiinduló folyamat volt).”
  Nálam a második volt. Először Taxil Szórakoztató bibliáját olvastam el. Ha jól emlékszem, és érdekel, az Értelem Hangjáról le is töltheted (bejelentkezés után), ha meg nincs fent, szóljatok, és felteszem. A God Delusion-t tavalyelőtt olvastam először, mert időbe telt mire megkaparintottam elektronikus formátumban (a papír könyveket nem csípem).
  Szerintem is jó könyv, és elég sok dologra nagyon jól rávilágít, amit szeretnek az emberek figyelmen kívül hagyni. Előtte is úgy gondoltam, hogy a keresztény vallás (valamint az anyukája és a kistesója) egyénileg is és társadalmilag is káros, de a God Delusion után ez csak erősödött ez a véleményem.
  Mivel mindhárom vallás kirekesztő, diszkriminatív, széthúzást kelt és agresszív.

  “De aztán rájöttem, hogy totálisan igaza van. Minden egyes megállapítását igével lehet alátámasztani a Bibliából!”
  És nem csak a bibliából, hanem az életből is alá lehet támasztani. Hisz minden a keresztényekről és erről a vallásról leírt példa ellenőrizhetően a bibliából és a való életből származik.

  @Warlord
  Köszi, nem volt fáradtság. 🙂 Tudod, hogy szeretem padlóra vágni a híveket a tényekkel. 😀
  Igaz kb délelőtt fél 10-kor kezdtem bele az írásba (aztán mivel dolgom lett, lett pár óra kihagyás).

   
  • ateistanaplo

   2011. július 8. péntek at 12:45

   Köszi. Meg fogom nézni a Szórakoztató Bibliát.

    
 73. diogeneshun

  2011. július 8. péntek at 11:18

  Na, akkor én egyedi eset vagyok, mert evolucionistából lettem kreacionista…
  Leo Taxil könyvét olvastam, Carl Sagan sorozata volt a kedvencem, Asimov könyveken nőttem fel és Adams Galaxis utikalauz sorozatát is végigolvastam,nevettem, Howking elméleteit félretettem, mert túl misztifikálta a tudományt.
  A tetű tetű marad, a macska macska marad, a kísérletek sem bizonyító erejűek.
  Az alkalmazkodás még nem bizonyíték nekem arra, hogy egy faj átalakul másmilyen fajjá, minden élőlény igyekszik túlélni azt az objektívát amiben él, ha nem sikerül akkor kampec.
  Azt gondolom, hogy átmeneti állapotú leleteknek hemzsegni kellene a Föld mélyében, ha igaz az átmeneti elmélet, de mindig csak kész lényeket találnak. Néha van egy-egy szenzációs cikk átmeneti leletről, de kiderül, hogy valaki hamisított.
  Ha valaki a ma élő lényeket “selejtesnek” látja, akkor az nem mélyedt el a tudásban:
  “Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa milyen keveset tud.”
  Egy művész munkáiról felismerhető a szerzője, mert visszatér a stílusa. Figyeld meg a Nap-bolygórendszer atommag elektronok; egy fa ágai – érrendszer; mag, ami hordoz minden információt legyen az növény, vagy állat;
  Ha elutaznál egy idegen bolygóra és ott találnál egy órához hasonló szerkezetet, vagy egy épíményszerűt, akkor nem az jut eszedbe, hogy “Hú, milyen sok időbe telhetett, amíg kialakult ez a kis szerkezet” -hanem azon gondolkodsz, hogy ki készítette -pedig jóval egyszerűbb szerkezet, mint egy egyszerű sejt itt a Földön.

   
 74. Ádám

  2011. július 8. péntek at 11:51

  “Na, akkor én egyedi eset vagyok, mert evolucionistából lettem kreacionista…”
  Ne haragudj, de nem tudom kihagyni azt, amit Ti szoktatok mondani a hitüket elhagyóknak (lásd fentebb: “nem kerested Istent eléggé, nem ismerted meg igazán, stb…”):
  Valószínűleg nem értetted meg az evolúciót, ha kreacionista lettél… (irónia)

  Off:
  Pár perce ajánlották nekem ezt az oldalt, ha még nem ismernétek:
  http://www.istenem.hu/

  Jó szórakozást. 🙂

   
 75. ateistanaplo

  2011. július 8. péntek at 12:43

  @ Ádám

  “Valószínűleg nem értetted meg az evolúciót, ha kreacionista lettél… (irónia)”

  Ráadásul ez esetben minden jel szerint igaz is. Legalábbis ha abból indulok ki, amiket leírkál ide. 😉
  (Az a baj, hogy még azt sem érti, amit Xmes leírt. Nem csodálom, hogy vonzóbb volt számára a bibliai teremtéstörténet…)

  Az istenem.hu-n megnéztem az ateistáknak szóló részt, rögtön szembetaláltam magam azzal, hogy Pascal fogadásával próbálkozik félelmekre apellálva téríteni. Szánalmas. (Már írtam egy bejegyzésben, hogy Pascal fogadását én még hívőként is szánalmasnak találtam.)

   
 76. Xmes

  2011. július 8. péntek at 15:06

  @diogeneshun

  “Na, akkor én egyedi eset vagyok, mert evolucionistából lettem kreacionista…”
  Fogadd őszinte részvétem, nagyon sajnálom! Mikor történt az eset? 😀
  Na jó. Még ha ki is leszek innen csapva offolásért, muszáj megkérdetnem, mert nagyon kíváncsi vagyok most már:
  Szerinted mi az az evolúció? Ha meg kéne határoznod mi az, hogyan definiálnád? És légyszíves ne azt másold be, amit a neten hirtelenjében találsz róla, hanem azt írd amit te tudsz, vagy tudni vélsz róla.
  Természetesen nem regényt várok válasznak, hanem csak egy általános definíciót.

  “Howking elméleteit félretettem, mert túl misztifikálta a tudományt.”
  Először is Hawking, nem Howking.
  Másodszor attól, hogy te nem érted sem a tudományt, sem Hawking elméleteit, még nincs misztifikálva, főleg nem túl.

  “A tetű tetű marad, a macska macska marad”
  Persze. A tigris is macska, és az oroszlán is macska, mégis két külön faj, és nem is túlságosan hasonlítanak egymásra.
  Sőt, mondok jobbat! A krokodil is hüllő, és a pinty is hüllő (csak a pinty az repülő tollas hüllő). Ettől szerinted fuccs az evolúció elméletének? Ne má’….!
  De mondok mégjobbat, amitől hanyatt vered magad.
  A csiga is állat, és az ember is állat. Ettől megdőlt az evolúció, mert nem lett vmi totál más az egyikből?
  Ajjaj. Erősen gyanítom, hogy te is olyan vagy mint a többi kreacionista, és azt hiszed, hogy az evolúció azt jelenti, hogy egy adott valamiből, egy adott valami totál más lesz. Hát nem…
  De addig nem írom le neked mi az evolúció, míg te le nem írod nekem, hogy szerinted mi az,

  “a kísérletek sem bizonyító erejűek.”
  Hanem mik? Ha tudnád mi az az evolúció, akkor pontosan tudnád, hogy Pl Lenski professzor évtizedeken át tartó e-coli kísérlete a létező legjobban dokumentált és hitelesített példája a természetes szelekción alapuló evolúciónak.
  Neked milyen kísérlet kéne ahhoz, hogy bizonyítékként elfogadd?

  “Az alkalmazkodás még nem bizonyíték nekem arra, hogy egy faj átalakul másmilyen fajjá, minden élőlény igyekszik túlélni azt az objektívát amiben él, ha nem sikerül akkor kampec.”
  Itt már gáz van. Egyre jobban cseszi a csőröm, hogy szerinted mi a szösz lehet az az evolúció,
  De azt azért megsúgom, hogy az evolúció nem egyenlő a speciációval (fajképződéssel). A faj, mint olyan (akárhogy is definiáljuk), csak lényegtelen mellékterméke az evolúciónak.
  Az alkalmazkodás, ha az genetikai eredetű (és nem tanulás általi), az igenis evolúció, tökéletes bizonyíték az evolúcióra,
  Persze ahhoz, hogy ezt tudd, tudnod kéne, hogy miről van egyáltalán szó (mi az evolúció)….

  “Azt gondolom, hogy átmeneti állapotú leleteknek hemzsegni kellene a Föld mélyében, ha igaz az átmeneti elmélet”
  Így van. Az evolúció elmélet ezt megjósolta, és a tények ezt igazolták is,

  “de mindig csak kész lényeket találnak.”
  Talán azért, mert minden átmeneti forma kész lény. Nem fél, vagy egyharmadig kész….

  “Néha van egy-egy szenzációs cikk átmeneti leletről, de kiderül, hogy valaki hamisított.”
  Egyetlen egy ilyen eset van, a “Piltdowni ember” néven elhíresült “lelet”, amit egy Charles Dawson nevű, köztudottan kreacionista, antievolúcionista angol emberke kreált, pont az evolúció elméletének lejáratása céljából.
  Több hamisított lelet nincs.

  “Ha valaki a ma élő lényeket “selejtesnek” látja, akkor az nem mélyedt el a tudásban”
  Vagy épp pont fordítva.

  “Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa milyen keveset tud.”
  Neked viszont nem kell tanulnod semennyit ahhoz, hogy tudjam milyen keveset (semmit) tudsz az evolúcióról.

  “Figyeld meg a Nap-bolygórendszer atommag elektronok; egy fa ágai – érrendszer; mag, ami hordoz minden információt legyen az növény, vagy állat;”
  Hát egy bolygórendszer cseppet nagyon más, mint egy atom. Az atom naprendszer modellje köztudottan hibás, és nem kicsit félrevezető. Ezt a modellt már a múlt század elején, egy bizonyos Niels Bohr nevű emberke és csapata sikeresen megcáfolta.
  Kicsit haladj a korral, és ne száz éves dolgokat hangoztass. Ajánlom figyelmedbe a mai tudományt. Némileg jóval fejlettebb a múlt század elejénél.

  “Ha elutaznál egy idegen bolygóra és ott találnál egy órához hasonló szerkezetet, vagy egy épíményszerűt, akkor nem az jut eszedbe, hogy “Hú, milyen sok időbe telhetett, amíg kialakult ez a kis szerkezet” -hanem azon gondolkodsz, hogy ki készítette -pedig jóval egyszerűbb szerkezet, mint egy egyszerű sejt itt a Földön.”
  Így van. Viszont míg az óra olyan, hogy semmiképp sem jöhet létre evolúció által, addig az élőlények nem ilyenek. Ennek az oka a funkciójában, és a kémiai összetételében keresendő.
  ———————

  @Ateistanaplo

  Látom még sincs fent, ezért nemsoká felrakom.

   
  • Botond

   2011. július 9. szombat at 01:27

   @Xmes: “Viszont míg az óra olyan, hogy semmiképp sem jöhet létre evolúció által, addig az élőlények nem ilyenek. Ennek az oka a funkciójában, és a kémiai összetételében keresendő.”

   Nem ez az oka. Az óra azért nem jöhet létre evolúció által, mert az ehhez szükséges (és elégséges) 3 követelmény egyikét sem helyettesíti. Ezek:
   1. Önreprodukció: másolatokat készít önmagáról
   2. Mutáció: a másolatok olykor nem pontosak, kisebb-nagyobb eltérésekkel sikerülnek
   3. Szelekció: a mutációk hatással vannak az utódok reprodukciós képességére, így ők azokat a mutációkat örökítik tovább, amelyek növelik ezt a képességet.

   Ettől függetlenül az órás példa is azt bizonyítja, hogy diogeneshun nem tudja, mi az az evolúció.

    
   • Botond

    2011. július 9. szombat at 01:32

    apró pontosítás a 3. feltételhez: “azokat a mutációkat örökítik tovább NAGYOBB SZÁMBAN, amelyek növelik ezt a képességet, ezáltal az előnyös mutáció elterjed a populációban”

     
 77. Ricsi

  2011. július 9. szombat at 08:50

  Szánalmas, hogy az információs társadalom korában, a nyugati világban még mindig tömegek vannak, akik egy téveszmét tesznek meg egész életük központi kérdésévé. Godot-ra várva.

  Az itt felbukkanó keresztény hozzászólók igazolják Dawkinst, hogy miért kell a vallással szembemenni, mindenáron.

  Csak belegondoltam, hogy azok a pénzek, társadalmi összefogások, energiák, idő, amit a vallásra fordítottak eddig, mind a tudomány javát szolgálták volna. Gyógyszereket, rákkutatást, élelmezési programokat Afrikának, védőgátakat az árvíz sújtotta területeken, meg meg ki tudja, mit …

  A legsúlyosabb katasztrófa, ami érte az emberiséget, az az, hogy túlélték a vallások az ókort.

   
 78. Xmes

  2011. július 9. szombat at 09:15

  @Botond

  Ha belegondolsz, akkor elég volt azt írnom, hogy a kémiai összetétel és a funkciója miatt nem jöhet létre egy óra evolúció által.
  Ugyanis egy óra (akár fémekből, akár műanyagból van) az azt alkotó anyagok alkalmatlansága miatt nem hordozhat öröklődő tulajdonságokat, így reprodukcióra is képtelen (kivéve ha ez egy nagyon speckó, az evolúció szimulálására készített “óra”, amibe nem mellesleg beépítették a reprodukció képességét, és a programja másolódási hatékonysága hagy némi kívánni valót maga után, vagy eleve úgy lett elkészítve, hogy időnként előforduljanak hibák). Így automatikusan következik ebből az is, hogy az összes általad felsorolt dologra képtelen.
  Az meg hogy a funkciója miatt lehetetlen, szerintem mindenki számára világos. Egy időmérő funkció max mint alfunkció lehet előnyös (belső időmérője nagyon sok élőlénynek van, mint tudjuk), nem mint fő funkció.
  Így én szerintem nem írtam rosszat, max annyi a hibám, hogy nem részleteztem neki szájbarágósan.

   
  • Botond

   2011. július 9. szombat at 12:15

   @Xmes

   OK, értem, hogy nem akartad túlbonyolítani a magyarázatot. Nekem csak a “funkció” említése szúrta a szemem, mert az élőlényeknek nincs funkciója abban az értelemben, hogy valaki valamilyen céllal létrehozta volna őket, tehát arról sincs értelme beszélni, hogy egy órának más a funkciója, mint egy élőlényé.

   Egyébként a három evolúciós feltételben pont az a szép, hogy függetlenek attól, hogy maga az élet hogyan jött létre. Ha történetesen egy isten teremtette volna olyannak, amilyennek ma ismerjük, az evolúció akkor is beindult volna, mert az élőlények teljesítik a három feltételt.

    
 79. diogeneshun

  2011. július 11. hétfő at 08:31

  Róma 1:21-32

   
  • Warlord

   2011. július 11. hétfő at 08:55

   Az egész szöveg végig általánosít!
   De mit is várjunk egy Pál apostoltól…

    
  • ateistanaplo

   2011. július 11. hétfő at 11:48

   A Biblia elítélően beszél a hitetlenekről, pocskondiázza őket és természetesen kárhozatra méltónak tartja őket. Jé, micsoda meglepetés. 😉

    
 80. Honda

  2011. július 17. vasárnap at 19:14

  Az emberi fejlődés manapság a vallásokat főleg a kereszténységet sőt szerintem az iszlámot is mellékvágányra teszi, sajnos még sok időnek kell eltelnie amíg teljesen. De ahogy a görög-római vallások megszűntek és mára nem hisznek bennük ugyanúgy lesz ez a kereszténységgel és az iszlámmal. Meg sok vallással. Idővel az emberiség rádöbben arra nem okvetlenül szükséges dogmákban hinni. Olyan dogmákban, amely akadályozza fejlődésünket. Az eredeti bűn vagy ősszülők bűne az univerzalisták és unitáriusok szerint egy dogma, amely árt az emberiségnek. Ezen vallásoknak tehát van jövőjük mindaddig amíg mindenki saját vallását hitét, meggyőződését és életét nem követi. Boldogabb jövőt!

   
 81. lu

  2011. július 21. csütörtök at 14:27

  Üdv!
  Olvasgattam a blogodat, nagyon érdekes!
  Azért jutottam el ide mert egy számomra nagyon kedves fiú gyülis és nem tudom hogy mit tegyek.
  A családjával együtt járnak és szerintem eléggé behálózták.
  A legfurcsább hogy mennyire “zsidóközpontúan” gondolkozik.-néha megrettent
  Tudsz tanácsot adni hogy mit tegyek?Van esély hogy engem választ és nem a gyülekezetet?
  (18 évesek vagyunk)

   
  • Warlord

   2011. július 21. csütörtök at 16:26

   Elnézésedet kérem,hogy “belepofázom”,mert nyilvánvaló,hogy Ateista napló-t kérdezted volna elsősorban,meg ő eleve sokkal illetékesebb nálam,mivel ő volt a “hitgyülis”.De ebben az helyzetben fontosnak látom elmondani a véleményemet.
   Nekem az a tapasztalatom ebben a kérdésben,hogy komoly keresztény hívők részéről semmiképp sem találhat támogatásra egy olyan kapcsolat,melyben az egyik fél nem hívő.Tehát ha a barátod valóban elkötelezett hívő(az említett “zsidóközpontú” gondolkodásából arra kell következtetnem,hogy az lehet),akkor elképzelhetőnek tartom,hogy esetleg nem fog melletted tartós,vagy végleges döntést hozni.Ha pedig a családja is az és – amint írod – be is hálózták,akkor erre méginkább van esély.Jobb inkább erre előre felkészülnöd,minthogy később érjen csalódás!
   Lehet,hogy durván fog hangzani,amit most írok és nem is kell feltétlenül elfogadnod,vagy megszívlelned,de én a helyedben inkább beáldoznám ezt a kapcsolatot,amíg nem késő,mielőtt még téged is nem kezdenek el téríteni és behálózni.Mert a másik lehetőség ugyebár az lenne,hogy te is megtérsz és hívőként csatlakozol a gyülekezethez.Ez esetben persze más lenne a helyzet,ekkor nyilvánvaló,hogy nem lenne problémás a kapcsolat.De gondolom,hogy eleve azért írtál ide,mert nem jársz a gyülekezetbe,meg talán hívő sem vagy.
   Szóval én magam ezt tudnám javasolni,főleg annak fényében,hogy még csak 18 vagy,bizonyára rengeteg lehetőséged adódhat még nagyon kedves fiúkkal találkozni és megismerkedni,akiknél nem áll fenn ilyen probléma.Persze mindez csak 1 vélemény volt,döntened igazából mégiscsak neked kell.
   Meg persze várd meg,mit javasol Ateista Napló,vagy a többi volt hites,ők mégiscsak bennfentesek voltak és jobban belelátnak a gyülekezet belső dolgaiba is,ami fontos lehet egy ilyen kérdés/döntés esetében!
   Bocs,ha belepofázásnak volt értékelhető a hozzászólásom,senkit nem áll szándékomban semmilyen irányba sem befolyásolni! Üdv! 🙂

    
  • ateistanaplo

   2011. július 21. csütörtök at 16:54

   Ex-hitesként egyetértek Warlorddal, sokat nem is tudok hozzátenni. Ha valóban mélyen hívő a fiú, akkor sajnos nem sok esélye van a kapcsolatnak, kivéve, ha megtérsz, de ezt meg nem javaslom. Ha a fiú mégis bevállalja a kapcsolatot ilyen “felemás igában” (így hívja a Biblia azokat a kapcsolatokat, ahol az egyik fél hívő, a másik nem), akkor fel kell készülni rá, hogy mindkettőtökön nagy lesz a nyomás. A hívő szülei és a gyülekezet részéről egyaránt. Ez a nyomás abban fog megnyilvánulni, hogy folyamatosan sustorogni fognak a fiú fülébe, hogy vagy érje el, hogy megtérj vagy pedig szakítson veled, mert “ez a kapcsolat nem Istentől való”.

   Ezt írja a Biblia a felemás igáról:

   “Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2 Kor. 6:14-18)

    
  • sany

   2011. augusztus 5. péntek at 09:39

   bocs hogy en is bele szolok ha aszt akorod hogy boldog hazasagod legyen ne ved ra hogy ot hagya a gyulit inkab csatlakoz mi bajod lesz anyi hogy lesz egy huseges tarsad aki nem fog megcsalni es boldogok lesztek stb

    
 82. krisztianerik

  2011. július 21. csütörtök at 20:09

  igazat adok az elöttem iróknak !!!

  Én személyesen láttam hasonló kapcsolatot tönkremenni .Sajnos ezek a kapcsolataok nem mondhatók normálisnak , mert a istenhit miatt állandó őrlődésnek van kitéve . Egy ilyen kapcsolatban a párok előbb vagy utóbb felőrlik egymást .Ez a hit nem ad lehetőséget a szabad döntésre , vagy megtérsz te is , vagy ott hagyod a barátod , számukra nincs megalkuvás. Én ezt tapasztalatból irom . Volt egy pár akik hasonló módon jártak gyülibe , de a hölgy nem igen akart megtérni, igy állandóaqn örlödtek a kapcsolatban , a hit állandóan feszültségeket szült a kapcsolatukban . De nem mardt el a szexualitás sem a kapcsolatukban mivel szerelmesek voltak egymásba , igy a többi kereszténynek szemet szúrt ez a kapcsolat , aztán megindult ellenük a hadjárat , hogy szétszakitsák őket , mely sikerrel is járt . Ma már se itt se ott nincsennek a kapcsolatukból nem lett semmi .
  Természetesen ez a kapcsolat a te döntésed , beleszolni nem lehet , én meg nem is akarok , csak leirom a véleményem én magam mit tapasztaltam a hgy -ban.
  Igaz én a feleségemet a hgy-ban ismertem meg , de igy is eléggé megnyomoritotta a kapcsolatunkat , amit azóta is bánok .

   
 83. Ádám

  2011. július 21. csütörtök at 21:59

  Sajnos nekem is van egy jó barátom, akinek a vallás szabott gátat egy ígéretesnek tűnő kapcsolatban. A lány baptista volt és rengeteget őrlődött, mire meghozta a “helyes” döntést és teljesen megszakított a kapcsolatot a sráccal (Pedig ő igazán kereste Istent, de nem igazán találta. A lány kedvéért nagyon keményen belemászott, de nem jött össze a megtérés…). Igazából ebben az időben kezdtem el foglalkozni a vallásokkal, mert ezt az értelmetlen hülyeséget már nem tudta befogadni a gyomrom.

   
  • kisjános

   2011. november 21. hétfő at 20:06

   Nem emlékszem, melyikőtök, de itt írta feljebb, hogy a lelkész (talán református?) eltanácsolta őt a párjától. Most Ti is ezt csináljátok? Tanácsot én nem adok, de szerintem majd kiderül, mi az erősebb, a vallás vagy a szerelem. Nekem az anyósom a rendszerváltás után azt mondta, hogy most már megesküdhetünk templomban is. OK, mondom, csak szerezzen nekem egy másik menyasszonyt. Azóta csöndben van…

    
 84. lu

  2011. július 21. csütörtök at 22:19

  Köszönöm a válaszokat!
  Engem a zsidó magasztalás zavar leginkább és hogy Jézust nem igazán ismeri el(pedig elvileg keresztény szervezet..ezt a részét nem értem)Különösen érdekes volt amikor a hungarista barátaimról meséltem neki, nagyon csúnyán nézett, szavakat sem talált.

  Eddig úgy éreztem hogy nincs jogom beleszólni hogy hova jár, de szerintem nem az ő döntése volt, mivel a családjával együtt mennek.Egyre inkább úgy érzem, hogy kötelességem valahogy kirángatni belőle, mert ez így nem egészséges.
  Lehet, hogy félreérthető voltam, de csak barátok vagyunk.Én is és a környezetünk is úgy látja hogy próbálkozik közeledni, velem a legnyitottabb, de végül mindig oda jut magában hogy én tabu vagyok(nem vagyok gyülis , sőt a saját törvényeim szerint élek).
  Félek, hogy ha megpróbálom kitéríteni , akkor egy világ dől össze benne és megtörik.

  Ne haragudjatok, hogy titeket fárasztalak ezzel, csak úgy gondolom ti jobban beleláttok a témába.

   
  • ateistanaplo

   2011. július 22. péntek at 04:28

   Miben nyilvánul meg, hogy nem ismeri el Jézust? A HGY elismeri Jézust. Az erőteljes filoszemitizmus (zsidó barátság) valóban jellemző. Vagy hívják ezt keresztény cionizmusnak is. A HGY valóban ennek a vonulatnak a része.

    
 85. lu

  2011. július 22. péntek at 10:46

  Ószövetség vs Jézus tanításainál valahogy mindig az a végeredmény hogy legyint, hogy az Jézus tanítása, mintha alsóbb rendű lenne.Nehéz ezt így leírni, de látom rajta.
  Nem értem ezt a zsidó barátság dolgot.Olvassák a Talmudot is?Esetleg csak az Ószövetség alapján zsidó barátok, mert ez így eléggé ellentmondásos..

   
  • ateistanaplo

   2011. július 22. péntek at 12:59

   Nem olvasnak Talmudot, legalábbis én sosem láttam ilyesmit. A Bibliát tartják alapnak, csak ugye a Bibliával kapcsolatban minden felekezet máshová helyezi a hangsúlyt. A keresztény cionizmus felé hajló felekezetek a Rómaiakhoz írt levél 11. fejezetére (ami Újszövetség):

   “11,1 Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám [Fil. 3,5.] magvából, Benjámin nemzetségéből való.

   11,2 Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:

   11,3 Uram, a te [1 Kir. 19,10.18.] prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.

   11,4 De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik nem hajtottak térdet a Baálnak.

   11,5 Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.

   11,6 Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.

   11,7 Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek:

   11,8 A mint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig. [Ésa. 6,9.10. Mát. 13,13-15.]

   11,9 Dávid is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. [Zsolt. 69,23.24.]

   11,10 Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg.

   11,11 Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán [Csel. 13,46.] lett az idvesség a pogányoké, hogy [5 Móz. 32,21.] ők felingereltessenek.

   11,12 Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?

   11,13 Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, [Csel. 9,15. Gal. 2,7.8.] a szolgálatomat dicsőítem,

   11,14 Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket. [1 Tim. 4,16.]

   11,15 Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?

   11,16 Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.

   11,17 Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; [Jer. 11,16.17.]

   11,18 Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

   11,19 Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.

   11,20 Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;

   11,21 Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. [2 Pét. 2,4.5.]

   11,22 Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol. [Ján. 15,2.]

   11,23 Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket. [2 Kor. 3,16.]

   11,24 Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba. [Jer. 11,16.]

   11,25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak [Mik. 5,3.4.] részben [Luk. 21,24.] történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.

   11,26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: [Ésa. 59,20.]

   11,27 És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. [Jer. 31,31-34.]

   11,28 Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.

   11,29 Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. [2 Tim. 2,13.]

   11,30 Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt:

   11,31 Azonképen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek;

   11,32 Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. [Gal. 3,22.]”

   Ezen kívül úgy vélik, hogy Jézus visszajövetelének a feltétele, hogy a zsidóké legyen Izrael földje.

    
 86. keresztyén

  2011. július 22. péntek at 10:53

  Kedves ateisták,
  megértelek titeket, vannak jó meglátásaitok, és mégis sajnállak titeket, hiszen semmilyen reménységetek nincsen.
  Talán mégis csak egy pillanatra érdemes elgondolkodni azon, hogy talán Jézus tényleg feltámadt és él. No nem így a számítógép előtt ülve, hanem amikor meglep a félelem vagy a reménytelenség.
  Nekem is volt ilyen érzésem és tudom, hogy ez borzalmas tudat.
  Ugyanakkor roppantul sajnálom , hogy a keresztyének között is vannak hiteltelen gazemberek vagy másokkal szeretetlenek.

  Egy biztos Jézus nem ilyen volt. Gondolkozzatok el azon, hogy ki is volt Jézus?

  Isten áldjon!

   
  • ateistanaplo

   2011. július 22. péntek at 13:02

   “Talán mégis csak egy pillanatra érdemes elgondolkodni azon, hogy talán Jézus tényleg feltámadt és él”

   Nem sok mindent olvastál el a blogból, ugye?

   “No nem így a számítógép előtt ülve, hanem amikor meglep a félelem vagy a reménytelenség.
   Nekem is volt ilyen érzésem és tudom, hogy ez borzalmas tudat.”

   Igen, a szokásos. A kereszténység az emberek félelmeit kihasználva térít.

   “Gondolkozzatok el azon, hogy ki is volt Jézus?”

   Már elgondolkodtam. Azért vagyok most ateista.

    
 87. Ricsi

  2011. július 22. péntek at 13:34

  Mi a turot nem lehet erteni a “teritok kimeljenek” ketszavas mondatbol?

  Nincs jobb dolga ezeknek a szellemi nyomorekoknak, mint idejarni es teleszarni a bejegyzeseket terito kommentekkel?

  Komolyan, annyira unalmas mar.

   
 88. keresztyén

  2011. július 22. péntek at 13:46

  Nagyjából végigolvastam a blogot.
  Az az érzésem, hogy nagyrészt csalódás féleség az alapja.
  Hogy nincs Isten, ez csupán az ember vágya, de nem bizonyítható, csakúgy mint a létezése sem, ugyanakkor jóval kockázatosabb.
  Nem is annyira a félelemre építek, mint inkább átestem már azon, hogy egy hajszál választott el a haláltól és hidd el ateistanaplo, hogy itt a nagy elméletek és tagadások nem érnek semmit.

  Nem tagadom a hitben vannak ellentmondások, vagy annak tűnő dolgok, de a legnagyobb ellentmondás az ateizmus. Alapvető dolgokra nincs válasza. Miért élünk, mi a célja stb ?
  Merthogy filozofikus úton mindent lehet tagadni avagy igazolni, de a valóság nem a szavakban derül ki.

   
  • Ricsi

   2011. július 22. péntek at 14:13

   “Nem tagadom a hitben vannak ellentmondások, vagy annak tűnő dolgok, de a legnagyobb ellentmondás az ateizmus. Alapvető dolgokra nincs válasza. Miért élünk, mi a célja stb ?”

   Alapveto fogalomzavarban es kronikus tajekozatlansagban szenvedsz – ezek a tulajdonsagok kez a kezben jarnak a vallasossaggal, szoval nem meglepo.

   Ateistanak lenni azt jelenti, hogy nem fogadok el istenkepeket, mitoszokat, termeszetfeletti hokuszpokuszokat, mindenfele “csodas” allitasokat logikus, racionalis magyarazatok es bizonyitekok hijan. Ateistanak lenni nem azt jelenti, hogy keresztenyellenes vagy, vagy kezedben a bolcsek kove es mindent tudsz. Azt jelenti, hogy nem eszel meg mindent, amiket valoszinuleg gyerekkent tomtek beled, hanem kritikus gondolkodassal a sajat magad kialakitotta vilagkepben nincs helye semmilyen termeszetfeletti entitasnak.

   Ram mi a diagnozusod, okostojas? Nalam nem jatszik a csalodasfeleseg. Ateista vagyok, amiota az eszemet tudom. Vilagi csaladban nottem fel, semmilyen irodalom nem volt elzarva elolem, onallo erdeklodesbol eljartam hittanra, vegigolvastam a Bibliat. Ha nem diktaljak beled ezt az okorseget, mint a kanalas gyogyszert szellemileg formalhato korodban, akkor annyira konnyu rajonni, hogy a 21-ik szazadban semmi keresnivaloja az emberek eleteben, hogy az szinte mar vicces. Engem erdekelt, beleneztem, mert vilagi szulok gyerekekent a szeleslatasra lettem buzditva, rajottem, hogy fals az egesz, rohogtem egyet es kesz, tortenet vege.

   Az ateizmus nem allitja, hogy tud olyan valaszokat, amiket a vallasok bronzkori iratokra hivatkozva viszont tudni velnek. Nem tudom, a keresztenyek ezt az ateistak mindent tudnak-baromsagot honnan szedik, egyszer mar leirhatnatok, nem csak a bibliaidezeteiteket szarhatnatok ide.

   Az en eletem celja peldaul az, hogy jol erezzem magam a boromben, mindekozben a leheto legjobb ember legyek, aki lehetek, segitsek, ahol tudok, legyen az barat, rokon, vagy ismeretlen. Tartalmas, tevekeny, segitokesz, tanulassal teli elet, ameddig tart. Nekem ez tobb, mint eleg. Turot nem tudsz rolam, ugyhogy ugysem hiszed el, hogy igy van. Jo munkam van, kuldolfon elek lassan egy evtizede, bejartam a vilagot es semmi szuksegem nem volt ezalatt, vagy ezekhez az elmenyekhez semmilyen termeszetfelettiben valo hitre. Boldog vagyok, rengeteg baratom van es minden reggel, amikor felkelek, alig varom, hogy mit hoz a nap.

   Eppen a vallas az, amelyik oriasi dolgokat allit, hitet kovetelve cserebe es nem nyujt magyarazatot. Manapsag mar a vallas nem magyarazat semmire, Isten maga szorul folyamatos, irdatlan magyarazatra es interpretalasra. Meg ti magatok, keresztenyek / keresztyenek / reformatusok / katolikusok / adventistak / fene tudja meg, mik is keptelenek vagytok egyeterteni abban, a mindenhato teremtotok akkor milyen is, mit is akar, hogyan is akar imadat targya lenni.

   Rohejes, szanalmas.

   Tudod, mit? Hajbokolj neki tovabb, ha neked bevalt. Nekem az valt be, amit eddig csinaltam az eletemben. Ugyhogy maradjunk mindketten a kitaposott osvenyunkon.

    
   • hunlaprovo

    2012. március 22. csütörtök at 01:23

    Ricsi úr!Ez ma is igaz?
    “Az en eletem celja peldaul az, hogy jol erezzem magam a boromben, mindekozben a leheto legjobb ember legyek, aki lehetek, segitsek, ahol tudok, legyen az barat, rokon, vagy ismeretlen. Tartalmas, tevekeny, segitokesz, tanulassal teli elet, ameddig tart. Nekem ez tobb, mint eleg. Turot nem tudsz rolam, ugyhogy ugysem hiszed el, hogy igy van. Jo munkam van, kuldolfon elek lassan egy evtizede, bejartam a vilagot es semmi szuksegem nem volt ezalatt, vagy ezekhez az elmenyekhez semmilyen termeszetfelettiben valo hitre. Boldog vagyok, rengeteg baratom van es minden reggel, amikor felkelek, alig varom, hogy mit hoz a nap.”
    Vagy azóta voltak változások?

     
 89. Xmes

  2011. július 22. péntek at 14:24

  “Nem tagadom a hitben vannak ellentmondások, vagy annak tűnő dolgok”
  Ja. Pl az emberek által hitt istenkép, és a bibliában leírt istenképp összeegyeztethetetlen.
  Ez már egy rettentő jó alap arra, hogy közönséges mesének tartsuk az egész könyvet, és közönséges hazugságnak az egész erre épülő babonás hiedelem rendszert.

  “de a legnagyobb ellentmondás az ateizmus.”
  Ezt fejtsd ki légyszi, mert kétlem, hogy az ateizmusban van bármi ami ellentmondás lenne. Mert ugye az ateizmus az az isten(ekbe) vetett hit hiánya (a vallásosok által bőszen és rosszindulatúan terjesztett téveszmével ellentétben az ateista nem tagadja az isten[eke]t, hanem csak nem hisz a létükben). Hol ebben az ellentmondás?

  “Alapvető dolgokra nincs válasza. Miért élünk, mi a célja stb ?”
  Azért élünk, mert csak. Ennél több válasz nincs. És nem azért nincs, mert nem találtuk meg (mert megtaláltuk), hanem azért mert ez a válasz. Az életnek nincs olyan oka amire ti vágytok. Ez van, csak van és kész. Kauzális oka van, de az a ti gyermeteg vágyaitokat az az istennek sem fogja kielégíteni.
  Az élet célját egy bizonyos Charles Darwin nevű angol emberke elmélete adta meg (persze ő maga erre a tényre még nem jött rá, vagy csak részben). Minden élőlény (így az ember is természetesen) elsődleges és egyetlen funkciója (“célja”), hogy biztosítsa és maximalizálja a SAJÁT génjei fennmaradását.
  Ez természetesen nem a soha véget nem érő kufircolást jelenti, és még véletlenül sem is azt, hogy annyi kölköt csinálj az életed során, amennyit csak tudsz (ezzel pont a “vezérprogram” ellen tennél).
  Az életnek nincs olyan oka, célja meg aztán pláne, amire ti annyira vágytok, és olyan rögeszmésen hajtogattok. Ha célt akartok, akkor azt magatoknak kell adni a saját kis életeteknek. Rosszabb esetben másoknak, de az már gáz azokra nézve akinek célt adnak (mert szellemi gyengeség és az életre alkalmatlanság egyértelmű bizonyítása lenne).

  “Merthogy filozofikus úton mindent lehet tagadni avagy igazolni, de a valóság nem a szavakban derül ki.”
  Így van. És ti istenesek csak szavakat tudtok felmutatni. Meg a saját vágy orientált, vágyteljesítő érzelmeiteket, valamint az álmaitokat, és a hallucinációitokat. Ezzel ki is merült a “tudásotok”. Ez meg ugye pont annyit ér, mint halottnak a csók.
  Lökitek a rizsát, meg az “igét” és a főnevet anélkül, hogy azok bármi tényekre alapozott/alapozható adatot tartalmazna, de ha valaki ez miatt nem vesz benneteket komolyan, vagy elküld a… melegebb éghajlatra, besértődtök, és bevágjátok a durcát, hogy nem tiszteli a hiteteket (na nem mintha bármi tisztelni való lenne benne), nem tiszteli a vallásotokat (na nem mintha bármi tisztelni való lenne benne), nem tiszteli “Istent” (na nem mintha bármi tisztelni való lenne benne), és nem tisztel benneteket (na nem mintha bármi tisztelni való lenne bennetek azért mert elhiszitek ezt a sok ostobaságot), meg miegymást amiket vérig sértődve a a mocskos gój hitetlen kutyák fejéhez szokásotok vágni a fene nagy krisztusi meg isteni szeretetetek jegyében.

   
 90. keresztyén

  2011. július 22. péntek at 14:45

  Köszönöm a megjegyzéseket, segített megérteni, hogy hogyan is éreztek.

   
  • krisztianerik

   2011. július 22. péntek at 15:29

   Kedves Keresztyén !

   Nem kelett volna ennyit várnod a megértéseddel , sok időt megspóroltál volna , ha csak csupán elolvasod az elöző kommenteket és nem csak nagyjából felületesen..
   Sajnos erre fáradságot se vettél , pedig sok csalódástól megkimélted volna magad . Ha nem nagyjábol olvastad volna el a kommenteket akkor rájöttél volna , hogy mi keresztényekből átalakult ateisták vagyunk

   Nem értem miért jönnek ide a keresztények osztani az észt , pl: nekem eszembe se jut keresztény oldalakon ateistává téritgetni a keresztényeket. Ami még az egészben érdekes az nem más minthogy az ide irogató keresztények szinte minden hozzászólásukkal büntudatot akarnak bennünk ébreszteni . Nem fura ez???
   Büntudat nélkül nem tudtok élni????
   Vagy ez olyan mint a drog , felpörgeti a leketeket , és ezáltal jobban tudtok azonosulni az istennel??? vagy mi???

    
 91. keresztyén

  2011. július 22. péntek at 15:52

  Nem baj krisztianerik nem csalódtam, remélem ti is kibírtatok.

  Minden jót!

   
 92. bigatti

  2011. július 22. péntek at 17:10

  Zseniális poszt. Köszönöm az egész emberiség nevében! Ez a fejlődést, az emberiség felszabadulását segíti. Reméljük, hogy még azelőtt ébred fel az agyhalálból az emberiség kritikus többsége, mielőtt szinte kizárólag ennek az elavult, ősköri és beteg vallásos gondolkodásnak a dominanciája (melyet ez az írás is leleplez), azaz másszóval az elképesztő tömeghülyeség miatt kipusztítjuk saját magunkat. Minden létező társadalmi igazságtalanság, torzság szinte kivétel nélkül a vallásos gondolkodás, a mítoszokra, dogmákra alapozás kóros társadalmi jelenségére vezethető vissza. Ez az ember tragédiája és a világon semmi más. A politikai dogmatizmus, demagógia és korrupció is csakis elődje, az uralmon levő egyház(ak) öröksége! Ha ezt a mentális fertőzést (némelyek mémnek nevezik ugyebár) az emberiségnek sikerülne – ismétlem, még mielőtt csakis emiatt kipusztul (ami felé rohamléptekkel haladunk egyelőre jelenleg) – kitisztítani a gondolkodásmódjából, ha tetszik: kollektív tudatából, megszűnne minden borzalom amit magunk körül látunk. Hiszen ha az ön- és egymás ámításának világa, a hazugság korszaka végre megszűnne (ami és aminek a vallásos, miszticista, dogmatikus gondolkodás alapja) megszűnik, azt átveszi az ŐSZINTESÉG, korrektség, az objektív tények, az ésszerűség és átláthatóság világa, mely a fejlődik és halad a megismerés felé, csak és csakis akkor jöhetne létre egy boldog emberiség. Persze a tudomány nyomorult, ezt építené, ha nem kéne a hátán vinni az ön- és egymást folyamatosan ámító agyhalott nagytömeg és elitbűnözők, – azaz többek közt a politikusok – korrupt, visszahúzó tömegét…

   
  • Warlord

   2011. július 22. péntek at 17:50

   Végre egy józan ember!!!
   Elkeserítő,hogy mostanában mást se tapasztalni,minthogy keresztények egymást érve kezdik el itt ugyanazt a hülyeséget nyomatni!
   Felüdítő volt olvasni a hozzászólásod,mert ezek szerint vannak még gondolkodó emberek! 🙂

    
 93. bigatti

  2011. július 23. szombat at 13:47

  Kösz, bár a smile miatt nem vagyok biztos abban, hogy ezt tényleg komolyan írtad. Annyit fűznék hozzá, hogy szerintem sem józan nem vagyok, sem filozófiai értelemben ateista, hiszen nem tagadom a természetfelettit, hanem agnosztikus az “álláspontom”…
  A hívők persze kereszténygyűlölőnek tartanak és igazuk is van, bár kibővítem kissé: vallás ellenes, ha tetszik, vallás gyűlölő. Csakhogy nem azért gyűlölöm a vallásokat (tisztelet a kevés kivételnek), mert nem a kedvenc zenei stílusomban énekelnek, hanem azért, mert a vallások az emberiség legnagyobb tömeggyilkos emberellenes átverése, bűncselekménye, amit valaha elkövettek és többé-kevésbé ma is teszik ezt, legalábbis azzal, hogy sok tekintetben folytatják a korábbi emberiségellenes hagyományt…
  A fasizmust és a kommunizmust is gyűlölöm, pontosan ugyanúgy ill hasonlóan, mint a vallásokat. Olyan hazug erőszakos elvrendszert, mely az emberiséget sanyargatja, terrorizálja és irtja évezredek óta, hadd gyülöljek már kérem szépen! Ahogy az előző irományban vázoltam, mindegyiknek, beleértve az izmusokat is, EGYETLEN közös alapja van, a vallásos-dogmatikus gondolkodásmód. Nem a kereszténységet, nem az iszlámot célszerű kiiktatni a társadalmakból (és a helyére tenni a szubjektív tevékenységek, szórakozás, a művészetek szintjére), hogy egyetlen egy objektíve nem igazolt elvük sem befolyásolja, erőszakolja a nagyközösséget (itt nyilván nem a “ne ölj!” szintű intelmekre gondolok hiszen az vallások nélkül is triviális és jelen is van minden jogban); egész egyszerűen csak egyetlen dolgot, a dogmatizmust kell teljesen és tökéletesen megszüntetni, végleg felszabadulni alóla; és ha ezt sikerrel megtettük, minden vallás és egyház elveszíti társadalmi szerepét, s végre lezárhatjuk az ámítás a szemfényvesztés korszakát – s először felöltöztetjük az évezredek óta meztelen királyt…

   
  • Warlord

   2011. július 25. hétfő at 21:29

   Tényleg komolyan írtam,a smile-vel bármily hihetetlen,csupán afeletti örömömet igyekeztem kifejezni,hogy egyet tudok érteni a meglátásaiddal!
   És ebben az utóbbi hozzászólásod is megrősített.

    
 94. bigatt

  2011. július 26. kedd at 14:39

  Hát mondhatnám, hogy hurrá de jó, meg én is örülök. De ha jobban belegondolunk, piszkosul nem nagy öröm ez az egész, hanem pokoli; katasztrofális helyzetben van a civilizációnk és csak akkor lehetne örülni ha REÁLIS, megvalósítható, fenntartható, humánus, bölcs és végleges megoldást találnánk erre a szerintem mindent érintő, fundamentális problémára, még mielőtt késő lesz… Vagy már késő..? 8I

   
 95. Tope777

  2011. július 27. szerda at 10:40

  Én is becsatlakoznék a “bizonyságtételek sorába”.

  Keresztyén családban nőttem fel, 5 éves koromban már biblia táborba járattak, amúgy nagyon szép helyre és kedves emberek közé. Biatorbágyra jártunk ahol a Biblia Szövetség emberei munkálkodnak (egy nagyon konzervatív keresztyén csapat). A táborok ingyenesek és nagyon tiszteletre méltó munkát végeznek, embereknek segítenek kijönni az alkoholizmusból stb. Nagyon szerettem az ottani embereket, 10 éven keresztül jártam közéjük. Szüleim is itt tértek meg. Édesanyám leszokott a cigiről , édesapám a cigiről és a piáról is. Elkezdték alig 2-3 éves gyermekeiket ők is a keresztyén életre okítani, otthon a falunkban is csináltak úgynevezett ötnapos klubokat, ami azt jelentette hogy a falusi gyerekeket egy héten keresztül némi édességgel, énekléssel és játékkal próbálták elcsábítani, hogy Krisztushoz vezethessék őket. A gyerek korom így telt el, konzervatív keresztyén voltam, orgonáltam templomban, vasárnap három faluban is végigültem ugyanazt az istentiszteletet csak azért hogy orgonálhassak.

  Velem probléma nem volt, én voltam az a családban akiről úgy tűnt hogy majd beváltja a hozzá fűzött keresztyén reményeket. El is mentem középiskolába , ahol persze keresztyén református koliban laktam. Ott megismerkedtem egy-két fiatallal akik már gitárral járkáltak és dicsőítő dalokat énekeltek, nekem ez új volt, mégis annyira megtetszett ez a csapat hogy csatlakoztam hozzájuk és megtanultam gitározni, és egy fél éven belül én is ott nyomtam az esti áhitaton. Aztán eljött az idő, hogy kellene csinálni egy keresztyén rock bandát. Csináltunk is, én lettem a dobos, az orgonálásért kapott pénzemből részletre vettem egy dobot és vágtattunk ezerrel a menny felé. Mondanom sem kell anyukám nem örült ennek, nem egyszer kaptam könyvet a keresztyén rock zene ártalmairól, és hogy a rock zene ritmusa az ősi sámán énekek ritmusából ered, magyarul ha rockot játszol a sátán szolgája vagy.

  Rengeteg jó emberrel találkoztam az évek alatt. Nem szeretnék róluk semmi rosszat mondani, sokuk ma is lehetne igaz jó barátom, de mivel keresztyén zenéhez nem adnám már a fejem, ezért nem sok esély van rá. Számos dicsőítő csapatban játszottam (a nyitott ajtó baptista gyüliben, a lámpás miskolci Lévay gimnázium dicsőítő csapatában, később a debreceni shalom gyüliben, sófáron, csillagponton, számos konferencián nagy többségében karizmatikus argentin előadókkal akik szerették döntögetni az embereket 🙂 ) Szóval én is benne voltam a mélyében. Az egészben a legviccesebb az, hogy édesanyám azóta sem tudja, hogy én bármi hasonlóban részt vettem volna, ha tudná azon nyomban kitagadna. Mert a Bsz-nél nincsen nyelveken szólás, tapsolva ugrálás… Ebből is látszik milyen ellentmondásban éltem. Egyfelől jobban vonzott a szabadabb fiatalosabb keresztyénség tele izgalommal, másrészt nem ebben nőttem fel, és sokszor én is tanácstalanul álltam (illetve feküdtem) amikor az apostol egy kézmozdulattal kifektette az egész dicsőítő zenekart, persze tudtam hogy nem maradhatok állva, mert mindenki a színpadot nézi és ezért el dőltem én is, de ott feküdtem és azon járt az eszem hogy mért vagyok én itt. Most már tudom, hogy csak magányos voltam és Istennel próbáltam betölteni az űrt a szívemben. Mert semmi másra nincs szükségünk a földön mint emberekre, barátokra családra…Ezért tudom én is megérteni azokat akik egyedül vannak a világban és egy nem létező apucihoz fordulnak akiről minden jó el lehet gondolni. Ha van hited sokra viheted ez igaz, de nem mindegy miben hiszel. Szeresd annyira önmagad és bízz magadban. Így nem kell majd bármilyen nem létező segéd erő (Jézus, Darth Vader, Mohammed, fogtündér) segítségét kérned….

  Azonban ez nem volt még elég a szabaduláshoz, ettől függetlenül simán leéltem volna egy hithű keresztyén életet nyomorúságban és állandó lelkiismeret furdalásban, mert én is teljes mértékben osztom a te “bizonyságtételedet” ebben a témakörben. Ahhoz hogy megszabaduljak a láncoktól első lépésben kellet egy egész nagy lelki katasztrófa.

  2009-ben sikerült majdnem elkövetnem életem legnagyobb hibáját. 1 hónap választott el attól hogy elvegyek egy keresztyén lányt. 4 éve voltunk már együtt, voltak nehezebb és könnyebb napjaink, de az utolsó másfél év az szörnyű volt, de mégsem vettük észre mert támaszkodtunk Isten kijelentésére, az igére amit tőle kaptunk, hogy ő nekünk békességet és reményteljes jövőt tervez. Kapcsolatunk egyik legingatagabb pontja a testi kapcsolat volt. én már nem voltam szűz mikor belementünk a kapcsolatba, ő igen, nekem kibaszottul nehéz volt négy évig szex nélkül, de próbáltam kitartani , mert “Isten ezt kérte” és elhittem hogy majd ennek a házasságban meg lesz a jutalma. Nem is tudom már hány együtt töltött esténket tette az tönkre, hogy alig bírtam ki, hogy ne teperjem le, néha persze ő is elcsábult és volt egy kis tipi-tapi ilyenkor bezzeg utána elkezdett sírni és egy hónapig bűntudata volt. A hibás persze én voltam, meg persze az hogy én már voltam lánnyal és Isten így akar engem büntetni. Ezzel csak arra szeretnék rá világítani, hogy a házasság előtti szex tiltása mennyire rombolhatja az embert. Nem egy olyan keresztyén házaspárt ismerek, akik végig csinálták, majd összeházasodtak és siralmas szexuális életük van pont ezért. Nem beszélve a maszturbálás elfojtásáról fiatalokban, és a bűntudat generálásáról. Most is hányingerem van ettől az egésztől!!!!!! ilyenkor nem érzek semmit csak haragot a nem létező Isten felé aki elvett 22 évet az életemből.

  Azonban még mindig nem hátráltam és tényleg bíztam abban hogy majd a házasság után minden jobb lesz, lesz majd egymásra időnk a szex jó lesz, a gyüliben is jó helyünk lesz… .

  Azt be kell vallanom hogy rengeteg problémám volt a menyasszonyom szüleivel. Nem nagyon fogadtak el engem. Mért is fogadtak volna el, hiszen református lelkészek voltak. Az ő lányuknak a legfaszább keresztyén fiú jár, aki ki áll a gyülekezet elé, osztja az igét és harcol a sátán erői ellen, mindig határozott véleménye van az emberekről és elítél mindent ami nem istentől van. Na, én nem ilyen voltam, én a háttérben húzódtam meg, inkább hátul dolgoztam a kertben vagy barkácsoltam, ha segíteni akartam. Nem fogok részletekbe menni,de nekik még gyerek voltam (Amiben nagyon is igazuk volt 🙂 mert nem voltam még kész ilyen komoly döntésre ilyen fiatalon. Hogy is lehettem volna, de mindenki körülöttem ezt csinálta, a keresztyének ezt szeretik csinálni, 22 évesen házasodj meg minden tapasztalat nélkül menj bele egy házastársi kapcsolatba egy olyan emberrel akivel le sem feküdtél még, akivel együtt sem éltél még, aminek az eredménye nagy többségben az egymástól való elhidegülés, egy olyan kapcsolat amit csak “Isten igéi” tartanak össze semmi más …).

  Sikerült annyira megmérgezniük a kapcsolatunkat, hogy négy év után egy alkalommal, amikor már tovább nem tűrtem a zsarnokoskodásukat, azt mondtam hogy állj, nincs igazatok, úgy szeretnénk élni, ahogy mi akarunk, ne szóljatok bele az életünkbe. Vártam volna, hogy a menyasszonyom mellém áll és támogat ebben, de a szülei mellé állt, és engem okolt a hibákért. Azt mondta mivel nem ég a szívem Istenért ezért nem látok tisztán, és így nem házasodhat össze velem.

  Fogtam magam, otthagytam mindent ami ahhoz a városhoz kötött és feljöttem Budapestre, ahol sikerült kijózanodnom a hitből. Találtam egy jó munkát, jelenleg folytatom a sulit, van egy nagyszerű barátnőm akivel majdnem egy éve együtt vagyunk, boldogan lelkiismeret furdalás mentesen, vallás mentesen.

  elég hosszú folyamat volt amíg kijózanodtam, de a töréspontot egy igazán egyszerű felfedezés hozta meg. Te is nagyon sok hasonló dolgot posztoltál a blogodon már.

  Ha keresztyén vagy , akkor a Biblia Isten szava, hamisítatlan, igaz, nem vitatható. Ha magát a Bibliát támadjuk, akkor érhetünk el változásokat. Ha valós, alátámasztható ellentmondásokra hívjuk fel a figyelmét a hívőknek, akkor majd hebegnek habognak és remélhetőleg megmenthetjük őket a vallás láncaitól.

  Szóval sok ilyet még a blogodra, és kitartás, állítsuk meg az agymosást!

  Viszont az iszlámmal nem tudok mit kezdeni, nem ismerem, erről tudnál részletesebben írni, mivel lehet őket észheztéríteni, stb.?

  PS: Linkelek két oldalt ahol sok ilyen ellentmondás van, sokukat biztos ismered már, vagy talán már olvastad ezeket az oldalakat, de azért sok szeretettel!

  http://www.edwardtbabinski.us/fundamentals/100_contradictions.html

  http://debunkingchristianity.blogspot.com/2007/09/bible-inconsistencies.html

  Üdv!

  Peti

   
  • ateistanaplo

   2011. július 27. szerda at 19:09

   Kedves Peti!

   Nagyon köszönöm a “bizonyságot”. Teljesen egyetértek veled, hogy abnormális dolog amibe a kereszténység belekényszeríti az embereket a magánéletben. És igen, ezért házasodik olyan fiatalon sok keresztény. Mivel máshogy nem élhet szexuális életet, így jó, hogy beleugrik nagyon fiatalon a házasságba. Persze azt mondják boldog a házasságuk. Mivel illik is ezt mondani, sosem lehet tudni mi ebből az őszinte és mi a megjátszás…

    
  • Warlord

   2011. július 27. szerda at 20:27

   Kedves Peti!

   Nagyon örülök,hogy feltetted a történetedet,mivel anno én magam is református gyülekezetbe jártam és nagyon sok hasonlót tapasztaltam azokból,amiket írtál,többek között pont a fiatalon házasodás és a házasság előtti együttjárás körüli mizériát is volt szerencsém megtapasztalni!
   Örülök azért is,mert ezek szerint reformátusként nem vagyok(voltam) egyedül,akiben mindezek a dolgok (is) visszatetszést keltettek,aminek a következménye végül is az lett,hogy szakítottam a kereszténységgel!

    
 96. contemplavit

  2011. július 27. szerda at 13:02

  Kedves Blogoló!

  Nagyon értékesnek tartom a nyitottságodat; bízom benne, hogy sokakat arra bátorít, hogy őszintén szembenézzenek félelmeikkel!

   
  • ateistanaplo

   2011. július 27. szerda at 18:04

   Köszönöm.

   Remélem van akin segít.

    
 97. Toronyőr

  2011. július 27. szerda at 20:06

  Tope777: Egy kis segítség az iszlám megértéséhez. http://dzsihadfigyelo.wordpress.com/2010/09/28/halalra-kovezes-pakisztanban/ http://neon.hu/lelek/18-halalra-koveztek-mert-megcsalta-ferjet-video-200522 Én teljesen elámultam Allah szeretetén : D

   
 98. Toronyőr

  2011. július 27. szerda at 22:23

  Tope777: Egy kis segítség az iszlám megértéséhez. http://dzsihadfigyelo.wordpress.com/2010/09/28/halalra-kovezes-pakisztanban/ http://neon.hu/lelek/18-halalra-koveztek-mert-megcsalta-ferjet-video-200522 Én teljesen elámultam Allah szeretetén 😀

   
 99. krisztianerik

  2011. július 28. csütörtök at 08:30

  Sajnos , hogy azt kell mondanom én a Hgy -ban házasodtam össze a párommal és való igaz minden amit leirtatok a párválasztásról.
  A feleségemet a gyülekezetben ismertem meg , ter
  mészetesen az együtjárásról szó sem lehetett , csak is akkor ha a gyülekezet lekésze jóvá hagyta a kapcsolatot . Mikor a lelkészünknek bemutattam a hölgyet akit szeretnék feleségül venni ( természetesen együttjárásról szó sem lehetett , csak is jegyességről) akkor mosólygósan bólogatott , hogy eggyetért veleünk és szabad az ut a jegyességre , majd a házasságra.
  Szigoruan betartottunk minden szabályt , semmi tapi, semmi csók , semmi petting . Max egymás kezét foghattuk meg ebből jelezve mások fel , hogy jegyesek vagyunk. Büszkén jártunk kézenfogva a gyüliben , élveztük az idősebb keresztények irigykedő tekintetét ::))))Akik talán a mai napig is egyedül élnek feleség nélkül és várják ama nagy isten bazi nagy kijelentését.
  A szexuális kapcsolatra csak is házasság után került sor , igaz nemtudom ki mennyire élvezte a sexet keresztényként , de én rendszeresen büntudattal éltem meg , állandóan azt éreztem szex közben és után , hogy nem lehetek ennyire testi , hanem inkább imádkozni kellene . Igy sex után rendszeresen imádkoztunk , hogy a ránk szakadt büntudat eltünjön az életünkből.
  Természetesen ezekről a problémákról nem igazán lehetett beszélni senkivbel , movel a szex tabunak számitott igy maradtunk egyedül a problémánkal.
  A szexualitást sok éven át elnyomtam magamban , mikor oda került a sor akkor meg élvezni sem tudtam az állandó büntudat miatt .
  Persze boldogok voltunk mert ez volt az elvárás , de senki nem tudta belül mi van . Megjátszottuk magunkat csak hazudtunk és hazudtunk magunknak és a kivülvalóknak.
  Több olyan szolgálót ismertem akik hasonló problémákkal küszködtek , voltak olyanok akik mint később kiderült prostituáltakkal feküdtek le . Akkor miröl is beszélünk!!!!!!!::)))) Nem egy szolgáló volt érintette ezekben a dolgokban.
  Persze ezekről nem beszéltünk hanem megértően elfogadtuk , hogy kimerültek és a sátán jobban támadja őket mert szolgállók, a feleségeknek meg bele kelett törődniük , hisz a feleség halgasson a gyülekezetben::))))) egyszerüen nevetséges . Volt olyan dicséretvezető aki családos lévén végig dugta az összes hölgyet a kórusban ::))))) És még dicsérték is a feleségét mennyire keresztényi, hogy ezekután megtudott bocsátani neki::))))) Ezek betegek , egymást lazán hülyének nézik és melette osztják az észt.
  Mikor már nem birtam továbra is elnyomni a szexualitást az életemben családos lévén , elkezdtem belázadni a rendszer ellen . Nem csak ez volt az egyetlen kiváltó oka az egésznek , de ez is közrejátszott.
  Ami az egészben szerencsés , hogy ma már 16 éve együtt vagyunk és még mindig élvezzük egymás társaságát , a szexröl nem is beszélve ::))))
  Nem tudom mire volt jó a bibliában a szexuálitás tiltása , szerintem ezzel jobban megkavarták a szart és inkább haragot , bünt , gyülöletet szült , ahogyan a többi törvény is .

  Amiket itt leirtam azok kizárólag a saját tapasztalataim , nem olvastam nem gyüjtöttel sehonnan sem . A szexualitás jelenti a legnagyobb problémát a kerszténység életében .

  Hallelujahélazúr::))))))

   
  • Megadatott

   2011. július 28. csütörtök at 08:40

   Elképedve olvasom soraid. Bevallom nem is értem. Nem voltam hitgyülis valószínű azért. Bűntudat szex után? stb. Nagyon fura. Az én környezetemben nincs pejoratív tartalma a szexualitásnak. Sőt!

   „Nem tudom mire volt jó a bibliában a szexuálitás tiltása”

   Ezt meg végképp nem értem. Milyen tiltás? Max az azonos neműek és az állatok voltak tiltva. Ja és más felesége. Szerintem ezzel az emberek 90%-a tud azonosulni.
   Vagy nektek mit tanítottak?

    
   • ateistanaplo

    2011. július 28. csütörtök at 08:56

    Nagyon sok protestáns felekezet tartja úgy, hogy a házasságon kívüli szex bűn, paráznaság. Nemcsak a fundamentalisták vélik így, de ahogy Warlord szavaiból kiveszem, a reformátusok is. A katolikusok még tovább mennek és azt mondják, hogy a papoknak cölibátusban kell élniük – ennek azonban tényleg nincs bibliai alapja. A Biblia csak annyit mond a szolgálatot teljesítőkről, hogy egy feleségűek legyenek (ami egyébként azt jelenti, hogy amúgy rendben van a többnejűség a Biblia szerint!), azt nem, hogy ne is legyen feleségük. Azt viszont szerintem nagyon sok keresztény felekezet vallja, hogy a házasságon kívüli szex bűn. Így konkrétan talán nem mondja ki a Biblia, de vannak erősen erre mutató versek. Pl.:

    “A mik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.
    De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.
    A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.
    A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.
    Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
    Ezt pedig kedvezésképen mondom, nem parancsolat szerint.
    Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.
    Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is.
    De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.”

    (1. Kor. 7:1-9)

     
   • Lajos

    2011. július 28. csütörtök at 10:44

    Hit Gyülis voltam. Meg tudom erösiteni krisztianerik hozzászolását. Igy megy ez általánosan a H.GY.ben

     
  • ateistanaplo

   2011. július 28. csütörtök at 09:06

   Ezekről a prostikról nem is hallottam, de hát gondolom nem reklámozták az ilyen eseteket. Beteg dolgok ezek. Tulajdonképpen szerintem a bűntudat keltése az általános dolog az élet minden területén – nyilván ez a szexre is vonatkozik. Eljut oda az ember, hogy már a házasságon belüli szex miatt is bűntudata van. Vannak mindenféle keresztény könyvek, amik még azt is megmondják házasságon belüli szexben mit szabad és mit nem. Amit én olvastam egyszer, hogy pl. az orál tilos, mert Isten nem arra teremtette a szánkat. 😀 Na de ezeket ki találja ki? Ilyen még a Bibliában sincs.

   Amúgy a maszturbálás tiltása sincs benne a Bibliában, mégis nagyon elterjedt felekezetektől függetlenül, hogy azt tanítják a fiataloknak, hogy bűn. Ugye ezt meg Jézus szavaira alapozzák, amikor azt mondta, hogy ha csak pajzán gondolattal tekintesz egy másik emberre, már akkor elkövetted a paráznaság bűnét. Egyszer olvastam egy fejtegetést, hogy elvileg nem bűn, ha csak mechanikusan csinálja valaki, nem gondol senkire, de mivel az emberek általában gondolnak közben valakire, így inkább ne csinálják, nehogy bűnbe essenek.

    
   • Megadatott

    2011. július 28. csütörtök at 09:11

    “Amit én olvastam egyszer, hogy pl. az orál tilos, mert Isten nem arra teremtette a szánkat. Na de ezeket ki találja ki? ”

    Ez jó kérdés. 🙂 Én több keresztény haverommal csak röhögünk ezeken. Én gyűjtöm is az ilyen könyveket. 🙂 Az a “kár” hogy mostanában már nem nagyon vannak ilyenek. A 90-es években viszont sok hülyeséget kiadtak. Főleg a hitgyüli. Ma már lehet ott sem gondolják így.

     
  • Lajos

   2011. július 28. csütörtök at 09:47

   Ойййййййееее

    
 100. krisztianerik

  2011. július 28. csütörtök at 09:50

  Normális tanitások a szexualitásról és a házasságrol soha nem voltak . igy az amber mindig dilemmában volt , hogy mit lehet meg mit nem . A házzaságon kivüli mindennemü szexualités , pornográfiátol kezdve a csókolózásig bűn volt , beleértve a gondolati szexuális bűnöket is.
  Igy nem volt könnyü bünbe esni , mert gondolati szinten sok minden eszébe jutott az embernek::)))
  Sokszor vezettem bünvallásokat ahova a keresztények rendszeresen jöttek , főleg nyáron szexuális bünöket megvallani. Sokszor a bünök hallatán nekem is megjött a kjedvem a szexhez ::)))) Bűn vagy nem bűn , de ez az igazság . Arra tanitottak minket , és nem nyiltan hanem burkoltan , hogy a szex az bűn , igy jutottak el arra , hogy megmondják mi a jó egy házaspárnak a szexben . legtöbször volt egy szimpla dugás a házaspárok közt ,ahol nem számitott kinek jó kinek nem , és puff annyi::)))) Nem is csodálkozok azokon a személyeken akik elhagyták a feleségüket vagy a férjüket egyx jó dugás miatt::))) ( mert volt ilyen csak nem beszéltek róla)

  Egy szolgáló tezsvir aki osztotta rendszerint az igét és az észt összeházasodott egy keresztény hölgyel .
  Néhány év után külön mentek : Mivel a hölgyet jól ismertem rákérdeztem válásuk okára , aki elmeséltze nekem , hogy a szexualitás soha nem müködött az életükben . ILL nem is volt az évek alett köztük semilyen szexuális kapcsolat . Mire a hölgy egy nap korábban ért haza ( ahogy a filmekben lenni szokott) a Wc -ből furcsa hangokat halott , benyitott és meglepetésére a szeretett szentségben élő férje éppen a farkát verte ::))) A hölgy annyira kiborult , hogy azonnal othagyta . Na ennyit a nagy szolgálók szentségéről : Ha nem maga a hölgy mondja el nekem személyesen akkor el sem hiszem.

  Az is lehet a szexualitást illetően , én voltam aki tul komplikálta a dolgokat , meg a tanitásokat de amint észrevettem nem é voltam egyedül ebben a helyzetben.

   
  • ateistanaplo

   2011. július 28. csütörtök at 11:43

   A szexualitással kapcsolatos gyülekezeti tanításra én sem emlékszem. Lehet, hogy voltak, de biztos, hogy nem gyakran. Max. a házassággal kapcsolatosak. Viszont könyveket lehetett venni. Van nekem is egy pár remek darab. 😀 A már említett Josh McDowell féle, de pl. volt egy borzalmas könyv “Szodoma második eljövetele” címmel a homoszexualitásról: http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=szodoma-masodik-eljovetele&ID=301940

   Nem vagyok meggyőződve róla, hogy a szerző nem látens homoszexuális, amilyen részletekbe menően kivesézte a homoszexuális aktust. Persze szigorúan csak a cél érdekében: elrettentésül. 😀

   Egy dologra nagyon emlékszem belőle: azzal gyanúsította a kosárlabdázó Magic Johnsont, hogy homoszexuális (vagy legalábbis volt homoszexuális kapcsolata). Milyen alapon jutott erre a következtetésre? Mert AIDS-es. És a szerző szerint az AIDS csak a homoszexuális szex-szel terjed. Isten büntetése a melegekre. No comment.

   “Mire a hölgy egy nap korábban ért haza ( ahogy a filmekben lenni szokott) a Wc -ből furcsa hangokat halott , benyitott és meglepetésére a szeretett szentségben élő férje éppen a farkát verte ::))) A hölgy annyira kiborult , hogy azonnal othagyta “

   A mondat elején még azt hittem egy másik nővel kapta rajta. Azért már megérteném, ha elhagyná. Na de egy maszturbálásért….

    
   • krisztianerik

    2011. július 28. csütörtök at 12:23

    nem a maszturbálás volt a nagy probléma , hanem a 3 évi házasságuk alatt egyáltalán nem volt szexuális kapcsolatuk és ezért borult ki a feleség.

     
 101. Warlord

  2011. július 28. csütörtök at 10:38

  “Nagyon sok protestáns felekezet tartja úgy, hogy a házasságon kívüli szex bűn, paráznaság. Nemcsak a fundamentalisták vélik így, de ahogy Warlord szavaiból kiveszem, a reformátusok is.”

  Igen,így van,a házasságon kívüli szex – ide értve mind a még össze nem házasodott,vagy akár még csak jegyben járó pár egymással,mind egy házasnak nem a házastársával folytatott testi kapcsolatát is – a kereszténység (beleértve a reformátusokat is) tanítása szerint bűn.
  Alapozzák ezt pl. az idézett I. Kor. 7.-re is,de pl. az “Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” igére is.(Mt. 19:5.),de akár még Ószövetségi törvényekre is.
  Az önkielégítést szintén bűnnek tartják,mégpedig olyan alapon,hogy az egyfajta céltévesztés.
  Ugyanis a kereszténység fő irányvonalának tanítása szerint Isten a szexet a szaporodás és kizárólag a házastársak örömére teremtette,így az önkielégítés egyfajta önző szexnek minősül,amikoris az nem tölti be az Isten által megszabott célját.

  Egyébként az idézett I. Kor. 7. alapján nekem mindig is úgy tűnt,hogy Pál apostol itt kifejezetten az agglegény-vénlány életmódot tartaná üdvösnek alapvetően,a házasságot szinte csak szükséges rossznak tartja arra az esetre,ha már valaki végképp nem tudja megtartóztatni magát,mert ez esetben megházasodva már nem követne el bűnt.

  Nekem az egészről az a véleményem,hogy addig,amíg valaki nem hazudik,nem csapja be a szeretett társát – legyen az csak barát(nő),vagy házastárs -,addig szerintem ilyen dolgoknak valójában semmi jelentősége nincs.A probléma akkor kezdődik,amikor az egyik fél a társa tudta nélkül kezd olyan dolgokat művelni,ami nyilvánvalóan fájdalmat okozna a szeretett félnek,ha a tudtára jutna!

   
  • ateistanaplo

   2011. július 28. csütörtök at 11:54

   “Egyébként az idézett I. Kor. 7. alapján nekem mindig is úgy tűnt,hogy Pál apostol itt kifejezetten az agglegény-vénlány életmódot tartaná üdvösnek alapvetően,a házasságot szinte csak szükséges rossznak tartja arra az esetre,ha már valaki végképp nem tudja megtartóztatni magát,mert ez esetben megházasodva már nem követne el bűnt.”

   Engem is sokszor elgondolkodtatott Pál szex-szel kapcsolatos érdekes felfogása. Illetve, ahogy magát jellemzi: “ha úgy volnátok, mint én”. Impotens volt vajon? 😀 Ez sok mindent megmagyarázna, hogy másoktól miért irigyelte a szexet vagy hogy miért utálta a nőket. 😀
   Ó, tudom, a keresztények szerint Isten megadta neki a cölibátus ajándékát. 😀

   Egyébként igen, Pál az agglegény/vénlány életmódot tartja a legjobbnak. A hitgyüliből viszont emlékszem egy Vidám Vasárnapra, amikor Németh Sándor felszólította azokat a fiatalokat, akik nem házasok, hogy álljanak fel. Felálltak, ő meg elkezdett azon poénkodni, hogy ez így nem jó és hogy meg kell házasodni, ki kell szakadni anyuci szoknyája mellől, családot kell alapítani stb. Na de honnan tudja, hogy Isten ezeknek a fiataloknak nem éppen azt az ajándékot akarja megadni, amit Pálnak? 😀

   Szóval annyira azért ezt az agglegénységet/hajadonságot nem hangsúlyozzák, mert akkor mi lesz az utánpótlással? Kellenek még 20 év múlva is hívek a gyülinek. 😉

   “Nekem az egészről az a véleményem,hogy addig,amíg valaki nem hazudik,nem csapja be a szeretett társát – legyen az csak barát(nő),vagy házastárs -,addig szerintem ilyen dolgoknak valójában semmi jelentősége nincs.A probléma akkor kezdődik,amikor az egyik fél a társa tudta nélkül kezd olyan dolgokat művelni,ami nyilvánvalóan fájdalmat okozna a szeretett félnek,ha a tudtára jutna!”

   Én is így vagyok vele. Ha nem csapod be a másikat, ill. nem követsz el bűncselekményt, akkor kinek mi köze van hozzá hogy élsz? Hogy összeházasodsz-e a pároddal vagy sem. És ha megcsalod, ahhoz is csak a párodnak és a szűk családnak van köze, nem a gyülekezetnek. Az a baj, hogy a hitgyüli pl. olyan szinten mászik bele az emberek magánéletébe, hogy megmondják ki kivel házasodhat és kivel nem.

    
   • Warlord

    2011. július 28. csütörtök at 12:44

    A Pál-féle álláspontra egyébként azt is mondják,hogy azért propagálta az egyedülálló életmódot,mivel ő úgy hitte,hogy a “küszöbön álló elragadtatás” miatt célszerűbb nem belebonyolódnia a keresztényeknek semmilyen kapcsolatba.
    Csak ez azért elég hihetetlen,mivel állítólag “isteni kinyilatkoztatás” részese volt,tehát akkor nem tévedhetett volna abban,hogy “Közel az Úr”,ami óta ugyebár már lassan 2000 év telt el!

     
   • secularhungary

    2011. július 30. szombat at 22:55

    Bizony voltak olyan szekták (manicheusok talán), akik ezt igen komolyan vették, és nem tartották problémának a kihalást, sőt.
    Pál kapcsán persze több lehetőség van, az általad említetteken kívül lehetett pl. aszexuális, homoszexuális, lehet, hogy annyira kicsi volt, hogy még próbálkozni sem mert, esetleg épp ott támadta meg valami lepra, de az indulata alapján egyvalami elég valószínű: baromira nem volt magával megbékélve.

     
 102. abt

  2011. július 28. csütörtök at 10:57

  A szex témájához amerikai típusú karizmatikus körökben jön még az a szólam, hogy ,,a szüzesség papírba csomagolt ajándék, amit az ember csak az Isten által elé tett házastárssal élvezhet” (Linda Dillow stb.). Persze, így az önkielégítésnek is annyi.

  Nekem ráadásul még azt is mondták sokszor, hogy azért rossz maszturbálni, mert akkor valakit, akire közben gondolok, Isten elé helyezek, bálványozom, imádom (??!). Kamaszként különösen nehéz az ilyesmit elviselni, amikor amúgy is tombolnak az emberben a hormonok – ilyenkor jönnek a ,,most kijátszom Isten kegyelmét, mert megint megtettem, pedig megígértem, hogy nem, és ő meg is bocsátott”, és az a félelem, hogy nem is vagyok eleve elrendelten kiválasztott, ez ebben is megmutatkozik például, csak köves talajra hullott mag vagyok stb., hisztérikus zokogás a vécében, elbújva a családtagok elől, mert úgysem tudja az ember ezt elmagyarázni a nem hívő családnak.

  Én is református vagyok/voltam btw, a pontosság kedvéért.

   
  • Megadatott

   2011. július 28. csütörtök at 11:07

   Jézusom. Milyen helyekre jártatok ti? Nem csoda, hogy kiábrándultatok. Mi az a btw?

    
  • ateistanaplo

   2011. július 28. csütörtök at 11:55

   “Nekem ráadásul még azt is mondták sokszor, hogy azért rossz maszturbálni, mert akkor valakit, akire közben gondolok, Isten elé helyezek, bálványozom, imádom (??!).”

   Aha! Szóval ez a baja Istennek a maszturbálással! Hogy nem rá gondolunk közben! Hogy ez eddig nem jutott eszembe! Bocs, ezt nem hagyhattam ki. 😀

    
   • hunlaprovo

    2012. március 22. csütörtök at 02:32

    Jó estét ateistanaplo. Rég írtad ezt a bejegyzést de hátha olvasod amit hozzáfűzök.
    Fentebb megnéztem egy holografikus világról szóló elméletet elemző filmet. Abból levezetném.
    Amikor valaki egy valakire gondolást elfogad az torzítja. A valóságra a jelenre kell törekedni. Nem a múlt emléke jó. Nem elég tervezgetni a jövőbeni eseményt legyártani az agyban mint egy hologramot, mint egy filmet (ezért sikeres üzletág a pornoipar, van rá hajlam). A jelenben kell megszervezni a kapcsolat létrejöttét, a jelenben kell odafigyelni a partnerre és a partnernek figyelni pillanatról pillanatra minden rezdülését. Ez a közösség(szép magyar szó közös-ülés, ölébe ül, ölel nem is tudom a szavakat meg kellene nézni biztos sok van,mert beszédes a magyar nyelv) a két embernek a közössége egymásra figyelése , beszélgetése egymás irányítása önmagunk megosztása egymással. Felemelő. És én 2x átéltem mikor 2-en mentünk fel és 3-an jöttünk vissza. Tudtuk a pillanatot mikor megérkezett egy új személy közénk mondtuk egymásnak az együtt lét (ez is szép szó)után és valóban a teszt jelzett 2 hét múlva.A teremtés hatalma öröme amit megosztott így velünk a teremtő. Részt vehettünk 2 új élet bejöttében. Ami előbb volt pár órával mint amikor nyilván a sperma megtette az utat stb. biológiai folyamat…lezajlott.Ez a két személy ebben a dimenzióba az állandó jelenben van velem és növekednek cseperednek. Na most ha a múltba vagy a jövőbe egy vízióba (tele- vízió)ba révedve van egy ember akkor abból nem lesz semmi. A jelenben élni valósan jobb, jó reggelt apu-t hallani ébredéskor.
    Valamint lesz kikért imádkozni drukkolni míg a föld tart. Ha valaki mondjuk megszakítja ősei fonalát az aztán jó ideig unatkozhat porhüvelye nélkül míg újra testet ölt.Olyan mint nézni egy meccset ahol lehozták a pályáról a kedvenc játékosaidat és csak idegenlégiósok fociznak a csapatban.

     
 103. abt

  2011. július 28. csütörtök at 11:18

  ,,by the way”

  Egyébként nem ezért ábrándultam ki – rengeteg református van, aki továbbra is éli a kedves kulturális/közösségi keresztény életét anélkül is, hogy ezeket figyelembe venné. Kihúzza a tanításból a szeretetet meg az Isten örök kegyelmét, ami neki meg nem tetszik, eltussolja. Cherry picking… Ha ennyi lett volna, simán felekezetet váltok… vagy vallást. Hasonló okaim voltak, mint a blog írójának, nekem viszont akkor nem a természettudományok, hanem a szépirodalom jelentette az ütközési pontot.

   
  • Megadatott

   2011. július 28. csütörtök at 11:29

   Szépirodalom? Ezt sem tudom hova tenni. Ez egy ilyen nap. 🙂

   Picit kifejtenéd?

    
 104. abt

  2011. július 28. csütörtök at 12:02

  Szívesen. Persze, valószínűnek tartom, hogy az általában természettudományokon edződött olvasóközönség némileg spekulatívnak fogja tartani a módszeremet, minthogy ez nem mutat rá a Biblia ellentmondásaira, de nem cáfolja a teremtést sem, tehát végül is mi okom lett volna ebből levezetni akármit is?

  Igazából annyi volt, több más dolog mellett, hogy éltem én egy világban – burokban, néhány ember társaságában, persze, mivel egyházi gimnáziumba jártam. Ebben a világban fekete-fehér kategóriák uralkodtak. Voltunk mi és ,,ők”, akik természetesen mind pokolra voltak kárhoztatva, akármit tettek is, hiszen nem voltak kiválasztottak a kezdetektől fogva. Lehet, hogy boldogok voltak, de ,,természetesen” nem tudták, hogy valójában nem azok, hiszen nem ismerték a kegyelmet stb. Ekkor általában hívők között voltam a legtöbbet, mert bentlakó is voltam, és gyakorlatilag éjjel-nappal (szó szerint – volt, hogy az éjszaka közepéig) tanácskoztuk az összes lehető szögből Isten dolgait. Érthető világ volt, megvolt, hogy mit kell, mit lehet, mit nem lehet, megvoltak a kategóriák – egyértelmű kategóriák, nulla kivétellel.

  Ugyanakkor ez a kisvilág egy másikba volt beágyazva, abba, amelyet a mi körünktől eltérő ,,ők” laktak, normál emberek. Ez ábrázoldóott a regényekben is, nyilván nem lehet miden könyv keresztény szemszögből írva, illetve engem nem lehetett leszoktatni az irodalomról* és átszoktatni csak a hívőknek való könyvekre, mert nem hagytam, nem akartam ,,elengedni” ezt (mindenkinek az egy darab kötelező engedetlensége Istennel szemben… 😀 ). Azt láttam, hogy a regényekben az emberek nem fekete-fehérek, hanem vannak átmenetek. Senki nem csak jó vagy csak rossz. Vannak megkérdőjelezhető racionalitási fokú tetteik, csinálnak olyat, amit én nem csinálnék, mert csak (mert az én személyiségembe nem fér bele, nem tenne jót stb.), de attól még nem tekinthetők erkölcstelennek. (keresztény mérce szerint azért elég sok minden erkölcstelen.) És még mindig szimpatikusak, pedig nyilvánvalóan nem kellene, hogy azok legyenek… valahogy sosem tudott meggyőzni az az érvelés, hogy ,,Krisztuson kívül nincsen boldogság, még akkor sem, ha az illető azt állítja, hogy ő boldog, mert nem tudja, hogy valójában nem az”. Keresztényként egy kicsit szégyelltem, hogy amikor láttam valakit rossz állapotban, szívesebben mondtam volna neki, hogy ,,kéne neked egy csaj”, mint azt, hogy ,,neked megváltásra van szükséged.” Emlékszem, egyszer valaki kigúnyolt, mert elbeszéléseket olvastam Kafkától. aztán rákezdett, hogy de nekünk ezt valahogyan mégis jó olvasni, mert látjuk, hogy mitől lettünk megmentve a hit által. Hülyén éreztem magam. Mi, most mi vagyunk egy elit kör, a többieket meg sajnálni kell? Nem tűnt a világ olyaan egyszerűnek, hogy fekete-fehéren lehessen beállítani. Meg valahogy úgy éreztem, hogy nem kell mindenkinek hívőnek lenni. (teológiailag ez egyébként is lehetetlen, de ebbe ne menjünk most bele.) mármint… hogy nézne az ki, ha mondjuk Josef K hívő lett volna? Valahogy torznak tűnt ez az egész. ,,baszta a csőrömet”, hogy a világ nem csak egy mikrovilágból áll, ami a magamé, ahol megszabott normák vannak, ami akkor is úgy van, ha máshogy jobban vagy morálisabban működne, és ahol egyértelműek a kategóriák. Úgy éreztem, hogy ez nem elég. Nem volt működőképes.

  Ugyanakkor rajtam is nagy volt már a nyomás, már ami az idegeimet illeti, ld. pl. a posztot.

  Mondhatjátok, hogy nálam ez érzelmi kitérés volt, vagy hogy ,,túl hamar” léptem le, de ez volt a kezdőpont, ami után minden egyéb következett. Az addig beszűkült érdeklődésem kinyílt, nem győzöm bepótolni a sok mindent, ami kimaradt. Középiskolában lusta voltam biológiát tanulni, és úgyis minek, ha az evolúció a tudósok hazugsága… mennyivel egyszerűbb dolgom lett volna, ha akkor kinyitok egy biológiakönyvet, talán nem kellett volna évekig gyötörnöm magam, mert hamarabb ráébredek, mi a teljesen logikus és egyértelmű igazság… a legmegdöbbentőbb dolog az volt egyébként így utólag visszanézve, többek között, hogy az a nevelőm, aki ,,mentorált” ezek alatt az évek alatt, maga is biológia- és földrajztanár volt. Nem tudom, hogy volt képes eltagadni saját maga elől a bizonyítékokat, ilyen intellektuális árulást elkövetni magával szemben… mennyi agytornába kerülhetett neki. Persze, lehet, hogy ő is megtört volt, mint én, aki kamaszként a szülei válása folyományaként sok olyat látott-hallott, ami ilyen idősen nem tesz jót az ember jövőképének és önbecsülésének.

  Ennyi volna. (Coming out, végre.) Lehet, hogy az egész nagyon valószínűtlennek és irracionálisnak tűnik, amiért folyamatos lelkiismeret-furdalásom van (nem vagyok ,,igazi” itt sem), de mindenkinek megvan a saját története erre vonatkozóan.

  * próbálkoztak vele, látszik is egy kicsit a mai műveltségemen

   
  • ateistanaplo

   2011. július 28. csütörtök at 12:46

   Ez a fekete-fehér, végletekig leegyszerűsített látásmódja a kereszténységnek engem is zavart. Amiben persze ők a fehérek.

   A fejemben jár egy ember, aki a keresztény tanítások szerint szinte biztosan pokolra jutott, pedig szerintem összességében ha mérlegre teszem az életét nagyon komolyan a jó irányba billen a mérleg nyelve. Nem tért meg. Nem töltekezett be Szentlélekkel. Nem volt tökéletes ember: olyan is előfordult, hogy házas nővel kezdett. Ugyanakkor a szívét-lelkét kiadta a szerencsétlenekért, a betegekért, szegényekért. Ez volt az élete. És ritka őszinteséggel és szeretettel művelte mindezt. A keresztény tanítás szerint ez az ember most a pokolban van. Mert nem tért meg. Mert volt olyan, hogy házasságtörést követett el (házas nővel kezdett). Miközben egy mocsok szemét tömeggyilkos, aki egész életében semmi mást nem tett csak rombolt, a mennybe jut, csak mert két perccel a kivégzése előtt a siralomházban megtért.

    
   • abt

    2011. július 28. csütörtök at 12:55

    Igen. Ráadásul pl.a házasságtörés épp olyan szerintem, hogy nem lehet feltétlenül mindig elítélni, pl. kényszerházasság vagy érdekből kötött házasságok esetén, ahol nyilvánvalóan nem szeretik egymást a felek. Én legalábbis nem tudom egyértelműen elítélni az ilyen embert…

    Sokszor volt olyan, ez már félúton a kitérés felé, hogy emberek tettek nekem szívességeket vagy olyan dolgokat, amiért hihetetlenül hálás voltam nekik, és olyankor bevillant, hogy ,,ez az ember most vérkomolyan el fog kárhozni?” Egyszerűen képtelen voltam elhinni…

    Mindegy, igazából példákat halmozok, de abszolút egyetértek, mint ahogy az a fentebbiekből is nyilván kiderül. 😀

     
  • secularhungary

   2011. július 30. szombat at 23:33

   Szerintem a szépirodalom és a művészet sokkal logikusabb kiút a vallásból, mint a természettudományok, épp azért, mert több a kétértelműség és a bizonytalanság benne, míg a természettudományokban azzal áltathatod magad, hogy most már, jobb módszerekkel, tényleg az egyetlen igazságot keresed (ami persze másképp fest, mint a bibliai isten, de attól még ugyanúgy abszolút végső igazság).
   Ha kicsit értesz az irodalomhoz, irodalomértelmezéshez és a Bibliát úgy olvasod, mint bármilyen más irodalmi műalkotást, azt látod, pont úgy tele van bizonytalanságokkal, ellentmondásokkal és kétértelműségekkel, mint bármely jobb műalkotás. Így aztán nem is csoda, hogy minden hívőnek megvan a saját értelmezése (ennyit a bizonyosságról, meg hasonlókról).

   Ja, és egy konkrét tipp az Ószövetség-értelmezéshez:sok ószövetségi történet alapmintája ugyanaz, mint pl. az Iliászé: különböző istenek hadakoznak egymással, az emberrel, mint ágyútöltelékkel. Az Iliászhoz képest az a különbség, hogy az Iliász átfogóbb, felülről (a mindentudó elbeszélő szemszögéből) mutatja be a történetet, míg a Biblia csak az egyik hadviselő fél harcászati eszközeinek (=emberek), azaz egy szereplőcsoportnak a szemszögéből írja le a történetet. Az Ószövetség ennek a csoportnak a története, és ennek az adott istennek, Jahwenek a parancsai is ennek a csoportnak szólnak (a többi csoportnak más istenek parancsolnak, és ezeknek az isteneknek a létét egyébként nem is tagadja az Ószövetség, csak a saját csoportnak tiltja ezek imádását).
   Innentől már nem olyan bonyolult a dolog.
   Vedd pl. a “ne ölj” és a “mészárold le az ellenséget” közötti ellentmondást: csoporton belül nem szabad ölni, csoporton kívül viszont nyugodtan. Ugyanez a helyzet a paráznasággal: a házasságon kívüli szex ugyebár az apaság elbizonytalanításával bomlasztja az apauralmú társadalmakat – ezért az ószövetségi, erősen patriarchális társadalmon belül nagyon tilos másnak a feleségével vagy rabszolgájával (“ágyasával”) kefélni, míg a (szintén erősen patriarchális) ellenséggel szemben kimondottan ajánlott harci eszköz a nők módszeres megerőszakolása (l.még a bosnyák nőket az 1990-es években).
   Persze ezt lehet cifrázni, a katolicizmus ugye szentséget csinált belőle (innentől nincs remény szabadulásra, hiába ver a férjed), az amerikai újprotestánsok meg ugyan zömmel házasságban kefélnek, de kb. hasonlóan sűrűn cserélik a házastársat, mint az európaiak az élettársaikat.

    
 105. Tope

  2011. július 28. csütörtök at 12:07

  Hú látom érdekes téma indult be!

  Megadatott! Kíváncsi lennék a te véleményedre ezzel kapcsolatban. Mi bűn, és mi nem szexuális téren illetve, hogy te ezt hogy éled meg mint keresztény, vannak-e kísértéseid, jegyesed, feleséged, vele hogyan élitek ezt meg…stb. és te milyen gyülekezetbe jársz amúgy?

   
  • Megadatott

   2011. július 28. csütörtök at 12:58

   Hova járok?

   Nem szeretnék reklámot (vagy negatív reklámot) csinálni nekik. Kisebb protestáns felekezet, amolyan pünkösdi jellegű, de nem szélsőségesek mint pl a hitgyüli. A hitemet meg egyébként nem kötöm felekezethez. Ennek sok értelmét nem látom.

   Mi a bűn szerintem Szexualitás terén?

   Ezt így nem szedtem még össze. Ebben a témában a Bibliai álláspontot én eltudom fogadni. Szerintem sem építő állattal vagy azonos neművel csinálni. Mondjuk ettől még nem ítélem a homokosokat. Nem utálom őket. (Több barátom pl homokos vagy biszex)
   Én azt is engedném nekik, hogy házasodjanak. Miért ne? Ha nekik ez olyan fontos? Viszont egy gyermeket már nem bíznék rájuk, szerintem az már nem játék, de most nem ez a téma.
   Felmerült még itt az orális szex és az önkielégítés is. Szerintem ilyen bűn sincs a Bibliában és nem tudom egyesek miért tartják annak. Na mind1.

   Felmerült még itt a házasság előtti szex. Szerintem ez sem bűn. De én nem tartom feltétlenül rossznak, ha valaki vár a házasságig. Az én tapasztalataim pozitívak ezzel kapcsolatban. Megtérésem előtt bármilyen kapcsolatom volt, az volt rá a jellemző, hogy az idő múltával (sajnos) egyre rosszabb lett. (a szex is)
   Viszont keresztényként azt tapasztalom, hogy a párommal a kapcsolatom egyre jobb. Fokozatosan egyre jobban megismerjük egymást és jól megvagyunk 8 év után is. Persze biztos másnak más tapasztalatai vannak.
   Egyébként az én közvetlen környezetemben lévő keresztény párok szintén jó kapcsolatban vannak, míg a nemkeresztény barátaim folyamatosan szakítanak és panaszkodnak hogy nincs egy normális lány (vagy fiú). A legtöbb teljesen kiégett és kiábrándult. 30 évesen már túl van 10-15 vagy kitudja hány kapcsolaton. És bevallom, lehet konzervatívnak gondoltok, de én amikor nem voltam keresztény sem kívántam olyan lánnyal lenni, akin átment a haveri kör fele. A keresztény lányokkal meg ez ugye nem fordul elő.
   Hirtelen ennyi. Na, most már rólam is többet tudtok. 🙂

    
   • Warlord

    2011. július 28. csütörtök at 13:20

    Hát,ahhoz képest,hogy protestáns gyülekezet,elég érdekeseket írtál,nem igazán találkoztam még olyannal,ahol pl. a házasság előtti szexet nem tartják bűnnek,vagy ami a homo házasságot illeti.
    Szerintem ti vagytok az a kevés kivétel,akik erősítik a szabályt… 🙂

    A hívők-nem hívők párkapcsolatával kapcsolatos tapasztalataidat viszont nem tudom osztani,hívők között is volt részem bőven válásokról hallani,ugyanakkor pl. a családunkban,ismeretségi körben is nagyon sok olyan nem hívő házasról tudok,akik már több évet,vagy akár egy életet leéltek együtt,alapvető problémák nélkül…

     
 106. abt

  2011. július 28. csütörtök at 12:08

  Egyébként még annyit, hogy reformátusként, főleg, ha nagyon benne vagy az eleve elrendelésben, elég sokat tudtam ezzel szenvedni. Honnan tudtam, hogy eleve elrendelve kiválasztott vagyok? ,,Ha ezt meg azt megteszem még mindig, bizonyára nem vagyok az. De amúgy is honnan tudnám, Isten nem közli egyértelműen… sőt, az is lehet, hogy csak azt hiszem felfuvalkodottságomban, hogy üdvözülni fogok, lehet, hogy tévedésben élek, és mégis a pokolban fogok kikötni.” Nem tudom ezt leírni már, de gyakorlatilag nem volt perc, amikor ne erre gondoltam volna, időnként már-már hisztérikus állapotban. Aki ,,negatív” irányban volt ilyen, annak idején ,,megkötözött”-nek hívták, hehe.

   
  • Warlord

   2011. július 28. csütörtök at 12:34

   Ebbenl az “eleve elrendelés” – ben (Kálvini predestináció ugyebár 😉 ) az a legjobb,hogy Isten azokat fogja elítélni,akiket nem választott ki eleve,holott ha őket is kiválasztaná,akkor elítélnie sem kellene/tudná őket.Ez az egész a józan ész számára teljességgel érthetetlen és elfogadhatatlan,mégis Isten igazságaként hirdetik.Erre mondtam azt,hogy ebből az “igazságból” köszönöm,de nem kérek!
   A másik esetben,a “szabad akaratos” tanításnál (arminianizmus) ugyebár az ember a szabad akarata révén dönt a felkínált isteni kegyelem elfogadása mellett.Csak mivel a kinyilatkoztatásban ott van,hogy bőven lesznek,akik el lesznek ítélve a kárhozatra,ez azt is kell,hogy feltételezze,hogy Istennek tudnia kellett előre,hogy nem fog mindenki élni a felkínált kegyelem eme lehetőségével,ennek ellenére mégis ezt a módját választotta az emberiség “megmentésére”,ami ugyebár annyira az isteni jóság fokmérőjeként jelentkezik a prédikációkban.
   Nem tudom,de én egy olyan megoldást,amiről eleve tudom,hogy csak kevés sikerrel kecsegtet,mivel csak kevesek megmentésére vezet, nem tudom valami nagy “jóságnak és igazságosságnak” betudni,mint amilyennek hirdetik!

   Szóval csak azért írtam ezeket le,mert minderre egyszer azt a válszt kaptam egy lelkésztől,hogy “az eleve elrendelés Krisztus”.Ezzel arra szándékozott célozni az illető,hogy Isten Krisztusban mindenkit kiválasztott,csakhogy ez szerintem ott bukik meg,hogy az “isteni ige”,a Biblia nyilvánvalóan tanítja a kárhozatot is,azaz hogy sokan lesznek,akiknek nem lesz része az üdvösségben,tehát vagy így vagy úgy,de a “Krisztusi kiválasztás” az esetükben nem jön össze,ami figyelembe véve a fentebbi okfejtést,az Isten jóságát sehogyan sem jelentheti!

    
   • abt

    2011. július 28. csütörtök at 12:43

    Na igen… viszont erre meg az a magyarázat, hogy az eredendő bűn miatt úgyis megérdemli, akit nem választott ki, mert Ádám engedetlensége folytán bűnös, és a bűn zsoldja a halál. Persze, nyitva marad a kérdés, hogy akkor akit mégis kiválaszt, milyen alapon? Ja, hát isteni kegyelem. Mindent meg lehet magyarázni… persze, hogy az isteni kegyelem ennyire ,,szelektív” legyen, megint arra mutat, amit te is írtál, vagyis hogy hogy egyeztethető össze egy jó és igazságos Isten képével.

    Egyébként igen érdekes, hogy annak ellenére, hogy a Biblia nyilvánvalóan ír a kárhozatról (OFF, de a témáról eszembe jutott), egyes keresztények azzal utasítják vissza az eredendő bűn elleni érveléseimet, hogy ,,ők igazából még nem is gondolkodtak el a pokolról meg az eredendő bűnről, meg nem hiszik, hogy bárki is odakerülne”. De ha nincs eredendő bűn, miért van szükségünk a megváltásra? ,,hát mert pl. mindenki megbántja néha a testvérét vagy hazudik.” De ezt nem lehet elintézni azzal, hogy bocsánatot kérek a testvéremtől vagy attól, akinek hazudtam? Miért kell ehhez hit? Áá. És tőlük szoktam megkapni, hogy túl gyors és érzelmi alapú döntést hoztam.

     
 107. Tope

  2011. július 28. csütörtök at 12:16

  @abt

  Nagyon osztom a véleményedet a burokban élésről! Én is vágytam kifelé, de el kellet engednem a világi barátaimat azért mert keresztény voltam. talán soha többé nem kapom őket már vissza, köszönhetően Istennek. A keresztény “barátok” szerint rossz hatással voltak rám, eltereltek Istentől. Ha belegondolok csak felhúzom magam! Csak így tovább a kommentekkel!

   
  • abt

   2011. július 28. csütörtök at 12:48

   köszönöm. nekem is voltak hasonló élményeim, ráadásul egy ideig egyes családtagjaimtól is távolabb kerültem… persze, akkor ettől az ,,üdvösség” függött, amiért semmilyen áldozat nem volt elég nagy.

    
 108. Warlord

  2011. július 28. csütörtök at 12:57

  “viszont erre meg az a magyarázat, hogy az eredendő bűn miatt úgyis megérdemli, akit nem választott ki, mert Ádám engedetlensége folytán bűnös, és a bűn zsoldja a halál.”

  Igen,a magyarázat ez,csak hát az továbbra is ott marad,hogyha Isten kiválasztaná/kiválasztotta volna,akkor ő is megváltott lenne/lett volna,tehát ennél a tanításnál alapvetően mégiscsak marad a felállás,miszerint az Istenen múlik ki üdvözül és kárhozik el.

  “De ha nincs eredendő bűn, miért van szükségünk a megváltásra? ,,hát mert pl. mindenki megbántja néha a testvérét vagy hazudik.”

  Megváltásra márpedig a tanok szerint éppenhogy az eredendő bűn miatt van szükség,a “megbántja testvérét,vagy hazudik” c. kategória már csak az eredendő bűn következményeként fordul elő,ami miatt a megváltottnak már csak “bűnvallásra” van szüksége.Ezt példázná ugyebár a lábmosásos jelenet és a hozzáfűzöttek…

  “Miért kell ehhez hit? Áá. És tőlük szoktam megkapni, hogy túl gyors és érzelmi alapú döntést hoztam.”

  Szerintem egyáltalán nem,egyszerűen hamarabb átláttad,mint talán a nagy átlag.Én is éveken keresztül azzal áltattam magam,hogy “nem érthetjük az Isten igazságát”,meg ugyebár meg van írva:
  “Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ézs. 55:8.-9.)
  Mostmár azonban úgy gondolom,hogy a végeredmény a döntő és ebből a szempontból mindez már mellékes…

   
 109. Tope

  2011. július 28. csütörtök at 17:54

  @Megadatott

  Máté 5, 27-30 “Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.”

  Ez szerintem elég világos a maszturbálást illetően, ha csinálod az egyik kezeddel akkor vágd le!
  Sőt ha már csak rá nézel valakire vájd ki a szemed. Ezt nem más mondta mint Jézus Krisztus, az Isten fia. Rá csak hallgatni kellene, nem?

  Igaza van Warlordnak, protestáns gyülihez képest elég laza a felfogásod. De nem ez a lényeg, hanem az hogy a Biblia fényében hogy él, mert gondolom azért bárhova jársz a Biblia az ami alapján éled az életed. Mlyen Bibliai igékre alapozod ezekben a dolgokban alkotott véleményedet. Csak, mert a hozzászólásodban, olyanokat írtál, hogy “szerintem” , “nem utálom”. Ezek tényleg csak a saját véleményeid, vagy Úgy véled Istennek a Bibliában ezekre a dolgokra tiszta és egyértelmű utasításai vannak. Azért kérdezem, mert ezek sarkalatos pontja a kereszténységnek. Például az én életem is máshogy alakult volna, ha a párom, az ő szülei, az én szüleim illetve keresztény barátaim a te véleményedet osztották volna. És a 10-15 gyüliben ahol megfordultam életem folyamán (remélem többen nem fogok) egyetlen hellyel sem találkoztam akik veled értettek volna egyet. Szerintük mind az önkielégítés mind a házasság előtti szex, mint a homoszexualitás bűn.

  A boldog párkapcsolat tényleg egy vegyes dolog. Mind a keresztények, mind az ateisták, mind a buddhisták, mind a krisnások stb körben vannak boldog és boldogtalan párok, házasságok. Örülök, ha jól megvagytok a pároddal, viszont látnod kell, hogy én pont arra világítottam rá , hogy az elfojtott szexualitás milyen károkat okozhat. Te pedig nem támogatod ezt, ezért nem is tapasztalhattad meg ezeket a dolgokat/nehézségeket. Az pedig, hogy hosszú idő elteltével is fennmarad-e a tűz a kapcsolatban, az pedig, csak a két félen múlik, odaszánáson, türelmen és odafigyelésen. Amíg ez mind két félben kölcsönösen fennáll addig nem lesz gond a kapcsolat semmilyen terén sem.

  Na de nem prédikálok már, mert az a papok dolga.

  Mindenkinek sok szerencsét a párválasztáshoz. 😀

   
  • Megadatott

   2011. július 28. csütörtök at 21:14

   Tope,

   A Mát 5.27-nél a „Ne paráználkodj” az helyesen „ne törj házasságot”. Sok fordítás valóban nem házasságtörést fordít, de a görögben ez egyértelmű. Nyugodtan nézz utána. Mondjuk ez a folytatásból is kiderül, mert asszonyra nem szabad nézni kívánsággal. A házasságtörés pedig a férjes asszonnyal való viszony volt. Ennek is utána nézhetsz.
   Ez a rész tehát nem az önkielégítésről szól, bármennyire is szeretnéd belemagyarázni.

   „És a 10-15 gyüliben ahol megfordultam életem folyamán (remélem többen nem fogok) egyetlen hellyel sem találkoztam akik veled értettek volna egyet. Szerintük mind az önkielégítés mind a házasság előtti szex, mint a homoszexualitás bűn.”

   Én nem mondtam, hogy a homoszexualitás az nem bűn. Azt írtam felőlem házasodhatnak. Ennyi. Hivatalosan a gyülik többsége tényleg nem ezt tanítja. Ettől még nagyon sokan ezt úgy látják, ahogy én. Ismerek még Reformátust is, aki így gondolja. Nagyon sok keresztény kezdi felismerni, hogy mennyi felesleges dologgal terhelték meg a „Nagy Tanítók” az életüket. Bűn az orális szex, bűn a mozi, bűn a rockzene….. stb. Ráadásul minden bibliai alap nélkül.

   Egyébként én elfogadom, hogy te a saját keresztény életedet nagyobb szigorral szeretnéd leélni. Tényleg, még tisztellek is érte. Viszont jobb, ha elfogadod, hogy vannak akik nem óhajtanak felesleges terhekkel élni. Ez az Ószövetségben is így volt. Voltak, akik önkéntesen szigorúbb életet éltek (pl a názírok, akik nem ittak bort, nem vágták le a hajukat stb.), de a nép nagy része nem sanyargatta magát ilyenekkel. Ettek ittak szabadon. Így van ez ma is. Csak a názírokat ma a fundik képviselik.

    
   • Warlord

    2011. július 28. csütörtök at 22:35

    “Sok fordítás valóban nem házasságtörést fordít, de a görögben ez egyértelmű. Nyugodtan nézz utána. Mondjuk ez a folytatásból is kiderül, mert asszonyra nem szabad nézni kívánsággal. A házasságtörés pedig a férjes asszonnyal való viszony volt. Ennek is utána nézhetsz.”

    A mózesi törvény értelmében a házasságtörés azért nemcsak a férjes asszonyra vonatkozhatott:

    “Ha valaki a városban találkozik egy jegyben járó szűz leánnyal, és vele hál, vigyétek ki mindkettőjüket annak a városnak a kapujába, és kövezzétek őket halálra! A lányt azért, mert nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, mert erőszakot követett el a más asszonyán. Így takarítsd ki a gonoszságot a magad köréből! De ha a mezőn találkozik egy férfi egy jegyben járó lánnyal, és megragadja a férfi, és vele hál, akkor csak a férfinak kell meghalnia, aki vele hált. (…)
    Ha valaki egy el nem jegyzett szűz lánnyal találkozik, megragadja, és vele hál, és rajtakapják őket, akkor az a férfi, aki vele hált, adjon a lány apjának ötven ezüstöt, a lány pedig legyen a felesége, mivel erőszakot követett el rajta; nem is szabad elbocsátania egész életében.”
    (V. Mózes 22:23.-25., 28.-29.)

     
   • ateistanaplo

    2011. július 29. péntek at 05:27

    Ezek szerint te egy liberálisabb irányzathoz tartozol. Vannak annyira liberális keresztény irányzatok, amelyek szerint a homoszexualitás sem bűn. Pl. az Ötkenyér itt Magyarországon: http://www.otkenyer.hu/

    És ők is meg tudják magyarázni a Bibliából, hogy szerintük miért nem az. 😉

    Ezzel csak arra akarok rámutatni, hogy végső soron mindenki a saját ízléséhez alakítja a kereszténységet. Mivel a Biblia annyira ellentmondásos és sokszor nem világos, hogy szinte bármit le lehet belőle vezetni – és annak az ellenkezőjét is.

    Ezzel együtt a keresztények többsége úgy véli bűn a házasságon kívüli szexuális kapcsolat. Kinek van igaza?

     
 110. ateistanaplo

  2011. július 28. csütörtök at 19:26

  Egyszer azt olvastam valahol, hogy az lehet amögött, hogy a Biblia elítéli homoszexualitást és (egyesek szerint) az önkielégítést, hogy abban az időben úgy hitték, hogy a férfi spermája elfogyhat egy idő után. Így aztán minden olyan szexuális aktus, ami nem a nemzést szolgálta pocséklás volt és így bűn. Nem tudom igaz-e, de el tudom képzelni, hogy tényleg ez a hiedelem állhatott a háttérben.

   
 111. bigatt

  2011. július 28. csütörtök at 23:04

  Annyit fűznék hozzá ehhez, hogy a fiatalok személyiségének és szexuális fejlődésének torzítása rombolása, emberellenes köztörvényes bűncselekmény, amit az egyház(ak), felekezetek, szekták és drága pásztorok (bort ivva és vizet prédikálva, mert közben titokban álszent pofával végigkefélik a fél gyülit) sorozatosan és folytatólagosan követnek el. (mellesleg ezek a pásztorok zömmel mind emberiesség ellenes bűnözők (konkrétan tudok köztörvényes ex-bűnözőről, aki “megtért” és áhitatos, karizmatikus pásztor lett, azaz ezzel hitegeti a zombikat, kéjeleg és még meg jól meg is él belőle) akik közben röhögnek titokban a sok birkán)…
  Ennek véget kellene végre vetni emberek! Mert ez már tűrhetetlen társadalmi probléma, hiszen tízezrével mennek zombulni szektákba unatkozó agyhalottak… És ez a TE GYEREKEDET is érintheti, egy egész rohadt életre megnyomoríthatja lelkileg, boldogtalan, szexuálisan (is; hiszen a mentális az alap) kórosan torzult-sérült csődtömegként vegetálja végig nyomorult életét, ezek miatt az élősködő férgek miatt!!!!
  Ezért javaslom a percsoport alakítását és próbaperek megkezdését. (komolyan!) Konkrét ügyeket, megragadható eseteket kéne gyűjteni. Bármilyen kezdeményezésben benne vagyok. (e-mail)

   
 112. Megadatott

  2011. július 29. péntek at 06:20

  Warlord,

  Ez a Mózesi szakasz a nemi erőszakról szól nem a házasságtörésről. A házasságtörés egyértelműen csak a férjes asszonyra vonatkozott. Ezt nekem (a nemrég meghalt) Raj Tamás magyarországi főrabbi is megerősítette. De a bibliában is egyértelmű. Pl Dávid.

  Ateistanapló,

  Igen a liberálisabb vonalat képviselem. Bár nem vagyok liberális, de ma még annyi a fundi, hogy annak tűnök. 🙂

  Az öt kenyér közösséget én is ismerem, a vezetőjükkel is volt szerencsém néhány órát beszélgetni. Érdekes felfogásuk van az biztos. És valahogy tényleg megmagyarázzák a homoszexualitást. 🙂 Persze nem értek velük egyet.

   
  • Warlord

   2011. július 29. péntek at 08:38

   “Ez a Mózesi szakasz a nemi erőszakról szól nem a házasságtörésről. A házasságtörés egyértelműen csak a férjes asszonyra vonatkozott.”

   Igen,volt olyan sejtésem,hogy ez csak az erőszakra vonatkozhat,azonban érdekesnek tűnne, ha ezek ellenére mondjuk megtűrték volna a fiatal,még nem házas pár olyan jellegű kapcsolatát,mint az pl. ma megszokott.(Együttélés házasságon kívül)
   Számomra az egész Biblia szellemisége tűnik olyannak,hogy ilyesmit nem tarthattak helyénvalónak.
   (Pl. Jézus felhívja a samáriai asszony figyelmét,hogy akivel együtt él,az nem férje!)
   Pontosan a Jézus Mt. 19:5.-ben idézett “Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.”-ből adódóan válik egyértelművé,hogy a FELESÉGÉHEZ ragaszkodva lesznek ketten EGY TEST,tehát én úgy vélem,a Bibliai felfogás nem támogatja a házasságon kívüli kapcsolat semmilyen formáját sem,és mindezzel együtt kell Jézus szavait is értelmezni,amikor a “kívánsággal asszonyra tekint” dolgot megfogalmazza,nem hinném,hogy itt arról van szó,hogy nem férjesre tekinthetsz,férjesre meg nem,ill. fordítva:nem házasként megteheted,házasként nem,mivel úgy már házasságot törsz!
   Egyébként számomra mindez immáron teljesen mindegy,ez legyen a keresztények gondja! 😀

   “(a nemrég meghalt) Raj Tamás magyarországi főrabbi”

   Nem is tudtam,hogy meghalt! 😦 Nyugodjék békében!

    
   • ateistanaplo

    2011. július 29. péntek at 09:06

    Továbbá szerintem a korábban már idézett 1. Korinthus 7:1-9 is azt támogatja, hogy nem helyes a házasságon kívüli szexuális kapcsolat. 9. vers:

    “De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.”

    Tehát vagy házasság vagy “égés”. A kettő között nem ad semmiféle alternatívát.

     
 113. Tope

  2011. július 29. péntek at 07:54

  Ahogy többen is írtátok a szó szoros értelmében vett, házasságtörésről egyértelműen kijelenti hogy bűn. Ez így ok. Az önkielégítésről annyit még talán, hogy ha Jézus tiltja a gondolatban történő paráznaságot, más nő megkívánását, akár az internetes pornós csajét, vagy a plakáton szereplőét, vagy a tv2-s időjárás jelentő nénit, akkor szerintem eléggé könnyű beleesni ebbe a bűnbe. Nem hiszem hogy nagyon sok olyan keresztény lenne aki egyetért az önkielégítés helyességével, és képes EGÉSZ éltében csak a feleségére gondolni. Tisztelet a kivételnek.

  A homoszexualitásról még két igehelyet:

  “Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.” ( Rm 1,26-27 )

  “Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonynyal hálnak: útálatosság az.” ( 3Móz 18, 22 )

  Isten úgynevezett igazságosságát viszont én sem tudom sok esetben felfogni, hogy lehet az például, hogy az Újszövetségben egy pillanat alatt kivégez két embert akik, csak hazudtak egy pénzügyi felajánlás miatt, viszont Dávidot aki, nemcsak hogy megcsalta a több száz feleségét, hanem még meg is ölette annak férjét, simán elengedi. Nesze neked személyválogatás!

  Isten szeretetéről a kedvenc videóm: http://www.youtube.com/watch?v=2iNoM14t-ZM De ezt biztos sokan ismeritek. Ugyebár egy prófétának mindent lehet. 🙂

  Remélem egyszer ez a sok vallásos ember felnő, és kinyílik a szemük. Elhiszik majd végre hogy nem kell egy égi apuci aki mindenben átsegíti őket, hanem elegek ők maguk úgy ahogy vannak, bármire képesek egyedül, bármit véghezvihetnek, ha keményen dolgoznak érte. Éljen az önmegvalósítás Istene! :;

  Amúgy jó reggelt és jó munkát mindenkinek!

   
 114. Megadatott

  2011. július 29. péntek at 10:45

  Ateistanapló,

  Szerintem is jobb a házasság, mint égni. Egyetértek Pállal. 🙂

  De nem hiszem, hogy ez egy új parancsolat lett volna Páltól. A törvényben meg egyértelműen nincs ilyen tiltás. A gyakorlatban sem volt. Lásd pl Salamonnak volt egy rakat ágyasa a feleségein kívül. Szóval nincs ilyen bűn, hiába erőlködnek a fundikeresztények és ti ateisták. 🙂

  Egyébként van valami bája annak, hogy veletek (ateistákkal) teológiai kérdésekről vitázom. Az meg különösen érdekes, hogy ti a hagyományos fundi értelmezéshez ragaszkodtok, pedig nem is bírjátok őket. Fura.

   
  • ateistanaplo

   2011. július 29. péntek at 11:14

   Szándékosan összemosod a dolgokat. Most az a taktikád, hogy lefundizol minden értelmezést, amely a tiédtől szigorúbb. Pedig elhangzott már jópárszor a fentiekben, hogy az, hogy a szex házasságon kívül bűn nem egy kifejezetten fundi tanítás, hanem nyugodtan mondhatni, hogy ez a fővonalas keresztény tanítás. Legalábbis én pl. a reformátusokat nem sorolom a fundamentalisták közé. Az, hogy a te gyülekezeted éppen nem így gondolja (ugyanúgy ahogy az Ötkenyér sajátosan nem úgy gondolja, hogy a homoszexualitás a Biblia szerint bűn), egy dolog. Ettől nem válik minden más értelmezés automatikusan fundivá. Lehet, hogy a ti Biblia értelmezésetek a hibás. De persze minden keresztény felekezet meg van arról győződve, hogy az övé a jó.

   Való igaz, hogy az ószövetségi szereplők sokszor többnejűek voltak és ágyasaik is voltak. Viszont az is benne van a törvényben, hogy egy lánynak szűznek kell lennie a nászéjszakáján (ha nem az, akkor meg kell halnia). Tehát akkor ebből az következik, hogy a férfiaknak szabad volt házasságon kívül szexelni, a nőknek viszont nem? Lehet. (Vagy egyáltalán milyen “jogviszony” ez az “ágyas”? Erről pontosan nem szól a Biblia.) De ez akkor ugyebár megint megmutatja a Biblia hímsovinizmusát.

    
   • Megadatott

    2011. július 29. péntek at 11:23

    Picit pontosítok: a felekezet ahova tartozom gyakorlatilag azt tanítja mindenben, mint a legtöbb más felekezet. Teljesen átlag hely. Viszont egyre többen jönnek rá mindenféle felekezetből, hogy a hivatalos egyházi tanítás az több helyen rossz. Ez így volt mindig. Luther stb.

     
  • secularhungary

   2011. július 30. szombat at 23:50

   Rövid és udvariatlan válasz: Egyáltalán nem fura: kívülről olvassuk a Bibliát, mint egészet, ahelyett, hogy egyes részeket kimazsoláznánk (aka cherry picking) és addig formálnánk, amíg a saját álláspontunkat alá tudjuk vele támasztani.
   Bocsáss meg, hogy ilyen őszinte vagyok, de az itteni hozzászólásaid alapján úgy látom, nálad a farok csóválja a kutyát: van egy világnézeted, amihez ahelyett, hogy simán felelősséget vállalnál érte, ha törik,ha szakad valami szentkönyves hivatkozást teszel. Miért nem vállalod egyszerűen fel a világnézetedet anélkül, hogy újabb felekezetet gyártasz hozzá?

    
 115. Warlord

  2011. július 29. péntek at 16:08

  Azt mindenesetre úgy gondolom,vehetjük ténynek,hogy a keresztények legnagyobb része – szerintem min. 70-80% – mind az önkielégítést,mind a kívánsággal való tekintetet,mind a házasság előtti szexet bűnnek tartja,ide értve többek között a Lutheránusokat is!
  Ha most meg mindez egy általános rossz egyházi tanításnak köszönhető,akkor megint azzal a problémával állunk szemben,hogy Isten nem tudott,csak olyan “útmutatót” adni,amit ennyien félreértelmezhetnek???

   
 116. Tubákos Szelence

  2011. július 29. péntek at 21:04

  Ki tehet arról, hogy őseink mindent megrépáztak, amit csak lehetett? Mi mehetett a barlangokban?? Az ókori kecskenyájak egyes példányai is megjárták. Aztán meg a misztériumvallások kultuszai a pap-kéjnőkkel, a hódító háborúk az erőszakolókkal…satöbbi

  A vallás gondolom próbálta visszafogni az ember-állat szexéhségét, vagy legalábbis keretek közé szorítani.

  A kereszténység ebben szerintem látványos csődöt mondott, amit hazugsággal tagadnak.

   
 117. krisztianerik

  2011. július 30. szombat at 08:12

  Ki tehet arról, hogy őseink mindent megrépáztak, amit csak lehetett? Mi mehetett a barlangokban?

  Ez azért érdekes , végül is nem nekünk tiltották meg a bibliában , hogy ne szexeljünk barommal ugy mint emberrel ::))), hanem az izraelita népnek . Mert ugyebár nekünk ez eszűnkbe sem jutna , ( legalább is nekem nem) de a kiválasztott népnek ezt külön parancsolatba kelett adnia a jóatyának.

  De miért is????::))))
  Minden mozgó állatot meg rép……tak ??::)))) a szent nép királyi papság??::)))
  hallelujahhélazúr::)))

   
  • ateistanaplo

   2011. július 30. szombat at 08:49

   Vigyázat! 18 éven felüli tartalom 😀

   Szegény békák! 😀

    
   • krisztianerik

    2011. július 30. szombat at 16:16

    És mondá mujampi a csimpánz isten – te pedig csimpánz , ha bezár az ember a ketrecbe , akkor ne közösülj ugy békával mint csimpánzal , mert akkor a csimpánzok csufsága leszel ,az ember kinevet és neveznek téged majomnak::)))

    Majomparádé 1;12

    :::))))

     
   • Warlord

    2011. július 30. szombat at 17:52

    Na erre mondják,hogy nem mindegy,hogy a f…-nak melyik végén vagy! 😀

    Azért mindenesetre nem kispálya…

     
   • Warlord

    2011. július 30. szombat at 17:55

    Na erre mondjék,hogy nem mindegy,hogy a f…-nak melyik végén vagy! 😀

    Mindenesetre nem kispálya…

     
   • Tubákos Szelence

    2011. július 30. szombat at 23:07

    Ezek alapján el lehet képzelni, hogy mi történhetett, mikor az ősemberekre rátört a kangörcs.

    Jobb lehetett ha sem állat, sem ember nem volt a közelben 😀

     
 118. Warlord

  2011. július 30. szombat at 17:57

  Oops…
  Úgy tűnt,hogy elveszett a kommentem,erre most meg itt van mind a kettő…

   
 119. hitkerdesek

  2011. augusztus 8. hétfő at 11:29

  Pont ez a probléma a Hitgyülivel, amiket leírtál.

  Tömegpszichózisra épít. Gyakorlatilag függővé tesz a külső vallásosságtól és a “gurutól”, Németh Sándortól. NIncs jogom senkinek a belső életét és indítékait megítélni, de nekem úgy tűnik, hogy őt első sorban a pénz és a hatalomvágy hajtja. És keresi az embereket, akiknek alacsony az önbizalma, és akik erre vevők. Amolyan “fogyasztói kereszténység” az, amit árul.

  Még az is lehet, hogy a bűntudatot is szándékosan alakították ki Benned, bár ez nem biztos. Én katolikus vagyok, és sosem volt ilyen mértékű bűntudatom, mint amit itt leírsz. Vagy legfeljebb egy-két napig, ha tényleg nagyon súlyos bűnt követtem el. A bűntudat nem rossz akkor, ha jogos, és rövid ideig tart. De ha megbántad a bűnödet, bocsánatot kértél, akkor el kell, hogy múljon! Például ha megbántod egy közeli barátodat, és kibékültök, akkor sem normális, ha ha továbbra is bűntudat gyötör.

  Kívülről úgy látom a Hitgyülit, hogy “mi vagyunk a jók, a kiválaszottak, állandóan csodák történnek velünk, nem úgy, mint más, hitetlen közösségben” lehet a gondolkodásmódjuk. Érdemes elolvasni Jean Vanier: A közösség c. könyvét, ami éppen az ilyen hozzáállást tartja károsnak. A “szekták” azt hiszem, nem önmagukban rosszak, de mivel kicsik és függetlenek, könnyen éldozatul esnek egy tévtanítónak, vagy egy karizmatikus, de zsarnoki vezetőnek. Nekem több rokonom is járt egy másik, szintén karizmatikus közösségbe, Ők csalódtak az egyébként nagy tiszteletben álló vezetőben, és már hárman is kiléptek, hogy más közösséghez csatlakozzanak.

  A kreacionizmusról annyit, hogy nem minden keresztény veszi szó szerint a teremtéstörténetet. Például én sem. A Bibliában nagyon sok a példabeszéd, és a “hat nap” tökéletesen érthető egy műveletlen földműves számára is. A “hatvanmilliárd év” nem. A katolikus papok évekig tanulják a Biblia értelmezését a szemináriumban. Ezzel szemben sok kisegyház elég szabadon értelmez belőle egy-két részletet. Ezzel könnyen orruknál fogva vezethetik a teológiában képzetlen embereket. Lehet, hogy ez a fundamentalista hozzáállás is azt szolgálja, hogy a tagok minél jobban zárkózzanak el a külvilágtól. Mit gondoltok?

  Végül egy kérdés a bejegyzés írójához: azt már tudod, hogy a Hitgyüli nem vált be Neked. Szerinted logikus azt mondani, hogy az egész kereszténység hazugság, ha semmilyen más felekezetnek nem voltál tagja? (azt megértem, hogy elment a kedved, de ez nem észérv)

   
  • Ricsi

   2011. augusztus 8. hétfő at 20:48

   A kérdésedből ítélve nem töltöttél elég időt a blogon, csak beindította a radarodat a fenti bejegyzés címe. Javaslom, hogy első körben böngészd végig a bejegyzéseket.

   Ja, és csak hogy tudd: nagyon sokadik vagy a sorban, kösd fel a bajuszt, ha új kérdéssel, vallásinterpretációval, magyarázatokkal, idézetekkel, zsoltárokkal akarsz operálni.

   Tényleg kösd fel.

    
   • hitkerdesek

    2011. augusztus 14. vasárnap at 22:43

    Jól gondolod. Egy másik oldalon írtam hozzászólást, és ott találtam a linket. Érdekesnek tartottam a bejegyzést, ezért is válaszoltam rá. Tetszik, hogy itt az emberek értelmesen, logikusan próbálnak meg a vallásról és hasonló témákról beszélgetni. Kíváncsi vagyok az érveidre, függetlenül attól, hogy egyetértek-e a véleményeddel vagy sem. Mindketten tiszteljük az igazságot.

    Fontosnak tartom azt leírni, hogy a keresztény hit szerint a legfonrosabb, hogy hogyan éljük meg a hitet. Tehát lehet valakinek akármekkora hitbeli tudása, csak akkor fog üdvözülni, ha betartja Isten parancsait. Én sem vagyok képzett teológus, első sorban a saját, gyakorlatban is megélt hitemről tudok beszélni. Viszont nem tartom haszontalannak a teológiai ismereteket, mert fontos, hogy az ember fejében minél kevesebb legyen az ellentmondás.

     
  • Xmes

   2011. augusztus 9. kedd at 08:13

   Hitkerdesek:
   Szerintem eléggé félre értetted. Neki nem csak a hitgyüli nem vált be, hanem az egész keresztény vallás.

   “A katolikus papok évekig tanulják a Biblia értelmezését a szemináriumban.”
   Erre igazán kíváncsi lennék. A katolikus papok mi alapján határozzák meg szerinted, hogy mit értenek belőle szó szerint, és mit csak “szimbolikusan”, “képletesen”?
   Írtad, hogy nem veszed szó szerint a teremtés történetet. Akkor hogyan értelmezed, és mire alapozva? Például a negyedik napot. És hogy egyezteted össze, hogy “Mózes” két egymástól gyökeresen eltérő teremtés történetet ír le?
   Az első verzió szerint az embert a 6-ik napon, míg a második verzió szerint az embert a növények teremtése előtt teremtette.
   “Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
   Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
   És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.”
   (Móz 1 2,4-2,7)
   Hogy tudsz ebből az ordító önellentmondásból egy egy ellentmondás mentes sztorit összehozni a “képletes” és “szimbolikus” értelmezésekkel?

    
   • Ricsi

    2011. augusztus 9. kedd at 09:41

    Intellektualis oszintetlenseggel

     
   • hitkerdesek

    2011. augusztus 14. vasárnap at 22:59

    “Erre igazán kíváncsi lennék. A katolikus papok mi alapján határozzák meg szerinted, hogy mit értenek belőle szó szerint, és mit csak “szimbolikusan”, “képletesen”?”

    Mivel nem végeztem teológiát, erre nem tudok válaszolni. De az biztos, hogy ehhez hasonló kérdéseken több száz évig vitáztak híres teológusok, mint pl. Aquinói Szt. Tamás, Pázmány Péter stb. De az egyházon belül is változtak a vélemények. Tudtommal sokáig Jézusnak az ég madairól szóló tanítását sem vették szó szerint. Aztán jött Szt. Ferenc, és megvalósította az evangéliumi szegénységet, sok egyházi személyt megelőzve.

    “Hogy tudsz ebből az ordító önellentmondásból egy egy ellentmondás mentes sztorit összehozni a “képletes” és “szimbolikus” értelmezésekkel?”

    Hogy magyaráznád el a Föld és az élet létrejöttét egy 5 éves kisgyereknek? Szerintem kizárt, hogy tudományos alapossággal meg tudnád tenni. Azért, mert vagy ő nem elég fejlett hozzá, vagy az ismereteink hiányosak. Elkezdene kérdéseket feltenni, amire egy idő után nem tudnál válaszolni, mert az adott korban nem tudja megérteni a szükséges fogalmakat.

    Úgy tudom, az is kérdéses, hogy valóban Mózes írta-e az öt könyvet. Lehet, hogy csak neki tulajdonítják. Az biztos, hogy az egyik teremtéstörténet később került hozzá, ha jól tudom, a második.

     
  • ateistanaplo

   2011. augusztus 9. kedd at 17:26

   @ hitkerdesek

   Ricsi tulajdonképpen válaszolt helyettem és örülök is neki, mert ezt már sokszor megválaszoltam, így többször nem kívánom. Olvasd el a blogom egyéb bejegyzéseit is és bennük megtalálod a választ, de tulajdonképpen már ebben is, ha figyelmesen olvasol.

   Egy felekezetében csalódott katolikusra egyébként éppen így lecsap mondjuk a hitgyüli és azt mondja, hogy csak nem jó kereszténységet tanítottak neked, de itt van ez, amit mi kínálunk. Vannak különbségek az egyes felekezetek között és tény, hogy nem próbáltam végig mind a 30 ezret, de ettől még el tudom dönteni, hogy a kereszténység úgy ahogy van nem elégít ki, a Bibliát pedig nem tartom másnak, mint egy ősi mesekönyvnek.

    
   • hitkerdesek

    2011. augusztus 14. vasárnap at 23:06

    Nem ismerem a Hitgyüli módszereit, de amit eddig hallottam róluk, az alapján kinézem belőlük. Fordítva nem hallottam egy ilyen esetről sem.

    Isten létéről szerintem nem lehet puszta ésszel megbizonyosodni. Csak a szív által. Több megtérés, amiről hallottam, úgy kezdődött, hogy az illető belül hallott egy hívó szót.

     
  • sany

   2011. augusztus 10. szerda at 07:08

   JO SOKAIG TANULJAK A KATOLIKUS PAPOK A BIBLIAT MEG SEM ERTIK MEG SOHA HOGY KINEK NINCS FELESEGE AZ NEM LEHET PAP DE SE BAJ MERT JO A SEG IS NEKIK NEMET SANDOR LEGALAB A PINAT SZERETI

    
   • xingtao

    2011. augusztus 10. szerda at 07:32

    Ez nagyon intelligens hozzászólás volt!

     
   • krisztianerik

    2011. augusztus 15. hétfő at 10:02

    isten létéről szerintem nem lehet puszta ésszel megbizonyosodni. Csak a szív által. Több megtérés, amiről hallottam, úgy kezdődött, hogy az illető belül hallott egy hívó szót.

    Én is anno megtértem ,most lesz 20 éve . Mivel én okkult dolgokra voltam nyitott , ezért a szellemi dolgok igen vonzóak voltak a számomra , ezért nem volt nehéz megtérésre jutnom. Tehát a saját tapasztalatomból okulva megértettem , hogy akik vonzódnak valamilyen módon a szellemvilághoz azok az emberek könnyebben megtérnek. Akik világi emberként hisznek a szellemvilágban , azok hisznek egy felsőbb szellemi hatalomban , hogy ő irányitja az emberek életét .Hasonló módon voltam én is és ragaszkodtam egy ismeretlen szellemi hatalomhoz akit úgy hívnak isten.
    Sokan beszélnek arról, hogy az ember szívében érzi a hívó szót , hazudni nem akarok ugyan így éreztem én is anno 20 éve.
    Ma már nem hiszek abban a felsőbb szellemi hatalomban így ezek már hatást nem tudnak gyakorolni sem rám sem a szívemre . ( ma már nem érzek semmilyen hívó szót) Véleményem szerint minden ember szeretné elfogadni a tényt , hogy van egy felsőbb szellemi hatalom amely irányítja az ember sorsát .
    A saját tapasztalatom nem más , mint az , hogy ez egy hazugság , semmivel nem volt jobb életem keresztényként mint világi emberként , eltekintve attól , hogy ma már nincsen büntudatom és állandó lelkiismeret furdalásom.

     
 120. Akkakk

  2011. augusztus 9. kedd at 12:15

  Lemegy a blogról a kenet??? 😀

   
  • Akkakk

   2011. augusztus 9. kedd at 12:16

   Mert a “kenet”, mint tudjuk: csúszik-mászik” 😀 😀 😀

    
 121. Akkakk

  2011. augusztus 9. kedd at 12:22

  Sebaj! Együnk tiltott gyümölcsöt:

   
  • krisztianerik

   2011. augusztus 9. kedd at 16:06

   HÚÚÚ ez a film nekem nagyon bejött , ebben a filmben van egy jelenet , amikor Ábrahám mondja , hogy isten neki adta a földet ameddig a szeme el lát . A fia meg közbeszól , ez igaz csak isten elfelejtett szólni a területen lakó népeknek , igy minden másnap más népekkel harcolnak a földért ::))))

    
 122. xingtao

  2011. augusztus 9. kedd at 16:44

  Haha, ez jó 🙂 Mi a film címe?

   
 123. Toronyőr

  2011. augusztus 9. kedd at 16:44

  HIhihihihihihi!!!! Amikor megnéztem ezeket, kézen állva nyakon fostam magam. http://www.youtube.com/watch?v=mMKCn4MsPhA&feature=mfu_in_order&list=UL

   
 124. Ricsi

  2011. augusztus 9. kedd at 16:48

  Year One, otthon A kezdet kezdete cimmel futott

   
 125. xingtao

  2011. augusztus 9. kedd at 17:01

  Köszönöm!

   
 126. krisztianerik

  2011. augusztus 10. szerda at 15:57

  kedves ateistanapló !!
  Kiváncsi lennék rá , hogy te olvastad -e az alábbi cikket valamikor ??

  “Valahogy így. Azt gondolom, hogy már az is hiba volt, hogy fiatal házasként egymás hegyén hátán laktunk. A mi szobánkat Sándorékétól egy duplaajtó választotta el, amit “befalaztunk” valamivel. A szobánk ajtaja üveges volt, amire függönyt szereltünk. Ha vissza akartunk vonulni, elhúztuk a függönyt. Egy idő után arra lettünk figyelmesek, hogy miközben mi a szobánkban vagyunk, a házban a testvérek elkezdtek szellemi harcot folytatni. Főleg a “bujaság szellemét” űzték. Eleinte nem is értettük, csak később jöttünk rá, hogy ez a mi visszavonulásunkkal van kapcsolatban.
  Nos, mindketten olyan családból származunk, ahol a szülők szerették egymást és élvezték a házasélet örömeit is. Számunkra is ez természetes volt. De a “bujaság szelleme” akkor is “támadásba lendült”, ha csak olvasni vagy beszélgetni húzódtunk vissza a szobánkba. Mindenesetre elképzelheted, milyen kínos volt újra kijönni a szobánkból. Éreztük magunkon, hogy miket képzelnek ránk kivetítve és ifjú házasként kínosnak éreztük a szituációt. Ez mindenkit”

   
  • krisztianerik

   2011. augusztus 10. szerda at 15:59

   “Nem tudom és nem is akarom találgatni. Én azt sem akarom kétségbe vonni, hogy ők maguk érezhettek valami rosszat. Mindenestre ma már tudjuk, hogy ez az “érzésesdi” és “képzelősdi” mindenkit megfosztott attól, hogy szabadon és egészségesen tudjon fejlődni a személyiségében és a kapcsolataiban.
   A Tallér-szellem “teológiája” elkezdett felépülni és a hónapok folyamán egyre kifinomultabb és egyre hihetőbb lett. Mi pedig megnyitottuk magunkat ez előtt, keresgéltünk a múltunkban, a kapcsolatainkban. Megvallottunk minden bűnt, radikálisan elfordultunk minden kapcsolattól, amire csak a gyanú árnyéka is vetült. Közben már a többi hívő is elkezdte “érezni” a Tallér-szellemet.
   Azt hiszem kitalálták, hogy a Sándor mit szeretne hallani és így figyelmet és megbecsülést értek
   el. Űzték belőlünk a démonokat, szinte állandóan szellemi harcot folytattunk, de a “nyomás” csak egyre rosszabb lett. Bennünk pedig az a kényszerérzés fogalmazódott meg, hogy mi reménytelen esetek vagyunk, a legjobb az lenne, ha mi csak eltűnnénk. Ha nem is szándékosan, de mégis csak romboljuk az Úr munkáját, hordozunk valami “fertőzést” . Azt hiszem, ha még sokáig fennállt volna ez az állapot vagy tudathasadásba vagy teljes lázadásba vitt volna bennünket.
   Elfogadtuk, hogy “probléma” van velünk és ez a rettenetes gyanú-rendszer (ki is hozta be, milyen átok alatt élünk?) a házasságunkat is majdnem kikezdte. Szerencsére az egymás iránt érzett szeretetünk erősebbnek bizonyult a gyanakvásnál.”

    
   • krisztianerik

    2011. augusztus 10. szerda at 16:02

    “Igen. Ekkor már nagyon sokszor át kellett élnünk azt, hogy Sándor felszólított bennünket, hogy ne menjünk az istentiszteletekre addig, amíg ő vissza nem jelez! Így sokat mentünk ki sétálni a hegyekbe és ott imádkoztunk együtt az Évával és a kis Gabival, hogy nehogy “akadályozzuk a Szentlélek működését”.
    Ha a Hajnit elvittük sétálni (legyen a Sándoréknak is egy kis idejük), hallottuk, ahogy utána órákig űzték róla a démonokat. Tényleg az látszott a legjobbnak, ha elköltözünk. Sándorék felajánlották, hogy beszedik helyettünk az albérleti díjakat és mi elköltöztünk. A Mészáros utca közelében találtunk egy albérletet, amit a saját fizetésünkből álltunk. De örömmel tettük. Tudtuk, hogy ami a házunkban folyik az az Úr munkája, és ezt se akadályozni, se megkérdőjelezni nem akartuk. A
    másik ok az örömre az volt, hogy a családi életünk végre nyugodtabb mederbe került. Legalább már nem voltunk napról napra fültanúi a gyömöszöléseknek.
    Jó egy évet laktunk ott furcsa szeparációban. A világhoz nem tartoztunk, a gyülekezetből gyakorlatilag ki lettünk rekesztve. Ha valamelyik testvérrel találkoztunk, akkor inkább átment az utca túloldalára. Amikor Eszter lányunk megszületett, csak két látogatónk volt. Ők is éppen csak beugrottak és látszott a viselkedésükön, hogy a látogatás után sokáig fognak szellemi harcot vívni. Össze voltunk zavarodva, és a fájdalmunkat mélyen eltemettük, a családra és a munkánkra koncentráltunk.
    Ebben az állapotban éldegéltünk, amikor egy testvér késő este eljött hozzánk, és azt mondta, hogy azonnal menjek Sándorhoz. Emlékszem, hogy nagyon nagy hó volt. Az utcán találkoztunk. Sándor azzal a hírrel várt, hogy meg van szervezve, hogy elhagyjuk az országot…”

    Hallelujahélazúr:::))))

     
  • Megadatott

   2011. augusztus 11. csütörtök at 06:22

   Hol vannak még ilyen cikkek?

    
 127. Bari

  2011. augusztus 10. szerda at 16:14

  Azon csodálkozom, hogy egy szexuálisan full zavart gyülekezetben, mint a H.Gy. (ahol a képmutatás mögé rejtik a szexuális kilengéseiket -kurvázások, buzulások, félrebasz..sok..stb)
  ) egyedül a Németh Sanyi. a “szent”.

  Nos ezt nem hiszem el. Vagy impotens, vagy kurvázik.

   
  • krisztianerik

   2011. augusztus 10. szerda at 16:31

   Nem tudom ki ,hogy van vele de mi amig a HGY jártunk egyáltalán nem élveztük a szexualitást , állandó nyomás alatt voltunk és azt éreztük , hogy bűnösök vagyunk .
   De szerintem , nem voltuk ezzel egyedül , ha valaki elitélte a szexualitást a HGy ben az nem más volt , mint a nagy N sanyibácsi , bár lehet igazad van nem is annyira szent , mint ahogyan azt előadja::)))

    
 128. ateistanaplo

  2011. augusztus 10. szerda at 21:07

  @ Erik

  Ez nagyon durva. Még jó, hogy a felső körökkel nekem nem volt kapcsolatom. Úgy látom ott még agyamentebb dolgok mentek, mint alul….

  De mi ez az elhagyni az országot? Miért kellett elhagyniuk az országot? Kíváncsi lennék mi volt velük Sándoréknak a baja VALÓJÁBAN? Valahogy kétlem, hogy csak a “démonok”. Az inkább ürügynek tűnik nekem.

   
  • krisztianerik

   2011. augusztus 11. csütörtök at 13:53

   Bari barátunk beirta alinket amely a Tallér szellemel ( tallér jános ) kapcsolatos , szerintem nagyon érdekes olvasmány és ajánlom neked is .
   Innen sok mindent meg lehet tudni az FSZA -ról , jó szórakozást::)))

   Nem mertem az FSZA kifejezést használni , mert azt hittem ezt itt nem sokan ismerik , de Bari bevillantotta ::)))

   http://vakszemtanu.freeweb.hu/

    
 129. Bari

  2011. augusztus 11. csütörtök at 09:06

  A teljes cikk Tallér János-al, akinek a “szellemét” Németh Sanyi évtizedekig űzette, mint
  “Tallér szellemet” :

  http://www.freeweb.hu/vakszemtanu/cikk1.htm

  Valamit tudott szvsz a Tallér János az FSZA -ról. (Felkent Szolgálati Ajándék.. 😀 )

   
  • Megadatott

   2011. augusztus 11. csütörtök at 09:19

   Köszi!

    
  • Papírkutya

   2011. augusztus 13. szombat at 08:02

   Végigolvastam. Hááát… ez a történet elég kínos Németh Sándorra nézve. A legbeszédesebb az a rész volt, amikor a HGY hívők csalódottak voltak, hogy Talléréknak jól megy Angliában, meg hogy N. S. csak fenyegetőzni tudott, amikor Tallér J. felajánlotta a békülést.

    
   • krisztianerik

    2011. augusztus 13. szombat at 11:34

    na ennyit az FSZA-ról, akkor meg miről beszélnek , aki olvasta az észrevehette , hogy Tallérékat totál kihasználta , még az albérlet tekintetében is . Ráadásúl jogtalanul szerezte meg a tallérék lakását . Akkor meg miröl beszélnek ? A sándor a legnagyobb szélhámos ezen a területen, arról nem is beszélve , hogy Tallérékat kiettte az utcára ráadásul nem itt hanem angliában ::))))
    Fasza mi ::))) A sok krisztusi embert egymást szivatja::)))
    És a ” ZŰRJÉZUS ” boldogan letekint az FSZA-ra::))

    Hallelujahélazúr::)))

     
 130. Bari

  2011. augusztus 11. csütörtök at 14:42

  Ez volt már?:

  Zavarosi Demeter levele Magyarország apostolához

  http://vallaskritika.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=78970

  Kedves Osztrákh Sándor! ….. 😀 😀

   
 131. Lujza

  2011. augusztus 12. péntek at 13:09

  N.Sándor prédikációja a hamis csodák , hitetők ellen:

  Magát kifelejtette (akkor is, mint mindig) megítélni.

   
 132. krisztianerik

  2011. augusztus 12. péntek at 17:27

  “Vigyázzatok feleségek, mert ha férjed ellen lázadsz, az Úr a férjed oldalán van. Vigyázzatok az angyalokra, ha már ma ilyen „angyaldivat” van. Mit ér az, ha valaki angyalokat lát, de testvéreit baltával veri? Angyal azt jelenti: követ. Mi is követek (angyalok) vagyunk.Az
  angyalok egyik feladata: a rend fenntartása a világmindenségben, ezért amikor egy ember

  lázad a rendőrség ellen, az angyal odaáll a rendőrség mellé, az igazságszolgáltatás mellé, és sokszor irracionális módon buknak le a bűnözők. Mert az angyalok segítik, például a nyomozó rendőröket, elmennek a bűnöző mellől, és sokszor inspirativ módon kapják el a gyilkosokat, valahogy az angyalok megsúgják az elkövető kilétét, mint filmekben is láthatsz ilyet. Támogatják az angyalok az Istenfélő férjeket. Támogatják a törvényes vezetőket, és ezért sok merénylet meghiúsul. Nem véletlenül, mert nem csak természetes védelmük van, hanem az Úr angyalai is ott vannak. Mert az Úr fönn akarja tartani a harmóniát, a rendet a világban, ameddig lehet. Ő a béke Istene. Ezért az angyalok nagyon sokat dolgoznak. Vigyázni kell, tudni kell, hol a határ konfliktus helyzetekben is, mert nem marad az embe”

  Milyen nagy ember a sándor bácsi , ekkorra badarságot nem mindenki tud leirni , csak is kizárólag a nagy felkent FSZA ::))))

   
  • ateistanaplo

   2011. augusztus 12. péntek at 18:01

   Ez egyre hülyébb…

   Na tessék, káromoltam a FSZA-t, most már biztosan elkárhozok. 😛

   Amúgy érdekes dolog, hogy minden új irányzat úgy szakad ki a régiből, mint valamiféle előremutató forradalom, de aztán a forradalmi láz csak rövid ideig lángol, utána az új csak külsőségeiben marad “új”, lényegében ugyanaz, mint a régi. Itt most arra a tekintélyelvűségre gondolok, amit itt prédikál. Épp, mint az általa annyit szidott katolikus egyház évszázadokon át! Isten adta felénk a tekintélyeket, a királyt, a pápát, az egyházat, stb. ne kritizáld, mert azzal Isten ellen lázadsz, csak kövesd vakon, amit mondanak neked! Ja, és persze, ha nő vagy, akkor minden férfi is feletted áll a férfiaknak adott bibliai előjogok alapján.

    
 133. ateistanaplo

  2011. augusztus 12. péntek at 18:51

  “Más példa: a barlangfestményeken a vadállatok nyíllal, lándzsával vannak megjelölve. Ők is analóg varázslást gyakoroltak az állat képének lerajzolásával, azt szurkálták, hatalmat vettek az állat fölött, és utána mentek vadászni.”

  Igen, és láthatóan Németh Sándor a 21. században is hisz abban, amiben az ősember :D.

  Így van a pünkösdi karizmatikus egyházban is. Vannak legitim tekintélyek, és vannak
  illegitim tekintélyek. A legitim tekintélyt Isten hozza létre: elhívás – kiválasztás – fölkenetés – küldetés – Isten Igéjének való engedelmesség – a munka gyümölcse, a teljesítmény. Ezekre épül a legitim tekintély. Fontos az egyházi legitimáció: a legitim tekintélyeket elfogadják, megerősítik a legitim vezetők, felismerik, hogy az illetőt elhívta az Úr, ezért elfogadják szolgálatát.

  Gondolom Sándor a legitim tekintély…

  “Lourdes. Meg kell nézni, ki beszél. Régi mondás: bolond lyukból bolond szél fúj. Ezt a kislányt én nem vetem meg, nem akarom kigúnyolni – mondja Sándor -, de az élményét értelmezni kell. Ez a 14 éves kislány analfabéta volt, fagyűjtögetésben segített a szüleinek. És megjelent neki egy angyali lény 18 alkalommal. Utána apáca lett, 35 évet élt, 1879-ben halt meg csonttuberkulózisban. Egy barlangban sugárzó, fehérbe öltözött női alakot látott, rózsafüzérrel a kezében, aki szótlanul rámosolygott, majd eltűnt. Van-e olyan természetfölötti csoda a Bibliában, ahol egy természetfölötti lény rózsafüzérrel jelent meg? A mérőzsinór a Biblia, a keresztényeknek mindig így kell megvizsgálni a dolgokat”

  Olyan sincs a Bibliában, hogy emberek állathangokat utánozva fetrengenek a földön….

  “Tehát, megjelent egy női alak. Sándor azt mondja, ez lehet szexuális projekció (éhes, szexuálisan aberrált, frusztrált emberek kivetítik a frusztráltságot, azt a torz tisztátalan képet, ami a lelkükben van.)”

  Nocsak, Sándor, mint Freud? 😀
  Szóval ez a 14 éves kislány szexuálisan aberrált volt? Nekem erről inkább egy másfajta projekció jut az eszembe. 😛

  “Vannak, akiknek nagyon erős a kivetítő képességük: ki tudják tenni a lelkükben lévő képet maguk elé úgy, mintha az tőlük független valóság lenne. “

  Igaz ez a karizmatikus “jelenésekre” is.

  “És akkor mondják: „Sándor, megjelent nekem egy angyal.” A Bibliában nem jelent meg női alak. Megjelenik-e egy angyal női formában, női frizurával, női ruhában? Persze, minden lehetséges, mondja az ember, ne legyünk nagyon „merevek”.

  Nem tudom, hogy Sándorra csupán a bibliai nőgyűlölet ragadt rá, vagy van ennek más oka is. Én nem vagyok Freud. 😛

  “Ráadásul történnek a csodák. Például, 7000 orvosilag megmagyarázhatatlan esetet jegyeztek fel. Van egy orvos csoport, amely ellenőrzi a csodákat. Róma csak 67-t ismert el hivatalosan, nagyon szigorú az ő eljárásuk. Egy kőfaragó 20 éve volt vak fél szemére, és a forrásból hozott víztől visszanyerte látását. Nagyszámú beteg azonnal meggyógyult, amikor a vizet megérintette. Egyesek egyszerű mosakodásra visszanyerték látásukat, mások a hallásukat, vagy szélütött tagjaikat kezdték használni. Mások, akiket lassú sorvasztó baj emésztett, az életképességüket nyerték vissza. Rengeteg csoda történik. És itt a kérdőjel: igaz csoda vagy hamis csoda? Bibliai csodának nevezhető-e vagy nem?”

  A francba! Már a csodákban sem lehet megbízni! Pedig azt hittem a csodák jelül vannak. De hát ha még azokat is könnyedén tudja másolni a Sátán, akkor bizony megint nagyon elcseszett ezzel valamit az Úr! 😛

  De jó, hogy ezt az őrületet már csak kívülről szemlélem!

   
  • Tubákos Szelence

   2011. augusztus 12. péntek at 20:38

   😀 😀 😀 😀

    
  • krisztianerik

   2011. augusztus 13. szombat at 11:47

   Sajnos igazad van , az FSZA egyre jobban elvesziti a realitás érzékét . Lassan nem csak az őrűlet határát fogja súrolni , hanem meg is fog őrűlni., de ez már az ő baja::)))

   Azt értem , hogy a menyben nincs férfi , sem nő , de akkor mikmvannak ?
   Akkor hogyan jöttek le az isten fiai az angyalok a földre , akik az emberek leányaival szexuális kapcsolatot teremtettek és azok szültek óriásokat ?
   Vagy én olvastam rosszúl ? Akkor most a menyben van férfi vagy nincs?
   Ha van férfi angyal akkor van női angyal is , de ha noncs női angyal akkor érthető miért fanyarodtak a földi emberel leányaira , mert lehet ők nem akartak a sok férfi angyallal közüsülni . ( Gondolom én ) bocsánat hogy gondolkodom igérem többet nem fog előfordulni::())

   6,2 És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket [Máté. 24,38. Luk. 17,27] mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.

   6,3 És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

   6,4 Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.

    
 134. krisztianerik

  2011. augusztus 13. szombat at 11:55

  Na ez is faca az isten fiai ide jártak a földre dugni::))))
  De az ember lett bünös , az isten fiait nem itélte el a jóatya?
  Amit még nem értek?
  Ha a bün ismerete a törvény által van? Akkor hogy van a Noé idejében , még nem volt törvény . Hogyan mondhatja isten , hogy a bűn megsokasodék ??? Mihez képest sokasodott meg?
  Ahoz képest , hogy nem volt törvény és nem volt mi ellen vétkezni???
  Na már értem , ha van rajtad sapka azért vernek el , ha nincs akkor azért ::: ))) Ha van törvény az ért vagy bűnös , ha nincs törvény azért vagy bűnös ::)))
  Akkor az atya olyan mint a magyar APEH , mindegy mit csinálsz igy is, ugy is meg büntetnek .

   
  • krisztianerik

   2011. augusztus 13. szombat at 11:59

   bocsika , de ittam 2 sörtr és már a betüket se igazán látom::)))

    
   • Tubákos Szelence

    2011. augusztus 13. szombat at 18:32

    “Minden lehetséges annak aki iszik” 😀

    4-et lehúztam, de minden oké. Kivéve, hogy Jézusra gondolok. 🙂
    Hogy miért kellett elmondani annyiszor, hogy “Jézus él, meg szeret”. Lenin is élni fog ennyi erővel.

     
 135. ateistanaplo

  2011. augusztus 13. szombat at 17:58

  @ Erik

  Igazad van. Az Újszövetség szerint az angyaloknak nincs nemük, az Ószövetség szerint viszont dugnak az emberekkel. Akkor melyik? Nem mintha meglepődnénk már az ellentmondásokon. 😀

  A bűnnel kapcsolatban: Engem keresztényként mindig zavart Káin ügye – ugye a klasszikus probléma, hogy honnan vett magának feleséget. Én magamban ezt azzal racionalizáltam meg, hogy biztos voltak lánytestvérei, akiket a Biblia nem említ. No de akkor az nem vérfertőzés? Az meg bűn ugyebár. És itt azzal magyaráztam meg magamnak a dolgot, hogy akkor még nem volt törvény, tehát akkor még nem volt bűn. (Most a vérfertőzés biológiai hatásairól ne beszéljünk 😀 .) Viszont igazad van abban, hogy akkor minek alapján rótta fel Noé kortársainak, Szodomának és Gomorának stb. az Úr a bűneiket? 😀

   
  • krisztianerik

   2011. augusztus 13. szombat at 18:53

   úgy látom vannak még csontvázak a szekrényben::))))

   Eegem egy kissé zavar , mikor Ádám és Éva a paradicsomban éltek , akkor hordtak-e ruhát vagy nem ?
   Mert a le irtak alapján nem , mert ha hordtak volna ruhát, akkor nem kellet volna a fügefa levél ugyebár.
   Na most ha meztelenek voltak , akkor valszeg nem fáztak úgy mint mi ruha nélkül::)), de még ennél is érdekesebb az a tény , hogy abban az időben Évácska menstruált vagy nem ? Mert ha menstruált akkor érdekes lehetett ::)) Már bocsánat , hogy ilyeneket irok , csak ez is egy feltevés. A másik , miért pont a fügefalevelet használtak ? Nem lett volna egyszerübb egy nagy lapulevél???? Ha fügefalevelet megnézzük , eléggé szétágazó és nem igazán használható a nemiség teljes eltakarására . De egy lapulevél az már igen., na azzal a testünk nem kevés részét tudnánk eltakarni .
   De ki vagyok én , hogy istennek megmondjam mi lett volna a legjobb::))))))

    
   • ateistanaplo

    2011. augusztus 14. vasárnap at 06:25

    ” A másik , miért pont a fügefalevelet használtak ? Nem lett volna egyszerübb egy nagy lapulevél???? Ha fügefalevelet megnézzük , eléggé szétágazó és nem igazán használható a nemiség teljes eltakarására .”

    A fügefalevél volt akkoriban a szexi viselet. 😛

     
   • Papírkutya

    2011. augusztus 14. vasárnap at 18:48

    Aztán meg Isten megszánta őket és kinyírt pár állatot és az ő bőrükből felöltöztette Ádit meg Évit. 😀
    Ha már ilyen könnyen elromlott Isten idillje, bűnhődjenek az állatok is!
    Mindenki bűnhődjön, mert az jó!!! 😀

    Ja és mivel Isten vérszemet kapott, ezentúl nem tetszett neki a vega áldozat sem, úgyhogy lefitymálta szegény Káinét minden logikus magyarázat nélkül 😛

    Kezdem azt hinni, hogy “Isten” szinte leste az alkalmat, hogy mitől pöccenhet be végre és kezdheti szekírozni meg egymásra uszítani a teremtményeit. 😛

     
 136. Tubákos Szelence

  2011. augusztus 13. szombat at 18:39

  És ki az a Nód a mítoszban?

  “És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.”

  1 Mózes 4:16

   
  • krisztianerik

   2011. augusztus 13. szombat at 19:01

   Na látjátok , ha ismernétek az FSZA-t , akkor megkérdeznétek tőle ::::)

   Mert ő az isten igaz felkent megmondó embere::)))
   Majd ő megmondja a farkó tutti izéket és hotyivjákokat.
   Külömben is azért nem tudjuk ezeket a dolgokat mert nincs bennünk a szent szellem aki elvezetne minket minden igazságra .
   Meg külömben is minek kérdezgettek ilyen badarságokat , az úré a titkok és akiknek akarja kijelenti PL A megmondó embernek::)))

    
  • krisztianerik

   2011. augusztus 13. szombat at 19:16

   valószínü azért hivták Nód földjének , mert annak elötte már ott lakott Nód , nemde??::)))) ennyire egyszerü::))))

    
   • Tubákos Szelence

    2011. augusztus 13. szombat at 19:40

    De a Nód-ot ki szülte? Mert a héber nevű Kamu Ádámné Éva az nem.

    További kérdés:

    A héber isten karddal horgászik a Földön?? 😀 És komodói varánuszszerű “futó kígyóra” vadászik?

    Mi az “Úr”? A Predator idegene?? 🙂

    “Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van.”

    Ésaiás 27:1

    Csak nem Tiámat mítoszának a Bibliába emelése??

    http://hu.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%A1mat

     
 137. krisztianerik

  2011. augusztus 13. szombat at 20:15

  Na látod ez a baj , már megint gondolkodol ahelyett , hogy csak elhinnéd ami a bibliában van.
  Látom a zagyadat neked is megszálta a pokolbeli déjmonok , ugy mint nekem .
  Veszélyes gondolkodni , mert megvan irva a saját értelmedre pedig ne támaszkodjál.Az értelem nem azért van hugy gondolkodjunk te , hanem csak úgy van , hogy az is legyen::)))

   
 138. Tubákos Szelence

  2011. augusztus 13. szombat at 20:43

  😀

  Szerintem meg pont azoknak az AGYÁT “szállja meg” valami, akik nem gondolkodnak hanem, “érzik az igazságot”. Tehát minden cáfolat ellenére igaznak “érzik” a Bibliát, mert az agyuk módosult tudatállapotban van.

  Valamitől. (Ha tegyük fel valakitől, az nem Isten, hanem köcsög ufó, aki szivatja a jónépet.)

   
 139. krisztianerik

  2011. augusztus 14. vasárnap at 07:50

  A fügefalevél volt akkoriban a szexi viselet. 😛

  A feleségemmel ma reggel épp erröl beszélgettünk és egy igazán ésszerű megállapítást tett.
  -és mi van akkor ha csomóba szedték a fügefalevelet és úgy használták.
  Bakker az acconynak igaza van , hogy én erre nem gondoltam ?!

  Így lett a fügefalevél a biblia meghatározó falevele , tehát a fügefalevél bibliai falevél lett .

   
 140. krisztianerik

  2011. augusztus 14. vasárnap at 08:08

  “# A törvény és a bűn. Mit mondjunk tehát? Talán bűn a törvény? Szó sincs róla! A bűnt azonban csak a törvény által ismertem meg, mert a bűnös kívánságot nem ismertem volna, ha a törvény nem mondaná:
  # Ne kívánd meg! Ám a tilalom alkalmat nyújtott a bűnnek arra, hogy fölébresszen bennem minden kívánságot. Ahol ugyanis törvény nincs, ott halott a bűn.
  # Valamikor törvény nélkül éltem.
  # De mihelyt jött a törvény parancsa, a bűn föléledt, én pedig meghaltam. Így a parancs, melynek az életre kellett volna vezetnie, halálomra vált.
  # A parancs ugyanis alkalmat adott a bűnnek, hogy félrevezessen és megöljön.

  # A törvény tehát szent: parancsa is szent, igaz és jó.
  # Ami tehát jó, az vált halálomra? Szó sincs róla! Inkább a bűn, mely, hogy bűn-mivoltát megmutassa, azzal okozta halálomat, ami jó, s így a parancs által bizonyítja szerfölött bűnös voltát. ”

  Tehát itt is kiderül , hogy a bűn ismerete a törvény által van , ha pedig nincs törvény akkor nincs bűn.
  Akkor ha nem volt törvény , mi által ítélte el isten Noé kortársat és tartott felettük ítéletet.
  Noét mi által lett isten előtt igaz ember , ha nem volt törvény ami által el lehetett volna dönteni!
  Ezek szerint isten önkényesen tett ítéletet Noé kortársai felett.

  róma 7:7-13

   
 141. Amerikkkancs kapitány

  2011. augusztus 14. vasárnap at 10:58

  “Elképzelhető, hogy az embereknek mindenütt, minden korban időnként élénk, realisztikus, gyakran szexuális elemeket is tartalmazó hallucinációi voltak arról, hogy különös, telepatikus, a falakon is áthatolni képes szellemszerű kreatúrák elrabolják őket a részleteket pedig azoknak a mintázatoknak az alapján töltötték ki, amelyekkel a korszellem szolgált. Ugyanakkor azok is, akik maguk nem részesültek ilyen élményekben, szívesen adták tovább a történetet, mert izgalmasnak és ismerősnek találták. A történet ilyen módon önálló életre kelt és befolyásolni kezdte a látomások és hallucinációk értelmezését folklór, mítosz, legenda született. A spontán homloklebeny hallucinációk tartalma és az abdukciós klisé között megfigyelhető kapcsolat alátámasztani látszik egy ilyen hipotézist. ”

  “…A washingtoni egyetem pszichológusa, Elizabeth Loftus a kísérletei alapján arra a megállapításra jutott, hogy az emberekkel nagyon könnyű elhitetni, hogy láttak valamit, amit pedig nem is láttak. …”

  “Mi magyarázhatja, hogy egy műveletlen korban, jóval az újságok, a rádiózás és a televíziózás előtt, a látomások vallási és ikonográfiai tekintetben eny-nyire hasonlítottak egymásra? William Christian szerint a templomi dramaturgia (különösen a karácsonyi misztériumjátékok), a vándorprédikátorok és a zarándokok, valamint a templomi istentisztelet ehhez tökéletesen elegendő volt. ..”

  Carl Sagan Korok és Démonok

  http://dydudu.hu/konyv/tudom/kor/kor.html

  Pdf-ben letölthető innen: http://nezsu11.multiply.com/journal/item/453/453

   
 142. gondolat

  2011. augusztus 19. péntek at 19:31

  Szerintem ateistaként az tud csak boldog lenni, aki nem nagyon kutatja és firtatja a dolgok mélységét, aki nem merészkedik tovább a tömegek által vallott hivatalos irányvonal tanulmányozásánál, és aki képes mindent, amit mondanak neki kritikátlanul elfogadni tekintélyelvi alapon.

  Lehet őszintén azt mondani, hogy boldog vagyok, miközben tudom, hogy még van 50-70 évem és meghalok?
  Van értelme ennek?
  “Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!”

  Amikor jönnek majd a nehézségek, akkor nyugodtan menekülj Istenhez, mert akkor fogja megmutatni milyen irgalmas. Ne a kétségbeesés, szomorúság vagy önpusztítás legyen a válaszod a nehéz időkben, mint azoknak akiktől eltávozott az Isten lelke. Remélem emlékezel majd erre.
  Isten áldjon!

   
  • xingtao

   2011. augusztus 20. szombat at 03:08

   “aki képes mindent, amit mondanak neki kritikátlanul elfogadni tekintélyelvi alapon.”

   Ez inkább a hívőkre jellemző…. (lásd pl Biblia)

   “Lehet őszintén azt mondani, hogy boldog vagyok, miközben tudom, hogy még van 50-70 évem és meghalok?”

   Igen.

   “Amikor jönnek majd a nehézségek, akkor nyugodtan menekülj Istenhez, mert akkor fogja megmutatni milyen irgalmas”

   Nincs is jobb annál, amikor a problémák megoldását valaki egy képzeletbeli barátra bízza….

    
  • ateistanaplo

   2011. augusztus 20. szombat at 05:44

   “Lehet őszintén azt mondani, hogy boldog vagyok, miközben tudom, hogy még van 50-70 évem és meghalok?”

   Attól, hogy az emberek egy nagy hányada nem tudja elfogadni azt, hogy ez az élet van és semmi más, ezért kitalál magának mindenféle fantázia világot, az még nem lesz igaz. Te ugyanúgy nem fogsz örökké élni, mint én, még ha azt is hiszed, hogy igen. Egyébként a kérdésed jól megvilágítja mi a vallások vonzereje az emberek számára: sok ember egyszerűen nem tudja elfogadni a halált.

    
   • Tubákos Szelence

    2011. augusztus 20. szombat at 06:50

    “…. a vallások vonzereje az emberek számára: sok ember egyszerűen nem tudja elfogadni a halált.”

    Bocs, de ezzel nem tudok egyetérteni. Sok más oka is van a vallások vonzerejének.
    Jómagam megtérésem előtt egyátalán nem féltem a haláltól,
    és érdekes módon az exhites ismerettségi köröm szinte mindegyike beszámolt róla, hogy a Gyülekezet előtt nem félt a haláltól. Tudomásul vették, hogy lesz, oszt pont.

    A Gyülekezetben megy a fosás a haláltól. Sokan rettegnek a pokoltól, stb.
    A Németh S. erre azt mondta (beolvasott egy ilyen levelet), “meg kell térni” aztán nem fogsz rettegni. Ő is “megtért” és nem fél. (Na ezt nem hiszem)

    Elmegy a p…ba. A keresztény tanok meg az ő megfélelmitő szövegei viszik az embereket ebbe a neurózisba.

     
  • krisztianerik

   2011. augusztus 20. szombat at 10:00

   Amikor jönnek majd a nehézségek, akkor nyugodtan menekülj Istenhez, mert akkor fogja megmutatni milyen irgalmas. Ne a kétségbeesés, szomorúság vagy önpusztítás legyen a válaszod a nehéz időkben, mint azoknak akiktől eltávozott az Isten lelke. Remélem emlékezel majd erre.
   Isten áldjon!

   Megmutatja milyen irgalmas??? ::)))) már volt szerencsém a bibliában elolvasni az irgalmát , úgy hogy köszönöm nem kérek belőle::)))
   Lemészárolt ártatlan embereket , csak azért mert nem ismerték , vagy mert nem hittek benne .
   Valszeg ha nem fogna vissza benneteket a törvény ugyanezt megtennétek minden nem hivő emberrel , mert ti Az atyától valók vagytok ( legyetek tökéletesek mint a ti mennyei atyátok ) Faca mi::)))
   Miközben arról prédikálnak a lelkészeitek , hogy a net az ördögtöl van , közben meg ugy használjátok minden nap a netet mint az ajtókilincset . Akkor meg miröl beszéltek nekünk.

   Miután megértettem , hogy nincs isten azóta igen boldog vagyok , ugyanis örömmel tölt el az a tudat , hogy a wc-n nem les engem senki , miközben fektetem a kábelt ( mert ugye isten mindent lát ) ::))) Az Atya igencsak szexellenes a keresztényekkel szemben és megitéli őket a szexuális büneiért, közben meg Salamon néhány felesége vagy ágyasa ( a törvény idejében ) nem vont itéletet maga után , faca mi ::)))) A kegyelem idejében meg nagyobb a számonkérés , mint a törvény idejében::))) Ettöl legyek én boldog ember???Arról nem is beszélve , hogy képes megnézni a szexuális életemet az életem párjával ( mert ugye isten mindig jelen van , meg bennem is ugyhogy lehet velem eggyütt élvezte a sexet??) Pornót ne nézzetek , ő meg nézi az embetreket hogyan szexelnek az othonukban ::)))))
   Komolyan ettöl már lassan hülyét kapok::))))

   Ne a kétségbeesés, szomorúság vagy önpusztítás legyen a válaszod a nehéz időkben, mint azoknak akiktől eltávozott az Isten lelke.

   Honnan veszed ezt a baromságot amit ide leirtál???
   Betegesen az a meggyőződésetek , hogy aki nem hisz istenben az szomorú, beteg önpusztitó életet él . Normális gondolat már eszetekbe sem jut , hogy isten nélkül is lehet tisztességes becsületes életet élni , mert magatokból indultok ki .
   A bejegyzéseket amiket én meg a többiek irtak eszetek ágában sincs elolvasni , de miért is nem ?
   Mert lenézitek az olyan gondolkodó egyszerü embereket mint mi . Nem mi vagyunk ellenségesek , hanem pont ti vagytok azok , mert mi nem látunk senkiben sem ellenséget . A ti atyátok , meg folyamatosan kereste az ellenségeket az ószövben , ha nem igy érzed , akkor olvasd csak el az ószövet. Ti a bibliát igaznak érzitek , csak az a nagy baj , hogy az igazság az soha nem érzéseken alapult hanem tényeken , amit elovashattok az ószövben is . Most annyira meg akar mindenklit menteni , az ószövben meg irtotta az embereket mint a chemotox a legyeket . hirtelen milyen kegyelmes lett meg irgalmas.

   Hallelujahélazúr::))))

    
  • krisztianerik

   2011. augusztus 20. szombat at 10:05

   Kedves gondolat !
   sajnos amit itt leirtál az nem a saját gondolatod volt , hanem egy beprogramozott gondolat az agyadban ::)) Ha vennél fáradságot és elolvasnád a többi bejegyzéseket a blogon , akkor nem keveset találnál az általad leirt beprogramozott gondolatmenetekből::)))
   Gyengén übereltél ::)))

    
 143. Tubákos Szelence

  2011. augusztus 20. szombat at 06:39

  Tőccsbe hipnózis: 😀

  Ilyen is van.

   
 144. krisztianerik

  2011. augusztus 20. szombat at 10:52

  Emlékszem mikor az FSZA prédikációit kazettán hallgattuk, és maga az FSZA beszélt az úr Jézussal való személyes találkozásáról .Persze ezt ma már tagadná , no de aki ismeri a hites berkekben ezekröl való tanitásokat, azok tisztában vannak ezen tények gyülekezetre gyakorolt hatásaival. Ugyanis az Apcsel tanitások alapján , aki találkozott jézussal annak apostoli elhívása van . Na már most ezt mindig is hiresztelték a gyülekezetekben , hogy az FSZA találkozott jézussal , igy tett szert apostoli felkenetésre . Nem mondom ügyes húzás volt tőle::)))

  “”- A kezdetekkel kapcsolatban rá kell kérdeznem egy eseményre, amelyről többször hallottunk. Arról van szó, hogy Jézus megjelent nektek egy alkalommal láthatóan…

  Erről már nagyon sokszor megkérdeztek és minden alkalommal elcsodálkozom ezen. Én ugyanis nem tudtam első hallásra beazonosítani, hogy miről is van szó…

  – Az ember azt gondolná, hogy ilyesmit elég nehéz elfelejteni. Sándor többször magánkörben és prédikációkban is be-
  szélt erről az eseményről, sőt egy televízió műsorban is beszámolt róla. Egy kazettán úgy meséli el, hogy egy közös barátotok lakásán voltatok, friss megtértek és éppen imádkoztatok, amikor megjelent az Úr és te begurultál az asztal alá az erőtől, ő pedig a földre zuhant és csak annyit tudott mondani, hogy “bocsáss meg Uram”…

  Ha volt is ilyen élménye, az semmiképpen nem volt nyílt látomás. Sőt nekem sem akkor, sem később még csak említést sem tett róla.
  Volt több olyan átélésünk, amikor nagyon erőteljesen éreztük az Úr közelségét. Valóban történt egyszer a naphegyi albérletemben, hogy az Úr fantasztikusan közel jött hozzánk. Csodálatos, szent jelenlétet tapasztaltunk. Letérdeltünk mind a ketten és elkezdtük megvallani a bűneinket. De határozottan állíthatom, hogy nem estem, meg nem is gurultam, hanem letérdeltem én magam, ahogy Sándor is letérdelt magától. Én nem láttam semmit, de átéltem az Úr közelségét. Hogy a Sándor mit látott, vagy mit nem, azt nem tudhatom. De ismétlem: sem akkor, sem később nem tett említést arról, hogy akár csak szellemben is látta volna az Urat.”””

   
  • Tubákos Szelence

   2011. augusztus 20. szombat at 14:37

   ” Valóban történt egyszer a naphegyi albérletemben, hogy az Úr fantasztikusan közel jött hozzánk. Csodálatos, szent jelenlétet tapasztaltunk. Letérdeltünk mind a ketten és elkezdtük megvallani a bűneinket. ”

   Ez más hiedelemvilággal az agyban máshogy hangzana. Pl.

   “Éreztem, hogy jelen van valaki a szobámban. Csak szárnyas Zsiráf lehetett, akit kiskoromban álmomban láttam. Néha szólok szárnyas Zsiráfhoz. Egyszer még azt is éreztem, hogy lehajol hozzám és megnyalja az arcomat. A fejem tetején éreztem a lehelletét..” 😀

   Misztikus élményei meg sokaknak vannak. Nem kell ahhoz apostolnak lenni… 😀 😀
   http://www.szellemvilag.hu/szellem-elengedes/szellem-a-lakasban

    
 145. krisztianerik

  2011. augusztus 20. szombat at 15:28

  Én is emlékszem hasonlóra::)) Mikor hites voltam mindig démonok jelenlétét éreztem , fura de mióta nem vagyok hites nem érzek semmi degenerált dolgot::)))) Aki nem hiszi járjon utána::)))

  Egy barátomnál aludtam annó a 90-es években, egy éjjel elkezdtünk démonokat üzni , egy szép 10 emeletes panel lakásban::)))
  Nem kell mondanom ,másnap a szomszédok hogyan néztek ránk::)))
  Totál dilihadsereg voltunk::)))))

  Derek prince tanitásai , nagy hatást gyakoroltak a szellemi életünkre::)))

   
  • ateistanaplo

   2011. augusztus 20. szombat at 15:36

   Az anyám is kb. így nézett rám, amikor otthon a szobámban démonokat űztem…

   Agybaj.

    
  • Tubákos Szelence

   2011. augusztus 20. szombat at 15:52

   😀 Amikor a “paráznaság démonát” kötözte az ember, jött a gondolat: “lehet előbb paráználkodni kellene, aztán majd megvallom, meg kiűzzük” 😀

   Ugyanez a “lopás démona”. “gyűlölet démona” stb közben. Mintha nem is űzte, hanem hívta volna az ember ezeket a gondolatokat. Önmágia.

   Amikor meg tényleg láttam valamit, amit démonnak hittem, az meg meg sem akart moccanni a keresztény hókuszpókuszomra. Csak ott lebegett percekig. Valami gömbvillászerű, gömb akármi.
   Az azóta sem tudom mi volt, de szvsz démonok nincsenek.

    
   • Tubákos Szelence

    2011. augusztus 20. szombat at 15:55

    A gyülekezetben, amikor a bűnről, meg a démonokról prédikáltak, mindig felfedeztem magamban, bármi 2ellen” is ment a prédika. aha! ez az! bennem van! Amikor meg imát kértem kiderült /ránézésre/. hogy bennem nincs. Így ima sincs.

    Lehet azé’ nem űzték, mert gondolták minek, úgyis “visszamegy” mert lázadó. 😀

     
 146. ateistanaplo

  2011. augusztus 20. szombat at 15:31

  @ Tubákos Szelence

  “Bocs, de ezzel nem tudok egyetérteni. Sok más oka is van a vallások vonzerejének.”

  Igen, van. Úgy kellett volna fogalmazni, hogy ez az egyik ok. Vannak akiknek más. Egyébként ez sem feltétlenül a félelemmel azonosítandó. Nem feltétlenül minden vallásos fél a pokoltól és azért vallásos. Vannak, akik egyszerűen nem tudják elfogadni az életük véges voltát. Ez nem feltétlenül félelem. Csak egyszerűen az, hogy szeretnének örökké élni. És egy ilyen kollektív mese, mint a vallás kiszolgálja ezeket az ábrándokat.

   
  • krisztianerik

   2011. augusztus 20. szombat at 16:20

   Kérem szépen , vajon mit fognak a keresztények az örökkévalóságban csinálni?
   Leborulva imádni istent , mig be nem görcsöl a hátuk?
   Vagy uralkodni a bolygókon ? PL : aki a holdon fog uralkodni , annak nem igazán lesznek menybeli perspektivái::)))
   Milyen csodálatos is lesz fent a menyben mindenki eggyüt fog énekelni kimondhatatlan énekeket::)))) Elemgyünk majd piknikezni a mars-ra , és megfürdünk ama mars-i vörös homokban , Hallelujahhh micsoda élet lessz ott::)))))) Olyanok leszünk mint az angyalok, szépek okosak csinosak.

   Hmm: Darth Wader szerintetek a menyben van??::))))

    
   • Warlord

    2011. augusztus 21. vasárnap at 10:45

    “Hmm: Darth Wader szerintetek a menyben van??::))))”

    Nagyon jó a kérdés!!! 😀
    Annyi biztos,hogy a 6. rész végén ő is ott van valami szellemi test-szerűségben Obi Van és Yoda mesterek mellett!

    Annyi hasonlóságot mindenesetre látok benne,hogy a kereszténység szerint,ha valaki akár élete utolsó pillanatában is,de végül is megtér,akkor akár még még üdvözülhet is!

     
   • Papírkutya

    2011. szeptember 10. szombat at 22:07

    “Kérem szépen , vajon mit fognak a keresztények az örökkévalóságban csinálni?
    Leborulva imádni istent , mig be nem görcsöl a hátuk?”
    Erik, olyanokat tudsz mondani, hogy visítva csapkodom az asztalt tőle! 😀
    Meg a sokszoros smiley-aid! 😀 Besz@rás. 😀

     
 147. Ádám

  2011. augusztus 20. szombat at 17:09

  A démonos dolog honnan ered egyébként? Én rákerestem és sehol nem szerepel a Bibliában a démon szó (Károliban). Talán 1-2 angol verzióban volt kb. 70 találat a “demon” szóra.

   
 148. krisztianerik

  2011. augusztus 20. szombat at 17:27

  ha a démon szó nem is szerepel a bibliában , de a gonosz szellem kifefejezés inkább.

   
 149. ateistanaplo

  2011. augusztus 20. szombat at 17:45

  Vagy ördögöknek nevezi őket a Károli Biblia:

  8,27 És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban.

  8,28 És mikor meglátta Jézust, felkiálta és lábai elé esék néki, és fenszóval monda: Mi közöm van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek Fia? kérlek téged, ne gyötörj engem.

  8,29 Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt: annakokáért lánczokkal és békókkal megkötözve őrizteték; de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték.

  8,30 Megkérdé pedig őt Jézus, mondván: Mi a neved? És ő monda: Légió; mert sok ördög ment vala bele.

  8,31 És kérék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek.

  8,32 Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen; és kérék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek. És megengedé nékik.

  8,33 És minekutána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba; és a disznónyáj a meredekről a tóba rohana, és megfullada.”

  (Lukács 8:27-33)

  És mivel Jézus megígérte, hogy a nevében ördögöket űzünk, így aztán megy a démonűzés (vagy ördögűzés, ha úgy jobban tetszik) a keresztény gyülekezetekben. 🙂

   
 150. Ádám

  2011. augusztus 20. szombat at 18:41

  Köszi a választ! Ha benne van a Könyben, akkor nincs több kérdésem… 🙂

   
 151. krisztianerik

  2011. augusztus 21. vasárnap at 07:53

  “”Amikor a KORN együttes tagja Brian “Head” Welch megtért, az nagy döbbenet volt számomra anno.
  De most már tudom, hogy az okkultizmus nem vész el csak átalakul 😀 “”

  Ebben igazad van , én is azért vonzódtam a kerszténységhez , mert egy titokzatos szellemi erőt véltem felfedezni az egész mögött. Nyelvekenszólás, démonűzés, angyalok , álmok, prófétálás, és még sorolhatnám . Igazából ezek vonzozttak engem az “okkultizmus nem vész el csak átalakul”
  Amit észrevettem a környezetemben , azok lettek ” szellemi emberek ” akik a megtérésük elött okkultizmushoz is vonzódtak.

   
  • Tubákos Szelence

   2011. augusztus 21. vasárnap at 08:37

   Így van. Az egész okkultizmus volt. Lényegében amit a démonlistáról okkultizmusként űztünk, azt majdnem MIND mi is csináltuk, csak a Jézus nevében, a “kenetnek” valamely “működésére” fogva.

   “Okkultizmus: Asztaltáncoltatás, tenyérjóslás, grafológia, médiumírás, express-szenzualitás (ISP), hipnózis, asztrológia, horoszkóp, levitáció, jövendőmondás, vízvarázslás, tarokk kártya, ingázás, fekete mágia, fehér mágia, szellemidézés, varázsigék, varázslás, igézés, fétisek, látnokság, babonaság, halottlátás, familiáris szellemek, bioritmus.
   50. Vallásos démonok: Ritualizmus, formalizmus, törvénykezés, tanítási rögeszmék, csalás,
   tévtanítás, Istentől való félelem, pokoltól való félelem, üdvösség elvesztésétől való félelem, stb.
   51. Spiritizmus: szeánsz, szellemidézés ”

   (részlet a DÉMONLISTÁRÓL:
   http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=40684253&t=9005581
   amit lényegében H.Gy.-sítve majdnem MIND mi is csináltunk, és nálunk is megvoltak 😀 )

   Már a H.Gy.-ben gyanús volt, hogy mindennek KÜLÖN SZELLEME van, amit keresztényként is nehezen tudtam konkrétan “Istenhez, Jézushoz, a “Szentlélekhez” kapcsolni. Ezek ilyen önálló kenetek, szellemek voltak, amik szerintük szükségessek voltak bizonyos dolgokhoz. Nem azt mondták, hogy a szentlélek, max a “szentléleknek egy szelleme” 😀 “A kenet” így is működik: speciális szellemekre osztódik, amik külön “életet élnek”
   Embereknek is “szellemei” voltak, azokat űzték. Mintha az adott “ellenség”, mint forrás. kiárasztana magából valami szellemet, ami nélküle is működik. Lényegében ő maga démoni formában. 😦
   Az első ilyen volt a “Tallér szelleme”.

   Szvsz ez tömény okkultizmus.

   A Sándor állandóan “látta” milyen “démonok ülnek” az embereken a gyüliben, “látta. érezte” milyen gondolatok keringenek az istentiszteleten az ő alkalma alatt. Szokott is reagálni ezekre a gondolatolvasó bevillanásaira a prédikációkban. “Érezte” ha “szidják, ha nyomás van 😀 ”
   (valószínűleg nem alaptalanul. Mélyen belül tudja ő, hogy amit tett emberek ellen, azért nem hálát adnak a Jézuska nevében, és nem felejtik el a Sanyi bácsi kedvéért)

   Még azt is megmondta honnan jön éppen a nyomás. Az imakommandónak kit kell széjjelátkozni. 😀

   Érzett az mindent. Megaszonta, hogy milyen szellemek vannak a “légtérben”, Magyarország “fölött”
   éppen. Amikor a Bagyosok kiváltak, akkor szerinte “szellemi hatalomváltás történt a levegőégben, és az Árulás szelleme vette át az irányítást Magyarország felett.”

   Miért, addig “ki” uralkodott? A sörözés szelleme? 😀

   Durva…

    
   • ateistanaplo

    2011. augusztus 21. vasárnap at 19:12

    Kemény ez a démonlista!

    Valahogy rögtön elsőre ezen akadt meg a szemem:

    “26. Elmebálványozás, intellektualizmus, racionalizmus, kevélység, ego”

    Igen, a racionalizmus egy démon! Az irracionalizmus a norma! Jól jegyezzétek meg! 😀

    “48. Hamis vallások: Jehova tanúi, “keresztény tudomány”, rózsakeresztesség, teozófia, unitarianizmus, mormonizmus, ezen kívül a páholyok (szabadkőművesség), és minden olyan társaság és mozgalom, amely használja a Bibliát, vagy Isten nevét, de amelyek kihagyják Jézus Krisztus véráldozatát – pl. New Age, buddhizmus, taóizmus, hinduizmus, iszlám, sintoizmus, konfucianizmus, stb.”

    Látom nagy helyet foglal el a démon listán Sanyi bácsi kedvenc ellensége, a katolicizmus.

    “alá nem vetés” – Gondolom itt arra gondol, ha nem vetjük magunkat alá a gyülekezeti tekintélyeknek.

    “magányosság” – Ezek szerint a magányosság egy démon, nem egy állapot. Úgy van, hadd érezze magát még szarabbul az, aki magányos, miután rámondják, hogy démonizált is!

    “álmosság”, “drukk”, “izgatottság” – no comment 😀

    “Tökéletesség” – basszus, tökéletesnek sem szabad lenni! 😀

    “álmodozás, fantázia”

    “érzékenység”

    “öntudatosság”

    Komolyan. Van szerintük olyan emberi érzelem, viselkedés, ami nem démon? Agyrém!

     
 152. krisztianerik

  2011. augusztus 22. hétfő at 11:55

  Na zért a Jázabell tanitások se voltak gyenge tanitások::))))

  Ha a Jézabell szelleme elkap minket akkor reszeltek nekünk , remélem tudjátok::)))) Az FSZA meg át ad minket a Sántának ( sátánnak) , oszt biceghet velünk a pokolig::))))

   
  • lili

   2011. augusztus 22. hétfő at 12:25

   Mennyit röhögtem ! Köszi nektek ! 😀

    
 153. lili

  2011. augusztus 22. hétfő at 12:24

   
  • Papírkutya

   2011. szeptember 10. szombat at 22:28

   Köszönöm, Lili!
   Köszönöm, Carl!!! 🙂
   Pontosan ezt éreztem a csillagászati kurzuson és amikor az Univerzumról olvastam tudományos irodalmat, csak nem tudtam ilyen szépen megfogalmazni! 🙂
   Köszönöm!!!

    
 154. Kantarella

  2011. augusztus 29. hétfő at 23:23

  Szia!
  Hasonlóan jártam én is, csakhogy én a római katolikus vallásból ábrándultam ki. Édesanyám gyerekkoromtól katolikusnak nevelt, azt is mondhatjuk, hogy bele születtem ebbe az egész helyzetbe, annak ellenére, hogy édesapám és a testvérem nem voltak vallásosak. A katolikus egyházban mindig az erkölcsösséget láttam, ezért is ragaszkodtam hozzá annyira, de a bibliai isten személyének kétértelműségével már általános iskolás koromban találkoztam. Konkrétan emlékszek, az gondolkodtatott el, hogy Isten miért ölte meg az egyiptomi elsőszülötteket, akik ártatlanok voltak, meg az ő teremtményei, nem tűnt valami igazságosnak… Ennek ellenére megijedtem, és elhessegettem a gondolatot, mert féltem, hogy ezzel káromolom, elítélem az Urat, és ezért valami nagyon rossz dolog fog velem történni. 11 éves koromtól nagyon vallásos lettem, vasárnap és sokszor hétköznap is templomba voltam, de mindig bennem volt egy kis kétely, és ahogy telt az idő egyre kételkedőbb lettem, de édesanyám folyton azt mondogatta, milyen helyes úton járok. Tanultam az evolúció elméletet, de azért, hogy ne rendüljön meg a hitem, a bibliai teremtést szimbolikus jelentéssel ruháztam fel, meg azt is gondoltam, hogy az evolúció még lehet tévedés. Tanultam irodalmat, ahol a bibliai történeteket a mitológiákhoz sorolták, azt gondoltam: „Milyen dolog egy szent könyvet úgy kezelni, mint egy mítoszt?!” Annak ellenére, hogy ezeket gondoltam, valahol mélyen tudtam, hogy itt valami nem stimmel. Körülbelül 19 éves lehettem, mikor elhatároztam, hogy elolvasom az égész Bibliát, mondván, hogy „helyén legyen a lelki egyensúlyom”. :-))
  Gondolhatjátok, hogy mennyire „került helyére a lelki egyensúlyom”. Szinte semmi erkölcsi tanítást nem találtam benne, csak azt, hogy emberek gyilkolják egymást egyfolytában, Isten parancsára, rosszabb esetben meg Isten öldököl, mert nem tetszik neki valami. Azt mondtam: „Rendben, akkor ezeket nem veszem figyelembe, ezek csak tévedések lehetnek, csak az erkölcsi tanításokat veszem figyelembe, meg ezek a tettek Isten szemszögéből biztos igazságosak.” (Megjegyzem, édesanyám nem is örült neki, hogy elkezdtem olvasni az Ószövetséget.) Féltem, hogy hitetlen leszek, és emiatt meg erkölcstelen
  (Akkoriban az ateistákat valahogy úgy képzeltem el, hogy csakis rosszak lehetnek, meg semmi emberi nem lehet bennük. Amikor megismertem egy ateistát, meglepődtem, milyen tisztességes, korrekt, őszinte, pedig mikor megtudtam, hogy ateista először még féltem is tőle. Később rájöttem, hogy erkölcsösebb még egyes hívőknél is.) Az egész dolgot akkor kezdtem átértékelni, mikor elolvastam egy könyvet ami a pápák gaztetteiről szolt, amit a középkorban követtek el. Na akkor omlott össze bennem az a világ, ami szerint addig éltem. Misén nem bírtam meglenni anélkül, hogy ellenszenvesnek nem éreztem volna a dolgot, a Bibliára sem úgy tekintettem, mint addig: Rájöttem, ha valaminek egy része nem szuperál, akkor felesleges áltatni magam azzal, hogy kiragadom belőle a szép részeket, amik nekem tetszenek. Ha egy egyház alapja egy ilyen könyv, meg ilyen pápák /papok alkották, akkor azzal az egyházzal nagy baj lehet. Egyre inkább éreztem, hogy rossz utat követek. Kezdtem kimaradozni templomból, és nem történt semmi változás sem az életemben, sem a viselkedésemben. Az értékrendemhez, a jó erkölcsökhöz mai napig ragaszkodok, nem lettem rosszabb ember. Azt most sem állítom magamról, hogy teljes mértékben ateista vagyok, inkább agnosztikus, de az emberek által kreált istenek létezésének valószínűségét kizárom.
  Most már legalább lelkiismeret furdalás nélkül kézbe veszek egy jó kis tudományos könyvet.:-))Az egyetlen gond azóta az, hogy anyukámmal nem jövünk ki olyan jól. Én elfogadom, hogy ő vallásos, sosem erőszakolom rá a véleményemet, érveimet, ő viszont nem tud megérteni, és csalódott. Ezt az egy dolog, amit sajnálom az egészben, de attól még nem fogok templomba járni, mert egyszerűen nem tudom összeegyeztetni a nézeteimmel. Bocsánat a hosszú kommentért, valahogy kikívánkozott…

   
  • ateistanaplo

   2011. augusztus 30. kedd at 17:22

   @ Kantarella

   Köszi, hogy megosztottad a történetedet.

   Én voltam a Vatikánban, mint turista, mit ne mondjak, “szép” dolgokat tudtam meg én is a pápákról ott. A képmutatás és a többi…

    
   • Kantarella

    2011. augusztus 30. kedd at 17:26

    Én is nagyon szépen köszönöm, hogy megoszthattam ezt veletek. És gratulálok, nagyon jó a blogod! Csak így tovább!

     
 155. krisztianerik

  2011. augusztus 30. kedd at 07:17

  Egy kis érdekes olvasnivaló, ha van kedvetek elolvashatjátok !::))

  http://www.freeweb.hu/drf/miafaszvan.htm

   
 156. Kertész ádám

  2011. augusztus 30. kedd at 15:07

  Szia!
  Nekem is voltak depressziós hívő éveim. Bennem a hit tapasztalattá is vált, így valójában a hitemet képtelen vagyok elveszíteni, esetemben a kérdés csak az, hogy mennyire tudok azonosulni vele amikor ellenkező módon cselekszem…
  Írtad: “Aki simán arra utasítja Izrael népét, hogy irtsanak ki más nemzeteket – asszonyostól, csecsemőstől. Vagy aki nem kezd el azon gondolkodni, hogy a fenébe lehet a tudomány TÉNYEIT összeegyeztetni a Bibliával?”
  Nem csak téged döbbent meg ez, de más hívőt, volt hívőt, vagy nem hívőt is.
  A kérdés számomra az ilyen dolgokban nem az, hogy ez helyes-e vagy sem. Emberi haraggal tölt el amikor a Tuszi-Hutu mészárlásokról, vagy a kommunizmus vagy nácizmus bűncselekményeiről, katonai szadizmusáról olvasok, nézek dokumentumot. Mégis amikor a népírtásról olvastam a Bibliából, nem próbáltam meg képileg magam elé vetíteni, amint héber férfiak rontanak be az épületekbe, és végeznek ki cirka csecsemőket, sőt anyákat is. Nem gondoltam át, hogy én magam engedelmeskedtem-volna-e hasonló utasításnak.(??) Most nem tenném. Belegondolnom nem is kell, mert az aktuális elvárás felém az, hogy szeressem az ‘ellenségeimet’. (Nincsenek, vagy nem tudok róluk. 🙂
  Mégis ezeket a logikai dilemmákat azért nem mérlegelem a saját humanizmusommal, empátiámmal, mert kétféleképpen gondolkozhatok az eseményről.
  1: nem történt meg, legenda, vagy egy vallásos nép tette a csinált prófétái, mesterségesen létrehozott, vagy utólag ráültetett ideológia, istenség nevében..
  2: Elfogadom hogy Isten parancsából történt meg..

  az első esetben a történelmi zsidó néppel szemben szűlhet ellenszenvet, amit a jelen kereszténységre hiába vetíthetnék ki. Ezesetben nem egy valódi istenre, hanem az emberi gőg istenképbe burkolt kegyetlenségére haragudhatnék reálisan.
  A második esetben elfogadom Isten létezését, és az adott hitvilág többi kinyilatkoztatását is. Ez esetben nem gondolkodok a dologról a saját mércém szerint, és a túlvilág szempontjából tekintek mindenre amit ott olvasok, nem pedig politikai, vagy humán szempontból. Nyilván egy diktátor ne ölessen meg csecsemőket csak azért, hogy a túlvilágon magához vehesse őket és ne kövessék a felnőttek sorsát. De istenről hívőként kénytelen vagyok ezt feltételezni, hogy a dilemmát feloldjam a gondolkodásomban a céltalan vérontás, céltalan bosszú és egy olyan számítás közt aminek a legfőbb szempontja az emberi élet megmentése.

  Summa summárum valóban máshogy mérem Isten döntéseit, mint az emberekéit. Ha Isten gonosz lenne hogyan teremthetett volna belém jót? Miért lenne bennem irgalom? Ha bennem van, miért hiányozna Istenből? Ha Istent a saját motivációim szerint vizsgálom, akkor nem feltételezek róla olyat, amit magamról sem. Ha más emberek motivációja szerint vizsgálom, akkor bármit feltételezhetek róla amit az emberekről is feltételeznék.
  Azaz vagy hiszek, és nem feltételezek rosszat, vagy rosszat feltételezek és így nincs értelme hinnem. Az utóbbi az esetemben nem működik, ‘olyan vagyok’ mint az ördög, ha gonosz vagyok akkor is hiszek. Vele szemben akkor is istennek adok igazat, nem magamnak.. egyszerűen azért, mert nem állok az objektivitásnak azon a szintjén, hogy bármit is meg tudjak ítélni amit ő tesz, vagy bármit is megfelelőbben tudnék megtenni. A saját szintemen viszont törekedhetem a legjobbra..

   
  • ateistanaplo

   2011. augusztus 30. kedd at 16:34

   Kedves Ádám!

   Ez volt az a kognitív disszonancia, amiben hosszú éveken át én is szenvedtem. Amikor rájössz, hogy nincs Isten, akkor ezek a kérdések és dilemmák nagyon egyszerűen megoldódnak. 😉

   A bibliai Isten egyszerűen egy mítosz. Egy elég rosszul sikerült mítosz. Emberek alkották a saját képükre és hasonlatosságukra, azért olyan gyarló és ellentmondásos, amilyen.

   “Ha Isten gonosz lenne hogyan teremthetett volna belém jót?” – kérded.

   Inkább úgy van ez, hogy az Istenben, akit az emberek megteremtettek maguknak ott az ősi Izraelben van rossz és van persze egy kicsi jó is néha. Ez azért van, mert az emberekben, akik megteremtették is van rossz és van jó. Ezt nem Isten teremtette beléjük, hanem evolúciós fejlődésünk során alakultak ki bizonyos érzések és szociális normák, amelyeket “jónak”, illetve “rossznak” nevezünk emberi fogalmainkkal. Ennek semmi köze sincs egy Istenhez.

    
   • K Ádám

    2011. augusztus 31. szerda at 16:55

    Bennem a hit meggyőződés, és voltak olyan egyszerű élményeim amik tapasztalati szinten igazolták vissza felém Isten imameghallgatását. Egyszerű dolgok ezek, de az átélő szemszögéből elég ahhoz, hogy a hite ne maradjon ‘papírszagú’.

     
 157. Kantarella

  2011. augusztus 30. kedd at 16:34

  „1: nem történt meg, legenda, vagy egy vallásos nép tette a csinált prófétái, mesterségesen létrehozott, vagy utólag ráültetett ideológia, istenség nevében..”
  Valószínűleg így történt. De ha így történt, akkor nem beszélhetünk a Biblia isteni eredetéről. Akkor tényleg csak egy mítosz, de legjobb esetben is valami féle történelemkönyv. És így nem sok értelme egy egész vallást köré építeni, és embereket manipulálni vele. Hiszen ez csak egy történelemkönyv. Akkor ugyanígy mondhatnám a teremtés történetről, hogy mese, ugyan így mondhatnám Jézus csodatételeiről, hogy mese, akármire, ami csak benne van. És akkor az egész vallás hitelessége meg is dől.
  Egyszerű: Ez a zsidóság mítosza, mint például a görög mitológia, de ugye azt sem veszi már senki komolyan…
  „2: Elfogadom hogy Isten parancsából történt meg..
  …Ez esetben nem gondolkodok a dologról a saját mércém szerint, és a túlvilág szempontjából tekintek mindenre, amit ott olvasok, nem pedig politikai, vagy humán szempontból.”
  De én hagy engedjem meg magamnak, hogy saját mércém szerint tekintsek a dolgokra. Ha a túlvilágnak ilyenek a „szempontjai”, akkor ott brutálisabb lehet, mint itt, a Földön, és akkor alapjába véve hazugság az, hogy „majd, ha üdvözülünk, hú de jó lesz nekünk.” És ha a túlvilágon olyan mércém lesz, mint amilyenről te beszélsz, akkor nem akarok oda kerülni. Inkább az örök megsemmisülést választom.
  „De istenről hívőként kénytelen vagyok ezt feltételezni…”
  Éppen ez az, hogy KÉNYTELEN vagy. Kényszeredettnek érzed, de mégis muszáj azt feltételezni, mert ha mersz mást, akkor „az irgalmas Isten a pokolra küld.” Ezt sulykolták beléd, persze, hogy kénytelen vagy.
  „a céltalan vérontás, céltalan bosszú és egy olyan számítás közt aminek a legfőbb szempontja az emberi élet megmentése.”
  Ezzel nem menekült meg senki, nem nyert senki semmit, mindenki csak vesztett.
  A vérontók vagy a pokolra kerültek, vagy – mert Isten parancsára cselekedtek- a mennybe, de akkor megint igazságtalan az egész, mert gyilkosok ugye oda nem kerülhetnek, viszont azok a gyilkosok, akik Isten kedvére tettek, azok viszont igen. Az ártatlan áldozatok meg elkárhoztak, mert nem éltek „Istennek tetsző életet”. Hol itt a mérce? Hol itt az igazság?
  „Ha Isten gonosz lenne hogyan teremthetett volna belém jót?”
  Akkor valószínű, hogy Isten egy teljesen emberi tulajdonságokkal, gondolkodással rendelkező lény. Mert ha azt mondod, hogy a jó az tőle származik, akkor tőle származik a benned létező rossz is, és a mérce is, amivel felméred mi a jó és mi a rossz.
  És akkor, ha emberi, akkor nem különbözik semmiben azoktól a diktátoroktól akikről beszéltél, és így nem is lenne joga neki sem megítélni az emberek tetteit, mert ő is ugyan olyan esendő lehet, ezek szerint.
  De lényegében ez is bizonyítja, hogy Istent csak a próféták kreálták maguknak, mivel nem csak külsőleg, de belsőleg is emberi tulajdonságokkal ruházták fel, a bibliai Isten tulajdonképpen csak Izrael népének akkori erkölcsről alkotott elképzeléseit, az akkor elfogadhatónak tartott viselkedési normákat tükrözi, így nem is lehet ráragasztani, a „végtelenül jóságos” jelzőt, mivel egyértelmű, hogy emberi természettel bír és ebben benne van a kegyetlenség is.

   
  • K Ádám

   2011. augusztus 31. szerda at 17:23

   Az irgalom kizárja a kegyetlenséget. Olyan nincs, hogy sírsz ha valakinek fáj valami, a másik pillanatban meg röhögsz valaki nyomorán. Elég komoly érzelmi szakadék van a kettő közt. Van némi átjárás. Például képes lennél befogadni egy eltévedt kiskutyust, de a disznóvágáson nem zavas a malacvisítás, illetve nem empátia alapon, mert épp ‘ragadozói’ éneddel vagy jelen. Azért az emberekre vonatkoztatva már nem keverednek így az indulatok, ha empatikus vagy okkal gyűlölsz és okkal érzel részvétet is.
   Be kell valljam neked, mint ahogyan az anyák nem gyűlöletből vetetik el fejlődő magzataikat, az orvosok nem kéjjel végzik ki őket, hanem egyszerű érzelmi sivárságból, egykedvűen, társadalmi, szakmai normák szerint, ugyanúgy nem szükséges a gyilkosságba mindenképpen a kéjesw gonoszságot belelátni. Például az eutanázia sem ilyen, és az sem, ha egy beteg nem éli túl a műtétet. Cirka az orvos ejtette sebekbe is belehalhat, de a szándék mégsem az volt.
   Az orvos, minthogy fizikai ezközei vannak csak a szervezet megmentésére hivatott. Emberként halállal nincs joga senkinek átmenteni senki lelkét a túlvilágra, mert egyrészt az ember nem tudja felmérni a másik állapotát, nem tudja jól megbecsülni a lehetséges jövőjét, és mert nem tőle származik az élet, mint a létezés öntudatos formája.
   Szerintem emberi haraggal csak az ember tud ölni. Ezért ítélem meg másképp, ha Isten vagy ha egy ember rendeli el egy ember életének a végét. Ha a Földön az anyák véget vethetnek a magzataik életének, mielőtt még az igazán elkezdődhet, és nem tartjuk gonoszoknak őket (pedig gyakran kényelemből, karrierből döntenek így), miért kellene Istent számonkérnem a teremtményeiért? Egy ateista szeretné magáról azt hinni, hogy ő nem Isten függvénye, hogy hozzá Istennek semmi köze, és nincs joga őt megítélni, de ebben a ellenérzésben benne van a feltételezés, hogy Isten számára eleve rosszat akar. Ez nincs így. Rengeteg ateista hal meg békésen, büntetlenül. rengeteg ateista élhet teljes életet szeretteitől övezve. Az élet balsorsai, és szerencsés sorsai nem a hit és ateizmus, hanem sokkal inkább az emberi vagy környezeti tényezőin alapulnak. Isten látszólag egyáltalán nem bünteti az embert. Ha kivételes esetekben ezt megtette a múltban az olyasmi amiből nekem nem azt kell leszűrnöm, hogy Isten az én életemnek is véget vethet, hanem azt, hogy előbb utóbb úgyis meg kell halnom anélkül is, és sokkal jobb nem visszaélni azzal a szabadsággal ami ezen idő alatt végig a rendelkezésemre áll.
   Az ördöghöz nem csak nagyon gonosz emberek tartoznak. Gyilkosok, tolvajok vagy erőszakos emberek, hanem a legtöbb elveszett ember egyszerűen csak áldozata az ördögnek a világ nemtörődömsége, testisége által. Leéli az agyagba zárt napjait és senki nem szirénázik neki, hogy nem céltudatosan él, hogy nem helyes hogy az anyaggal korlátozza le az egész gondolkodásmódját, és az érdeklődésének a határait.

    
   • Kantarella

    2011. augusztus 31. szerda at 18:09

    „Például képes lennél befogadni egy eltévedt kiskutyust, de a disznóvágáson nem zavas a malacvisítás, illetve nem empátia alapon, mert épp ‘ragadozói’ éneddel vagy jelen.”
    Ez rossz példa, mivel vegetáriánus vagyok, és imádom az állatok (nem megenni)

    „mint ahogyan az anyák nem gyűlöletből vetetik el fejlődő magzataikat, az orvosok nem kéjjel végzik ki őket, hanem egyszerű érzelmi sivárságból, egykedvűen, társadalmi, szakmai normák szerint”
    Lehet, hogy a más ateista nem ért velem egyet, de én nem igazán vagyok az abortusz mellet. Szerintem védekezzenek, és akkor nem lesz gond. Ha viszont védekeztek, és mégis teherbe esett, akkor úgy gondolom, köteles az anya eldönteni, mit akar, főleg, ha még pénzük sincsen, hogy eltartsák. De ezek esendő emberi tulajdonságok, éppen úgy mint, amit az orvosi műhibákról mondtál. Az eutanáziát meg nem is engedélyezik, ha meg igen, azt is szigorú törvények között, és csak akkor, ha a beteg öntudatánál van és tud rendelkezni a sorsáról.
    És akkor ott van a halálbüntetés is.
    Na azt már tényleg elítélem!
    De egy állítólag tökéletes lénytől, olyantól mint például Isten, azt várná el az ember, hogy a nagy tökéletessége tetteiben is megnyilvánul.
    Nem úgy mint ebben az idézetben:
    „2Sám 6.6
    Amikor azonban Nachon sátorához értek, Uza kinyújtotta kezét az Isten ládája felé és megfogta, mert az ökrök megbillentették.
    2Sám 6.7
    Erre fellángolt az Úr haragja Uza ellen, s lesújtott rá az Isten vétkéért, úgyhogy meghalt ott, az Isten ládája mellett.”
    Egy „tökéletes „ valaki, ugye nem pipul be azon, mert valaki VÉLETLENÜL meg meri érinteni a ládikáját.
    Vagy itt:
    „1Kir 20.35
    Az egyik prófétatanítvány az Úr parancsára így szólt társához: “Verj meg!” Az nem akarta megverni.
    1Kir 20.36
    Erre azt mondta neki: “Mivel nem hallgattál az Úr szavára, lám, széttép az oroszlán, mihelyt elmégy innét.” És mihelyt elment, megtámadta egy oroszlán és megölte.”
    Tényleg azt várjuk, egy tökéletes lénytől, hogy szétmarcangoltatja saját teremtményét, csak ezért, mert nem akarta megütni a másikat, aki egyébként szintén a saját teremtménye.
    Ezek mind gőgös cselekedetek, emberi tulajdonságok! Akkor mennyivel jobb mint mi?
    Ez az egész „Istennek joga van ítélkezni felettünk” duma is csak a Bibliából ered, amiről már szintén kifejtettem a véleményem, már leírtam az előbb, nem fogom ismételgetni magam. Vedd a fáradságot és olvasd el a korábbi bejegyzéseket!! Én már megtettem, és látom, hogy tényleg mindegyik keresztény hasonlóval próbálkozik.

    „Egy ateista szeretné magáról azt hinni, hogy ő nem Isten függvénye, , hogy hozzá Istennek semmi köze, és nincs joga őt megítélni, de ebben a ellenérzésben benne van a feltételezés, hogy Isten számára eleve rosszat akar.”
    Egy ateista, nem is hisz Istenben!!:-))

    „Az élet balsorsai, és szerencsés sorsai nem a hit és ateizmus, hanem sokkal inkább az emberi vagy környezeti tényezőin alapulnak.”
    Pont ezt magyarázom! Látod, ez azért van, mert nincs Isten, hanem csak a próféták agyszüleménye.

    „Az ördöghöz nem csak nagyon gonosz emberek tartoznak. Gyilkosok, tolvajok vagy erőszakos emberek, hanem a legtöbb elveszett ember egyszerűen csak áldozata az ördögnek a világ nemtörődömsége, testisége által. Leéli az agyagba zárt napjait és senki nem szirénázik neki, hogy nem céltudatosan él, hogy nem helyes hogy az anyaggal korlátozza le az egész gondolkodásmódját, és az érdeklődésének a határait.”
    Ez is a tipikus keresztény ijesztgetés az ördöggel. Bele se gondolsz mit mondasz, pedig csak azzal dobálózol, amit az egyház az emberekbe sulykolt több száz év alatt!

     
   • Warlord

    2011. szeptember 1. csütörtök at 07:18

    “Az irgalom kizárja a kegyetlenséget.”

    Na pont ezért nem lehet a Biblia istenéről kijelenteni,hogy irgalmas,mert igencsak tud kegyetlen is lenni,mint az a bibliai leírásokból jól látható!

    “Szerintem emberi haraggal csak az ember tud ölni. Ezért ítélem meg másképp, ha Isten vagy ha egy ember rendeli el egy ember életének a végét.”

    Isten esetében nem feltétlenül csak arról van szó,hogy “haraggal öl”,hanem arról,hogy az “igazsága” olyan,hogy számos olyan esetben teszi,vagy rendeli el az ölést,amely józan emberi ésszel mérve teljességgel érthetetlen és indokolatlan,továbbá egy mindenható Istenről bőven feltétetlezhető lenne,hogy lehetnének más eszközei is 1-1 probléma megoldására.
    Amúgy meg az áldozat szempontjából édesmindegy,hogy Isten,vagy ember akarja-e őt megölni.

    “Ha a Földön az anyák véget vethetnek a magzataik életének, mielőtt még az igazán elkezdődhet, és nem tartjuk gonoszoknak őket (pedig gyakran kényelemből, karrierből döntenek így), miért kellene Istent számonkérnem a teremtményeiért?”

    Pontosan azért,mert Isten nem egy teremtmény a sok közül,hanem ő maga a teremtő.És mint teremtő,felelős(-nek kellene tekinteni) a teremtményeiért és mindazért,ami velük történik vagy történhet.

    “Egy ateista szeretné magáról azt hinni, hogy ő nem Isten függvénye, hogy hozzá Istennek semmi köze, és nincs joga őt megítélni, de ebben a ellenérzésben benne van a feltételezés, hogy Isten számára eleve rosszat akar. Ez nincs így.”

    Nem biztos,hogy csak a földi életre vonatkoztatva akarhat Isten rosszat.
    Nyilvánvaló a Biblia alapján,hogy aki életében nem dönt a bibliai Isten mellett,azoknak “meglesz az osztályrésze”,tehát nem mondható,hogy Isten nem akar rosszat senkinek sem,mivel lesznek,akiknek legkésőbb az ítéletkor Isten igenis rosszat fog akarni!
    És ez azzal együtt van így,ha valaki azt mondaná erre,hogy “az az Isten igazságos ítélete”!
    Az örök szenvedés attól még ugyanúgy rossz lesz azoknak – a bizonyára nem keveseknek – ,akik abban részesülnek.

    “Az élet balsorsai, és szerencsés sorsai nem a hit és ateizmus, hanem sokkal inkább az emberi vagy környezeti tényezőin alapulnak. Isten látszólag egyáltalán nem bünteti az embert.”

    Jó meglátás,nem is rossz egy keresztyéntől,egyet kell,hogy értsek! 🙂

    “Az ördöghöz nem csak nagyon gonosz emberek tartoznak. Gyilkosok, tolvajok vagy erőszakos emberek, hanem a legtöbb elveszett ember egyszerűen csak áldozata az ördögnek a világ nemtörődömsége, testisége által. Leéli az agyagba zárt napjait és senki nem szirénázik neki, hogy nem céltudatosan él, hogy nem helyes hogy az anyaggal korlátozza le az egész gondolkodásmódját, és az érdeklődésének a határait.”

    No,és miután idáig eljut valaki,az már nem tűnik fel,hogy mindezt Isten ne látta,láthatta volna előre már akkor,amikor elhatározta,hogy miként fogja “kiszabadítani” az embert az “ördög rabságából.”?
    Vagy már eleve a teremtéskor.Ha a keresztyének Istent ama bölcs teremtőnek tartják,aki ezt a világot is megalkotta,akkor azt is látnia kellett,hogy milyen következményei lesznek,lehetnek annak,ha úgy alkotja meg a világot és az embert,ahogyan az ismert a Bibliából.(Édenkert…)
    Ugyanúgy a megváltás elhatározásánál is látnia kellett azt,hogy mennyien fogják azt elfogadni és mennyien nem,de azt bizonyosan,hogy eleve nem fogja azt mindenki elfogadni.Tehát amikor mindezt látva mégis amellett dönt,hogy ilyen módon kínál fel szabadulást az ember felé,akkor logikusan végiggondolva csupán két lehetőség marad:Isten vagy nem tud,vagy nem akar mindenkit megmenteni,különben nem beszélhetnénk arról,hogy emberek az ördög kezében vannak,akik pedig kárhozatra lesznek ítélve.
    Ha nem tud,akkor nem lehet mindenható,vagy pedig az elvei,az “igazsága” miatt nincs rá lehetősége,de ez már majdhogynem a “nem akar” kategória,de mindenesetre ez esetben egy korlátozott képességű,hatalmú lénnyel állunk szemben.
    Ha viszont eleve nem is akar mindenkit megmeneteni – és ez a valószínűbb,látva,ismerve a Bibliát és a keresztyén tanokat – ,akkor viszont semmi tiszteletreméltó nincs benne.Legalábbis számomra nincs!

     
   • Warlord

    2011. szeptember 1. csütörtök at 07:39

    “Az orvos, minthogy fizikai ezközei vannak csak a szervezet megmentésére hivatott. Emberként halállal nincs joga senkinek átmenteni senki lelkét a túlvilágra, mert egyrészt az ember nem tudja felmérni a másik állapotát, nem tudja jól megbecsülni a lehetséges jövőjét, és mert nem tőle származik az élet, mint a létezés öntudatos formája.”

    Bár nem vagyok orvos,de azért ez nem ennyire leegyszerűsíthető szerintem!
    Egyrészt,mi van akkor,ha maga a beteg dönt önként arról,hogy az ismert betegséggel,ismert következmények és lehetőségek mellett nem kíván tovább élni és tegyük fel,még azt is hiszi,hogy a Mennyországba jut,miután meghal?
    Rendben van,az orvos nem dönthet önhatalmúlag arról,hogy halálba injekcióz valakit,de ezt miért ne kérhetné ezt maga a beteg pl. egy nyilatkozattal,mert mondjuk már csak lélegeztetőgéppel élhetne tovább,vagy kegyetlen fájdalmak közepette és így sem sokáig?
    A másik érdekessége a dolognak,hogy akkor emberileg nem bírálható felül az sem,hogy Isten kit,mikor akar a halálba küldeni,tehát lehet,hogy ami természetes úton már a halálba vezetne,azt az ember megpróbálja gépekkel és egy megkérdőjelezhető erkölcsre hivatkozva mergakadályozni!
    Évszázadokkal,évezredekkel ezelőtt lehet,hogy akit ma pl. a lélegeztetőgép és az injekció életben tart a puszta biológiai lét szintjén,az lehet,hogy akkor természetes úton,rövid szenvedés útján elhunyt volna!
    Ha a keresztyének következetesek abban,hogy tömegmészárlásokat,honfoglaló népirtásokat betudnak Isten nem megkérdőjelezhető és nem felülbírálható tetteiként,vagy ítéleteként,akkor véleményem szerint erről is így kellene gondolkodni!

     
   • Ádám

    2011. szeptember 1. csütörtök at 08:12

    Warlord: “Évszázadokkal,évezredekkel ezelőtt lehet,hogy akit ma pl. a lélegeztetőgép és az injekció életben tart a puszta biológiai lét szintjén,az lehet,hogy akkor természetes úton,rövid szenvedés útján elhunyt volna!”

    Továbbá, ha valakit már csak gépekkel tartunk életbe, az egyértelmű jele, hogy Isten magához szólította. Kik vagyunk mi ahhoz, hogy Isten akarta ellen cselekedjünk??? Az orvostudomány sok esetben csak hátráltatja Isten akaratát…!

    Természetesen nem így gondolom, csak görbe tükör…. De fundiként akár idáig is el lehetne jutni egyszerű logikai úton. A vallás az ellentmondások tudománya…

     
 158. Krisztián

  2011. augusztus 31. szerda at 11:25

  Sziasztok!

  Végigolvastam a blogbejegyzést és a hozzászólások 90%-át. Nem szeretnék a 273. hozzászóló lenni, aki leírja, hogy Ateistanaplónak nem volt elég hite stb. 🙂

  Én nagyjából olyan pályát futotttam be eddig, hogy voltam ateista, utána ezoterikus dolgokkal foglalatoskodtam (jóga, csakrák, földsugárzás, kineziológia, kristályok stb.), most pedig egy karizmatikus gyülekezetbe járok (nem a H.Gy-be). Eléggé racionális elmével vagyok megáldva, már gyerekkoromban műszaki dolgokkal foglalkoztam, a műegyetemen végeztem villamosmérnöki szakon, így a tudományokról is van azért fogalmam 🙂

  Örülök neki, hogy erről a témáról ilyen jó és kulturált beszélgetés tudott kialakulni. Mivel a téma engem eléggé foglalkoztat, és éppen most jött el az életemben az az időszak, hogy a Bibliát az elejétől a végéig tanulmányozzam, így érdekel ki hogy vélekedik a kérdésről. Amiket írtatok kritikákat nagyon jókat nevettem rajta (nem kinevettem, hanem tényleg vicces volt 🙂 ), és sok megfontolandó dolog is van benne.

  Szeretnék néhány olyan tapasztalatomat leírni, amiről kíváncsi vagyok, hogy ateistaként hogyan vélekedtek. A történet elég régre nyúlik vissza, próbálom azért rövidre fogni 🙂 5 éves koromban nagyon meg lettem ilyesztve, és ettől nem tudtam szabadulni több mint 20 éven keresztül. A “belémköltözött” félelem a folyamatos stressz miatt később egészségügyi problémákat okozott 13 éves koromtól kezdve (bélrendszeri problémák, bőrproblémák). A nyugati orvosok ezt 6 éven keresztül nem tudták meggyógyítani, így 20 évesen a saját sarkamra álltam, és azt mondtam, hogy majd én megoldom. Ateistaként a fizikai világban kerestem a megoldást, és természetgyógyászati úton el is jutottam elég sokáig, de egy idő után be kellett, hogy lássam, hogy fizikai szinten korlátos a dolog. Ekkor kezdtem el foglalkozni lelki dolgokkal is. Az első ilyen a kineziológia volt, és ott kaptam először betekintést abba, hogy nem csak az van, amit a műegyetem tanítanak fizikából (ekkor már kvantummechanikát is tanultunk). Ezután az történt, hogy nyitottá váltam a nem látható dolgokra is, és az évek alatt odáig jutottam, hogy saját magam, segédeszköz nélkül tudtam érzékelni a földsugárzásokat, vagy akár a csakráimat, meg tudtam különböztetni a kristállyal kezelt vizet, nagyon jó időérzékem volt, érzékeltem azt is (nem vizuálisan, és nem is hang alapján), ha valaki negatívan gondol rám vagy éppen pozitívan beszélgetés közben (ez még most is megvan). A filozófiát tekintve a jógafilozófia állt hozzám a legközelebb, a Bhagavad Gíta jógalapműben úgy éreztem, hogy nagy igazságok vannak, és magasröptű filozófia. Ezek a dolgok mind valóságos dolgok a számomra (a földsugárzásról tudományos, reprodukálható kísérleteim voltak, még ha műszer és matematika nincs is hozzá 🙂 ), és úgy gondolkodtam róluk, hogy ezek a műegyetemen tanult dolgok kiegészítése. Miután ezeket felfedeztem, számomra egyértelmű következtetés volt, hogy Isten létezik.

  Barátnőm betegsége, amit a fenti ezoterikus, természetgyógyászati szemlélettel sem tudtunk meggyógyítani (az orvosok pedig sajna deklaráltan nem tudják meggyógyítani, csak fenttartani), oda vezettek engem, hogy forduljak oda keresztény ismerőseimhez, és hallgassam meg, hogy ők mit tudnak mondani. Ezt azért is tettem, mert mindig érdekelt, hogy a fundamentalisták hogy tudnak annyira biztosak lenni a dolgukban, és mert találtam konkrét bizonyságokat a neten, amik reményt nyújtottak. Így kerültünk el egy karizmatikus gyülekezetbe, ahol olyan szélsőségeket, amikről írtok, nem tapasztalunk. Megtértünk, bemerítkeztünk, szellemi téren nagyon sok változáson mentünk keresztül, és most kezdünk elmerülni a hitben és a Bibliában.

  A jógával szakítottunk, én már nem érzékelem a földsugárzást (és nincs rám egészségileg negatív hatással), az ezoterikus dolgainktól megszabadultunk, különköltöztünk (mert a házasság előtti együttélést nem tartjuk követendőnek). Mindezt nem úgy, hogy sújkolták belénk, Isten haragjával fenyegetőztek, és akaratunk ellenére megléptük ezeket, hanem megőriztük mindeközben az integritásunkat, és a legnagyobb egyetértésben történtek ezek.

  Itt állunk most, a következő lépés számunkra elmerülni a Bibliában, és Istennel még közvetlenebb kapcsolatba kerülni. Engem az igazság érdekel, és az élet értelme, és kíváncsi vagyok, mit tartogat a Biblia és a Szentlélek számomra. Amiket eddig a megtéréssel tapasztaltunk, az mind pozitív. Vannak még tisztázatlan kérdések, amikre remélem majd választ kapok a kellő időben (pl. milyen gyógyászat a “kóser”, az örök kárhozat mennyire örök – ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy óhéber-magyar és ógörög-magyar szótárak nélkül, és az eredeti szövegek nélkül esélytelen dűlőre jutni bizonyos kérdésekben, szerencsére ezek ma már könnyen elérhetőek).

  És akkor néhány kérdés felétek:

  – az ezoterikus dolgokról az ateisták hogyan vélekednek? (és itt nem a gagyi, álezoterikus átverésekre gondolok, hanem pl. a fenti tapasztalataimra stb.)
  – ha egy ateistának nincs bűntudata, majd a megtérés után bűntudattal éli minden napját, akkor az nem jó (szerintem ennek nem kéne így lennie, de ezek szerint van akinél ez így van) – viszont mi a helyzet akkor, ha egy ateistában alakul ki bűntudat (mivelhogy neki is van lelkiismerete), és az égvilágon nem tud vele mit kezdeni, hanem csak őrlödik, aztán a megtéréssel Jézus elveszi minden bűnét, így a bűntudatát is, és végeredményben felszabadul?
  – ateistaként lehet-e úgy élni a mindennapokban, hogy biztonságban érezze magát az ember a jövőt illetően (legyen egy zárt rendszere, amihez tud viszonyulni, mint pl. a hívők tudnak)
  – egy ateista ember, mikor örül, akkor az csak azért van, mert a boldogsághormonok rohangálnak benne? (az öröm következménye a boldogsághormon, vagy fordítva?)

  Köszönöm mindenkinek, aki végigolvasta a hosszú hozzászólásomat, remélem néhány dolgot meg tudunk majd beszélni. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, és örülök ennek a blognak (úgy gondolom, hogy kényes kérdéseket is ki kell állnia az igazságnak – viszont ehhez kell megfelelő érettség, különben az embert hamar be tudják vinni az erdőbe.)

  üdv,
  Krisztián

   
  • xingtao

   2011. augusztus 31. szerda at 12:07

   Kedves Krisztián,

   Érdekes, amit írsz, de nálam a “racionális elmébe” nem fér bele se a vallás, se ezek az ezós dolgok 🙂

   “- az ezoterikus dolgokról az ateisták hogyan vélekednek? (és itt nem a gagyi, álezoterikus átverésekre gondolok, hanem pl. a fenti tapasztalataimra stb.)”

   Meglehetősen szkeptikus vagyok ezekkel a dolgokkal- ezek a csakrák, földsugárzás, kineziológia, kristályok stb nem az átverés kategóriába tartoznak? Ajánlom figyelmedbe a Szkeptikus Fórumot:
   http://forum.szkeptikus.hu/index.php
   http://szkeptikus.blog.hu/

   “– viszont mi a helyzet akkor, ha egy ateistában alakul ki bűntudat (mivelhogy neki is van lelkiismerete), és az égvilágon nem tud vele mit kezdeni, hanem csak őrlödik, aztán a megtéréssel Jézus elveszi minden bűnét, így a bűntudatát is, és végeredményben felszabadul?”

   Szerinted az a megoldás, ha valakire “áthárítom” a felelősséget/bűnt ? → http://www.youtube.com/watch?v=LhZRhaq0wYI&feature=related

   “- ateistaként lehet-e úgy élni a mindennapokban, hogy biztonságban érezze magát az ember a jövőt illetően ”

   Eddig nem volt problémám…

    
   • Krisztián

    2011. szeptember 15. csütörtök at 12:17

    Kedves Xingtao,

    A csakrák, földsugárzás, kineziológia, kristályok stb. nem átverés kategória. A szekptikusok tudom, hogy hogy vélekednek róluk, anno én is voltam BME szkeptikus konferencián, meg sok olyan videót néztem, ahol ezeket cáfolták. Akinek van rá érzékenysége, az tudja, hogy ez nem átverés, hiszen számára (pl. számomra) egyértelműen, reprodukálhatóan működik a dolog (számomra már csak működött, mert ezoterikus dolgokkal nem foglalkozok már, a megtérésem után elfordultam ezektől). Akinek erre nincs érzékenysége, az nem tud különbséget tenni az átverés és nem átverés között, így a jelenséggel kapcsolatban kidobja a fürdővizzel a gyereket is. (ha egy kókler próbál bizonyítani egy jelenséget, amire a szkeptikusok rámutatnak, hogy átverés, attól a jelenség még nem lesz egyértelműen átverés)

    “Szerinted az a megoldás, ha valakire “áthárítom” a felelősséget/bűnt ?”

    Ez nem a felelősség áthárítását jelenti. Sőt, tiszta szívvel, őszintén, megbánóan kell állni a felismert bűnökhöz (amiket nem szeretnénk a jövőben elkövetni már), és így tudja Isten kimunkálni bennünk, hogy ne gyötörje tovább a szívünket a megbocsájtatlanság. (úgy nem működik a dolog, hogy szándékosan vétkezek, mert Jézus már úgyis elhordozta minden bűnömet)

    A cél az, hogy az ember szíve tiszta legyen, a jövőben ne akarjon bűnös dolgokat folytatni, az egykor elkövetett bűnök pedig ne tartsák fogva az élete végéig (ismerek nem egy ilyen ateista embert, aki évtizedes dolgokat hordoz magában, és másnak is képtelen megbocsájtani, és az élete ezáltal elég komoly láncokhoz van kötve).

    Mi az ateista módszer az ember szívének gyógyítására, a bűnököz való kötődések (pl. rendszeres, akár kényszeres cselekedetek) felszámolására?

    A belinkelt youtube videot megnéztem, semmi jó nem sugárzott belőle – a tartalom egy dolog, a mögötte meghúzódó szellemiség (ami egy érzés, ami leképeződik bennem) messzemenőkig nem volt jó. Aki az igazságot szólja szeretettel, az nem így szól.

    Végeredményben, ha a vita csak arról szól, hogy a kereszténység miért nem jó, de alternatíva pedig nincs, akkor ezzel sokmindent nem lehet kezdeni. Attól az én életem nem lesz jobb, mert az elmémet kielégítik mondjuk az univerzumról szóló tudományos írások és elmélkedések.

     
 159. ateistanaplo

  2011. augusztus 31. szerda at 17:12

  @ K Ádám

  Ugyanilyen élményei, meggyőződései a saját istenéről vannak a muszlimoknak, hinduknak, buddhistáknak és mindenki másnak 😉

   
  • K Ádám

   2011. augusztus 31. szerda at 17:53

   A természetfelettit a keresztény hívő a többi vallásnál sem vonja kétségbe. Mérlegel a természetfelettinek mondott források között, de a saját tapasztalatai a keresztény kinyilatkoztatást erősítik, mert ahhoz kötődnek.

    
   • ateistanaplo

    2011. augusztus 31. szerda at 17:55

    És ugyanígy a többi vallás követője számára a saját tapasztalatai a saját “kinyilatkoztatását” erősítik meg…

     
 160. ateistanaplo

  2011. augusztus 31. szerda at 17:15

  @ Krisztián

  1) Ezoterikus dolgokkal én sosem foglalkoztam, nem érdekelnek.

  2) Biztos előfordul olyan, hogy valaki azért tér meg, hogy megszabaduljon bűntudattól. Miután a kereszténység azt tanítja, hogy elég megvallanod a bűneidet Jézusnak ahhoz, hogy semmissé váljanak, el tudom képzelni, hogy ez működik egyes emberek életében, akik súlyosan ártottak embertársaiknak és aztán feltámadt a lelkiismeretük. Ez az önmegnyugtatás egy formája. Ez van amögött is, hogy sok gyilkos megtér a börtönben. Végül is az számít egy ember komfortérzetében, hogy önmagáról mit tart. Ha elhiteti magával, hogy valaki eltörölte a bűneit, akkor az segíthet komfortosabban érezni magát, akkor is, ha valójában a bűnei következményei ugyanúgy megvannak, mint annakelőtte (az áldozat nem támadt fel).

  3) Mit jelent az, hogy biztonságban érezni magad? Te be vagy biztosítva a haláltól, betegségektől, munkanélküliségtől, szerencsétlenségektől? Néhány keresztény úgy hiszi, hogy igen, de ez nincs így. Elég ha megnézzük mennyien szeretnének pl. gyógyulni egy-egy “hit gyógyító” által tartott alkalmon. Ez is mutatja, hogy a keresztények sem védettek azok ellen a dolgok ellen, amik ellen a többi ember sem védett.

  Hogy van-e rendszerem, amihez tudok viszonyulni? Mire gondolsz? Erkölcsi normák? Igen, vannak. Ezért nem bírtam egy idő után elviselni a Bibliát. 😉

  4) Nem tanulmányoztam az öröm biokémiai hátterét, de nyilván megvan.

   
 161. ateistanaplo

  2011. augusztus 31. szerda at 17:53

  @ K Ádám

  “Egy ateista szeretné magáról azt hinni, hogy ő nem Isten függvénye, hogy hozzá Istennek semmi köze, és nincs joga őt megítélni, de ebben a ellenérzésben benne van a feltételezés, hogy Isten számára eleve rosszat akar.”

  Nem. Egy ateista nem hisz istenekben. Amikor a bibliai Isten gonoszságairól beszélünk, akkor az olyan, mint amikor más fiktív karakterek tulajdonságait tárgyaljuk ki – teszem azt Darth Vaderét. Mint ahogy ez nem jelenti azt, hogy valóban hiszünk Darth Vader létezésében, ugyanígy nem jelenti azt, amikor a bibliai Isten karakteréről beszélünk, hogy valójában hiszünk benne. Olyankor egyszerűen csak azt tárgyaljuk ki, hogy egy fiktív történet milyennek ír le egy fiktív figurát és azt mi milyennek tartjuk.

  “Szerintem emberi haraggal csak az ember tud ölni. Ezért ítélem meg másképp, ha Isten vagy ha egy ember rendeli el egy ember életének a végét. Ha a Földön az anyák véget vethetnek a magzataik életének, mielőtt még az igazán elkezdődhet, és nem tartjuk gonoszoknak őket (pedig gyakran kényelemből, karrierből döntenek így), miért kellene Istent számonkérnem a teremtményeiért?”

  Az ölés nem attól rossz, hogy haraggal történik vagy sem. Esetenként egy pszcihopata ölhet akár harag nélkül is, valami más okból. Mellesleg, ha elolvasnád a Bibliát akkor látnád, hogy Isten sokszor haragból, sőt hirtelen felindulásból öl. Ez nekem elég emberi…

  Istenről azt állítja a kereszténység, hogy ő maga a tökéletes szeretet (a magzatukat elvetető anyákról senki nem állít ilyet és senki nem követeli meg, hogy ők legyenek számunkra az etalon). Ez a tökéletes szeretet néhány példán keresztül (a teljesség igénye nélkül): https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/05/03/william-lane-craig-a-bibliai-nepirtasok-vedelmeben/

  De igazából nincs értemle vitatkozni veled, mert egyértelműen félsz. Félsz belegondolni mit is jelent, amit a Bibliában látsz, így aztán inkább a szőnyeg alá söpröd ezeket a problémákat azzal, hogy nincs jogod Istent megítélni. Én is voltam itt, tudom milyen ez, nem kívánom vissza. Inkább kívánom, hogy egyszer légy szabad!

   
 162. K Ádám

  2011. szeptember 1. csütörtök at 11:51

  Szia.

  Félelem nincs bennem. Félelem gyerekkoromban volt bennem időnként amikor az elmúlás gondolatát próbáltam megemészteni.

  “Amikor a bibliai Isten gonoszságairól beszélünk, akkor az olyan, mint amikor más fiktív karakterek tulajdonságait tárgyaljuk ki – teszem azt Darth Vaderét.”

  Nem hívő szempontból ez a látásmód így helyes. Az én szememben a hívő, és hitetlen ember gonoszsága közt nincs különbség, azaz vallásfüggetlen téma ha erről akarunk beszélni hogy ki kinek a nevében, vagy parancsára gyilkol vagy csak önmaga haragjából vagy véletlenül.

  Ugyanígy a nem hívő, és hívő bűnbánata közt sincs különbség. Egy nem hívőnek épp úgy joga van megbánnia a rosszat amit tett mint egy hívőnek. A lelkiismeret, vagy bánat nem feltétlenül vallási kérdés, de semmivel sem ér kevesebbet amennyiben hittel is társul.
  Azt mondhatom, hogy a képmutató bűnbánat nem csak akkor értéktelen ha vallással társul, hanem akkor is amennyiben nem. Így az emberi bánat, vagy annak hitelessége sem vallási kérdés.

  A kánaániták esetéről a fenti hivatkozás témakörében fejtem ki meglátásom.
  Üdv!

   
 163. Hívő

  2011. szeptember 1. csütörtök at 17:36

  Kedves blogíró!

  Csak félig olvastam el írásod, de már annyi is elég volt, hogy lássam, hogyan jutottál el az igazság fényéből az ateista-materialista homályba.
  Feltűnt a kérdéseidből – ami hívőséged idején megfogalmazódott benned – hogy soha semmilyen kapcsolatod nem volt Istennel.
  A félig elolvasott írásod mégis oly’ nagy (negatív) hatással volt rám, hogy belefogtam egy nagyobb esszé megalkotásába a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás igazságáról, és figyelembe vettem kérdéseid, és állításaid, amit cáfolni is fogok.

   
  • Warlord

   2011. szeptember 2. péntek at 02:39

   “A félig elolvasott írásod mégis oly’ nagy (negatív) hatással volt rám, hogy belefogtam egy nagyobb esszé megalkotásába a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás igazságáról, és figyelembe vettem kérdéseid, és állításaid, amit cáfolni is fogok.”

   Várjuk,ha meglesz,majd cáfoljuk a cáfolatot…

    
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 2. péntek at 07:47

   Érdeklődve várom. 🙂

   Hitgyülis vagy amúgy?

    
  • Ricsi

   2011. szeptember 2. péntek at 09:30

   “Feltűnt a kérdéseidből – ami hívőséged idején megfogalmazódott benned – hogy soha semmilyen kapcsolatod nem volt Istennel.”

   De fasza, hogy mar megint jobban ertenek masok privat elmenyeihez, gondolataihoz, erzeseihez ezek a semmirekello teritogepek …

   Hanyinger

    
 164. Lili

  2011. szeptember 1. csütörtök at 18:35

  ” …..soha semmilyen kapcsolatod nem volt Istennel……”

  Te kávéztál már az Istennel??? Pertuhaverod??? 😀

  “A félig elolvasott írásod mégis oly’ nagy (negatív) hatással volt rám, hogy belefogtam egy nagyobb esszé megalkotásába a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás igazságáról,….”

  Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  (zuhanó hangeffekt.)

   
  • Ádám

   2011. szeptember 2. péntek at 00:29

   Ne riaszd el, én izgatottan várom, mit fog írni… 🙂

    
 165. xingtao

  2011. szeptember 2. péntek at 02:23

  “hogyan jutottál el az igazság fényéből az ateista-materialista homályba.”

  Igazság: ókori héber mítoszokat bemondásra elhinni? 🙂

   
 166. Hívő

  2011. szeptember 2. péntek at 09:42

  írom a cuccot, de nem 1 oldal lesz. megválaszolom az olyan eszetlen ateista kérdéseket mint pl: miért “gyilkol” Isten embereket, igazságtalan-e ha pokolba “dob” valakit, s létezik-e egyáltalán (Isten is és a pokol is)
  elmondom miért van szükségünk megváltásra, és Ő hogyan viszi véghez, és miért.

  de addig is gondolkodjatok el az abiogenezis ökörségen.

   
  • Warlord

   2011. szeptember 2. péntek at 10:03

   “megválaszolom az olyan eszetlen ateista kérdéseket mint pl: miért “gyilkol” Isten embereket, igazságtalan-e ha pokolba “dob” valakit, s létezik-e egyáltalán (Isten is és a pokol is)”

   Akkor biza lesz mit cáfolgatnunk,mert hogy ezekre a kérdésekre én keresztényektől még elfogadható választ nem hallottam,az is biztos.
   De megnyugodhatsz,bizonyosan meglesznek rá a válaszaink!

   “de addig is gondolkodjatok el az abiogenezis ökörségen.”

   Engem ilyenkor csak az érdekelne,mit reagálna egy ilyen véleményre mondjuk egy komoly tudós,vagy kutató,aki lehetségesnek tartja az abiogenezist…

    
  • Ádám

   2011. szeptember 2. péntek at 10:21

   Van egy olyan érzésem, hogy az a “cucc” is ilyen bicskanyitogató stílusú lesz…
   Várjuk szeretettel, taníts minket!

    
 167. Ricsi

  2011. szeptember 2. péntek at 10:10

  “megválaszolom az olyan eszetlen ateista kérdéseket mint pl: miért “gyilkol” Isten embereket, igazságtalan-e ha pokolba “dob” valakit”

  Ezekkel az “eszetlen” kerdesekkel bizony meg a mai napig is foglalkoznak az eszetlen apologetaitok, peldaul William Lane Craig. Evszazadok ota birkoznak az iyen problemakkal a keresztenyek, szerencsere itt vagy nekunk te, aki egyreszt ramutatsz a kerdesek ostobasagara, masreszt egy huszarvagassal akkor meg is magyarazod mindet.

  Remelem, a kozvetlen telefonkapcsolat mar be van kotve a Vatikanhoz es irtal mar a vilag teologusainak is, hogy ne izzadjanak, irjanak, vitatkozzanak tovabb, majd te rendet vagsz itt az “eszetlen” kerdesek ugyeben.

  Minden mondatoddal csak jobban kidomboritod a klises vallasos viselkedest, a gogot, a mindenre valaszolni kepesseg fennhejazo pozat.

  Hiteltelen es unalmas. Es mennyien vagytok, mind tulfejlett szuperegoval …

  Bocs, de asitottam rajtad es megyek ebedet csinalni

   
  • Katak Omba :-D

   2011. szeptember 2. péntek at 12:17

   “Bocs, de asitottam rajtad es megyek ebedet csinalni”

   Bist du eine Frau?

    
 168. xingtao

  2011. szeptember 2. péntek at 10:17

  Na igen, a hittérítőkre eddigi tapasztalataim szerint nem jellemző a szerénység és az alázat…

   
 169. Hívő

  2011. szeptember 2. péntek at 11:03

  ezt írtad:
  “Nem adott szellemi elégedettséget, valami mindig hiányzott – valami szubsztancia. Mindig vártam, hogy mikor kapunk valami igazán mély tanítást, de sosem jött igazán mély tanítás. Nincs is igazán mély dolog ebben”

  itt vallod be h soha nem volt kapcsod Istennel. őszinteséged dícséretes. sok keresztény nem vallja be. ezért mindenképpen jár neked nagy piros pont. de ez a mondatod egyben jelzi is, mi a baj. Isten ugyanis (saját élettapasztalat) ha megjelenik életedben akárcsak 1 pillanatra is, semmi kétséged sem lesz többé felőle, az igazsága és a valóság felől. betölt, formál, tanít, bíztat, utat mutat. te elkallódtál. de nem baj, még visszatérhetsz, ha akarsz. (szabad akarat)

  azonban én is őszinte leszek: gyenge vagyok. igen. csetlő botló, szerencsétlen alak. állandóan elferdülök az igaz útról. de azok a pillanatok amiket az Úrral töltöttem, örökre belém ívódtak és azóta vágyom Rá minden gyengeségem, bűnöm és mocskom ellenére. igen, 1 mocskos disznó vagyok, fetrengek a bűnben, és bevallom, amit 1 ateista soha nem tenne, még az Úr előtt sem.

  az Úr hű akkor is ha te hűtlen vagy, szeret akkor is ha te megtagadod. amit azokban a pillanatokban adott nekem, az megfizethetetlen, mindenen túlmutat, amit kértem akkor tőle, várakozásaimat sokszorosan felülmúlva adta. Igen, és megismertem Őt, és feszíts keresztre de akkor is megvallom Őt minden bűnöm és vétkem ellenére. ezt semmi nem veheti el tőlem.

  a hitgyüli azonban nem jó út, nem jó a forrás, ebben maximálisan igazad van.

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 2. péntek at 16:53

   Valóban nem volt kapcsolatom Istennel, ugyanis nincs Isten. Neked sincs kapcsolatod Istennel, csupán te még áltatod magad azzal, hogy van Isten és neked kapcsolatod van vele. Voltam én is ilyen állapotban, amikor ilyesmiket el tudtam magammal hitetni, úgyhogy teljesen tisztában vagyok vele milyen lelkiállapot az, amiben vagy.

   Ha neked az jó, hogy azzal töltöd az életed, hogy egy kitalált istenség miatt mocskos disznónak érzed és marcangolod magad – és szemmel láthatóan lelkiismeret furdalásoktól gyötrődsz -, tőlem egész nyugodtan. Én ettől már teljesen megszabadultam. Nekem jó itt kint és a fenti kommented önostorozó része csak egy újabb megerősítés a számomra, hogy jól döntöttem. 🙂

   Ha Isten megbüntet azért mert nem vagyok hajlandó féregnek tekinteni magamat, akkor azt hiszem nem is vágyom ennek az Istennek a társaságára egy örökkévalóságon át. 🙂

    
   • Krisztus hirnöke.

    2014. január 15. szerda at 11:40

    Kedves ateista naplo.

    Elkell hogy szomorítsalak Jézus Krisztus él és ö valóság. Lehet össze vissza voltál,és vagy kuszálva, megpróbáltad a kersztény életed a gyülekezetesdit és nem ment , ezért is lettél hitetlen, de ne akard hogy a sült galamb a szádba repüljön, Higy az Úr Jézus Krisztusban és tedd a dolgod ! Számodra melyik bün csodálatosabb Isten szent jelenléténél, hogy a sötétséget választottad ? Ébredj fel még van idö a megtérésre, ugyértem a megtérésre ! Érted ? a megtérésre az öszinte szívböl jövö megtérésre. Ne hagyd , hogy az ördög igy padlóra küldjön a biblia valóság ! Jézus valóság !Hagyd most a vallásos cimkéket Hit gyüli, Baptista, katolikus stb. mond , hogy neked van igazad,,,,, és ha nekem ? akkor nagy bajban vagy azt ugye tudod ?

     
 170. Ricsi

  2011. szeptember 2. péntek at 11:33

  “1 mocskos disznó vagyok, fetrengek a bűnben”

  Nem tudom, hogy gondolhatja barki is, hogy fogadhatja el, hogy ez az erzes, ez az onmegalazo becsmerles helyes lehet, legitim es igaz.

  Dobbenetes. Minden nappal boldogabb vagyok, hogy amiota az eszemet tudom, ateista voltam, vagyok es leszek is.

   
 171. xingtao

  2011. szeptember 2. péntek at 11:34

  Azért ez olyan tipikus, amikor a keresztények ismeretlenül is eldöntik, hogy a másik nem hitt eléggé/nem találkozott a héberek istenével/nem jó felekezetet, egyházat választott…
  Szép kis vallás..

   
 172. Ádám

  2011. szeptember 2. péntek at 11:34

  “az Úr hű akkor is ha te hűtlen vagy, szeret akkor is ha te megtagadod.”
  Olyannyira szeret, hogy örök szenvedésbe taszít…

  “a hitgyüli azonban nem jó út, nem jó a forrás”
  Jól sejtem, hogy a Te utad a jó út…?

  Mikor lesz kész az esszé?

   
 173. Hívő

  2011. szeptember 2. péntek at 12:12

  ha figyelmesebben olvastad volna hsz-em tudnád h én sem a jó úton járok, sajnos annak ellenére h felcsillant előttem.

   
  • Katak Omba :-D

   2011. szeptember 2. péntek at 12:21

   5 férjed volt? 😀 Vagy mi van? A bűntudat miatt akarsz “IGÉZNI”?

    
 174. Hívő

  2011. szeptember 2. péntek at 12:15

  a hitetlen ember saját magát taszítja szenvedésbe (pokolba) azáltal h elutasítja Istent. Bocs a kérdésért de te nem tudod mi a halál, s mi az élet?

   
  • Katak Omba :-D

   2011. szeptember 2. péntek at 12:23

   Halál az, amikor a személyiségből DOLOG válik. Szvsz. Csillagpor leszesz. 😀

    
  • Warlord

   2011. szeptember 2. péntek at 13:59

   “a hitetlen ember saját magát taszítja szenvedésbe (pokolba) azáltal h elutasítja Istent.”

   Már megbocsáss,de azt az Isten döntötte,határozta el,hogy aki őt elutasítja,az a pokolra jusson.Önkéntes választás révén,sok egyéb lehetőség mellett nyilván senki nem döntene pokolbéli örök szenvedés mellett,de az márpedig egy isteni döntés folyománya,hogy nem adódik az ember számára más lehetőség,miután ha el nem fogadván az isteni koncepciót vagy személyiséget,az Isten ellen dönt valaki.Magyarul:”Vagy engem választasz,vagy pusztulsz!”
   Egy ilyen koncepciót nem elfogadni pedig bőven jogos,ezek után pedig a “jóságos” isteni döntés határozza meg a meggyőződése mellett kitartó sorsát.

    
 175. Lili

  2011. szeptember 2. péntek at 12:30

  Az élet él és élni akar.

  Yvonne a szökött tehén:

  http://index.hu/bulvar/2011/09/02/vege_a_bajor_marhadramanak

  😀

   
 176. Ádám

  2011. szeptember 2. péntek at 12:38

  Ha nem a jó úton jársz, akkor miért vagy biztos abban, hogy nem a pokolra fogsz jutni? Egyáltalán hogy lehet bármelyik hívő biztos abban, hogy nem a pokolra fog jutni?
  De jöjjünk át kicsit az én térfelemre. Milyen pokolról beszélünk? Milyen Istenről? Tényként beszélsz olyan dolgokról, amire nincs objektív bizonyíték… Az, hogy neked megjelent Isten, nekem ugyanaz a kategória, mintha azt állítanád, hogy elraboltak a földönkívüliek. Ha tényleg megjelent számodra Isten, miért nem a helyes úton jársz? Ha én azt mondom, hogy megjelent előttem Xenu, Te nem éreznél egy kis disszonanciát? Nem lenne furcsa, ha gőgösen azt terjesztem, hogy nálam van az igaz tudás és kiváltságos vagyok, mert megjelent előttem a világmindenség általam hitt teremtője?
  Miért gondolod, hogy nem tudom, mi az élet és a halál? Azért, mert úgy gondolom, hogy az élet után nincs második felvonás? Vagy ha buddhista lennék, akkor meggyőzőbb lenne, ha azt mondanám, hogy újjá fogunk születni?

   
 177. K Ádám

  2011. szeptember 2. péntek at 13:14

  “A Biblia interpretációja folyamatos módosításokra szorul a tudomány előrehaladása tükrében.”
  Az emberiség családfáján a tridenti zsinat óta mennyit ‘kellett’ módosítani? Vagy előtte? 🙂
  És hol van a tudomány genezise? látható, esetleg működőképes? Ha a tudomány létrehozza az életet vegyi folyamatokkal az a teremtésre, vagy a spontán genezisre lesz-e majd bizonyíték?

   
  • Warlord

   2011. szeptember 2. péntek at 13:51

   “Ha a tudomány létrehozza az életet vegyi folyamatokkal az a teremtésre, vagy a spontán genezisre lesz-e majd bizonyíték?”

   Amennyiben ezt olyan körülmények között teszi,melyek a természetben előfordulhatnak,lejátszódhatnak,adódhatnak,vagy egykoron történhettek,akkor az bizony lehet bizonyíték a spontán genezisre.
   Persze csupán mesterségesen létrehozott,előidézett viszonyok,körülmények és folyamatok között létrehozott élet valóban nem igazolhatja az abiogenezist.

    
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 2. péntek at 17:13

   Az, hogy a tudomány MÉG nem találta meg a választ arra, hogy hogy indult az élet azt jelenti, hogy soha nem is fogja? Azt jelenti, hogy a Bibliádnak van igaza? Amit te ezekkel a kérdésekkel képviselsz az tulajdonképpen a jól ismert “rések Istene” érvelés, ami azt jelenti, hogy ha valamire MÉG nincs kielégítő és/vagy teljes tudományos magyarázat, akkor oda az istenhívők rögvest begyömöszölik Istent. Aztán persze a tudomány előrehaladtával eddig mindig kiderült, hogy köze nincs a dologhoz Istennek. A Biblia teremtéstörténetének – és a kereszténység – bedőléséhez elég az evolúció is, semmit sem kell hozzá tudnunk az abiogenezisről. Hogy miért azt ebben a bejegyzésben kifejtettem: https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/06/05/fundikat-sokkol-juniusi-szamaval-a-christianity-today/

   Az pedig, hogy a tudomány módosítani, finomítani szokott az elméletein csak a valláson nevelkedett dogmatikus gondolkodás számára “gyengeség”.

   Mi az őszintébb dolog? Azt állítani, hogy az élet minden kérdésére megadja a választ egy bronzkori könyv, amely tévedgetetlen, vagy azt mondani, hogy nem tudunk, nem tudhatunk varázsütésre mindent, hanem a tudomány fejlődése egy hosszas folyamat, amiben néha előfordulnak tévedések, máskor finomítani, módosítani kell egy-egy elméletet?

   A tudományos elméletek alapkritériuma a falaszifikálhatóság – azaz ahhoz, hogy valami tudományos elméletté váljon tudományosan megcáfolhatónak kell lennie. Ez nem jelenti azt, hogy meg is cáfolják, csak azt jelenti, hogy olyan bizonyításon kell alapulnia, amit elvileg meg lehet cáfolni egy okosabb, helyénvalóbb bizonyítással. Ez az alapelv jól mutatja a tudomány és a vallás közötti különbséget.

   A helyzet azonban az, hogy abban jelenleg már nagyon sok (józanabb) hívő sem reménykedik, hogy az evolúció elmélete meg fog dőlni (szintén lásd a fent belinkelt cikket). A bizonyítékok amellett, hogy Darwin jó úton járt, több, mint meggyőzőek. Hogy kissebb-nagyobb igazítások szükségesek lehetnek, ez természetes dolog. De az elmélet lényege nagyon erősen áll a lábán a tények tükrében – és csak egyre erősebben mióta Darwin kimondta. Mindez nem mondható el a Bibliáról.

    
   • K Ádám

    2011. szeptember 2. péntek at 18:48

    Erre megkeresem a megfelelő témát, és ott reagálok.
    Az egész blogról csak annyit, hogy az én szememben igazabb hívő volt az, aki ha megbukik keresztényként nem kezd el kutatni hogy igazolja magát, és nem kampányol az elhagyott vallása ellen..

     
 178. Tubákos Szelence

  2011. szeptember 2. péntek at 20:16

  Kedves K.Ádám.

  Ez a válaszod a blog írójának nyilvánvalóvá teszi, hogy az égegyadta világon halvány LILA gőzöd nincsen arról, hogy mi a tudomány, mik a tudományos eredmények, és mindezek értelmezése mit jelent a bibliai hitre nézve. Úlj le 1-es. 😀

  A valóság nem egy gyülekezet, ahol ilyen “csalódott vagy” meg hasonló dumákkal ámulatba lehet ejteni az agyatlan, bamba vallásos majomembereket, hogy az ateista “lázad” 😀 ,
  akik el vannak hitetve, a komoly lelki igényeikre kapott elavult, sőt ma már hazugnak bátran nevezhető ókori tanokkal.

  Egy ókori ember ha hitt a misztikus katyvaszban az nem volt annyira gáz szvsz, mint ma.
  Miben is hihettek volna akkor, hisz a tudományt a papok képviselték, és hát éppen gyerekcipőben jártunk. De a MA embere, a modern ismeretekkel csak szándékos öncsalással tagadhatja le a tényeket.

  És meg is teszik, mint te is.

   
 179. Kantarella

  2011. szeptember 2. péntek at 20:32

  Még hogy „kampányol”!
  Csak leírja saját tapasztalatait, gondolatait, véleményét egy blogban, amit, ha valaki akar, az elolvassa, aki meg nem akarja, az ne olvassa. Nem térítget az utcán, nem zaklat másokat. Ellentétben… na jó erre most nem mondok semmit. 😛

   
 180. Warlord

  2011. szeptember 5. hétfő at 07:46

  “Az egész blogról csak annyit, hogy az én szememben igazabb hívő volt az, aki ha megbukik keresztényként nem kezd el kutatni hogy igazolja magát, és nem kampányol az elhagyott vallása ellen…”

  Egyrészt miből gondolod,hogy keresztyénként megbukott volna?Mármint azon túl,ahogy majd’ minden keresztyén bukik el nap,mint nap.Volt alkalmam 1-1 imaórán végighallgatni nekem is…
  Amíg keresztyén voltam,számos esetben kellett magamnak is elmondanom,hogy “már megint elbuktam”.
  Másrészt teljesen természetes,ha valaki egy addig jónak,helyesnek tartott nézetről idővel másképp kezd gondolkodni,mert mondjuk később meglátja az adott dolog olyan – számára addig ismeretlen – oldalait is,amelyek miatt már nem tud vele azoniosulni tovább,vagy mert másirányú ismeret-, és/vagy tapasztalatszerzés révén másként kezdi el értékelni 1-1 konkrét kérdésben.

  “…nem kezd el kutatni hogy igazolja magát…”

  Ez csupán az önálló gondolkodásra való képteleség jele,vagy mert nem mer,vagy mert nem tud és talán nem is akar…

   
 181. K Ádám

  2011. szeptember 5. hétfő at 10:42

  Az internet jó lehetőség arra, hogy az ember megossza gondolatait másokkal, és valóban ez nem egy tolakodó módja ennek.
  Az embernek jól is esik megosztani másokkal az élményeit, és nem érzi magát egyedül a gondolataival ha megerősítést nyer másoktól is.

  Engem csak annyiból ‘bánt’, hogy egyoldalú. Bár egyoldalú, és a legkedvezőtlenebb képet festi a kereszténységről, mégsem okoz torzulást az ember gondolataiban, mert főként a hasonló gondolkodású embereket gyűjti maga köré, akik eleve negatív véleménnyel vannak az emberi szabadságot korlátozó ideológiákról. Én magam is helyesnek gondolom azt, hogy a világ ne ideológiák, hanem empátia, és természetes emberi érzések alapján szervezze meg, és bírálja el környezetét. A családok ne rekesszenek ki, ne béllyegezzenek meg családtagokat vallási alapon például erkölcs miatt, hanem valóban az elfogadás, türelem, tolerancia jellemezze a kapcsolatokat.
  Jó, hogy a vallási mérce nem világi követelmény. Az is jó, hogy a babona helyét a természetes anyagi szemlélet vette át az orvostudományban és más területeken.
  Ez mind szuper. A hit, a vallás választható, és egyben egy olyan lelkiismereti teher ami naturális, materiális világnézet szerint indokolatlan.
  Ennek ellenére a kereszténység nem erőszakos vallás, és az ószövetségi istenkép nem összeegyeztethetetlen a könyörületes istenképpel. Ideológiailag megmagyarázható az ítélet, ám naturális világnézetben elfogadhatatlan. Ennek ellenére az anyagi szemléletű társadalom is folytat erőszakos, és anyagi érdekektől motivált háborúkat. ez természetesen nem menti fel a múlt, vagy a jelen vallásosan motivált erőszakos cselekményeit, de a jelenben erre a kereszténység Istene nem is ad szabad kezet saját híveinek, Ószövetségi keretrendszerben pedig a tágabb, a túlvilág ‘hitbéli’ ‘tényével’ is számolva értelmezhető, ha logikailag akarjuk megérteni a miértjét. Ami ismétlem ha vallásilag értelmet is nyer, naturális, materiálisan humanista szemléletben akkor is elfogadhatatlan, mert materiálisan az ember csak ezzel az egyetlen életével rendelkezik, és ezt elvenni tőle vétek.

   
  • Warlord

   2011. szeptember 5. hétfő at 14:46

   “…Ószövetségi keretrendszerben pedig a tágabb, a túlvilág ‘hitbéli’ ‘tényével’ is számolva értelmezhető, ha logikailag akarjuk megérteni a miértjét.Ami ismétlem ha vallásilag értelmet is nyer, naturális, materiálisan humanista szemléletben akkor is elfogadhatatlan, mert materiálisan az ember csak ezzel az egyetlen életével rendelkezik, és ezt elvenni tőle vétek.”

   Az ember itt és most abban az esetben is csak ezzel az egy életével rendelkezik,ha mindenestül igaz a bibliai beszámoló és a rá épülő keresztyén hit.
   Noha ott van a feltámadás és az örök élet ígérete,de nem élhették végig azt az időt,amiben természetes úton részük lehetett volna.
   Az pedig elég nehezen hihető és nem is állítható komolyan,hogy az Istenség,akiktől ítélete gyanánt egykor erőszakkal vette el az életet,azoknak is majdan az örök életben részesíti.
   Én továbbra is mindenképp úgy vélem,hogy az ószövetségi istenkép nem egyeztethető össze sem a könyörületességgel,de pl. a bölcs előrelátással,vagy a javító,építő szándékkal sem,vagy legfeljebb csakis egy bizonyos szűk kör – a választottak – esetében.
   Mindez pedig akkor sem hagyható figyelmen kívül,ha azt mondjuk,hogy “a jelenben erre a kereszténység Istene nem is ad szabad kezet saját híveinek”,mivel egykoron nem ez volt a mérce,az ott és akkor isteni ítéletnek – önkénynek – kitett ember számára mindez immáron sovány vigasz marad.
   De mindez talán csak akkor válik érthetővé,ha az ember azt gondolja végig,mi lett volna,ha én magam,vagy talán méginkább: a családom,szeretteim szenvedték volna el az akkori csapásokat.
   Az pedig meglehetősen önző látásmódnak tartom,amikor a hívő azt mondja,hogy “de jó,hogy nekünk mindezt már nem kell átélnünk”!

    
 182. Kertész ádám

  2011. szeptember 6. kedd at 07:45

  Dávid azt mondta Betsabéval való közös gyermekük halála után: “Én megyek őhozzá, de ő nem tér vissza énhozzám.” Dávid nyilván nem tartotta magát elveszettnek, így gyermekéről sem így gondolkodott, holott a gyermek valóban ‘ítélet’ miatt halt meg, mégsem számított elveszett léleknek.
  A csecsemőkre ez valószínűleg álltalában vonatkoztatható. Nem zárható ki, hogy akiknek az Istenét kritizáljuk, és akik az Istenük ítéletének fizikai áldozataivá váltak, most épp Istent dicsőítik a kegyelméért, és egész másként vélekednek Istenről mint azok, akik miattuk alkotnak negatív képet.

  A gyerekek elvesztése egyébként nem mindenkit érint egyformán. Voltak kultuszok ahol a gyermeküket a szülők maguk áldozták fel. Hogy az elpusztított kultúra egy volt-e ezek közül azt nem tudom. Az iszlám világban a vidéki lakosság még egy generációval ezelőtt is szisztematikusan végzett a leánygyermekek nagy részével. A nyugati civilizációval ellentétben nem méhen belűl, hanem a szülést követően azonnal, ha a család már nem akart több lányt..

   
  • Toronyőr

   2011. szeptember 6. kedd at 09:17

   Érdekes megnyilvánulás! ” holott a gyermek valóban ‘ítélet’ miatt halt meg” Kinek a bűne és kinek az ítélete? 🙄 ” A csecsemőkre ez valószínűleg álltalában vonatkoztatható” Te látod mit írsz le? :confused: ” akik az Istenük ítéletének fizikai áldozataivá váltak, most épp Istent dicsőítik a kegyelméért, és egész másként vélekednek Istenről mint azok, akik miattuk alkotnak negatív képet.” Ennyire nem lehetsz hülye! Van neked gyereked? Ha nincs ne is vállalj, nem érdemled meg. 😡 Egy általam értelmesnek vélt embertől ugyan ezt az eszement logikát olvastam.
   http://divinity.szabadosadam.hu/

    
  • Warlord

   2011. szeptember 7. szerda at 07:55

   Na ez a Dávidos Betsabés történet is jó példa arra,hogy megint egy,a dologban nem érintettnek – a gyermeknek – kellett meghalnia más – jelen esetben Dávid – vétke miatt.Megint nem tudott az Isten anélkül “igazságot” tenni,hiogy valaki ne haljon meg,méghozzá teljességgel értelmetlenül.
   Ráadásul így most meghalt Uriás után a gyermek is.
   Amúgy ez a példa rossz,mivel nem a gyermek vétkezett,tehát ő nyilván juthat örök életre,Dávid meg szintén,mert láthatjuk,hogy az Úr kegyeltje volt.Vagyis méltán mondhatta,hogy “Én megyek őhozzá,de ő nem tér vissza énhozzám.”
   Szóval nem az halt meg,aki vétkezett!

   “Nem zárható ki, hogy akiknek az Istenét kritizáljuk, és akik az Istenük ítéletének fizikai áldozataivá váltak, most épp Istent dicsőítik a kegyelméért”

   Ekkora marhaságot!
   Ilyen alapon akkor már egyszerűbb lenne,ha eleve meg se születni és mindenkit az örökéletre teremteni,oszt’ ott majd mindenki dicsőítené Istent a kegyelméért!
   Elképesztő,mennyire nem veszik észre a keresztények,hogy ilyen kijelentésekkel egyszerűen játékszerekké teszik az emberi életet,egy olyan Isten,aki így dobálózik az életekkel, semmiképp sem lehet méltó tiszteletre!

    
 183. ateistanaplo

  2011. szeptember 6. kedd at 08:50

  És az, hogy más vallások is ölnek gyerekeket mennyiben menti fel a te Istenedet, aki állítólag az erkölcs etalonja?

  Igen, ennyi, amit a keresztények ki tudnak találni Istenük védelmében: az, hogy megölte a gyerekeket azért nem rossz, mert ezek a gyerekek a mennybe jutnak. Ha így van, akkor egyáltalán miért rossz dolog a gyilkosság, különösen azok megölése, akiknek üdvösségük van? Hiszen azzal csupán a mennybe juttatnánk őket, tehát inkább jót tennénk velük. Ha a csecsemők és istenhívők halála nem rossz, hanem jó, akkor a hívők miért akarnak egyáltalán élni? Dávid miért nem hagyta, hogy Saul megölje? Miért menekült előle? Hiszen úgyis a mennybe jut, ha meghal. Valahol ellentmondás van ebben a gondolkodásmódban.

  Ja, és ha a csecsemők úgyis a mennybe jutnak, akkor a híveknek tulajdonképpen mi baja van úgy általában a gyerekgyilkosságokkal? Hiszen egy gyerekgyilkos csupán a mennybe juttatja a kicsiket – mint az ő Istenük.

  Te egyébként hogy fogadnád ezt a “magyarázatot”, ha a te gyerekedről lenne szó?

   
 184. Ádám

  2011. szeptember 6. kedd at 09:10

  További következménye ennek a gondolatmenetnek, hogy Isten ezek szerint különböző esélyekkel teremti a Földre az embereket. A korán meghaló gyermekek, vagy akár a szellemi fogyatékosok – akik állítólag szintén a mennybe jutnak – automatikusan megkapják az örök életet. Mások pedig végigélnek egy életet rendes, erkölcsös emberként, viszont vagy nem volt lehetőségük megismerniük a keresztény tanításokat, vagy szabadgondolkodók, mint mi. Ők mindannyian mennek az örök kárhozatra. Vagy folytassuk a gondolatsort és vegyük például azokat a gyerekeket, akik keresztény családba születnek. Mennyivel nagyobb eséllyel indulnak a mennyország-vetélkedőn, mint azok a társaik, akik egy fundamentalista muzulmán családban nőnek fel valahol a Gázai övezetben…?

  Konklúzió: Isten számára minden ember egyenlő, csak vannak akik egyenlőbbek…
  (A fenti elmélkedés csak akkor teljes, ha az elejére azt írom: “Tegyük fel, hogy Isten létezik”)

   
 185. ateistanaplo

  2011. szeptember 6. kedd at 09:22

  Egyszer az Investigation Discovery csatornán láttam egy filmet egy keresztény nőről, aki megölte a saját gyerekeit. Az volt az indoka, hogy azért tette, hogy felnőve nehogy rossz útra térjenek és elveszítsék az üdvösségüket. Ez ugye akkor egy jó ember volt a te fogalmaid szerint, kedves Kertész Ádám? Nem csinált semmi mást, minthogy átültette a gyakorlatba, amit te most leírtál…

  Sejtem, hogy a válasz az lesz, hogy Istennek szabad, amit az embernek nem, azonban Istent a Biblia gyakran szülőként írja le. Mégis miféle szülő ez?

  És amikor valaki Isten nevében szólít fel egy gyülekezetet vagy népet a gyilkolásra, akkor honnan tudják, hogy az valóban Isten parancsa? Ha a gyülekezeted pásztora azt mondja, hogy az éjjel Isten látásban szólt hozzá, hogy minden család áldozza fel neki az elsőszülöttjét, akkor erre mit mondanál? Honnan tudod, hogy igaz? Honnan tudod, hogy nem? Csupán a hited szerint cselekedhetsz – mint mindig a vallás területén. A hitre alapítani olyan dolgokat, hogy elmész-e kiirtani egy szomszéd népet és a gyerekeiket vagy sem, vagy feláldozod-e Istennek a gyerekedet vagy sem, elég felháborító dolog, hiszen rendkívül súlyos cselekményekről van szó.

  Ott van Ábrahám és Izsák esete is a Bibliában. A keresztények ezt a történetet a hit nagyszerű példájának tartják. Pedig egy nagy baromság. Egy kegyetlen, pszichopata Isten szórakozása. És Ábrahám is pszichopata, ha feláldozta volna a fiát csak mert úgy hitte, hogy az Úr ezt mondta neki. Sok pszichopata ma is meg van győződve arról, hogy Isten parancsolta nekik, amit elkövettek. Ha Ábrahám ma élne (nem mintha valaha is élt volna), akkor börtönben lenne és pszichopataként tartanák számon. Teljesen jogosan.

   
 186. K Ádám

  2011. szeptember 6. kedd at 15:24

  “És amikor valaki Isten nevében szólít fel egy gyülekezetet vagy népet a gyilkolásra, akkor honnan tudják, hogy az valóban Isten parancsa?”

  Újszövetségi gyülekezetben az Újszövetségből. Az Újszövetség egészében kivette a bosszúállás jogát, sőt valójában a haragot sem tartja elfogadhatónak.
  Aki új kinyilatkoztatást akar adni, az egy igei keresztény számára eretnek.

  A gyerekeivel végző anyuka esete rendhagyó szerintem. legalábbis nem hallottam még ilyen esetről eddig. Szomorú hogy így döntött (fogadni mernék hogy egyedül nevelte gyerekeit), az apa hiánya plusz terhet tesz az anyára, nehezebb pótolnia azt a tekintélyt..

  Nincs saját családom. Ha lenne, és tragédia érne semmiképpen nem fognám fel ‘isteni bosszúként’ mert esetleg elrontottam valamit. Az érzelmi űrt nem tudom mennyi idő alatt heverném ki. Szerintem a nagyobb gyermek elvesztése mélyebb sebet ejt, nagyobb lehet az érzelmi kötődés. A túlvilági élet reménysége sokat segítene, és biztosan hinnék a viszontlátásban!!! Ez erőt adna. Tulajdonképpen nem élhetném meg abszolút veszteségként, mert Istenben a személyiség megmarad, örök! (Az együtt töltött időt, és mindazt amit adhattam volna még, kaphattam volna érzelmileg, azt gyászolnám…)

  Aki az életet teremtette az nem szadista, akkor sem ha nem értjük, bár ez a gondolat remekül igazolná azt, hogy miért nem kell hinnünk benne.
  A fizikai halál súlya nem mérhető össze a szellemi halál, vagy második halál súlyával.
  Istent nem motiválják emberi szempontok az ítéletben. Nincs szükségletre épülő érdekeltsége az emberrel kapcsolatban. Ha a pusztítás motiválná, vagy a félelmünk akkor azt sokkal jobban tudná csinálni!
  Az életünk motiválja, ám élet mint olyan fenntarthatatlan az Ő ereje, jelenléte nélkül. Hogy kaptunk időt ‘házon kívül’ arra, hogy viszonylag élhető világban lakjunk független lényekként, az kegyelem. Ha viszont tetszik ez a fajta létezés, akkor nem árt bekapcsolódni a forrásába, oda tartozni a Mennyhez, mert örökkévaló síkon csak ott marad fenn az élet, a létezés a szeretet, és egyfajta mennyei öröm légkörében.

  A lázadásnak egyetlen értelme van, küzdeni egy feltételezett igazságtalanság ellen. Ha csak tisztán jogilag nézzük, ha Isten mindent visszavesz akkor pont nullszaldós a mérleg. SEMMIVEL nem marad adós!! Nem tesz ilyet. De nem tart fenn (örökké) olyan környezetet, ahol a létezők nem határozták el magukat a lázadással szemben. A hitnek talán ez egy központi eleme, eltökélni, hogy nem fogok lázadni! Ehhez bizalom kell. Ha tárgyilag gondolkodom a világról, az életről.. halálról akkor ez a bizalom eleve nem épülhet fel. Miben is bíznék megsemmisülésre teremtve?
  A kultúrák kérdése is érdekes. A kultúra valóban elzárhatja az embertől a hitet. Voltak mártírok akik áttörték ezeket a határokat a múltban, és a miért helyett a hogyant keresték. Ma nagyjából bárki számára elérhető az evangélium. A materialisták számára mítosz, a más vallásúaknak pedig hamis vallás. Mindenesetre nem elérhetetlen.

   
  • krisztianerik

   2011. szeptember 6. kedd at 16:27

   Ezek után nem is csodálkozok , hogy nincs családod !!!!!!
   A szeretet és az együttérzés köszönő viszonyban sincs veled!!

    
  • krisztianerik

   2011. szeptember 6. kedd at 16:31

   “nagyobb gyermek elvesztése mélyebb sebet ejt, nagyobb lehet az érzelmi kötődés.”

   Fogalmad sincs arról , hogy miket zagyválsz itt össze !

    
  • Ricsi

   2011. szeptember 6. kedd at 19:49

   “Szerintem a nagyobb gyermek elvesztése mélyebb sebet ejt, nagyobb lehet az érzelmi kötődés.”

   Ezt a baromsagot gondolom, valamelyik iq-ninja pasztorod dumalta be neked, az egyiptomi tizedik csapas kapcsan. Ember, baszki, olvasod te, amiket leirsz?

   Ateistanaplo, komolyan, amiota a blogodat olvasom, az ide irkalo keresztenyek kommentjei miatt jobban van okadhatnekom az egesz bandatol, mint valaha. Ami azert teljesitmeny, nehezen hittem volna korabban, hogy ez lehetseges.

   Tenyleg ugy van, ahogy Hitchens mondta: nincs nagyobb propaganda az ateizmus mellett a Biblianal – esetemben pedig a Biblia-junkie bunbarmok megnyilvanulasai teszik fel a pontot az i-re.

    
  • Warlord

   2011. szeptember 7. szerda at 08:33

   “Az Újszövetség egészében kivette a bosszúállás jogát, sőt valójában a haragot sem tartja elfogadhatónak.”

   Mindez nem változtat azon,hogy ugyanaz az Isten egykor mire adott parancsokat és miket tett!

   “A gyerekeivel végző anyuka esete…”

   Igencsak elfelejtette,hogy Isten ezért pont őt magát vonhatja majd ítéletre,na de mindegy…

   “Nincs saját családom.”

   Megnyugodtam…

   “A túlvilági élet reménysége sokat segítene, és biztosan hinnék a viszontlátásban!!!”

   Mindenesetre addig sem láthatnád,és azért ez mindenképp érthetetlenné teszi az Isteni döntést.

   “Aki az életet teremtette az nem szadista, akkor sem ha nem értjük”

   Ezek szerint remekül ért ahhoz,hogy szadistának látsszon és nem számolt azzal,hogy sokan fogják annak nézni!
   Egyébként meg magát az életet teremthette csupán arra is,hogy őt imádják,aki pedig nem tesz így,azzal lehet akár szadista is,a Biblia ezt alátámasztja!

   “Istent nem motiválják emberi szempontok az ítéletben.”

   Akkor nem is várható el,hogy az ember megértse és tisztelje!

   “Ha a pusztítás motiválná, vagy a félelmünk akkor azt sokkal jobban tudná csinálni!”

   Nem arról van szó,hogy eleve a pusztítás motiválja,de azokkal szemben,akik nem felelnek meg a céljainak,számára a pusztítás bevett eszköz.

   “Az életünk motiválja”

   Ha így lenne,semmi körülmény között nem pusztítana és ilyesmire nem is adna(adott volna) parancsot.Ez csak addig igaz,amíg van rá esély,hogy az adott élet őt szolgálja!

   “Ha viszont tetszik ez a fajta létezés, akkor nem árt bekapcsolódni a forrásába, oda tartozni a Mennyhez, mert örökkévaló síkon csak ott marad fenn az élet, a létezés a szeretet, és egyfajta mennyei öröm légkörében.”

   Személy szerint én nem vágyom ebbe a “légkörbe”.

   “A lázadásnak egyetlen értelme van, küzdeni egy feltételezett igazságtalanság ellen.”

   A különbség csak annyi,hogy esetünkben egyáltalán nem csak feltételezett az igazságtalanság,hanem megalapozott!

   “Miben is bíznék megsemmisülésre teremtve?”

   Eleve miért kéne bízni bármiben az életen túl és nem pedig az élettől várni az örömöt,boldogságot,egyenesen téve is ezekért?
   Ha pedig megsemmisülünk,sem jó,sem rossz nem következhet,hisz az ember tudatában sincs semminek.Olyan,mint születésünk előtt!
   Viszont innentől fogva mindaz,ami itt,ebben az életben történik velünk,sokkal fontosabbá válik,mondhatni felértékelődik!

   “Ma nagyjából bárki számára elérhető az evangélium. A materialisták számára mítosz, a más vallásúaknak pedig hamis vallás.”

   Az Istennek mindezzel pedig számolnia kellett,amikor az evangéliumot jelölte ki az üdvözülés egyetlen lehetséges módjaként,hogy vagy ezért,vagy azért,de nem mindenki fogja egyöntetűen elfogadni.
   Tehát a döntésében eleve benne kellett,hogy legyen annak a lehetősége is,hogy sokakat majd kárhozatra lesz “kénytelen” ítélni!
   Vagy mondjuk inább így:”Vesszen a férgese?”

    
 187. Toronyőr

  2011. szeptember 6. kedd at 16:10

  K Ádám ” Nincs saját családom. Ha lenne, és tragédia érne semmiképpen nem fognám fel ‘isteni bosszúként ” Talán az empátia hiányzik egy hangyányit belőled! Képzeld magad egy kánaánita apa helyébe aki “Jahve jóságáról” vajmi keveset hallott, és a “gonoszsága” nem volt nagyobb egy zsidóétól(talán kisebb), és mielőtt spéci módszerekkel legyilkolnának, végignézheted ahogy a jóságos isten akaratával összhangban, egyesével kivégzik a családodat. Aztán mégis, valami csoda folytán megkegyelmeznek neked, ha szolgálod az istenüket. Gondolom akkor is repesve várnád az urat, és igazságosnak tartanád! Így is megáll még az előző mondatod?

  ” Miben is bíznék megsemmisülésre teremtve?” Megint csak azt kérdem hallod-e magad?

   
 188. Kantarella

  2011. szeptember 6. kedd at 17:02

  Az Újszövetség az Ószövetségi törvények megerősítése.
  Csak a zsidó szombat megtartását törölte el és nem tette kötelezővé az olyan ételek kerülését, amit addig tilos volt fogyasztani, valamint egyes törvények betartását még szigorúbban követeli meg.
  Máté10,34
  “Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.”

  „Fogadni mernék, hogy egyedül nevelte gyerekeit, az apa hiánya plusz terhet tesz az anyára, nehezebb pótolnia azt a tekintélyt.. „
  Már bocsánat, de azt a k…!!!! Szerinted ez indok arra, hogy egy anya KIVÉGEZZE a saját GYEREKEIT??!! Azt az eget!! Egy anyának oltalmaznia, gondoznia, nevelnie kell a gyermekeit, bármilyen körülmények között, nem pedig egy mesekönyvre hivatkozva megölni őket!! Ez nagyon beteg!!!! Látszik honnan nyerted a morális értékeidet…

   
 189. ateistanaplo

  2011. szeptember 6. kedd at 19:51

  @ K Ádám

  “Szomorú hogy így döntött (fogadni mernék hogy egyedül nevelte gyerekeit), az apa hiánya plusz terhet tesz az anyára, nehezebb pótolnia azt a tekintélyt..”

  Nem tudom, hogy egyedül nevelte-e a gyerekeit, de attól, hogy valaki egyedül neveli a gyerekeit nem lesz gyilkos. Kell hozzá egy beteg elme, amit stimulál a vallási fanatizmus. A kettő keveréke halálos. Csak azért hoztam ezt fel, mert ez a nő is meg volt arról győződve, hogy azzal menti meg a gyerekeit a pokoltól, ha fiatalon megöli őket. Nem feltételezem, hogy te elmebeteg vagy, vagy, hogy William Craig Lane elmebeteg, ezért döbbenetes józan, elvileg normális emberek szájából azt az érvelést hallani, hogy “Isten csak jót tett a lemészárolt gyerekekkel, mert így megakadályozta, hogy pokolra jussanak”.
  Ilyenkor jut eszembe Steven Weinberg híres idézete…
  Itt tulajdonképpen nagyon vékony mezsgye választ el titeket ettől a beteg elméjű nőtől. Mindezt mi hozza ki? Az, hogy minden áron véditek a védhetetlent. Akkor is, ha ehhez etikát, erkölcsöt, empátiát, józan észt és mindent fel kell rúgni. Ezt teszi veletek ez az Isten! Gondolkodj el ezen!

  Mondod, hogy más a perspektíva annak, aki azt gondolja a bibliai Isten és a túlvilág mese és más annak, aki azt gondolja valóság. Bizonyára. A muszlim terrorista számára is más a perspektíva. A saját rendszerében, hitvilágában tökéletesen érthető, amit tesz, sőt a saját vallása szerint akár dicséretes is és őt is a túlvilági ígéretek motiválják. És ugyanúgy meg van győződve arról, hogy a megfelelő Istent szolgálja, mint te!

  Nagyon ostoba dolog az, amikor valaki a hitére és Istenére támaszkodva követ el súlyos atrocitásokat, mert nincs mód leellenőrizni, hogy az az adott hit helyes-e vagy sem. Ezért a Jahve nevében mészárló zsidók semmivel sem különbek az Allah nevében mészárló muszlimoknál.

  “Aki az életet teremtette az nem szadista, akkor sem ha nem értjük, bár ez a gondolat remekül igazolná azt, hogy miért nem kell hinnünk benne.”

  Mire alapozod, hogy nem szadista? Ha a Biblát veszem alapul, akkor az. Azért mert életet adott? Nagyon jól megfogalmazták ezt abban a South Park epizódban, amit a múltkor belinkeltem (0:39-től): http://indavideo.hu/video/south_park_modra_vallas_elemzes

  “A lázadásnak egyetlen értelme van, küzdeni egy feltételezett igazságtalanság ellen. Ha csak tisztán jogilag nézzük, ha Isten mindent visszavesz akkor pont nullszaldós a mérleg. SEMMIVEL nem marad adós!! Nem tesz ilyet. De nem tart fenn (örökké) olyan környezetet, ahol a létezők nem határozták el magukat a lázadással szemben. “

  Arra teremteni az emberiség nagy részét, hogy aztán örök kárhozatra, örök szenvedésre menjen, nem “nullszaldós”!

   
 190. K Ádám

  2011. szeptember 7. szerda at 11:36

  Nem a személyes empátiámból próbáltam megítélni hogy ki hogyan gyászol, hanem így vettem észre..

  ““Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. ..”

  A hit olyan családokban hoz ilyen meghasonlást a rokonok közt, ahol a családban nincs tolarencia. Főként vallásos világokban jelenik ez meg, vagy akkor ha a szülők, vagy valamelyik házastárs mélyebben ateista, mint amennyire szereti a társát. A hívő nem utasítja el a másikat a hite miatt, de sem más vallásban, sem esetlegesen komolyabb züllésben nem lesz többé partner. Normális esetben a család kezébe nem ad ‘fegyvert’, elutasítást egy családtag megtérése, de a tolerancia vagy elfogadás hiányában igen.

  “Szerinted ez indok arra, hogy egy anya KIVÉGEZZE a saját GYEREKEIT?”

  Nem. Ha nézed a híradókat láthattad, hogy volt aki magára robbantotta a lakását az adósságok miatt. Ez sem ok. Ezek félelmek. Az említett nő félelme, de főként tette levezethetetlen a keresztény szellemiségből, tanításból.

  A történelemben sohasem volt olyan mértékű népírtás mint napjainkban. A jövő generációi sohasem voltak olyan veszélyeknek kitéve mint ma. Ez a tömeges népírtás csendes és törvényes.
  Nézzétek meg Gianna Jessen történetét, hogy miképp tesz nyomorékká egy nőt más szexuális szabadsága,és korának gondolkodása. Ha valódi problémákkal akartok foglalkozni, akkor vallási előítélet nélkül nézzétek meg, mert nem az ő kereszténysége, hanem az emberi életet, lényt materializáló gondolkodásmód veszélyeztette, és vette el életét megannyi sorstársának.

   
 191. K Ádám

  2011. szeptember 7. szerda at 11:40

   
 192. ateistanaplo

  2011. szeptember 7. szerda at 11:57

  @ K Ádám

  Miért van az az érzésem, hogy terelsz, amikor nem tudsz válaszolni bizonyos dolgokra?

  Az abortusz sokkal összetettebb kérdés, mint ahogy a keresztények próbálják beállítani, mindenesetre senki sem állítja, hogy kívánatos és jó dolog. Az abortuszt elvégeztető nők sem szórakozásból teszik. De semmiképpen sem állít senki olyat, hogy ez egy erkölcsi etalon, amit követni kell.

  Azonban a te Istened állítólag az erkölcs, a jóság, a szeretet megtestesítője! Miért azzal próbálod hát igazolni a tetteit, hogy “dehát abortusz is létezik”? Nem érzed a dolog fonákságát? Elítéled az abortuszt elvégeztető nőket, de mégis az abortusz felhozásával igazolod a “szerető”, “jó” és “tökéletes” Istened gyerekgyilkosságait! Nem kellene neki éppenséggel jó példával előljárni? Állítólag Isten jobb, mint a világ, most mégis azzal próbálod igazolni a tetteit, hogy “dehát a világban is van gyilkosság”, van ez, van az!

  Van, mert ilyen az ember. A bibliai tömegmészárlásokat sem Isten követte el, mert nincs Isten, csak emberek, akik aztán ráfogták, hogy Isten ezt parancsolta nekik. Viszont épp az a kereszténység állítása, hogy Isten jobb, mint a világ. Nos, nem úgy tűnik és ha azt hozod fel, hogy “de hát a világban is van ez, meg az”, akkor éppen elismered ezt! Nincsenek istenek, csak emberek, akik kitalálnak maguknak isteneket, hogy megideologizálják a tetteiket. És vannak, akik nem találnak ki ideológiákat ahhoz, hogy jól vagy rosszul cselekedjenek.

  Egyébként éppen az a vicces a keresztények abortuszellenes propagandájában, hogy közben meg mentegetik a bibliai isten népirtásait! Mint ahogy te tetted itt korábban. Nekem még egyetlen abortuszon átesett nő sem mondta, hogy imádjam őt istenként, fogadjam el erkölcsi felsőbbrendűségét, jóságát, tökéletességét és vakon kövessem. Pedig egy abortuszon átesett nő valószínűleg csak 1, max. 2 gyereket vetet el egy élet alatt (és ugye fontos kérdés, mielőtt gyilkosnak bélyegzünk embereket, hogy ember-e már a zigóta vagy csak egy sejtcsoport, hogy mikortól ember az ember?), nem úgy, mint a te Istened, aki tömegével kaszabolta le a gyerekeket, akik viszont már biztosan emberek voltak!

  Gianna Jessent amúgy 7 és fél hónapos terhesen akrta elvetetni az anyja, ami semmilyen módon nem támogatott a normális orvosi gyakorlatban!

  És még egy dolog: nagy keresztény ügy az abortuszellenesség (miután a homoszexuálisok diszkriminálásáért folytatott harcukat lassan elvesztik, ez lép elő az elsőszámú keresztény vesszőparipává), könnyedén neveznek nők ezreit “gyilkosnak”, pedig a Biblia semmit sem ír az abortuszról! Mózes törvényei említik, hogy ha valaki meglök egy terhes nőt akkor mi van:

  “Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de egyéb veszedelem nem történik: bírságot fizessen a szerint, a mint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen. De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj.
  Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért; Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.”

  (II. Mózes 21:22-25)

  Ez azért nem “abortusz”. Itt egy olyan helyzetről van szó, amikor az adott család várta, akarta a gyermeket és más valaki olyat tett velük, hogy elvetélt a gyerekük.

  Ennyi a Biblia szava ebben a témakörben, a keresztények mégis úgy tesznek, mintha egy alapvetően keresztény dolog lenne ez a nagy abortuszellenes propagandájuk. Ugyanaz az Isten, aki itt azt mondja, hogy “szemet szemért”, ha veszedelem történik az anyával vagy a gyerekkel, más helyeken a Bibliában (jóval több helyen, mint ez!) nem habozik arra utasítani a népét, hogy mészároljanak le gyerekeket és nőket!

  Tartok tőle, hogy az Istened ezzel a paranccsal sem az életet tiszteli, hanem inkább a tulajdont. Van egy izraelita férfi, akinek a “tulajdona” a felesége és a méhében növekvő gyermek. Ha ezt valaki elveszi tőle, ő jogosult bosszút állni.

   
  • Kertész ádám

   2011. szeptember 8. csütörtök at 09:27

   Szia!

   “Az abortuszt elvégeztető nők sem szórakozásból teszik.”

   Nem szórakozásból, de csak nagyon ritkán egészségügyi veszélyeztetettségből.
   Nyugaton a fő ok, ha a nő olyan partnerrel létesít óvatlan szexuális kapcsolatot akire nem lehet számítani később. Ok lehet még a munkahely megtartása, egzisztencia megteremtése, karrier. Lehet olyan, aki egyszerűen még nem érzi magát ‘készen’ az anyaságra/apaságra..
   Kínában nem kap támogatást aki egynél több gyermeket vállal. Iszlám falvakban pedig a fiú gyermek a nagyobb haszon. Kínában is a fiú gyermek a nagyobb ‘érték’, vannak tisztán férfigenerációs falvak nők nélkül! (Az okok tehát különfélék, de többnyire nem egészségügyi vonatkozásúak.)
   “Pedig egy abortuszon átesett nő valószínűleg csak 1, max. 2 gyereket vetet el egy élet alatt (és ugye fontos kérdés, mielőtt gyilkosnak bélyegzünk embereket, hogy ember-e már a zigóta vagy csak egy sejtcsoport, hogy mikortól ember az ember?), nem úgy, mint a te Istened, aki tömegével kaszabolta le a gyerekeket, akik viszont már biztosan emberek voltak! ”
   “Gianna Jessent amúgy 7 és fél hónapos terhesen akrta elvetetni az anyja, ami semmilyen módon nem támogatott a normális orvosi gyakorlatban!”

   Gianna Jessen nem volt jobban ember mint akik meghaltak. Az intézmény gyakorlata az volt, hogy akik túlélték az elhajtást azokat lefojtották, azaz éltek a beavatkozás után. Senkinek nem kellett elszámolnia a bíróságon emiatt a gyakorlat miatt..

   Nem az anyákról, hanem az ‘orvosokról’, és a jogalkotásról van szó. Gianna Jessen abortáló orvosa egymillió életképes magzattal végzett praktizálása alatt. Szakmáját egyben szenvedélyének is tekintette…

   Mindezek mellett a kereszténység mint eszmeiség egészében idegen az ószövetség gyakorlatától.
   Alapelvei nem csak nem idegenek a civilizált társadalmak jogrendszerétől, de kifejezetten egy nagyon magas mércét mutatnak az emberi jellem szempontjából. Ha a lakosság csak közelít ehhez az értékrendszerhez, már az komoly hatással van a mindennapi életre, nem csak szellemileg, gazdaságilag is. (mindemellett elmondható, hogy a vallási intézmények sem feltétlenül felelnek meg minden általuk eszmeileg képviselt elvnek..!)

   Ennek ellenére lehet kritikával élni a kereszténységet megalapozó eszmeiséggel kapcsolatosan elvi síkon.
   Ezesetben tudni kell, hogy az élővilágnak, és az embernek nem az ember adta az életet. Az emberi bíróságok, katonai intézmények ha ha épp életekről döntenek, olyasmiről döntenek amit nem ők adtak. Még a szülők is csak megajándékozott részei, nem pedig teremtői a belőlük fakadó életnek.
   Elvi síkon csak egy teremtő jogosult viszavonni az életet, és ha az anyákról feltételezhetjük, hogy ezt nem szórakozásból teszik, ugyanezt feltételezhetjük egy elvi teremtőről is, és igen, szellemi síkon ez lehet egyfajta megváltás is! Emberi síkon viszont nincs jogos magyarázat az anya veszélyeztetettségét, vagy a magzat életképességét leszámítva. Tehát materiális szinten a vallási ok valóban elvetendő.

    
   • ateistanaplo

    2011. szeptember 8. csütörtök at 10:19

    Az abortusszal kapcsolatban megint nem azokra a dolgokra válaszolsz, amit felvetettem, Ádám! Terelsz.

    “Mindezek mellett a kereszténység mint eszmeiség egészében idegen az ószövetség gyakorlatától.
    Alapelvei nem csak nem idegenek a civilizált társadalmak jogrendszerétől, de kifejezetten egy nagyon magas mércét mutatnak az emberi jellem szempontjából. Ha a lakosság csak közelít ehhez az értékrendszerhez, már az komoly hatással van a mindennapi életre, nem csak szellemileg, gazdaságilag is. (mindemellett elmondható, hogy a vallási intézmények sem feltétlenül felelnek meg minden általuk eszmeileg képviselt elvnek..!)”

    Valóban? Például a nők másodrendű állampolgárként való kezelése “magas mérce”? A homoszexualitás kriminalizálása “magas mérce”? A gondolatbűn bevezetése “magas mérce”? Az, hogy hagyd el a családodat, gyerekeidet Jézusért “magas mérce”? A többnejűség “magas mérce”? A rabszolgaság “magas mérce”? Szerinted ezeket valóban nem haladták réges régen meg a civilizált társadalmak jogrendszerei jó irányban?

    “Ezesetben tudni kell, hogy az élővilágnak, és az embernek nem az ember adta az életet. Az emberi bíróságok, katonai intézmények ha ha épp életekről döntenek, olyasmiről döntenek amit nem ők adtak. Még a szülők is csak megajándékozott részei, nem pedig teremtői a belőlük fakadó életnek.
    Elvi síkon csak egy teremtő jogosult viszavonni az életet, és ha az anyákról feltételezhetjük, hogy ezt nem szórakozásból teszik, ugyanezt feltételezhetjük egy elvi teremtőről is, és igen, szellemi síkon ez lehet egyfajta megváltás is! Emberi síkon viszont nincs jogos magyarázat az anya veszélyeztetettségét, vagy a magzat életképességét leszámítva. Tehát materiális szinten a vallási ok valóban elvetendő.”

    Bizonyítsd be előbb, hogy van teremtő, mielőtt rá hivatkozva szeretnél törvényeket alkotni! És ha van teremtő, akkor melyik isten a teremtő isten a sok közül? Ezt sem ártana előbb bebizonyítani! Meg azt tisztázni, hogy az az isten pontosan mit is parancsol! Mert mint írtam a Biblia például sehol nem ír semmit az abortuszról! De kell valami vesszőparipa a keresztényeknek, úgy látszik.

    Úgy látom észre sem veszed, hogy ez az abortusszal és az anyákkal való példálózásod mennyire fordítva sül el. Az Istened állítólag mindenható, mindentudó, jó és bölcs. Egy abortuszt elvégeztető anya nem ilyen. Lehet jó ember, de mondjuk nem volt túl bölcs, amikor meggondolatlanul teherbe esett. És semmiképpen sem mindenható és mindentudó. És az orvos sem az. Gyarló (esetenként gonosz – ha igaz, amit Gianna Jessen orvosáról, illetve arról az intézetről írtál) emberek viselkedésével igyekszel igazolni az állítólag mindentudó, mindenható, jó és bölcs istened tetteit! Komolyan nem érzed ennek a fonákságát? Ha úgy is van, hogy az abortusz “gyilkosság”, miért gondolod, hogy az felmenti az Istenedet a mészárlások felelőssége alól? Miért gondolod, hogy ettől jobbnak fognak tűnni ószövetségi kegyetlenkedései?

    Ezzel éppen azt igazolod, hogy az állításod szerint bölcs és jó Isten, semmivel sem jobb, mint a világ esendő (vagy kifejezetten gonosz) emberei! Pontosan ugyanolyan döntéseket hoz ő is, noha mindenhatóságánál és mindentudásánál fogva megtehetné, hogy olyan szituációkat alakítson ki, amiben mindenkinek jó!

    Lehet, hogy az én hibám, de én egy Istentől kicsit többet várnék erkölcsileg és minden más téren, mint az esendő és/vagy gonosz emberektől!

     
   • Ricsi

    2011. szeptember 8. csütörtök at 20:10

    “Gianna Jessen abortáló orvosa egymillió életképes magzattal végzett praktizálása alatt. Szakmáját egyben szenvedélyének is tekintette…”

    Te meg jo vallasos okorhoz melton mindent megeszel, amit eled tesz a nyomorult gyulekezeted. Belegondoltal te abba, hogy ha a jo doki le is zavar 20 percenkent egy abortuszt, az akkor is csak 24 egy nap?

    Tehat egymillio magzatot elhajtania – mert ugye “a szenvedelye” es szorgoskodik is mindennap szunnap es szabadsag nelkul – 114 evebe telne? Vagy gondolod, hogy tenyleg 1896-ban nyitotta meg a ficko az abortuszklinikajat es azota ott tevekenykedik megallas nelkul?

    Eszem megall, jozan gondolatokra keptelen, ferdult valosagban elo orbitalis barmok vagytok mind egy szalig

     
  • Kantarella

   2011. szeptember 8. csütörtök at 17:48

   Amit írtál annak köze sincs a fenti idézethez. Vagy nem érted, mit akar mondani, vagy félre akarod magyarázni, vagy bele akarsz magyarázni valami nyakatekert dolgot. Egyszerűen arról szól, hogy széthúzást, ellenségeskedést szít az emberek között, sőt még a családtagok között is például valakinek még a családját is el kellet hagyni, hogyha Jézust akarta követni
   . Teljesen mindegy, hogy ez miért történik, akkor sem lehet éppen békét sugalló beszédként felfogni. Ha a békét akarná, hirdetni akkor elég lenne az, hogy „Emberek fogadjátok el egymást, ne ártsatok egymásnak. Akár miben hisztek is segítsetek a másiknak” stb.
   De ehelyett így folytatódik:
   „A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én
   hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem
   méltó én hozzám.”
   Csak azt jelenti, hogy Jézust/Istent mindenki másnál jobban kell imádni, ahhoz, hogy méltók lehessünk rá. Ennyi a jelentése, semmivel sem több! Hú de önző ez az Isten…
   Én akkor is jobban szerettem a családomat, mint Istent (normális emberi magatartás), amikor még keresztény voltam, vagyis alapból nem voltam méltó rá.

   „vagy akkor ha a szülők, vagy valamelyik házastárs mélyebben ateista, mint amennyire szereti a társát.”
   Az, hogy valaki mennyire ateista nem befolyásolja az érzelmeit. Ugyan annyira szeretem a családomat, mint régen, még jobban ki is mutatom, mert tudom, hogy csak ez az egy életem van arra, hogy kifejezzem az érzelmeimet.

   „Nem. Ha nézed a híradókat láthattad, hogy volt aki magára robbantotta a lakását az adósságok miatt. Ez sem ok. Ezek félelmek. Az említett nő félelme bla bla bla…”
   A félelem sem indok sem arra, hogy magára robbantsa valaki a lakást, sem arra, hogy kivégezze a gyerekeit. Saját és más emberek, háziállatok (ha az nem gyógyíthatatlan beteg) életének kioltására semmi sem elég indok!!
   Főleg nem ártatlan gyerekek megölésére!
   Ami a legnagyobb megrökönyödést váltotta ki belőlem, az az volt, hogy ridegen elkezdted itt magyarázni, mik lehettek a mellékes okok. Nem!!!! Maga a reakciód az ilyesmire nagyon gáz! Normális ember ezen elborzad, hogy egy nő megöli a gyerekeit, nem az az első reakciója, hogy elkezdi magyarázni, hogy „ Jaj, szegény biztos de nehéz helyzetben volt!”. Az még visszataszítóbb, hogy ezeket mind azért csinálta, mert azt olvasta egy mesekönyvben, hogy majd attól fognak üdvözülni, ha jó korán meghalnak! Már pedig azt hitte, ő maga nyilatkozta.

   A többit az Ateista Napló nagyon jól összefoglalta. Egyetértek vele.

    
   • K Ádám

    2011. szeptember 8. csütörtök at 19:50

    “Ugyan annyira szeretem a családomat, mint régen, még jobban ki is mutatom, mert tudom, hogy csak ez az egy életem van arra, hogy kifejezzem az érzelmeimet.”

    Bölcs vagy. 🙂 jól teszed.

    “Normális ember ezen elborzad, hogy egy nő megöli a gyerekeit, nem az az első reakciója, hogy elkezdi magyarázni, hogy „ Jaj, szegény biztos de nehéz helyzetben volt!””

    Természetem hogy megpróbálom megérteni az okot. Az ok csak részben lehetett vallási, mert a kereszténység ellenzi az ölést. Ahhoz, hogy a nőt valami erre késztesse valami másnak is a háttérben kellett állnia.
    Annyi tragédia van a világban, és annyival ‘szembesülsz’ a hírekből, hogy legalábbis az én ingerküszöbömet megemelte. Sokszor elborzadtam már, felháborodtam, de van hogy azon csodálkozom hogy egy filmen jobban megkönnyezem mint egy valós tragédián a tv-ből, mert a filmben valahogy részesévé válok az eseményeknek, a személyeknek akár valós, akár kitalált a történet. Szóval vannak még érzelmeim, de igen, néha hidegen nézek a világ történéseire, és csak megpróbálom megérteni.., vagy tudomásul veszem és élek tovább ha nem tudom feldolgozni.

    “Az még visszataszítóbb, hogy ezeket mind azért csinálta, mert azt olvasta egy mesekönyvben, hogy majd attól fognak üdvözülni, ha jó korán meghalnak!”

    Tényleg az. A szomorú az, hogy az a könyv ráadásul nem is ír ilyet hogy attól üdvözülnek, csak azt írja hogy van üdvösség a halál után, és hogy a gyerekek tiszták és nekünk is olyanoknak kell lennünk mint nekik ha Isten országát akarjuk örökölni.
    Nem tudom milyen tanításokat kapott az anya, hogy ki beszélte teli a fejét. (A feltevésem szintén áll még, hogy sebezhetőnek kellett lennie. Egy férfi beleszólt volna ebbe! Segíthetett volna másképp látni a dolgokat.)

     
   • Kantarella

    2011. szeptember 10. szombat at 12:30

    „Nem tudom milyen tanításokat kapott az anya, hogy ki beszélte teli a fejét.”
    Ez érdekes, mert ti véditek mindig azzal Isten gyermekgyilkosságait -meg úgy általában a bibliai gyerekgyilkosságokat-, hogy
    „De hát végül is jól jártak azok az újszülöttek, mert így legalább üdvözültek”
    Így nem kérdéses, hogy vajon honnan szedte ezt szerencsétlen anyuka is.

     
 193. K Ádám

  2011. szeptember 8. csütörtök at 19:16

  Szia.

  ” Például a nők másodrendű állampolgárként való kezelése “magas mérce”?”

  A nők és férfiak Isten előtt egyenlőek a kereszténység tanítása szerint. (Galata3,27-28)
  A családi szerepük, karakterük más.

  “A homoszexualitás kriminalizálása “magas mérce”?”

  Az előző pontból adódik ennek a dilemmája is. Akik úgy gondolják, hogy a homoszexuálisoknak adott jogok kérdéskörének a homoszexuális felnőttek állnak a középpontjában, azoknak alapvető problémájuk van a prioritások meghatározásában. A homoszexuális jogok legfőbb érintettje, központi személye a gyerek! A gyerek érzelmei, pszihikai, anyagi körülményei elsőbbséget élveznek bármilyen identitású felnőtt ember önérzeténél. (legalábbis számomra..)
  A helyzet az, hogy Magyarországon az ember nemi identitásától függetlenül egyenlő a jogrendszer előtt. A munkahelyéről nem rúgható ki, és nem érheti atrocitás a társadalom részéről a nemi identitása miatt!
  A család viszont speciális terület a társadalomban. A család az alapja a társadalom utánpótlásának, az utódgeneráció szellemi fejlődésének. Az ország a családban születik.
  A család nem csak fizikai gondoskodást, de követendő modellt is nyújt a növekvő gyermeknek. A szociális minta alapjai itt vésődnek be. Nem csak általános viselkedésminták, de meghatározott szerepkörök is. Apaság, anyaság, párkapcsolat.
  A gyermek kiszolgáltatott része családjának, nem dönthet arról hová kerül. A társadalom közössége azonban dönthet arról, hogy mely családmodellt ajándékozza meg a házasság kiemelt intézményével, és az annak járó jogokkal, szociális kedvezményekkel.
  Anyagi megfontolásból valóban jobb lenne, ha az állami gondozásban élő gyerekek háznál, nevelőknél nőhetnének fel, de ez nem von le semmit abból, hogy egyben modellt is kapnak mégpedig olyan modellt amelyet a természet emberi beavatkozás nélkül nem tenne lehetővé.
  Azaz ismétlem, a homoszexualitást érintő jogi kérdések elbírálói elsősorban nem a homoszexuális ember személyiségére, hanem a gyermeki személyiségre kell fókuszáljanak.
  Akik tehát maguknak követelnek jogokat, egyben igazolják is hogy elvesztették a súlypontot a házasság és család témakörében.

  “A gondolatbűn bevezetése “magas mérce”?”

  Egy régi testvérem egyszer azt mondta: Ha egy madár elszáll feletted arról nem tehetsz, de ha fészket rak a fejeden arról igen. 🙂
  A gondolatok kihatnak az érzelmekre, így valójában előbb válnak az ember részeivé minthogy megtenné őket. Én úgy gondolom, hogy a gondolatok még visszafordíthatóak, a tettek már nehezebben vagy egyáltalán nem, épp ezért kell törődni a gondolatokkal is.
  Ez nem csak az ‘etikai bűnökre’ igaz, de világi bűncselekményekre is. Semmi sem attól lesz rossz, hogy jó gondolkodású emberek egyik pillanatról a másikra bekattannak, hanem attól hogy milyen gondolatvilág határozza meg őket úgy általában. Az elme a tett gyújtópontja.

  “Az, hogy hagyd el a családodat, gyerekeidet Jézusért “magas mérce”?”

  Eredetileg ez így hangozna:
  “Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért,
  A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.”

  Ez nem egy felszólítás, ez egy eshetőség. Viszont ha az embert nem tagadja meg a családja a hite miatt, akkor miért kellene elhagynia?
  A családi kapcsolatokról Pál beszél a levelekben. A férfiak szeressék a feleségüket, a feleségek legyenek gondoskodók a gyerekek pedig tisztelettudók, szófogadók.
  Nem ’emelt’ mérce, a világban is ugyanez igaz.

  “A többnejűség “magas mérce”?

  Szintén nem követelmény. Megengedés volt az ószövben. keresztény szempontból, és most arról beszélünk ez nem követendő.

  “A rabszolgaság “magas mérce”?”

  Nem. A becsület rabszolgaként vagy úrként viszont egyaránt az.

  “Szerinted ezeket valóban nem haladták réges régen meg a civilizált társadalmak jogrendszerei jó irányban?”

  A korrigált változatot nem lehet meghaladni csak elérni. Az ember hit nélkül is törekszik erre, ilyen a lelkiismerete amikor megsérti..
  A civilizációnak egyébként a keresztény eszmeiség pont hogy sokat adott. A társadalmi egyenlőség, a rabszolgaság ellenesség, a kivégzések ellenzése melyek régebben a szórakoztatóiparral karöltve voltak jelen a ‘civilizációban’ mind olyan dolgok amikért vagy ellen keresztények is harcoltak, ők is részesei voltak a ma eredményeinek.

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 9. péntek at 06:51

   @ K Ádám

   “A nők és férfiak Isten előtt egyenlőek a kereszténység tanítása szerint. (Galata3,27-28)
   A családi szerepük, karakterük más.”

   Az “egyenlőség” bibliai megvalósulása:

   “A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.
   Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.”
   (1. Kor. 14:34-35)

   “Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.
   A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
   Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
   És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:
   Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.”
   (1. Tim. 2:11-15)

   Hogy a Biblia hülyének és alsóbbrendűnek állítja be a nőket – plusz még bűnösebbnek is, mint a férfiakat -, akiknek a férjüket kell megkérdezni, ha valamit tudni akarnak (mert a teremtés koronája nyilván alapból okosabb), annak semmi köze sincs a “családi szerepükhöz”.

   “A homoszexuális jogok legfőbb érintettje, központi személye a gyerek! A gyerek érzelmei, pszihikai, anyagi körülményei elsőbbséget élveznek bármilyen identitású felnőtt ember önérzeténél. (legalábbis számomra..)”

   Na ez a tipikus keresztény képmutatás! Kijelentik, hogy azért ellenzik a melegek általi örökbefogadást, mert a gyerek az első. Tényleg jobb egy gyereknek intézetben felnőni, mint egy szerető családban? Az a hatalmas nagy keresztény szeretet megint! És hagyjuk már azt, hogy a hetero házasságok mennyire adnak modellt! Az hogy egy gyerek hetero párhoz kerül nem garancia arra, hogy jobb modellt fog kapni, mint egy homoszexuális párnál. Hány hetero pár megy szét? Hány hetero családban veri az apa a gyerkeket, a feleségét? És ha már itt tartunk azt is lehetne feszegetni, hogy ha például egy fundamentalista keresztény családhoz kerül egy szerencsétlen gyerek az mennyire jó! Lehet, hogy inkább ezt kellene megtiltani…
   A modellalkotásról meg annyit, hogy tévhit, hogy ha egy gyereket meleg pár nevel, akkor nagyobb eséllyel lesz homoszexuális. A ma felnőtt homoszexuálisok nagy része hetero szülők gyermekeként nevelkedett, mégis homoszexuális lett.

   A keresztények egy dolog miatt ellenzik a melegek azonos jogait: mert a bronzkori mítoszgyűjteményük homofób. Ennyi. Ez az őszinte igazság, nem pedig az, hogy aggódnak bárkinek is a fejlődéséért. Ha tényleg aggódnának, akkor inkább a Jesus Camp-os gyerekekért aggódnának…

   És az is vicces, amikor ti keresztények a házasság védelmével jöttök, amikor meg akarjátok tagadni a melegek azonos jogait ezen a téren. Ugyan olvasd már el a Bibliádat, hogy hogy nézett ki abban a házasság intézménye! Segítek: http://www.youtube.com/watch?v=PP0bLdOplyk

   “A gondolatok kihatnak az érzelmekre, így valójában előbb válnak az ember részeivé minthogy megtenné őket.”

   Attól, hogy valaki gondol valamit, még egyáltalán nem biztos, hogy valaha is el szándékozik követni. Úgyhogy Jézus itt egyszerűen hülyeséget beszélt.

   “Ez nem egy felszólítás, ez egy eshetőség. Viszont ha az embert nem tagadja meg a családja a hite miatt, akkor miért kellene elhagynia?”

   De ha a családja nem lesz hívővé, akkor elhagyhatja őket. Sőt, ha szó szerint vesszük, amit Jézus mondott, akkor ajánlatos is, hiszen ekkor lesz nagyobb jutalma a mennyben…

   Hú, tényleg mennyire szentként kezeli a Biblia a házasságot, a gyerekek pszichikai jólétét. Itt Jézus konkrétan leszarja a családot és a gyerekeket…

   “Szintén nem követelmény. Megengedés volt az ószövben. keresztény szempontból, és most arról beszélünk ez nem követendő.”

   Nem követelmény a meleg házasság sem, csak egy lehetőség annak, aki élni szeretne vele.

   És a többnejűség miért nem követendő, miért nem megengedett most? Nem a Biblia erkölcse miatt, mert az megengedi!

   “A rabszolgaság “magas mérce”?”

   Nem. A becsület rabszolgaként vagy úrként viszont egyaránt az.

   A civilizációnak egyébként a keresztény eszmeiség pont hogy sokat adott. A társadalmi egyenlőség, a rabszolgaság ellenesség, a kivégzések ellenzése melyek régebben a szórakoztatóiparral karöltve voltak jelen a ‘civilizációban’ mind olyan dolgok amikért vagy ellen keresztények is harcoltak, ők is részesei voltak a ma eredményeinek.

   Bizonyára voltak keresztények IS, akik harcoltak ezekért a dolgokért, de nem azért mert ez van a Bibliában. A rabszolgaságról még az Újszövetség is azt mondja, hogy a rabszolgáknak el kell fogadniuk ezt a helyzetet, bele kell törődniük. Sehol nem mond olyat a Biblia, hogy méltatlan az emberhez, hogy rabszolga legyen, sőt úgy tűnik támogatja a rabszolgatartás intézményét, hiszen nincs semmi kifogása ellene és azt írja a rabszolgák ne lázadjanak, elégedjenek meg sorsukkal. Ha így lett volna, ha a Bibliára hallgatnak ebben a kérdésben, akkor még ma is lenne rabszolgaság a nyugati világban!

   A kivégzésekről meg annyit, hogy az USA-ban a halálbüntetés legnagyobb támogatói talán a fundi keresztények…

   “A korrigált változatot nem lehet meghaladni csak elérni.”

   Korrigált változatot? Szóval korrigálni kell Isten szavát azért, hogy hellyel-közel ma is mércének lehessen feltűntetni?

    
 194. ateistanaplo

  2011. szeptember 9. péntek at 07:08

  @ Kantarella

  “A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én
  hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem
  méltó én hozzám.”

  Ja, igen, ezt ki is felejtettem. Így még egyértelműbb a dolog. Jézust tényleg nagyon érdekelte a család, meg a gyerekek pszichéje…

   
  • Warlord

   2011. szeptember 9. péntek at 09:08

   Na erre mondom azt,hogy inkább vállalom,hogy nem vagyok méltó hozzá…! 😛

    
 195. K Ádám

  2011. szeptember 10. szombat at 21:19

  Van valami amit a család nem adhat meg. És van olyan is amit az ember nem adhat meg a családjának.
  A nem hívők nem érthetik ezt, az istent tagadók még kevésbé.
  A rangsor nem feltétlen a család háttérbe szorítását jelenti, hanem inkább Isten előtérbe emelését azokban a helyzetekben amikor talán a családnak is arra van a legnagyobb szüksége.

  A világ nem tartja meg örökké az ember szeretteit, de Isten megteheti, és meg is teszi.
  Ha azért olvasnám a Bibliát, hogy megtaláljam miért helyes gyűlölnöm az Istenét, az ördög biztosan segítene nekem, de ha azért olvasom, hogy meglássam miért szerethetném azokat a dolgokat is megtalálom.
  Azt mondhatom, akinek nincs mit vesztenie, vagy akivel az ördög elhitette hogy úgyis mindent el fog veszteni, az tegyen fel mindent az ateizmusra, és higgye hogy igaza van. Aki viszont úgy érzi, hogy van mit vesztenie, és nem kellene hogy azt elveszítse, az pedig Istennek higgyen.
  Isten mindennel el tud számolni amit tett, de nem az ateistáknak fog vele elszámolni, mert akiket megmentett azok ma is a Mennyben vannak. Ott van amivel Isten tartozik, ott tudja megmutatni a miértjét bárminek amit tett.

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 11. vasárnap at 07:09

   “A rangsor nem feltétlen a család háttérbe szorítását jelenti, hanem inkább Isten előtérbe emelését azokban a helyzetekben amikor talán a családnak is arra van a legnagyobb szüksége.”

   Ha elhagyod a családod Jézusért, akkor nagyobb jutalmad lesz a mennyben, mintha nem. Jézus tehát kifejezetten erre biztatja az embereket. Ha ez nem a család háttérbe szorítása, akkor semmi. Különben ha valami szektavezér ma ilyet mondana, akkor mélyen fel lennének az emberek háborodva. Jézus sem volt más, mint egy első századi szektavezér, ilyesfajta szektás vadhajtásokkal…

   Ördög. Ha valaki józan ésszel olvassa a Bibliát az az Ördög. Józan ész=ördög. Nevén nevezni a mészárlást, kegyetlenkedést=ördög. Nevén nevezni az ellentmondásokat=ördög. Kimondani, hogy a király meztelen=ördög.

   Na hát ez az ördöggel való fenyegetőzés taszítja a keresztényeket abba, hogy el se merjenek józanul gondolkodni arról, amit olvasnak. 20 évig én is ezt játszottam. Örülök, hogy vége.

    
   • Sven

    2011. szeptember 11. vasárnap at 15:13

    “Ha elhagyod a családod Jézusért, akkor nagyobb jutalmad lesz a mennyben, mintha nem. Jézus tehát kifejezetten erre biztatja az embereket.”

    Hát ez meg honnan jött? Ezt inkább a hgy mondja. (Amíg ott voltam, majdnem teljesen elfelejtettem, hogy kell szeretni. És nem én vagyok ezzel az egyetlen. Most tanulok újra szeretni.) Jézus csak azt mondja, hogy ha jobban szereted a családodat, mint őt.
    A mennybéli jutalom biztos nem illeti meg azt, aki elhagyja a családját, mert az első és legfontosabb maga a család. Isten számára is. A másik, hogy ha szeretet nélkül csinálja az ember, akár ne is tegye, mert semmit se ér.

     
   • Kantarella

    2011. szeptember 11. vasárnap at 17:49

    „A mennybéli jutalom biztos nem illeti meg azt, aki elhagyja a családját, mert az első és legfontosabb maga a család. Isten számára is.”

    „Mk 10.29
    Jézus így válaszolt: “Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét,
    Mk 10.30
    százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette -, az eljövendő világban pedig örök életet.”

     
 196. Ricsi

  2011. szeptember 11. vasárnap at 08:10

  “A nem hívők nem érthetik ezt, az istent tagadók még kevésbé.”

  Ez az az erv, hogy nincs ervem, csak meggyozodesem?

  Ateistakent ugy latod a vilagot, ahogy van, nem kell interpretalgatni, megmagyarazni egy ideologia egisze alatt. Latod a hibaival, borzalmaival es a szepsegeivel egyutt, akarcsak az embereket. Nincs mindenaron indokok, nemletezo mogottes tartalmak allando keresese, mert csak egyedi esetek es emberek milliardjai leteznek, amit megtanulsz a helyen kezelni, ha rossz, megprobalni elfogadni, ha jo, ertekelni es vigyazni ra. Ezt sokkal nehezebb am csinalni, viszont oszinte, emberi es vegso soron megnyugvast ad, olyat, amit elkepzelni sem tudsz ugy, hogy a Bibliat es a hiteted hasznalod magyarazo szotarkent mindenre es mindenkire.

  Ezt pedig, baratom, Te istenhivokent SOHA nem fogod megerteni.

  Sajnalom, hogy enelkul valoszinuleg egy eletre szegenyebb vagy, de azert nem okoz almatlan ejszakakat. Mert gondolkodo emberkent a valasztasod mindig is megvolt es meg is marad, hogy valtoztass ezen, csak elned kellene vele.

   
  • Sven

   2011. szeptember 11. vasárnap at 15:18

   Ricsi, ateistaként honnan tudja valaki, mi a jó és mi a rossz? Ha nincs Isten, honnan jön a jó fogalma?
   Én korábban azt tapasztaltam, hogy a jó és rossz nagyon relatív. A határok pedig kitolhatók. Van, akinek a hazugság nem rossz, hanem az önvédelem vagy a tapintat eszköze. De ki mondja meg, melyik hazugság nem hazugság, hanem önvédelem vagy tapintat?
   Vagy mikortól gyilkosság az, ha megöl valaki egy másik embert? Ha láttad a Mégis kinek az élete? vagy A lovakat lelövik, ugye? című filmeket, érted, mire gondolok.

    
   • Ricsi

    2011. szeptember 11. vasárnap at 17:04

    Keresztenykent Te hiszel abban, hogy 2000 eve kinyilatkoztatta az akaratat Isten. Ha jo esetben nem vagy kokemeny demagog krecaionista, es elhiszed, hogy nem osszesen 6000 eve vagyunk a bolygon, akkor elhiszed komolyan azt is, hogy az emberiseg erkolcstelenul, jo es rossz kozott kulonbseget nem teve, anarchikusan, kaoszban elt evezredekig? Komolyan elhiszed, hogy ha egy vilagban elsz, ahol az emberek barmit barmikor barkivel barhogy megtehetnek, nem pusztul ki az egesz bagazs ugy, ahogy van?

    A bibliai erkolcsok kapcsan mar sok szo esett itt arrol a tevhitrol, hogy onnan erednenek a mai erkolcsok is Te sem tartod magad a bibliai erkolcsokhoz, mert feltehetoen nincs rabszolgad es ha van feleseged vagy noismerosod, nem tiltod meg neki, hogy tanuljon vagy nyilvanosan beszeljen. Gondolom, a szomszedodat sem olted meg meg, amiert esetleg szombaton dolgoznia kellett.

    A Biblia, a vallas NEM alapja az erkolcsnek. Egy kozossegen belul, mindenkori normaknak megfeleloen alakul. A bibliai idokben elfogadott volt a rabszolgatartas, ma mar nem az. Ez vajon miert valtozott? Ez is csupan bizonyitek arra, hogy emberalkotta, fabrikalt fercmunka a vallas es a “szetnkonyv” is. Csunyan elevult, ez csak a mindenaron egy vallalhatatlan bronzkori vilagkep erdekeben tagadni kivano elme szamara nem egyertelmu.

    A szuleim ateistak, az egesz csaladom az – meg a nagyszuleim sem voltak megkeresztelve, pedig a kommunizmus elott, videken szulettek. Akkoriban, ott a vallastalansag ritka kivetelnek szamitott. Amiota az eszemet tudom, vallastalan vagyok, ateista, kemenyvonalas. Vilagi iskolaba jartam, vilagi barataim voltak mindig is. Semmilyen vallasos behatas nem erte az erkolcsrol alkotott elkepzeleseimet. En akkor vajon honnan tudom, mi a jo es a mi a rossz, szerinted?

    Megsugom: a szocialis kozeged elfogadott normait teszed magadeva es ezek szerencsere jelentosen valtoztak az evezredek soran.

    Hazi feladat:

     
   • ateistanaplo

    2011. szeptember 11. vasárnap at 17:35

    Mi a véleményed arról, hogy Pál szerint az evangélium terjesztése érdekében a hazugság (színlelés) is megengedhető?

    “Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.” (Fil. 1:18)

    Egyébként erre az igére tulajdonképpen teljesen jogosan hivatkozhatnak a bizniszegyházak. Íme, az is bibliai…

    “És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.” (1. Kor. 9:20-22)

    Tehát a Biblia szerint is van “jó hazugság” ezek szerint? És ha elfogadhatónak tartotta, hogy másnak tettesse magát, mint aki azért, hogy “megtartson némelyeket”, akkor vajon még miben hazudott?

     
 197. ateistanaplo

  2011. szeptember 11. vasárnap at 17:09

  Én egyszer írtam egy bejegyzést vallásról és erkölcsről: https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/03/29/vallas-es-erkolcs/

   
 198. Ricsi

  2011. szeptember 11. vasárnap at 17:21

  Es hogy ne mondhasd, hogy nem valaszoltam a konkret kerdeseidre:

  “De ki mondja meg, melyik hazugság nem hazugság, hanem önvédelem vagy tapintat?
  Vagy mikortól gyilkosság az, ha megöl valaki egy másik embert?”

  Vallasbol, istentol eredezteto “jo” es “rossz” parametereket akarsz? Afganisztan, Szaud-Arabia es ugy altalaban az egesz arab vilag tart karokkal var, csonkitassal, halalra kovezessel, fatwaval, nok tulajdonkent kezelesevel.

  Jogallamokban (ertsd: kabe mindenhol a fejlett orszagokban) a mindenkori jogszabalyok hatarozzak meg a kerdeseidre a valaszokat. Sot, joreszt meg azokban a fejlodo orszagokban is, ahol a keresztenyseg az allamvallas (peldaul Latin-Amerika), a fent emlitettek torvenyellenes dolgok – holott a Biblia nem iteli el ezeket a nagyszeru “vallasos erkolcsoket”. Tudni a kulonbseget jo es rossz kozott kokemenyen a szekularis hozzaallas termeke, nem mase. Kepmutato es alapveto tortenelmi ismeretek hianyat jelzo dolog az ellenkezojet allitani!

   
 199. ateistanaplo

  2011. szeptember 12. hétfő at 06:09

  @ Sven

  Kantarella megválaszolta. Próbálhatod szépíteni, de Jézus akkor is azt mondja, hogy ha elhagyod a családod érte, akkor nagyobb lesz a jutalmad. Majd kapsz érte új családot – mondja. Látszik, hogy Jézusnak sosem volt családja, ha azt hiszi darab-darab, egy elvesztett gyereket lehet pótolni egy újjal. És persze az a család akit valaki elhagyott le van szarva.

  Ugyanezt a mentalitást látjuk Istentől Jób könyvében, ahol Isten azzal teszi “jóvá” a Jób ellen elkövetett atrocitásokat, a családja kiírtását, hogy aztán ad neki új családot. Mintha ezzel lehetne pótolni embereket. Nekem ebből az az érzésem, hogy ennek az Istennek marhára nincs fogalma a családról és a szeretetről.

   
  • Sven

   2011. szeptember 12. hétfő at 10:01

   “Kantarella megválaszolta. Próbálhatod szépíteni, de Jézus akkor is azt mondja, hogy ha elhagyod a családod érte, akkor nagyobb lesz a jutalmad. Majd kapsz érte új családot – mondja.”

   Ja, ja, láttam. Erről az igéről bizony elfeledkeztem. A Jób könyve kemény dió nekem is. Még mindig nem tudom hova tenni.

    
 200. K Ádám

  2011. szeptember 12. hétfő at 18:29

  1:Az én gyülimben 5-7 gyermekes családok vannak. Nem tudom nekik mit mond a Biblia, de gyerekét egyedűl nevelő anya csak olyan van, akik nem ott házasodtak, hanem úgy jöttek be. Egy férj sajnos mégis elhagyta évekkel ezelőtt a családját, ő egyébként a gyülit is..

  2: Dawkins kiemelt néhány ószövetségi törvényt, és utalt az Iszlám gyakorlatra. (Ott valóban a nőket szankcionálják a férfit nem, de az Iszlám falu, és város közt is van kulturális törés. A városban például szabadon járhatnak prostituáltak.
  Ezzel szemben sem a judaizmust, sem a kereszténységet nem jellemzik ezek a vonások. Dawkins ezt nyilván tudja, de szemszögéből célszerűbb egy kalap alatt kezelni az összes vallást.

  3: Dawkins előtt nem tudom, hogy tiszta-e az amerikai történelem. Hallott-e esetleg az abolicionista rabszolgaság ellenes mozgalomról? Utánaolvasott-e, megnézte-e, hogy voltak-e keresztény szellemiségű vezéralakjai? Tudja-e, hogy ki terjesztette be az Amerikai Egyesült Államokban először a rabszolgaság eltörléséről szóló petíciót, és hányszor és hányszor kellett ezt megismételnie mire elfogadták?
  Tudja-e, hogy milyen hatása volt a kereszténységnek a törzsi népekre, vagy természeti népekre? Tudja-e, hogy volt-e, és mi volt a szerepe a keresztény misszióknak a kannibalizmus visszaszorításában, vagy e természeti népek újraszocializálásában?
  Valószínűleg nem tud ezekről a dolgokról mindent. nem is érdeke, hogy tudja ezeket.
  A jelen civilizációk felépítményeit épp úgy meghatározták keresztény szellemiségű, mint szekuláris gondolkodók, politikusok, közéleti szereplők. Még mindig nem mondható a szó legteljesebb értelmében ‘civilizáltnak’ az emberiség valamennyi társadalma, valamint a mai napig ott rejtőzik a barbarizmus a ma legcivilizáltabbnak tartott államokban is.

  Egyébként, ha nincs Isten, akkor ez szélmalomharc, vagy harc az ideológiai szabadság ellen.
  Minden ember véren nyert földeken lakik, de mindenki a békére’esküszik’.
  Lehet, hogy úgy érezzük, felépítettük a civilizációkat, de kiknek a csontjain?
  Hogy ma nincs rabszolgaság? Miért nincs? Azért mert a nyugati fogyasztó nem találkozik azokkal a kirabolt tömegekkel akiket a nyugat gazdasági gyarmatokként zsákmányol ki?
  Azért nincs rabszolgaság mert a tőke robotjai hazamehetnek a panellakásaikba? Mert ha elvesztik a tartóik kegyelmét senki nem végzi ki őket, hanem szabadon elvegetálhatnak az utcán, vagy kölcsönökből, segélyekből?
  Jogilag nincs rabság, gazdaságilag viszont ez a cél, mert az a szabad aki anyagilag független, de azt nem lehet hitelszolgaságba hajtani, kamatfizetővé tenni.

  A dolgok szebbek mint régebben de nincs még valódi egyenlőség a civilizációk között, és azokon belül. (Egyenlőség soha nem is lesz, de ha globálisan nem is a méltányosság részben elérhető.)

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 16. péntek at 07:11

   Mi most a Bibliáról beszélünk, a kereszténység alapjáról. A Bibliában (az Újszövetségben is!) látható a nők alacsonyabb rendűként kezelése és a rabszolgaság támogatása, ha nem is aktívan, de passzív módon.

   Igen, az iszlám a nőkkel való bánásmódjában rosszabb a kereszténységnél, de ez nem jelenti azt, hogy a kereszténység nő képe jó.

   Természetesen az emberiség erkölcsi érzéke sokat fejlődött 2000 év óta – és ennek hatása alól nem vonhatták ki magukat a keresztények sem. Úgyhogy nem kétlem, hogy voltak keresztények
   az egyenjogúságért folytatott harcokban. De ez már a szekuláris társadalmi fejlődés hatása. Maga a Biblia ennél jóval elmaradottabb felfogást képvisel. Ezt mondja Dawkins is.

   “Tudja-e, hogy milyen hatása volt a kereszténységnek a törzsi népekre, vagy természeti népekre? Tudja-e, hogy volt-e, és mi volt a szerepe a keresztény misszióknak a kannibalizmus visszaszorításában, vagy e természeti népek újraszocializálásában?”

   Minden törzs, akit erőszakosan térítettek meg, vagy éppen kiírtottak kannibál volt? Ugyan már! És mi van ha a természeti népek nem akartak “újraszocializálódni” – értsd. a fehér ember játékszabályai szerint élni? Mi van, ha ők boldogabbak voltak Jézus nélkül, meg gyarmatosítók nélkül? Ha tökéletesen boldogok voltak természeti népként?

    
 201. miertcion

  2011. szeptember 15. csütörtök at 18:52

  Ugyanaz a faszfej-seggfej maradtál, mint ami a hitgyusziban voltál, csak most átestél a ló másik oldalára.

   
  • Ádám

   2011. szeptember 15. csütörtök at 19:52

   Ez ám a keresztyén felebaráti szeretet… 😀

    
  • Kantarella

   2011. szeptember 15. csütörtök at 20:18

   Vennél inkább példát a többi, intelligensen kommentelő, hívőről!! Én szégyellem magam a csúnyabeszéded miatt!

    
  • sany

   2011. szeptember 16. péntek at 06:27

   krisztianerik onkentes mentorommtol kerdeznem hogy az ijen atom huje hozaszolokat nem fenyegeted a blogrol valo eluzesel persze megertem ez egy hivot gyalaz de azert ugy latom sok ertelmes szot nem tud oszehozni vagy ezek azok.,./’\][=-\.

    
   • ateistanaplo

    2011. szeptember 16. péntek at 07:14

    Szerintem miertcion nem egy hívőt gyaláz, hanem nekem szólt be, de az ilyesmit inkább válaszra sem méltatom.

     
  • Ricsi

   2011. szeptember 16. péntek at 08:08

   A harag bun, apafej, gyorsan gyonj es fetrengj a foldon egyet a szentlelekkel, kulonben felo, hogy jossz velunk rohadni a pokolba

    
 202. Lajos

  2011. szeptember 16. péntek at 11:01

  A teremtéshivő Pat Robertson materialista nyilatkozata:

  http://nepszava.com/2011/09/amerika/pat-robertson-valook-az-alzheimer.html

   
 203. ateistanaplo

  2011. szeptember 16. péntek at 11:33

  @ Krisztián

  “A cél az, hogy az ember szíve tiszta legyen, a jövőben ne akarjon bűnös dolgokat folytatni, az egykor elkövetett bűnök pedig ne tartsák fogva az élete végéig (ismerek nem egy ilyen ateista embert, aki évtizedes dolgokat hordoz magában, és másnak is képtelen megbocsájtani, és az élete ezáltal elég komoly láncokhoz van kötve).”

  Én meg keresztényt ismerek sokat, akik egy fikarcnyit sem jobb emberek az ateistáknál, sőt!

  “Mi az ateista módszer az ember szívének gyógyítására, a bűnököz való kötődések (pl. rendszeres, akár kényszeres cselekedetek) felszámolására?”

  Attól függ mit nevezel bűnnek. A rendszeres, kényszeres cselekedetek nem bűnök, hanem betegségek. Gyógyításuk a pszichológia, pszichiátria tárgykörébe tartozik. És mi van azokkal a rendszeres, kényszeres cselekedetekkel, amit éppenséggel a kereszténység alakít ki emberekben? Nagyon érdekes, hogy az Ex-Christian fórumon visszatérő probléma pl. az OCD, vagy magyarul: http://hu.wikipedia.org/wiki/Obszesszív-kompulzív_megbetegedés. Nagyon sok emberben kialakult ez a kereszténysége alatt. Lehet, hogy nem véletlenül. Szerintem ennek kialakulására rásegít a démonokról szóló tanítás, az a tanítás, hogy minden pillanatban készen kell állnod arra, hogy Jézus visszatér és az, hogy biztonyos visszatérő rituálék elvégzésére tanít a kereszténység, imák, böjtök, szellemi harcok stb. Bennem is elkezdett a dolog kialakulni a kereszténységem alatt. Érdekes, hogy amióta nem vagyok keresztény azóta ez teljesen eltűnt!

  “A belinkelt youtube videot megnéztem, semmi jó nem sugárzott belőle – a tartalom egy dolog, a mögötte meghúzódó szellemiség (ami egy érzés, ami leképeződik bennem) messzemenőkig nem volt jó. Aki az igazságot szólja szeretettel, az nem így szól.”

  Erre meg csak ennyit: 😀

  Egyébként jellemző, hogy mint sok kereszténynek, neked is csak a “bűn” körül forognak a gondolataid. Sajnálom, hogy csak ilyen kategóriákban tudsz gondolkodni, de hát ez a kereszténység…

   
  • Kantarella

   2011. szeptember 16. péntek at 12:09

   „És mi van azokkal a rendszeres, kényszeres cselekedetekkel, amit éppenséggel a kereszténység alakít ki emberekben?”
   Én is kényszerbeteg voltam! Azt hittem, ha nem csinálok meg ezt meg azt, akkor Isten nagyon csúnyán megbüntet (pl. megöli a családomat, meg hasonlók) Bár ez a betegség a szerotonin visszavételhez is köthető, de érdekes, hogy amióta nem vagyok hívő, nálam szép fokozatosan elmúlt a probléma. 😀

    
  • Krisztián

   2011. szeptember 16. péntek at 13:10

   @ ateistanapló

   Nem gondoltam, hogy a szubjektív benyomásaim bárkit meghatnak majd, jogos, hogy csak nevetsz azon, ahogy a youtube-os videóról vélekedtem. Ez azonban nem változtat semmit a véleményemen. Hogy egy egyszerű példával éljek, ha egy dietetikus kövér, egészségtelen kinézetű, akkor nem fogadom el a tanácsait a táplálkozásról, mondhat felőlem bármit. Különösen igaz ez olyan esetekben, amikor valaki erkölcsi, lelki, szellemi dolgokat próbál átadni. Az embernek meg bármilyen fura, vannak a fizikai érzékszervein túl is lehetőségei érzékelni dolgokat (ezt bebizonyítani nem fogom tudni). Csak elmével megítélni dolgokat félrevezető lehet.

   Nem tudom, hogy miből szűrted le, hogy nekem csak a bűn körül forognak a gondolataim, ez nem így van. Én azt próbálom megérteni, hogy mi az igazságra vezető út, és hogy ki hogy vélekedik a kérdésről.

   Abban szerintem megállapodhatunk, hogy lelkileg gyenge emberek vannak keresztények és nem keresztények között is, akiknek az élete mindig az adott oldal negatív példájaként felhozható. És ilyenkor a világnézet szélsőségekbe csaphat át, aminek sokszor pszichológus vagy pszichiátria a következménye, vagy csak simán szenvedés, depresszió, erőszak stb. – valami negatív dolog az emberre és társaira nézve. Miért mindig csak ezekkel példálózunk? (én is hoztam egy ilyen példát, a célom a köv. kérdés felvezetése volt, amit újra megkérdezek másképp):

   A pszichológusokon és a pszichiátrián túlmenően mi az ateista módszer az ember életének és a kapcsolatoknak a rendezésére, az emberi szív (legyen lelkiismeret) meggyógyítására, jó karban tartására? Honnan merít erőt egy ateista ember mindehhez? Hogyan tudja legyőzni pl. a benne gyerekkorban kialakult félelmeket?

   (Ezek komolyan érdekelnek, azért is, mert amit én 23 éven keresztül nem tudtam megoldani (egy gyerekkori félelmem), pedig nem kevés dologgal próbálkoztam, az a megtérésem után úgymond “magától” elmúlt.)

   Az emberi psziché sokkal bonyolultabb, minthogy elintézzük annyival a kérdést, hogy “ha keresztény leszel, akkor minden egy csapásra megoldódik”, vagy azzal, hogy “ha keresztény leszel, akkor borítékolhatod, hogy a beléd táplált tanítások romba döntik az életedet). Pl. a pokollal vagy a világvégével való riogatás szerintem rendkívűl káros lehet, és ha valaki csak emiatt tér meg, én azt az embert sajnálom. Ha valaki így közelített volna felém, akkor túl sok eredménye nem lett volna. De nem ez történt, hanem egy Isten szeretetéről szóló kiscsoportos tanítás fogott meg, és szellemi szinten is történt információközlés, és olyan dolog fogalmazódott meg bennem, ami előtte még soha, hogy “az igazságot hallom, ami az életre visz” (tudni kell, hogy előtte jógafilozófiával foglalkoztam, hallottam sok tanítást, de ilyen élményben sosem volt részem, bár olyanban igen, hogy az elmém örvendezett, hogy milyen “igazságot” hallottam, de szellemi szinten semmi nem történt – a jóga pedig nem az életre visz, innen a fenti “életre visz” felismerés).

   Az a véleményem, hogy keresztény név alatt nagyon sok olyan dolog létezik, amik nem jó útra vihetik az embert. Ez igaz más világnézetekre is. Nem ezek alapján kell lemérni a dolgokat elsősorban. Az még kérdés számomra, hogy a világ miért ebbe az irányba halad (miért erkölcstelenebb évre évre), és hogy miért csak viszonylag kevés % keresi a válaszokat és talál kiutat. Az viszont már nem kérdés számomra, hogy a kiút Isten szeretetén, Istenben való hiten és a megbocsájtáson keresztül vezet.

    
   • Sven

    2011. szeptember 16. péntek at 15:40

    “Pl. a pokollal vagy a világvégével való riogatás szerintem rendkívűl káros lehet, és ha valaki csak emiatt tér meg, én azt az embert sajnálom.”

    Nem hiszem, hogy az az ember hibás, aki emiatt tér meg. Viszont azt se igazán hiszem, hogy pusztán emiatt bárki is megtérne. Az lehet, hogy eljátssza, de hogy nem szívből teszi, az nagyon valószínű.

    “Ha valaki így közelített volna felém, akkor túl sok eredménye nem lett volna.”

    Na, erről van szó. Szerintem másnál se. Engem pl. leginkább az fogott meg, hogy a rég ismert barátnőm élete mennyire megváltozott, és milyen belső béke árad belőle. Arra nem is nagyon tudtam figyelni, mit mondott, pedig egy órán keresztül beszélt hozzám, csak az járt a fejemben, hogy ez az a béke és nyugalom, amire olyan régóta vágyom magam is.

     
   • ateistanaplo

    2011. szeptember 17. szombat at 06:05

    @ Krisztián

    “Nem tudom, hogy miből szűrted le, hogy nekem csak a bűn körül forognak a gondolataim, ez nem így van. Én azt próbálom megérteni, hogy mi az igazságra vezető út, és hogy ki hogy vélekedik a kérdésről.”

    Abból szűrtem le, hogy állandóan a bűnről kérdezel, hogy az ateisták hogy kezelik a “bűnt”, a lelkiismeret furdalást. Gondoltam azért kérdezel mindig erről, mert téged érint ez a probléma. Bennem ez a kérdés így fel sem merül, mert nincs lelkiismeret furdalásom, meg bűntudatom.

    “A pszichológusokon és a pszichiátrián túlmenően mi az ateista módszer az ember életének és a kapcsolatoknak a rendezésére, az emberi szív (legyen lelkiismeret) meggyógyítására, jó karban tartására? Honnan merít erőt egy ateista ember mindehhez? Hogyan tudja legyőzni pl. a benne gyerekkorban kialakult félelmeket?”

    A bennem gyerekkoromban kialakult félelmek mind a kereszténységhez kötődnek és ezek elmúltak amint már nem voltam keresztény. Úgyhogy személy szerint nekem az ateizmus kifejezetten jó gyógyírnak bizonyult lelki bajokra. 😀

    A kapcsolatok rendezése? Soha semmi bajom nem volt az emberi kapcsolataimmal. Az emberi szív, lelkiismeret “meggyógyítására”? Nincs problémám a szívemmel és a lelkiismeretemmel sem. Mint mondtam a lelkiismeret furdalás csak akkor jellemzett, amikor keresztényként minden apró rossz gondolatért egy alávaló bűnös gazembernek kellett magamat felfogni – Jézus tanítása szerint. Amióta tudom, hogy ez hülyeség azóta nincs baj a lelkiismeretemmel sem. Tudom, hogy ellentétben a keresztény alaptanítással nem vagyok eleve, születésemnél fogva bűnös.

    “Az még kérdés számomra, hogy a világ miért ebbe az irányba halad (miért erkölcstelenebb évre évre), és hogy miért csak viszonylag kevés % keresi a válaszokat és talál kiutat. “

    Valóban erkölcstelenebb évről évre a világ? Szerintem nem. Vannak problémák a világban, de mindig is voltak. Erkölcsösebb volt például egy rabszolgatartó társadalom? Erkölcsösebb volt egy nőknek szavazati jogot nem adó társadalom? Erkölcsösebb volt a társadalom az inkvízió idején? A feudalizmus idején? Úgyhogy ez nézőpont kérdése, hogy valóban erkölcstelenebb-e a világ. Az egy általános emberi tulajdonság, hogy a saját korát mindig silányabbnak érzi erkölcsi és sok más értelemben, mint a letűnt korokat. Idealizálja, rózsaszín ködbe burkolja a múltat, mert nem érzi jól magát a jelenben. Ez mindig is jelen volt az emberben! Elég csak elolvasni pl. az ókori görög irodalmat. A hősök korát, az aranykort mindig a múltba helyezik és vele szembeállítva arról panaszkodnak, hogy a jelen mennyire silány hősiesség, erkölcs és minden szempontjából.

     
 204. Sven

  2011. szeptember 16. péntek at 15:42

  Közben már napok óta az motoszkál a fejemben, hogy amit leír a blog írója, valami ilyesmit tapasztaltam meg én is, csak visszafelé. A hitetlenség állapotából kerültem a hit állapotába, és utána éreztem magam ilyen jól. Vajon ha arra azt mondjuk, a pszichém (elmém?) csapott be, emerre nem igaz ugyanaz?

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 17. szombat at 05:42

   Az én kitérésemnek nem csupán érzelmi okai vannak, hanem értelmiek is. Szerintem ezt is világosan bemutattam eddig a blogomban. Nem csupán érzelmi motívumról beszélek, sőt, leginkább nem arról. Igyekszem bemutatni mi a probléma a Biblia állításaival, meg úgy egészében a kereszténységgel (persze ez messzemenőkig nem lehet egy teljes sor, annyira sok probléma van velük).

   Fordítva viszont minden keresztény csak szubjektív, érzelmi okokat tud felmutatni a megtérésre: “Úgy ÉRZEM, hogy igaz, tehát igaznak kell lennie. Érzem a Szentlelket. Érzem az Úr jelenlétét.” Ezek szubjektív érzelmek, nem érvek. A hinduk is hogy érzik az isteneiket.

   Ha pedig értelmileg a keresztények is fogják, hogy valami nincs rendben a Bibliával, akkor azzal oldják fel, hogy “hinni kell, hogy mégis úgy van” – még ha minden más arra is mutat, hogy nincs úgy. A kognitív disszonancia feloldásának sok módja van: lehet úgy is kezelni, hogy figyelmen kívül hagyjuk a zavaró tényeket és elütjük őket azzal, hogy “hinni kell”. Meg lehet úgy is kezelni, hogy elfogadjuk a tényeket és felülvizsgáljuk azt, amit addig tanítottak nekünk. Az 1) verziót sokáig műveltem, de nem elégített ki. A 2) verzió esetében viszont rögtön minden a helyére került.

   A kérdésedben, hogy esetleg az “elménk becsap” megjelenik az a keresztény-bibliai alapvetés, hogy nem bízhatunk meg a logikában, a gondolkodásban, az elménkben, mert az becsap. Gondolom már az Újszövetség idejében is voltak olyanok (görögök, zsidók, pogányok), akik rámutattak az egész Jézus-kultusz és – teológia logikai buktatóira és az újszövetségi szerzők azzal próbálták élét venni a logikus ellenérveknek, hogy ledegradálták az elmét, gondolkodást, logikát.

   Őszintén szólva, objektíven nézve egy olyan rendszernek mindig rendkívül gyanúsnak kell lennie, amely azzal kezdi, hogy kapcsold ki az elméd, ne bízz a logikában, gondolkodásban, csak higgy vakon. Nem gondolod?

   És milyen Isten az, aki ezt várja el, hiszen ezzel nem tesz mást mint még jobban kiszolgáltatja a hívőket csalóknak, sarlatánoknak. Hiszen a hit felülír minden logikát, gondolkodást, értelmet.

    
   • Sven

    2011. szeptember 17. szombat at 07:51

    “A kérdésedben, hogy esetleg az “elménk becsap” megjelenik az a keresztény-bibliai alapvetés, hogy nem bízhatunk meg a logikában, a gondolkodásban, az elménkben, mert az becsap.”

    Ha az elme nem lenne képes “becsapni”, nem léteznének illuzionisták sem.

    “Őszintén szólva, objektíven nézve egy olyan rendszernek mindig rendkívül gyanúsnak kell lennie, amely azzal kezdi, hogy kapcsold ki az elméd, ne bízz a logikában, gondolkodásban, csak higgy vakon. Nem gondolod?”

    De. Csak azt nem értem, miből gondolod, hogy a kereszténység ilyen rendszer? Maga a megtérés kifejezés is azt jelenti valójában, hogy változtasd meg a gondolkodásmódodat, és nem azt, hogy ne gondolkozz.

    “Hiszen a hit felülír minden logikát, gondolkodást, értelmet.”

    Ez nem így van. Az lehet, hogy a hgy-s gyakorlatban így ment, ahogy az is igaz, hogy a Biblia minden szavának szó szerinti értelmezése ellentmondást szül, de ki mondja, hogy mindent szó szerint kell értelmezni benne? Tudom, erre is vannak érvek, olvastam ezeket. De gondolj bele, hogy a nyelv képi rendszer is. Pl. bár tudjuk jól, hogy nem kel fel és nem nyugszik le a Nap, mégis ezt mondjuk. Még a meteorológusok is ezt a kifejezést használják. Ki gondol arra, hogy ezt szó szerint kéne érteni?
    Én azt mondom, a hit – szükségszerűen – más kategória, mint a logika, noha a hívők is használják az eszüket. Legalábbis a normális hívők. Minden ember hisz valamiben, nincs 100%-ig racionalista ember. Képtelenség is lenne, hiszen azt se tudjuk, élünk-e a következő percben. Tehát már ahhoz kell valamiféle hit, hogy reggel felkelj, és elkezdd a napot. Azt nem mondhatod, hogy tudod, hogy végig is fogod csinálni, amit reggel elterveztél.

     
 205. Kantarella

  2011. szeptember 16. péntek at 15:59

  „Mi az ateista módszer az ember életének és a kapcsolatoknak a rendezésére, az emberi szív (legyen lelkiismeret) meggyógyítására, jó karban tartására?”
  Nem tudom, hogy a többiek hogyan vélekednek. Ez az én személyes véleményem:
  Olyan nincs, hogy „ateista módszer”. 😀 Az emberi kapcsolatok rendezésére az a legjobb módszer, ha őszintén és nyugodtan leülnek megbeszélni és megoldani a fennálló problémákat. Sosem veszekedve, hanem arra törekedve, hogy megértsük egymás gondját és együtt képesek legyünk megoldani. Egy kapcsolatba, legyen az bármilyen, az embernek kell energiát és érzelmet belefektetni: jókat beszélgetni, kimutatni mennyire fontos a másik, és kell néha felejteni, megbocsájtani, és kompromisszumot kötni is.
  Az emberi szív magától gyógyul. Úgy kell elkönyvelni a „sérüléseket”, hogy azok később hasznunkra is válhatnak, vagy jó tapasztalatok. Én például sírok egy jót, zenét hallgatok, olvasok, aztán talpra állok, mert muszáj. 😀 Nem tarthat sakkban a fájdalom, mert az élet így is úgy is megy tovább!
  Persze, a haláleset és egyéb tragédiákat egyedül nem mindenki tudja feldolgozni, ezért jó, ha van mellettünk valaki, és előbb- utóbb az ilyen fájdalmak is tompulnak.
  Mindig vigyázni kell, ne bántsuk meg a másikat, és így a mi lelkiismeretünk is rendben lesz, és a másik ember sem szenved miattunk. Ha véletlenül mégis kárt tettünk, akkor minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy helyrehozzuk. Hogy honnan merít erőt? Szerintem ezekkel minden rendes embernek tisztában kell lennie, vallástól függetlenül.
  1, Társas lények vagyunk, így tisztelnünk kell a másikat. Ehhez kell bizony elég nagyfokú empátia is.
  2, Emberek vagyunk, tisztában kell lennünk, hogy az élet tartogat számunkra nem túl kellemes akadályokat is, de ezeken túl kell lépnünk. Tudnunk kell meglátni a megpróbáltatások közepette a jót is.
  Mind az másik ember iránti tiszteletet mind az akadályok leküzdését megköveteli tőlünk a környezetünk.
  Az erőt mindenki máshonnan meríti. Én onnan, hogy vannak emberek, akiket szeretek, hogy van egy mércém a jó erkölcs tekintetében, vannak elveim, vannak céljaim az életben, amikhez ragaszkodok. Csupán akaraterő kérdése az egész. Erőt maga az a tudat is adhat, hogy egy életem van, és ezt kell minél tartalmasabban leélni. Következetesen kell élni, mert ha nem, akkor elhasal az ember, akár ateista, akár nem.
  A gyerekkori félelmeink leküzdésére azért nem tudok semmit írni, mert nem említetted, hogy milyen félelemre gondolsz. A félelemnek is vannak „fokozatai”, ettől függően könnyen vagy nehezebben tudjuk csak leküzdeni.

  „Az még kérdés számomra, hogy a világ miért ebbe az irányba halad (miért erkölcstelenebb évre évre)”
  A világ mindig is ilyen volt, régen is volt nagyon sok rossz és nagyon sok jó ember is. A régebbi korokban is megtörtént rengeteg erkölcstelenség (csak nézd meg a régi uralkodók, pápák magánéletét), csak akkor még nem volt ilyen sok lehetőség az információ továbbadására (média). Manapság sokkal jobban ki vagyunk téve az információáramlásnak.
  Régebben, nagyobb eséllyel meg is lehetett úszni a gaztetteket, mert nem volt ilyen fejlett az igazságszolgáltatás. (Mit gondolsz hány ártatlan, fiatal szolgáló volt kitéve munkáltatója szexuális zaklatásának? A zaklató megúszta büntetlenül (másnap ott kúszott- mászott a templomban), a szegény fiatal lányt meg kiközösítették, mert esetleg teherbe esett hajadon létére.) A régi korok sem az emberek erkölcseiről híresek, sajnos.

   
  • Sven

   2011. szeptember 16. péntek at 17:15

   “Erőt maga az a tudat is adhat, hogy egy életem van, és ezt kell minél tartalmasabban leélni”

   Ha az ember ateista, akkor miért fontos számára, hogy tartalmasan élje le az életét? A végeredmény szempontjából nem mindegy? Tudom, József Attila már leírta, “Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is.” De ez nekem azért furcsa, mert a keresztény értékekkel és életvitellel szemben sokszor az a kifogás, hogy aki keresztény, az sok dologról lemond, amiről nem kéne lemondania. Sokan hozzák fel példának a szexet, szórakozást. Ha egy keresztény az Istennek való megfelelés miatt lemond ezekről – és még sok egyébről is -, az miért rosszabb, mint ha egy ateista próbál tisztességes életet élni?
   Másrészt: mi az, hogy tisztességes élet? Ki határozza meg annak módját és mértékét, ha nem az ember önmaga, ha nem hisz? Ami ma érték, az vajon az lesz-e holnap is?
   Lehet, hogy a kérdésem provokatívnak tűnik, de valójában nem annak szánom. Én annak idején megtapasztaltam ezt magamon is. A belém nevelt erkölcsi értékek mentén próbáltam élni felnőttként is, de a világ nem olyan volt. És bár igaz, hogy a régi korokban sem voltak sokkal jobbak az emberek, az általános erkölcsi kérdésekben azért szigorúbbak voltak, mint most. És egyre több dolgot megengednek ma maguknak az emberek, amit régebben nem. Ha csak azt nézem, hogy viselkednek ma a fiatalok, hát… mi annak idején a tizedét nem mertük megtenni annak, amit ma megtesznek.
   Szóval hiába vannak nekem szilárd erkölcsi elveim, nem tudom már a gyerekeimet se azok alapján nevelni.

    
   • Kantarella

    2011. szeptember 16. péntek at 18:16

    „Ha az ember ateista, akkor miért fontos számára, hogy tartalmasan élje le az életét?”
    Mert tudom, hogy ez az egy életem van! Nem fogom haszontalan dolgokra elfecsérelni, magam miatt sem és a családom miatt sem! Én tudom, hogy nekem ez így jó. Tényleg sok az
    erkölcstelenség a világban, de én azt vallom, hogy ha törekszem arra, hogy én erkölcsös legyek, akkor már azzal tettem valami jót. Halálom után, ahogy mondtad, úgy is mindegy, de én azzal a tudattal akarok majd meghalni, hogy tisztességes életet éltem. Azt, hogy te ateistaként ezt nem vetted észre, nagyon sajnálom.

    „Ha egy keresztény az Istennek való megfelelés miatt lemond ezekről – és még sok egyébről is -, az miért rosszabb, mint ha egy ateista próbál tisztességes életet élni?”
    A tisztességes élet nem rossz. De nem mindegy, hogy azért élsz tisztességesen, mert félsz egy téveszme haragjától, vagy azért mert egyszerűen a morális szempontból, teljesen magadtól ezt tartod fontosnak.

    „Sokan hozzák fel példának a szexet, szórakozást.”
    Valahol írtam, hogy előre vitt a vallásból való kiábrándulásban az, hogy saját szemmel láttam, egyes keresztények milyen erkölcstelen életet éltek, és ebből nem hiányzott sem a szex, sem a szórakozás, rákövetkező vasárnap meg ott hajlongtak a templomban. 😦
    US- ban készült egy felmérés ateista és vallásos egyetemista fiatalok körében, és azt mutatta ki, hogy nem sokban különbözik az ateisták és a vallásosak szexuális szokása (sem a partnerek számában, sem az első szexuális együttlét tekintetében.) Forrás: http://szekularisfigyelo.blog.hu/2010/05/01/az_ateistak_nemi_eleterul

    „Ki határozza meg annak módját és mértékét, ha nem az ember önmaga, ha nem hisz?”
    Elég szomorú, hogy egyeseknek hit kell ahhoz, hogy legyen morális tartása. Az mindig is érték lesz, hogy tiszteletben tartom másokat és önmagamat. Ha már a tisztelet megvan, akkor már tisztelni fogom a szüleimet, nem fogok hazudni (mert azzal árthatok a másiknak), nem fogok lopni, nem fogok csúnyán beszélni, nem fogok ölni, nem fogom megcsalni a páromat. Az önmagam iránti tisztelet arról szól, hogy odafigyelek az egészségemre, nem iszok, nem drogozok, nem cigizek, nem szexelek össze- vissza, nem bulizok, hanem találok magamnak értelmesebb kikapcsolódást.
    Mindezt összevonva: nem élek hedonista életmódot. Következetesen élek.

    „Ha csak azt nézem, hogy viselkednek ma a fiatalok, hát… mi annak idején a tizedét nem mertük megtenni annak, amit ma megtesznek.”
    Ezért is a médiát vádolom, sok a negatív példa a médiában. Ha van eszük rájönnek, hogy nekik ez rossz, de elsősorban a szülő feladata lenne a gyerekével való bizalmas kapcsolat fenntartása. Sokkal többet kellene az embereknek egymással beszélgetniük.

     
   • ateistanaplo

    2011. szeptember 17. szombat at 06:36

    @ Sven

    “Ha az ember ateista, akkor miért fontos számára, hogy tartalmasan élje le az életét?”

    Pontosan azért, mert egy életünk van és nincs folytatás. A keresztények egy nagy része azzal tölti az életét, hogy a folytatásra készül, ami szerintem nem fog eljönni, így végeredményben egy hiábavalóságra pazarolja az életét. A végeredmény szempontjából persze minden mindegy. (A keresztény már úgysem fogja megtudni, hogy hiábavalóságra pazarolta az életét.) Egyébként érdekes, mert ez a minden mindegy attitűd éppenséggel a Bibliában is megjelenik. Prédikátor könyve.

    “Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél; miért keresnél magadnak veszedelmet?
    Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag; miért halnál meg időd előtt?” (Préd. 7:16-17)

    Ne légy túl igaz, ne légy túl gonosz…

    “Sokan hozzák fel példának a szexet, szórakozást. Ha egy keresztény az Istennek való megfelelés miatt lemond ezekről – és még sok egyébről is -, az miért rosszabb, mint ha egy ateista próbál tisztességes életet élni?”

    Ez egy kicsit úgy hangzik, mintha azt mondanád a szex vagy a szórakozás tisztességtelen. Nem az. Illetve úgy mondom, hogy a felnőtt emberek közötti, kölcsönös megegyezésen alapuló szex nem tisztességtelen. De az, hogy valaki ateista nem jelenti azt, hogy állandóan cserélgeti a partnereit. Az én nagyszüleim világéletükben ateisták voltak, már a 80 felé közelednek, soha el nem váltak, soha meg nem csalták egymást. Sok keresztény pár példát vehetne róluk. Miért, ha ateisták? Mert nekik erre volt igényük. Mindenki éljen úgy, amire igénye van – természetesen azokon a kereteken belül, amelyeken belül nem árt másoknak. És szerintem ez is határozza meg a tisztesség módját, mértékét: ártasz-e valakinek azzal, amit teszel? Ha nem, akkor tőlem tegyed.

    Lehetséges, hogy ami ma érték nem lesz az holnap? Igen. A vallásos állítással szemben az erkölcs nem abszolút. Nyilván vannak olyan erkölcsi értékek és szabályok, amelyek majdnem annak tűnnek, hiszen sok-sok társadalmon, koron keresztülhúzódva hasznosak (pl. ne ölj). De például a Biblia erkölcse sem abszolút. Ha abszolút lenne, akkor Jézus nem reformált volna meg egy-két ószövetségi parancsot…

    És csak örülni lehet annak, hogy ma már nem tartunk be jónáhány bibliai törvényt, mert sok bizony mai szemmel nemhogy hasznosnak nem tűnik, de erkölcsösnek sem! Ezt itt részletesebben kifejtettem, úgyhogy nem írom le megint: https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/03/29/vallas-es-erkolcs/

     
 206. Sven

  2011. szeptember 16. péntek at 19:56

  “De nem mindegy, hogy azért élsz tisztességesen, mert félsz egy téveszme haragjától, vagy azért mert egyszerűen a morális szempontból, teljesen magadtól ezt tartod fontosnak.”

  Te magad is írod az utolsó bekezdésben, hogy a média, a szülők felelőssége is az, hogy él az ember. Tehát az nem igaz, hogy az ember teljesen magától tartja fontosnak, hogy él.

  A másik: legalább annyira elfogult vélemény az, hogy a keresztény azért él tisztességesen, mert fél Isten haragjától. Éppen azért él tisztességesen, mert meggyőződése, hogy ez az egyetlen lehetséges út. A haragtól való félelem nem tartja vissza az embert, ezt éppen a te példáid támasztják alá a keresztény fiatalok erkölcsi szokásairól.
  A Biblia amúgy is azt tanítja, hogy a félelemből való cselekedet nem jó. Ahogy azt is, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Bár lehet, hogy számodra Isten csupán egy téveszme, de számomra nem kérdés, hogy létezik, ahogy az sem, hogy szeret. És ez a szeretet az, ami képes az embert arra ösztönözni, hogy úgy éljen, ahogy Isten szeretné.

  Ami téged illet: az, hogy nem élsz hedonista életmódot, mondhatjuk, dicséretes. De ezzel valahogy elég kevesen vannak így manapság. Ez a fogyasztói társadalom “átka”, de vajon mit lehet ellene tenni? Tény, hogy egyre kevesebben vannak, akik ezeket az (mondhatjuk tradicionális) értékeket tartják követendőnek. Szinte kézzel foghatóan látszik ez a mindennapjainkban is. Elég, ha az ember utazik a járműveken, és nyitott szemmel jár.
  Csak egy-két aprócska példa: “divatba jött”, hogy a hipermarketekben az emberek elvesznek ennivalót, innivalót, pl. pogácsát, és megeszik, megisszák, miközben vásárolgatnak. Sokszor látok ilyet. Sok embernek ott van a kisgyereke is, sőt, maga a szülő adja a gyereknek is a kezébe az ennivalót. Én nem így neveltem a gyerekeimet, még amikor kicsik voltak, akkor se ehették meg a boltban, amit vettem nekik. meg kellett várniuk, amíg kifizetem. Nem lehet annyira éhes a gyerek (sem a felnőtt), hogy ne bírná ki, amíg a pénztárhoz jut. Amúgy se hiszem, hogy az így megevett ételt kifizetnék. Mivel igazolja, hogy ő mondjuk csak egy pogácsát evett meg? Eleve nem is szándékozik kifizetni szerintem.
  Vajon honnan, miért alakult ki ez a szokás? Miért nem érzékelik az emberek, hogy ez lopás?
  Vagy pl. ami velünk történt meg, hogy jó alaposan meghúzták a parkolóban az autónkat. Elképzelni sem tudom, hogy tudtak annyira belénk jönni, hogy behorpadt a vezető oldalon lévő ajtó, az ablakot se lehetett lehúzni. Ki kéne cserélni az egész ajtót, mert nem lehet másképp megjavítani. Ha azt hiszed, hogy hagyott betétlapot az illető, vagy bármi elérhetőséget, akkor tévedsz. Miért gondolják úgy egyesek, hogy ezt is szabad nekik? És hogyhogy nem jutott eszébe, hogy ez olyan, mint a lopás, mert ezzel megkárosítja az embertársát?

  Tudom, ez nem azon múlik, ateista-e valaki vagy keresztény, de jól mutatja, milyen világban élünk. Régebben azért ennél több tisztesség volt az emberekben.

   
  • Kantarella

   2011. szeptember 16. péntek at 21:06

   „Te magad is írod az utolsó bekezdésben, hogy a média, a szülők felelőssége is az, hogy él az ember. Tehát az nem igaz, hogy az ember teljesen magától tartja fontosnak, hogy él. „
   Én azt nem mondtam, csak azt, hogy vallástól független. Én is és a párom is azért tartjuk fontosnak az erkölcsös életet (hiába vagyunk ateisták), mert mindkettőnk jó nevelési alapot kapott az anyukájától és ezt vittük tovább. Függ a neveléstől, társadalmi normáktól, külső behatástól (médiában szereplő „példaképek”) magától az egyéntől, és a szülő- gyerek kapcsolatról is. Egyébként meg vagyok róla győződve, hogy a többi, ide író ateista is tisztességes.
   „Éppen azért él tisztességesen, mert meggyőződése, hogy ez az egyetlen lehetséges út.”…” te példáid támasztják alá a keresztény fiatalok erkölcsi szokásairól.”
   Most akkor meggyőződésük vagy nem? Ha meggyőződésük, akkor meg miért élnek erkölcstelen életet a keresztény fiatalok? Mégsem a meggyőződésük? Ezt az „Isten szeret” szállóigét, illetve a keresztények szelektív látásmódját már egyszer kiveséztük. A lényeg az, hogy vallásosan is lehet rossz illetve jó erkölcsi tartással élni, és ez fordítva is igaz. Én tisztelem, hogy vallásosan tisztességes vagy, te is tiszteld, hogy én vallás nélkül vagyok tisztességes.
   „az, hogy nem élsz hedonista életmódot, mondhatjuk, dicséretes.”
   Azért nagyon sok embert ismerek, akik nem olyanok! Vallásost és nem vallásost is. Ha valakinek van önbecsülése az már eleve nem csinál ilyesmit. Az én korosztályom közül, akik olyanok voltak, azok is sokan megkomolyodtak. Pedig nem vagyunk öregek, három éve nőttem ki a tizenéves korból. 😀 😀
   Amit, lent írtál az a mai társadalmunk hibája, és nem az ateizmusé! Magyarország nem ateista ország. A skandináv országokban vagy Japánban (amelyek viszont ateista országok) ilyen elő sem fordulhatna. Egyáltalán a hipermarketben miért engedik, hogy ilyen előforduljon? Ha rájuk szólnának, akkor biztos nem menne ez, jobban kellene az ilyesmire figyelni. Én egyébként ilyennel még nem találkoztam. Ami az autótokkal történt, azt nagyon sajnálom és felháborítónak tartom. 😦 De azért nem szabad általánosítani, nem minden ember ilyen gonosz, vannak még rendesek is. 🙂 Hogy mit lehet ellene tenni? A hipermarket figyeljen jobban oda, mit csinálnak a vásárlók, felnőtt embereket már csak így lehet jó modorra nevelni,ha már az anyukája nem bírta ezt megtenni. A sajnálatos eset felett, ami veletek történt, csak bosszankodni lehet, de gondolom azt már ti meg is tettétek. Sajnos az ember ilyenkor függ a károkozó jóindulatától. Az emberi taplóság határtalan, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk is ilyenekké kell válni, meg azt sem, hogy minden ember ilyen, bár tudom, ha valaki lát egy negatív példát, akkor azt azonnal felnagyítja, és általánosít.

    
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 17. szombat at 06:41

   “Tudom, ez nem azon múlik, ateista-e valaki vagy keresztény, de jól mutatja, milyen világban élünk. Régebben azért ennél több tisztesség volt az emberekben.”

   Régebben, mint például a “kommunista”, ateista átkosban? 😉

   Félreértés ne essék, nem sírom vissza azt a rendszert, csak tényleg nem azon múlik a dolog, hogy keresztény vagy ateista egy társadalom.

    
 207. Sven

  2011. szeptember 16. péntek at 21:26

  A keresztény fiatalokat arra hoztam fel példának, hogy a félelem az ítélettől nem tartja vissza az embert. Aki keresztényként tisztességes, azért az, mert az a meggyőződése, hogy az isteni szeretet parancsa miatt kell így élni. Ezen az se változtat, hogy esetleg az ateisták (köztük te sem) nem fogadják el az isteni szeretetet (sem).
  A büntetéstől való félelem ideiglenesen talán lehet visszatartóerő de hosszú távon inkább visszaüt. És csak annál nagyobb kiábrándulást okoz.

  “Amit, lent írtál az a mai társadalmunk hibája, és nem az ateizmusé!”

  Ezt nem is írtam. Én is úgy gondolom, a mai társadalom hibája. Azzal azonban nem értek egyet, hogy Magyarország nem ateista ország. Illetve ezt nem merném így kijelenteni, mert ugyanakkor nem is keresztény. Az, hogy a jelenlegi kormány mit mond, egy dolog. Az elmúlt rendszer nem múlt el nyomtalanul.

  Nem akarok általánosítani, de sajnos ezt (az erkölcsi romlást) látom nagyobb mértékben magam körül. Az ebben a blogban írogatók szembetűnő módon normálisak egyébként, sok helyen megfordultam már az évek során, és még nem találkoztam ilyen kulturált, értelmes társasággal, mint az ide írogató ateisták.

   
  • Kantarella

   2011. szeptember 19. hétfő at 18:38

   „Aki keresztényként tisztességes, azért az, mert az a meggyőződése, hogy az isteni szeretet parancsa miatt kell így élni.”
   Én meg arra írtam, hogyha mégis annyi hívő fiatal él a vallásának megfelelő, tisztességes életet, akkor csak van valami bibi azzal a (szerinted) nagy „isteni szeretettel”. Akkor rájuk miért nem fejti ki a hatását, miértem érzik/értik/látják meg? Nem lehet túl hatásos…

   „Ezen az se változtat, hogy esetleg az ateisták (köztük te sem) nem fogadják el az isteni szeretetet (sem).”
   Nem arról van szó, hogy nem fogadom el. Én elolvastam a Bibliát elfogulatlanul, és mint tudjuk, az a kereszténység alapja. De a Bibliában olyan nagy ellentmondásokat, annyi gyötrelmet és olyan kegyetlen istent találtam, amiről nem hiszem el, hogy szerető isten lenne. Talán akkor, ha nem ilyen ellentmondásos és könyörtelen képet festene róla a Biblia, akkor még el is hinném, hogy ez egy szerető isten. Nem mondom, hogy elhinném, létezik, de jobban megérteném azokat, akik hisznek benne.

   „Azzal azonban nem értek egyet, hogy Magyarország nem ateista ország.”
   Én is inkább semlegesnek nevezném. De vasárnap kapcsolgattam a TV- t és m1, m2, Duna mind misét, vagy vallásos műsort sugárzott, szombaton is láttam egyet a Dunán az ATV meg a vidámvasárnapot adja, sok rádió is közvetít misét, na meg persze ott a Pax Tv.
   Ha itt megnézed a hozzászólásokat, talán több hívőt találsz, mint ateistát. Nagyon terjednek a fundamentalista vallások is. Mégis azt látom, hogy Magyarországra jellemző ez a „magam módján vallásos” kijelentés, vagy pedig elmennek megkeresztelni a gyereket, később a gyerek elmegy első áldozni, bérmálkozni, esküvő, temetés és kész. Vagy meg sem keresztelik, de nem is ateista és elvan magának, különösebben nem érdekli a téma.

   „Az ebben a blogban írogatók szembetűnő módon normálisak…”
   Én is azért ragadtam le itt, mert érdekesek a bejegyzések és értelmes vitákat lehet lezavarni, anyázás meg satöbbi nélkül. Végül is szerencsés voltam, sokat nem kellett keresgélni értelmes blog után, szinte azonnal rátaláltam. 😀

    
   • Kantarella

    2011. szeptember 19. hétfő at 19:06

    “Én meg arra írtam, hogyha mégis annyi hívő fiatal él a vallásának megfelelő, tisztességes életet”

    JAVÍTOM:
    “Én meg arra írtam, hogyha mégis annyi hívő fiatal NEM él a vallásának megfelelő, tisztességes életet”

     
 208. ateistanaplo

  2011. szeptember 17. szombat at 08:32

  @ Sven

  “Ha az elme nem lenne képes “becsapni”, nem léteznének illuzionisták sem.”

  Az illúziókról pontosan az értelem segítségével tudjuk, hogy illúziók. Ha nem gondolkodnánk el az illúziókról, akkor ma is azt hinnénk, hogy a bűvészek tényleg varázsolnak. Viszont úgy 5 éves kor felett általában már tudja vagy legalábbis gyanítja az ember, hogy az illúzió amit lát egy trükk. Lehet, hogy nem jövünk rá azonnal, hogy mi a trükk, de logikus gondolkodással megfejthető. A keresztények viszont szeretnek megmaradni az illúzió állapotában sok dologgal kapcsolatban.

  “De. Csak azt nem értem, miből gondolod, hogy a kereszténység ilyen rendszer? Maga a megtérés kifejezés is azt jelenti valójában, hogy változtasd meg a gondolkodásmódodat, és nem azt, hogy ne gondolkozz.”

  A Biblia (azon belül is az Újszövetség) maga degradálja le az észt a hit alá. A bolondságot magasztalja a bölcsességgel szemben. Vajon miért? Mert a bölcseket nehezebb átverni? Pl.:

  “Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
  Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
  Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?
  Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
  Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.
  Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;
  Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.
  Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
  Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
  Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;”

  (1. Kor. 1:18-27)

  Pál jó szónok de akkor is hülyeség, amit beszél. És pontosan azt mondja, hogy a hit (valaminek a prédikáció általi elfogadása) feljebbvaló az észnél, logikánál, “bölcsességnél” – az értelemmel végiggondolt döntésnél.

  El tudom képzelni, hogy lealázták vitákban a műveltebb zsidók és görögök, ha így kikelt ellenük, meg az értelem és a bölcsesség ellen. 🙂

  Az anti-intellektualizmus egyébként tényleg nagyon jellemző ma sok keresztény felekezetre. “A tudomány nem megbízható, becsap (sőt egy világméretű Isten ellenes összeesküvés mozgatja)” – ez a keresztény attitűd honnan származik? Miért tartja sok keresztény megbízhatóbbnak a megérzéseit, érzéseit, érzelmeit, mint az eszét, logikáját, a tudományos magyarázatokat?

  “Ez nem így van. Az lehet, hogy a hgy-s gyakorlatban így ment, ahogy az is igaz, hogy a Biblia minden szavának szó szerinti értelmezése ellentmondást szül, de ki mondja, hogy mindent szó szerint kell értelmezni benne? Tudom, erre is vannak érvek, olvastam ezeket. De gondolj bele, hogy a nyelv képi rendszer is. Pl. bár tudjuk jól, hogy nem kel fel és nem nyugszik le a Nap, mégis ezt mondjuk. Még a meteorológusok is ezt a kifejezést használják. Ki gondol arra, hogy ezt szó szerint kéne érteni?”

  Egy dolog képekben beszélni, de a Biblia nemcsak akkor téved és/vagy hazudik, amikor képekben beszél.

  Vannak dolgok a Bibliában amik problémásak, ha szó szerint értelmezik és problémásak akkor is, ha nem. Lásd a teremtéstörténet. Ha szó szerint értelmezzük, akkor az ellentmond minden tudományos ténynek. Ha nem, akkor pedig súlyos teológiai problémákat vet fel a dolog magával Jézus szerepével és így a kereszténység alapjaival kapcsolatban.

   
  • Sven

   2011. szeptember 17. szombat at 09:20

   Én Pálnak az idézett sorait egész másképp értelmezem. Abból indul ki, hogy Istent az ember nem az értelmével kell, hogy megragadja, és amennyiben elfogadjuk, hogy Isten szellem (lásd János), akkor ebben igazat is kell adnunk Pálnak. Ez azonban nem zárja ki az elme használatát. Az, hogy sok buta keresztény van, nem mérvadó. Legalább annyi buta ateista is van, sőt, ha figyelembe vesszük, hogy ma már kevesebben vallják magukat kereszténynek, mint ateistának, akkor arányaiban tán több is a buta ateista, mint keresztény.

   Nem gondolom, hogy csak a képes beszédeket lehet többféleképpen érteni. Pl. itt van a Föld oszlopai kérdés is, és a négy sarka. Ki tudja, az ókori ember mire gondolt, amikor ezt leírta? Vajon biztos, hogy azt hitte, hogy a Földnek csakugyan négy sarka van, és oszlopokon áll? Ha így van, akkor máshol miért írja, hogy kerek? (Még ma is használjuk amúgy ezt a kifejezést is, hogy földkerekség, noha valószínűleg aki használja, az se gondolja, hogy a Föld korong alakú lenne.)

   Nem értem, miért vet fel teológiai problémákat a teremtéstörténet nem szó szerinti értelmezése. De talán írtál is már erről, csak most nem emlékszem, mi a címe.

    
   • ateistanaplo

    2011. szeptember 17. szombat at 09:37

    @ Sven

    “Én Pálnak az idézett sorait egész másképp értelmezem. Abból indul ki, hogy Istent az ember nem az értelmével kell, hogy megragadja, és amennyiben elfogadjuk, hogy Isten szellem (lásd János), akkor ebben igazat is kell adnunk Pálnak. Ez azonban nem zárja ki az elme használatát.”

    Lehet, hogy nem zárja ki az elme használatát, de a hit felsőbbrendű.

    Pontosan arról van szó, hogy a kereszténység szerint Istent nem lehet értelemmel megragadni. Vajon miért nem? Miért tanítja ezt a kereszténység? Csak tán nem azért, mert hazugság az egész? Mint az elején is mondtam: eleve gyanúsnak kell lennie egy olyan rendszernek, aminek az az egyik alapvetése, hogy állít valamit, de azt “nem lehet értelemmel megragadni”, hagyatkozz a hitre!
    Egyébként sem csak arról van szó, hogy Istent nem lehet értelemmel megragadni, hanem arról is, hogy ma már sok olyan bizonyítékunk van, amely alapján kifejezetten kétségbe kell vonnunk a Biblia állításait. De biztos vagyok benne, hogy annak idején már Pál zsidó és görög vitapartnereinek is jó ellenérvei voltak. Pl. egy műveltebb zsidó lehet, hogy rámutatott az Ószövetségben azokra a helyekre, amelyek éppen azt bizonyítják, hogy Jézus nem lehet a Messiás.

    “Nem gondolom, hogy csak a képes beszédeket lehet többféleképpen érteni. Pl. itt van a Föld oszlopai kérdés is, és a négy sarka. Ki tudja, az ókori ember mire gondolt, amikor ezt leírta? Vajon biztos, hogy azt hitte, hogy a Földnek csakugyan négy sarka van, és oszlopokon áll? Ha így van, akkor máshol miért írja, hogy kerek? (Még ma is használjuk amúgy ezt a kifejezést is, hogy földkerekség, noha valószínűleg aki használja, az se gondolja, hogy a Föld korong alakú lenne.)”

    A bibliai szerzők minden bizonnyal szó szerint értették ezeket: https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/08/06/bibliai-kozmologia/

    “Nem értem, miért vet fel teológiai problémákat a teremtéstörténet nem szó szerinti értelmezése. De talán írtál is már erről, csak most nem emlékszem, mi a címe.”

    https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/06/05/fundikat-sokkol-juniusi-szamaval-a-christianity-today/

    https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/06/09/a-biologos-a-teologusok-segitseget-varja-adammal-es-evaval-kapcsolatban/

     
 209. Sven

  2011. szeptember 17. szombat at 09:58

  “Vajon miért nem? Miért tanítja ezt a kereszténység? Csak tán nem azért, mert hazugság az egész?”

  Leírtam már. János azt írja, hogy Isten szellem. Szellemi lényt hogy lehet földi dimenzióban való gondolkodással megragadni?
  Valójában ez sokkal inkább filozófiai, semmint tudományos kérdés.

  A többihez köszi a linkeket.

   
  • Caenorhabditis elegans

   2011. szeptember 19. hétfő at 19:31

   Kissé definícióhiányos a “szellemi lény” kifejezés. A szellemek a hagyományos értelmezésben teljesen megragadhatóak, láthatóak, lehet róluk gondolkodni, meg lehet őket érteni, épp csak megfogni nem, de már így is többet tudnak, mint a rádióhullámok, amelyeket semmilyen érzékszervvel nem tudunk megtapasztalni (épp csak a rádió szól ha bekapcsolom és pont az megy benne aminek mennie kell, a szellemek meg csak nem akarnak megjelenni nekem, de ez már mellékes, ha a leírásuknak megfelelően léteznének, tanulmányozhatóak lennének).

   Nekem úgy tűnik hogy a te definíciód a “szellemi lény”re egyszerűen az, hogy “valami amit úgysem fogsz fel, hidd hát el a pap bácsinak, aki szintén nem fogja fel, neki is így mondta egy másik pap bácsi”. Senki nem fog fel semmit, egyvalami körül forog az egész: hogy elhidd hogy nem vagy kompetens ezért menned kell a nyájjal. Akiket ugye már előre meggyőztek.

   Ha sokan elhiszik, misztikum és tisztelni kell, ha csak én hiszem a többség meg mást hisz akkor gumiszoba. Egyik sem megérthető és egyik sem megkülönböztethető a szimpla tévképzettől, mindenkinek a sajátja az igaz és a másiké a hamis. Ha akarnék alapítani egy kamu vallást akkor az is pont így nézne ki. A végeredmény megkülönböztethetetlen lenne az állítólagos “igazi” vallásoktól.
   Nekem ez így összerakva azt mondja, hogy az egész kamu.

    
 210. tannin

  2011. szeptember 21. szerda at 10:49

  Kedves Naplóíró!

  Történeted alaposan elgondolkodtatott. Előre bocsátom, nem látok bele a szívedbe, csak a Teremtőd látja világosan a helyzetedet; de a fenti írás alapján kétségek merültek fel bennem, hogy valóban megtértél-e. Szerintem inkább valami beteges vallásosság tartott a hatalmában 20 éven át, amiből végül is jó, hogy kitörtél. De még jobb lett volna a másik irányba.
  Ugyanis az állapotod, amit leírsz, az állandó bűntudat, félelem Isten bosszújától, elzárkózás minden öröm elől… ezek nem a megtért ember jellemvonásai. Inkább a közvetlenül a megtérés előtti állapotra emlékeztetnek, amikor az ember már felismerte bűnös és elveszett voltát, a világ kínálta gyönyörök már nem kellenek neki, de még nem fogadta el a megváltást, vagy nem hiszi még el, hogy számára is van bűnbocsánat. A megtérés éppen ebből az állapotból vezetné ki az embert, teljes megkönnyebbülésre, megújult, tiszta lelkiismeretre és üdvösségtudatra.
  Persze időnként a megtért ember is vissza fog térni lélekben a Golgotához, és újra letérdel a kereszt alatt, mert gyarlósága miatt megint elköveti ugyanazokat a bűnöket, vagy mert Isten új világosságot adott neki, amiben meglátja azon hibáit, amiket a megtérésekor még nem látott. De mindezt nem azon félelmében teszi, hogy pokolra juthat — hiszen üdvössége van — hanem teljes bizalommal, tudva, hogy a bocsánat már megvolt mindenre az ő születése előtt.
  A te bűnbánatod nem ilyen volt. Te nem Isten kegyelmére tekintettél, hanem csupán a törvényre (ezen belül is inkább az emberi törvényekre), és persze, hogy nem volt nyugodalmad. Ha megtértél is, elég nyomorult volt az újjászületett életedet, mert nem volt benne semmi fejlődés, nem jutottál a nulláról az egyre.
  Pár napja találtam erre az oldalra, érdekes: http://effata.info.hu/karhoztatas-vs-kegyelem/

  Összefoglalva: nem azért írok, mert minden áron “meg akarlak téríteni”. Hanem, mert úgy látom, elemi tévedésben élsz a kereszténységgel kapcsolatban, és kötelességemnek éreztem ezt tudtodra adni 🙂

  Isten áldjon!

   
  • Ricsi

   2011. szeptember 21. szerda at 12:35

   Keresztenykent miert gondolod, hogy vonzo hozzaallas romlott bunosnek szuletni es egy eleten at fohaszkodni a megbocsatasert?

   Az emberi meltosag gyalazata ez a mentalitas, ismetelten kikerem magamnak az emberiseg neveben is.Tenyleg vannak anyak, akik kezukbe fogva a kis bebugyolalt, pihego csecsemojuket, egy uj elet pici batyujat es az gondoljak “az en kis bunosom”?

   Ember, ez beteges es gusztustalan gondolat!